Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A Vénusz tranzit igazodás sikere

A Vénusz tranzit igazodás sikere

2012. június 06.

Copyright © 2012 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
The Success of the Venus Transit Alignment

healing_hands_by_infinitefiend.jpgA Vénusz tranzit igazodás és tömeges meditáció egy visszhangzó siker volt, és e varázslatos dátum elmúlása és az eredő igazodás nem csupán a folyamatosan tiszta arányú energiát idézte elő, hogy most kitüntesse felszínünket és testünket, ez az igazodás, és e behangolás révén kiváltott energia-munka meglehetősen jelentősen szolgált a világunkban a sötétek hatásának gyengítésére.

Ez alatt nem csupán az utolsó gyengülő sötét szövetkezések fejeinek hatását értem világotokban, hiszen ők mindig egy egyszerű külső megjelenítései [manifesztációi] voltak az alacsonyabb energiáknak és entitásoknak, kiket mi állítottunk elő magunkban, és ennek eredményeképpen mi hoztunk létre és tápláltuk benn, világunk alacsonyabb és jobban megkötött birodalmaiban.

E sajátságos igazodás egész lényege az volt, hogy elhozza nekünk az Isteni Nőt és Anyát tisztább módokon, mint amit magunkba ittunk idáig, egy olyan cselekvésben, hogy kiegyensúlyozzuk magunkban az Anya és Atya két látszólagos ellentettségét [polaritását]. Még épp most is kiegyensúlyozzuk a felelősség és fegyelem Férfias energiáit a többi jellemvonás közt a Szeretet, Kecsesség, Öröm Isteni Női energiáival, és egy féktelen szabadságérzettel, mely egyensúlyba hozza az Isteni Férfias minőségekkel, mely a felelősséget élvezi.

Jóllehet, ezen egymást felváltó cél azért volt, hogy folytassuk együttes és egyéni ösvényeink megtisztítását az egoista sűrűségtől és az önmagunkon és csakráinkon belüli maradványoktól, hiszen megosztjuk templomunkat drága Anyaföldünkkel, és végül, bármelyik alacsonyabb lénnyel [entitással], melyet mi jelenítünk meg és Teremtünk a félelem, harag, csalódottság energiáin keresztül, és a lajstrom folytatódhat. Ezeket az energiákat és lényeket ismétlik meg és Teremtik újra folyamatosan drága Anyaföldünk alacsonyabb birodalmaiban mindenütt.

Most, e sok tekintélyes igazodás kibontakozásával, valamint a kiegyensúlyozó cselekedetekkel (hahaha! … ezek nem cselekedetek), melyek most történnek meg, oly nagyon sokan vezetnek rá minket, hogy tömegesen meditáljunk e kibontakozó igazodások alkalmával, hogy kitisztítsuk az ilyen lényeket magunkból. Ennek megtételével az Anyaföld alacsonyabb asztrál birodalmaiból tisztítjuk ki e lényeket, ahogy ismételten, Egyek vagyunk a drága Földdel, és ugyanazokat a lényeket és entitásokat osztjuk meg magunkon belül az Anyafölddel.

A múlt éjjeli igazodás tisztasága önmagát igen nyilvánvalóvá tette számomra, ahogy beléptem a meditációba. Szinte azonnal egy gyönyörű Angyali Istennő Isteni jelenlétében találtam magam. Neve és megjelölése most nem jut eszembe, bár emlékszem, valami összetett és gyönyörű volt.

Ennek az Angyali léleknek a puszta szépsége és a tiszta erőssége és „valósága”, melyben elérkezett hozzám, szinte ahogy beléptem a meditációba – ráébresztett engem nagyon tisztán a Női energiák igaz, tiszta és teljes szépségére bármely formában, melyet felvesznek. Nem túlzok, amikor azt mondom, hogy valószínűleg sosem fogok nőre ugyanúgy tekinteni ismét – a szépséget oly nagyon nyilvánvalóvá tették mindenben ez időben.

Boldog voltam, hogy ez a drága Angyali lélek meghívott, hogy vegyek részt egy tömeges meditációban, és Fényesített szertartásban egy felemelkedett városban a Földön, egy nagyon fontos és hathatós csillagkapu közelében. Ez valószínűleg az a meditáció megjelenítése volt, melyet Cobra tervezett, és szükségtelen megemlítenem, hogy több mint millióan voltunk ott ezen a gyönyörű, együttes szertartáson.

