Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2013. – A VÍZÖNTŐ VÁLTÁS ÉS AZ ANTHROPOCENIKUS SUGÁRZÁS 2. RÉSZ

Metatron a Fény Ura által – Tyberronon keresztül

333.jpg„A Fény az eredeti természeteken most átragyogja az árnyékot.”

 

„Edgar Cayce a látnok azt mondta, hogy az emberiség egyre többet fog megismerni isteni természetéről a tudomány által, mint a vallástól. Ideje van annak most, hogy mindezek megnyilvánuljanak.”

 

„A Napból most folyamatosan áradó fényplazma valóban az alapja lesz az úgynevezett Új Égboltnak és ezelvisz benneteket a meghatalmasodásotok idejébe, ahogy szilicium alapuba alakul át a biológiátok.”

 

„…a bolygó felemelkedése nem következett volna be, az emberiség nélkül, mert ti hoztátok létre ezt. Mégha annyian az emberek közül nem is ismeritek fel a 3. dimenziós tudatosságotokkal, de a Föld valóban megváltozott, letehette erre az érettségi vizsgáját egy új paradigmájához. Tehát itt az ideje elengedni a félelem régi energiáját. Az üzenetünk az Istenségetekről szól nektek, és arról, hogy beszéljünk igazságotok egy olyan pontjáról, amikor is most az Új Föld Első évébe léptetek.”

 

„A globális gazdasági rendszer változóban van, és meg is fog változni, de nem megengedett, nem szabad, hogy szétessen, és helyrehozhatatlanul összeomoljon, hogy egy bolygószintű káoszt hozzon létre.  Ami érkezik, az nem szolgálna egy ilyen káoszt. Inkább a változások egy tudatosságbeli változást fognak magukkal hozni mmajd, és ezek pozitív elemei terjeszkednek szét egy sokkal jobb út érdekében. Ez az, ami történik most, ez az, ami történhet, és ez vezet el a változásokhoz.”

 

A Vízöntő Sugárzás folytatása következik

 

És így valóban a Kozmikus Sugárzás olyan előnyöket kínálnak fel számotokram melyek javatokra lehetnek, de valójában felelősséget, és kötelezettséget is jelent, azoknak közületek, akik az útjukat járják. Az olyan munkálkodó Mesterek/Mesteri munkások, mint Graham Hancock, John Van Auken, David Childress, John Jenkins és Dr Semir Osmanagich és mások is, akik felszólaltak ezen az összejövetelen, felfedik, azt hogy sokkal több minden létezik, mint ami látszik. A Fény az eredeti természeteken most átragyogja az árnyékot. Még akkor is, ha ezzel bíralatok özönét váltja ki. A dualitás már csak ilyen, tudjátok? A régi energia az új ellen fordul, és ez gyakran visszavág, amikor különféle módon egy új elgondolás/elképzelés érkezik és így megjelenik a hivatalos médiában. Ilyenkor általában a régi rendszerek lényegéből adodóan az új elutasítása érkezik és létezik még egy elektromágneses polaritáson alapuló nézőpontja, ezt tudnotok, látnotok kell.

Azt mondjuk nektek, hogy a boszniai Piramisok feltárásának folytatása, Dr. Osmanagich-on kersztül egy teljesen új felfogást fog behozni a történelmi felfogásotokba. Mindezek, amik itt elhangzottak kritikában részesültek, de mindegyik rendelkezik egy esszenciális lényegi igazsággal, és mindegyik magával hozza azt, hogy elkezdik átragyogtatni ezt az árnyékon.

 

Sorozatosan mások is követni fogják példájukat, egy új akadémikus generáció van kialakulóban, akik egyesíteni fogják a tudományos élet területeit, a fizika és régészet tudósait és nem csupán a változások megoldásait hozzák, hanem e mellett felfedik a bolygó titkos történelmét. Mi azt mondjuk nektek, hogy nagyon sok feltörekvő és most felbukkanó tudósból és oktatókból lesznek az Új fénymunkások és Földőrzők, függetlenül, attól hogy felismeritek őket vagy sem

Valójában az ő munkájuk révén, lépésről, lépésre, apránként fognak kiderülni a most még hiányzó bizonyítékok, amelyek lehetővé teszik azt, hogy szükségszerűen közelebb vigyék, egyesítsék majd a vallást a tudománnyal, és szükségszerűn napvilágra hozzák így az eredeti, igazi történelmeteket. Ennek a generációnak a munkája lesz az alapja a következő nemzedékeknek. Idővel a tudomány szerves egységet fog alkotnia társadalomban. Edgar Cayce a látnok azt mondta, hogy az emberiség egyre többet fog megismerni isteni természetéről a tudomány által, mint a vallástól. Ideje van annak most, hogy mindezek megnyilvánuljanak.

