Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2011 - Egy nő, két férfi


2011 - EGY NŐ, KÉT FÉRFI

2011 január 04., kedd 17:03 Margarita-Zoé Végtelen - Idő-Minőség

 

1.jpgMit üzen ez az év?
Mi lesz az idő-minősége ennek a hullámnak az időben?
Talán csak Nekem, talán Neked is.

 

A 11. ÉV, TÜKÖR

2-0-1-1: Egy YIN évezredben (2000-es évek) a 11. év, mint rámutató minden további 11. számú évre.
Rokona a 2002=4=2011. Azonban ezt az évet nem a nőies Hold (2) uralja, hanem a leszálló holdcsomópont.(=11)
11. a TÜKÖR éve, amikor minden felnagyítva tükröződik. Az utolsó polaritásjátszmák ideje.
Kihívások, melyekben megmutatkozhat az erőd.


A 13. ÉV, ARATÁS

A MAJA Galaktikus Alvilág 13 évének ciklusában ez az utolsó év, a 13., a gyümölcs beérésének, és az aratásnak az ideje. Hogy mit aratunk le? Amit 1999-ben elvetettünk.(1999. =1. nap nappal=vetés; 2011.= 7. nap nappal= aratás) Ami ott kezdődött, az itt beérik, és begyűjtésre kerül. Egy ciklus lezárul. Az eredménnyel szembesülünk 2011-ben.

1999. 08.11.-én a nagy teljes napfogyatkozás az égi kereszttel jelezte az új tudat korának megindulását egész Európának. A hívás mindenkinek szólt.
2011-ben (01.04.-én) egy másik napfogyatkozás (részleges, kb. 80%-os) emlékeztet újra erre az új tudathoz vezető kapura. Nem mindenki haladt át rajta, de ez az utolsó év, amikor lehetséges ezt az időhullámot meglovagolni, az eddig még alvóknak csatlakozni. Ebben az évben kell elérnie a kritikus tömegnek a galaktikus tudatszintet (Krisztus-minőséget), hogy az a kollektív tudatban is meg tudjon átütő erővel nyilvánulni, és a fizikai teremtésbe beléphessen. 2011-ben kiderül, megnyilvánul, hogyan sikerült összehangolódnunk a galaktikus időhullámmal, tudatunkba hogyan vettük fel ezt az új minőséget. Ezt fogja most megmutatni minden teremtésünk, mert az új tudat anyagi, fizikai megnyilvánulásának jött el az ideje.
Ez az év azt fogja felkínálni nekünk, hogy most az életünket a legkisebb részletig igazítsuk hozzá ehhez az új tudati működéshez. A tetteinkben is! Ez kihívásként jelentkezhet, hiszen most mindazt a valóságban is meg kell élnünk, a mindennapokban, amit már felismertünk, amit már tudunk. A Félelmek falán át kell haladnia annak, aki ezt a galaktikus tudatszintet fel akarja magában ébreszteni, mert nem maradhat benne semmi félelem, semmi hamisság, semmi árnyék. Minden sejtjében (nem csak mentálisan, vagy az érzelmeiben) azzá kell válnia, ami legbensőbb valója szerint mindig is volt: tiszta szeretetté. Ehhez át kell világítania az árnyékait. Az igazságainkat most meg kell mutatnunk, meg kell valósítanunk.

Ez az utolsó olyan év, amikor a galaktikus tudatszint kihívásait, próbáit ki kell állnunk, amikor „küzdünk” az árnyékunkkal. Az év második felében sokaknál beköszönt a „megszabadulás”. Olyan formában, ahogy az neki EgyÉn-ileg a szabadságot jelenti. Akik 1999-ben „kivonultak a pusztába”, azoknak a vándorlás véget ér ennek a 40-es kódolású 13 éves időszakasz végén, és beléphetnek az „új hazába”.

 


A VÉNUSZ, BIKA ÉVE


Összértéke szerint egy vénuszi év (2+0+1+1=4=Vénusz), a Bika felségterülete. Ennek megfelelően a föld elem dominálja. Ez az anyagi megvalósítás éve. Hozhat ez az év kifejezett anyagi bőséget is annak, aki a 11-es harcát teremtő (termő) erővé képes változtatni.
Ugyanakkor a régi gazdasági modellek tökéletesen működésképtelenné válhatnak, hogy a helyükön az új tudatnak megfelelő új együttműködési minták megjelenjenek. Ez a régi anyagiság végét jelentheti, eloldódást az anyagiak hiányától való félelmektől.


