Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


AVATARA előadásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

  

 


 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

A Mengyelejev táblázat 72 eleme

európai mester,2012.11.26 18:09

Ha megszámoljuk az elemek számát a Radon nemes gázig, ami után már csak nem stabil gyorsan bomló rádioaktív elemek vannak és a Lantanoidok csoportját 1 elemnek vesszük, mert nagyon hasonló kémiai tulajdonságú elemek, akkor pontosan 72 elemet kapunk. A 72 nemcsak a Merkur pozitív prainteligenciáinak a száma (van a Merkuron 72 negatív prainteligencia is), hanem pl. az Úr Jézus is 72 tanítványát küldte szét, hogy hírdessék az Igét és nagy örömmel tértek vissza, hogy a démonok is engedelmeskedtek nekik, amire fel Jézus hálát adott az Atyának, hogy ily nagy hatalommal ruházta fel az ö halandó tanítványait. A Biblia csak 70 tanítványt említ, de a régebbi originál kódexekben 72 tanítvány van írva. Ennek az lehet az oka, hogy a 72 elem közül az utolsó 2 rádioaktív gyors lebomlási idejövel (Asztát és a Radon), míg a Plutóniumnak aránylag nagy a lebomlási ideje. Ez szellemi síkon azt jelentheti, hogy az aki megkapja a nem stabil szellemet, az hamar elvégzi a dolgát és mintegy lebomlik, ami azt jelenti, hogy nem marad azonos önmagával, hanem transzformálódik. A 72 -es szám más helyeken is elöfordul a Bibliában, pl. Mózes amikor sok teher zúdult rá, azt a tanácsot kapta, hogy ossza meg a terhét alkalmas vezetöket választva a népéböl és ö is 72 személyt választott, de 2 nem ment ki hozzá, hanem a táborban maradtak és ott próféciákat hírdettek. Természetesen a Merkur szférájában mind a 72 géniusznak stabilnak kell lennie, mivelhogy az nem materiális szint, így az egyensúlyuk megmarad. Namost ha levonom a rádioaktív elemeket a Plutóniummal együtt meg még levonom a nemes gázokat is, amelyek csak nehezen lépnek kémiai kötésbe, akkor éppen 64 stabil kémiai kötésre képes elemet kapok, ami viszont pontosan a 64 I-Ging-i hexagramra utal. Namost ennek alapján a Hidrogén száma a 0 (nulla) a Bizmut száma 63, ami a Nulla ellenpólusa. Így a Szénre esik a 4-es szám. a Szén a materiális világot képviseli, ezt Drunvalo Malchizedek is mondja, de ö a Szénhez a 6-os számot rendeli, mert ez a Szén elemének az atomszáma, viszont ebben az általam leírt rendszerben a szénhez a 4-es szám tarozik és a Szén vegyszáma is ez. Ellenpólusa az Arany, aminek a száma 111011 a kettes számrendszerben.

A Bölcsek köve

európai mester,2012.11.29 20:53

Az Aranynak van a legstabilabb atommagja, ezért ha bármely fémet az ásványi világ életerejével aktiválunk, az Aranyba transzmutálódik. Az ásványi világ életereje a Bölcsak kövében van koncentráltan, amit Piros Oroszlán néven is ismernek, mert piros a szine, fajsúlya nagyobb, mint az ólomé, de behatolóképessége által még az üvegbe is belehatol, tehát átszivárog a lezárt üvegedényen is. Transzmutációt már sokszor végrehajtotak alkimisták különbözö komissziók elött protokolizálva azt. Minden élövilághoz más Bölcsek köve tartozik, de a legerösebb az ásványvilághoz tartozó Bölcsek köve aminek elkészítése ugyan hosszadalmas, de olyan egyszerü, hogy az alkimistáknak nagy gondot okozott, hogy ezt eltitkolják azo elöl, akiket ök nem tartottak méltónak ezen tudás birtoklására. Fráter Albertusz feltárta nyíltan ezt a titkot is.

