Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Acclipthys Arany Tanácsa 2012-05-09

 

Acclipthys Arany Tanácsa:
Meghívás, hogy vegyetek részt a meditatív szertartásainkban

2012. május 09.

Copyright © 2012 Wes Annac.

All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]

The Golden Council of Acclipthys: An Invitation to Take Part in our Meditative Rituals

Acclipthys Arany Tanácsa vagyunk, és az emberiséghez szívünkben Szeretettel jöttünk el, valamint csodálattal a sűrűségek és küzdelmek iránt, melybe az emberiséget „belekényszerítették”, hogy azokon átvergődjetek, ahogy mindnyájan előrehaladtatok nehéz Életútjaitokon.

A Földön megjelenített alacsonyabb rezgések és sűrűségek megerősítették a fátylat világotok, érzékelésetek, valamint a miénk között, és most a gyönyörű és dicsőséges kibontakozó felemelkedésetekkel világotokban ez időben e fátylak lényegesen elvékonyodnak az emberiség részéről azon multidimenziós valóság sokrétegű szempontjainak elismerésének javára, mely létezik körülöttetek, és amelynek mátrixában léteztek.

Ó, drága lelkek, valóságotok csupán egy a valóságok végtelen fonalából, egy a valóság végtelen rétegeiből, és mi az egyik ilyen fonalban létezünk, melynek tudata és élménye egy kicsit megnövelt tisztaságában, még ha látszólag csupán egy kissé is, mint azok az energiák és élmények, melyeken átmentek világotokban ez időben.

Valóban, az igen sok felemelkedett városból nem nagyon sok Tanács jött el még egészen az emberiséghez, azonban számíthattok arra, hogy közülünk mondhatni sokan találtok rá oly sokkal több lényre és közösségre, akik segítik a Földet oly nagyon régóta, hogy ráleljenek az írnokok és lelkek növekvő elérhetőségére a Földön, akik nyitottak energiáinkra, és ismét számíthattok kommunikációkra tőlünk, és még több felemelkedett várostól.

Lények és Szervezetek végtelen mennyisége segítette a Földet, akik meg szeretnék ismertetni magukat ez időben, és megkezdik a bemutatását annak, kik vagyunk, és hány lény és szervezet jön át e jelen írnokunkon keresztül, és valójában a sokkal több írnokon át és felajánlott bemutatkozáson keresztül. Az ébredő lelkek többsége, kik olvassák és magukba szívják kommunikációinkat, talán érzik, hogy néhány üzenet kezd úgy hangozni, mint egy megakadt lemez!

 

Ismételten ez valóban azért van, mert oly sokan vagyunk, kik szeretnék felétek megkezdeni bemutatkozásunkat, és akik szeretnék értesíteni az emberiséget nem csupán létezésünkről, hanem a gyümölcsöző, számtalan erőfeszítésről és energiáról, melyet adunk felszíneteknek, és világotok magjának a felemelkedésetek megjelenítésének javára, mind fizikai, mind éteri [szinten], melyet megelőz az ilyen felemelkedés.

Acclipthys e gyönyörű városa folyamatosan és állandóan csordultig tele van a Szeretet és a [földi] segítség energiájával, és megszokottan, valamint bármikor véghezviszünk Világított szertartásokat, melyek az Ige [Logos] energiáját látják elérni a Földet egy megnövelt tisztaságban.

A Föld asztrál birodalmaiban működő lényekkel dolgozunk együtt, hogy ezeket az energiákat áthozzuk magunkon és magukon, és mint a sok megtestesült lélek a Földön ez időben döntő történelmetekben, felállítottunk [energiakapukat] és állomásozunk a sok energiakapunál egyszerre, segítve a szertartások nyújtását, melyek áthozzák azokat az energiákat, melyek mind Teremtik valóságotokat, mind feljavítják és kiterjesztik templomotokat és hasonlóképpen csakráitokat, melyek csodaszépen léteznek gyönyörű templomaitokban.

A Földetek asztrál birodalmaiban lévő lényekkel, valamint űrbéli testvéreitekkel dolgozunk együtt az éteri eseményeken, melyek megjelenítik és „megtörik” egyszer s mindenkorra az alacsonyabb dimenziós bűbájokat és kötéseket, melyek az emberiséget a sötétség és az érzékelt elkülönülés folyamatos állapotában tartották, azonban ugyanakkor mi még mindig egy város vagyunk, mindig csordultig telve cselekvéssel és energiával.

