Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A tudatosság megélése 2011. május

2011. Májusa Tudatosság megélése
2011.05.01
 
 
paintantahkaranal.jpg
 
2011. Május – a Tudatosság megélése
 
 
A hónap mantrája:
TEST, LÉLEK ÉS SZELLEM - MAGAM ELFOGADOM
TUDATOS LÉTEZÉS ÉRTE AJÁNDÉKOM!
 
 
Az Isteni erők erre a hónapra a tudatosodás erőit küldik el nekünk.
 
Május:
Felismerések sorozata segít ebben a hónapban megérteni, hogy energiarendszerünk általunk működik. Test-lélek és szellemi tudatosságunkba léphetünk, és bizonyosság tölt el Önnön létezésünk aspektusairól. Az ember létezésének titkai már nem kérdésként, hittételként, vagy elképzelésként, hanem megélésként és bizonyosságként vannak bennünk. Feltárulnak az összefüggések szellemi önvalónk irányítása, lelki tereink képei és emberi megnyilvánulásaink indíttatásai között. Egy mély, benső felismerés válik részünkké, mely tudatos Létünk minden részét magá(é)nak ismeri el. Érezhetjük magunkban lelkünk vezetését, szellemünk útmutatásait, és bizonyosság éled bennünk: mindezek emberként, fizikai valónkban teljesednek ki, általunk. Az Életet élni jöttünk ide, éppen most. Abban a formában, energiában, mely legjobban képviseli mindazt, mit megélni vágyunk! Mi Magunk vagyunk a tiszta energia, a Fény emberi aspektusa. Létünknek nem kell más bizonyság, csak az, hogy bensőnkből értsük meg mindezt, tudatossá váljunk benne!
Bizonyosságunk: tudatos létezésünk alakítja formánkat és életminőségünket!
Ebben a hónapban még erősebb energiák érkeznek hozzánk, melyek még mélyebb Önismeretre késztetnek bennünket.
 
Legfontosabb felismerésünk, a felelősség felvállalása minden gondolatunkért, szavunkért, cselekedetünkért. Ettől válunk méltóvá az érkező beavatásokra.
 
Hiába próbál az ego harsányan minden felelősséget a körülményekre vagy másokra áthárítani, belső hangunk, lelkiismeretünk, mely szellemünk útmutató üzenete lelkünkön át, jelzi a dolgok igazságtartalmát és a helyes utat bennünk. Meghallásukhoz azonban belülre kell figyelnünk és törekednünk a krisztusi vezetést követni.
 
Ha tudatos létezőként szeretnénk az emelkedésben részt venni, nem várhatjuk, hogy majd más tesz helyettünk. Nekünk kell cselekednünk és fizikai valóságunkban megteremtenünk a lehetőséget lelkünknek, hogy vezethessen bennünket.
 
Szellemi aspektusaink csak arra várnak, hogy kaput nyissunk magunkban a Fény tanításaira.
 
Univerzális törvény: ha megszólítasz egy magasabb tudatosságban (dimenzióban) élőt és segítséget kérsz, akkor úgy, ahogy tud, a Szeretet és a Fejlődés Törvénye nevében segítenie kell.
Éppen ezért, ha megszólítod Önmagad szellemi szintjeit, mint Léted felső aspektusait, a Felső Én boldogan lesz segítségedre, hiszen ezzel önmaga fejlődését is szolgálj
De neked, embernek kell megtenned az első lépést, hiszen saját tudatosságodból kinézve és a felsőbb irányítás létét elfogadva, szabad akaratod okán kell kérned.
Emberként tanulni, fejlődni jöttünk. Szellemünk, lelkünk és emberünk nélkül ugyanúgy képtelen a megélésre a földi világban, ahogyan az ember is képtelen az isteni Világokat felfedezni a lelki és szellemi útmutatások nélkül.
 
