Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A Comet Elenin a Galaktikus Föderáció egy anyahajója

A Comet Elenin a Galaktikus Föderáció egy anyahajója.
Dr. Georgi Stankov írása
2011.09.05
Részletek
I. rész
A Comet Elenin, a világ közvéleményének elméjében és híreiben szerepel, mióta 2010.
december 10.-én Leonid Elenin, orosz amatőr csillagász felfedezte…
Amikor a Veled való legutolsó interjúban megjósoltam, hogy a pénzügyi összeomlásra
szeptember végén és októberben(2011-ben) kerül sor, én kifejezetten hangsúlyoztam azt,
hogy az emberiség Felismeréseinek és Örvendezésének (nem Bánatának) igazi Végideje csak
ezt követően fog kezdődni. Ez lesz a Felemelkedésre való felkészülés végső időszaka.
Minden ténynek az asztalra kell kerülnie. Mondtam Neked, hogy figyelembe kell venni a két
kulcsfontosságú dátumot, a 11.11.11-t és a 12.12.12-t, melyek jelölik a két utolsó
csillagportált, megnyitva az utat Földnek és az emberiségnek a Felemelkedéshez.
A 11.11.11 portál az emberiség hivatalos Felemelkedésének kezdete lesz. Amint már többször
is leírtam, ez fogja elindítani az emberi Felemelkedett Mesterek Első Hullámát.
Most új és pontosabb információkat tudok adni Neked, ahogy ezek a drámai és lélegzetelállító
események kibontakoznak részletesen, az idén ősszel. Ezeket az információkat folyamatosan
kapom a kauzális világokból, melyekkel 1992 óta nyílt, telepatikus kapcsolatban vagyok.
Az első vadonatúj információ az, amit a Comet Elenin fog játszani a közelgő kulcsfontosságú
eseményekben. Ellentétben az aktuális zavarral, amely a tömegmédiában és az Interneten van,
amit szándékosan indítottak a sötétek, az Elenin a GF anyahajója, amely a Föld felé halad az
emberi Felemelkedés támogatására. Viszonylag szerény méretei egy üreges
kisbolygó/aszteroidává fakítják. A legfontosabb az, hogy ennek az anyahajónak a nagyobbik,
5D-s része szabad szemmel nem látható és materiális eszközökkel nem mutatható ki…
(…) A GF ezen anyahajójának nem célja az, hogy Földön természeti katasztrófákat okozzon,
hanem az, hogy segítsen a Föld két idővonala szétválásában(hasadásában) a Végidőkben.
Ahogy azt a legutolsó könyvemben leírtam, a Föld szét fog hasadni(szét fog válni) egy
felemelkedett Földre(A) és egy leromlott, katasztrofális Földre(B), a 2012. december 21.-e
körüli mozdulatlanság 3 napjában, amikor egy hatalmas foton szökőár fog áradni a Földre a
galaxis központi napjából, és a felemelkedett Föld utazni fog az 5. dimenzióba (lásd még
később a forgatókönyvben).
Ez a folyamat ténylegesen 2011.október 16-án fog teljes erővel megkezdődni, amikor az
Elenin a legközelebb lesz a Földhöz. Az Elenin hatása csak azzal együtt érvényesülhet, hogy
01.01.01 óta folyik a Föld energetikai átalakítása, amikor a Föld kristály 144-rácshálójának
elindult a megújítása.
Atlantis bukása és ennek a bolygónak az Orioni Birodalom Sötét erői általi teljes meghódítása
után, a Földet karantén alá vették a galaxis többi részétől azért, hogy más civilizációkat ne
fertőzzön meg negatív energiáival.
Először is, az Atlantiszi és Lemúriai idők kristály rácshálóját beburkolták.
Ennek eredményeként a Föld lesüllyedt egy nagyobb sűrűségbe és fizikalitásba.
A feledés fátyla áthatolhatatlanná vált és a kozmikus tudatosság magasabb birodalmait és az
excarnated lelkeket gyakorlatilag elvágták. A karantén 1987-ig tartott, amikor sor került az
első harmonikus konvergenciára, az év nyarán. Miután a végső határozatot a 90-es évek elején
meghozták a Kozmikus Gondviselés legmagasabb birodalmaiban arról, hogy a Föld és az
emberiség 2012. decemberében fel fog emelkedni és ezért a Földet nem fogják
megsemmisíteni, 2000. január elsején kezdeményezték a kristályos 144-rácsháló
regenerizációját.
Minden évben megnyílik egy újabb csillagportál a speciális numerológiai időpontokban:
2.2.2, 3.3.3... 11.11.11, és 12.12.12. Mindegyik portál mintegy 8,5%-ot tesz hozzá a Föld
kristály 144-rácshálójához. A 11.11.11 időpontjában, a rács mintegy 93%-os készültségi
fokon lesz.
Ezek a kozmikus tények, amiket a NASA szándékosan elrejt a nyilvánosság elől, bár a sötét
Cabal nagyon jól tudja, hogy mi folyik a Földön a Végidőkben. Ehelyett alattomos játékot
játszanak az inkompetens és tudatlan nyilvánosággal elterelve a nép figyelmét a valós
tényekről.
