Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A FÖLD TÖRTÉNETE AZ ALAPÍTÓKTÓL 2.

A FÖLD TÖRTÉNETE AZ ALAPÍTÓKTÓL 2.


Írta: Alapítók/Sal   
2011. augusztus 04. csütörtök, 16:24

 

 

A FÖLD TÖRTÉNETE AZ ALAPÍTÓKTÓL  2.

Az evolúció és az élet eredete

Az első fejezetben az Alapítók elmondták a világegyetem teremtésének lényegét, a teremtési ciklusokat, beszéltek az eredeti isteni fény individualitásáról, és hogy ebből a fényből, hogyan jött létre az eredeti 12 fénymag, majd fénysugár, és hogy minden létező ennek a tizenkettességnek önálló teremtőerővel rendelkező létezője, saját jogán, és hordozza az istenség esszenciáját.

közreadja: www.foldicsillagok.hu

 

A 2. Rész a bolygó evolúciójának kezdetétől fog folytatódni, megközelítőleg 100 millió és 10 millió évvel ezelőtti időszakon keresztül. Az Alapítók boldogan segítenek megvilágítani az ébredésünk útját.

 

Az első részben megbeszéltük, a bolygó igaz történetének kezdeteit, addig a pontig, amíg a humanoid forma elkezdett szaporodni az egész univerzumban. Ez a forma azért jött létre, hogy az anyagi világban tudja jól használni, a kezek, lábak, törzsek, fejek stb. adta lehetőségeket, melyek genetikai kutatások eredményei voltak, csaknem 900 millió földi év tekintetében. Ez idő alatt a DNS fonalak és struktúrák megváltoztatásával számos egzotikus életforma lett teremtve. A legtöbb ma is ismert állati életformák, ezen kutatások melléktermékeiként kerültek elő. (míg a humanoid forma tökéletessé nem vált a földi célokra). Az élet ebben az időszakban rendkívüli változatos formákban jelent meg, olyanok, melyekről a mai napig sincs tudomásunk. Előfordultak akkor, szén, szilícium, lítium alapú életformák. Ezek kezdetleges tudatossággal rendelkező érző lények voltak, a Teremtő jelenlétének és szeretetének egyfajta csekély tudatosságával bírtak. Minden élet a legegyszerűbb formában kezdődött, a hidrogén szintű elemi tudatossággal. A Teremtő saját arculatára formálta és elkezdett kísérletezni különböző életformákkal. Az Alapítók megtalálták és elvitték ezeket a kezdetleges tudatossággal bíró hidrogénatomokat, nehézfém elemeket, megváltoztatták atomi szerkezetüket, és ez által új és változatos életfonalakat hoztak létre.

 

Minden életformát ezekből az Alapítók úgy teremtettek meg, hogy azok később a természetes fejlődésükben, egy idő múlva egyre inkább szervesedjenek, egyre kifinomultabbak legyenek, és fokozatosan növekedjen bennük az öntudatosság. Az életformák természetes evolúciója az amit mi darwini modellnek hívunk. Az Alapítók, Tizenkettek és más teremtőcsoportok, mutációkon, vagyis megszakított evolúciós időszakokon keresztül fejezték ki magukat, úgy hogy formák és szervezetek átalakításával intuitív módon  hirtelen növekedést és fejődést változásokat hoztak létre. A tudósaink ezért nem értik még mindig teljesen, miért is van annyi mutáció és változás az élő szervezetekben. (melyek nem férnek bele a darwini modellbe).

 

A magyarázat a következő:

Az élet fejlődése során, az első sűrűségen keresztül, átmegy az ásványi és növényi állapoton, míg amikor ennek a végső fokára ér, elérkezik egy finomabb tudatosság kezdetére, ami úgy is közismert, mint az állati állapot szakasza, és ez lehetővé tette, hogy a magasabb dimenziós létezők közvetlenül húsban és vérben, a Földre inkarnálódhassanak. Az állati tudatosság csak egy apró kis részünk valójában, amely újraegyesül a nagyobb tudatosságrészünkkel, amely 7. Dimenziós tudatossággal rendelkezik. A megtestesülés állati formában, egy apró aspektusa a tudatos lelkünk megtestesülésének. A kozmikus belégzés magába fogja és asszimilálja a lélek nagyobb és még nagyobb töredékeit és összehalmozza magába a lélekbe. A megtestesülésnek ez az egyik útja, végigmenni ezen a folyamaton. Ennek a folyamatnak az evolúciós csúcsát az emberi forma teljesíti be.

