Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


AVATARA előadásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

  

 


 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Leonardo Utolsó vacsorája Papp Gáborral

európai mester,2012.11.14 17:50

http://www.youtube.com/watch?v=o8i5XmS86dk&feature=autoplay&list=PL2B3241AE40A155E3&playnext=5

Az apostolok és az Állapotöv

európai mester,2012.11.10 16:51

Amit most leírok egy olyan fontos tétel, amit Papp Gábor sem ismer, söt még Leonardo da Vinci sem ismert. Az Utolsó vacsora nevezetü festményén lehet látni az apostlok jellemzéstanát, ami a Zodiakus csillagenergiáiból indul ki, namost ott a probléma, hogy a Biblia erröl a hozzárendelésröl semmit se mond, de az apostolokat drágakövekhez rendeli hozzá a Jenenések könyve. Namost tudni kell azt,hogy a drágakövek alapenergiáit sokan akarják hozzárendelni a Zodiakus csillagrendszereihez, de nincs ebben egység, mert nem is lehet, mivelhogy a legnagyobb szakértök, mint p. az Indiai Harish Johari vagy a Cseh Josef Pavel Kreperát egyértelmüen rávilágítanak arra, hogy ha egy drágakö hasznos valamelyik jegyben, akkor az hasznos valmelyik szomszédjegynek is, tehát a drágakövek a Zodiakus jegyei közé tartoznak a határvonalakhoz, ami a 24-es rendszerben a szefirotok és az AMS helyei, mint pl a kék szafír hasznos a Bak jegyében születetteknek (napkonstelláció), de hasznos a Vízöntö jegyében született személyeknek is a rubín viszont hasznos az Oroszlán jegyében szöletettnek, de hasznos a Rák jegyében születetteknek is, viszont a kék szafír káros az Oroszlán jegyében születetteknek és a Rák jegyében születetteknek se jó. A sárga szafír viszont ott lehet, ahol a rubín van, de nem ott, ahol a kék szafír. Namost ugyanez érvényes minden drágaköre, amit a Jelenések könyve említ mint az Új Jeruszálem alapköveit és az apostolokhoz is tartozókat. Namost miért fontos ez? Az Iskariori Júdást általában a Skorpió jegyéhez rendelik, ami nem helyes, mert a Skorpió nem gyarló erö, hanem védelmezö, namost ha az Iskarioti Júdást a 6-os szefirothoz rendeljük, ami a Gyözelem ereje, akkor megértjük, hogy miért árulta el akkor Jézust, amikor Jézus veszített és miért akart minden erejével visszatérni hozzá, amikor Jézus újra gyözött.

Júdás megváltása a Megváltó gyözelme (1. rész)

európai mester,2012.11.12 17:14

Namost, ha Leonardo da Vinci Utolsó vacsora címü festményével nem érthetünk egyet, akkor kidobjuk a szemétre? Nem lehet mégis valahogy egyesíteni vele nézetünket? Ha pedig nem, akkor milyen új rendszert javasolunk? megfestjük újra az Utolsó vacsorát? Hát az nagy munka, inkább spekulálunk rajta, mert az egyszerübb lesz. Nem lehet a 6-os szefirotot a Skorpió elé vagy mögé rendelni? Lehet, ez duálisa lesz annak a rendszernek, ahol a 6-os szefirot a Kos és a Bika csillagkép közé van rendelve, ami elfogadott rendszer egyesítvén a Jelenések könyvében tárgyalt drágakörendszert az Indiai 9 drágaköböl álló Tántrikus talismánnal, ahol a 6-os Gyözelem szefirothoz a gyémánt és a Vénus van hozzárendelve, ami a Jelenések könyvének rendszerében a chalcedon féldrágaköre esik. Ez szerint a hozzárendelés szerint Júdás a Bika csillagképhez tartozna ami a Skorpió duális párja és ez jól megindokolható, mert minden energiának van negatív hatása is nem csak pozitív, ami a Bika csillagkép esetén az élvezetek kielégítésének a túlktengése, amihez még pénzre is van szükség és tudjuk, hogy Júdás az apostolok pénztárnoka volt és lopott néha-néha pénztárból, ahogy azt öróla János apostol elárulta Evangéliumában, tehát Júdás lehet az az apostol is, akit a Bika csillagképhez rendelünk, csak fel kell öket cserélni.

