Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Metatron Arkangyal - A Hármasság Triádjának a középpontja

Metatron Arkangyal
 
 
Az Előttünk álló év
2011-
A Hármasság Triádjának a középpontja
 
 
 
Metatron Arkangyal James Tyberonn által
Forditotta: Sári Izabella
 

Üdvözlet Mestereim, Metatron vagyok a Fény Ura, és mindannyiótokat külön-külön köszöntelek szeretettel az időtlen tér vektorában. Ezeket a szavakat olvasva a jelen MOSTba ölellek benneteket és mindannyiótokat, a Feltétel Nélküli Szeretet Energiáival veszem körül.
 
Kedveseim, amint már elmondtuk néktek, a világ most átalakítja önmagát, és az emberiség kicsiben vagy nagyban akár támogatja a táguló változást, akár ellene foglal állást, igazából a vita tárgya az, hogy az idő-kronológia tehetetlenségi nyomatéka ma jobban felgyorsítja a múltat, mint tette volt azt tegnap, a lineáris folytonosságban.
 
Ennek megfelelően 2011 rá fog ébreszteni a fény felerősödés előretörésére és a tudatosság általatok tiszta értelmezésére. Ezzel az áradattal arányosan fog az érzékelő élet kifejeződésetek gyorsabb ütemre váltani. Látjátok, minden gyorsul, az idő is felgyorsul, ahogy a Felemelkedés közeledik. Amint az idő átformálódik, az átformálja az emberiség tapasztalását, a természet látható és láthatatlan erőit és önmagát a Föld arculatát is.
 

Minden pillanat számít
 

Mesterek, olyan nagyon fontos, hogy mindannyian értsétek és teljes mértékben, tudatában legyetek, hogy igazán mennyire fontos minden egyes megélt pillanat ezekben a felerősödött energiákban a Kozmosz és az Új Föld számára meg számotokra is.  Termesztésen az új energia itt van a bolygón, s ez az energia most keresi az utat, hogy tovább aktiválja tudatosságotok és fény hányadosotok. És kedveseim a képességetek a nagyobb mennyiségű Fény befogadására ékesebbé teszi a szeretetet, kifejező adottságaitokat.  Mert a Szeretet nem csupán az elfogadással, hanem az Isteni Én igaz szeretetével kezdődik.
 
Kezditek megérteni, hogy milyen gyönyörűek is vagytok valójában, és ez Kedves Emberek, annyira fontos most a Felemelkedés idején.  Mindannyian magatokban hordozzátok az Isteni erőt, és mi azt kérjük most tőletek, hogy adjatok engedélyt magatoknak ennek a felismerésére, megújult énetek elfogadására, hogy a bennetek lévő szeplőtelen SZERETET átmossa lényetek. Ez hiteles születési jogotok, és ez gyönyörű. Újra felfedezitek a Szeplőtelen Szeretet extázisát meditációitokban, mert az átalakulási kiterjedés ebben az új energiában történik.  Most nyíltok meg arra, hogy tisztábban lássátok mennyire fontos az életetek nemcsak a Föld, de az egész Világűr számára is.  Oh igen, ez az igazság!
 
Látjátok, e mély meditativ kiterjedés vibrációi átáradnak a fizikai valóságokba, amelyekben éltek… és ennek megtörténését Ti tettétek lehetővé.  A dimenziók közötti fátyol elvékonyodott, és a fátyol “túl oldalán” lévő részetek gyengéden nyúl át a fátylon, hogy megérintse szívetek.  És a magasabb dimenziókban lévő részetek az a quantum énetek, az igazi”TI”, aki álmodja nektek az élet e mélységes tapasztalását.  Ez a Felsőbb Én szeretné tudatni veletek, akárcsak mi az Angyali Birodalmakból, hogy mennyire szeretve vagytok, hogy milyen fontosak és csodálatosak vagytok valójában.  Kedves Emberek fel tudjátok mérni ezt?
 