Mindehhez azonban tudatos kapcsolat és hajlandóság (tiszta akarat) szükséges elsősorban emberi valónktól, mert nekünk kell keresnünk és felismernünk, hogy MAGunkra találjunk
Ne feledd, mindezt bennünk az ego készakarva, mindenféle trükkös megoldásokkal meg akarja akadályozni. Neki nem jó az isteni irányítás, a tudatos REND. Neki a káosz és a tudatlanság kedvez.
 

A „zavarosban jobb halászni” –elvét vallja, hiszen akkor fejedet megtöltheti a kusza gondolatok kavalkádja (nem hallod a csendet), szívedet a zavaros érzések hada (nem tudsz szív szinteden, a bölcsességben lenni) és energiarendszeredet az általad teremtett hitrendszeredtől irányított képek sokasága (nem vagy harmóniában).
Na itt csinálj rendet!

Először is fel kell ismerned, hogy ami rendetlenséget te teremtettél, azt te is tudod csak igazából rendbe tenni. Kérhetsz segítséget, sőt kérj, hiszen ezzel segítesz az angyaloknak is.

 
 
angelsofgrace.jpg
 
Az angyali rendek éppen úgy fejlődnek, ahogyan minden más létező a Teremtésben. Elvégzett feladataik alapján kerülhetnek magasabb rendekbe és végezhetnek el nagyobb horderejű feladatokat. Ezért szívesen és szeretettel segítenek, mert minden elvégzett munka eredménye a „fejlődési lapjukra kerül”, melyet meghatározott módon az angyalmesterek kiértékelnek és javaslatot tesznek az adott angyal új beosztására.

Minél ügyesebben és eredményesebben dolgozik egy-egy angyal, annál feljebb léphet a hierarchia szintjein.

Ugyanez nálunk, emberi lényeknél is megvan. Minél tudatosabban és szeretetteljesebben éljük az életünket, úgy léphetünk mi is a fejlettség magasabb szintjeire…

Ez a tudatosodás azonban a felelősség felismerését kívánja. Már túl kell lépnünk a körülményekbe való kapaszkodáson és az önsajnálaton. A felismerés, az elfogadás és a megértés isteni erényei kell vezessenek bennünket utunkon.

Az isteniesség felismerése nélkül az ember csak fizikai léte megélését irányító egós, emberi vágyai által vezetett test marad.
 
De miért is ne látnánk meg Önmagunkat többként, mint amit a fizikai szint érzékszervi tapasztalatai nyújthatnak. Miért hinnénk el a kábulatot, mikor egy tiszta hang egy benső, fizikai szinten megmagyarázhatatlan érzés mást súg?

Hiába játszunk vakot, hiszen fejünket már szinte „beleverjük” az előttünk (bennünk) lévő fizikai világon túlmutató Létezésünk határaiba. Dimenziónkkal már jócskán beleemelkedtünk a magasabban lévőbe, és ezek a változások már testi szinten is érezhető.
 
A ragaszkodások, béklyók az emelkedés terében, a kötöttségek elnehezítik lelkünket és a meg nem bocsátás (elsősorban önmagunknak) nem engedi kinyílni szárnyainkat az elrugaszkodáskor.
Ne várd, hogy majd segítenek, ha te nem segítesz magadon. A segítség ereje a te hajlandóságodon múlik. Amit magadért teszel, azt sokszorosan megtámogatja az ÉG! Amit önzetlenül teszel, azt százszorosan hálálják meg a szellemi Világok.

Tegyél Önmagadért, tegyél a fejlődésedért, hiszen magadon keresztül a Világért teszel!
Környezeted Önmagad kivetülése. A dolgok benne, az általad kivetített gondolatok, érzések és vágyak képei. Ha belül szép vagy, világod is szép. Ha szeretetben vagy, környezeted is szeretetteljes.