Júdás megváltása a Megváltó gyözelme (2. rész)

európai mester,2012.11.12 17:51

Tehát Júdást hozzá lehet rendelni a Skorpió csillagképhez, ha a 6-os szefirotot a Skorpió elé rendeljük, ami Leonardo Da Vinci rendszere, ahol a 6-os szefirot a Topáz drágaköre esne, ami a Mérleg és a Skorpió között van a népgyógyász beavatottak szerint. De mivel ezzel nem akarunk maradéktalanul egyetérteni, megváltoztattuk a 6-os szefirot helyét a szemközti duális pólusra, ami nagyon jól indokolható és ezt az európai mester támogatja, mivelhogy meg lehet ezzel magyarázni az egységet más elfogadott rendszerekkel is, de sem az elsö sem ezen második rendszer nem egyezik meg azzal a számozással, amit János apostol közöl a Jelenések könyvében és ö nagy beavatott volt, kezdhette volna kövek számozását bármelyiktöl, mert ez egy kör, de ö a Jáspissal kezdte és az szerinte az 1, akkor viszont a 6-os az Oroszlán csillagkép elé esik és ez azt mondja, hogy Júdást az Oroszlán csillagképhez kell hozzárendelni, amit ugyanúgy jól meg lehet indokolni, mint az elözö rendszereket, mivelhogy az Oroszlán negatív tulajdonsága, hogy ö akar lenni a király és nem ismer el maga fölött senkit, ami nyilván abba torkollhatott, hogy elárulta Jézust. Itt tehát felcseréljük Júdás t azzal az apostollal, akit Leonardo da Vinci az Oroszlánhoz rendelt, hogy ne kelljen mindent teljesen átmagyarázni. Namost ha Júdás és a 6-os lehet a Skorpió elött a Bika elött és még az Oroszlán elött is, akkor nem lehet a Vízöntö elötti helyen is a Bak után? Ha a János apostol által javasolt számozást tovább visszük a 12-es szám után, akkor a Jáspisra a 13 esik, amit a numerológiában elfogadott 9-es Hold cyklusa szerint a 4-re lehet redukálni, ami által megkapjuk ugyanazt a rendszert, ahol a 6 a Bika elött van a Kos után, tehát mind a 4 rendszernek van egmásbafolyása a 12 és a 9-es ritmus váltakozása szerint. Ha pedig Júdást mind a 4 helyre tesszük, akkor bizony az által harmonizáljuk öt és feloldjuk büneit és csak így térhet vissza a Gyözelem szefirotja a Megváltóhoz teljes gyözelemét elöidézvén, mert maga Jézus mondotta vala: "Aki az Ember Fia ellen vétkezik, meg lesz annak bocsátva, aki Isten nevét káromolja, meg lesz annak bocsátva, mindenféle bünök meg lesznek bocsátva, de ha valaki a szent szellem ellen vétkezik, annak nem lesz megbocsátva most sem és az Újvilágban sem." Namost Júdás nem véthetett a szent szellem ellen, mert az az apostolokra akkor még nem szállott le ahogy Jézus mondá vala: "Ha szeretnétek engem, akkor örülnétek hogy az Atyához visszatérek, mert Ö nagyobb, mint én és ha ott leszek elküldöm a Segítöszellemet nektek, aki beavat benneteket a titkokba és akkor már semmi kérdést nem tesztek fel nekem többé."

Júdás megváltása a Megváltó gyözelme (bizonyítékok)