A GF anyahajójának, amit Eleninként ismertek, nem lesz hatása a gravitációs szinten, ahogy
azt a NASA szakemberei szándékosan terjesztik, de lesz hatása magas frekvenciás szinten,
ami viszont materiális eszközökkel nem mérhető. Ebben a tekintetben, valamennyi, a NASA
által kiadott csillagászati adat lényegtelen…
(…) Néhány nappal ezelőtt, az Orion Birodalom egy hatalmas atomcsapást indított az Elenin
ellen, ahogy engem tájékoztattak a kauzális világok. A rakéta felrobbant a GF ezen
anyahajójának védőpajzsán, de nem volt hatással a pályájára. Ez egy hatalmas robbanás volt,
amelyet sok csillagász megfigyelt. A támadást álcázó céllal, a Cabal propaganda NASA-ban
lévő fizetett csalói, a múlt héten bejelentették, hogy az Elenint majd el fogják érni a Nap
kitörések és ez három nap múlva robbanást fog okozni. Hogy honnan tudták ezt előre -
kivéve, ha tájékozottak voltak a támadást illetően - azt nem magyarázták meg…
(...)
Az Elenin első funkciója - az Elenin tényleges hatása a magasfrekvenciás, asztrális szinten
lesz, melyek túl vannak a materiális eszközök észlelési határain, melyek korlátozva vannak az
eletromágneses spektrumra. Először, ez fokozni fogja a Föld imbolygását, ami a mitózis
folyamatában fordul elő, amely kifejezést a biológia használja (mitózis fogalma: olyan
sejtosztódási folyamat, amely változatlan genetikai anyagot tartalmazó utódsejteket hoz létre).
Ugyanez a jelenség figyelhető meg a Földdel a Végidőkben is. A Föld ingó mozgása az utolsó
portál 10.10.10 megnyitása után kezdődött el és most lendületben van. A Föld ingó
mozgásának oka a hasadás(szétválás) a Felemelkedett Föld(A) és a katasztrofális Föld(B)
között. Ez az ingó mozgás el fog érni egy előzetes csúcsot október 16-a után, amikor az
Elenin a legközelebb lesz a Földhöz és a következő hónapokban le fog csillapodni.
Ez a csúcs jelentős következményekkel fog járni a Föld és az emberiség számára, amelyet
alább fogunk megvitatni.
Október 16. és november 11-e között, a Föld 3D-s térideje és a lelkek magas frekvenciás
birodalmai - definíció szerint az 5. és magasabb dimenziók - között, a fátyol nagyon vékonnyá
fog válni, egy rövid időre. Ez idő alatt, az Elenin és egyéb kozmikus erők, melyek vezetik
bolygónk Felemelkedését, számos interdimenzionális portált fognak nyitni sok helyen a
Földön. Ezek a portálok az egész jövő év során maradni fognak, amikor az emberiség
tömeges felemelkedésére kerül sor 2012. decemberében. Néhány, ezek közül a portálok közül
azután is maradni fog és össze fogja kapcsolni a katasztrofális Földet(B) és a felemelkedett
Földet(A), így néhány lemaradónak továbbra is lehetősége lesz emelkedni a tömeges
felemelkedés után. Ők olyanok lesznek, mint egy autóvezető az autópályán, aki elszalasztotta
a helyes kijáratot és veszi a következőt, de megnyugodhat, hogy kis késéssel, de megérkezik
végső céljához.
Tisztán emiatt, a 2011. október 16. és november 11-e közötti időszak az ideális idő ahhoz,
hogy a emberi Felemelkedett Mesterek lépjenek. Ez lesz a legdrámaibb esemény az emberiség
történetében.
Ez lesz nekünk a tényleges „First Contact” – mi először fogunk szembesülni hallhatatlan,
többdimenziós lényünkkel.
Ezzel a belátással, alapjaiban megváltozik az emberiség érzékelése, olyanná válik, mint egy
transzgalaktikus civilizációé.
A következő megjelenések - GF, Agharta Belső Föld képviselői, stb. - másodlagos
fontosságúak lesznek, ellentétben sok fénymunkás aktuális törekvéseivel és elvárásaival.
A Felemelkedett Mesterek első hullámával, a Jelenések Ideje elkezdődik.
Az emberiséget tájékoztatni kell az Orion Birodalom mindenkori ravasz hatalmi szerepével,
mellyel ellenőrzi ezt a bolygót és az emberiséget 10.000 éve. A pénzügyi rendszernek, a sötét
erők fellegvárainak az összeomlása meg fogja előzni ezt az eseményt és hozzá fog járulni
felfedésükhöz és bukásukhoz.
Az Elenin második funkciója
Ebben a tekintetben az Elenin egy relé(átjátszó) állomás lesz, mivel néhány felemelkedett
emberi entitás, mielőtt megszilárdítja magát az 5. dimenzióban, segít előkészíteni – az
emberiség terve szerint – az új emberiség milliárdjainak megérkezését, 2012 végéig.
Ebből az anyahajóból a GF tagjai képesek lesznek csökkenteni a saját rezgésük frekvenciáját
ahhoz, hogy emberi testhez hasonló fénytestet ölthessenek, ami képessé teszi őket a földi
emberekkel való kommunikációra. Mivel a legtöbb ilyen galaktikus civilizációnak a többsége
a 8. és magasabb dimenziókban létezik, ezért nagyon nehéz számukra közvetlenül úgy
csökkenteni az energiájukat, hogy megjelenhessenek fizikai testi járműben a Földön.