 

Ahogy már azt bemutattuk nektekezen az összejövetelen, találkozáson számos tudósotok és kutatótok tesz új felfedezésket, amelyek nem lettek volna nyilvánosak, vagy nem történhettek meg 1987* előtt. Ti most beletekinthettek, belepillanthattok ezekbe, egy sor előadás keretében, amelyek nagyon sok értékes információt kínálnak a számotokra és megfontolhatjátok azokat.

Kezdésként, Greg Braden vezette be gondolataival a Napsugárzásról szóló munkáját, és ezt követték mások további kutatásai, így Susan Renninsoné. Dr Luc Montagnier munkássága a Koherencia alkotórészei és a théta hullámok kiegyenlítő hatásairól valójában mind hozzájárultak ezekhez a felfedezésekhez. Ezek szerint is a Vízöntő Sugárzásban egy sokkal nagyobb elmozdulás igéret, egy sokkal nagyobb változás történik meg ez idő alatt. E változások közül néhány ilyen már a ti életidőtökben is be fog következni, míg mások, néhány évszázad múlva, mások meg ezer évnél is több időt igényelnek még majd, de a változások be fognak következni. Mi felkínálunk nektek egy előzetest erről, és az amit kínálunk, az egy hatalmas lépéssel előre visz bennetek 2038-ig, amit most teremtetek meg, hoztok létre.

A Napból most folyamatosan áradó fényplazma valóban az alapja lesz az úgynevezett Új Égboltnak* és ezelvisz benneteket a meghatalmasodásotok idejébe, ahogy szilicium alapuba alakul át a biológiátok. Igazából a Nap sugárzásának elsődleges szerepe van minden változásotoknak, és abban hogy a plazmikus életformák sokkal kézzelfoghatóbb kiterjedésébe kerülhessetek.

 

A Váltás most itt van, de mit is jelent ez?

A Dimenzionális Váltás

A dimenzionálás váltás azt jelenti, hogy a magasabb rezgésű dimenzionális életformák válnak láthatóvá. Ezek az új életformák csak a földi kifejezéssel újak, inkább sokkal kézzelfoghatóbbak, de ezekre már számos vallási irásotok is hivatkozott. Az elődeitek/őseitek már leírtak erről szent gondolatokat, hogy az élet 3 formából jött létre a Földön: Úgymint az Agyag (a Föld biológiája), a Tűz (isteni elektromosság), és Fény (angyali).

Bizonyos fénygömb*, apró felvillanás alakú fénylényecskék, tündék és fotonikus medúzák megjelenése/előfordulása az utóbbi időkben elkezdett felgyorsulni és valójában ezek más dimenziók tudatos életformái és kinézetei: néhányak közülük kommunikációs kapcsolatba is léptek különböző szándékkal, beleértve a gabonaköröket is.  Számos, ilyen jelenségeket vizsgáló csoport kezdi kutatni és feltárni az ilyen eseményeket, de nem mind közülük az ilyen életformákra következtettek ezekből. A NASA az elmúlt két évtizedben rekord számú CME (A Színekben játszó Sarki fény keltette eseményt- Causes Colorful Aurora) eseményt jegyzett le, melyekre a már említett geofizikus Susan Rennison és Dr. Greg Braden már hivatkozott ez összejövetel előadásiban, a CME okaira.

 

A várható következmények összefoglalása

A Plazmikus Váltás hatásai:

 

Az ionos arány megváltozása lehetővé teszi a koherens théta állapot könnyebb elérését.

Lehetővé teszi a Tobozmirigy könnyebb megnyílását.

Egy eszközt ad a kreatív harmónia megnyilvánításhoz

Katalizálja a DNS és a Biológiai változásokat. A szénalapú test Szilícium kristályos alapú biológiába váltása. (Szilícium dioxid kvarc kristályosság)

 

A kristályos Háló és a Planetáris Váltás összeegyezésének hatásai:

 

- Segíti a bolygó kiterjedését a 12 dimenziós valóságába.