európai mester,2012.11.13 19:10

Azt mondjátok: "Ejnye, hogy lehet 4 különbözö hozzárendelése a számoknak a csillagjegyekhez egyformán helyes? Vagy ez igaz vagy az, de nem lehet igaz mind a 4, de még 2 sem, hanem csak egy." - Nem a csillagjegyekhez rendeljük a számokat hozzá, hanem azok közé a válaszvonalra, ahol szellemi erö van és ahová a drágaköveket lehet egyértelmüen hozzárendelni. Ezt már mondtam, de a szefirotok nagyon képlékenyek, alkalmazkodók és át tudnak változni, ahogy a mágusok is tudnak egy kavicsot drágakövé átváltoztatni meg fordítva is és a fösvény vagyonát egy rakás szemétté változtathatják. A Leonardó által megfestett rendszert az Indiai numerológia is támogatja, ahol a Kétuhoz a 7-es számot a Szaturnuszhoz meg a 8-as számot rendelik hozzá, namost, ha a 6-os Gyözelemszefirot a Skorpió elött van, akkor a 7-esre esik a Chrysopras féldrágakö, ami leghasonlóbb a Chrysoberyl-hez a Macskaszem drágakövéhez, amit Indiában a Kétu félbolygóhoz rendelnek, namost a 8-asra esik ebben az esetben a Hyacint (nem tudom hogy írják magyarul a neveket), ami a kék zafírhoz a Szaturnusz drágakövéhez hasonló, namost a 9-eshez a Jupitert kéne rendelni, de az Indiai numerológia nem tiszteli a bolygószférák hierarchiáját, mert a 9-es után mindenképpen rákényszerülne felbontani azt, viszont az európai mester által javasolt számozásban a bolygóhierarchia fennmaradhat és ezt a rendszert támogatja a hermetika tudománya is, ami a legegyszerübb numerológiai rendszer, de vanna eltolások, azért, mert az erö megnyilvánulása 1-el nagyobb szám, mint az erö lényegének a száma, ami fontos, hogy megértsük a hermetikai rendszert. Ezért a héber kabalisták azt tartják, hogy a gyözelem szefirotja a 7. szefirot, ami a megnyilvánulás száma. A hermetikus rendszerben a Szaturn lényege a 2-es szám és megnyilvánulása a 3-as szám, tehát a lényeg 6-al kisebb, mint az Indiai numerológiában a 6 ritmusa pedig a Nap szférájának a ritmusa és a Nap megnyilvánulásának a száma ami éppen középen van a hierarhiában. A Kétu lényege itt 1 és 3 a Jupiter lényege 4 a megnyilvánulása. 4 a Mars lényege 5 a megnyilvánulása. 5 a Nap lényege, 6 a megnyilvánulása, ami János apostol rendszerére is utal. 6 a Vénus lényege, ami miatt javasoltam Júdást a Bika csillagképhez rendelni, aminek megvan az az oka is, hogy az Indiai Tántrában a Vénust a démonok tanítójának tartják, míg a Jupitert az istenek tanítójának tartják és a Tantrikus talismánban a Vénus gyémántjával szemben a Szaturnusz kék szafírja van, a Szaturnusz pedog a démonokat tartja kordában, min a legfelsöbb bíráskodó. Erre merölegesen a Jupiter sárga zafírjával szemben a Mars piros korálja van, mivel a Mars az életfentártás ösztönét és az életkedvet irányítja elsösorban. A 7-es a Vénus megnyilvánulása és a Merkur lényege. A Merkur a racionális gondolkodást képviseli, vele szemben van Ráhu ami a másik félbolygó és 9 a lényege és Kétu-val alkotnak egységet lezárván a numerológia körét, mert Ráhu lényage a 9-es, Kétu lényege az 1-es szám ami 10-es is. A legenda szerint Ráhu és Kétu eredetileg 1 bolygó volt és az Istenek kettévágták, ami azt jelenti, hogy a kört itt szakították meg és így lett a körböl Oroborosz. A 8-as szám lényege a Hold és az érzelmivilágot képviseli szemben a Kétuval a Tántrikus talismán rendszerében, ami nem a Szaturnusz mágikus negyszöge, de abból megkapható trenszformációval, ami az elveszett és keresett kulcs.
http://www.planetarygems.com/TheNineJyotishGems.htm
http://www.sanatansociety.org/ayurveda_home_remedies/ayurveda_healing_stones_gems_birthstones.htm

