Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A Föld története 6.rész

A FÖLD TÖRTÉNETE 6. rész AZ ALAPÍTÓKTÓL, A TIZENKETTEK NAGYTANÁCSÁTÓL
   
Írta: Alapítók/Sal   
2011. november 02. szerda, 08:21

A FÖLD TÖRTÉNETE 6. rész

AZ ALAPÍTÓKTÓL, A TIZENKETTEK NAGYTANÁCSÁTÓL

Sal Rachele

-         A 3 Fátyol a Föld körül –

-         A Luciferi Lázadás 1 rész

 

 

Ez a fejezet egy új témával kezdődik, hogy minél tisztább és pontosabb legyen az átadás.
Az Alapítók nincsenek tisztában 100%-ig minden lélek földi megtestesülésével, mert igen bonyolult kinyerni az információkat az Akasha lemezkről. Bár a Világegyetem összes információja szabadon rendelkezésére áll mindenkinek, bárki számára, azoknak, akik tiszta szándékkal kérik, de a legtöbb lélek nem érheti el ezeket a Rigeli és Drakonida Tanácsok korlátozása miatt, mert korlátozó frekvenciát helyeztek el az éterben a bolygónk körül, és így nehezen tudunk ezért eligazodni.

 

 

Egészen a közelmúltig az Istenség nem engedélyezte, hogy megváltoztatható legyen ez az éterikus mezőben létrehozott frekvenciatorzítás. Mintegy 1950 óta van erre lehetőség a saját idővonalunkon arra, hogy az Isteni Beavatkozással (saját szabad választásunk szerint) a torzulások eltávolíthatók lehessenek az éterikus mezőkből, a bolygóközi szférákból. Az alábbi megbeszélések témáját fogja adni az úgynevezett Fátyol (valójában Fátylak), és annak indoklása, miért is lett ráhelyezve a vibrációs mezőinkre.

 

Az egyik oka a Fátylak elhelyezésének, ahhoz kapcsolódik, hogy ez egy természetes evolúciós jelenség, ami segíti a 7. sűrűségben élő lelket, hogy le tudjanak ereszkedni a 3. sűrűség valóságába, hogy meg tudják tapasztalni azt, le tudják csökkenteni a rezgésüket.

A második oka, fátyolrész elhelyezésének az volt, hogy jóindulatú ET csoportok megelőzés céljából hozták létre, hogy megakadályozzák a sötét erőket, hogy túl sok energiához jussanak a Földről, másrészt, ne sértsék ezzel a szabad akaratuk által növekvő földi lelkek fejlődését.

A Harmadik típusú fátylat a sötét erők helyezték el, egyes orioni, drakonida és szíriuszi csoportok, vonták be vele a Földet, annak érdekében, a fejlődő lelkeknek ne legyen erejük véget vetni az ő uralmuknak és befolyásaiknak.

 

Mivel nyilvánvaló, hogy most a Földön, nem mindenki földi lélekként van jelen, sem a csatornázó, sem az Alapítók nem garantálják azt, hogy a történetünkről szóló információk teljes pontossággal fognak megérkezni. Így óvatosságra intenek bennünket az olyan közvetítőktől és közvetített anyagoktól, akik azt állítják magukról, hogy 100%-ig igazak, pontosak és tiszták azok az anyagok, amiket ők átadtak.

 

A Luciferi lázadást számos vallásos írás is megtárgyalta, így egy nagy torzításokkal tarkított könyv is, melyet Urantiának hívnak, miszerint ezt a könyvet az Andromédai Tanács a legjobb tudása szerint hozta el a Földre. Az ebben található információk az Andromédai Tanácsban résztvevő különféle csoportok adták át, akik hozzáfértek az Akasha feljegyzésekhez, i.e. 10 millió évvel ezelőttől, egészen Jézus Krisztus megjelenéséig. Az információk egy része fontos és pontos is, de az andromédai entitások nem tudtak áthatolnia Fátyol némely részén abban az időben, amikor átadták ezeket az ismereteket. Tehát az történt, hogy az információk egy része másodkézből valók, azoktól szerezték be, akik annak idején részt vettek a földi kísérletekben, így Betelgeuse-Orion Tanácsától, és a Szíriusz A és B rendszerek csoportjaitól. Számos arkangyali rendnek és Felemelkedett Mestereknek pontos információik voltak az erre vonatkozó időszakokra, de nem engedték meg nekik még akkor, hogy terjesszék ezeket, mert sértette volna a szabad akarat szerinti fejlődést, és a be nem avatkozás elvét. Az Alapítók és az energiaátadó és továbbító csoportok, a magasabb rezgésű sűrűségben élő néhány csoport az, akik képesek áthatolni mindegyik fátylon, függetlenül attól, hogy ki és mikor tette fel azokat erre a helyre. Bizonyos képi kódokhoz, és a DNS mintákhoz kapcsolódó csillagkapuk és portálok vannak, melyekhez hozzá kell férni annak érdekében, hogy a Fátylon át lehessen hatolni.

