Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


AVATARA előadásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

  

 


 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Emberéletek megmentése

európai mester,2012.12.24 08:50

Ha valaki nagyon beteg és az orvosok lemondanak róla, segít ez az ember:
http://jhbooks.org/about-jim-humble

Az élet meghosszabbítása egészségben evtizedekkel endogén légzéssel:
http://www.aviva.ca/shop/products.asp?itemid=2966

A találóskérdés

európai mester,2012.12.23 13:42

Most pedig felteszek egy találóskérdést és az, aki erre nem tud helyesen válaszolni, az he merjen az európai mester színe elé kerülni, ha jót akar: "Kinek van magasabb elhivatottsága az Isteni hierarchiában, Isten fiainak, élükön a Názareti Jézussal és az apostolokkal vahy Isten szolgáinak, akik mágusokként, sámánokként és felemelkedett mesterekként szolgálnak? Legutoljára adom meg erre az egyértelmü helyes választ és letarolom mindazokat, akik erre nem adnak helyes választ, de mégis tanítókkként tevékenykednek, mert írva vagyon "Nem sok tanító kéne, hogy legyen közöttetek, mert keményebb ítélet illeti meg majd azokat, akik tanítanak." Teljesen egyértelmüen adja meg erre a találóskérdésre a választ Jézus Krisztus: "E Világ urai hatalmaskodnak felettetek, de köztetek ez nem így van, de az a nagyobb közöttetek, aki szolga és ha valaki elsö akar lenii közöttetek, az mindenötök rabszolgájává kell hogy válljék köztetek, mert Isten fia sem azért jött le a Földre, hogy szolgáljanak neki, hanem azért, hogy szolgáljon és életét adja másokért." János apostol írja a Jelenések könyvében, hogy maga az ˇur Jézus átadja majd királyságát az Atyának, amikor Isten szolgái elérnek arra a szintre, ahol ö maga a Fiú is van, mert mondá vala: "A tanítvány nincs magasabb szinten a tanítómesterénél, elég, ha a tanítvány ugyanazon a szinten lesz, mint a tanítómestere." Ha pedig Krisztusnak át kell adnia a trónt az Atyának, akkor nyilvánvaló, hogy tovább már csak az Atya vezetheti Isten szolgáit még magasabb szellemi szintekre. Ezenkívül semmi értelme nincs annak a fogalomnak, hogy "Isten szolgája", mert Istennek nincs szüksége senki szolgálataira, hanem Ö maga ad életet és minden szükséges dolgot az élethez Isten kezéböl kapunk, tehát Isten szolgálja a teremtményeit és ki tud Öneki valamit adni, amire szüksége van? Az Atya tehát a legalázatosabb szolgálója minden teremtményének, mert általában a szülök szolgálnak gyermekeiknek és nem megfordítva, ahogy azt mindenki tudja, aki épelméjü, tehát akkor ki a nagyobb a szolga vagy az úr?

A Sátán fiai

európai mester,2012.12.23 14:20

A Sátán fiai nem tudják ezt megérteni és ha el is gondolgoznak ezen, csak nevernek rajta és megvetik ezt a gondolkodásmódot és így elvetik a Bibliát és az Úr Jézus tanítását is tetteik éltal, mert hazudozni azt tudnak, de tetteik ellentmondanak annak, amit hírdetnek, ahogy Pál apostol mondá vala: "Ne engedjétek, hogy letérítsenek benneteket az igaz útról, mert a Sátán és az ö démonai mindig a fény angyalainak adják ki magukat. Ne hidjetek minden inspirált tanításnak, kutassátok és tanulmányozzátok, hogy mi az igaz és mi a hamis, mert sok hamis próféta jöve el mostanában is ebbe a Világba." Jézus Krisztus rávilágítot arra, hogy nemcsak Istennek vannak fiai a Földön, hanem a Sátánnak is és ahogy Isten fiait nem lehet letéríteni útjukról semmi erövel és eszközzel, ugyanúgy nehéz a Sátán fiait is megtéríteni, mert kérdé vala Jézus néhány farizeustól: "Kígyók leszármazottai, hogy menekültök meg a Gehennától? Tehát Isten fiai nem letéríthetöek, mert maga Isten felügyel felettük angyalaival, még ha hibázhatnak is, hogy tanuljanak, ha szükséges, mert minden hiba, amit az ember elkövet az ö okulására van, mivelhogy másképp nem kerülhet fel magasabb szintre. Tehát igaz az ima, amit Jézus adott nekünk "Ne vígy minket a kísértésba, de szabadíts meg a Gonosztól", mert Isten hatalmában van, hogy irányítsa a véletlen seményeket, ahogy azt már írtam a szabadsággal kapcsolatban és az I-Ging is így müködik, de Isten hatalmában van az is, hogy kiadjon minket a Sátánnak, hogy megkísértsen bennünket, ha kételkedünk Istenben és mondja az Írás: "Nagyobb az öröm egy megtért bünös által az angyalok között, mint 1000 igazságos által, akik nem vállalták magukra küldetésüket, hogy megtisztítsák ezzel Isten nevét."

