Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Arkangyali rended és életfeladatod

Dr. Nicholas Demetry és Dr. Edwin Clonts: Az arkangyalok gyógyító ereje

A születésünk éve, hónapja és napja nagyon sokat elárul arról, mit kell spirituális lényként elvégeznünk és megvalósítanunk. Összeállításunk segítségével számold ki, mi az életfeladatod, melyik arkangyali rend segít utadon.

A főbb élettanulságokat és az utakat, amelyeken eljuthatunk a különleges ajándékokhoz, nagymértékben befolyásolják a sorsszámunkhoz tartozó őrangyalok. Nagyon egyszerűen meg lehet határozni azt az arkangyali rendet, amely életutunkat befolyásolja. Adjuk össze születési adatunk számait, amíg egyetlen számot nem kapunk.

Kivételt képez, ha a születés napja 11-e, 22-e, vagy ha a születési év számainak összege 11 (1910=1+9+1+0=11) vagy 22 (1975=1+9+7+5=22), mivel ilyen esetekben ezeket a számokat hagyjuk meg így.

1. Alakítsuk át születésünk hónapját egy számjeggyé (vagy maradjon 11):

 Január=1  Február=2  Március=3  Április=4  Május=5  Június=6
 Július=7  Auguszt.=8  Szept.=9  Okt.=10  Nov.=11  Dec.=3

 

 2. Alakítsuk át születésünk napját egy számjeggyé (vagy maradjon meg 11 vagy 22): 

 1=1  2=2  3=3  4=4  5=5  6=6
 7=7  8=8  9=9  10=1  11=11  12=3
 13=4  14=5  15=6  16=7  17=8  18=9
 19=1  20=2  21=3  22=22  23=5  24=6
 25=7  26=8  27=9  28=1  29=11  30=3
 31=4          

  

3. Változtassuk születésünk évét egy számjeggyé ugyanúgy, ahogy a napoknál tettük, de ne   csökkentsük tovább, ha az eredmény 11 vagy 22.

Példák:
1910=1+9+1+0=11 1922=1+9+2+2=14=1+4=5
1946=1+9+4+6=20=2+0=2
1954=1+9+5+4=19=1+9=10=1+0=1
1975=1+9+7+5=22

Ezután adjuk össze a hónap, a nap és az év számait (kivételt jelent a 11, 22 és 33), és csökkentsük le egy számjeggyé (vagy 11-re, 22-re, 33-ra). Az eredmény az arkangyali rend, amely legjobban befolyásolja spirituális céljainkat, sorsunkat és életutunkat.

Példák:
1975. november 11.
11. hónap + 11. nap + 1+9+7+5=22
11+11+22=44=4+4=8
Ennek a személynek a 8-as számhoz tartozó értelmezést kell elolvasnia.


1975. február 9.
2. hónap + 9. nap + 1+9+7+5=22
2+9+22=33
Ennek a személynek a 33-as számhoz tartozó értelmezést kell elolvasnia.

1970. szeptember 1.
9. hónap + 1. nap + 1+9+7+1=18=1+8=9
9+1+9=19=1+9=10=1+0=1
Ennek a személynek az 1-es számhoz tartozó értelmezést kell elolvasnia.

 

 1

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 
 
 
 
 
 

 7

 8 

 9 

 11

 22

 33

 
 
 
 
 
 

 

Egyes archetípus

Arkangyali rend: Mihály

• Jelkép: pont

• Szín: vörös

• Erények: magabiztosság, nyugodt meggyőződés, személyes erő, öntudatosság, önérvényesítés, kezdeményezés

• Egoreakciók: düh, ítélkezés, hibáztatás, erőszak, uralkodás, makacsság, áldozattá válás, alázatos viselkedés, passzivitás, tehetetlenség, függés, halogatás

Mihály, szanszkritul Ma-ha-el (Nagy Isten), a hő, a fény és a tűz minden formájának az ura, mind fizikai, mind metafizikai értelemben. Fizikai testünkben Mihály uralja az anyagcsere-folyamatokat és a velük kapcsolatos hőtermelést. Lelki értelemben akaratunk mozgósítója, amely által lehetővé válik, hogy nyugodt erővel, tudatosan cselekedjünk belső lényünk csendjéből.