 

 

Az ősi misztérium iskolák rendelkeztek ezekkel a képességekkel a bolygón, és különleges időpontokban (szent időkben), bizonyos pontokon (szent helyeken) a magasabb lelki képességeikkel, képesek voltak hozzáférni ezekhez a Csillagkapukhoz és Portálokhoz

Folyamatos rituálékkal és beavatások során megkapták a titkos és bizalmas tanításokat, mint: a Szabadkőműves Társaság, a Rózsakeresztesek, a Fehér és Vörös Rózsa Rendje, hogy át tudjanak hatolni a Fátylakon. A kezdetekben ezen szervezetek legtöbb tagja képessé vált elérni a Csillagkapukat és a Portálokat, és némely fátyolrészen áthatolni. Sajnos e szervezetek tagjainak legnagyobb része, nem érkezett meg a szellemiségének azon pontjára, hogy tiszta szívvel és lélekkel használják ezeket, így visszaéltek az átadott információkkal és tudással. Az ítélőképességük hiánya azt okozta, hogy átadták a DNS-kódokat különböző negatív ET csoportoknak, és ez lehetővé tette számukra, hogy a Csillagkapuk és Portálok ismeretében bosszúszomjasan kitombolhassák magukat a Föld asztrális és éterikus síkjain. Ezek az entitások ezután egyesítették a saját DNS kódjaikat a földi lelkek kódjaival, egyrészt energiaátvitellel, csatornán keresztüli megszállással, majd tömeges inkarnációval, testet szerezve, korrupttá tették a titkos és bizalmas tudással, misztikus beavatásokat kapott rendeket, akik így már eltértek az eredeti küldetésüktől. A már korábban említett misztérium iskolákba és sok más helyre is ezután beszivárogtak a negatívan polarizált ET csoportok, és ennek az lett az eredménye, ezen szervezetek vezetői, egy egón alapuló vágyaikkal, ellenőrzésük és irányításuk és befolyásuk alá vonták, hatalmukkal a többieket.

 

Ez az egón alapuló hatalomvágy és ellenőrzés, egy nagyon finom és fondorlatos módon álcázottan jelenik meg, emberbaráti, jószolgálati tevékenységnek van feltüntetve és spirituális büszkeséggel van átitatva, azoknak, akik elérik ezt a szintet, vagy bizonyos szintet, beavatást kapnak a szervezetekben. Minden egyes szintnél nagyobb a felelősség és még nagyobb egyéni hatalom halmozódik fel a szervezet és a tagok irányítása tekintetében. Ez akkor veszélyes, amikor az egón keresztül szólal meg az irányítás. Számos jó szándékkal bíró világvezetőt eltérített már (küldetése van, minden áron), kiket rabul ejtett, vagy elért a negatívan polarizált energiamező, és abban a hiszemben úgy teszik a dolgukat, mintha az Isten által vezérelt munkájukat tennék. Ez volt az egyik oka annak, hogy a teljes információ és DNS kód átadás nem történt meg, nem tárták még fel a napjainkig bizonyos részleteit, az energiaátadók és az Alapítók. Az Alapítók már bíznak abban, hogy ma már van elég tiszta szívű, tiszta gondolkodású ember, akik semmi körülmény között nem közölnek hamis és torz információkat a csatornájukon keresztül a mostani időkben.

 

Az Alapítók nem adják még meg az aktuális teljes DNS kódokat, a mostani energiaátadásnál, csatornázásnál, de adnak olyan energiamintákat, melyekkel már áthatolhatók, átszúrhatóak a fátylak. Azok a lelkek akik ráhangolódtak ezekre az üzenetekre, azoknak elegendő képessége lesz arra, hogy kifejlődjön bennük a fátylak áthatolhatósága közvetlenül. Másodsorban a DNS kódokat és kulcsokat meg fogjuk kapni nemsokára. Ez nem azt jelenti, hogy az Alapítók visszatartanának olyan információkat és tudást, melyek fontosak lehetnek, szükségesek a bolygó Fénymunkásai számára. Ugyanakkor az emberiség megkapta az Alapítóktól a múltban A Szabad Választás Tévedhetőség döntéseiben, ahogy ezt nevezhetnénk, amely a jelenlegi helyzethez vezetett a Földön. Az Alapítók a legjobb tudása szerint, nincsenek olyan ET csoportok, vagy csatornázó entitások, akik „ítélkezésmentesek” lennének. A Szabad Akarat, benne a választási lehetőség, egy nagyon bonyolult és egy nagy kihívásokat jelentő elv, és az evolúció minden szintjére hatással van. A Szabad Akarat működésének alapos megértését akkor használhatjuk a legnagyobb körültekintéssel, ha tiszteletben tartjuk, és ezt még az Alapítóknak is így kell tenniük. A lényege az, hogy az emberek döntését, milliók szabad akaratát senki se befolyásolja.