- Lehetővé tesz egy gyorsabb mérvű haladást a multidimenzionalitásba (a fotonikus és plazmikus életformába)

- Kulcs szerepe van az Új Égbolt kialakításába.

- Felgyorsítja a Fény koherenciát.

- Kulcs szerepe van a kívánt földi változások megjelenésére.

- Megerősíti az Erőcsomópontok/Szent Helyek/Terek rezgését, az Örvénykapukat felébreszti.

- Képessé teszi az emberiséget arra, hogy társteremtéssel létrehozhassa az Új Földet.

 

Kedveseim, ezért is mondjuk azt el nektek ismét, hogy a bolygó felemelkedése nem következett volna be, az emberiség nélkül, mert ti hoztátok létre ezt. Mégha annyian az emberek közül nem is ismeritek fel a 3. dimenziós tudatosságotokkal, de a Föld valóban megváltozott, letehette erre az érettségi vizsgáját egy új paradigmájához. Tehát itt az ideje elengedni a félelem régi energiáját. Az üzenetünk az Istenségetekről szól nektek, és arról, hogy beszéljünk igazságotok egy olyan pontjáról, amikor is most az Új Föld Első évébe léptetek.

Lépjetek Színre

 

Így tehát mi is a felelősségvállalásotok a változásban? Ez nem más, mint a Társteremtéssel való teremtés.

A múlt számos társadalma, képtelen volt arra, hogy szembenézzen a kettősség olyan aspektusaival, mint az erőszak, a szeretetet elnyomó hatalom. De ezek most mind megvilágosításba kerülnek.

 

A Nagy Poseidai (Atlantisz szakrális szigete) Társadalom a nevezetes Egy Törvénye szerint már elérte a harmónia legnagyobb szintjét ezen a bolygón. Mégis úgy látszik, hogy képtelen volt megbirkózni az erőszak felszámolásával, amely következményeként a dualitás olyan sűrűségébe kerültetek, amely ahhoz vezetett, hogy az egykor magas szintű kultúra elbukjon. Ennek a történetek a megértése a nagyszerű kirakóskocka alapján még éveket fog igénybe venni, hogy megértésre kerüljön. De azt is megjegyezzük most, hogy sokan ebben a közösségben (szintúgy, azok is, akik ezt olvassák), részesei voltatok Poseidának és az Egy Törvényének. És Kedveseink, így egy nagy felesleges teherként nehezedik rátok (hogy látszólag Atlantisz elbukott).

 

Azt szorgalmazzuk, hogy mindannyian engedjétek el az ezzel kapcsolatos bűntudatototkat és engedjétek el a fájdalmaitokat. És most vegyünk rá egy kis időt, hogy mi is okozhatta ezt.

 

(Szünet ..)

Mesterek elmondjuk most akkor nektek, hogy azokban az időkben a világotok fele a fényben, a másik fele pedig sötétségben volt, ilyen volt a világotok polaritása. Azt mondjuk nektek, hogy most az emberiség felénél sokkal többen vannak a tudatosság árnyékában, mégis felébredésben vagytok a fény bölcsességére. Ezért is mondjuk azt nektek, hogy az emberek szívében megvilágosodás ébred fel, a mostani időkben. Azt mondjuk nektek, arról beszélünk, hogy egy olyan korban éltek, amiről e csatorna is úgy hivatkozik erre, amely a Föld Egyeteme dualitás iskolája. Minden, ami körülöttetek, van, az egy bizonyos céllal, szándékkal meglévő illúzió, melyet a tömegtudatosságotok hozott létre. Így a bolygó felemelkedett és idővel ti is oda fogtok érni. A kritikus tömegtudatosság változásához való elérés viszont, mintegy 15 nemzedék idejébel érkezik el, amikor az emberek döntő többsége a fény tuatosságába kerül és harmonikus lesz a Föld felemelkedésével. És ez meg fog történni.

 

Ezért is ti mind a Fény Hordozói, soha ne veszítsétek el a hiteteket, mert mindig fényetekkel kell, hogy ragyogjatok, hogy még a legparányibb foton hullám is átessen segítségetekkel a megvilágosodási átalakuláson. Mert ez így van, és azért is kell veletek együtt lennünk ma. A ti nagyszeű Mahatma Ganditok egykor kijelentette azt, hogy: Ti magatok legyetek a változás, és törekedni kell arra, hogy ez így is legyen. És mi azt mondjuk: úgy vágyakozzátok a változásotokat, hogy ennek a kiegyenlítő alapvető, létfontosságú részei legyetek. Másrészt vegyétek cselekvésetekbe a megnyilvánítani kívánt változásokat.