Tanácsok

európai mester,2012.11.26 19:36

1. Ha valaki ítélkezik felettetek, hallgassátok figyelemmel, mert minden, amit mond az rá érvényes, így megismeritek, hogy milyen ö, aki ítélkezik. Mert mondá a Názáreti Jézus: "Ne ítélkezzetek mások felett, mert ahogy ítélkeztek, úgy lesztek megítélve. Miért nézed a testvéred szemében a szálkát és mondod neki: "Engedd meg kérlek, hogy kihúzzam a szálkát a szemedböl!", ha ejhle, a te szemedben gerenda van. Húzd ki a szemedböl a gerendát, aztán világosan meglátod, hogy húzd ki a barátod szálkáját."
2. Hogy akartok magasabb szintre kerülni tudás nélkül csak mágikus hókusz-pókuszokkal, ha nem tudjátok, hogy mit váltotok ki ez által? Hogy akartok szeretni, ha nem ismeritek az archetipusokat azaz az emberi lélek fajtáit és nem tudtok különbséget tenni az Isteni és a démoni között sem? A démonok taktikája, hogy elhitetik az emberekkel, hogy nem is léteznek és aki a démonok létezését tanítja az dogmatikus középkori lemaradott, de aki nem hisz a démonok létezésében, az a modern egységtudatú lény.
3. Ha "szeretsz" tudás nélkül, akkor közel kerülsz a szerettedhez és megnö az esélye az ellentéteknek közöttetek, mert akivel nem törödsz, azzal nehéz ellentétbe kerülni, így a "szeretet" ellentétekbe mehet át. Ahogy azt egy mondás mondja: "Istenem, ments meg engem kérlek a barátaimtól, mert az ellenségeimmel azokkal elbánok saját magam is."

A vérbosszú

európai mester,2012.11.27 01:18

Eljött a Názareti Jézus vérének a megbosszulása. Ez a 12000 érinthetetlen feladata lesz. Ök a tökéletes Isteni tükör és az aki rajtuk felett ítéletet mond, az végítéletet mondja saját maga felett. Tehát ök nemcsak a vérbosszú, hanem az Ítélkezök is, azaz Dan törsze (Dan= Bíró) az által, hogy tükörképek tudnak lenni mindenkivel szemben, amit mi magyarok jól ismerünk, hiszen ránk is tücsköt-bogarat hánynak és csak csodálkozunk, hogy hát ilyen is van? A 12000 érinthetetlen tehát nem fog senki felett ítéletet mondani, de öket fogják halálra ítélni azok, akik nem méltóak az életre és Isten megígérte, hogy ha valaki az Ö érinhetetleneihez ér, az olyan lesz, mintha az Ö szemgolyójához érnének, azaz azonnal reagálni fog. Míg a 144000-nek meg kell halnia eröszakos halállal az igazságért, hogy beteljen a negatív erök büne, a 12000 Dan törszének nincs helye a Mennyegekben, ahová az igazság harcosai jutnak mártírhalált halva. Dan törsze nem kapott örökséget az Igéret földjén sem és harcolniuk kellett saját testvéreikkel az örökségért, ami szellemi nem testi harcra utal, mert sokan vannak, akik kiválasztottaknak tüntetik fel magukat, de nem azok. Olvassátok el a Bibliában, hogy valóban nem kaptak örökséget és János apostol is kihagyta öket a 144000-böl, ami 12*12000, azaz 12 törsz, de nem a testi Izraelé, hanem a Mennyeié, akikkel Krisztus szerzödést kötött. Dan törzse a végsö gyözelme Krisztusnak, tehát Júdást képviselik, aki levezekli büneit az által, hogy elhozza Krisztus végsö abszolút gyözelmét. Minden Dan törszéröl szóló próféciának Jeremiásnál ez a rejtett értelme. Ezért mondom néktek még egyszer határozottan, hogy ne ítélkezzetek.