A Sátán

európai mester,2012.11.13 16:46

Sokan azt hiszik, hogy a Sátán valami primitív vérszomjas vadállat, de valójában nagyon magas szellemi lény a Sötétség világának az ura és a mágusok úgy hívják: Bafomet. Arion (Frabato) mester részletesen leírja önéletrajzában (Frabato c. könyvében), hogy amikor a fekete mágusok 99 tagból álló szervezetének nagymestere félvén Arion hatalmától minden mágikus eröt megmozgatott, hogy eltegye öt láb alól, de semelyik asztrális lény nem tudott neki garanciát adni, fogy Arion mesterrel szemben sikeres lesz, akkor a nagymester rászánta magát, hogy evokálja Bafometet, magát a Sötétség legfelsöbb urát, hogy öt kérje meg Arion mester likvidálására. Bafomet meg is jelent a nagymesternek és csak nevetett rajta, hogy Arion ellen cselekszik. Megmutatta neki, hogy milyen nehéz életen kell Frabato mesternek átmennie és figyelmeztette a nagymestert, hogy Frabato a másik oldal védelme alatt van és jobban tenné, ha elfelejtené Frabato mestert, de a nagymester nem állt el céljától, mert még eddig mindent elért a mágiával és el sem tudta képzelni, hogy léteznek magasabb erök annál, mint amit ismer. Bafomet ráadásul figyelmeztette öt, hogy hamarosan nem Frabató, hanem ö a Fogc titkostársaság nagymestere fog lemenni az alvilágba és már várja öt a Sötétség birozalmában, hogy visszafizesse végre a démoni szolgáltatásokat. Napfordulókor ugyanis a Fogc 99 tagja minden évben kisorsolt egy tagot, akinek a Bafomettel megkötött szerzödés által meg kellett halnia és minden évben új tagot vettek fel helyébe. A napfordulót tehát a Fogc titkostársaság tagjai mindig rettegéssel várták, ez volt az ára, hogy a démonok szolgálatát élvezhették és mindent elértek ait akartak a Földön. Ha a megbízott démon nem volt képes teljesíteni a kérést, akkor magasabb démont osztottak be, ha pedig magas démonok sem voltak képesek valamit teljesíteni, akkor maga Bafomet a sötétség ura látot hozzá a sátáni munkájának és gyilkosságok árán és bármilyen gaztettek árán mindig elérték a céljukat úgy, hogy mindent a legszigorúbb titokban tartottak, nem kímélték azokat sem, akik közülük megszegték a titoktartást és legyilkoltak mindenkit, aki veszélyeztette öket. Ezért féltek Frabato mestertöl is, mert tudták, hogy sokmindent tud róluk, mivelhogy naivan megpróbálták Frabato-t rávenni a tagság elfogadására a Fogc titkos szervezetében, amire Frabato úgy reagált, hogy levetítette nekik a nagymesterük minden gaztetteit és elutasította a tagsaságot a szervezetben, amire a nagymesterük nagyon felböszült Frabato ellen, hogy ezt merte tenni. Olvassátok el mi történt aztán! Bafometet Lucifernek is nevezik és azt tartják róla, hogy ö a "Fény hordozója", de Lucifer a fény tükrözöje, ami azt jelenti, hogy a Fény angyalának adja ki magát megtévesztvén azokat, akik nem képesek átlátni rajta éleslátással. Akinek nincs éleslátása az bizony tévedhet.

A halandó lélek

európai mester,2012.11.12 21:17

Ez egy fontos tétel, mert ebben a kérdésben sok vallás teljes tévedésben van. Az élö embern több világban létezik egyszerre, elsösorban ez a materiális világ, aztán él az asztrális világban, amit finomanyagú világnak is neveznek, ebben a világban van az ember sztrális teste amit a Biblia léleknek nevez. A lélekben vannak az ember karakterisztikus tulajdonságai, amit gondolatvilágával alakít. A gondolatok világa a mentális tér és ebben a térben van az ember harmadik teste a mentális test. A mentális test kapcsolódik az asztrális testhez az elektromágneses mentális matrica által, a lélek kapcsolódik a materiális testhez az asztrális matrica által. Halál esetén elválik a szellem azaz a mentális test az asztrális testtöl és a lélek is elválik a materiális testtöl, namost az asztrális test a Seolba kerül halál után, amit néha pokolnak is fordítanak. Thoth király a Seolt így hívja: az "Amenti termei". Ha az ember nem érte el az asztrális halhatatlanság szintjét, akkor asztrális teste fokozatosan lebomlik a Seolban azaz az Amenti termeiben, miközben identifikálódik azzal a szellemi szinttel, amit életében elért, tehát szelleme laza papcsolatban van a lebomló asztrális testével és amíg az asztrális test nem bomlik le teljesen, addig a szellem nem inkarnálódhat újra. Az asztrális test lebomlása után a szellem identifikálódott azzal a szinttel, ami az ö fejlettségi szintje és rájön arra, hogy nem képes magasabb szintre kerülni újabb inkarnáció nélkül, ezért a vágy (szellemi elektromágneses vonzódás) az Isteni tökéletesség után arra készteti a szellemet, hogy új inkarnációt kérjen. Amikor az asztrális test már teljesen lebomlott, megmarad az asztrális testböl egy kis láng, ami nem bontható le tovább és a vár a feltámadásra, miközben a szellem újra inkarnálódhat, tehát egy szellemhez több asztrális lét tartozik. Azok, akik elérték az asztrális halhatatlanság szintjét a Kabbala vagy ennek megfelelö Tantra segítségével, ami Krisztus vagyis az Ige, ami az Istennél van, akkor lelkét szellemivé tette annyira, hogy már nem lebontható asztrális erök által. Namost az ember minden szinten 4 alapenergiából tevödik össze: levegö-, tüz- víz- és földenergiából, ami az ember Isteni képe, mert vannak asztrális lények, amik asztrális teste csak egyfajta eröt tartalmaz. Ha egy lény mind a 4 eröt tartalmazza a Földö, akkor azt embernek nevezik, ami definíció. Namost az asztrális test soha nem hagyhatja el a Föld feletti szintet, tehát nem mehet a lélek magasabb szférákba, csak a szellem mehet magasabb bolygószférákba. Ha valamely szellem asztrális testet kap magasabb bolygó szférájában azt nevezik mennybemenetelnek, ami egészen más, mint ahogy azt a vallások tanítják, ez által elveszíti emberi mivoltát és angyallá vállik, ami áldozatnak számít és ez csak a 144000 kiválasztott harcos sorsa lehet.