Fókuszálj Önmagadban az isteni dolgokra és engedd, hogy figyelmed az isteniesség energiáira álljon be. Tanuld meglátni magadban a jót, hogy mindenben megláthasd. Tanulj meg hálásnak lenni és mindent megköszönni, hogy a világ is hálával tekinthessen rád
Csak azt tudod mutatni és adni, ami benned van, ami Te Magad Vagy.
Szépítsd meg magad a Szeretet Fényével, tedd boldoggá magad a Tudatosság erejével és mondd ki minden nap többször:

Olyan vagyok amilyen, és szeretettel elfogadom magam!

A Tudatosság isteni Fényei vezessenek utadon!
 
insp85.jpg
A hónap fontosabb napjai:

Május 1. – Az Ember napja. Az univerzális Istenember ünnepe. Isten és ember SZERelemben való EGYesülésének erői hatják át e napot. Ez a Szerelem a mindent elfogadó és egyesítő teremtő erő. Ezen a napon a szívcsakránkat nyitogató erők áramlanak hozzánk és mindent szeretetfénybe öltöztetve mutatnak meg nekünk. Az isteni Szerelem összekapcsolja a tiszta vágyat és a kielégülést, az elfogadás és odaadás erőit, melyek nem mérhetők a testi érzetek szintjén, csak belső, felsőbbrendű megélések által találhatóak és érthetőek meg. A felismerés és megértés aztán a fizikai ember megelégedettségét is szolgálja, ha képes átadni magát ennek a felsőbb irányító erőnek. Engedjük magunkba teremtő erőnk aspektusait és éljük át a benső boldogság mindent felemelő érzését.

Május 3. – Ez a nap egy átfordító energiát hoz el a Föld asztrális terébe. A természet szellemei ezeket az erőket a megfelelő helyekre bekötik, hogy segítse a negatív energiák kioldódását a térből. Ez az erő olyan érzés, mintha kifordítanál és kiráznál mondjuk egy zsákot, hogy minden, ami még benne van, jöjjön ki belőle. Erre azért van szükség, mert a Föld asztrális terét olyan energiák szennyezik, amik nem engednek bekötődni bizonyos megújító Fényeket. Emberi szintünkön is érezhető lesz ez a felkavaró energia, hiszen Földanyával szerves egységben élve, minden tisztítás közvetve ránk is hat. Asztrál köpenyünket nekünk is megrázza ez a Fényerő és bizony kihullanak az elrejtett dolgok. Azokat fogjuk felismerni, melyekkel már képesek vagyunk szembenézni és megoldani őket. Ne rejtsünk vissza semmit, hiszen akkor majd később újra szembesít vele lelkünk. Itt és most ismerjük fel és ha kell, kérjünk segítséget a megoldásukhoz a szellemi világoktól és önmagunk magasabb aspektusaitól. Ha ezt felelősséggel megtesszük az ember és lélek kapcsolata harmonizálódik, és bennünk teljesen új lehetőségeket tár fel. Mai napon újhold van. Ez az energia segít minket abban az újrakezdésben (átfordulásban), amire szükségünk van, hogy most már tudatos, tiszta léptekkel haladhassunk vállalt utunkon.

Május 5. – Fénytudati hangolás kezdődik Felsőbb Énünkön keresztül a hármas egységben.A szellem tiszta, isteni fényei leáradnak a lelki térbe, hogy „rendet tegyenek”. Ezek a magasrezgésű isteni energiák átírják az alacsonyabb minőségű programokat, melyek elhangolták a kapcsolatot lélek és szellem között. A lélekben olyan terek szabadulnak fel, melyeket eddig feleslegesen „töltelék energiák” foglaltak el. Ezek magunkban tartogatott, legtöbbször lelkiismeret furdalásból és önhibáztatásból származó érzések és képek, melyek folyamatosan az agyban ingerületként létrehozott gondolatmintákat futtattak át rajtunk (nem merünk valamit megtenni, felvállalni, mert „cikinek” érezzük, mivel régebben hasonló eset kapcsán ezt az érzést magunkban eltároltuk). A szellem megnyitja bennünk azt a kaput, melyen át a Megbocsátás erői érnek el. Ez a felszabadulás megkönnyíti lelkünket, és testünkben olyan sejtmegújító erők felszabadulását indítja el, melyek a testi regenerációt (fiatalodást) segítik. Ehhez azonban mi is kellünk, hiszen az elfogadás nélkül nem engedjük be ezeket a hangolásokat. Gondoljunk szeretettel testünk-lelkünk és szellemünk hármas egységére és érezzük, mind egyként mi magunk Vagyunk! Ha önmagunknak elismerjük minden részünket, ezzel utat engedünk akaratunkkal a Fényerőknek.