Krisztus áldozata értünk

európai mester,2012.12.23 15:41

Ez egy nagyon fontos tétel, amit máig sokan nem értenek teológus körökben sem. Boldog az, aki elismeri, hogy téved és nem tartja magát régi megcáfolt dogmákhoz, hogy benne az igazság vize forrássá vállhassék, ami sose apad majd ki, ahogy azt a Názareti Jézus megígérte. Mit is áldozott fel az Úr Jézus értünk, ami miatt a Getzemani kertben vért izzadvám kérte az Atyát, hogy mentse meg öt ettöl a keserü pohártól, ha csak egy mód van rá, de tudjuk, hogy nem volt rá semmi más mód, hogy az emberiséget valami más úton mementhesse. A Nazareti Jézus olyan magas szellemi szinten volt, hogy a fýjdalmat nagyon jól el tudta türni és van sok módszer a fájdalom mérséklésére vagy teljes megszüntetésére, mert ez egy mechanizmus, ami figyelmezteti a tökéletlen embert a veszélyre, de a felemelkedett mesternek nincs szüksége ilyen biológiai figyelmeztetésre és ezért ki is tudja igtatni. Tehát az Úr Jézus biztosan nem fájdalmaival fizetett, ahogy azt tanítják, amire az is utal, hogy a gyilkos eszközt nem ö vitte a Golgotára, mert nem volt rá képes, ahogy a Bibliában írva vagyon és út közben nem hazudott, amikor az ott álló siratóasszonyokhoz így szólt: "Ne sirassatok engem Jeruzsálem lányai, hanem magatokat sirassátok, mert jönnek a Rómaiak és földhöz csapják a gyermekeiteket a szemeitek elött és azt fogjátok mondani, hogy boldog a kebel, ami nem szoptatott és boldog a méh, ami nem szült." A Názareti Jézus itt egyértelmüen megmondta, hogy ne sirassuk öt, mert jól bírja a megpróbáltatásokat és nem ez volt az oka, hogy vért izzadván kérte az AQtya közbenjárását, hanem az, hogy nem maradhatott a Seolban, ami által elveszítette emberi mivoltát, mivelhogy idö elött fel lett támasztva, ami nem lehetséges a karmikus törvények szerint csak úgy, ha angyallá válik és mindörökre elveszíti emberi mivoltát. Ez az ára az emberek megmentésének Krisztus által. Ezért van írva a Bibliában, hogy "Te szétzúzod a talpát, de ö szétzúzza a fejedet." - mondá Isten az Öskígyónak (nem a Kánai Sárkány). Krisztus talpának a szétzúzása az, hogy többé már nem inkarnálódhat emberként, mert ember Isten képére lett teremtve és egy angyal sincs így Isten képére teremtve, mint az emberek és az angyalok nem egyesülhetnek az Atya Istennel, mert a teremtés szükségszerü pillérei, Isten templomának oszlopai, ahogy azt Kristus is megígérte a Jelenések könvében azoknak, akik kitartanak mindvégig, hogy oszlopokká teszi öket Isten szentélyében és sose mennek ki abból, mindörökre a teremtés elengedhetetlen pillérei maradnak. Aki az Univerzum pillére, az a teremtés része és nem egyesülhet Istennel.