Szükségük van olyan átjátszó állomásokra, mint az Elenin, hogy energia átalakításukat
fokozatos módón hajtsák végre.
Ez az Elenin második funkciója a Végidők nyilvános megjelenésében, a Földön.
Az Elenin harmadik funkciója
A harmadik ok, amelyért az Elenin megjelent egeinken, a Nibiruval kapcsolatos…
(…) Idézem egy email (mely, a szerző egy korábbi könyvéből származik) legfontosabb
részleteit, melyből világos magyarázatot kaphatsz, hogy miért érkezett az Elenin ebben az
időben.
„Nincs határozott véleményem a Planet X, vagy 12. bolygó, vagy Nibiru-ról, mely úton van
Föld felé, a fedélzetén az Orion csillagkép Draco bolygólyáról származó hüllőkkel, mivel ez
nem befolyásolja a Felemelkedést, de tudok adni neked néhány idevonatkozó részletes
információt. Ez egy mesterséges kisbolygó, mely már megközelíti a Földet, de ezt nem lehet
érzékelni távcsővel, mert álcázzák(köpenyes), mint egy lopakodó bombázót. Van néhány
videó az Interneten erről a bolygóról, de véleményem szerint ezek optikai műalkotások.
Eddig, a kisbolygó létezését titokban tartották a tudományos intézmények által, bár Sitchen írt
néhány könyvet erről a kisbolygóról a 70-es, 80-as években és ez népszerű téma volt, abban
az időben, a New Age mozgalomban.
Azonban, a csillagászok, már nem tudják elrejteni a létezését és nagyon hamarosan
kénytelenek lesznek bejelenteni, mivel ez időnként befolyásolni fogja a Föld pályáját a
következő évben. Amit jelenleg nem tudok megmondani teljes bizonyossággal, hogy ez a
bejelentés meg fogja-e előzni a GF létezésének tényét bejelentő közleményt – amely
előkészíti a Föld felemelkedését – vagy nem. Egyébként, az embereknek fel készülniük
néhány látványos kinyilatkoztatásra a jövő év elején, hiszen nagyon kevés idő maradt a
Felemelkedésig. „
II. rész
Ahogy tudhatod, 2010 júliusában, a magasabb birodalmakból, volt egy, a Földön lévő energia
feltételekre vonatkozó felmérés – az úgynevezett második harmonikus konvergencia idején
(az első 1987-ben volt, amikor a Föld Felemelkedési folyamata igazán kibontakozott) – amely
arra a következtetésre jutott, hogy a küszöböt( fény hányados), a felébredt lelkek a Földön
még nem érték el, mert sok fénymunkást a sötét erők elcsábították és eltérítették őket a
felvilágosodásra szóló lélekszerződéseiktől.
Mivel a Fény Erőinek, tiszteletben kell tartaniuk a Földön megtestesült entitások szabad
akaratát és megfelelően nagy számú emberi lénynek kell kérni, hogy hivatalosan is
beavatkozhassanak, így többször elhalasztották az általuk sok csatornán és többször
bejelentett „First Contact-tot” az elmúlt három év során.
Személy szerint én is részt vettem, az említett júliusi döntésen, álom állapotban, teljes
tudatosságban, amelyben az idő legnagyobb részét töltöm.
Ez lesz a normális állapot a Felemelkedés után az 5. dimenzióban.
Ténylegesen úgy döntött a fénymunkások első, nagyon kicsi hulláma, akik felemelkedtek az
5. dimenzióba azáltal, hogy növelték testük frekvenciáját az egyéni Fénytest Eljárással
(LBP=light body process) az elmúlt 10-15 évben, hogy egy ideig a Földön kell maradniuk és
az LBP-jükben tett fejlődéssel, segíteniük kell a többi fénymunkást.
Ez egy hatalmas áldozat volt, e magasan fejlett entitások részéről, melyet ők, magamat is
beleértve, lelki testvéreik nevében hoztak, akiknek nehézségeik vannak Földön lévő aktuális
energetikai változásokkal és nem az előzetesen átgondolt lélekszerződésüknek megfelelően
fejlődtek. Ezt a segítséget energetikailag úgy valósították meg, hogy megemelték a magasabb
birodalmak felemelkedett fénymunkásainak energiáját, miközben ők újra megismétlik az
LBT-t egy rövidebb verzióban és a harmonikus energiákat a lemaradottakra irányítják. Ez egy
nagyon összetett energetikai jelenség, mely a konstruktív és destruktív interferencia
törvényein alapul, melyet nehezen lehet szavakban átadni.
Ez lényegében ugyanazt a feladatot jelenti, amelyet sok fénymunkás hajt végre ma is a Földön
azáltal, hogy bővítik a Föld frekvenciáit saját asztrális mezőikkel, kvantum szinten. Ők, hogy
úgy mondjam, a Fény vezetékei, ami a magasabb birodalmakból folyik a testükön keresztül a
Földbe és az a funkciója, hogy törölje a Sötét alacsonyabb frekvenciáit, amelyek uralkodtak
eonok óta, ezen a meglehetősen mérgező bolygón.
