Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


AMIT ITT MEGVALÓSÍTUNK

AZ ASHTAR PARANCSNOKSÁG ÜZENETE 2012. 07. 18.


AMIT ITT MEGVALÓSÍTUNK

Copyright © 2012 Greg Giles. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]

Message from the Ashtar Command 7/18/12 ‘What We Are Accomplishing Here’

Ti vagytok azok, akik másoknál közelebb álltok a befejezéshez és a tökéletességhez, mivel ti vagytok, akik követitek üzeneteinket, mert együttrezegtek a tiétekhez hasonló rezgésekkel. Ez így működik itt, ebben a Világegyetemben. Bár akadnak olyan árgus szemek, melyek csodálkozva fedezik fel, nyomozzák és olvassák itt ezeket a szavakat, ők nem feltétlenül rezegnek ezekkel együtt, és erre bizonyítékok találhatóak a sok megjegyzés között, melyeket ezen üzenetek alatt hagytak internetes közösségeitekben. Azt mondjuk nektek, ne tápláljatok rossz érzelmeket, vagy ne próbáljátok meggyőzni ezeket a lényeket, hogy lássák a dolgokat útjukon, amikor együttrezegtek ezekkel az üzenetekkel, viszont ők nem. Hagyhatnak durva megjegyzéseket, mert ezek bizonyos jellemzői annak, amikor és amiért egy személy, nem rezonál ezekkel a szavakkal.

Amikor egy lény megvetést mutat ki, és rossz módon tart tiszteletben másokat, ez a hitük azért van, mert rezgésük nem emelte át kellően leckéik tanulságait és tapasztalatát keresztül egész létezésükön. Amikor néha kimutatják azt, amit felfoghatunk rossz modornak, vagy szélsőséges esetekben akár dühnek és gyűlöletnek mások iránt, akik együttrezegnek ezekkel a mondatokkal, amit nektek üzennek, az nem az, hogy utálnak titeket, hanem az, hogy nem értenek titeket, és ezek az üzenetek megijesztik őket. Ez minden, amit ők mondanak, annak ellenére, hogy nagyon sok különböző szót és kifejezést használnak elmondására annak, amit ha megértették volna tisztábban érzelmeiket, csupán egy pár szóban kerülne leírni „én félek” és ez minden.

Azoknak közületek, akik együttrezegnek ezekkel a szavakkal és érzékelik ezeket az üzeneteket, és termékeny, kedves, gondoskodó és bölcs megjegyzéseket hagynak, és ki vannak téve egyes egyének támadásának, csupán mindig emlékezzetek rá: legyetek olyan kedvesek, olyan türelmesek, táplálva ezen más lelkeket amennyire lehet, mert ők mind azt mondják megértésük hiányán keresztül, hogy félnek – ennyi az egész. Egy napon majd, talán nem ma, talán nem holnap, ellenben egy napon ezekhez hasonló üzeneteket olvasnak majd más szemmel, olyan szemmel, amivel ma ti olvassátok ezeket az üzeneteket és sokkal különbözőbb megjegyzéseket fognak hagyni, mint azok, amiket ma írnak. Amikor ez a nap elérkezik, ők is érezhetik majd úgy, hogy támadás alatt álnak, és nézeteiket néha támadják, és ők is meg fogják tanulni, miért is tűnhet ez így időnként. Legyetek mindig türelmesek, mindig figyelmesek, kedvesek és pozitívak válaszaitokban ezekhez a negatív energiákhoz, mert ez mindig felelőssége és feladata azoknak, akik előremenve fél szemüket a lemaradottakon tartva húzzák őket maguk után, és segítik őket útjuk ösvényén új helyekre, és nagyobb megértésre, keresztül az ösvény kezdőpontján ennek a táguló Világegyetemnek.

Ma szeretnénk megbeszélni veletek néhány olyan eseményt, ami történik világotokban. Szeretnénk tisztázni, hogy mi, az Ashtar Parancsnokság is jelentettük nektek, hogy szemtanúi vagyunk a bűnöző cabal sok tagja, társaik, fizetett zsoldosaik, és hittérítőik letartóztatásának. Ezeket a lényeket letartóztatták, és őrizetbe vették egyenként és napról-napra, és látjuk, ezen eljárások folytatódnak végig e hónap folyamán, és a következő hónapban is és azon túl. Úgy látjuk ezt az eseményt, mint egy folyamatos tisztogatást és tisztítását világotoknak, mely sok hónapot fog igénybe venni és talán még hosszabb időt is, azon tény miatt, hogy nagyon sokan vannak olyanok, akik aláírták – ha úgy tetszik – a sötét oldal napirendjét. Egy pillanatra se érezzétek ezt rossz hírnek, mert ez nem az Drágáink, ez jó hír, ez gyönyörűséges hír, hír melyet hallani szerettetek volna már oly régóta.