A JHWH formula

Az európai mester (Tungli László),2012.10.25 14:14

Sokmindenben egyetértek a szerzövel, sokat tanultam töle, mert mindenkitöl kell tanulni, ez az európai mester egyik tanítása, csak azt ne mondjátok, hogy JHWH egy "kiherélt szamár", mert az Ö fia vagyok és akkor nem lehetnék. Azt is tudni kell, hogy JHWH felesége nemcsak Izrael népe, akit befogadott és akik nélküle elveszítették volna már régen az identitásukat, hanem felesége a magas szintü angyalok szervezete is és ez a Nö, akiról a Genezisben mondja JHWH a Kígyónak, hogy "a Nö magja szétmorzsolja a fejedet", nos ez a Nö volt a Szent Korona alsó részének a hátsó képén, amit az Osztrákok lecseréltek egy császár képével. A Szent Koronán ez a hátsó kép nem Mária volt, hanem Isten felesége, akinek én is a gyermeke vagyok és mi csak Jézus halála után lettünk elküldve a Földre, mert legyözhetetlen harcosok vagyunk szellemi szinten, mint amilyenek a Szkíták is voltak réges régen, jaj milyen messze az az idö és mennyire eltávolodtatok tölük, tisztelet a kivételnek. Isten nem haragszik az elöadóra, mert magasan fenn trónol és ember nem tud ellene vétkezni azonkívül maga az Úr Jézus mondja, hogy ako öellene beszél, annak meg lesz bocsátva, annak is, aki Isten nevét káromolja, da az aki a szent szellem ellen vét, csak annak nem lesz megbocsátva most sem és az eljövendö Újvilágban sem. Nos ne vétsetek a szent szellem elllen, ami bennem is megvan, mert semmit nem tudtok a dimenzionális határok megsértéséröl, amit az Atlantisziaiak Marsról származó csoportja követett el és végeredményül ez okozta a 6. teremtési nap emberfajának nagy mértékü kihalását és még ma is hatása van ennek a diszharmóniának a Brmuda háromszögben, ahol mélyen a tenger alatt lévö piramisban van az a mesterséges Merkaba, ami felett az Atlantisziaiak nem tudtak uralni azért, mert hibát követtek el a Merkaba energetikai képletében. Ezért 5770 évvel ezelött megteremtett JHWH Isten egy új emberfajt a 7. teremtési napon, ahogy azt a Biblia írja, amely emberfaj immunisá lett teremtve ez ellen a dimenzióhatármegsértés ellen és ahogy a Biblia írja, Elohim a 7. napon pihen, de maga Jézus mondja azt, hogy az ö Attya állandóan dolgozik, tehát az nem lehet Elohim, aki most a 7. teremtési napon pihen. Azonkívül meg lell érteni azt, hogy ez egy szellemi háború a fény világa és a sötétség világa között, aminek eredménye az lesz, hogy Krisztus felhatalmazást kap egy kvantumszimertia megsértéséra a negatív és a pozitív szellemi világ között, ami az egész Galaxis számára sorsdöntö fordulat a fejlödésben. Ilyen kvantumszimetriamegsértés volt az anyag-antianyag szimetriájának a megsértése is, ami a materiális világ létezését tette lehetövé. Ma még el sem tudjuk képzelni, hogy milyen nagyhatású következményei lesznek a szellemi világosság-sötétség kvantumszimetriájának a megsértéséböl kifolyóan. Ezért írja a Jelenések könyve, hogy az Új Jeruzsálemben semmi sötétség nem lesz, ami csak úgy lehet, hogy a negatív inteligenciák, amik ma még egyensúlyban hatnak a pozitív inteligenciákkal, le lesznek láncolva Krisztus által, ahogy írva van. Isten nem úgy gondolkozik, mint az ember, amit abbó is tudunk, hogy amikor Jézus megjósolta saját halálát, akkor Péter ellenkezett vele, hogy legyen kíméletes magával szemben és változtassa meg azt a sorsát, amit Krisztus meg tudott tenni és ezért Pétert nagyon leintette ezekkel a szavakkal: "Takarodj mögém Sátán, mert nem Isten gondolkodásrendszerrel gondolkozol, hanem emberivel." Ha nem tartották volna be a Héberek JHWH Mózesi törvényeit, akkor asszimilálódtak volna a többi nemzetbe, mert a Héberek szellemei elértek már magasabb szintet más világokban és szükségük volt magasrendü védelemre, mert a Sátáni gondolkodás a hazugságra alapul és egyetlen célja van, az, hogy gyözzön, mert ez az egyetlen mérce a szellemi sötétség világában. Jézus ezért mondota vala, hogy a fény világít a sötétségben és a sötétség nem gyözöt felette, mert az emberek a lámpát nem teszik a mérökosár alá, hanem a terem közepébe, hogy mindenkire világítson az.

Re: A JHWH formula

Szittya,2012.11.03 13:01

JHWH-gyermekeinek nagyrésze a pénzt jobban imádja és sajnos többnyire ők vezetik ebbe a gonosz irányba a világot. Szerintem kétféle ember létezik minden nemzetet beleértve a jó és a rossz. JHWH gyermekei között is biztosan vannk jók is. Én csak azt kívánom , öreg Isten álldja meg a rosszakat is ,hogy a jó gyözhessen bennük is .