Mihályt hagyományosan szellemi harcosként ábrázolják, „akinek tüzes a szíve”. Az ő energiája tölti meg az egyes számarchetípust. Az egyes az eredeti állapot, minden kezdet forrása, jelképe a pont. Az egyesben lakozik a kezdeményezés, a személyes hajtóerő, az önérvényesítés, az individualizmus, a függetlenség és az erélyesség. Az egyes spirituális oldala tartalmazza minden kreatív cselekedet tüzét, a személyes erő energiáját és az akarat erejét.

Az ego gyakran eltorzítja az egyes archetípust, hogy saját, félelemmel teli céljainak szolgálatába állítsa. Reagálásának pöffeszkedő változatában olyan negatív elementálokat teremt, amelyek sötét maszkot húznak az egyesre: dominancia, hibáztatás, fenyegetés, ítélkezés, agresszió, sőt még erőszak is. A leeresztett változat sötét maszkja az áldozattá válás, függés, passzivitás és a tehetetlenség. A Mihály rezgésére való ráhangolódással visszaszerezhetjük az ember Valódi Énjéből eredő, igazi erő nyugalmát. Amikor így teszünk, elvesszük az energiát a haragelementáloktól. A Mihály rezgéstartományát leginkább megközelítő szín a vörös. 

 

Kettes archetípus

 

• Arkangyali rend: Gábriel

• Jelkép: két pont, amit egyenes köt össze

• Szín: kék

• Erények: összekapcsolódás, egyensúly, befogadás, engedés, együttműködés, gyengédség, vágy az egybeolvadásra

• Egoreakciók: irigység, manipuláció, dráma, figyelem iránti igény, függőség, szégyen, közömbösség, értéktelenség

Gábriel neve az egyiptomi Ga-Vir-El szóból származik. A Ga jelentése vágy, érzelem vagy kimutatott szeretet, a Vir elemet jelent. Gábriel arkangyal a víz elem ura, annak mind fizikai, mind pszichológiai jelentésében. Gábriel hatásának kiterjedtségét jól illusztrálja az a tény, hogy a Föld felszínének több mint háromnegyed részét víz borítja. Daskalos szerint Gábriel ural minden testi folyadékot, és együttműködik Mihállyal a vörösvértestek termelésében. Lelki értelemben a víz áramló, alkalmazkodó és beolvadó természete miatt az érzelmek képviselője. Ezért Gábriel arra serkenti a személyiséget, hogy bensőséges kapcsolatot teremtsen másokkal. Alkalmazkodásra, megértésre, együttműködésre és elfogadásra tanít bennünket. A Gábriel energiájára való ráhangolódás eredménye a teljes érzelmi elégedettség, ami a kölcsönös harmóniából és a szívbéli vágyak beteljesüléséből fakad.

Gábriel energiája a kettes számarchetípust eleveníti meg. Ennek jelképe két pont, amit egyenes köt össze. A kettes a duális állapot jelzője, magában hordozza annak dinamikus feszültségét és a benne rejlő konfliktusokat. A kettes hozza létre az „ellököm-visszahúzom” és az „imádom-gyűlölöm” energiáját a pszichében. A kettes archetípus az egybeolvadási vágy képét tartalmazza. Vágyódás a társra, menekülés a magánytól, a lélek teremtőerejében rejlő szenvedély.

Az elkülönült ego úgy reagál a kettesre, hogy felnagyítja a dualitás feszültségét, és tudat alatt visszautasít mindent, amiről tudatosan úgy véli, hogy akarja. Minél jobban sóvárog vágya tárgya után, az annál elérhetetlenebb lesz. Mélységes irigységet érez azok iránt, akik elégedetteknek látszanak, és továbbra sem veszi észre, hogyan szabotálja önmagát. Annyira szégyelli és olyan értéktelennek tartja magát, hogy úgy érzi, manipulációhoz, drámai jelenetekhez, figyelemfelkeltő viselkedéshez, mások hibáztatásához kell folyamodnia, hogy megkapja, amit akar, vagy megtartsa azt, aminek elvesztésétől retteg. Bűntudatot kelt és függőségi helyzetet teremt: így csimpaszkodik a másikba, kisebbíti még jobban önmagát.