 

A Változások pedig jönnek és jönni fognak

Most van itt még egynéhány dolog, amiről azt mondjátok, hogy vannak kiemlkedő nemzetek, vagy másképp nevezve, az első világ népei, akiknek a vállalatai, a pénzügyeket uralják és erőssebbek mint más országok vállalatai együttvéve. A vállalatok nyereségen alapszanak, és úgy kezelik az állampolgáraikat, a lakosságot, mint munkavállalókat. Igazából ez egy sokkal bonyolultabb folyamat, mint egy ország, egy faj vagy egy tömeg lenne

Vannak, akik arról beszélnek, hogy az emberiség tömegei felett a média ellenőriz és manipulál, a javak mennyiségi megszerzésére részegítik és adósrabszolgaságban tartják az embereket. Mi azt mondjuk nektek, közeleg az az idő, amikor az emberiség felébred a (fény) tudásra, arra hogy nekik már nincsenek adósság terheik és ez nem rendítheti meg a hitükben, hanem inkább az ő hitük volt az a bilincs eddig, ami az adósságterheléssel övezte fel őket. Többen is úgy tartják, hogy a személyes szuverenitás elveszett. Mégis a fény egyre jobban egyre ragyogóbban sugárzik és növekszik. És ez a TI nemzedéketek által történik.

 

A globális gazdasági rendszer változóban van, és meg is fog változni, de nem megengedett, nem szabad, hogy szétessen, és helyrehozhatatlanul összeomoljon, hogy egy bolygószintű káoszt hozzon létre.  Ami érkezik, az nem szolgálna egy ilyen káoszt. Inkább a változások egy tudatosságbeli változást fognak magukkal hozni mmajd, és ezek pozitív elemei terjeszkednek szét egy sokkal jobb út érdekében. Ez az, ami történik most, ez az, ami történhet, és ez vezet el a változásokhoz.

Valójában a valóság természete változik meg és ez ami meghozza majd a kívánt változásokat. Mindezek a legfőbb Jóból érkeznek meg, aminek a lehetőségét ti teremtettétek mmeg.

Az Új Föld, az Új emberiség nem kerülhet egyszerűen csak egy sokkal jobb jövőbe azzal, hogy eldobja a múltját. A változások a tanuláson keresztül érkeznek meg a múlton keresztül, amit a jelenben tudtok szabályozni, az időnkénti lépéseitekkel. Az új emberiség generációk sorozatán keresztül veszi majd kézbe a saját hatalmát és 15 generáció múlva egy olyan mintát fog választani, amivel ez a hatalmas váltás bekövetkezik.

 

Az Ionos váltás, mint egy lehetséges eszköz

 

Mint ahogy megjegyeztük már, és ahogy láthattátok az előadásokban, a tudomány lejegyzi, rögzíti a változásokat, és segítségetekre van abban, hogy a Dualitás Mestereivé legyetek. Az egyik ilyen eszköz lehet számotokra az ionos sugárzás. A tudósaitok dokumentálták már ezt, a NASA-n, Greg Braden, Susan Rennison és sokan másokon keresztül.

 

Mi azt mondjuk nektek, azt állítjuk, hogy ez az elképesztő ionos beáramlás (amely a napkitörésekből a napszéllel érkezik célirányosan a bolygóra) szimbiózisban van a dimenzionális változásokkal és együttműködik szinergiában a Kristály Hálóval. Az új ionos rezonancia lehetővé fogja tenni azt, hogy sokkal könnyebben meg tudjon nyílni a Tobozmirigy, amely sokkal jobb teremtési lehetőséget hoz a Theta rezonanciában. Így azt mondhatjuk nektek erről, hogy a Béta éber tudatossági állapotban nem lehetséges az Együtt-teremtés, hanem egy elmélyültebb tudatossági állapotban a Théta rezgésben. Az utóbbi időkben, a társadalmatok tudományos álláspontja szerint kizárólag a Béta frekvencián alapultak, viszont az Új Föld Új Energiájának, ajándékának hozománya azt a lehetőséget hozza be, hogy könnyebben hozzáférhettek a teljes Théta folyamathoz. Az ezen a konferencián jelenlévő, közismert zeneszerzőitek alkotásaik során ezt az eszközt választották a Théta alkotó/teremtő állapotuk eléréséhez. A szerzemények így mind csatornázottak voltak és erre voltak inspirálva ebben az időben. (megjegyzés: Kai Mitchim és Ron Crose, A Phi kristályokkal, való munkájukkal valójában egy jó eszközt találtak a magasabb vibrációs gondolataik Théta koherens rezgéssel való felerősítésében.)

