Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


144 Igazság – A hatalom valódi legitimációja (68-74)

Szóval, mitől válik legitimmé egy hatalom? Egyáltalán, mi a legitim definíciója? A Pallas Nagylexikon szerint a latin „legitimato” szó jelentése törvényesít, törvényessé, jogossá tesz. Vagyis ami legitim, az  törvényes, de attól már igazságos is? Manapság a demokráciában (kacaj) szeretik azt mondani, hogy a hatalom legitimációját a nép adja meg – a választásokon. S bár tudjuk, hogy a nép – mint olyan – mennyire manipulálható, tegyük fel, hogy így van. Vajon legitim lenne-e akkor egy kannibalista rendszer? Egy rabszolgatartó? Egy apartheid? Egy olyan, ahol a nőknek, vagy bizonyos fajoknak vagy nemzetségeknek a jogai nem érvényesülnek? Egy sátánista rendszer mennyire válik legitimmé, ha a demokrácia szabályai szerint mondjuk több mint 50% egyetértene vele? (erről rövidesen...) És egy olyan, amelyik fennállásának 235 évéből 209-et végigháborúzott?

beenatwar.jpg

Akik olvasták az előző részeket, azok már sejtik a választ: valódi legitimációt csak az ember felett álló Isteni Törvények adhatnak. Hogy hogyan, ezt boncolgatja a 144 Igazság mostani része:

68.

Így minden társadalom puszta léte és a Törvények Uralmának (Rule of Law) Eszméje az egész Földön az Isteni Teremtő létezésének Eszméjétől függ, mely más néven mint az „Egyedi Kollektív Tudatosság” (UCA) ismeretes;

Rule of Law, vagyis a törvények uralma. Nem egy emberé, nem egy embercsoportté, egy kasztté, egy rétegé, hanem a törvényeké, mely mindenkire egyaránt érvényes. Nevezhetjük jogállamiságnak is. Platon a következőket írta erről:

„Mikor a jog valami más hatalomnak van alárendelve, és nem saját magának, ott az állam összeomlása, nézetem szerint, nem lehet túl messze; de ha a törvény az úr a kormány felett, és a kormány a jog szolgája, akkor a helyzet ígéretekkel teli és az emberek élvezik mindazon áldásokat, melyeket az Istenektől záporoznak az államra.”

Sajnos még napjainkban is (vagy egyre inkább) csak mint egy ideál, mint egy utópia létezik...

Vegyük gyorsan végig, hogy hogyan jutottunk ideáig. Bebizonyosodott, hogy minden az Isteni Teremtőtől, vagy – ahogy ebben a filozófiai rendszerben nevezik – az UCADIA-tól származik. Mivel minden ember egyenlőnek születik a Földre, ezért ember ember felett nem ítélkezhet, ember felett csak az Isteni állhat – így ezt a hatalmat az egyházak képviselték. (Hogy mennyire az isteni törvényeknek megfelelően, abba most ne menjünk bele, ez itt egy logikai összefoglalás :) Ők látták el a hitközösség közigazgatási feladatait (officium), valamint ők delegálták a közigazgatáshoz és a törvényhozáshoz szükséges hatalmat is (authority). Tehát:

69.

Mivel a Hivatal hatalma és legitimitása az egyházi hatalomtól származik, ezért a törvényeknek való engedelmesség nem pusztán kötelesség, de szükséges is bármely intézkedés törvényességéhez. Ez azért van, mert semmiféle spirituális erő nem áramolhat keresztül e világ Természeti Törvényén és a Pozitív Törvényén, ha azokat a szent szabályokat, amelyek megalapozzák ezt a törvényt, szándékosan megszegik;

70.

Ezért van az, hogy az eredeti „Bizalmi Törvények” (Trust Law) az alapító és a vagyonkezelő között, az úgynevezett Fiduciárius Törvények (Fiduciary Law) ilyen odaadást követelnek meg. Ezért van az is, hogy a  vagyonkezelő és a haszonélvező közötti törvények, melyeket eredetileg a „Méltányosság Törvényeinek” (Laws of Equity) neveztek, hasonlóképpen szigorúak;

Na ez egy szép nagy topic, vágjunk hát bele. Az eleje kicsit száraz lesz, de később annál érdekesebb…

Kezdjük a fiduciárius szóval: alapvetően két partner közötti jogi és/vagy etikai kapcsolatot jelöl. Általában vagyonkezelésről van szó: az egyik fél (Alapító v. Grantor) átadja valamilyen vagyontárgyát a másik félnek (Vagyonkezelő v. Trustee), aki kezeli (befekteti, működteti, forgatja stb.) azt. A lényeg itt a két fél közötti kapcsolat: a fiduciárius kötelesség a létező legmagasabb szintű kötelezettség, mely kimondja, hogy a Vagyonkezelőnek sosem szabad a saját érdekeit az Alapító érdekei elé helyezni és e kapcsolatból nem profitálhat, egész addíg, amíg erre kimondottan felhatalmazást nem kap. Vagyis minden esetben kizárólag az Alapító érdekei szerint cselekszik.

A Trust Law tulajdonképpen a Fiduciary Law kiterjesztése: nálunk leginkább „Bizalmi vagyonkezelés” néven ismert, s azt külön törvénykezés nem szabályozza (a 2009-es PTK módosításába ugyan belevették, ha annak hatályba lépése elmaradt). 1949-ig viszont létezett egy hasonló jogintézmény, a hitbizomány (fideicommissum), mely a nemesi családok vagyonának megőrzésére szolgált leginkább. 