Gábriel energiája az irigység és a féltékenység ellenszere. Ha csendben ráhangolódunk Gábriel finom energiájára, olyan belső helyre kerülünk, ahol szívünk valódi vágyait közvetlenül megtapasztalhatjuk, és biztosak lehetünk benne, hogy lelkünk teremtőereje bevonzza vágyódásunk tárgyát. Ez az a belső szint, ahol a tudatos teremtés befejeződik; innentől már csak hitre és befogadási készségre van szükség, hogy a belső teremtés kívül, az életünkben is megjelenjen. Ekkor mélységes hálát érzünk az isteni teremtőerőért, ami a személyiség beteljesülését, kapcsolatteremtési készségét, elégedettségét még magasabb szintre emeli. Minden irigy elégedetlenség szertefoszlik Gábriel fényében. A Gábriel rezgéstartományát leginkább megközelítő szín a kék. 

 

Hármas archetípus

 

• Arkangyali rend: Rafael

• Jelkép: háromszög

• Szín: ibolya (Mihály – vörös és Gábriel – kék kombinációja)

• Erények: konfliktusok megoldása, világos kommunikáció, önfegyelem, béketeremtés, ítélőképesség, koncentráció, gyógyítás, megértés

• Egoreakciók: szórakozásba vagy ábrándozásba merülés, habzsolás, szétszórtság, szenvedélyrabság, racionalizálás, önimádat, zavarosság, kikerülés, határozatlanság, társaságkerülés, unalom, zsibbadtság, tompaság, közhelyszerűség, közönségesség

Rafael arkangyal (Ra-Fa-El) a levegő elem, az elektromágneses mező és a finom energia, más szóval az éteri életerő, a prana vagy a csí ura. Az ókori Egyiptomban a Ra napot jelentett, a Fa pedig rezgést. A fizikai testben Rafael irányítja a napfény és az oxigén átalakítását éteri életerővé. Lelki értelemben Rafael mentális tisztánlátásra és koncentrálásra, hatékony kommunikációra, kapcsolatépítésre és konfliktusmegoldásra tanít. Intelligenciával, türelmmel lát el, segít megoldást találni a választásokban és a személyiség konfliktusaiban. Rafael csendes segítője azoknak, akik a buddhista Nyolcágú Ösvény (helyes nézet, helyes gondolat, helyes beszéd, helyes viselkedés, helyes életmód, helyes törekvés, helyes figyelem, helyes elmélyülés) követői. Segítsége az éteri életerő épülését jelenti. Rafael erőteljes gyógyító jelenléttel is bír. Az olyan gyógyító gyakorlatok, mint a jóga, a tajcsi, a csikung, a meditációk éteri életerőt teremtenek, mivel együtt rezegnek Rafael energiájával.

Rafael energiája a hármas számarchetípust eleveníti meg, amit a háromszög jelképez. A hármas Daskalos szerint az egységet képviseli a dualitásban, ami csak akkor érhető el, ha az ember a lélek szintjén él. Püthagorasz azt tanítja, hogy a Hármas Törvénye a tézis-antitézis között húzódó feszültség feloldása, amely szintézishez vezet. A szintézis aztán új tézissé válhat, ami szembekerülve egy antitézissel így egy magasabb szintézist hoz létre, és így tovább.

A hármas a fejlődő személyiség számára alapvető fontosságú tapasztalás, mert a személyiség szintjén a megoldást jelképezi az emberi problémákra. A személyes konfliktusok sikeres megoldásához azonban változatlanul szükséges bizonyos fokú lelki részvétel is, akár tudatos, akár tudattalan. A hármas energiája legjellegzetesebben sikeres megegyezésként nyilvánul meg, amikor egyfajta győztes-győztes felállás jön létre. Jó példa rá az amerikai történelemben a „nagy kompromisszumnak” nevezett megegyezés. (Az amerikai alkotmányban a sűrűn lakott és a kisebb népességű államok úgy egyeztek meg, hogy arányos számú képviselőt küldenek a képviselőházba, a szenátusba pedig mindegyik államból két-két szenátort.)

A hármas archetípus spirituális ideálja a türelmes, összeszedett, fegyelmezett munka melletti elkötelezettség, amely a duális feszültségek harmonikus feloldásához vezet. Magában foglalja a világos, tiszta és hatékony kommunikációt is.