Re: Re: A JHWH formula

európai mester,2012.11.06 05:50

Az Öreg Isten most pihen, mert a 7. teremtési nap még nem ért véget, az 7000 évig tart és van még belöle vagy 1200 év a végéig. AJHWH egy kabalisztikus formula. Aki elért a kabala legmagasabb szintjére, az a J-t akášába teszi, a H-t a mentális testbe a W-t az asztrális testbe a második H-t meg a materiális testbe, így keletkezik egy kapcsolat a kosmikus rendszerrel, azaz emanációt vesz fel magára a kabalista. Csak ezzel a formulával lehet nagy diszharmóniákat azonnal harmonizálni. HWH azt jelenti "létezés" JHWH azt jelenti "az aki a létezést okozza", azaz Teremtö. A HWH formulában a H az igazságot a W a szeretetet jelenti. Ez ellen akartok szembe szálni? AJHWH formula a legmagasabb formula, amit a Földön használni lehet és abszolút hatalmat ad a Földön. Vannak más négybetüs formulák is, de azok specifikus eröket jelentenek. A Teremtö Istennek vannak több mint 4 betüböl álló nevei is, amik a magasabb szférákban hatnak. Van 72 betüböl áló neve is. JHWH azi Brahma neve. JHSWH pedig Jehosuah azaz Jézus neve, aki a Kalki avatar a 10. inkarnáció. Nem tudom elég világosan beszéltem e. Ismerkedj meg a pozitív angyalok neveivel, vannak közöttük -el -re végzödök pl Asmodel, Ambriel, Cambiel, de vannak közöttük -jah -ra végzödök pl. Jehujah és olyan nagy hatalma van, hogy segítségével pl. a legnagyobb ellensegedet a legnagyobb barátoddá teheted vagy földrengéseket idézhetsz elö bárhol a világon vagy a földrengéseket le tudod állítani akármilyen nagyságrendü is az. Es ez még csak a Merkur prainteligenciáinak a szintje, ahol Jehujah angyal van. Az aki nincs beavatva a szférikus kabalába, ami titkos tudomány, az JHWH formulánál magasabb emanációt nem ismerhet ezen a bolygón. A farizeusokat Jézus is elítélte, mert minden vallásban vannak gazemberek.

Re: Re: A JHWH formula

európai mester,2012.11.23 22:56

Egyébként igaz, hogy a JHWH formula aktiválása jó eredményekhez vezet üzleti ügyekben is ezt Frabato is írja a könyvében.

Gyógyítás

európai mester,2012.11.23 17:30

Ezzel a módszerrel még a gyógyíthatatlan betegségeket is meggyóyíthatod:
http://www.autopathy.info/
Ezenkívül ajánlom még az endogén légzés technikáját:
http://www.aviva.ca/shop/products.asp?itemid=2966&catid=64
http://www.amazon.com/Endogenous-Respiration-Vladimir-Frolov/dp/5901257022

Tévtanok

európai mester,2012.11.20 20:42

Ne haragudjon az Avatara, de az "Ayonok" vagy "Ajónok" tana egy hülyeség. Az ember Isten képére van teremtve és magasabb a rendelése, mint minden angyalé. Ezért adják át az angyalok minden ismeretüket szívesen és önzetlenül az embernek, mert az emberben minden pozitív angyal a Teremtö Istent látja. Ezért számit áldozatnak, ha valaki elveszíti emberi mivoltát és angyallá válik. Ez teljesen egyértelmü és itt semmi ellenkezést nem tür el az európai mester.

Pontosítás

európai mester,2012.11.21 06:41

Az ember Isten képe, ha helyreállítja az egyensúlyt a 4 kerub energiája között, másképpen csak egy földi féreg és még csak a tudás és intelektus sem lehet.

Pontosítás

európai mester,2012.11.21 06:43

Az ember Isten képe, ha helyreállítja az egyensúlyt a 4 kerub energiája között, másképpen csak egy földi féreg és még csak a tudás és intelektus sem lehet. Ezt jelenti Ezekiel látomása, hogy Isten trónja a 4 kerub felett van egyensúllban.