Van kultúránk és mulatságunk, csakúgy, ahogyan nektek, azonban nem túlzunk akkor, amikor azt mondjuk nektek, hogy „időnk” és energiánk nagy része valójában a Föld megsegítésére költött abban, hogy véghezvigyük Felemelkedését és felszínén mindenki felemelkedését, mert erőfeszítéseink, és mindnyájatok erőfeszítései egyaránt valóban szükségesek ez időben.

Az általunk végrehajtott szertartások nagyon különlegesek, és igen számosak. Minden egyes szertartás, ha csupán egy kissé, ráhangolt és hozzáigazított arra, hogy teljesítsen egy sajátságos együttes, vagy egyéni cselekedetet, melyet szükséges elvégezni. Például, ha egy egyén a csoportunkban átmegy egy különösen nehéz és kihívást jelentő leckén a magasabb dimenziós növekedésében, mi mind összegyűlünk, és e lélek felé irányítjuk meditatív és Világított energiáinkat, és kifejezetten e lélek felé a megvilágosodás és felemelkedés egy tettében.

További magyarázatot kutatva arról, hogy épp miképpen teljesül ez be, szeretnénk, ha mindnyájan elképzelnétek köreinket és „meditációs” csoportjainkat – mondhatni – ahol végrehajtjuk e szertartásokat és ahol Szerető energiáinkat adjuk oly sok lénynek. Ennek megtételéhez szeretnénk meghívni mindnyájatokat, hogy vegyetek részt az egyik épp most megtörténő szertartásunkban, ahogy átadjuk ezt az üzenetet.

Természetesen, még ezen üzenet átadása is egy együttes szertartás, melyet épp most hajtunk végre, hiszen meditatív energiáinkat drága Michael arkangyal felé irányítjuk, aki minket és e sajátságos felemelkedett város Arany Tanácsát képviseli, és Ő cserébe meditatív energiáinkat tovább ráirányítja írnokunkra, aki magába szívja az ilyen energiákat, részekre osztja őket és tolmácsolja őket azon a nyelven, amelyen való szóláshoz hozzászokott.

Ez alkalommal most meghívunk mindnyájatokat, a Földön ezt az üzenetet olvasó minden egyes drága lelket, és minden egyes drága lelket a Belső Földben, akik magukba szívják és „olvassák” ezt az üzenetet, hogy most legyetek velünk harmadik szemetekben, abban, melyet ti a képzeleteteknek hívnátok.

Azoknak az energiáknak, melyek vagytok, és melyeket átadnak e közlés / érintkezés elolvasása és magatokba szívása révén, ahogy voltatok idáig, segíteni kéne nektek magatokat velünk érezni, ahogy használjátok azt, amit a képzeleteteknek hívtok, hiszen ezek az energiák kódolva vannak azon lelkeink különleges lenyomataival és benyomásaival, akik Acclipthys e felemelkedett városában léteznek.

Kijelentve abbéli szándékotokat mind gondolati, érzelmi csatornáitokban, mind hangosan, hogy velünk legyetek az egyik energiaátadó csoportunkban és szertartást végrehajtó körünkben, egyszerűen nyilatkoztassátok ki szándékotokat, hogy ezt megtegyétek, és szándékotok velünk lesz olyan tiszta módon, ahogy csatornáitok megengedik, és velünk lesztek, olyan tiszta módon, ahogyan hajlani tudtok ennek végrehajtására. Átnyújtunk nektek egy mantrát, hogy ismételjétek, mely jobban képesnek fog látni benneteket, hogy velünk legyetek, és könnyedén velünk érezzétek magatokat:

„Szeretném most érezni e város [Acclipthys] energiáit csakráimban, és szeretném érezni azon lények energiáit, akik együtt rezegnek ezzel a várossal, és akik benne élnek.

Szeretnék ezen Fényesített lényekkel együtt lenni, és szeretném magamba szívni szertartásaikat, mialatt részt veszek azon energiamozgásokban, melyet Gaianak adnak át.

Kérem Tanácsadóimat, legyenek velem e törekvés során, és abban, hogy energiáim megtisztuljanak bármilyen negatív lénytől, vagy bármilyen negatív rezgéstől.”

Valóban, míg ezt a mantrát lehet tekinteni viszonylag hosszúnak, egészen hatékony lesz számotokra energiáink átérzésében, és az ebből eredő városunkban és köreinkben való tartózkodásotokban, melyben létezünk.