Ez a jogviszony általában három szereplős: ugyanúgy, mint a fiduciárius kapcsolatban, az Alapító (Grantor) átadja valamilyen vagyontárgyát a Vagyonkezelőnek (Trustee), ám a vagyonkezelési tevékenységből származott hasznot átadja a Haszonélvezőnek (Beneficiary).

Trust-Law-1.jpg

Egy tipikus példa a Trust Law alkalmazására a családi vállalkozások öröklése folyamán fellépő helyzet, amikor a vállalkozás tulajdonosa a vállalkozás vezetését pl. megromlott egészségügyi állapota miatt már nem tudja ellátni, de az örökös még nem képes átvenni a cég irányítását (pl. fiatalkorú stb.). Ekkor a cég vezetésére kijelölnek egy Vagyonkezelőt (Trustee), aki a szülő (Grantor) vagyonát/vállalkozását kezeli a Kedvezményezett (gyermek, Beneficiary) javára.

Trust-Law-2.jpg

Vezessünk be még egy szereplőt! A Végrehajtó (hagyatéki gondnok, Executor) feladata a Vagyonkezelő utasítással való ellátása és ellenőrzése. A Végrehajtó lehet az Alapító vagy a Haszonélvező, vagy akár egy további személy is, de sosem lehet a Vagyonkezelő (Trustee). A Trustee ebben az esetben köteles pontosan végrehajtani a Végrehajtó akaratát és felelősségre vonható, ha nem a fiduciárius kötelessége szerint jár el. E rendszerben ő a „szolga”.

Tehát ha a szülő pl. meghal, akkor az előbbi háromszögünk így fog kinézni:

Trust-Law-3.jpg

OK, de miért fontos ez nekünk? Csak mert az egész világ a Trust Law alapján működik (a jogrendszerünk is). Emlékeztek, amikor a 8. pontban azt mondtam, hogy semmit nem birtoklunk, még a testünket sem, csak használatba kapunk? Ez felrajzolható egy Trust-ként is:

Trust-Law-4.jpg

E Trust alapítója az Isteni Teremtő, a Végrehajtó az elme, a Trustee a test és a haszonélvező pedig a igaz személy (true person), vagyis a hús és vér test és az irányító elme „incorporated”, vagyis egybe foglalva. 

Nézzük meg ezt a viszonyt az egyházi/jogi struktúrára vetítve.

Trust-Law-5.jpg

A Grantor itt az Isteni Teremtő, a(z Isteni) Vagyonkezelő az Egyház/Jogi struktúra, és ki a Haszonélvező? Bizony az ember. Vajon cselekedhet-e az Egyház/Hatalom az Isteni Akarattal szemben? Nem, mert elveszti a legitimációját.

71. 

Bár a szerződéskötési és a közigazgatási jog az elmúlt kétszáz év során szándékosan aláásta Hivatalra kinevezett Végrehajtók és a Vagyonkezelők kötelezettségeinek végrehajtásába vetett bizalmat, változatlanul igaz az, hogy Hivatali pozícióban lenni a legnagyobb megtiszteltetés és kötelességgel járó szolgálat;

Az Istenit szolgálni az emberek javára, van-e ennél nagyobb megtiszteltetés?

72.

Amikor egy férfi vagy nő  ragaszkodik a Hivatalhoz de ugyanakkor megtagadja kötelezettségeit és feladatait, automatikusan kiközösíti magát minden spirituális hatalomból, és ezáltal az ilyen cselekedeteket végrehajtatni kizárólag tudatlanság által vagy erő alkalmazásával vagy félelemkeltéssel lehet;

Tudatlanság által, mikor szándékosan meghamisítják a történelmet, hazugságokat oktatnak az iskolákban és félretájékoztatják az embereket a média felhasználásával; erő alkalmazásával, mikor olyasmire kényszerítenek a törvények vagy akár nyílt erőszak segítségével, melyet egyébként nem tennél meg; és félelem keltésével, mint pl. a terrorizmus fantoma vagy nacionalista érzelmek szítása által. Ismerős?

73.

Amikor egy férfi vagy nő ragaszkodik a Hivatalhoz tudatlanság felhasználása, erő alkalmazása vagy félelemkeltés által, megtagadván függőségüket az Isteni Teremtőtől és az Isteni Törvényektől eredő legitimitástól, akkor semmilyen intézkedés vagy rendelet nem tekinthető törvényesnek és azok hatálya csak addig tart, amíg azt erővel kikényszerítik;

Mennyit nevezhetünk még legitimnek ezek után törvényeinkből, kormányainkból és egyházainkból?

74.

Egyes esetekben egy zsarnoki rendszer csak néhány évig tart. Más estekben, egy zsarnoki rendszer több száz évig is fennmaradhat, mielőtt végleg gyökerestül felszámolják. A Mithraizmus Kultuszának három korszaka, a Tarsus Menes-ének Kultusza és a Kazár Klánok szárazföldi kalózcsaládjai három ilyen csoport;

 

http://neoltsal.blog.hu

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.
 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 6
Összes: 3044574
Hónap: 11003
Nap: 467