A G betü hasonulása a K betübe

európai mester,2012.11.19 21:00

Belemegyünk most mélyebben az analógiák azaz a hasonlóságok világába, aminek sok szintje van. A legalapvetöbb szint a betük átváltozásrendszere hexagramok formájában. Ahogy már írtam a 64 hexagram az I-Ging-ben megfelel 32 ellentétpárnak, ami a 32 betü: 10 magán-, 22 mássalhangzó. Mivelhogy a hexagramokat alulról felfelé építjük és bárhol megálhatunk, emmiatt az alsó szintek a dötöen különbözöek és a felsö szintek magasabb értelmet adnak az alsó szinteknek, de nem változtatják meg a lényegüket. Legalul van az aktuális kapcsolat az ember saját lényegéhez, ami a Gayatri mánrtában a Bür és a Molla mántrában a Sat. Ha Jang, akkor saját magam lényegével egységben vagyok a szituációban, ha Jin, akkor megtagadom lényegemet és alkalmazkodok, azaz beleélem magam tölem különbözö létbe, amit Maya-nak is neveznek, de van ennek a szónak általánosabb jelentése is, tehát nagyon lényeges ez az elsö szint, viszont a 7. szint a Gayatri mantrában a Satyam, nem változtat nagyon az energián, így az I-Ging nem is tárgyalja, mert csak 6 szintböl áll minden hexagram. Namost csináljunk egy táblázatot, ahol egymáshoz közel vannak a hasonló hexagramok, amelyek csak a felsö szintekben különböznek és annál távolabb legyenekegymástól, minnél kisebb szinten van különbség közöttük. Így megkapjuk a hasonlóságok tablázatát:
110000 010000 100000 000000 (elöl vannak a magasabb szintek)
111000 011000 101000 001000
110100 010100 100100 000100 (elöl vannak a magasabb szintek)
111100 011100 101100 001100
---------------------------------------
110010 010010 100010 000010 (elöl vannak a magasabb szintek)
111010 011010 101010 001010
110110 010110 100110 000110 (elöl vannak a magasabb szintek)
111110 011110 101110 001110
--------------------------------------
Ez öszesen 32 hexagram és ha vesszük az ellentéteiket, úgy lesz mind a 64. Namost a betük 2 ellentétet kötnek össze, ahol az egyik mindig legfelül jang a másik meg legfelül jin. A legfelsö vonal súlya 32, tehát azok a számok, ahol a legfelsö vonal Jang (1), azok nagyobbak, mint 32, ezek betük lágy kiejtései, tehát ahol a legfelsö szint Jang (1), ott az ellentétes kemény kiejtést írjuk be:
15, 16, 31, 00 (átírva a tizes számrendszerbe)
07, 24, 23, 08
11, 20, 27, 04
03, 28, 19, 12
---------------------------------------
13, 18, 29, 02 (átírva a tizes számrendszerbe)
05, 26, 21, 10
09, 22, 25, 06
01, 30, 17, 14
---------------------------------------
Helyettesítsük be csak a mássalhangzókat 10-en felül a héber ábécé szerint:
Vav, Zajin, Taw, 0 (nulla)
7, Samek, Nun, 8
Bét, Káf, Cade, 4
3, Kóf, Jod, Gimel (a Kof helyett ne írjunk Q-t, mert az nem helyes.
---------------------------------------
Dálet, Thét, Reš, 2
5, Pé, Lámed, Alef
9, Mem, Ajin, 6
1, Šhin, Chét, Hé
---------------------------------------
Ez a z analogiák táblázata, amelyböl lehet látni, hogy a G miért hasonul K-ba, továbbá ahol hasonul az Kóf és nem Káf. Ahol a latinban a C megy K-ba, ott pedig az a Káf betünek felel meg és nem Kóf-nak ezen hasonlóságok szerint.

A magánhangzók

európai mester,2012.11.20 20:00

A magánhangrók szellemi alapenergiák 0-tól 9-ig, 10. az Alef az öslevegö, ez már nem tartozik a magánhangzók közé. A héber tradíció 1-töl 10-ig számozza a szefirotokat, ami a lényeg megnyilvánulásának a száma, ami arra utal, hogy az energiák fejlödnek, átalakulnak egymásba, tehát a fejlödés mindenben ott van. Biztosan tudjátok, hogy az "Óm" nagy jelentöséggel bír a mantramisztikában és máshol "AUM" szót használják. Az A száma 2 az U száma 5 az O száma 7, tehát AU = 2+5 = 7 = O. Az A az Aleffel van szoros kapcsolatban az Alef pedig 10 = 8+2 = 001010 (kettes számrendszerben). Az A betü 000010 és annak ellentéte 111101 közötti úton oszcilál, tehát él. Ez tehát a 2.szint megnyilvánulása, ami a kapcsolat a környezetel a Csit a Molla mántrában a Gayatri mántrában a Buvaha szintje. Erre utalnak az A betüvel kezdödö szavak is pl "AmAz", "mÁsik", "Akkor", "Akarat", ennek "ellentétes" az E betüvel kezdödö szavak: "Emez", "Ekkor", "Engem", Enyém", "vElem", mert az E betü száma az 1 = 000001 ellentéte 111110, ami oszcilál a Szat és a Maya között, az ember saját lényegére utal, viszont a hosszú É betüt másképp ejtik a magyarban és ezért ez egy másik betü, aminek a 8 a száma, ami a 4. szint a Molla mántrában Parabrahma a Gayatri mántrában pedig a Mahaha szintje, ami az I-Gingben a motiváció és a lelkesedés ereje, ha jang, ami az "Én" megnyilvánulása, ami nem kell, hogy az ember lényegét tükrözze, mert az "Én" azt is teheti, ami nem az ö lényege, például ha hazudik vagy ha alkalmazkodik vagy másoknak tesz eleget stb., de lelkesedéssel vagy kényszeböl, ami a 8 ellentéte (110111). Az I betü száma a 3 = 000011, ide tartoznak olyan szavak mint "Igazság" "Isten", "hIt", "Így", ami szeretetre utal és közeledésre, megegyezésre. Érdekes az Ö betü, aminek a száma 6, ami a gyözelem szefirotja, erre utalnak az ö vel kezdödö szavak: "ÖrdÖg", "Ö", aki nem mi vagyunk és nem is én, "gyÖz", "Önzés", viszont érdekes, hogy a 6 ellentéte 111001 az I-Ging-ben az "Ártatlanság", vagyis a "Büntelenség". Maga a "bün" mélyebb értelmezésa valójában munkát jelent, amit el kell végezni, ami az ember küldetése és életének értelme a karma az munka, amit el kell végeznie az embernek, ami az ember Isteni küldetése. A "bün" tehát abból fakad, hogy az ember téved, nem megengedetten egyszerüsít és gyöz, mert ez mindig valami lerövidített útra utal, tehát ez az igazság keresése is. A 9-es számhoz az Ü betü azaz az Y tartozik, ez zárja le a szefirotok ciklusát és visszatér az 1-hez (9=8+1=001001) a pontos értelmezés szerint a 9 a Ráhu száma, ami valamikor Kétu-val egy bolygót alkotott, de az istenek szétvágták és az egyik a kígyó feje a Ráhu a másik a kígyó farka a Kétu (a száma az 1). A 4-es számhoz az Ä betü tartozik a palócos A és a materiális világot jelenti. A nullához nem tartozik hang, ez a hallgatás betüje a teljes nirvána Istennel.