 

Ezt az emberi formát, amelyet magunkon hordozunk, amely testesülést ad, eredetileg arra tervezték, hogy 7 különböző dimenziót legyen egyszerre képes megtapasztalni. Ez a forma, test egyszerre legyen képes: ülni, állni, járni, futni, ugrani teleportálni, repülni, az egyik helyről a másikra. Mindezekre úgy kell tekinteni, mint értékes, anyagi és éteri tapasztalásokat segítő eszközökre. Ezzel a testtel amely kvázi anyagi, fizikai, akár egy áttetsző, folyékony, akár egy szilárd állapotban levőkkel tetszés szerint lehet cselekedni. Ebben a testben különleges munkát lehet végezni az elektromágneses és gravitációs mezőkön fejlődő bolygókkal, mert a sűrűségét lehet változtatni, az első szinttől, sűrűségtől kezdve a hetedikig.

 

A 900 millió éves kísérleti periódus során, számos furcsa és egzorikus életforma sétált a bolygón egymás mellett, közülük is ismertebbek számunkra a dinoszauruszok. Ezek a formák, mind az Alapítók, Tizenketten és más velük együtt dolgozó kutatócsoportok kísérleti munkájának melléktermékei. Ez az időszak úgy ismert a mi földi mitológiánkban, mint Pán Földje. Pán Földjének civilizációja, mintegy 100 millió évvel ezelőtti ciklusban kezdődik el, amely időszak egyben csaknem fele a Napunknak a Nagy Központi Nap körüli körforgásának a galaxisunkban. (225 millió éves ciklus!!!)

 

Pán, vagy PanGea idején a DNS kísérletek tovább folytatódtak, és ekkor még nem volt védőőrizet alatt a Földi Laboratórium. Ez azt jelentette, hogy különböző életformák szabadon kereszteződhettek, és létrejöhettek ezek által más egzotikus keverékek és hibridek. Talán ismerős számunkra: a Pegazusok és Kentaurok, a lovak és az emberek, a lovak és az angyalok között lévő kereszteződések, erre emlékeztetnek.

 

A Végtelen Teremtő evolúciós terve mindenegyes fajt, genetikai kódokkal látott el, melyek beleépültek a fajok fejlődésébe a Belélegző Teremtésben, ahogy ezt most hívhatjuk. A Belélegző Teremtés (az Istenség két ciklusa által nyilvánul meg, kilégzés és belégzés szakaszainak harmóniájában!!!) folyamatában megjelenik az egyre növekvő intelligencia és öntudatosság egyetemes törvénye. A Belégzési ciklus során, minden életformának van egy eredeti terve, lenyomata a felemelkedő evolúciós spirál mentén. Pán korszakában, így a bizarr életformákban is elkezdett nőni a tudatosság fejlődése különböző szinteken, amely különböző szellemi és érzelmi képesség kifejlődésével, létrehozza az elkülönülést. Az életformák így kezdtek el tudomást szerezni teremtőjükről, és elkezdték ők is önmagukról tudomásra hozni, hogy ők is megtestesült szellemek, akik különféle anyagi, fizikai és éterikus formában cselekszenek.. Tudták azt, hogy mind, az eredeti és elkülönületlen szikrái a Forrás energiájának, és vágyat éreztek arra, hogy visszatérjenek a Forrásba. Majd elkezdték felismerni azt, hogy mint a Forrás részeiként itt lévő lelkek, le fognak válni a végtelen Szeretet és Fény egységétől, és keresztül fognak menni egy külső megtapasztaláson a megtestesüléseikkel. Ez a vallásos tanítások egyik allegorikus utalása a tudás fájáról, a jóról és a gonoszról. Ezek az életformák birodalmakat kaptak a Teremtéstől, melyekben megtanulhatják, hogyan lehetnek Istenek, saját jogukon. Ezek közül az  egyik birodalom, az úgynevezett 4. Dimenzió, azaz a képzelet, tudás, gondolat birodalma. Minden életforma eredeti lenyomatában ott van a vágy, hogy teremtsen aképp, mint a Teremtője, ugyanúgy ahogy minden megszületett emberi gyermeken belül ott vannak a szüleik adta lehetőségek, reményeik és vágyaik. Minden isteni szikrában, ahogy t5apasztalásokat szerez, különféle megtestesült fizikai formában, kifejlődik az Istenné Válás utáni vágyakozás.