Az ego gyakran teremt elementálokat a hármasra reagálva. Ahelyett, hogy hatékonyan kezelné a saját és mások problémáit, a menekülés könnyű útját választja, habzsolással és szenvedélyekkel zsibbasztja magát. A személyiség zavarodottá, szétszórttá és szórakozottá válik, ezáltal veszít éteri életerejéből, amire pedig szüksége volna az előtte álló feladatok megoldásához. Mentális képességét saját önpusztító viselkedésének racionalizálására használja, és talán nem is ébred fel addig, amíg el nem éri a mélypontot. Mindent önmaga „ópiumozására” használ fel, még a vallást is. A Rafael energiájára való csendes ráhangolódás megállíthatja a szenvedély-rabság lejtőjén, és megadja neki a kihívások hatékony kezeléséhez szükséges éteri energiát. Rafael rezgése ibolyaszínben tükröződik, ami a vörös (Mihály) és a kék (Gábriel) keveréke. 

Négyes archetípus

 

• Arkangyali rend: Uriel

• Jelkép: négyzet

• Szín: ezüstösfehér

• Erények: alázat, stabilitás, teljesség, biztonság, gyakorlatiasság, megalapozottság, rend, megbízhatóság, állandóság, objektivitás

• Egoreakciók: megrekedés, önelégültség, gőg, fanatizmus, dogmatizmus, szervezetlenség, kivitelezhetetlenség, önlebecsülés,
bűntudat

Uriel arkangyali rendje az egyiptomiaknál U-Ra-El néven volt ismeretes, szó szerinti jelentése: Űr-Nap-Isten. Uriel hangolja össze Mihály, Gábriel és Rafael munkáját anyagi testünkben. Lelki értelemben ezt úgy teszi, hogy harmóniát és rendet teremt a személyiségünkben. Azáltal, hogy elménk, érzelmünk és akaratunk teljesítményeit összehangolja, segít személyiségünknek hatékonyan és kreatívan kifejeződnie a világban. Valahányszor sikert és beteljesülést tapasztalunk olyan emberi intézményekben, mint a házasság, a család, a kormányzat, az oktatás, akkor Uriel láthatatlan hatása érvényesül.

Uriel a négyes számarchetípust tölti fel élettel, amit egy négyzet jelképez. A négyes a társadalmi struktúrát, a gyakorlati hétköznapokat, az állandóságot, a biztonságot és a rendet képviseli. Míg a hármas a fejlődő személyiség tapasztalása, addig a négyes a beteljesülés átmeneti állomását jelképezi, amikor az egyén megszilárdítja elért eredményeit. Egy pihenő ez a fejlődés vég nélküli útján, ám mégis fontos szakasza a fejlődésnek. Jung azt tanította, hogy a négyes a teljesség archetípusa. A jungi pszichológiában a psziché önmaga nem birtokolt részeinek – az árnyék – visszaillesztésével, tudatosításával nyeri el a teljességet. Az így nyert erő lehetővé teszi a világban a sikeres és elégedettséget nyújtó működést.

Az elkülönült ego gyakran magának követeli a négyes objektív eredményeit, hogy saját dicsfényét növelje általuk. E hamis büszkeségben a személyiség fejlődése megreked, mivel múltbeli sikerein üldögél. Ami eredetileg csak pihenőnek lett szánva, most a megrekedés, a merevség és az önelégültség helye lesz. Legrosszabb formájában a pöffeszkedő ego nagyképű, fanatikus, dogmatikus és önhitt lesz. Nemzetekre és egyénekre is igaz, hogy a „bukást gőg előzi meg”. Az ego sápadt változatában szervezetlen, magát alábecsülő, bűntudattal teli lesz.

Az Uriel rezgési frekvenciájára való csendes ráhangolódás révén tapasztalhatjuk a mély megelégedettséget, ami a személyiség harmóniájából és a társadalomban elért kézzelfogható eredményekből fakad. Daskalos szerint az ezüstösfehér szín áll a legközelebb Uriel rezgéséhez.

