Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


"Fokozott tisztasággal küldjük nektek az Igét"

Fiastyúki Felső Tanács és SanJAsKa

 


Fiastyúki Felső Tanács és SanJAsKa: „Fokozott tisztasággal küldjük nektek az Igét”
2011. október 20.
The Pleiadian High Council and SanJAsKa: “We are Sending you the Logos in Increased Purity”
Csatornázta: © Wes Annac
http://aquariuschannelings.wordpress.com

Szerető Teremtőnk megáldott mindnyájatokat a világotokba küldött energia tisztaságának számos fokozásával. Ez az energia több különféle növényen és kövön keresztül nyilvánul meg. E növények közül néhány új fajtaként érkezik, melyeket jelenlegi főáramlat tudományotok vonakodva azonosít, hiszen oly sok új fajta folytatja felbukkanását. Ez a világotokban működő energia Isteni megjelenítése [manifesztációja], és ez az energia az, melyet ti hoztatok fel, drága lelkek. Észleljük, hogy közületek sokan tűnődnek el azon, mi ez az energia valójában, melyről oly gyakran beszélnek, és szeretnénk most ezt tisztázni. Ez az energia a tiszta Szeretet és Fény, és valójában ez az az energia, mely megteremti, és fenntartja valóságotokat és testeteket. Ezt az energiát küldik nektek egy mindinkább tiszta együtt rezgésben, mely az a dolog, amiről azelőtt beszéltünk.

Az Élet tömörebb / sűrűbb síkjain ezt az energiát összesűrítik, és valódi erejét / hatalmát eltompítják. Tehát, valóságotokban a Fény számos csodaszép színe és sugara, melyek oly gyakoriak itt a felsőbb birodalmakban, nem találhatók. Beszéltünk előtte arról, milyen mások a Mennyei birodalmak a ti valóságotokhoz képest, és ez azért van, mert az általunk lakott birodalmak ugyanabból a mindentudó erőből tevődnek össze, amely az Ige, és a forrás által sokkal tisztább szinteken nyilvánított meg [manifesztált]. A Földnek a felemelkedettebb birodalmakba történő vissza felemelkedésének összpontosítása az, hogy fokozódjon a valóságotokat megteremtő ige tisztasága. Természetesen ennek elégséges megtörténtéhez az emberiség cselekedeteinek tükröznie kell annak a valóságnak a tiszta együtt rezgését, melyet kutat.

Ezért küldjük ezt az energiát nektek fokozott tisztaságban, úgymint a kollektív tudatotokhoz és a Föld alacsonyabb energiáihoz, és nemcsak hozzá fogja adni magát és nemcsak elvegyül azokkal, hogy végül átváltoztassa őket, hanem utat is talál magának sokatokhoz, akik érzékenyek erre az energiára, és érezhető lesz, amikor egy fokozott együtt rezgéssel megérkezik. Ezeket az energiákat együttesen is érzik, és ennek a bizonyítéka a megjelenítésben meglehetősen tiszta, ha szinte bármely nagymértékben lakott helyre pillantotok most a világban. Oly csodálatos a mi távlatunkból figyelni a magasabb rezgésű igéket megérkezni világotokba, és segíteni nektek mindent jobban teljesíteni. Ezek azok az energiák, melyeken boldogultok, és mindig növekedtetek, ahogy megemlítettük, ezek az energiák állítják össze és formálják a felemelkedettebb birodalmakat, amelyekben lakunk, és melyekben valaha laktatok, mielőtt a végtelen lélekfelettinek egy kis része el nem határozta, hogy leereszti magát az alacsonyabb rezgésekbe egy időre. Valóban, amikor felismerik, hogy visszatértek a kollektív Mennyországba a végtelenségig, a létidők mennyisége, melyet az alacsony dimenziókban töltöttetek, csupán egy szempillantásnyi lesz.