 

A megnyilvánítás kulcsa a Théta rezgésállapotban rejlik. Ezt nem tudja megtenni csak egy személy vagy akár csak egy nemzet felé (kizárva másokat), hanem úgy, mintha a bolygó egy egységes egy lenne (egységtudatosan), mert akkor erőtlenek és gyengék lennétek létrehozni a változásokat.

 

Kedveseim a világ általában úgy beszél 2012. december 21.-ről, hogy semmi sem változott, semmi új nem történik majd 2013-ban. Ha ti reménykedve megfontoljátok e megbeszélés végső mondatait, és összekötitek mindezeket a cselekvéseitekhez, a döntéseitekhez, akkor nem fogtok csalódni.

 

De azt is el kell mondanom, hogy amíg 2012-ben az új (teremtési) sablonok létrejöttek, addig a tömegtudatosság még nem fogja ezt teljesen követni évszázadokon keresztül. 2012., egyszerűen egy sokkal jobb eszköztárat hozott el nektek arra, hogy együtt tudjatok dolgozni, tenni, cselekedni velük. Mi az Angyali Birodalomban nem tudjuk megoldani a helyi problémáitokat, de nem is vagyunk kritikusak veletek szemben, inkább arra ösztönzünk bennetek, hogy a saját (személyes, közösségi) utatok szerint találjatok megoldást a konfliktusaitokra a Dualitás Egyetemén a Föld bolygón. Bár az emberiség még nem fogja elérni egyelőre a tömegtudatossága szerint a teljes megvilágosodást néhány száz évig, nagyon fontos hogy ebben a kérdésben pozitívan maradjatok szilárdan, mert ez meg fog történni, létrejön majd egy nap, egy időben az emberiség szívében, amikor az idejébe érkezik.

Koherencia és a Legfőbb Jó

 

Kedveseink, most a meditációnk során összpontosítsunk a Legfőbb Jóra. Ne legyen afelől kétségetek, hogy minden, de minden valóság, a hitrendszeretek koherens kivetülései által keletkeznek. Ahogy Graham Hancock és a csatorna is tájékoztatott már bennetek ezen az összejövetelen, megnyitva erre a tudatosságotokat, hogy hogyan találtok rá a szuverenitásotokra és hogyan tehetitek jobban meg a munkátokat az emberiségért és hogyan vetítsétek ki ezért az energiáitokat. Mindennek ez a kulcsa. Nem lehet véget vetni a gyűlöletnek a gyűlöleten keresztül, hanem a szereteten keresztül vágyjatok és higgyetek a teremtéseitekben. Álljatok Igazságotok e részébe és lássátok, meg melyik irány nem vezet oda. Ti mind tudatosan tudjátok megváltoztatni a környezeteteket a Legfőbb Jó szolgálata szerint.

 

Az energia az emelkedésetekért a helyén van már

 

Van egy másik módja annak, hogy a Fény Spirituális Hordozói legyetek a szenvedéllyel folytatott konfliktusaitok nélkül. Az a módszer a Théta teremtésen keresztül létezik. És meglehet, hogy az emberiség nem fogja elérni a tudatosságába való megvilágosodásában, a kritikus mértékét a Föld bolygón még néhány száz éven keresztül, mégis fontos az, hogy továbbra is a Jelenben éljetek és pozitívak legyetek (gondolkodjatok), mert egy nap, egy időben megtörténik az emberiség szívében, amikor annak ideje van. Arra buzdítunk bennetek, hogy mutassátok ki örömötöket, és szeretettel álljatok az igazságotokban. Álljatok a Fényben! Gyűljetek össze csoportokban, a magányos éveitek után, vegyetek részt a csoportos közvetítéseken keresztül a Legfőbb Jó szolgálatában. Mindegyikőtöknek van arra lehetősége, hogy minden egyes nap kifogástalanul tegye.