A Helyes Úton Jártok

Olyan gyakran kételkedtetek önmagatokban.  Olyan gyakran éreztétek úgy, hogy életetek nem vezet sehová.  Oh Kedveseim, bárcsak tudnátok és elfogadnátok annak igaz voltát, hogy mekkora változásokat hoztatok létre és teszitek azt folyamatosan. Mindig is voltak kételkedők, nemet mondók, akik azt hangoztatták, hogy a Felemelkedés soha nem fog megtörténni, hogy az emberiség soha sem fogja véghezvinni a magasabb tudatosságba való szent érettségi vizsgát. De ti megvalósítottátok ezt a vívmányt, a Felemelkedés már teljes mértékben bizonyos. Megnyilvánul!  Persze már két évtizede munkálkodtok ezen, és többségetek nem adózik elismeréssel önmagának, a Felemelkedés valóságba való behozataláért. Sokan közületek még mindig nincsenek tudatában annak, hogy az elmúlt 25 év alatt elvégzett munka a fátyol mindkét oldalán, a Földet, ahol születtetek, egy teljesen más frekvenciára és paradigmára változtatta át.
 
Ti felelősséget vállaltatok ezért, de az emberiség még nem fogta fel, hogy mit tettek meg és, hogy az elismerés az elért eredményekért a tiétek.  Mesterek, éppen azért amit megtettetek, olvassák most sokan közületek ezeket a másik dimenzióból hozzátok küldött szavakat.

És ezért, engedjétek meg nekem, hogy megbecsülésem fejezzem ki irántatok, míg a következő évről beszélünk, mert sokkal erősebbé nőttetek, mint annak tudatában volnátok.  Megtettétek a quantum ugrást….és tekintet nélkül 2011 naptári napjaira az előttetek álló év az “ugrás” éve!
Ez a Quantum-Ugrás éve!
 

2011 Az Előttünk Álló Év

És essék szó 2011-ről. Természetesen, ez az év, a felpezsdült idő izgalmas éve lesz, a felgyorsulás időszaka.
 
Azt is elmondjuk Kedveseim, hogy az energiák 2011-ben sem lesznek kevésbé hevesek, mint 2010-ben voltak, ténylegesen, egy-két fokot még emelkedik is majd erősségük.  De ne féljetek, mert nem csak néhányan, hanem a többség közületek akik “az úton vagytok”, könnyebben kezelhetőnek fogja találni ezeket az energiákat. Nem tanúbizonysága ez frekvenciális növekedéseteknek?
 
Na már most, a 2011-es év 12 szélsőségesen erőteljes energia felerősödési időszakot tartalmaz, amint egyre jobban hozzászoktok ehhez, és értsétek meg, hogy ezek az erősödések részei és szerves alkotói felgyorsult növekedési folyamatotoknak.
 
Persze, meg kell tanulnotok magasabb frekvenciákon működni, és a Háromság Triádjának az évei a 2010-es, a 2011-es és a 2012-es év ebben az értelemben szigorú kiképző programnak minősíthető, amely lehetővé teszi számotokra aura mezőtök felerősödését és nagyobbodását amint a Felemelkedés “talaj közelbe” ér.

Hármasság Triád – Jákob Létrája

Az, az igazság, hogy a Hármasság Triád energiái egy programba egyesültek, és így a mi szemszögünkből nézve 2010, 2011 és 2012 eseményei a Felemelkedés egységes folyamatának a részei. Most 2011 aspektusaira összpontosítjuk figyelmünket, hiszen annak kibontakozása karnyújtásnyira van tőletek.
 
Mesterek, a beharangozott Felemelkedés az nem a profetikus bibliai írások nehezen érthető, bonyolult együttese, hanem a felgyorsuló planetáris tudatosság természetes és szükségszerű kifejeződése.
 