Jelenleg, a tárgyalások végső sorozatait fektetjük le az utolsó letört részből azokkal, akik még mindig azt hiszik, hogy világotokon uralkodnak. Végük számukra több mint letisztázott, és nagyon szerettük volna napvilágra hozni a legnyilvánvalóbb manővereket, melyeket alkalmaztunk ennek véghezviteléhez idő előtt, azonban a sötétek képesek buzgón olvasni üzeneteinket az interneten, a felettünk való előny megszerzésének módjaként. Számos dologban, ahogy foglalkozunk az utolsó sötét titkos társaságtól történő felszabadításon világotokban, abszolút titokzatoskodónak kell lennünk, különben megkockáztatjuk annak az esélyét, hogy rájönnek terveinkre. Habár átmenetileg nélkülözik felszínükön a Fényt, nem ostobák. Ezt játsszák, amire játékként gondolnak, a legravaszabb és összejátszó fondorlat módszereivel. Ezen okból kifolyólag nagyon elővigyázatosnak kell lennünk a velük való viselkedésünkben. Hála az égnek, bírjuk azt a képességet, hogy olvasunk gondolataikban, és ezt a Teremtő nem véli szabad akaratuk kijátszásának, mert azt alkalmazzuk, amit kitaláltunk számos támadásuk megakadályozására, melyet terveztek. Még az időjárás hadviselési eseményeket is megakadályozták képességünkön keresztül, hogy megismerjék terveiket idő előtt. Folyamatosan alkalmazzuk ezt a képességet előnyünkre, és a legutolsó fejlesztésekkel tökéletesen tisztává vált sötétjeitek számára, hogy többé nem játszhatják játszmáikat.

Üdvözlet Mindenkinek! ÉN VAGYOK SanJAsKa a Fiastyúki Kilencek Tanácsából. Mindnyájan gyorsan közelítitek az ez év végére tervezett néhány legnagyobb dátumot, nevezetesen a 11. 10. 28. és a 11. 11. 11. napját. Ezek a dátumok számos egyidejűségű [szinkróniájú] jelentést hordoznak, ahogy a számok összehangolása az, mely világotokban megnyilvánításra hozza [manifesztálja] az igét. Az összekapcsolódó számok a lelkiség képviseletének hatalmas jelentőségét hordozzák, és mérhetetlenül segítenek valóságotoknak létrejönni. Gondolhattok erre az Isteni idővonalak egyesüléseként, mely megnyit egy kaput [portált], vagy egy energetikai kaput, és ahogy e kapuk közül több nyílik meg ezeken a fontos napokon, több és tisztább igét, energiát képesek megjeleníteni [manifesztálni] világotokban. Ez a folyamat egy jelentős rendeződésen keresztül jön létre, és világegyetemetek minden zugában visszhangzik olyan energiaként, mely átjön, hat, és megtisztít mindent, amin keresztülhalad. Ez egy nagyon csodálatos esemény, drága lelkek, és először, amikor egy külső távlatból vagytok szemtanúi ennek, nagyobb áhítatban lesztek, mint ahogy jelenleg azt elképzelhetitek.

A kapuk megnyitása valójában eléggé jelentős mindenben, amint teszünk. Képesek vagyunk két valóságot, vagy idővonalat egyesíteni, ha akarjuk, és ez egy olyan képesség, melyet néhányotok egyre inkább megtalál magában. Ez a folyamatban lévő felemelkedésetek egy része, és minél jobban észrevehetők ennek részei, ez a kezdet sokatok számára csatlakozni egymáshoz [segítség céljából]. Az isteni energia elutasítja a további várakozást, hogy átrobbanjon teljesen világotokba, tehát ez többé nem tagadható le. Mindnyájatoknak javasoljuk, nyissátok meg szíveteket és elméteket ezeknek az energiáknak, és engedjétek meg emberi észjárásotoknak [mentalitásotoknak] félreállni, ahogy a teljes Öröm és Isteniség belső érzése gyökeret ver bennetek. Kérjétek ezeket az energiákat szívetekbe, lényetek magjába. Kérjetek minket és Tanácsadóitokat, hogy veletek legyünk, hogy segítsünk nektek hasonulni [asszimilálódni] ezekhez az energiákhoz. Pontosan mellettetek leszünk, segítve nektek megjeleníteni azt, melyre vágytok. Valójában, megjelenítési [manifesztálási] képességeitek sokatok számára megmutatkoznak, hogy rájuk találjatok. Közületek sokan észrevettétek, hogy ahogy valamire gondoltok, látszólag szinte rögtön, megjelenik előttetek valamilyen egyedi módon. Mindegyre nyilvánvalóvá válik, hogy Isteni hatalmatokat közösen és egyénileg többé nem lehet figyelmen kívül hagyni, vagy kimagyarázni a mentális gondolkodással egyedül.