Miután meghoztátok hathatós határozatotokat, és ezt az elhatározást ismétlitek, míg kényelmesen és eléggé Fényesítettnek érzitek magatokat ahhoz, hogy megkezdjétek gyönyörű városunk és az ebben a városban lakó lényeink energiáinak „elképzelését” és érzékelését, képzeljétek el magatok körül az e felemelkedett város sajátságos energiájában létező sok felemelkedett lényt.

Képzeljétek el magatokat körülöttünk, képzeljetek el egy gyönyörű, folyamatos Isteni sugarat és mezőt, az Arany Ige [Logos] energiáját átjárni a kilátótoronyszerű szerkezet minden egyes jellegét, melyben mi mindnyájan létezünk, melynek és melyen keresztül adjuk Szerető energiáinkat, hogy elküldjék a Földnek, és minden egyes léleknek, aki magába szívja kommunikációnkat, és kiknek szándéka az, hogy jelenleg velünk legyenek.

Érezzétek magatokban a vágyat, hogy velünk legyetek, és érezzétek a Szerető energiákat magatok körül, és a felemelkedett lények körül, akik most veletek vannak e szerkezeten belül, ahol oly nagyon sokunk meditál, mialatt együttesen és egyénileg átadjuk energiáinkat a Földnek. Érezzétek magatokat e körön belül, és ha úgy érzitek, készen álltok, kérjétek, hogy lényünk felemeljen benneteket, akik a felemelkedett lelkek e körét alkotják, és azon belül léteznek.

A folyamatosan fejlődő felemelkedett formátokban léteztek, mialatt velünk vagytok, és azok a kifinomult asztrál testek, melyekben hozzánk és városunkba utaztok, mialatt „elképzelitek” magatokat itt, felemelkednek, és őket fellendítik, ahogy érzitek azokat az energiákat, melyeknek már önmagatok nyújtásának és küldésének részévé váltatok sokan anélkül, hogy még egyáltalán felismernétek ezt.

Miért, halló, drága gyönyörű lelkek! Érezzük a drága lelkeiteknek a beáramlását, akik épp most kezdtek hozzánk csatlakozni, és közületek sokan próbálkoznak magukat itt érezni nagyon, vagy kicsit, vagy eredménytelenül. Azt kéne mondanunk, hogy minden lélek, aki most szándékozza, hogy velünk legyen most, és hogy most e Szeretetet adó szertartás részévé váljon, még ha földi testetekben is vagytok, és felszíneteken érzitek, hogy ezt nem teszitek meg, vagy azt érzitek, hogy még nem vagytok velünk, Ti valóban velünk vagytok, egyszerűen egy kimért módon, drága lelkek.

Néhányatok elzáródásokkal és megterhelésekkel foglalkoztok, míg megkísérlitek magatokat velünk érezni, azonban oly nagyon sokan közületek most éreznek minket, mialatt ezt a közlést olvassátok és magatokba szívjátok.

Velünk érzitek magatokat, és bátorítunk közületek mindenkit, hogy folytassa ezt, és jusson el egy kis meditációba, miután befejezte ennek az üzenetnek a felszívását és olvasását, hiszen ízig-vérig haladhatunk tovább szertartásainkkal, amíg velünk érezhetitek magatokat. Minden egyes lélek, aki szándékozza, hogy velünk legyen, valóban érezni fog minket és szertartásainkat bármely adott pillanatban, mely szertartásoknak részesei óhajtotok lenni. Természetesen az idő észlelésetek határain kívül létezünk, és képesek vagyunk e szertartásokat szó szerint bármely „időben” végrehajtani.

Azok számára, akik velünk érzik magukat egy megnövelt tisztaságban, sok felemelkedett lélek van most körülettetek, aki átadja gyönyörű Szerető energiáinkat, hogy az ilyen energiákkal felemeljen titeket. Közületek sokan bírtok sajátságos fájdalmakkal és félelmekkel, és az ilyenek magatokban azok, melyekre szükség van rávilágítani, és megmutatni nektek ez időben, és kérünk benneteket, hogy kérjétek tőlünk az energetikai gazdagságot / bőséget, és fenntartást [táplálékot], mely ebben a pillanatban titeket energiáinkat jobban magatokba szívni fog látni.

Ahogy ezt teszitek, érezzétek magatokat elkezdeni lebegni a felemelkedett lelkek maradék csoportja felett, akik ezt az energiát nyújtják. Érezzétek az energetikai húrt hozzácsatolva saját [asztrál] testetekhez! Ahogy felemelve érzitek magatokat e Kundalini Ige [Logos] energia által, érezzétek magatokban annak a benyomását, hogy azok vagytok, akik voltatok, kik először egyszerűen ennek a csoportnak a részei voltak, azonban akik most lebegnek és köröznek e csoport fölött, befogadva e csoport energiáinak az átadását sokkal nagyobb tisztaságban, mint amit éreztetek azáltal, hogy egyszerűen e csoport részeként vagytok és léteztek.