A Föld átka Trianonra

európai mester,2012.11.12 19:02

Fülembe jutott az a hír, hogy a Trianoni szrzödés életbelépése után nagy gaztetteket vittek véghez a magyarság gyülölöi az által, hogy élve eltemettek embereket úgy, hogy rájukdobálták a földet és eltemették öket elevenen. Ettöl felforr az európai mester vére és nem tud lehülni, mert ez példátlan gaztett. Ha lelötték vona öket, nem szóllnék semmit, de az életetadó földet arra használni, hogy embereket gyilkoljon, az egy elképesztöen iszonyú tett, mivel a föld energiájának a segítségével minden sebet rögtön és hegesedés nelkül lehet meggyógyítani, ami azt jelenti, hogy a föld ereje Isteni áldás és egyesítése mind a 3 erönek: a levegönek, a tüznek és a víznek ami miatt a földenergia nagyon közel áll a szeretethez. Megbocsátani csak annak lehet, aki levezekelte a bünét és bocsánatot kér, mert másképp értelmetlenné válik a megbocsátás és elveszíti erejét, mert az azt jelenthetné, hogy egyszerüen nem törödünk a súlyos tettekkel és teljesen figyelmen kívül hagyjuk azokat.

Kiegészítés

európai mester,2012.11.10 00:43

Kihagytam Arion mester egy inkarnációját: ö volt Robert Fludd Angol alkimista is. Csak a teljesség kedvéért említem.

A Sambala

európai mester,2012.11.07 16:02

Sambala nem csak egy misztikus kapu, hanem létezö materiális kolostor a Himalájában, ahol a kék szerzetesek élnek "sötétségben, de mégis fényben", ahogy azt Thoth király írja róluk a Smaragd tábláin. Természetesen elöre tudják, hogy ki fogja öket meglátogatni és ki szeretné öket meglátogatni és ha valaki látogatását nem kívánják, lehetöségük van letéríteni azt a szándékáról, mert nemcsak az idöjárást tudják befolyásolni, hanem az emberek sorsát is. A Sambala fényképét Franz Bardon közli a "Frabato" címü autobiografikus regényének mellékleteként, amit mágikus tükör segítségével készített speciális technikával átvive a képet fotopapírra. Mellékletként ott van a Názareti Jézus igaz fényképe is, amit ugyanezzel a technológiával vitt fotopapírra a mester, mivelhogy a mágikus tükörben bele lehet nézni a távoli múltba is. Ott található Mahum Tach-Ta fényképe is, aki az Atlantiszi kék faj még ma is élö tagja a Sambalában. Frabato mester önéletrajza rávilágít sok titokra beleértve a titkos társaságok tevékenységét is, mivelhogy a fekete mágusok megpróbálták öt eltenni láb alól, mert féltek töle ok nélkül, mert Frabato (rövidítvés "FRantišek BArdon Opavából") nem akart ártini nekik, mivelhogy Arion mester, ami egy másik neve, ismeri azt az ösi törvényt, hogy a jó nincs rossz nélkül és egyensúly van a kettö között.
http://konyvar.hu/franz-bardon/frabato/
http://hu.scribd.com/doc/44135642/Franz-Bardon-Az-igazi-beavatas-utja
http://spirit.hodito.hu/forum/threads/14-k%C3%B6nyvaj%C3%A1nl%C3%B3-franz-bardon.100/