Nimród

európai mester,2012.11.15 22:51

Nimrodot a magyarok ösattyukként tisztelik, ami azt jelenti, hogy akkor nem származhatnak az Atlantiszi kék fajból, sem a Lemuriaiaktól, mivelhogy Nimrod az 5770 évvel ezelött a 7. teremtési napon teremtett Ádám utóda. Tehát kedves magyarok,lehet választani: vagy ösfaj vagyunk vagy Nimród gyermekei, de a kettö együtt nem megy. Természetesen a keresztezödés lehetséges és mivelhogy a Szkíták nagyon jól ellenállnak a negatív eröknek, ezért nem lehetnek csak az ösi 6. napon teremtett emberfaj leszármazottai, akik nagyon érzékenyek és nem azon körülmények elviselésére teremtettek vala, ami már itt néhány ezer éve uralkodik. Akik elérték a halhatatlanságot a 6. nap emberfajából és úgy döntöttek, hogy megörzik testüket, azok visszavonultan élnek sötétségben és tudva lévö, hogy csak az látogathatja meg öket, aki elért bizonyos magas szintet, tisztaszívü és elvégzett bizonyos meditációkat a lélek megtisztítására. Ha nem elégséges a megtisztulása és a halhatalan nem kíván vele találkozni, akkor figyelmeztetésti öt a halhatatlan, hogy maradjon távol, érzi, hogy nem akaródzik neki bemenni a barlangba, ahol a halhatatlan tartózkodik és ha mégis eröszakosan folytatja az útját, az életveszélyes, mert nem tisztította meg lelkét kellöképpen és az érzékeny halhatatlan nem képes elviselni negatív eröket közvetlen jelenlétében és megakadályozza, hogy asztrális testét beszennyezze egy tisztátalan lélek, amire felhatalmazást kapott. Ök nem keresik az emberek társaságát, hanem háttérbe vonultak, mélyen a földen barlangokban élnek a Himalájában és a legmagasabb mesterek közülük a Shambala szentélykolostorában élnek. Dematerializálódhatnak máshol materializálódva, de ezt nem szívesen teszik, mert az olyan, mintha valakit kiüznének otthonából, ahol évszázadokig élt. Térjünk vissza Nmródhoz: A Bibliában az van írva róla, hogy nagyhatalmú vadász volt JHWH Istennel szemben, amiböl sokan arra következtetnek, hogy démonokkal paktált, de ez nem helyes elépzelés, mert ö nyíltan cselekedett a démonokkal paktálók pedig mindig sötétül és szigorú titokban cselekszenek. Nimród tehát áthágta JHWH Isten szabályait úgy, hogy idö elött elkezdett harcolni a negatív erök ellen, aminek az lett volna az eredménye, hogy sokkal tovább tartott volna Krisztus végsö gyözelme, mert nem bontakozott volna ki idöben a Sötétség hatalma, ami felborította volna a világciklusok rendjét. A negatív erök elleni harc nem Nimród feladata, hanem egyedül a Kalki avatar azaz a Názareti Jézus feladata. Isten a démonokat nem örök életre teremtette, de amíg joguk van élni, addig ök is Isten gyermekei, mint Krisztus és minden más teremtmény. A démonok félrevezetik azokat, akik azt hiszik magukról, hogy magas szintet értek el, de nem felelnek meg az egyetemes bölcsesség követelményeinek. A démonok rádöbbentik az embereket tévedéseikre, mert ha valaki például paktot köt Bafomettel, akkor is ember marad és a fekete mágusoknak is megadaték a lehtöség, hogy visszatérérjenek miután eleget tettek a megkötött szerzödésnek és visszafizették a démonok szolgálatait a szerzödés szerint, amire a Szaturnusz prainteligenciái ügyelnek. Amikor letelt a szerzödés által megszabott idö, akkor a Szaturnuszi angyalok rendkívül erös lelkiismeretet ébresztenek fel a fekete mágusban és lehetöséget adnak arra, hogy megszabaduljon a démonok kötelékeitöl. Namost megtörténhet, hogy a fekete mágus nem hallgat a lelkiismeretére és állandóan elnyomja azt és nem használja ki a lehetöséget a felszabadulásra, amire a Szaturnusz angyalai úgy reagálnak, hogy megvonják töle emberi mivoltát, így identifikálódik a negatív szellemi erökkel, démonná válik és a Sötétség világában marad mindörökre.