A Fényesített szertartás e módszere az egyik leghathatósabb, és közületek sokan vannak ennek a „középpontjában” most – mondhatni. Előre látjuk, hogy közületek sokan, kik azt választják majd, hogy velünk maradnak sokáig e kommunikáció bejezését követően, rutinosan fogják megkísérelni, hogy magukat a szertartásos energia bőségének e sajátságos fajtájának befogadásában érezzék, ahogy felemelünk majd benneteket ezzel az energiával, minden egyes alkalommal, és nem korlátozódunk arra, hogy egyszerűen egy lelket küldjünk fel – hogy így mondjuk.

Mialatt még mindig magatokat ezt az Ige [Logos] energiát adó felemelkedett lelkek csoportja felett létezőnek érzitek magatokat, kezdjétek el körülöttetek látni, érezni, és észrevenni, hogy vannak körülöttetek mások, akik szintén e csoport fölött köröznek, akiket szintén Egyetemesen felemelnek e csodálatos, bőséges energiák.

Vegyétek észre, hogy nem vagytok egyedül, és hogy számos lélek van veletek, akik ezt az energiát kapják. Néhányan földi lelkek, akik utat törtek maguknak ide, és ők maguk kérték, hogy átérezzék az energia gazdagságát e sajátságos szertartásos módon, és néhányan felemelkedett, vagy már-már felemelkedett lelkek, kik Acclipthys – hogy így mondjuk – „határain” belül léteznek.

E lelkek maguk negyedik dimenziós leckéken mennek át, és megtisztítják őket azoktól, melyeket tekinthetnek alacsonyabb rezgéseknek, melyek még mindig benn menedéket találnak, amelyek maguk megtanulják ezt „kinőni” ezen energiák átérzésével, melyeket e gyönyörű szertartás részeként adnak nekik.

Ha szükségesnek érzitek, kérjétek meg magatokat, hogy eresszenek le most, és értetek ismét a csoport részei legyetek.

A Föld drága lelkei, akik velünk vagytok, és akik kérték, hogy átérezzék az energia ilyen gazdagságát, épp részt vettetek egy nagyon hathatós szertartásban, melyet folyamatosan végrehajtunk itt, ebben a városban, és e város határain kívül. A szertartás, melyben éppen érintettetek voltatok, akár felismertétek ezt teljesen, akár nem, valamint a folytatódó szertartások, melyekről érezzük, hogy sokan fogják közületek azt választani, hogy ezekben részt vegyetek e közlést követően: ezek a szertartások arra szolgáltak, hogy felemeljék Életeteket és karmikus leckéitek elsajátítását Életetek ösvénye mentén csodálatos módokon, és úgy, mely élményeiteket ennyire könnyebbnek és Fényesítettebbnek fogja látni.

A sok felfedéssel, melyek mindennapossá válik világotokban, megtudjátok, hogy Atlantisz és Lemuria civilizációi nagyon is szerzett érdekeltségekkel bírtak a „felhő városokban”, és a felemelkedett birodalmakban a mennyboltozaton, mely megjelenésünket ritkává tette, azonban melynek észrevétele csodálatos lehet, amikor valóban leleplezzük [őket]. Lemuria felemelkedésével megindult egy kommunikáció megtalálása, és egy hosszú ideig tartó kötelék és kapcsolat velünk, és sok lélekkel, aki máskülönben azt választotta volna, hogy a Belső Földön belül létezzen, inkább azt választotta, hogy velünk Éljen a végtelen felemelkedett városok egyikében, mely létezik mennyboltozatotokban és légkörötökben jelenleg.

Az alacsonyabb dimenziós Élet minden oldala a Földön rendelkezett egy magasabb dimenziós észlelt szöges [poláris] ellentéttel, és a felemelkedett városok, melyek mennyboltozatotokban és a felemelkedett Belső Földben is léteznek, nagyon jó szövetségei [testamentumai] ennek, és reméljük, hogy a Földön sok lelket vigasztal meg az a tény, hogy alacsonyabb dimenziós társadalmatokat szó szerint felemelkedett lények és civilizációk zárják körül.