Ezen esemény saját érzékelésének kezdetén, volt egy gyűlés és egy találkozó; épp általánosan, mindenki kezdett egymással kényelmesen elhelyezkedni, sokan leltek rá barátokra, akik szintén tervezték, hogy előfordulnak az ilyen meditációkon, valamint ott volt a Föld sok Fénymunkásának finom- és asztrál teste, akik nem foglalták el helyüket a meditációban közvetlenül, mely az asztrál érzékelésükben vitte el őket erre a szertartásra.

Mondták nekem, hogy bármikor, amikor végül elsodródok meditációmból, igaz önvalóm még mindig szeretne ott lenni, elvégezve a meditációkat és szertartásokat; egyszerűen nehezebb lenne a fizikai testemnek magába szívni az ilyen Szeretet adás hatásait.

Ami nagyon érdekes volt ezzel a tömeges, Fényesített szertartásos esemény érzékelésemmel kapcsolatosan, hogy nem korlátoztak ebben az eseményben az idő egy szakaszának érzékelésére. Ez alatt azt értem, hogy képes voltam előre fókuszálni egy időre, amikor a Szeretet adása nagyon erős volt, ahogy mindnyájan véghezvittük az ilyen Szeretet nyújtást, és képes voltam visszafelé is menni oda, amikor a bevezetéseket / bemutatásokat elvégezték.

Nyilvánvalóan, mindig hallunk arról, hogy ezek a birodalmak az időérzékelésünk határain kívül léteznek, azonban megtapasztalni az ilyen igazságot egy ilyen tiszta és valós módon, nagyon csodálatos és egyformán erős volt.

A legerősebb és legvalósabb élmény, melyre erről az eseményről emlékszem az volt, hogy felemeltek és feltöltöttek nem mással, mint a tiszta, szűretlen Ige [Logos] energiájával. Ez az energia fenségesen és csodálatosan folyt minden csakrán keresztül mindenütt a finomtestemben, és ismételten, engem és mindenki mást körülöttem szó szerint felemelt ez az energia, ahogy mi magasan fenn lebegtünk a levegőben, és meglovagoltuk az energiának ezt a tiszta és erős hullámát.

Éreztem ezt az energiát saját magamon átjönni, önmagam minden oldalán keresztül … ezzé az energiává váltam. Mi mind ezzé az energiává lettünk különféle eltérő tiszta formákban.

Emlékszem, hogy az előző Fényesített szertartás, melynek részese voltam Acclipthys felemelkedett városának drága lelkeivel, az egyike volt annak, hogy ezzé az energiává váltam, akkor leutaztam a Föld felszínén különböző helyekre, melyeknek erre az energiára a leginkább szükségük volt. Ez volt a legerősebb energiacsere élmény, mellyel valaha bírtam az előző estét megelőzően.

Ahogy ezzé az energiává lettünk, inkább, minthogy leutaztunk volna a Föld felszínének különféle helyeire, melyeknek erre az energiára volt szükségük, minden egyes utolsó porcikánkat megmutatták nekünk, melyek még mindig a sötétségen és az alacsonyabb dimenziós élményen alapultak, a célból, hogy Szeressük és változtassuk át az ilyen entitásokat, és ennek megtételében, tisztítsuk meg tovább az Anyaföld asztrál birodalmait, ahogyan azt mindig szándékozták.

Csodálkoztam, hogy a rajtam keresztül szóló sok felemelkedett forrás hirtelen elkezdett beszélni a tömeges meditációk tartásának fontosságáról, és hasonlóképpen a Fényesített szertartások létezéséről és fontosságáról, és most tudom, hogy ez azért van, mert e két cselekvés kéz a kézben jár, és a felemelkedett lények végtelen sokasága létezik, akik ezzel a világgal történő minden igazodás során maguk is véghezvisznek ilyen tömeges meditációkat, és teljesítenek szertartásos Szeretet sugárzást különféle, mégis egyedi és szükséges módokon minden alkalommal.

Ez valóban ilyen gyönyörű történés.