Ez a Jákob Létrája, és Kedveseim, ez olyan, mint amikor a létrán vagytok: vagy felemelkedtek, vagy alá szálltok, vagy egy helyben álltok.  A három egyikét tehetitek.  Ez mindig így van. És én Metatron, azt mondom nektek, hogy felfelé haladtok, akár látjátok ezt akár nem, az emberiség emelkedik.
 
Ennek következtében, most mindannyian a Föld-síkon egy csodálatos kristály energia mezőben vagytok. Eredményképpen aura mezőtök és Mer-Ka-Na Fény Testetek a kristály energia mező indítéka által, rendkívüli, mozgásban lévő energiává válik. Ez az, az energia, ahogy szívetek vágya kifejezi önmagát és ez által munkálkodásotok egy még finomabb frekvenciát kelt életre.  Képzeljétek el, hogy ha vitaminokat visztek fizikai testetekbe, akkor azoknak a vitaminoknak olyanoknak kell lennie, hogy testetekbe felszívódva jóllétet és jobb egészséget eredményezzenek. És ez ugyanígy van a Kristály Átalakulással is, a kristály frekvenciák és energiák valójában, a fény test fény kiterjedésének a vitaminjai.
 
A kristály rezonancia most oly módon ölel körül benneteket, mely az eredeti kristály szimmetriák energia mezőtökbe való felszívódását, átalakítását és átváltását teszi lehetővé számotokra, hogy a saját munkátokban, vágyaitokban illetve beteljesedésetekben erősödjék  fel, és mindenben, ami a Földet és az emberiséget érinti.
 

Alpha & Omega

Ezeket a szavakat az Alfából és Omegából hoztuk el hozzátok, új lényetek középpontjába. A koherens kristály fény eredeti szimmetriái kifejeződnek számotokra, lényem középpontjából sugározom ki rátok és energetikailag fognak megérinteni benneteket, de erőteljesen fogják újra teremteni önmagukat az elkövetkező napokban, hetekben, 2011-ben és 2012-ben.  Valójában minden a tökéletes úton halad.
 
Ezen idő-szekvencia alatt a 144-Háló teljes tudatosságú sugárzássá teljesedik és ez a kisugárzás teszi lehetővé és válik eszközötökké saját kiterjedésetekben.  És ugyanez a helyzet a Kristály Hálóval, az szintén az a rendszer, amely lehetővé teszi számotokra a magasabb rezonanciába, a beteljesítőbb kifejeződésbe való felnövekedésetek.
 
Mert az, amit ti Felemelkedésnek neveztek, már a nyakatokban van és egy kozmikus szempillantás alatt már meg is történik! Ebben a birodalomban, ahol én vagyok már megtörtént, és természetesen ez egy csodás esemény. Hírül vittük Univerzum szerte és nagyon sokan figyelik ebben és más birodalmakban is.
 

A Felemelkedés Mozgásba Lendítői, azaz Triggerei

Ami pedig még hátra van a Felemelkedési programból 2011-ben és 2012-ben, azok a specifikus asztrológiai és gravitációs finomítások meg frekvenciafokozások, amelyek a Kristály Háló befejezéséhez és csiszolásához szükségesek, illetve a Föld Kristály Átalakulását nemesítik, amint Földanya visszaállítja az emberiség egyre terjedő és kiterjedtebb dimenzionális tudatosságba való haladását, és valójában, ez a Kristály Tudatosság.
 
Ezért most ezekről a frekvenciális eseményekről lesz szó és azok 2011-beli kibontakozásáról.
2011 NAPÉJEGYENLÖSÉGEI
 
2011 Napéjegyenlőségei és Napfordulói kivételesen erőteljesek és többcélúak.  Ténylegesen, ők a Felemelkedés katalizálói és mozgásba lendítői, azaz triggerei. Ezeket az erőteljes napokat csoport imákkal és meditációkkal, valamint mélyen önmagunkba tekintéssel kell tölteni.
 