Amit elmondunk nektek az, hogy ezek a letartóztatások megtörténtek és most is folynak, megtörténtek és folytatódni fognak, amíg minden egyes hűségre felesküdött tagja a sötét oldalnak letartóztatásra nem kerül, őrizetbe véve szembe nem néz az ítélettel és a rehabilitációval bűneiért, ami jár nekik a sok összeesküvésért világotok emberiségének ellenőrzésére. Mert ezen letartóztatásokból több lesz pár napon belül, vagy pár héten belül, és amikor elérik eredményüket, nem lesz meglepetés sokatok számára, akik tanulmányozták és megtanulták, mennyire sok ilyen lény létezik, és bár az igaz, hogy csupán egy pár van közülük a hatalom csúcsán a hatalmas piramis szerkezetnek, ezek a piramisok igen kiterjedtek, messzire és mélyre érnek, mélyen a földi rendszereitek talajában szerte a bolygón, ahogy vannak fizikai piramis struktúrák mindenütt bolygótokon.

Ezek a lények befészkelték mélyen magukat minden rendszerbe, melyről úgy érezték több pénzt, hatalmat és ellenőrzést tudnak kicsikarni belőle. Kiküszöbölésük ezekből a rendszerekből némi időt, türelmet, nagy hajtást, elszántságot, erőt, bátorságot vesz igénybe és bátorságát a férfiaknak és nőknek, akik ma a tűzvonalban vannak, valamint a férfiaknak és nőknek, akik holnap kerülnek a frontra.

Ez egy hadjárat, ami némi időt vesz igénybe, azonban ez egy olyan hadjárat is, mely folyamatosan halad előre, ez az, amit látunk, és ez az, amit hiszünk, és hisszük, hogy ez a hadjárat sikeres lesz és el fog hozni világotok emberisége számára mindent, amit közösen megtárgyaltunk, mindent ami lehetséges, mindent, amiről álmodtatok mindannyian. Szabadság és jólét, igazi tiszta környezet, kedvesség, szeretet és gondoskodás terjed mindenütt, fák és virágok eresztenek ott gyökeret, ahol ma beton van, nyitott és szabad energiaforrások, kommunikáció és utazás országaitok határain túlra, sőt bolygótokon, valamint egészségügyi rendszereitek, melyek megtisztítanak egy lényt, visszaállítják életerejét, hobbik és érdeklődési körök, melyek át fogják venni a helyét néhány mai elfoglaltságotoknak világotokban, melyek olyannyira terméketlenek és hálátlanok számotokra.

Látunk egy új Földet a levegőtől a tengerig, a völgytől a hegyekig. Annyira közel látjuk ezt most, és minden előrenyomulással, és egy újabb cabal tag bebörtönzésével mindez egyre közelebb ér. Ez egy álom, mely valóra válhat, és valóra is fog válni számotokra és nekünk, felemelkedett családotoknak, barátaitoknak és munkatársaitoknak közös küldetésünkben veletek, minden lépésénél az útnak, alátámasztva, mi az, amit ti végeztek itt.

Sok világ tartózkodik itt, szemeikkel és füleikkel összpontosítva arra, amit csináltok, minden egyes napon, és megcsodálják, amit látnak, és amit minden egyes letartóztatásnál megértenek az, hogy egy lépéssel közelebb jutottak az újraegyesüléshez családjukkal, akik itt vannak veletek az emberiség fizikai járműveiben. Ezek az örömteli élmények mindnyájatok számára és mindnyájunk számára, ami előttünk áll, azonban tisztán látszik a láthatáron a Föld lakói miatt, mert felébredtetek és szándékotok van arra, amire vágytok magatoknak. A férfiak és nők a tűzvonalban a megtestesülései az emberi kollektív tudat gondolatainak. Ez az, ahogyan létezésetek működik. Igen, vannak részletek, hogy miért történnek adott események, miért tapasztaltok meg bizonyos eseményeket, ellenben ezek elérkeztek, létrejöttek és megnyilvánultak a gondolati folyamatok által, mely rögtön itt kezdődik, minden egyes élőlénnyel, mielőtt még belecsatlakoznak mások kollektív tudatával egy folyó sodrásba. Ez a folyó dagad, és hatalmasra duzzad, amíg el nem éri a torkolatát óceánjának, mely a ti közös alkotó [kreatív] megnyilvánulásotok, amit meg fogtok tapasztalni valóságotokként. A bátor férfiak és nők a tűzvonalban feláldozzák a jót, amik ők mindnyájan, egy részét ennek a csodálatos folyónak a gondolatokból, szándékokból, tettekből és álmokból. Ezek ők, és bár viselhetnek egyenruhát, vagy jelvényt, ők ti vagytok, és ti ők vagytok, mert ti mindnyájan részei vagytok ennek a küldetésnek világotok tisztogatására, megtisztítására és visszaállítására a mennyei birodalomnak a Földön, ami egyszer már létezett, és ami újra lesz ismét. Ez meg van írva, és meg is fog történni. Ez a szabadság, ez a szuverenitás, ez a béke. Ez a ti új Föld bolygótok és ez csakis a tiétek.