Jaj Istenem

európai mester,2012.11.06 21:42

Az Esszéni szövegeket hallván letettem a lantot. Most mi ennek az értelme? A Názareti Jézus kibírt közöttük néhány évet, de rádöbbent, hogy semmire se megy velük, mert nem átnevelhetök és nem tisztelik az igazságot, másként hogy gyülölhették volna öt a magas szinten lévö esszéniek? De a hazug emberek mindig gyülölik azokat, akik igazat mondanak. Csak analizáljuk a "kérelem" fogalmát: A kérés nem azt jelenti, hogy ezt azért tedd, mert ez neked jó, hanem azt jelenti "tedd meg értem, majd meghálálom". Tehát ne azért tedd, mert ez neked jó, hanem azért, mert ez nekem jó és neked nem, de cserekereskedelem van, nem tökéletesség és ha már megszenvedtél, akkor kapsz fizetséget. Ez rejtett démonizmus, mert minden démon azért segíti az embert, hogy az ember azt visszafizesse. Ezt pozitív angyalok nem teszik, mert nem adják el mágikus képességeiket fizetségért, mert az undorító Isten szemében. Ahogy a Jelenések könyve mondja: "Ingyen kaptátok, ingyen adjátok tovább." és itt a kérésnek semmi helye nincs. Avatara valóban azt gondolja, hogy meg lehetett változtatni a Bibliát annélkül, hogy az eredeti fennmaradt volna? Az igaz bosszúállásnak semi köze a gyülölethez, mert írva vagyon: "Ne bosszuljátok meg a rosszat magatok, mert enyém a bosszú, vissza akarom fizetni." - mondja Isten és amikor a halottak feltámadván magasabb szférákban így szólnak: "Még meddig nem fogsz bosszút álllni halálunkért?" erre Isten így reagált: fehér ruha adatik nekik és így szóla hozzájuk: "Legyetek türelemmel még egy kicsit, amíg nem jönnek el ide testvéreitek, akiket meg kell hogy öljenek fejszével az igazságért, mint ahogy benneteket is megöltek."

A nö és a férfi

európai mester,2012.10.30 22:15

A nö a fejénél elektromos az ágyékánál magneses. A férfi a fejénél mágneses az ágyékánál elektromos. Tehát felül a nö jang a férfi felül jin, ami az Isteni bölcsesség. Ezért hord a nö piros ruhát a férfi meg kék ruhát. Az elektromos a Nap a fény, ami felül a nö és a férfi ölelése a Nap körüli mennyei a védelem. Ez más, mint amit tanítanak, mert mindenki az alsó démoni és állati szinten van, de ennek most meg kell változnia és az Isteni gyöz most a démoni felett.

Re: A nö és a férfi

jani,2012.11.05 23:08

A nő befogado jin a ferfi jang, ha a no piros ruhat hord akkor megvetik a ferfiak gyakran hordanak piros ruhat (illem protokoll szerint is elfogadott), de a nők esetében a piros nem elfogadható.

Re: Re: A nö és a férfi

európai mester,2012.11.06 07:19

János, légy tekintettel másokra is és tiszteld felemelkedésük lehetöségét! Gondolkozz, mit váltsz ki ezzel azokban, akik ezt olvassák. Majd ha megérted, amit itt írok, akkor szívesen visszavonnád majd a meggondolatlan szavaidat.