Emiatt az emberi felemelkedés első és második hullámát összevonták és most, valószínűleg
11.11.11 körül történik meg, amikor az utolsó, de az egyik, csillagkapu nyitva van.
A harmadik hullámban lesz az emberiség tömeges Felemelkedése, a meghirdetett 2012.
végéig.
Nos, mindezen események sok szempontból kapcsolódnak az X Bolygó(Nibiru) eljöveteléhez,
ahogy a Világegyetemben minden összefügg egymással. A hollywood-i sci-fi filmek
többsége, a sötét erők megbízása alapján, arra szolgál, hogy felkészítse a tömegeket azokra az
elkerülhetetlen kinyilatkoztatásokra, amelyek jövőre kezdődni fognak. Ez a gyakorlat az 50-es
évek elején kezdődött H.G. híres játékával. A marslakók inváziójával keltettek pánikot az
USA-ban a második világháború előtt. Mióta az Elit és a titkos kormány, úgy döntött, hogy
tartja kapcsolatait a sötét erőkkel, eltett a láb alól mindenkit, aki megpróbálta felfedni az
igazságot.
Az ultra-titkos sötét erők évek óta tudnak a közelgő Felemelkedésről, hiszen a Szürkéktől és a
Hüllőktől tájékoztatást kaptak erről, akiknek van néhány olyan technológiájuk (távolba látó),
amelyek képessé teszik őket a jövőbeli idővonalak észlelésére. Az emberi Elit, ezeknek az
idegeneknek a segítségével, hatalmas földalatti bázisokat épít abban a reményben, hogy túléli
a Hüllőket, és hogy folytathatja az alámerült bolygón inkarnálódott emberi lények leigázását.
Most az Elitet és az Új Világrend titkos kormányát egy dilemma ejtette csapdába:
Vajon Neki, a sötét erőkkel vagy a GF Fény Erőivel kell-e tartaniuk, akik, az elmúlt években,
kapcsolatba léptek az USA és más országok kormányaival, de akivel eddig elutasították az
együttműködést? Ez annak a ténynek köszönhető, hogy manapság a felelős politikusok
többsége hüllő, akik a saját napirendjük szerint élnek és egyáltalán nem érdekli őket az
emberiség. A Hüllők sokkal kisebb számban vannak a Földön, mint a Szürkék, de a
legnagyobb ellenőrzést ők gyakorolják az Elit fölött és a Khazarok fölött a pénzügyi
szektorban.
Ahogy látod, az emberiség történelme sokkal komplexebb és sötétebb, mint azt a legtöbb
ember és a fénymunkások jelenleg feltételezik. Létezik egyfajta üdítő naivság a legtöbb
fénymunkás között, ami lélegzetelállító és nyomasztó - mely hozzáállás gátolta a Föld valós
helyzetének egy korábbi Felismerését – hogy a mindenkori hatalom ismerteti a Fény Erőinek
a nyilvánosságra hozatalát.
A Hüllők, bár katonailag sokkal erősebbek, mint a Szürkék, de átengedték a Föld és az
emberiség felett az irányítást az Orion Birodalomból származó Szürkéknek, mert ők
tapasztaltabbak a bolygók menedzsmentjében. Számuk(a Hüllők) sokkal kisebb, mint a
Szürkéké, ezért a Föld felé közeledő X Bolygón számos Hüllő tartózkodik. Ők
fennhatóságot(felsőbbséget) akarnak létrehozni, a 2012.12.21 után fennmaradó katasztrofális
Földön(B).
Ez részét képezi a sötét erők és a Fény Erői közötti megegyezésnek, a Kozmikus Gondviselés
legmagasabb szintjén. Ez biztosítja azt, hogy ezek a gonosz idegenek nem terjeszkednek
tovább az Univerzumnak ezen a részén a Föld váltása és a Felemelkedés után, viszont a
katasztrofális Föld(B) továbbra is korlátlan ellenőrzésük alatt lesz, de nem lesz lehetséges
felmutatni a terjeszkedéshez szükséges erőforrásokat a galaxisnak ebben a részében. Ámbár, a
sötét mindig is megszegte a szerződéseit.
Azonban ez minket, akik felemelkednek az 5. dimenzióba, nem zavar. A Felemelkedés után,
amikor az emberiség fele az 5. dimenzióban lesz, a helyzet egy szempillantás alatt meg fog
változni. Az új, felemelkedett emberiség technológiai alapjai sokkal fejlettebbek lesznek a
Föld jelenlegi szabályozóinál, az emberek hamarosan hozzá fognak férni a lélektechnológiákhoz,
amelyek nem igényelnek külső eszközöket, hiszen a közvetlen képzelet és
megvalósulás bázisán működnek.
A Hüllők a Nibiruról ebben ez időben jönnek a Földhöz, mert úgy vélik, hogy jogos
tulajdonosai ennek a bolygónak. Az eredeti bolygójuk ma már haldoklik és egy új bolygót
keresnek.
Mivel Föld, több mint 500.000 éve az Orion Birodalom Draco/ Hüllő frakciójának irányítása
alatt áll (annak ellenére, hogy voltak helyi felvilágosult civilizációk, mint például Lemuria és
Atlantis), szándékuk szerint partra szállnak a katasztrofális Földön, röviddel a felemelkedés
után. Ez a Föld verzió (B) lesüllyed egy nagyobb 3D-s sűrűségbe és elszakad a Forrástól,
miután a váltás megtörtént, és az 5. dimenziós Föld az emberiség egy jelentős részével
felemelkedett.