Most átmenetileg távozunk írnokunk csatornáitól, és mindenki csatornájától, kik most elhangolódnak ettől a közléstől, és energiáinktól, melyek e kommunikációhoz kapcsolódnak.

Írnokunk számára ismeretlen, hogy az elsődleges napirendünk e kommunikáció előidézésére az volt, hogy sok lelket hívjunk meg, ki olvassa ezt a közlést, hogy vegyen részt a meditatív szertartásban, mely épp most történt meg.

Ismételten, drága lelkek, nem fogjuk befejezni ezzel a szertartással, egyszerűen azért, mert befejezzük ezt a kommunikációt. Meghívjuk írnokunkat, valamint minden lelket, aki olvasta, és magába szívta ezt a kommunikációt, hogy folytassa azt, hogy velünk van, és saját módotokon engedjétek meg nekünk, hogy néhányatoknak megtanítsunk néhányat a számos további szertartás közül, melyet mi hajtunk végre állandóan ebben a „világban”.

Ha van „időtök” – hogy úgy mondjam – elkezdhetjük megmutatni közületek néhányatoknak, drága gyönyörű lelkek, milyen az Élet az ilyen városokban, és megmutatni nektek saját táplálkozásunk és fenntartásunk megszerzésének módszereit.

Azt mondhatjuk drága lelkek, hogy a gyümölcs, melyet boldogan fogyasztunk oly sokkal csodálatosabb meglátni, és érezni, és „ízlelni”, mint még a legnagyszerűbb gyümölcs ízlelése is, melyhez hozzászoktatok a Földön. E felemelkedett „gyümölccsel” kapcsolatosan a legjobb rész drága lelkek az, hogy ez az Ige [Logos] energiájának tiszta kódolásait foglalja magába, mely valóban felemeli lélek összetettségeteket, és összetett egészetek minden oldalát, amely magába szívja a gyümölcs elfogyasztása révén adott energiákat, még ha ezt az asztrál [birodalomban] is teszitek.

Éppen csak hozzáfogtunk leghathatósabb meditációinkhoz és Szeretetet adó szertartásainkhoz a Kozmikus Naptáratok e sajátságos dátuma mentén, a nagyon fontos egyidejű igazodás dátum óta, melyet sokan 5-5-ként ismernek [megjegyzés Wes-től: ezt a közlést május 6-án váltották ki], mi és oly nagyon sok más felemelkedett lélek és civilizáció segíti világotokat az olyan tiszta energiák áthozatalával, melyeket a „most”-hoz rendeltek áthozni ezzel, valamint a sok más fontos dátum elmúltával.

Folytathatjátok, hogy kimerültnek érzitek magatokat egyelőre, ahogy testetek és elmétek folyamatosan igazodik ezekhez az utatokba érkező mindig tisztább rezgésekhez, azonban ez egy olyasvalami, melynél mindnyájan segítünk, és végrehajtjuk e szertartásokat veletek. Magatokat a Szeretet tömeges átadásának középpontjában érezve, ez segítséget nyújt számotokra jobban kezelni e csodálatosan tiszta energiákat, valamint segít jobban egybeolvadni velük, melyeket ilyen bőségben nyújtanak számotokra, amelyeket időnként nehéz lehet kezelni. Mi mindig veletek vagyunk, ha a szándék eldöntött, valamint velünk lehettek mindig.

 

Köszönöm Acclipthys Arany Tanácsának, valamint Michael arkangyalnak e Tanács képviseletét.

Csatornázta: Wes Annac

Copyright © 2012 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]

WesAnnac.com

http://aquariuschannelings.wordpress.com

Translated by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa

Fényvilág Press

http://fenyvilag.blogspot.com/

All Galactic Channellings and translations are available at

http://peacelovelove.blogspot.com/

http://www.galacticchannelings.com/

http://www.despertando.me/

PLEASE USE DISCERNMENT...

All postings should be regarded with a degree of discernment from the reader/listener. You must decide the authenticity...Investigate. Consult your Heart, as it is never wrong. We send our Love to you. Despertando.me team

[Hungarian translation of the text above:]

Kérünk, hogy használd az ítélőképességed…

Minden bejegyzést egy bizonyos fokú ítélőképességgel / tisztánlátással kellene figyelembe venni az olvasó / hallgató részéről. Neked kell dönteni hitelessége felől… Vizsgáld meg! Kérd ki Szíved véleményét, hiszen sosem téved!

Szeretetünket küldjük neked.  Despertando.me csapata

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.
 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 9
Összes: 3061995
Hónap: 15240
Nap: 466