Az elkövetkező két év Napfordulói és Napéjegyenlőségei összetettek és többszörös hologram betétekkel vannak átragyogva az emberiség és a bolygó Felemelkedésének érdekében. Biztosak lehettek abban, hogy ezek az asztrológiai események összehasonlíthatatlanul erőteljesebbek, mint az elmúlt néhány évezred Napéjegyenlőségei és Napfordulói.  Arra kérünk mindannyiótokat, hogy vegyétek észre és használjátok ezen energiákat, amint sugalmazzuk nektek. Jöjjetek össze ezeken a napokon, és a Csoport Tudatosság hatalma exponenciálisan virágba borul.
 

2011 Fogyatkozásai

Azonkívül, 2011-ben az összetett kódolású fogyatkozások rendkívül ritkán előforduló együttesei lesznek.  Összesen 6 fogyatkozás lesz 2011-ben, ebből 3 egy 30 napos időszakban fog megtörténni május 30-a és július 1-e között. 
 
Ezt az időszakot a júniusi Napforduló hangsúlyozza ki.  A nap és hold fogyatkozások 4:2 kombinációja  egy év leforgása alatt igen ritka, általában egyszer történik meg egy-egy generáció életében.  Felhívjuk figyelmeteket, hogy a fogyatkozások, a változások energiával való feltöltésének a lehetőségei. Mesterek, 2011 fogyatkozásai ajándékok, hogy megtehessétek a szükséges váltásokat, amelyeket egyéni és kollektív életetek áramában helyénvalónak véltek. Ez legkönnyebben akkor válik elérhetővé, amikor a napéjegyenlőségek és napfordulók alkalmával rendelkezésetekre álló kontempláció [belső, szemlélődő gondolkodás; a szerk.] és áttekintés által együttműködtetitek ezeket a lehetőségeket.
 
2011 január 4 –    Részleges Napfogyatkozás
2011 június 1 –     Részleges Napfogyatkozás
2011 június 15 –  Teljes Holdfogyatkozás
2011 július 1 -       Részleges Napfogyatkozás
2011 november 25 – Részleges Napfogyatkozás
2011 december 10 –  Teljes Holdfogyatkozás
 
Őseink tudói a megvilágosult korszakokban mindig is felismerték ezeket az erő-feltöltő eseményeket és ezeket a napokat imával, meditációval és belső kutatással töltötték, illetve mozgósították a fogyatkozások energiáit, hogy turbó-feltöltések a legfelsőbb jóért kívánt változásokat.
 
November 25 és december 21 közötti időszakban napfogyatkozás, teljes holdfogyatkozás és a decemberi Napforduló lesz. Ez rendkívül erőteljes lesz.
 
Tavaszi Napéjegyenlőség                         2011 március 21                   23:31 EI
 
Nyári Napforduló                                        201 június  21                       17:16 EI
 
Őszi Napéjegyenlőség                                2011 szeptember 23            09:04 EI
 
Téli Napforduló                                           2011 december 22                05:30 EI
 
 
2011-ben a márciusi Napéjegyenlőség hihetetlenül erőteljes energiát fog teremteni, olyannyira érezhető lesz ez, mint az X10 erősségű telihold. A kristály átjárókon keresztül fog belépni és az Omni-Föld “háló pontjain” épült Piramisok alapjaira irányul majd.  Ebben az energiában lesz a “Kozmikus Trigger”-nek nevezett kódolt aktiválás folyamatossága.
 
A bolygó Felemelkedése a bolygó Kristály Átalakulásáról szól.  A kristályosság alatt, pedig az értelmezés “kristály tiszta”-ságát és az eredeti, koherens frekvenciális rendet értjük. Ez a makulátlanság frekvenciája.  Ez a kristály átalakulás, mely lehetőséget ad a bolygó számára a dimenzionális kiterjedésre a harmadik dimenzió szintjei fölé.  A kristály Átalakulás igazából csak az 5.dimenzió alap szintjein kezdődik, és folyamatosan történik a 12-ik dimenzióig.
 