Május 9-10. – Ezeken a napokon nagyon erős energiák érkeznek az 5. dimenzió Fényteréből. Az Új Föld energetikai teréből, a Szeretet Földjéről kapunk támogató fényeket.

Május 12-13. – A Remény Fényei érkeznek a Földre. Ez a Reménysugár a minden úgy jó, ahogy van elfogadásában segít minket. Ha bízunk az isteni Gondviselésben és Atyánk szeretetében, bármi is történik velünk, mindenben képessé válunk felismerni a tanulás és a fejlődés lehetőségét.

Ehhez azonban hittel és szeretettel ki kell jelentenünk: Istenhez tartozom, Ő gondoskodik rólam!

Ezzel a Reménység megtisztítja a Hit útját benned, hogy erőt adjon neked a mindennapokban.

Ezek a napok olyan lehetőséget kínálnak, melyekkel elfogadhatjuk isteni létezésünk minden ajándékát és ráléphetünk a mesteri útra.

Május 15. – Lélekmag hangolás. Újabb Isteni szikra lobban fel bennünk, hogy segítsen a tudatosodásban. Ma átszövik a teret az isteni Szeretet erői és az Összetartozás Fényei. Mélyen belülről olyan mesteri tanítások és igazságok bukkanhatnak fel, melyek a minden és mindenki EGY energiáit képviselik. Lássuk meg magunkban az isteni gyermeket és próbáljuk ugyanezt mindenkiben is felfedezni. Egy Tőről fakadunk, s bár nőhetünk jobbra vagy balra, attól még ugyanaz a FA táplál, éltet bennünket.  Életfánkat az isteni teremtő Forrás táplálja! A belső kapcsolat, melyen keresztül magába a Teremtésbe léphetünk, csak Magunk által tárulhat fel. Nyissuk meg a Tudás Kapuit magunkban és engedjük Létezésünk Emlékeit felszínre!

Május 17. – 10 milliószoros nap és Telihold!Megsokszorozó, Istentől áldott Fények ölelik át a Földet és Univerzumunkat. Holdanyánk tiszta arcát mutatja nekünk, melyet Napapa boldog fényével ragyog be. Egyesül az atyai-anyai erő és általunk teljesedhet be, a mi elfogadásunkban válhat valóra a Kegyelem! Ma minden hatás sokkal erőteljesebben érvényesül, így belső kreativitásunk is fokozottabban tud minket segíteni. Tartsunk önismereti, feltáró perceket, és adjuk át a Holdnak azokat a dolgokat magunkból, melyek már hátráltatnak, vagy nem tudnak tanítani minket. Figyeljük magunkat érzelmileg és mentálisan is, hogy minden teremtésünket a Szeretetet hassa át.

Május 19. – Isten és Teljesség érzése bontakozik ki bennünk. A felismerés segítő erői hatják át a napot, hogy tudatosodásunk útján vezessenek minket. A belső, igaz felismerések időszaka ez, melyeket erős energiák kísérnek. Minden felismerés egyfajta energetikai változást indít el bennünk. Van, hogy bátrabbak, vagy éppen megfontoltabbak leszünk. Bármit is tapasztalsz, figyeld meg miben segít, hogyan teszi többé, teljesebbé az életed ez az újfajta érzés-, vagy gondolkodásmód.