Gog és Magog

európai mester,2012.11.01 13:31

Gog Magog földjén él, de nem Magog, hanem Gog Magognak az ellenfele. Magog a mágusokat jelenti, akik vágynak a felemelkedésre és magasabb tudásra, a törvények megértésére. Nincs fehér és fekete mágia, mert a mágia a leghelsöbb tudomány, ami tárgyalja a pozitív és negatív eröket és azok egységét, ahogy azt megmondta JHWH Isten: "Ha meg tudnátok érteni a fény és a Sötétség általam létrehozott szovetségét, annak törvényeit, akkor nagyok lennétek, de nem ismeritek azt és gondolataitok nem az Én gondolataim, mert ahogya a Mennyegek magasabb, mint a Föld, úgy magasabbak az Én gondolataim is, mint a ti gondolataitok és szavaim nem térnek vissza hozzám, hanem biztosan elvégzik azt, amiért küldtem azokat, ahogy az esö leesik a földre és nem tér vissza a felhökbe, amig át nem itatja a földet átadván annak a teremtöeröt, hogy a földmüvesnek kenyér adatik és a fákon gyümölcs terem a Föld éhezöinek Én általam." Tehát nincs fehér és fekete mágia, de vannak fekete mágusok, akik nem arra törekszenek, hogy magasabb szintre kerüljenek, hanem arra, hogy mágia által saját gyarló vágyaikat kielégítsék és ezt csak démonok által tudják elérni. Ez az, amit a Biblia elítél Mózes által és a fekete mágusok Gog, akik tevékenysége a Názareti Jézus meggyilkolásához is vezetett, ami a szétroncsolása a Nö magja talpának, mivelhogy a Názareti Jézus nem tér vissza már soha, mint ember, hanem mint minden angyal legfelsö vezére szétmorzsolván a Kígyó magjának a fejét, ami nyilván harc, nem szeretet. Látsd a Genezis 2. kapitolusát, ahogy az írva van a Bibliában. A gnosztikus szövegek ezzel nincsenek és nem is lehetnek ellentétben, ami fontos tétel.

Re: Gog és Magog

xxx,2012.11.05 23:15

Bizonyíték van?

Re: Re: Gog és Magog

európai mester,2012.11.06 07:11

Van a Bibliában. Így van ott Gog leírva, ahogy mondtam.

Isten létezésének a matematikai bizonyítása

európai mester,2012.11.04 15:53

Kurt Gödel egy világhírü matematikus a modern logika megalapítója, az ö nevéhez kapcsolódnak a logika tételei pl. hogy nincs lezárt axiómarendszer vagy pl. "Ha yaz absztrakt halmazelmélet nem ellentmondásos, akkor ezt nem lehet sehogy bebizonyítani." Még életében megalkotta Isten létezésének ontológiai bizonyítását és barátai között feltárta, de nem publikálta életében, mert félt, hogy elítélik miatta. Csak halála után lett publikálva. A bizonyítás alapgongolata az "Isten" fogalmának pontos definícióján alapszik: "Isten egy olyan lény, akinek csak jó tulajdonságai vannak és minden jó tulajdonság Isten tulajdonsága." Azután jönnek axiómák, amelyek megkötik a "jó" hogalmát, mint pl, ha egy tulajdonság jó, akkor a negációja rosz és fordítva. A benne egy axióma, amelyik kijelenti, hogy a "szükségszerü létezés jó tulajdonság". A modális logikában, amit használ kétféle exisztencia van: 1. a lehetséges exisztencia, ami azt jelenti, hogy létezhet olyan világ, ahol létezik, 2. a szükségszerü exisztencia, ami azt jelenti, hogy minden lehetséges világban létezik. Szuma szumárum, ha Istennek megvan minden jó tulajdonsága és nincs semmi rosz és a szükségszerü exisztencia jó tulajdonság, akkor Isten szükségszerüen létezik. Ezt Kurt Gödel tisztán a formális logika eszközeivel bizonyította és nincs benne hiba. Kurt Gödel itt Brünnben született Morva nemzetiségünek.

A 4 kerub és a betük (folytatás)