A halhatatlanság

európai mester,2012.11.16 00:20

Bárki elérheti a halhatatlanságot. Elöször át kell venni praktikusan az "Igaz beavatás útját" Frabato mestertöl, aztán lehet gyakorolni az "Igaz kabbala" energiáit fokozatosan, ahogy azt Frabato a 3. könyvében leírja. Tartsátok be a mester tanácsait, mert igaz, amit mond, veszélyes átugrálni a szinteket, ha valaki magasabb szint gyakorlását elkezdi az elözö elsajátítása nělkül, azzal betegségeket idéz elö jobb esetben, de sorscsapások is érhetik, de ha betartja a mester utasításait, akkor a legmagasabb védelem alatt fog fejlödni tovább. Namost a halhatatlanság a Lamed betühöz tartozik, itt tanulja meg a mágus egyensúlyban tartani az életeröt és képes megfiatalítani testét, elsajátította a hermetikus erkölcsöt, ami Istem majesztátja, itt éri el a lélek halhatatlanságát is. Ha az Isteni Gondviselés engedélyezi, más embereket is megfiatalíthat.

Jézus az Ember Fia

európai mester,2012.11.16 18:51

Ha Jézus Isten Fia, akkor hogy lehetett az Ember Fia is egyben? Apai ágon volt Isten Fia és anyai ágon az Ember Fia kitagadván a családból Józsefet? Ennek semmi értelme nincs, mert Mária meg sem közelíthette Jézus szellemi szintjét, mivelhogy az Úr Jézus magának Krisztusnak az inkarnációja, amit a Hinduk Vishnu néven ismernek és akit Brahma táplál Vishnu köldökzsinórán keresztül, ami nagyon megegyezik János apostol szavaival, hogy Isten mindent Krisztuson keresztül teremtett és Krisztus nélkül nem kezdett el létezni semmi, ami az Univerzális nyelvre utal azaz az Igére azaz a Kabbalára. Jézus az Emberfejü kerub fia, így az Ember fia. Az Emberfejü kerub a tudást és az inteligenciát képviseli és az ö fia az Oroszlánfejü kerub, mivelhogy így megy tovább az anergia a kerubok között, ahogy azt már itt régen leírtam. Mivelhogy a Szkíták népe, de Izrael népe is az Emberfejü kerub uralma alatt van a nemzetek között, így az Úr Jézus a Szkíták és Izrael kerubjának a Fia. Az Úr Jézus Isten akaratát képviseli, mint Krisztus 10. és utolsó inkarnációja.

Jézus az Oroszlán

európai mester,2012.11.18 02:14

Ezért írja róla a Biblia, hogy ö "Dávid fia és az Oroszlán Juda törszáböl." Ne akarjátok ezt megcáfolni és kisajátítani a Názareti Jézust csak magatoknak, mert bizony Isten mondom néktek, hogy megharkszik rátok és elhagy titelet.