Ilyen sok dolgot lehet elérni, amikor az erőket egyesítik és ez történik itt ezen a bolygón, hogy erők szerte az egész Galaxisból egyesültek ugyanazon célt szem előtt tartva gondolataikban, ugyanazon ötletekkel és álmokkal, melyek most elkezdtek teljesülni mindannyiunk örömére. Ez a törekvés már eonnyi időkkel ezelőtt tervezési stádiumban volt. Az nem egy új ötlet, hogy idejöjjünk és tegyük, amit mind együtt hajtunk végre. Helyette beszéltünk róla, és terveztük ezt nagyon hosszú ideig és csupán most, hogy együtt befejeztük a tervet, ezt el is fogjuk végezni. Sok világ szerte ebből az egész Világegyetemből nagy hasznot húzhat, és fog is nagy hasznot húzni ebből, ami megtörténik itt. Ami lényegében történik az, hogy a munkán keresztül, amit itt végzünk, a károk melyek a kapcsolatokban történtek a világok között, melyek néha szembeszálltak egymással erkölcsi, politikai vagy gazdasági alapon, most összefogják erőiket, mert látják képviselőiket békésen és eredményesen együttműködni itt a Földön. Ez az egyik legfontosabb oka annak miért van itt néhányatok, habár akad több ok is, amiért sokan közületek itt vannak.

Az egyik ilyen ok elásni a csatabárdot, ha akarjátok, és megtanulni együttműködni ezekkel a lényekkel ezekből a másik világokból, akikkel esetleg korábban nézeteltérésetek volt. Mivel a Világegyetem növekszik és érlelődik, az alacsonyabb dimenziók nem minden világa fogja látni ezt szemtől-szemben, és fog boldogulni közösen és együttműködni jól. Ez csak természetes, és közületek sokan tanulták meg ugyanazt a leckét itt a Földön, mert a különböző országoknak, sőt még ugyanazon országok különböző részei is bírtak nézeteltérésekkel egymással politikai döntések és napirendi pontok tekintetében, valamint gazdasági és területi vitákat illetően. Most tanuljátok mindannyian, hogy kijöjjetek egymással, és együttműködjetek békésebben, szívélyesebben, korrektebben és így a lelkek otthoni világotokról sokat tanulnak ezen leckéken keresztül abból, amit ti itt megtapasztaltok.

Látjátok most, hogy miért annyira fontos egymással itt összefogni, miért annyira alapvető a küldetésünk sikeres végkimeneteléhez? Sokkal több forog kockán, mint a büszkeség közöttetek és azok között, akikkel kölcsönhatásba kerültök az internetes közösségi hálózatokon. Ez sokkal több annál, „mint ő mondta”, „a másik mondta”, kinek van igaza, kinek nincs, és ki tud többet, ki tud kevesebbet.

Vannak világok, és az ő hasznuk a tét szerte az Univerzumban, és mivel ezen összes világ alkotóeleme e Világegyetemnek, ez a ti egész Univerzumotok, amely bízik sikeretekben itt, és abban, hogyan jöttök ki egymással.

Nem úgy nézünk rátok, vagy bánunk veletek, mintha gyerekek lennétek, mert nem vagytok azok. Amikor ösztönzünk benneteket és próbálunk előkészíteni a jobb együttműködésre egymással, az nem azért van, mert úgy érezzük, mi vagyunk a felnőttek és ti a gyerekek akik egymással játszanak a téren, mert egyáltalán nem ez a helyzet. Mi egyszerűen csak megpróbáljuk megmutatni nektek, hogy vannak módszerek a munkára és a játékra egymással és nagyon sok fontos oka van annak, amiért ez megéri nektek és sokaknak, amit őszinte erőfeszítésetek nyújt ebben a tekintetben, ez minden.

Biztosak vagyunk benne, meg fogjátok érteni, éppen mennyire fontos a ti kölcsönhatásotok egymásra, egyszer, amikor az összes ember a világotokból, akiket képviseltek újraegyesülhet itt veletek egy jövőbeni napon, és ez azon a napon következik be, amikor oly sok minden lesz tisztább számotokra, és oly sokkal nagyobb megértést értek el.

Addig a napig folytassátok legjobb tudásotok szerint az együttműködést egymással és a közös munkát, mivel oly sok minden számít, amit együtt megvalósítotok. Folytassátok most, és adjatok bele mindent minden nap minden pillanatába, és tudjuk, mindnyájatoknak sikerülni fog az, amiért oly keményen dolgozunk, hogy elérjük együtt.

Szövetségeseitek vagyunk, barátaitok és családotok az Ashtar Parancsnokságtól.

 

Csatornázta – Greg Giles
Copyright © 2012 Greg Giles. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
http://ascensionearth2012.blogspot.com/
Translated by / magyar nyelvű fordítás: Katherine
Fényvilág Press
http://fenyvilag.blogspot.com/

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.
 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 6
Összes: 3061982
Hónap: 15244
Nap: 468