Az Izraeli föpap talizmánja

európai mester,2012.12.13 19:30

Megadom most nektek az Izraeli föpap talizmánjának a rendszerét abból a számozásból kiindulva, amit János apostol adott meg a Jelenések könyvében:
16 09 18
13 14 11
12 16 10
17 08 19, kde 16 je Smaragd, 09 je Topáz, 18 je Rubín (karneol), 13 a Jáspis

Az Izraeli föpap talismánjának szimmetriája

európai mester,2012.12.15 17:34

Ha az Izraeli föpap itt megadott rendszerében viszzatérünk a 14,15 és 16 esetében a János apostol által megadott számozásra, akkor a 14 helyett 2-t írunk, 15 helyett 3-at, 16 helyett 4-et, akkor egymás mellett lesznek azok a számok, amelyeket numerológiában egymásba válthatók át. A 2 mellet ott a 11, a 3 mellett a 12, a 4 mellett a 13, a 8 (Hold) mellett van a 17 (Rák csillagkép),
9 (Kínai sárkány száma) mellett a 18 (Oroszlán), 10 (Alef) mellett ott a 19.

A Képes Krónika és a Manikeista tanok szimmetriája

európai mester,2012.12.11 22:20

Az európai mestertöl tanultakat sok vonatkozásban felhasználhatjátok, például Pap Gábor a Képes Krónikát a Manikeista állapotövértelmezéssel hozza kapcsolatba: http://www.youtube.com/watch?v=KywSngceW7Y, ez egy más rendszer, mint az általánosan ismert és látni fogjuk van életjogosultsága. Az Ikrek és a Nyilas csillagkép tengelyére épít ki szinteket mindig 2 csillagképet összekötve, ami érdekes, mivel ez a tengely a Tejút mentén halad át és az Ikrek és a Nyilas csillagképhez tartozó betük (Z és S) kiejtése nagyon hasonló és hexagramjaik is hasonlóak (16,24=011000). Ez mindjárt mutatja, hogy jó kiindulópontok és csak az Isteni bölcsesség által lehet ilyen lényeges egybeesés, mert a 16 hexagram a Purushotam tiszta energiáját tartalmazza (A Molla mántra rendszerében), ami az összetartás:
....16
15 -+- 17
14 -+- 18
28 -+- 19
27 -+- 21
25 -+- 23
....24
A legalsó szint a 24 felett a föld szintje, aztán van a levegö, az felett a víz, aztán a tüz és van egy 5. szint is eben a rendszerben a tüz szintje felett. Figyelemreméltó rendszer, mivel ha a kerubok energiarendszerét vesszük, akkor nagyon mély szimetriákra bukkanunk. A kerubok rendszere szerint az a hexagram, amelyik 00 alapra épül, az a víz, az 11(bináris kód)=3 alapra épülö a tüz, a 01 alapra épülö a föld és az 10(bináris kód)=2 alapra épülö a levegö, így a 19 (jód, Szuzek csillagkép) negációja azaz lágy kietése valóban víz jellegü és jó helyre került a kerubok statikus rendszere szerint,de a 14,H és a 27,C (Kos és Vízöntö) nem jó helyen vannak, azonban ezt a problémát már Aleister Crowley is felvetette és Tarotjában fel is cserélte öket, tehát cseréljük fel mi is és akkor a helyükre kerülnek a kerubok rendszerében is. Ugyaígy a 17 és a 23 sincsenek jó helyen a kerubok rendszere szerint, de felcserélésükkel egy szimetrikus felcserélési rendszer áll elénk, ahol minden a helyére kerül. Hasznos meditálni azon, hogy miért is van ez a szimmetria.

Az Oroszlán megkoronázása

európai mester,2012.12.12 04:48

Ja a Thet meg átváltozik Taw-vá, ami által az Oroszlán megkoronáztatik országló koronával, ami van a Cseh nemzetnek is, mert másképp nem tud a Thet Oroszlán lenni, mivelhogy sok titkot tud és hallgatnia kell ezekröl, így nem tudja, hogy hogyan nyilvánulhat meg, amit meg kell neki mutatni koronázással. A valódi Oroszlánnak nincs szüksége országló koronára, de van ilyen Oroszlán? Akiben Isten szelleme van, annak nincs szüksége beavató koronázásra sem.