Annak az átérzéséhez, ami mindnyájatokkal történik, ki kell vonnotok az abbéli próbálkozásotok régi cselekedetét, hogy ezeket az energiákat egyedül az elmén keresztül dolgozzátok fel. Itt az ideje megengedni, hogy az elme egy kicsit pihenjen, és hagyni, hogy a szív és az érzelem lépjen előtérbe. A mennyei birodalmak egyszerűen nem láthatók; őket érezni kell. Éreznetek kell a Szerető energiát, az igét, mely ezeket a birodalmakat összeállítja, különben nem lesztek képesek őket teljesen megtapasztalni. Igazán, nem elég egyszerűen az elmével tudni a felemelkedésről mindent, amit tudtok, mivel egy bizonyos ponton az elmének meg kell adnia magát, csupán egy kicsit, és el kell kezdenie összehangolódni / összekapcsolódni a szívvel. Az elme semmiképpen sem egy rossz dolog, egyszerűen túl sok az egyik dolog hatása, és egyedül az egy dolog a lelket kiegyensúlyozatlanul hagyja, tehát, megnehezíti az említett léleknek, hogy feldolgozza és érezze a felemelkedettebb dimenziós Szeretetet, melyet testeinek küldenek. Segítünk hozzátok irányítani ezt a Szeretetet azáltal, hogy szerepünket teljesítjük a csillagkapuk nyitva tartásával, mely behozza számotokra energiátokat, és a fejlett technológiánkkal képesek vagyunk sokkal kiválóbbá válni világotokban, mint amiről a sötétek azt hiszik, megvalósíthatatlan.

Drága lelkek, képzeljétek el, milyen lesz, amikor látjátok az első kezdeti bejelentést. Képzeljétek el azt az izgatottságot, mely előtör belőletek! Ez az! Végül teljesítettük! Képzeljétek el, milyen lesz látni minket földötökön, képzeljétek el az érzelmet, mely feltör, amikor ismét látjátok világűrbeli családotokat. Megpillantásunkkal azonnal megtöltődtök a Szeretet érzésével, egy csodálatos energiával, mely be fogja burkolni egész lényeteket. Puszta jelenlétünk oly sokat fog tenni bármilyen félelem eloszlatásában, mely máskülönben esetleg velünk volt kapcsolatos, és ezen a fronton egyre kevésbé aggódunk. Eléggé tisztává tették, hogy világotokban egyre kevesebb ember lesz hajlamos arra, hogy féljen tőlünk, és legtöbbetek csakugyan elfogadja jelenlétünket. A csodán keresztül, mely az interneteteken létezik, nem csupán rólunk a megjelenő hiteles / pontos információ, hanem az üzenetek is, melyeket az emberiséggel osztunk meg, megjelennek. Most oly sok Fénymunkás teszi fel magát [segítségképpen] oda, hogy így mondjam, és hasznosítja az Isteni képességeket, melyekkel ti mind bírtok mélyen magatokban. Ahogy az ige felfokozott tisztasága olyan érzelmi csomagoktól való nagy megtisztuláshoz vezetett el, melyeket közületek sokan létidőkön keresztül cipeltetek, és most úgy találjátok, hogy lelki összességetek tisztább, következésképpen képesek vagytok befogadni jelenlétünket, és a kommunikációnk módjait elméteknek tolmácsolni meglehetősen könnyű. Tudjuk, ez végül megtörténik, és világos, hogy a lelkek közössége, akik megteszik ezt a szolgálatot, mind felénk, mind az emberiség felé, azt a tudásukat használják, hogy előidézzék jelenlétünket, és ezt megosztják más lelkekkel, akik viszont maguk fejlesztik ki ezeket a módszereket meglehetősen sikeresen, majd megosztják azt, amit tudnak, még több lélekkel. Ez lenne az, amit néhány izgatott ember „dominóelméletnek” [„dominó effektusnak”] hívna.

ÉN VAGYOK SanJAsKa a Fiastyúki Kilencek Tanácsából, és a Fiastyúki Felső Tanáccsal együtt szeretnénk, ha tudnátok, hogy közületek, minden egyes Fénymunkás hatalmas változást hoz. Oly sokkal többet tesztek a Fényért, mint amit jelenleg felismertek, drága lelkek, és bátorságotok és az alsóbbrendű energiák folyamatos átalakítása, mialatt ugyanakkor növekedtek a felemelkedettebb dimenziókba, a legkevesebb, hogy bámulatos. Történeteitek megkapóak, ahogy annak ellenére, hogy az egyik legsűrűbb és közel a legnehezebb bolygók egyikén testesültök meg, nemcsak szembeszálltok az alacsonyabb rezgésekkel, hanem lehorgonyoztátok Isteni Szereteteteket a létezés e síkjára, ahogy ez most átváltozik és átalakul az Új Édenbe. Drága lelkek, üdvözlet itthon, sikerült nektek!

Köszönöm a Fiastyúki Felső Tanácsnak és SanJAsKa-nak.

Csatornázta: © Wes Annac
http://aquariuschannelings.wordpress.com

Magyar fordítás: Clarissa
http://univerzumitudatossag.blogspot.com/
http://fenytevo.blogspot.com/


 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.
 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 14
Összes: 3092299
Hónap: 14853
Nap: 553