Ötös archetípus

 

• Arkangyali rend: Kerubok

• Jelkép: ötágú csillag (pentagram)

• Szín: fehéres rózsaszín

• Erények: kötődésmentesség, kreatív szabadság, kiterjedés, érdeklődés, átfogó látásmód, fejlődés, feltárás, rugalmasság, széleslátókörűség, képzelőerő, egyenjogúság

• Egoreakciók: kapzsiság, különcség, túlzás, nyughatatlanság, kielégíthetetlen vágy, féktelenség, izgalomhajhászás, hirtelenség, visszahúzódás, elszigetelődés, védekezés, megalkuvás, habozás, fantáziátlanság, elkerülés

Daskalos azt tanította, hogy hagyományosan a tudással társított Kerubok „égi jegyzőkként” működnek az ember éteri másában. A Kerubok ezért nagyon közel vannak hozzánk, hűségesen feljegyeznek mindent a kozmikus memóriabankban, amit gondolunk, érzünk és teszünk. Semlegesen szemlélnek mindent, soha nem reagálnak, hagyják, hogy tapasztalatainkat akaratunk szerint éljük át. Ők képviselik a mindentudás és mindenütt jelenlevőség isteni minőségét, biztosítva bennünket afelől, hogy soha semmit sem vesztünk el, amikor fejlődünk, elengedünk és továbblépünk.

A Kerubok az ötös számarchetípus rezgéséhez állnak a legközelebb. A „középkorúak válságába” lépők például kimondottan az ötös archetípus hatása alá kerülnek. A nemrég még biztonságosnak, kielégítőnek és stabilnak érzett élet egyszerre szűkké, sőt egyenesen fojtogatóvá válik számukra. A fejlődésre vágyó személyiség kész új kalandokra és tapasztalatokra. Meg akarja valósítani beteljesületlen álmait, és kifejleszteni személyisége szunnyadó aspektusait. Azok, akik sikeresen aktiválják az ötöst, általában jelentős mértékű személyiségátalakulást és stabilitást érnek el. A személyiségfejlődésnek olyan szakaszába lépnek, amelyet főként a lélek kreatív ereje ösztönöz, de nem biztos, hogy a személyiség ennek tudatában van.

Az ötöst a pentagram, vagyis az ötágú csillag jelképezi. Daskalos szerint a pentagram ábra négy „végtagja és feje” az emberi személyiség jelképe. Az ötöst jelképezi a kéz is: négy kiterjesztett ujjunk és hüvelykujjunk arra emlékeztet, mintha valami új után akarnánk nyúlni. Az ötöst anyagi gyarapodással, illetve az öt érzékszervvel észlelhető dolgokkal is összefüggésbe szokták hozni. Az ötös ezért az építő szabadság, a merev mintáktól való elszakadás, a kaland, a fejlődés és a lelki valóság felé kiterjedés minőségeivel ismertet meg bennünket.

A pöffeszkedő ego az ötös energiáját úgy próbálja megragadni, hogy magát gyarapítja vele. Mindenhez ragaszkodik, amit csak megkaparint. Mohóságában nyughatatlan, kapkodó, különc és élvhajhász lesz. Másik változatában visszahúzódik, mint Midasz király, hogy aranyát felhalmozhassa. Leeresztett változatában az ego elszigetelődik, mindent kerül és szenvtelenné válik, mert aggódik, hogy elveszíti felhalmozott javait. A Kerubokra való csendes ráhangolódás segít, hogy hálával, méltósággal és felelőséggel tudjuk fogadni az univerzum bőségét. Amíg begyűjthetünk tengernyi dolgot és tapasztalatot, amelyek lelkünket támogatják, nincs rá szükségünk, hogy bármibe kapaszkodjunk. Mennyei segítőink, a Kerubok híven megőrzik a számunkra hasznos dolgokat, hogy bármikor visszakereshessük azokat, ha a jövőben szükségünk lesz rájuk. A kötődésmentesség semleges állapotában a maga teljességében élvezhetjük az életet, miközben semmibe sem kell belekapaszkodnunk. Intuíció és tanítási tapasztalataik alapján a szerzők úgy találták, hogy a fehéres rózsaszín áll a legközelebb a Kerubok rezgéséhez. 