A Téth - Taw felcserélés

európai mester,2012.12.15 17:25

A Téth - Taw felcserélés az analógiák táblázatában nagyon mély rendhez vezet ami a rendszer helyességét támasztja alá: Az Alkotó negyszög a He, Chet, Ajin, Lamed (Kos, Rák, Bak, Mérleg) teljesen az alsó részében van a táblázatnak (14, 17, 25, 21), de ha a Thet - Taw felcserélést alkalmazzuk, akkor a felsö részben lesz a konzervatív négyszög Thet, Nun, Waw, Cade (Oroszlán, Skorpió, Bika, Vízöntö) = (19, 23, 15, 27) és a Hold (Taw) a Merkur (Resh) mellé kerül.

A Cseh Oroszlán

európai mester,2012.12.06 23:35

Egész Európából egyedül a Cseh Oroszlán tart az USA Oroszlánjával a Palesztína függetlenségének elismerésében. Kell még ennél több bizonyíték valakinek?

http://img.ihned.cz/attachment.php/50/44474050/CmfdkzHjtLE83nwGvoc74rJ0TsbMVFUQ/Hlasov_n_o_Palestine.jpg

Az Oroszlánok a térképen

európai mester,2012.12.06 23:42

http://img.ihned.cz/attachment.php/50/44474050/
CmfdkzHjtLE83nwGvoc74rJ0TsbMVFUQ/Hlasov_n_o_Palestine.jpg

(Nem fér bele egy sorba, össze kell kötni a két sort.)
Hiányzik Kína, mert a Kínai diplomácia nagyon elörelátó és nem kiszámítható.

Az összekapcsolás

európai mester,2012.12.09 10:10

Ha rosszul kapcsoljátok össze a két sort, akkor üres hely marad a két fél között, ami "%20"-al helyettesítödik (20 az "üres hely" ASCII kódja). Töröld a %20-at!

Az Új Föld születése

európai mester,2012.12.04 04:06

Drunvalo Melchizedek és társai aszisztálnak az Új Föld szuletésében:
http://www.youtube.com/watch?v=wxg8d0i8r6M

Ugyanaz élöben

európai mester,2012.12.04 04:12

http://www.youtube.com/watch?v=b1YkFEC_yv4

Bevezetés az elöadásba

európai mester,2012.12.04 04:39

http://www.youtube.com/watch?v=nW-jGV5qwQY&feature=autoplay&list=PL443FAA7B08C3CC5A&playnext=1