 

Zárszóként

Az a forgatókönyv játszódott le, amelyben felismerhetitek azt, hogy miben hibáztok, és így a saját konfliktusaitokat integrálhatjátok, és amikor ez meg történik akkor a saját Mesteriségetekbe értek, és mindez valójában egy utazás során történik meg. A dualitásba kellett esnetek (!!!) azért, hogy olyan helyzetek alakuljanak ki, amikor tanulni tudtok a saját hibáitokból és kijavíthatjátok azokat a saját tetteiteken keresztül. Ahogy már azt mondtuk, az ok és okozat az orvos, és a hívásotokra házhoz jön. Az ok és okozat összefüggése, mind személyes és mind csoporttudatossági szinten egyaránt működik. Mind személyes és mind csoportos szinteken nap, mint nap az igazságotokban állva és hajlandónak lenni arra, hogy felismerjétek a másik személy igazságát, mindez tartalmazza az integritást. Lehet-e úgy egy ember az igazság keresője addig, amíg lefegyverez másokat, míg magának megnöveli a saját fegyverkészletét? Lehet-e ezt így alkalmazni az igazságotokra személyesen vagy nemzetetekre nézve?

 

Miképp használhatjátok fel alkotó kézzelfogható módon a Csoportos Fókuszált Meditációtok befolyását?


Ahogy ez a csatorna bemutatta, ahogy a Rand Csoport ezt elvégezte megerősödve 7000 emberrel együtt a Théta mezőben meditáltva, képes volt kivetíteni egy olyan energiát, amely egy időszakon keresztül csökkenteni tudta az erőszakot.

Kedveseim! El tudjátok azt képzelni, mi történhet akkor, amikor a csoport 144.000 vagy 144 millió személyből áll? Álljatok meg egy pillanatra és gondolkodjatok el ezen!

Ne adjátok fel, és ne csüggedjetek, mert én nem hiszem azt el, hogy nem lennétek erre képesek! Meg tudnátok ezt ugyanúgy tenni!

A Szellem a Szeretetből beszél. A Szellemben nincs erőszak. Minden jelenlegi vallásnak jelenleg a Földön meg van a maga igazsága és torzulása is. Ezek (az igazság és a torzulás) megkülönböztetés a kulcs. Ez szükséges ahhoz, hogy eldöntsétek mi az igaz, mi az ami szolgál bennetek, és mi az ami nem.

Gondolkodjatok a szíveteken alapuló tisztánlátással, és NE FÉLJETEK. Nem igaz az, hogy a szent kifejeződéseiteket korlátozzák ezek az igazságok. Ez egy gyönyörű ajándék, hogy az emberek csoportosulnak.

 

Kedveseim körülölelünk mindenkit, minden egyes embert közületek, egy gondoskodó, tápláló éltető energiával és az önvalótok meghatalmasító terével, mindegyikőtöket, mint Igazi Mestereket, akik a Felemelkedés útjára léptek. Az a célunk, hogy felajánljuk nektek a tisztaságot és az inspirációt, de valójában és mindig és ez egyszer is ennek az az előfeltétele az, hogy Ti mint szent és szuverén Létezők, gyakorlatba is vigyétek az ilyen csatornázott üzeneteket a tisztánlátásotokkal.

 

És így most befejezzük ezt, sok szerencsét kívánunk nektek ezen a napon és ezen az összejövetelen, és valóban a Planetáris Felemelkedés társteremtéssel való létrehozását.

Ti hoztátok létre mindezt! Ezért is tisztelünk annyira titeket.

 

Metatron Vagyok a Fény Ura és megosztom veletek ezt az igazságot!

 

Szeretve vagytok!

És ez Így Van

 

 

 

Megjegyzés: A következő csatornázás: „ A Vízöntő Sugárzás”, egy kétrészes leirata a Föld  változásai és a Felemelkedés címmel, egy csatorna által leadott bemutatónak. A Power Pointos bemutatón a tudományos élet elismert személyiségei közül olyanok jelentek meg, akik hiteles és hivatásos kutatásokkal és munkájukkal segítették ezt, mint Dr. Carl Sagan, Dr. Greg Braden, Susan Rennison, Dr. Peter Gariaev és Dr. Luc Montaguier. Szeretnék azt, hogy őket jobban is megismerjétek az úttörő kutatásaikkal egyetemben. (A közölt információk, Metatron segítségével közvetlenül is utalnak erre, de egy másik leadott csatornázást követően. A bővitett változat, amit Metatron adott, nem teljesen ugyanaz, mely során a tudósokra hivatkozott, és most ezt az eredetit ajánlja fel számunkra, amely eltér a konferencián megtartottól.)