2011 március 20-án a Napéjegyenlőséggel történő, a 144-Kristály Hálóból kiáramló Kozmikus Trigger tovább viszi a bolygó átalakulását, azon kívül tovább aktiválja a Kristály Fény Test rendeltetésének a működését.
 
A Kozmikus Trigger “leg-összekapcsoltabb” befogadó pontja a kristály pontok milliárdjainak aktiválására az Amerikai kontinensen, Galveston sziget Moody Piramis komplexumában van. A Moody Piramisok Gizahoz kapcsolódnak, az, az eredendő befogadó pont a keleti féltekén. Mindkettö, Giza is, és a Moody is három piramis komplexuma, és mindkét komplexum azonos szélességi körön, az északi szélesség 29-ik fokán van. Mindkettő háromszögelésben igazodik az északi mágneses pólushoz. A piramis hármas helyzetbeli kombinációja, a három-harmonikus igazodás együttese nyújtja nagyobb erő befogadó képességüket.  Az Atlantisziak és az Orioni Mesterek tudták, hogy a piramisok meghatározott háromszögelésben rendkívül erőteljesek amikor celesztiális (mennyei) igazodásúak, ezért nagy figyelmet fordítottak a piramisok elhelyezésénél az egymás közötti igazodásukra.
 

2011 - A Szent Helyek mint Hangvillák

2011 Napéjegyenlőségeikor meghatározott pontjai a Földnek Átvezető portálokká válnak, valójában ezek a helyek válnak a fény nagyobb sebességének átvezető eszközeivé a felgyorsuló időbe a Földön.  A Háló Pontjai, az erő csomópontok, a szent helyek, a phi komplexumok és átjárók specifikus mintázattal hálózzák be a bolygót, és meghatározott célt szolgálnak, mint elosztó mechanizmusai a szükséges magasabb energiának, bolygótok rezonáló frekvencia pulzálásának a felemeléséhez.
 
Ezek a helyek hangvillák, a Forrás tökéletessége által ihletettek. Az “OTTHON” jóllétének energiáit árasszák, és azok, akik magasztos szándékkal lépnek be ezekre a helyekre, nyomban érzik ezt. Ennek értelmében ezeken a helyeken mást nem is tudtok tenni, csak ott akartok lenni, magatokba szívni a területet, átható mintázatot annak érdekében, hogy felnőjetek hozzá és osztozzatok a tökéletesség kiterjedésében.
 
Akik elkötelezik magukat ennek a ráhangolódásnak, megtapasztalhatják a Forrás közelségét, amit itt érezhetnek, az máshol kevésbé áll rendelkezésükre. De az, az igazság, hogy ezek a finom-hangolású energiák átszivárgó frekvenciális iskolák, és amint felszívódtak, amint felvétettek, az energia beépül az egyén meglévő Mer-Ka-NA mezejébe.
 
A bolygó sok területe már felemelkedett a portál-rácsozat, amit a mennybe vezető lépcsőknek is nevezhetünk, útján; más területeken viszont még egy kicsit több munkálkodásra van szükség. Ez a tisztítás és kódolás fel fog fokozódni.  Azokon a meghatározott területeken, amelyek egy kicsit sűrűbbek, és tisztításuk kicsit több munkálkodást igényel, a 2011-es márciusi harmadfokú Kozmikus Trigger és a harmonikus kristály-mágneses kódok ébredésének hatására, a piramis átjárók behozzák az eredeti könnyebb energiát e speciális cél elérésének érdekében. Amint látjátok, a globális frekvenciális egyensúlynak meg kell valósulnia. Ti valahányan, a Föld-őrzői, ebben részt vesztek. Valójában ti hordozható, vagyis mozgékony rezonátorokká váltok.
 