A tegnapi nap folyamán és a tegnaphoz elvezető napokban, kezdtem elsajátítani, hogyan egyensúlyozzam ki a magamban kiváltott Isteni Férfi és Női minőségeket és energiákat, valamint elkezdtem megtanulni a megkülönböztetett eltéréseket a magasabb dimenziós élmény kutatása és a földi örömök cselekvéseinek és energiáinak keresése között, hiszen a földi örömök minden formája egy sokkal élvezetesebb felemelkedettebb dimenziós élményen alapul, azonban a földi örömök csupán a földi élményhez kötnek, ahol formát, és átmeneti létezést öltenek magukra.

Míg nem tudtam részt venni, és emlékezni a részvételre ebben a tömeges meditációban és Fényesített szertartásra szinte addig, míg biztos nem vagyok, hogy közületek a többiek is képesek erre, az élmény számomra nagyon tiszta, valós és erős volt, és oly módokon segített nekem, hogy még én sem tudom érezni, vagy elképzelni sem.

A csodálatos visszaigazolás egy darabkája érkezett el utamba, jóval utána, hogy eltávolodtam a szertartásoktól a csillagkapunál, ahol véghezvitték, hogy a szertartások roppant sikeresek voltak.

Múlt éjjel, este tíz, vagy tizenegy tájékán kimentem a hátsó kertembe, hogy leüljek, és kitekintsek az égre, mivel szeretem ezt tenni. Számos mozdulatlan csillagot láttam, és a csillagok, melyekről kíváncsi voltam, vajon valójában hajók, és természetesen, ahogy ezek a gondolatok megfordultak [a fejemben], és ahogy a szokásos kérésem feltettem, hogy meglássam a drága Galaktikus testvéreink egy hajóját, az egyik mozdulatlan „csillag” elkezdett körbejárni, néha lassan, és néha egy nagyon felgyorsított lépésben.

Legalább még két másik „csillag” is körbejárt, hogy megmutassák nekem, hogy ők valójában a Galaktikus testvéreink az egyik gyönyörű Fényhajójukban, csillagnak tettetve magukat, ahogy megfigyelik a szerte a Földön előforduló energiamozgásokat e gyönyörű igazodás alatt, melyet épp elértünk, hiszen sok-sok átalakulás történik nagyon sok részéről önmagukon belül az erőfeszítés megtétele eredményeképpen, hogy e meditációknak a részesei legyenek.

A kibontakozó felemelkedettebb dimenziós élmény és a saját szerepem ezen élmény előidézésében, sosem volt nyilvánvalóbb számomra, vagy sosem éreztem valósabbnak, mint ahogyan múlt éjjel, és valóban, ez az utóbbi időben általában így van.

Sorban, a második éjjel szemtanúja voltam a Galaktikus testvériség gyönyörű űrhajóinak egünkön, éppen egy csodaszép, Kozmikus Női Angyallal való találkozást követően, aki nemcsak elkísért engem a gyönyörű szertartásokra, melyet jóval több, mint 144.000 földi lélek vitt véghez, hanem aki segített nekem navigálni a rendkívül tiszta energiákat, melyek felemeltek minket mind e csodálatos szertartások alatt. Segített nekem egységesíteni és átváltoztatni az alsóbbrendű birodalmakat és entitásokat egyaránt, melyeket még mindig magamhoz közel tartottam e Földön Életek ezrei során, mielőtt legutóbb visszatértem erre a „körforgáshoz”, és örömmel mondom, hogy e drága lélekben egy „új”, Szerető Tanácsadóra leltem.

Tehát következtetésképpen, a Vénusz tranzit meditáció és hasonlóképpen az ebből következő szertartások hatalmas sikert arattak. Valóban egy nagyon tiszta és erős élmény volt számomra, és sok más számára – ebben biztos vagyok – és mindaz, amit mondhatok az, hogy [pánttal] kössétek fel kalapotokat, és ragaszkodjatok hozzá, hiszen oly sokkal több ilyen igazodás érkezik el, és mindegyik tisztább és erősebb lesz, mint a legutolsó.


Wes Annac
GF és a PHC Inkarnálódott képviselője


Copyright © 2012 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
http://wesannac.com/
http://aquariuschannelings.wordpress.com

Translated by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa
Fényvilág Press
http://fenyvilag.blogspot.com/

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.
 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Március >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Statisztika

Online: 8
Összes: 3027957
Hónap: 15317
Nap: 505