A 3D-s Föld, amelyet továbbra is ellenőrzésük alatt fognak tartani a jelenlegi hatalmak,
nagyobb sűrűségbe fog esni és el fog szakadni a magasabb birodalmaktól – Istentől. Ez az a
tapasztalat, amiért néhány testet öltött entitás úgy döntött, hogy ebben az időben a Földön
lesz. Tisztán ezért, az alvó többség lelkeiért, van hatalmas csata a sötét és a fény erői között.
A betakarított lelkek száma nem jósolható meg egyik oldalon sem.
Az alternatíva – mennyország vagy pokol. A felemelkedés végső határidején lesz meg a
tényleges végeredménye az emberi lelkekért folyó harcnak. Mellesleg, ezt a csatát János
allegorikusan ábrázolja a Jelenések Könyvében, ahogy az Antikrisztus megjelenése idején,
csata zajlik Góg és Magóg között. Ez egy allegória, mely a sötét erőket alkotó Szürkék és
Hüllők és az emberi meghatalmazottjaikról szólt.
Van azonban egy további ismeretlen változó ebben a kozmikus drámában. Néhány kicsi
Szürke(zeta reticuli) nem túl boldog az X Bolygón érkező Hüllők érkezésétől, mert tudják azt,
hogy nekik hamarosan meg kell válniuk rabszolgáiktól, mivel ezek a Hüllők sokkal
erősebbek, mint ők. Néhány Szürke hajlamos arra, hogy segítsen az embereknek, hogy
megszabaduljanak a Hüllők befolyásától. Ebben a tekintetben az X Bolygóval érkező Hüllők
leszállása a Földön(B) még nem biztos. Mindazonáltal, ez a bolygó el fog haladni a Föld
pályája közelében és ez hatalmas pusztító hatással lesz a megmaradó 3D-s Földre(B), ahol az
élet, az ugrást követően hamarosan, elviselhetetlenné fog válni. Ez a kisbolygó nem
befolyásolja a felemelkedett, 5. dimenziós Földet.”
Idéztem neked a Nibiru szerepét néhány sorban, hogy megmagyarázzam ennek a
kisbolygónak a szerepét a Végidőkben. Jelenleg, nagy a zűrzavar erről az égi objektumról.
Ez az információ majdnem egy éves, de legfrissebb híreim a kauzális világokból, ezt
ragyogóan megerősítették. Természetesen a végső bizonyítékot a következő két hónap fogja
megadni.
III. rész
A szerző 2000 óta dolgozik asztrális alternatívák valószínűségével és időközben megvalósított,
a valószínűségi tartomány értékelésére, egy meglehetősen robusztus módszert.
Az interjúban tárgyalt események határozottan meg fognak történni, mert az erre a bolygóra
vonatkozó isteni tervben ez szerepel. Ezek az események az ősszel fognak megtörténni, hiszen
a 11.11.11 portál a határidő ezekre az eseményekre.
Ebben az időpontban a Föld bolygó teljes mértékben belép a foton övbe, mely érkezik a
galaxis központi napjából; ez okozza a Föld Felemelkedését az 5. dimenzióba.
Ezért fogja az Elenin megközelíteni a Földet ebben az időben.
Azonban jelenleg, az események pontos sorrendjét nem lehet 100%-os bizonyossággal
megmondani.
Kivéve, hogy minden beleilleszkedik a forgatókönyvbe erről az őszről, ahogy azt a Szerző
megjósolta több mint egy évvel ezelőtt – ténylegesen már 1998-ban, amikor először
tájékoztatták Őt a kauzális világok, hogy Ő lesz az első Felemelkedett Mester a Végidőkben.
Most engedd meg, hogy megbeszéljük az Elenin és a Nibiru közötti okozati összefüggést.
Elenin a jó üstökös, Fény és Felemelkedés hírnöke. Nibiru a rossz üstökös – a Sötét üstököse,
mely elősegíti a katasztrofális Földön(B) megmaradt emberiség további leigázását. Ennek
nincs sok értelme olyanok számára, mint Máté és követői, akik nem vállalják fel egy
lealacsonyított Föld(B) további létezését. Máté, pszichológiai megfontolásból, kihagyja ezt a
tényt, mert nem akar pánikot kelteni az üzeneteit olvasó fénymunkások között. Azonban,
ezzel rossz szolgálatot tesz a megvilágosodásuknak, mivel így nem rendelkeznek teljes
képpel, és nem értelmezhetik az aktuális eseményeket a megfelelő módon.
Ez az interjú ezért fontos, mert ahogy összerakom valamennyi darabját, úgy befejezem a Föld
végső kozmikus mozaikját, a Végidőkben.
Mellesleg, a Végidőkben érkező két üstökös érkezése számtalan, olyan régi próféciában
visszatérő motívum, mint például a Hopi.
A GF nagyon jól tudja a Hüllő frakció szándékait a Nibirun, a Végidőkben, és ezért is küldte
az Elenint, hogy érkezzen meg a Nibiru előtt és hozzon létre egy „kész helyzetet” a Földön,
mielőtt ez a kisbolygó(Nibiru) közeledik a bolygónkhoz és learatja azokat a lelkeket, akik a
bolygón(Föld(B)) akarnak maradni.