LESZÁLLÓ HOLDCSOMÓPONT=Karmikus válaszutak, útkereszteződés az időben!

A 11. év az eddig megtett karma-utunkkal szembesülés ideje. A tükörbe nézés, ahonnan önmagunk kivetült képe néz vissza: ez a két egymás felé fordított 1-es ( az M).
Mint amikor pereg az életfilm visszafelé. Ez az életfilm most lepereghet ebben az évben, és ez elhozza a lezárásokat, a feloldásokat, az elengedéseket. Főleg a szerelmi kapcsolatokban, párkapcsolatokban, illetve azokon keresztül (Vénusz) fedezhetjük fel idén az ismétlődő (családi) mintáinkat. Alkalmunk nyílik, hogy megvizsgáljuk a férfi/apa/fiúgyermek (Nap), és nő/anya/lánygyermek (Hold) kapcsolódási pontjainkat, kapcsolati mintáinkat, a kapcsolatokhoz való viszonyunkat a múltra vonatkozóan. (Leszálló holdcsomópont=a Nappálya, és a Holdpálya metszéspontja).
Erős támogatást kapunk ebben az évben arra, hogy felülvizsgáljuk a férfi-nő kapcsolatainkat, családi szerepeinket, a pénzzel, az anyagiakkal kapcsolatos hozzáállásunkat.


EGY NŐ (2), KÉT FÉRFI (1-1)

2.jpgJellemző lehet 2011-re az egy nő, két férfi állapot egy-egy kapcsolaton (családon) belül, de ez a két férfi lehet egy férj, és egy apa, vagy egy férj, és egy fiúgyerek is...vagy bármely 1 YIN-2 YANG felállás, ami most kiéleződik.
A két egyes (hím) között mintha kiéleződne a harc, egy láthatatlan feszültség üti fel a fejét. Ebből hatalmas erő-mutatványok, játszmák kerekedhetnek a domináns hím pozícióért (megnyeréséért, vagy megtartásáért). A csaták általában a nő, nőiség, vagy az anyagiság, pénz – tehát a birtoklás - témái körül zajlanak.
A 11.-es TAROT lap az erő kártyája. Ha a két hím-energia egymásnak feszül, és nem jár együtt felismeréssel, feloldással, akkor elveszik az erő. Meddő küzdelem marad, sérülésekkel. Ha azonban a felismerés bekövetkezik, és a minta lelepleződik (melyet most a szemlélődő Nő (2) tud megtenni), akkor ez az erő összegyűlik, alkotó energiává, teremtő erővé válik, és továbblendíthet eddig beragadt helyzeteket, megnyithat új távlatokat, miközben feloldja a régi berögzült szokásrendet.
Mindeközben a Női elemben (szereplőben) ott van mind a két férfi elem, ezért igazságtalannak élheti meg a helyzetet, mint aki beszorult két álláspont közé.
Pedig a két egyes egymást tükrözi. Fordított tükörképek. Mindkettő esszenciális sűrítménye valamely korábbi öröklött mintánknak (két összeférhetetlen, DOMINÁNS hím (1-1) genetikai vonal=minta) találkozása esedékes most az időben, amely kiélezi a feszültséget.
Ez a találkozás, habár csattanás-veszélyes, magában hordja ugyanakkor a korábban meg nem oldott helyzetek eloldásának lehetőségét. Ezek hosszú családi generációk által viselt minták is lehetnek, melyekre tudatossá válhatunk, és kiírhatjuk őket a genetikai rendszerünkből, hogy ne örökítsük tovább.

Például összecsaphat 2011-ben a külvilágunkban (pl a férjen és a gyermekünkön keresztül, az ő előadásukban) az apai minta a másik nagyapai mintával, és miután mindkettő genetikailag tárolt nálunk, nem tudunk igazságot tenni anélkül, hogy ne sérülne valamely rész bennünk. Ezeknek a helyzeteknek a feloldása kívül reménytelen, nincs nyertes-nyertes megoldás, amíg nem találjuk meg bennük a genetikai mintánkat (ami most kívül tükröződik), és nem oldjuk el magunkat tőle a saját belső igazságpontunk megtalálásával.