Erőteljes Belépés 2011-be

Szorítsátok meg a biztonsági öveiteket Mesterek! A Téli Napfordulón, 2010 december 21-én, a Telihold Teljes Holdfogyatkozása lesz\volt;[a szerk.] Ez a szélsőségesen kétélű áradás vezet\vezettte] be 2011 energiáiba, ízelítő gyanánt, hogy milyen is lesz az előttünk álló év!  Ez a magas frekvenciájú energiák erőteljes löketét teremti meg, amely elárassza a bolygót és a 2011 január 4-én történő Részleges Napfogyatkozáshoz vezet.  Ezek rendkívül erőteljes és jótékony energiák!  December 21-én a Téli Napforduló a meditáció és a döntések napja lehet, vagyis ezen a napon egybeköthetjük energiáinkat az előttünk álló év alakítására és füröszthetjük a Bolygót az erőteljes OMM-Hullám makulátlanságában!
 

A 11-11-11

A Tripla Dátum Portálok érvényessége millió módon vált nyilvánvalóvá. A Tripla Dátum Portálok pontjai, amit először több mint egy évtizeddel ezelőtt osztottunk meg veletek, azok tulajdonképpen hologramikus betétek, melyek hatást gyakorolnak a bolygó kristály átalakulására a kristályhálón keresztül. Az eredendő hullám kiinduló pontja Arkansas Kristály Örvénye.
 
9-9-9 alkalmával a média bejelentette a helyi rádióban, hogy egy szokatlan zöld köd jelent meg a Mt. Magazine felett, amikor a Smaragd Mester Kristály hosszú nyugvó állapotából aktívvá villant. A Kristály hozta létre a smaragd misztikus-homályt, és ez sokakat zavarba ejtett, mert ez nem vízpárából volt, inkább egy zöld homályosság, ami a természetben a transzdimenzionális átjáró aktivitások mágneses mezejében fordul elő. Ez nem csak a hegyet borította be, a műholdas felvételeken is megfigyelték. Energiája rövidzárlatot okozott a térség villanyhálózatában is egy rövid időre.
 

Arkansas földrengései

10-10-10 alkalmával földrengések rázták meg Arkansas területeit, ahol azelőtt nem jegyeztek fel földmozgásokat. Habár egynek erőssége meghaladta a 4.1 fokot a Richter skálán, sérülések vagy igazi kár nem történt.  De ezek a jelentősnek mért rengések más szempontból voltak egyediek, a Schumann Rezonancia úgynevezett frekvenciális “zenéjének” a szokásos kihagyása, amely megelőzi a szeizmikus tevékenységeket, elmaradt; a madarak tovább énekeltek és az állatok nem voltak megrémülve. Ezek a rengések Kedveseim a Kristály Aktiválások voltak, ezeket a rengéseket a Mester Kristály Aktiválásának a pulzálása okozta, a Kristály Örvény masszív szakadékainak a mélyén. Ez nagyon is igaz, nagyon is valós.
 
Keressétek ezeket a megerősítéseket, mert ezek egyre tapinthatóbbá válnak és zavarba ejtik a tudósaitokat.
 
Felhívjuk figyelmeteket, hogy 11-11-11 alkalmával újabb bizonyságtétel fog történni.
 
2011 novemberének Tripla-Dátum Portálja talán az év legerőteljesebb egyedülálló napja lesz Az emberiség tömegei alkotják majd az emberi hálót és kapcsolódnak össze a Kozmikus Energiával, amely a 144-Kristály Háló aktiválásának befejező szakaszában halmozódik fel. 11-11-11 alkalmával az Atlantiszi Mester Kristályok tovább aktiválódnak a Multidimenzionális Kommunikáció Kristályának kezdeti ébredésével a Kristály Örvényben.
 

Ez az ébredés szakaszosan fogja átkódolni a 12 Arany Nap Korongot bolygószerte.