Május 22. – A benső mester ébredése… Önmagunk mesterei vagyunk, csak fel kell ismernünk Önmagunk mesteri aspektusait. Ezt szellemünk megszólításával és a Vezetés rajta keresztül történő elfogadásával érthetjük meg. Olyan nagyok is vagyunk, amilyen kicsinek is érezzük néha magunkat. E kettő nem zárja ki egymást, hiszen határainkat próbálgatjuk, Önmagunk lehetőségeit éljük meg. Ha hallgatunk a bölcs benső hangra (szellemünk útmutatásaira) bennünk, akkor bárhol legyünk is a Teremtésben, Isten örömére és saját fejlődésünkért létezünk. Hallgatózzunk befelé és ismerjük fel szívünkkel a mesteri útmutatásokat. Tegyünk fel kérdéseket szívünkön át mesteri Énünknek és csak hagyjuk, hogy akár a legváratlanabb helyzetben jöjjön meg a válasz.

Május 27. – A felelősség felébredésének energiái áradnak a magasabb tudatosság szintjeiről, ébresztve ezzel minket a teremtés lehetőségeire és folyamatosságára. Az Univerzumból és a Napból férfi energiák megtermékenyítő erői hatják át a teret. Ma minden olyan könnyedén megy, mintha „megolajozták” volna, mintegy megmutatva a hit és a teremtőerő összekapcsolásának lehetőségeit. Ha nehézségekbe ütközöl, vizsgáld meg hited és szereteted mértékét magadban és figyeld meg, van-e hiányod férfi vagy női aspektusodban. Ha magad kiegyensúlyozatlannak érzed, akkor egy egyszerű gyakorlattal megvizsgálhatod, milyen energiában van hiányod. Meditatív állapotban emelkedj a szellemi Fénybe (vezetőd, angyalod segít, Felsőbb Éned vezet, ha kéred). Ott szólítsd magadhoz férfi és női aspektusodat és állítsd őket egymás mellé. Figyeld meg miként jelennek meg neked… Milyen ruhában vannak? Mekkorák egymáshoz viszonyítva?

Szeretettel tisztítsd meg őket és amelyik kisebb lenne, azt teremtő energiáddal tápláld fel. Bocsáss meg magadnak, ha bármelyik aspektusodat elhanyagoltad és tisztelettel tőlük is kérj bocsánatot. Öltöztesd őket isteni/istennői ruhába és kívánd, hogy EGYként segítsék utadat.

Május 29. – A női energiák befogadó hatása váltja fel a férfias energiákat. Holdanya elbújó arca még kedvesen ránk mosolyog, hogy aztán teret adjon a megújulás és összekapcsolódás energiáinak. Ma légy befogadó és engedd, hogy tiszta érzéseid és intuíciód vezessenek. Érzékenységed használd fel arra, hogy mindenben megmutassa az isteni csodát, hogy napról napra fedezhesd fel az isteni Igazságokat életedben. Ma csináld meg ugyanazt a gyakorlatot, mint 2 nappal ezelőtt és nézd meg, aspektusaid fénylenek-e? 

Május 30-31. – A hónap két utolsó napja a krisztusi megszentelődés erőivel áldd meg bennünket. Amire rádöbbentünk és felismertünk, az krisztusi utunk részévé válva a megváltás és újjászületés erőivel táplál. Tárjuk ki magunkat e két nap csodás tanításainak, hogy az eljövendő próbákra és tanításokra felkészíthessen. Nagyon erőteljes megigazító energiák érintenek és a Föld egy újabb tisztulás kezdeti szakaszába lép. Földanyánk szeretete már egy új aspektusunkat táplálja bennünk, mely az Új Tudatosságú Istenembert hivatott felnevelni.
 
Forrás: http://www.kristalycsakra.eoldal.hu/
 

 
 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 7
Összes: 3123104
Hónap: 15376
Nap: 418