A GF, az Elenin elindításával, gátolni fogja, hogy ezek a Hüllők befolyásolják a Felemelkedés
kimenetelét, amely az ősz folyamán el fog kezdeni kibontakozni globálisan és látható
mértékben és hamarosan kiterjed az egész emberiségre.
Ez azt az óriási spirituális lökést fogja eredményezni, amelyet jelenleg „Felgyorsítás-ként”
írnak körül, habár ez az eljárás 2000-ben kezdődött el. Az a néhány megtestesült lélek, akik
úgy döntöttek lélekszerződésüknek megfelelően, hogy maradnak a katasztrofális Földön(B),
valószínűleg figyelmen kívül hagyják az olyan drámai események bekövetkeztét, mint az
Elenin eljövetele, a Föld felosztása két verzióra, az emberi Felemelkedett Mesterek első
hulláma, stb. Helyette, tapasztalni fogják, félelem-vezérelte idővonalukon, a régi gazdasági
rendszer összeomlását, mellyel azonosítják magukat, és azt a számtalan természeti
katasztrófát, amely a tömeges felemelkedésig megmaradó 15 hónapban tetőzni fog, Földanya
sötét energiától való végső megtisztításának részeként. Ezek a pusztító események, meg
fogják határozni, a Föld(B)-ön levő emberiség jövőbeli életét.
Az emberiség két idővonalra való szétválása(hasadása) az Eleninel fog megkezdődni, 2011.
októberében.
2011. szeptember 9-e és 11-e körül, egy új, nagyon erőteljes magasfrekvenciás, kozmikus
hullám fog átsöpörni a Föld és emberiség fölött. Ez össze fog olvadni azokkal a már létező
magasfrekvenciás energiákkal, amelyek elárasztották ezt a bolygót júliusban és augusztusban.
Együttes hatásuk szeptember 20-a után lesz érezhető. Az új energetikai helyzet már nem fogja
támogatni az óvilági-rendet, így a pénzügyi, politikai, és társadalmi struktúrák közül
mindegyik leomlik, egy nagyon rövid időn belül.
Ahogy ezt már észrevetted, ez a prognózis teljes körű képet ad a Felemelkedés
forgatókönyvéről az elkövetkező néhány hónapra.
***
A felemelkedés különböző szintjei.
Engedd meg, hogy megvitassunk egy olyan központi kérdést, amely körül az elmúlt néhány
évben sok zavar keletkezett a fénymunkások között. A „Felemelkedett Mester” kifejezést a
legtöbb ember nem igazán értette.
A Felemelkedésnek, lényegében két különböző formája van – egyéni és tömeges
felemelkedés.
Az egyéni felemelkedés független mind a Galaktikus Föderáció 11 felemelkedett
civilizációjára való ráhangolódástól, mind a Földhöz és galaxisunk Központi Napjához
igazodástól 2012. végén.
Ez az égi konstelláció fogja elindítani a Tömeges Felemelkedést 2012. dec. 21-én. A Föld és
az emberiség lesz ennek a szervezetnek a 12. tagja a Felemelkedés utáni időkben.
Az egyéni Felemelkedés feltételezi azt, hogy a személy keresztülment a fénytest-eljárás
minden szakaszán és növelte a fizikai, biológiai teste frekvenciáit annyira, hogy elérje a Föld
kristályos rácshálójának 144-oktávját. Ebben az esetben a teste is kristályos természetű.
Amikor ezt a szintet eléri, akkor az egyén át tudja változtatni a testi járművét fénytestté, és el
tudja hagyni az anyagi 3d-s síkot. Ő már nem lesz látható azoknak az embereknek, akik
maradnak ezen a bolygón, és hamarosan el fog költözni az új sablonba, amelyben a
felemelkedett Föld már létezik, az 5. dimenzióban…
(…) Most, a kauzális világokból származó információim szerint, nem is szükséges, hogy az
egyén megnövelje testének frekvenciáit az egyetemes teremtés 144-oktávjára, annak
érdekében, hogy emelkedjék, hanem az új terv szerint a felemelkedett Föld vibrál az 5.
dimenzió alacsonyabb, második szintjén, amely még mindig tartalmaz valamilyen formában
fizikai állapotot. Ezeknek a szinteknek a rezgési szintjei a 144-oktáv alatt vannak. Ebben az
esetben, a felemelkedett entitások véglegesen el fognak költözni az 5. dimenzióba és nem
lesznek képesek megjelenni a Földön még meglévő 3d-s téridőben.
Lesznek más személyek, akik magasabban felemelték fizikai testeik frekvenciáit, mint a 144-
oktáv, ahogy ez a Szerzővel is történt. 2010. október 13-án elérte ezt az oktávot, amikor
ideiglenesen felemelkedett a magasabb birodalmakba. Emiatt, képes volt, hogy a Földre még
egyszer visszatérjen és folytassa a testfrekvenciái növelését a 3d-s tér-időben. A lelke
tájékoztatta Őt, hogy február végéig elérte a 190-oktávot, ami egyenértékű a tiszta gondolatok
6. dimenziójával. Ez a szint együtt jár a kauzális világokkal, ahonnan kapja az információkat.