A házasság szentsége

európai mester,2012.11.16 17:43

Hátra van még ez a fontos tétel, ami a hermetikus erkölcs alapját képezi. Elterjedt mostanában az a tan, hogy Jézus Szkíta volt, mivelhogy anyja Mária is az volt csak éppen elfelejtik azt, hogy apai ágon Héber volt és ennek semmi köze ahozz, hogy testileg nem József volt az apja, mert a József és Mária által megalapított családba született. Ez a házasság szentsége és aki ezt nem érti, az semmit sem tud a Isteni erökröl, mivelhogy a házasságban a kötöerö az az elekromágneses fluidum, ami a legfelsöbb és legelsödlegesebb minden erök közül és amit maga Isten képvisel kettöségében, ugyanis van bal és jobb keze és ez ugyanaz az elektromágneses polarizáció, ami a nö és a férfi között van. A házasság szentségét nem tisztelik azok, akik erkölcstelenek és ha mindenki mindenkivel lefekszik, akkor bizony nem tudják, hogy valójában ki kinek az élettársa a házasság kötelékében, mivelhogy József sem kötött házasságot mésként, mint hogy saját anyja házába vitte Máriát és ezzel egybekeltek. Meg kell ezt jól gondolni, mert ha például a férfinek vészhelyzetben döntenie kell, hogy kit ment meg, feleségét vagy a gyermekeit, mert mondjuk nem képes megmenteni az egész családját, akkor a feleségét kell megmentenie és nem a gyerekeket. Ez egyértelmü, tehát a házastárs iránti kötelezettség magasabb, mint a gyermekek iránti kötelezettség egyértelmüen. A mai erkölcstelen világ felborítja az ösi értékrendet és álszenteskedve azt mondja, hogy a gyermekek a jövö és azokat kell elönybe részesíteni a házastárs felett is, ami nem helyes. Az ember nem tudja sem megjósolni sem irányítani saját jövöjét és jobban teszi, ha betartja Isten törvényeit, ami biztosítja számára az áldást és a jövöt. Isten törvényeit az ember javára állította össze, de vigyázat, azt amit Mózes kapott törvényként, az csakis az Izraeli népnek adatott, akivel Isten szerzödést kötött, amit házassághoz lehet hasonlítani és így joggal kérte tölük a hüséget. Ha például a házasságban a nö "félrelép" és abból terhes lesz más férfitöl, de a házastárs nem válik el töle, hanem megbocsájt, az a gyermek születvén abba a házasságba az ö gyermekük és a családon kívüli vérszerinti apát nem illeti meg, ami szintén a házasság szentsége és a gyermek nevét is a családja szerint örökli nem a vérszerinti erkölcstelen gyerekcsinálótól, mert apának nem lehet öt nevezni, az apa az, aki a családban a házastársak közül a férfi. Izrael népe sokat vétkezett az Istennel kötött szerzödés ellen, hütlen volt, de Isten nem tagadta meg Izrael népét, söt Ozejás prófétának azt parancsolta, hogy vegyen el egy prostituáltat feleségül annak jelképéül, hogy Izrael népe is olyan mint egy prostituált Istenük szemében, mert nem hüségesek hozzá. Ennel ellenéte az Úr Jézus megszabta, hogy ha a házastársak közül az egyik hütlenné válik sexuálisan, akkor a sértett félnek jogában van kérni a házasság felbontását és elválni a hütlen féltöl, de ez nem kötelessége és megbocsáthat.

Jézus Isten Fia

európai mester,2012.11.16 18:25

Ez egy nagyon kemény tétel. Az Úr Jézus nem az által Isten fia, hogy Gábriel angyal által Mária megfogant a szent szellemtöl, hanem Jézus akkor vállt Isten fiává, amikor alámerítkezvén a Jordánban leszállott rá a szent szellem, mert csak azt követöen jött a hang: "'Ö az Én szeretett fiam, tanuljatok töle." Ezután Jézus maga mondotta, hogy a szent szellem felvétele újjászületéssel jár, amit Jézus egyértelmüen tanított és a Nikodém is ezt kérdezte töle, ugyanis hogy: "Hogy születhet újjá az ember, ha nem megy vissza anyja méhébe és nem születik meg újra?" Ezt Jézus ott egyértelmüen kifejtette. Namost volt egy eset, amikor az Úr Jézus tanított és így szĺa vala hozzá egy anítványa: "Hle, mester, kinn várnak rád anyád és testvéreid." Erre Jézus így válaszolt (A SZENT SZELLEM LEJÖVETELE ÉS BEFOGADÁSA UTÁN): "Ki az én anyám és kik az én testvéreim? Az, aki cselekszi az Atya akaratát, az az én anyám és testvérem." Amikor meg a Kánaáni menyegzön oda jött Jézushoz Mária, mert fogytán volt a boruk és szóla Jézushoz: "Fogytán a boruk.", erre az Úr Jézus így szóla: "Mi közöm nekem hozzád asszony, ez az én dolgom." Jézus a szent szellem felvétele után már nem tartotta öt anyjának. Amikor pedig közvetlenül halála elött ott állottak elötte János és Mária, akkor Máriát János gondozásába ajánlotta szavaival: "Hle asszony a te fiad, hle fiú a te anyád." - Ezt nem lehet úgy értelmezni, hogy Mária minden hívö anyja.