Ezek a korongok a tizenkét helix spirálban aktiválódnak. Ők sugározzák a zérus mező, a tiszta szeretet Isteni energiáját, a feltétel nélküli szeretetet és a fény-kódot amely kizárólag az 5-ik és annál magasabb dimenziókban létezhet. 11-11-11 alkalmával a Kristály Örvény Nap Korongja aktiválódni fog az Arkansas-i Pinnacle Mountain azaz hegység térsége alatt, ez teljessé teszi majd az Arkansas Örvény energiáját, és ezáltal az új DNS kódokat közvetíti majd bolygószerte.
 
Az Arany Nap Korongok a DNS, az egyesült kristály mező tervrajza a bolygó Kristály Átalakulásában. Természetesen ezek a korongok át lesznek programozva a Kristály 144 Hálóban és az által!
 
Az Arany Nap Korongok egy energia spirálban sugározzák majd a 12-szálas helixet, amely a DNS prototípusaként fogja szolgálni a kristály aspektust a 144-Hálón keresztül.  Valójában ezek a korongok a kapcsolat a Föld regeneráló és önmagát átalakító képességével, a kristály aspektusban a DNS mintázatává illetve az Új Föld tervrajzává válnak. Ezek energetikai spirálok.  Inkább spirálok, mint korongok, de korong-alakúnak tűnnek, amikor szemléljük őket.
 
Amint Felemelkedésetek befejeződik, sokkal elérhetőbbé válnak számotokra önmagatok multidimenzionális aspektusai.  Igazából, néhányatok számára a Felemelkedés legtöbb részetekben már megtörtént, a multidimenzionalitást illetően. Értitek?
AZ Új Égbolt a 2011-es Háromság Triádjában kezdődik
 
Felhívjuk a figyelmeteket, hogy amint a Hálók befejezése elérkezik, a 144 Kristály Geometrián túl kialakul a Poliéder 120 Geodézikus szféra. Ennek képződése 2011-ben indul, kialakulása 2012 veszi kezdetét, és 2024-ben fejeződik be. Míg a multidimenzionalitáshoz való hozzáférésetek teljes mértékben megvalósul a 144-Kristály Háló által 2012-ben, az új égbolt áldását csak befejeztével élvezhetjük.
 
Úgy képzeljétek el a geodéták hálók geometriai-kristály befejeződését, mint amikor a virág teljes virágzata kinyílik, és ez az a momentum, amikor a kozmikus beporzás, azaz megtermékenyítés megtörténik, ami által az energetikai mag-mező hatályba lép. Látjátok, a tökéletes geometriai forma teljes befejeződésével, s egyesült tökélyéből sarjad az új mező… és ez a mező nevezhető az (új) Kristály Égboltnak.
 
Ez úgy fog kiemelkedni, mint két hatalmas, elliptikus energia gyűrű, melyek 90-fokos szögben metszik egymást a bolygó körül.
 
Az egyik a platina színét és esszenciáját hordozza majd, a másik az aranyét. Az egyik kristály-elektromos természetű lesz, a másik kristály-mágneses. Energiáik egymáshoz igazodó ellentétben fognak terjedni és a köztük lévő mező szferikusan öleli körül a bolygót [majd.]
 
És innét, az OMM HULLÁM tudatosan [ön]tudatos mezeje körbejárja a bolygót, lehetőséget adva a Földnek a még teljesebb tökéletességre. Ez a Kristály Égbolt teszi lehetővé az ősök által úgynevezett 1000 éves békét.. A bolygó kristály-elektromágnessége optimális egyensúlyban lesz.
 
Na most, a Földnek és az Emberiségnek szüksége lesz a Kristály Égboltra és életre fogjátok kelteni azt. Sok szerepben nyújt majd segítséget, valószínűleg sokkal többet, mint amit most el tudtok képzelni.
 