Közreadja: www.foldicsillagok.hu

 

Forrás: 2013 - The Aquarian Shift & Anthropocene Radiation Pt. 2 a message from Archangel Metatron channeled by Tyberonn Saturday, 19 January, 2013

 

http://spiritlibrary.com/earth-keeper/earth-keeper-chronicles/2013-the-aquarian-shift-anthropocene-radiation-pt-2

 

Szerkesztői, fordítói megjegyzések:

 

Az első rész itt is olvasható: http://www.foldicsillagok.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=419:2013--a-vizoent-valtas-es-az-anthropocenikus-sugarzas-1-resz-metatron-a-feny-ura-altal--tyberronon-keresztuel&catid=49:2012-utan&Itemid=78

 

*Új Égbolt: egy multi-dimenzionális kiterjedésű tudatosságernyő, amely a Földanya 4. dimenzióba kerülésével, lehetővé teszi azt, hogy 4-12 dimenziós tudatossággal létezők akár közvetlen kapcsolatban, együttműködve is tudjanak fejlődni és a Fény szolgálatába állni

Bővebben:

2013. MÁRCIUS 20. – AZ ÚJ ÉGBOLT LEHORGONYZÁSÁNAK KEZDETE - METATRON A FÉNY URA/TYBERRONON KERESZTÜL

Az Új Égbolt

Már korábban beszéltem nektek a planetáris háló világra jöttéről. Kívülről nézve ez a háló olyan, mint két szivárványszínben játszó elliptikus frekvenciális sáv, amely boltívszerűen körbeveszi a Földet, ugyanúgy, mint eonokkal ezelőtt. Az egyik sáv egy nagyon finoman az elektro-mágneses egyensúlyban rezeg, és amely arany árnyalatot bocsát ki magából. A másik kristályos és egy fényes platina színben tündököl.

A két spirális ív fölött fog forogni a 144-es Háló, amely egy 144-es dupla penta-oktaéder. Magasabb technikai szempontból nézve, az Égbolt olyan szerepet játszik, mint egy szupra-kristályos frekvenciális jelátadó. Oszcillációjával, jelátalakítással végzi a hálózat pizoelektromos felléptetésének illeszkedését. És ez lehetővé teszi majd a hálózat áramköreinek teljes körű integrációját a gamma kristályos energiákkal, amelyek a Nagy Központi Nap, vagyis Tula Egyesített Mezejéből érkeznek. A még jobb megértés végett az Égbolt az erőteljes égi/mennyei energiahullámokat fogja átalakítani egy (nekünk) jótékony formában, így átalakítva, sokkal könnyebben megkaphatjátok azt, magatokhoz vehetitek azt, amit szeretnétek, a Föld bolygón.

Tehát az Égbolt egy fejlődést támogató formának mondható el, amely egy hatalmas transzformátor (energia-átalakító) és energia-túlfeszültségvédő szerepet is játszik. Az Új Égbolt meg fogja tisztítani az itteni energiákat és finomítani fogja égi energiákat, hogy azok alkalmazhatóak lehessenek a 12 dimenziós Földi valósághoz.

http://www.foldicsillagok.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=414:2013-az-uj-foeld-nagyszer-kezdete--metatron-a-feny-uratyberronon-keresztuel&catid=49:2012-utan&Itemid=78

 

*1987: A Harmonikus Konvergenciára, a Galaktikus Szinkronizációra utal: lásd az általunk szerkesztett Idővonalban: http://www.foldicsillagok.hu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=43&Itemid=71

 

*Plazmikus fénylényekről/Elvenekről ajánljuk a  Fény Családja és Testvériség egyik honlapján a Kristályhangon a következőt:

http://kristalyhang.wordpress.com/

Tündérek az esőben – fotósorozat

Tündérek az esőben – ’fényképek’ tündérekről

Forrás: http://shogun-amona.blog.de/2013/02/12/feen-regen-fairies-the-rain-15524347/

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.
 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Március >>
<< 2021 >>
Ke Sze Csü Szo Va
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Statisztika

Online: 5
Összes: 2969560
Hónap: 14618
Nap: 415