 

1950-ig gyakorlatilag minden ellenőrzés, akadályoztatás és megelőzés nélkül zajlott a fény és sötét erők, frakciók küzdelme, és elérkeztek harcaikban a végső kimenetelig. A nukleáris fegyverek megjelenése azonban megengedte az Isteni Rendelkezés szerinti közvetlen, azonnali beavatkozást, abban az esetben, ha megsértik alapvető mértékben a földi lelkek szabad akaratát. Miután a földi lelkek elérik a belső vibrációjuk, tudatossági szintjük szerinti 5. sűrűséget, az ő jólétük érdekében, az Alapítók adta jutalomként, felmentést kapnak a korlátozásoktól, mert kitartottak hűséggel az Isteni Alapelvek mellett.

 

Egyes tudósok, így dr Hawkins kialakított egy vibrációs skálát, amely kissé elnagyolt, de alapvetően használható a szintek megmérésére. Azok a lelkek, akik elérik a belső tudatosságuk vibrációjában az 500-as, vagy annál magasabb szintet, vagy a külső kifelé áradó vibrációjukban a 400-as vagy annál magasabb szintet, azokra automatikusan beíródik a felmentő energiamező (karmikus és korlátozások alóli felmentést kapnak), melyet az Alapítók és más magasabb rezgésű tudatossági csoportok foglalnak magukban, mint az Isteni Felmentések Alapelveiként. Ebben az időben, (2005-ben) kb. 16 millió földi lélek érte el, vagy haladta meg a fenti rezgésszinteket.

Mindenki szeretve van a bolygón és mindenki méltó az Isteni Szeretetre. Nincs egyetlenegy, erre méltatlan lélek sem, akit meg kellene menteni. A Szeretet nem arról szól, hogy bárkit is meg kellene menteni. Arról szól, hogy az emberiség megkapja a hozzáférést ajándékban a Csillagkapuk és Portálok kulcsaihoz, amely szükséges, hogy segítse őt a szabadságának megsértése, a luciferi lázadás hatásainak kiküszöbölésére.

 

Csak a tiszta szívű és gondolatvilágú lelkeknek engedélyezett a hozzáférés a szent DNS kulcsokhoz és kódokhoz, melyek felelősséggel fenntartották a fátylat eddig a bolygó körül és így és a belépés a Csillagkapukon és Portálokon. Minden lélek, aki őszintén vágyakozik, erre felszabadulhat, és szabad is fog lenni. Ez Isteni Törvény. Kérjetek és adatik...ez ma ugyanúgy érvényes, mint Jézus idejében. Bár bizonyos védelmi elemek bele lettek építve a bolygó asztrális és éteri régióiba azért, hogy mások is tiszteletbe tartsák a szabad akarattal fejlődő világ lelkeit itt a Földön.

 

A Lemuria előtti időszak, nagyjából 10 millió évvel ezelőttől, mintegy egymillió évig tartott. A Nagy Árvíz után a Föld lassan helyreállt, és az életformák újra változatosan kezdtek elszaporodni a bolygón. a Maldek pusztulása után, és a Mars légkörének tönkremenetelét követően sok lélek inkarnálódott a Földre és ez drámainak megnövelte a lakosság létszámát. A Föld ismét egy trópusi dzsungelhez hasonlított, mintegy 90%-át víz lepte el, és csak a sarki régiókban volt valamivel hűvösebb.

 

A Vonzásnak megfelelően, a marsi és maldeki lelkek egyre nagyobb számban érkeztek a Földre, és a bolygó rezgési szintje ennek megfelelően kezdett el csökkenni. Amikor a Föld tudatossági szintje az 5. sűrűség alá esett, a környező csillagrendszerek képesek voltak elérni a Föld körüli Csillagkapukat és Portálokat, melyeket nem védte senki sem ezekben az időkben, kivéve a Vonzás Törvényét, amelynek mindenki ki volt téve. Bár az orioniak és drakonidák már megvetették a lábukat a Földön, ekkor már ugrásszerűen kezdtek megérkezni rendszereikből a bolygóra, amely az 5. sűrűség alá csökkent, így szabad lett a bejárásuk.

 

Mi Vagyunk az Alapítók

 

http://www.ditrianum.org/English/Channelings/founders.htm

közreadja:www.foldicsillagok.hu

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.
 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Március >>
<< 2021 >>
Ke Sze Csü Szo Va
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Statisztika

Online: 12
Összes: 2944944
Hónap: 23221
Nap: 563