Az Univerzum teremtése

európai mester,2012.11.29 20:01

A Bibliában Isten az Egyiptomi Fáraót "nagy tengeri szörnynek" nevezi és aki azt hiszi, hogy Isten így sértegeti a Fáraót, mint ahogy azt kisgyerekek teszik egymásköztl, az semmit nem ért meg a Biblából, mert ha megnézzük, hogy hol fordul elö ez a megnevezés, akkor rájövünk, hogy ezzel Isten kezünkbe adta a kulcsot, hogy megérthessük és feltárhassuk a Biblia legnagyobb titkát. A "nagy tengeri szörny" megnevezés a Genezis elsö kapitólusában is elöfordul abban a kontextusban, hogy Isten élöl lelkeket teremtett az 5. termtési napon, tehát itt elsösorban szellemi és asztrális teremtésröl van szó és másodsorban a materiális teremtésröl. A Bibliai próféták gyakran használják ezt a taktikát, hogy annak amit mondanak csak a fele érthetö és a másik fele valami másra utal mondjuk arra, ami majd késöbb esetleg évezredek elteltével fog bekövetkezni. A Genezis elsö fejezete is így van megírva. Le lehet fordítani, mint materiális teremtést, de ha a Fáraó az ott megnevezett "nagy tengeri szörny", akkor az asztrális lény, nem materiális, aki Fáraóként inkarnálódott. Ebben az értelmezésben teljesen másképp kell lefordítani a Genezis elsö fejezetét. "Kezdetben teremté vala Isten a földet és a mennyegeket." Itt a "föld" szó "arac" a "hemzsegés" = "sarac" szóval rokon a "mennyegek" = "samajím" szó pedig a "tengerek" = "majim" szóval rokon, tehát az elsö mondatot így is lehet fordítani: "Kezdetben teremté vala Isten az elekromos hemzsegö östüzet és azt körülvevö mágneses ösvizet." Ez az elektromos és a mágneses fluidum kettösségének a megteremtése. Ebböl lesz teremtve a fény, mint elektromágneses hullám és csak aztán kezd létezni a téridö, mivelhogy az nem létezhet hullámzás nélkül és az idö az ciklikus mozgás. Aztán azt írja a Genezis, hogy Isten elválasztotta a vizeket egymástól és így lett létrehozva a tér a vizek között, ami azt jelenti, hogy rétegek vannak egymástól elkülönítve, amiket dimenzióknak nevezünk és több ilyen réteg van, nem csak 2, amiket vizek azaz mágneses fluidum határol el egymástól. Tudjuk, hogy mi a harmadik dimenzióban élünk, de a felemelkedett mesterek a hatodik dimenzió magasabb oktávjaiban élnek. Aztán teremté meg Isten a növényeket, amik az élet alapfeltételei, mert kell a tudás fája, aminn az igazságrendszerek vannak, kell az élet fája, ami lehetöségeket biztosít az életfenntartására minden körülmények esetében, aztán ott a fü, amik egyéni szellemek léleklehetöségei, mert a Biblia azt írja, hogy az emberek tömegei Isten számára olyan, mint a fü. Amikor tehát megvannak a dimenziók terei alacsonyabb és magasabbrendü lények számára, akkor teremté Isten a "nagyfényü testet", hogy uralkodjon a "nappal" felett és teremté a "kisfényü testet", hogy uralkodjék az "éjjel" felett, mivel Isten már elötte elkülönítette a fényt a sötétségtöl, tehát volt "éjjel" és "nappal" ezek nélkül a "testek" nélkül is, azaz megvollt a Fény és a Sötétség birodalma, de csak azután lettek megetremtve ennek a 2 birodalomnak az uralkodói. Itt tehát a "nagyfényü test" Krisztust jelenti, aki a Fény birodalmában uralkodik a másik "kisfényü test" pedig Lucifer, aki a Sötétség birodalmának az uraként lett teremtve a kezdetek kezdetétöl, ahogy azt a Názareti Jézus is világosan hírdeti. Aztán lettek teremtve a csillagok, azaz a világok magasrendü prainteligenciái. Aztán az 5. teremtési napon teremté meg isten a többi angyalt asztrális tesbe, amik lelkek (héberül "nephes"), mert a keruboknak oroszlán-, bika- meg sasfeje van és amit tehát állatokként fordítunk, azt "angyal" szóra is le lehet fordítani.