MEG-OLDÁS AZ IGAZSÁGPONTUNKBÓL

Ez nem „VAGY-VAGY” MEGOLDÁST FOG SZÜLNI, HANEM VALAMI MAGASABB NÉZŐPONTÚ, ÉS MINŐSÉGŰ VÁLASZT. Felül mindkét poláris végleten. Ezek a harcok általában egy olyan kibillentséget jelenítenek meg, ahol két véglet csap össze. AZ IGAZSÁGPONTBAN megtalált meg-oldás helyreállítja a kibillent egyensúlyt, és megszűnik a szélsőséges viselkedésmód is. Ezt az Igazságpontban meglelt megoldást azonban a Nőnek fel kell vállalnia, és képviselnie kell. Nem maradhat meg csupán a felismerés szintjén, hanem azt meg is kell nyilvánítania az életében. Ezzel hozza le a fizikai síkra.
A NŐ (2) az, aki ezt a két hím mintát magában egyesíti. A női elemben oldódhat fel ez a harc. Ez pedig egyben a nőből a belső harc kiíródása is.
Ha a két hím-minta leleplezése megtörténik, és sikeresen felülírjuk magunkban, akkor kiszabadulunk azokból a karmikus helyzetekből is, amelyeket ez a két minta hozott be az életünkbe. A Nők így szabadulhatnak meg az áldozat (megmentő) szerepüktől, miközben megváltják a férfi (hím) felüket is a játszmától. Ha az egyik hímnél – a nőn keresztül - átíródik a minta, akkor a poláris társ-hímnél (a másik egyesnél, a másik végletnél) is valószínűleg átíródik, azt sem hagyja változatlanul.

Ekkor a velünk élő férfi tükörkép viselkedése vagy megváltozik, ha az új szabadságban is képes létezni, és van együtt örömmel végzett feladatunk; vagy ha ragaszkodik a minta szerinti szerepe ismételgetéséhez, akkor mást kap maga mellé, mellőlünk meg eltűnik, mert mi már kiléptünk a mintából.
A saját döntésünk a mi életünkre vonatkozik, és hatással van a környezetünk életére is. De a társunknak is magának kell meghoznia a saját döntését, és csak egybehangzó szabad döntéssel fog magasabb szintre lépni a kapcsolat. Ha a társ nem akar dönteni, vagy nem követi a mi döntésünket, azt is el kell fogadnunk, de következetesen haladnunk kell az Igazságpontunk által kijelölt úton, hűnek kell maradnunk a döntésünkhöz. Áthaladva eközben minden félelmünkön.
Ebben az esetben világos döntést kell hoznunk, és talán ez a döntés az lesz, hogy le kell lépnünk a kapcsolatból.
Azonban ha úgy lépünk le, hogy nem ismertük fel a mintát, és nem írtuk felül, ha nem jutottunk el a belső Igazságpontunkba, és a mi viselkedésünk, viszonyulásunk, elvárásrendszerünk nem változott meg, akkor csak menekülünk, és akkor hiába állunk odébb, fogunk kapni egy másik szereplőt, akivel megismételhetjük a mintát.
Nem elég csupán belül lépni, és nem elég csak kívül lépni sem. Mindkettőnek meg kell történnie.
 

2011 tehát a kapcsolatainkon keresztüli szembesülés öntudatlanul működtetett belső mintáinkkal, szokásainkkal, hitrendszerünkkel. A szerepeink leleplezésére remek alkalom, és az azokon való túllépésre.


ÜZENET KÖZÖSSÉGI SZINTEN

Ugyanez igaz csoportszinten is: népként is lehetőségünk van a kibillent egyensúlyunkat helyreállítani a belső felismerés, és az abból indított cselekvés erejével. Visszanézve e nép karmikus történelmére, múltjára világosan kirajzolódhat a kereső előtt a feladat, melyet közösségként betölteni hivatott a nemzete.
Az egyéni életfeladatok felvállalásai pedig erősítik a közös szerep felvállalását, és a régi dráma letételét. Minden visszanyert egyéni identitás, helyre került egyensúly, bármely emberi gyógyulás egyben a közösség egyensúlya, és a közösség gyógyulása is. Minden egyénként tudatosan felismert, és felvállalt feladat egyben a közösség feladatának a felvállalásához is közelebb visz.
Ezért a nemzet szempontjából is mindenkinek az az egyéni feladata, hogy meggyógyítsa a saját torz mintáját, egészségessé válva egyensúlyba, harmóniába kerüljön az életében, mert ez a harmónia az ajándéka a közösség felé.
A legfőbb megértés az, ha belátjuk, hogy megvilágosult, felébredt szuverén EgyÉn nélkül nem létezhet megvilágosult, felébredt, szuverén közösség, társadalom.

Kívánok mindannyiunknak sok-sok erőt, kitartást, és humort a szembe-nézéshez, a döntés(ek)hez, és annak végrehajtásához.


2011.01.02.

  
 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 4
Összes: 3087479
Hónap: 15875
Nap: 697