 

A Végtelen Teremtő, a földi értelembe vett hosszú idővel ezelőtt úgy döntött, hogy nem köti röghöz, nem korlátozza helyileg, fiatal gyermekeit, hogy miként teremtsenek. Ez a döntés úgy ismert, mint a Szabad Akarat Törvénye, és ez a törvény forrása annyi minden mellett a világunkban, a szenvedésnek és a fájdalomnak is. A Teremtő mindannyiunknak olyan teremtő képességet adott, amelyben eltérhetünk az eredeti lenyomattól és tervezetünktől. A 4. Dimenziós vásznon belül lehetőségünk van bármilyen képet festeni, bármilyet, amilyet akarunk, akár szépet, akár groteszket. A Teremtő minden elképzelhető ötletet meg akar tapasztalni és azokat látni is szeretné a vásznon, hogy azok a képzelet által hogy nyilvánulnak meg. Így a Teremtők számos életformát kísérletezett ki saját DNS-éből, a teremtés azon pontjáig, amelyben létrejöttek, hibás, szerencsétlen, torz teremtmények is.

 

Számos isteni fényszikra (lélek) volt, akik bemerészkedtek ebbe a feltérképezetlen birodalmakba, akiket annyira megbabonáztak saját alkotásaik, hogy elfelejtették azt, hogy a Teremtő Fényének és Szeretetének hetedik sűrűségű lényei. És ahogy egyre jobban elmerültek ezekben az alacsonyabb sűrűségekben, egyedivé, egyéniséggé váltak ezekben a birodalmakban, fizikaiságukkal, légiességükkel. A vallásos tanítások utalnak erre úgy mint az "eredeti bukásra". Hasonló folyamat ez, mint ha valaki moziba megy, belemerül a filmbe, és elfelejti a külvilágot, de amikor a film véget ér, akkor még kábult és zavarodott marad, benne a vetített valósában marad vagy két órán keresztül, csak ezután tudja azt elhagyni. Mindazonáltal a "bukás" esetében, ez a 2 óra, alig több mint 100 millió évig tartott, amíg egy alacsonyabb sűrűségbe kerültünk.

 

Más szóval két folyamat van kibontakozóban. Az első az Evolúciós fejlődés, amikor az apró isteni szikrák, élettelen tárgyként kezdtek el létezni az első sűrűségben és lassan elkezdtek  fejlődni egyre több és több kifinomultabb szinteken a genetikai felépítésükön keresztül, így találva majd vissza az Istenséghez.

A másik a differenciálódás, vagy elkülönülés, decentralizációs folyamat, melyben a lelkek, mint 12 dimenziós létezők elkülönülnek folyamatában az Istenségtől, és a fényük fokozatosan csökken egészen addig, amíg el nem érik a 7. Sűrűséget, és ebben a fényformában tartják fel rezgésüket. És majd egy ponton az elkülönülési folyamat során végigmennek inkarnációs folyamatukon, addig, amíg képessé nem válnak arra, hogy megtapasztalják az evolúció összes szintjét, a Forrás apró magvaként, ahonnan egykor érkeztek.

 

Az evolúciós és devolúciós folyamatok megtapasztalásán a teremtés dimenzióinak minden szintjén, a lelkek a szabad akaratuk által haladnak át, így megtapasztalva a teremtést. Innen folytatódik a Föld története, a civilizációk vizsgálatával, melyek felbukkannak és eltűnnek a világunk időfolyamán keresztül.

 

Ezzel véget ért a 2. Fejezet

 

Mi Vagyunk az Alapítók

 

http://www.salrachele.com/webchannelings/foundersonearthhistorypart2.htm

 

 

 

Alapítók, a Tizenkettek Tanácsán keresztül, Sal Rachele

2005. május 10.

 

 


 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.
 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 16
Összes: 3092244
Hónap: 14833
Nap: 522