Az Univerzum evolúciója

európai mester,2012.12.02 13:37

Nyilvánvaló, hogy amikor Isten teremté az Univerzumot, akkor materializációt hajt végre, mert Isten gondolataiban minden létezhetö el van tervezve és ez így is maradhatna, ha nem lenne megteremtve a "szárazföld", ami nagyobb sürüségü. mint Isten gondolatai a mentális világban. A "szárazföld" tehát az asztrális ösanyag. Namost van már östüz, ösvíz, összárazföld, amit öntözni kell, meg van öslevegö, mivelhogy éppen ebböl az öslevegöböl, azaz Isten inteligenciájából lett az ösföld, ahoyg azt Hermesz Triszmegisztosz írja: "Ami fenn van azt teljesen le kell hozni, ami meg lent van azt egészen fel kell vinni." Ez art is jelenti, hogy a repülö Sast le kell hozni a földre, mert itt a tápláléka, de a földféregi Embert pedig egészen fel kell vinni a magasba, mert oda vágyik és ez által lesz egy minden öselem, ami a stabil Bölcsek kövében nyilvánulhat meg. Egy Indiai legenda azt mondja, hogy amikor már nemcsak 4, hanem 8 öselem volt már, akkor az a 8 Isten úgy döntött, hogy ezt lefixálják és nem lesz több polarizáció, ezért életelixírt készítettek, hogy stabilizálják magukat, de az 1-es számú öserö elragadta az elixírt és egyedül akarta kiini, mivelhogy ö az egyetlen elsö és szerinte csak öt illeti meg a halhatatlanság, de a többi isten kettészabta ez 1-es számú istent éppen abban a pillanatban, amikor a torkán ment le az elixír, így a feje is meg a farka is halfatatlanná vállt, az 1-es feje lett a 9-es szám, így elkezdödött a továbbszámlálás és nem sikerült lefixálni 8-as rendet örökre, de az összefirotok száma így nem 8, hanem 9 és 10 a Teremtö Istennel együtt, akinek a száma a nulla és már akkor is szent volt, mivel nem avatkozott bele már akkor sem az istenek akaratába és vitáiba, mert tökéletesre alkotta öket. Az istenek mindig kört alkotnak, mert minden cyklusokban létezik és mozog és a Teremtö Isten mindig ott van az istenek köre közepén, mint a nulla a kezdet és a vég, mivel az egész kört a Teremtö akotta, gyakran megfeletkeznek róla az emberek, mert a nulla számot a matematikusok találták fel a filozófiájuk által. Amikor a 9 szefiroti isten látta, hogy az Univerzum fejlödését nem lehet lefixálni, akkor tanácskozni kezdtek, hogy hogyan taqnítsák az utódisteneket efektíven. A 9 szefiroti ösistenek létrehozotak egy egyensúlyi rendszert egymás közt és ebböl kiindulva alakították saját tulajdonságaikat és viszonyukat az utódokhoz:
1 8 3
6 5 4
7 2 9
Ezt az elrendezést nevezzük ma a Szaturnusz szféra mágikus négyszögének. Minden sor és minden átló összege 10+5=15 ebben a mágikus négyszögben. Indiában hozzáadnak minden számhoz 6-ot, így középen 11 a Szaturn száma. Ez az elrendezödés lett a numerológia alapja és mivel az 1 és a 9 valamikor egy isten voltak, ezért az 1-et 10-nek is tartja a numerológia, ami által a 9 és az 1 egymás mellé kerülnek újra. Ez lett a 10-es számrendszer, ami végül gyözött. Namost amikor elkezdödött a materilis világ teremtése, akkor ebböl a rendböl kiindukva középen az 5 lett a Nap a többi számból lettek a Naprendszer bolygói és az istenek komunikáltak a Napon keresztül elektromágneses hullámokkal és kitalálták, hogy ha az 1-es valójában 10-es, akkor sokkal efektívebb lesz a rend, ha felcserélik a 3 és a 8-at, mert így elkülonülnek a magasabb és alacsonyabb istenek egymástól a két különbözö négyszögbe, az egyik lett: 2,3,4,6 a másik 7,8,9,10 és a 2-es és a 3-as isten egymással szembe kerültek, de a 7 és a 8 is. A 7-es lett a racionális erö a Merkur, a 8-as lett az érzelmi erö a Hold, 3-as lett a felszabadító erö a Jupiter, a 2-es lett a korlátozó erö a Szaturnusz. Ez lett egy tökéletesebb rendszer alapja, de az istenek nem voltak még ezel elégedettek:
10 03 08
06 05 04
07 02 09
Az istenek feltalálták a 4-es kulcsot, ami azt jelenti, hogy az egymással szenben álló ellentéteket a középponthoz képest merölegesre rendezték felcserélve mind a 2 nágyszögben 2 elemet: az egyik negyszögben felcserélték a 3-at és a 6-ot, a másikban felcserélték a 10-et és a 7-et. Ez lett a Tántrukus Talizmán sémája:
07 06 08
03 05 04
01 02 09

A Tántrikus talismán 9 drágaköve

európai mester,2012.12.02 13:39

02 a kék szafír a Szaturnusz, 03 a sárga szafír (Topáz) a Jupiter, 04 a piros korál a Mars, 05 a rubín a Nap, 06 a gyémánt a Vénus, 07 a smaragd a Merkúr, 08 az igazgyöngy a Hold, 09 a hezonit (gomed) a Ráhu, 01 a mecskaszem a Kétu. Namost fontos tudni, hogy az átlátszó drágakövek szellemi energiája ellentétes a kisugárzott fénnyel, mert amit elnyel abból les a szellemi fénye, így a kék szafír szellemi fénye sárga, a sárga szafír szellemi fínye kék a zöld smaragd szellemi fénye piros a piros rubín szellemi fénye zöld a gyémánt szellemi fénye fekete, de a piros korál és az igazgyöngy nem átlátszóak és ezeknél nem történik inverzió.