Vannak az ezoterikus irodalomban más besorolásai is az asztrális rétegeknek, de lényegében
ugyanazt a tudást továbbítják: Minél nagyobb a frekvenciája a négy testednek(fizikai, érzelmi,
szellemi és éteri), annál fejlettebb a lelked is, amíg elérsz egy szintet, ahol a lelked feloldódik
a nagyobb lelki családba vagy monad-ba és egyesül(összeolvad) a Forrással. Ennél a szintnél
már nincs olyan távolság(elválasztás) az egyéni lelkek között. Ennek alapvető ezoterikus
tudásnak kellene lennie.
Most, következik egy teljesen új információ, amely eddig, nem volt található semmilyen
csatornázott vagy egyéb üzenetben: Az a paradox helyzet, hogy minél magasabbak a fizikai
tested frekvenciái, annál könnyebben tudod bemutatni a tested a Földön, 3D sűrűségben. Ez a
tényleges különbség a különféle felemelkedett mesterek között.
Általában minden lélek, akinek befejeződött az inkarnációs ciklusa, belép egy új
dimenzionális szintbe, amit 6. dimenzióként írhatunk le. Ezek a lelkek, az általános
meghatározás szerint, a népszerű, csatornázott irodalomban, a Felemelkedett Mesterek.
Tudom azt, hogy bármilyen félreértés elkerülésének alapja a pontos definíció. Ez a lényege az
Egyetemes Törvény új Tudományos Elméletének.
Ezek a Felemelkedett Mesterek nem tudnak visszatérni a Földre, mert nagyon nehéz saját
maguk számára létrehozni egy olyan fénytestet, amelyet normális emberi lények számára is
látható. Ez nem jelenti azt, hogy ez energetikailag lehetetlen lenne, mivel ez biztosan nem
igaz. A magasfrekvenciás energiák materializációs cselekménye, egyszerűen hatalmas
mennyiségű energiát igényelne. Azonban, a „Minden Ami Van”-ban az alapvető „Teremtés
mini-max” elve uralkodik, melyet a ”kozmikus optimalizálás elv”-eként is definiálnak. Ez azt
mondja, hogy minden érző, alkotó, kozmikus lénynek kötelessége a legkedvezőbb, maximális
eredményt, a lehető legkisebb bemenő energiával elérni.
Felelős Felemelkedett Mester soha nem fogja mutatni magát a Földön azáltal, hogy létrehoz
egy látható fénytestet, egy hatalmas, tiszta energia felhasználásával, hacsak nincs erre
elengedhetetlen kényszere. Ráadásul, ha egy társadalom, mint az aktuális emberi civilizáció a
fátyol mögött él, teljes feledésben, egy ilyen helyen való megjelenés, a bolygón való
megtestesülés szabályainak megszegését jelentené. Ez az egyetlen ok, amiért a Fény Erői
általában nem mutatják magukat a Földön, bár nincsenek elvi gátak, amelyek ezt
megakadályoznák.
Csak speciális esetben - amikor a megtestesült entitásnak ez az utolsó megtestesülése, a
szokásos 3D-s anyagi körülmények között, a Földön – az entitás materializálhatja és
dematerizálhatja a testét belátása szerint. Ez a megtestesült lélek transliminal lélekként
definiálható.
Ez egy olyan egyedülálló teljesítmény, amely túlmegy a populáris „Felemelkedett Mester”
meghatározáson. Ennek az oka az, hogy egy ilyen entitásnak az éteri és asztrális mezői olyan
magas frekvenciájú, hatodik és magasabb dimenziókból származó energiákká olvadtak össze,
hogy az ő testi mezői ezeknek a dimenzióknak a tulajdonképpeni meghosszabításai
(megnyúlásai) a Földön, a sűrű 3D-ben. Ahhoz, hogy transliminal lélekről legyen szó, el kell
érni legalább a Föld kristályrácsának 144-oktávját.
A szerző elérte ezt a szintet, egy évvel ezelőtt, és most is meghaladja a 200-oktávot. Egyes
lelkek felmehetnek a 288-oktávra is, de ez csak nagyon ritkán fordul elő fizikai formában és
egészen biztosan nem ezen a bolygón.
Az elmondható, hogy amikor a Szerző fel fog emelkedni az ősszel, képes lesz bármikor
megjelenni a Földön, amikor csak akar, míg ezzel egyidejűleg az 5. és 6. dimenzióban fog
létezni, magasabb énjeként.
Más emberi Felemelkedett Mesterek örökre az 5. dimenzióban fognak maradni és nem fognak
a Földre visszatérni.
Most, felmerülhet benned kérdés, hogy vannak-e más entitások is, akik annyira fejlettek, mint
a szerző és ők is lehetnek-e transliminal lelkek? Ez a kérdés nem válaszolható meg
egyértelműen. A szerző rendelkezésére álló információk szerint, még nem hallott vagy
olvasott másik jelenleg megtestesült emberi entitásról a Földön, aki ilyen fejlett, transliminal
lélekké válna az idén ősszel, de ez nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy lehetnek más
entitások, akik olyan szinten vannak, mint Ő és csak végső visszaszámlálást várják.