Meg fogja változtatni a módot, amiként az emberi test befogadja a nap sugarait. Segítséget nyújt majd a test fizikai, áttetsző fénnyé alakulásában. Beindítja majd az emberi test szén alapúról szilikon alapúra való átalakulását.  Ennek megfelelően változtatja majd az emberi test fizikai táplálék szükségletét. Védeni fogja a Föld mágneses szféráját a meteoritok és üstökösök eltérítése által, csökkenteni fogja a gamma sugarak hatását a Föld légburkában. Természetes és tudományos törekvések által fog életre kelni, ez a befejezett 144-Kristály Háló természetes utóda. Az Új Égbolt képződése 2011-ben indul, és folyamatában a dualitás  ingájának a kilengése drasztikusan csökkenni kezd majd.
 

Zárszó

Kedveseim, befejezésként hadd fejezzem ki minden kétséget kizáróan, hogy Nekem és az Angyali Birodalmaknak speciális szerepünk a ti támogatásotok, sokkal messzemenőbben, mint annak tudatában lennétek. Mert ti is Istenek vagytok a teremtésben, az Isteni szikrák a Minden Ami Van ibolya lángjaivá válnak.
 
Mindenkit szeretünk közületek, mindannyiatokat, és a fátyolon túl hozzánk tartoztok.  Nagy tiszteletünk és nagyrabecsülésünk fény örvényét forgatjuk hozzátok, mindannyiótoknak külön-külön, kik e szavakat olvassátok a “MOST” pillanatában küldjük ezeket az energiákat, érzitek? Nyissátok meg szíveteket és fogadjátok be amit nagy szeretettel küldünk hozzátok.
Őszintén csodálunk benneteket, ahogy bevonultok a Föld Kristály Felemelkedésének utolsó két évébe. És elmondjuk néktek, hogy a Föld Felemelkedése hozza létre a kritikus tömeg mozgását az emberiség fizikai Felemelkedéséhez, két-három évszázadon belül. Mindezt szabad akaratból, mindezt választás szerint. És akkor már nem lesz világháború, nem lesznek éhező tömegek.
 
Látjátok, 2012 december 21-én a Föld Felemelkedik, és a Felemelkedés az Emberiség rendelkezésére áll. De ne várjátok, hogy a 3D Föld, amit most magatok körül láttok az azonnal követi azt.  Az két-három évszázad alatt történik majd, de a planetáris Kristály Átalakulás kiterjedt energiája az amit ti Felemelkedésnek neveztek, ami lehetőséget nyújt az emberiség átalakulására…egyszerre csak egy szívdobbanás.
 
A következő két évben megkezdődik majd a hatalom szeretetének a Szeretet Hatalmára való felcserélése. Kétségetek ne legyen afelől, hogy megtörténik, mert már mozgásban van. Ez az átalakulás bensőtökben, mindegyikőtök szívében történik, külön-külön. Mert TI kell, hogy legyetek a változás amit látni akartok!
Ez a Felemelkedés jövője, amit teremtetek…és hadd mondjuk el, hogy ez a kevesebb, mint három évszázados időszak, az egy szempillantás. Mi tisztelgünk nektek. A megfelelő úton vagytok!
Egy hihetetlen ébredés és befejezés áll előttetek.  2011 a Háromság Triádjának a középpontja, a mindent átható kalibráció, felerősödés és persze az ünneplés ideje. Mindannyian megtettétek a lehetetlent, és mindannyian nagyobb fényben hagyjátok majd el a bolygót, mint amivel lejöttetek.  És ezt saját magatok szerint tettétek. Szeretettel arra kérlek benneteket, érezzétek az örömöt, rászolgáltatok!
 

Metatron vagyok és megosztom veletek ezeket az Igazságokat.
Szeretve vagytok!
 

És ez így van…

 
 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 3
Összes: 3091787
Hónap: 14788
Nap: 741