európai mester,2012.11.03 10:31

Namost ha ezt folytatjuk, akkor a He betü kemény kiejtésére az Emberfejü kerub esik (14 = 8+6 = 001110), be a He a Kos csillagképet energiáját jelenti, ami tüzes energia, tehát itt dinamikus a hozzárendelés, ugyanúgy a következö Waw betünél 15=001111 az Oroszlánfejü kerubhoz tartozik, de negáció van minden második esetben, ezért itt a Waw lágy kiejtését kell venni, ami 48=110000 s ez a Bikafejü kerubhoz tartozik, ami dinamikus, mert az érzelmi energia megy az öntudat föld jellegü erejéba, ahogy a víz öntözi a földet, ez érvényes a Thét = 18 és a Jod lágy = 44 = 101100 energiákra is, ahol Thet az Oroszlán csillagkép a Jod pedig a Szüz csillagkép energiája. A Zajin és a Chet betüknél felcserélés van, aminek az az oka, hogy az energia átrezonáljon az alkotókeresztröl (Kos, Rák, Mérleg, Bak) a közvetítökeresztre (Ikrek, Szüz, Nyilas, Halak), tehát ha az energia az egyik keresztben el kezd áramlani, az átmegy a másik keresztbe is a Zodiakus csillagrendszerében emmiatt a felcserélés miatt, másképp egymástöl függetlenül rezonálhatnának különbözö szinten. Fontos, hogy a dinamikus hozzárendelés csak a Zodiakus csillagképek elsö felében érvényes a Kostól a Szüzig, de a Mérlegtöla Halakig statikus a rend, azaz pl a Nyilas a Szamek betü és annak lágy kiejtése 39=100111 tüzes. Ezekben a statikus hozzárendelésekben megint van egy eltérés a Vízöntönél aminek az az oka, hogy az energia átrezonáljon a konzervatívkeresztböl a többibe és fordítva ami az egész rendszer harmonikus rezonanciáját okozza. Van tehát 3 kereszt: alkotókereszt, közvetítökereszt és konzervatívkerszt. Mind a 3 keresztben rezonál energia, aminek az az oka, hogy egy kereszt energiái mindig hasonlóak, pl a közvetíitökeresztben csak víz-tüz kerubok energiái találhatóak. az alkotókeresztben csak levegö-föld kerubenergiák vannak. A konzervatívkeresztben csak víz-tüz kerubenergiák lennének, de anomália van az Oroszlán csillagkép energiájánál, ami nem víz-tüz jellegü, de ha analizáljuk ezt a rendszert, a negációk rendszerességét, akkor látjuk, hogy a rezonancia harmonizálása miatt az Oroszlán csillagképnél a Kaf betü kéne hogy legyen, de ez csak a rezonanciák tökéletességéhez vezetne, de megbontaná az elözöleg tárgyalt dinamikus hozzárendelését a keruboknak. Namost a Kaf a Nap energiája, ezért az Oroszlán csillagkép ura a Nap.

A 4 kerub és a betük (bevezetés)

európai mester,2012.11.03 10:30

A világ teljes egységének megértéséhez szükséges ez a tétel, ami alapján megértjük a 9 drágakövü tántrikus talismán rezonálását és az Izraeli föpap 12 drágaköves rezonátorát is, amely segítségével a föpak gondolatai harmonikus egységett vettek fel az Egyetemes törvényekkel és feltétlenül realizálódtak. A Sefer Jecirah Gra-Ari verziója a bolygókat nem az eredeti betüikhez rendeli hozzá, hanem teljesen más sorrendben, mint a többi más verziói a Sefer Jecirának és éppen a dinamizáció kódolását tartalmazza, tehát nem az eredeti hozzárendelés, hanem kódja a tántrikus talismánnak. Ugyanúgy az Aleister Crowley által megalkotott Tarot sem az eredeti hozzárendelést tartalmazza, hanem egy másik lehetséges kódolását ennek a tántrikus talismánnak és az erök áramlása azaz a dinamizáció kódolása. Mielött ezeket a rezonátorokat megmagyarázom, nézzük meg a kerubok és a betük egységét. Ahogy mondottam a Gra-Ari verzió kódolás és az eredeti rendszerben a Kaf a Nap szféráját képviseli, ami fontos lesz a megértéshez. A Kaf ami kemény kiejtésa a 20 = 010100 = "kaland, akadály" lágy kiejtése 47 = 101011 = "az ellentétek egysége", ami valóban a Nap feladata, mert ö tartja össze a bolygók ellentétes rendszerét és a Nap prainteligenciái hatalams erejükkel tarták össze a materiális és az asztrális testet minden élölényben a Földön, nélkülök szétesnénk és az élet nem lenne lehetséges. Namost, leírtam már, hogy 1= sas a Sasfejü kerubhoz tartozik, 2= sólyom az Emberfejü kerubhoz tartozik, 3 = szarvas az Oroszlánfejü kerubhoz tartozik, 4 = özike a Bikafejü kerubhoz tartozik, 5 = medve totem újra a Sasfejü kerobhoz tartozik, 6 = kígyó (a gyözelem szefirotja) az Emberfejü kerubhoz tartozik. Amikor ábrázolják, hogy a sas viszi karmai között a kígyót az azt jelenti, hogy a Sas kerub energiája az Emberfejü kerub energiájába alakul át, mert azt viszi. Ugyanúgy a Turulmadár viszi a szarvast, ami azt jelenti, hogy az Enberfejü kerub tudásereje megy az Oroszlánfejü kerub akaraterejébe ahogy a levegö élteti a tüzet.