Ugyanakkor, a kauzális világ közölte a Szerzővel, 12 évvel ezelőtt, hogy Ő lesz az első, aki
túllépi ezt az energiahatárt. Az egy kozmikus szabály, egy 3D-s bolygón, mint a Föld, nem az
a norma, hogy több mint egy transliminal lélek van jelen egyszerre. Az utolsó transliminal
lélek Jézus Krisztus volt, bár ez a történet egy kicsit bonyolultabb, mint a Szerzőé, mert ez a
vallási alak valójában egy mítosz, két Felemelkedett Mester - Apolloniosz Tyana és Jesua -
együttese. Ugyanakkor, a jelenlegi Végidők, nem normális idők, így nem lehet teljesen
kizárni, hogy más potenciális jelöltek is lesznek hamarosan a Földön transliminal lelkek.
Most, a Felemelkedett Mesterek szintje alatt, a fentiekben leírtak szerint, a Felemelkedésnek
több megkülönböztethető szintje fordul elő. Például, egy entitás, fel tud emelkedni szellemben
a 144-oktávig, de még mindig a fizikai testében marad addig, amíg a végső tömeges
Felemelkedés megtörténik 2012. decemberében. Ezután, ez az entitás, már nem az 5.
dimenzió alacsonyabb szintjén fog létezni, hanem automatikusan el fogja érni az 5. dimenzió
legmagasabb szintjét, ahol tiszta energiaként tud létezni. Ez az entitás, vagy a lélek, bármikor
tud alkotni egy fénytestet és meg tud jelenni az 5. dimenzió második szintjén, ahol a
megtestesült emberi lények többsége, a Felemelkedés után találni fogja magát.
Ezek az entitások az aktuális csillagmagok, akik az új spirituális vezetői lesznek a
felemelkedett emberiségnek. A magasabb dimenziókban, az egyéni lelkek közötti energetikai
különbségek sokkal hangsúlyosabbak, mint a Földön, ahol egy öreg, magasfrekvenciás lelket
nem lehet első pillantásra megkülönböztetni egy alacsony vibrációjú baba vagy fiatal lélektől.
Ez a fő oka annak, hogy az öreg lelkek, olyan nehezen tudnak megmaradni ezen a mérgező
bolygón – ez ellentmond bármilyen spirituális hierarchiának. Éppen ellenkezőleg – a Földön,
minél kevésbé fejlett a lélek, annál magasabb a társadalmi státusza és nagyobb a hatalommal
való visszaélése. Ez az Orion Birodalom régi rendjének védjegye – a Cabal uralkodása – ez
fog összeomlani az ősszel.
Amint láthatod, minden darab ideálisan illeszkedik a nagy kozmikus rejtvénybe és
megtalálható az egyszerű magyarázat…
(…) Engedd meg nekem, hogy megközelítsek egy utolsó kérdést. Hány fénymunkás
(csillagmag) fog felemelkedni az első hullámban? Először is, tisztázzunk egy kérdést: Nem
minden Felemelkedésre jelölt pályázó fog egyszerre, ugyanabban az időben felemelkedni.
Október 16-a és november 11-e között lesz ez az időszak, amikor sok egyéni Felemelkedés
fog lezajlani. Sok csillagmag fog fizikai testi halál után felemelkedni, ebben az időben. A
felemelkedett emberi entitások teljes számát, ebben az időben még nem lehet meghatározni. A
Felemelkedett Mesterek Fehér Testvérisége isteni terve szerint, az első hullámban, a
felemelkedettek száma körülbelül 20 millió. Ez a szám, a bolygón élő csillagmagok felét
jelenti, akik rendelkeznek a felemelkedéshez szükséges biológiai korral.
A Szerző becslése szerint, az első Felemelkedett Mesterek száma sokkal alacsonyabb lesz -
valahol a 2 és 5 millió között. De, ismétlem – ezek csak találgatások. Ezekről a számokról,
még a legmagasabb birodalmakban sincs bizonyosság, hiszen bármelyik jelöltnek a szilárd
hozzájárulását kell adni ahhoz, hogy felemelkedjen, amikor a felemelkedésre szóló hívás
megérkezik. Sokan visszavonulhatnak félelemtől széteső fizikai testükből és bővíthetik
energia mezőiket a legutolsó pillanatban is.
***
E forgatókönyv alapján, az emberiségnek sok drámai eseményre kell számítania a közelgő
hónapokban és hetekben. De ez nem újdonság – van egy általános türelmetlenség érzés,
fokozott tudatosság valamennyi fénymunkásnál, hogy valami nagy dolog van készülőben ezen
a bolygón. A legutolsó hetekben, minden csatornázott üzenet tele van ilyen jóslatokkal. Az
embernek vaknak kell lennie, ha nem látja a közelgő változás jeleit.
Ez a prognózis, bár talán a legmerészebb, pontos és részletes a jelenlegi időkben, ám ez nem
egy személyes, intellektuális bátorság megnyilvánulás – a Szerző egyszerűen látja az
elkerülhetetlent.
http://www.stankovuniversallaw.com
http://www.stankovuniversallaw.com/breaking-astral-news/cometeleninisamothershipofthegalacticfederation

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.
 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Március >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Statisztika

Online: 12
Összes: 3027951
Hónap: 15320
Nap: 503