A Kerubok közbelépnek

európai mester,2012.12.02 19:40

Úgy tünik, hogy a Tántrikus Talizmánnal minden rendben van és a számozás tökéletes, mert respektálja a hermetikus bolygószféra hierarchiát is, csak egy kis baj van ezzel a rendszerrel a Kerubok szerint. Felülvizsgálva ezt úgy döntöttek, hogy beavatkoznak a rendszerbe és felcserélik a Jupiter és a Vénus számait, mert így lehet helyreállítani legegszerübben a Kerubok által képviselt energiarendszert. Miröl is van szó? Mind a 2 négyszögben megvan mind a 4 kerub energiája, mert az 1. négyszögben 2,3,4,6: 2 a sárga ösföld a Szaturn (átlényegülés a 3-8 felcserélés miatt), 3 a kék öslevegö a Jupiter, 4 a piros östüz a Mars és 6 a zöld ösvíz a Vénus. A második négyszögben 7, 8, 9, 10: 7 a piros östüz a Merkur (átlényegülés a 3-8 felcserélés miatt), 8 a zöld ösvíz a Hold, 9 a kék öslevegö a Ráhu, 1 a sárga ösföld a Kétu. Namost, ha egymás után leírjuk a számokat és a hozzájuk tartozó öselemet, akkor váltakozva negáció van: 1 Kétu sárga ösföld, 2 Szaturnusz sárga ösföld negáció, 3 felcserélve 6-ra Jupiter öslevegö, 4 Mars piros östüz negáció, 5 Nap sárga ösföld, 6 helcserélve 3-ra Vénus zöld ösvíz negáció, 7 Merkur piros östüz, 8 Hold zöld ösvíz (itt nincs negáció ez a kivétel, mert páratlan számú az elemek száma), 9 Ráhu kék öslevegö negáció, mert a Sas hozza a kígyót a Turulmadár hozza a Szarvast, ahogy azt már itt leírtam egy másik kommentárban. Mivelhogy tehát a kerubok felcserélték a 6-os és a 3-as számokat, ezért közel hozták hozzánk a Jupitert, így mondhatják a Szkíta Magyarok, hogy az ö segítöjük a Jupiter, viszont a Vénust a Kerubok nagyon magas szontre helyezték a 3-as szeretet szefirothoz, ezért vanak a Vénus sférájában a Hathorok, akokkel Tom Kenyon komunikál. Tehát a démonok tanítója a Vénus nem biztos, hogy a démoni gyözelem (6) maga is, de az istenek tanítója a Jupiter sem biztos, hogy az Isteni szeretet (3). Aki nem hiszi, járjon utánna.

A 72 Merkuri géniusz

európai mester,2012.11.24 10:12

A Merkur szférájának 72 prainteligenciája van, neveik megtalálhatók kódolva a Héber Bibliában (pl. ezért is fontos, hogy ne lehessen változtatni a Bibliát) az Exodusz 14:19,20,21 verseiben úyg, hogy a 20-as vers mássalhangzóit ellenkezö irányba leírva a 19-es és a 21-es sorok eredeti irányú szövege közé tesszük. Mind a 3 versnek (19,20,21) pontosan 72 mássalhangzója van és így felülröl lefelé megadja a 72 Merkuri prainteligencia 3 betüs névgyökét, amihez aztán vagy az -el vagy a -jah utótag járul. Az Alef (10) és az Ajin (25) is mássalhangzónak számítanak. Ha a kabalista kabalisztikusan aktiválja csak a névgyökét vfalamelyik Merkúri géniusznak, akkor magára veszi a kvalitatív tulajdonságait annak a géniusznak, ha pedig aktiválja a nevet az utótaggal együtt, akkor evokálja azt a géniuszt, mint az evokációs szertartás esetében. Namost ezt hogy magyarázzátok meg, ha a Merkuri géniuszok nevei sok ezer évvel a Bibliai originál leírása elött meghatározottak voltak Atlantisz idejében?
Az Exodusz 14-es felyezetét itt találod:
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0214.htm
A Merkúri prainteligenciák neveit pedig Franz Bardon: "A mágikus evokáció gyakorlata" c. könyvében. (A már általam említett Jehujah Merkúri géniusz.)