Hatos archetípus

 

• Arkangyali rend: Szeráfok

• Jelkép: hatágú csillag (hexagram)

• Szín: szivárvány

• Erények: kreativitás, harmónia, szépség, igazság, odaadó szolgálat, művészet, áhítat, látomások megvalósítása

• Egoreakciók: kritikusság, tökélyre való törekvés, túlzott felelősségérzet, izgathatóság, lustaság, önelhanyagolás, hitetlenség, szenvtelenség

Daskalos tanítása szerint a Szeráfok abban segítenek, hogy össze tudjuk hangolni gondolatainkat és érzéseinket. Segítenek az ember sokféle, polarizált aspektusát egyetlen működő egységbe szervezni a lélek szintjén. Felépítésünk isteni kettőssége spirituális és emberi természetünkben, belső férfi- és női energiáinkban is megmutatkozik. Ebből az állandóan fejlődő lélekközpontból vezérelnek a Szeráfok, hogy kreatívan, harmonikusan és szeretettel valósíthassuk meg elképzeléseinket a világban. Segítenek, hogy ebben a folyamatban el tudjunk engedni minden olyan dolgot, ami hasznavehetetlen a lelki úton. A világban megjelenő művészi szépség, az odaadó szolgálat mögött a Szeráfok jelenlétét tudhatjuk.

A Szeráfok a hatos számarchetípust töltik fel energiával, amit a hexagram szimbolizál. A hexagram, ami két egymásba kapcsolódó háromszögből áll, az ellentétek egyesülését jelképezi, és a lélek legáltalánosabb szimbóluma. A lefelé mutató háromszög isteni szellemünk alászállását jelképezi az emberi tapasztalás birodalmába, a felfelé mutató háromszög pedig az emberi természet felemelkedését a szellemi éntudatosságba. A lélek emberi és isteni természetünk tapasztalásainak összessége.

A hatos olyan életszakaszba vezérel bennünket, amelyben az átfogó víziókat harmonikusan és képzeletdúsan megjelenítjük a világban. Túllépünk a konzervatív, gyakorlatias vívmányokon, a szépség és az igazság látható eredményeit bontakoztatjuk ki a világban. Olyan szivacshoz hasonlíthatnánk, amelyből kicsavarjuk a felesleget, és munkához látunk. A hatos archetipikus minőségei kétségkívül lelki minőségeket tükröznek. Hatására az embert olyan megelégedettség tölti el, ami az igazi, mély belső forrásból való töltekezésből és ennek másokkal való megosztásából fakad.

A pöffeszkedő ego úgy próbálja használni a hatos archetipikus energiáját, hogy a saját mércéje szerint megállapított tökéletességre törekszik. Ítélkezővé, perfekcionistává, hiperkritikussá válik. Ahelyett, hogy hagyná maguktól kibontakozni a teremtő folyamatokat, úgy véli, hogy az események kimenetele egyedül tőle függ. Az ego sápadt változatát, miután szellemi forrásától elvágta magát, legyűrik a teendői. Lusta lesz, elhanyagolja magát, érzésre képtelenné, fantáziátlanná válik. Az elkülönült ego mind pöffeszkedő, mind sápadt változatában képtelen lesz arra, hogy igazán kreatív teljesítményt tudjon elérni.

A Szeráfokra való ráhangolódás lelkünk olyan nyugvópontjára emel bennünket, ahol szellemi és emberi forrásaink összetalálkoznak a szeretet hatására. Ezen a ponton minden ember hozzájuthat ahhoz az eszközhöz, amellyel megvalósíthatja azt az egyedi dolgot, amit csakis ő tud nyújtani az emberiségnek. Amikor ez megtörténik, az élet öröm lesz számunkra és mindazok számára, akikkel kapcsolatba kerülünk, beleértve láthatatlan segítőinket is.

A szivárványszín áll legközelebb a Szeráfok arkangyali rezgéséhez. Vibrálása olyan, mint a gyémántról visszaverődő fény, és az ember sokféleségét képviseli, amely azonban mégis egy.

 

Hetes archetípus

 

• Arkangyali rend: Fejedelmek

• Jelkép: hétágú csillag (a misztikus csillag) 

• Szín: ibolyaszínnel szegélyezett türkiz

• Erények: bölcsesség, intuíció, inspiráció, hitből fakadó bátorság, remény, rálátás, logika, szemlélődés, miszticizmus, meditáció, önelemzés

• Egoreakciók: félelem, távolságtartás, fanatizmus, előítélet, végletesség, szőrszálhasogatás, tompaság, közömbösség, felszínesség, pontatlanság, szűklátókörűség, ostobaság, tudatlanság, irracionalizmus

A Fejedelmek az arkangyalok azon rendje, amely a szellemi átalakulásban érdekelt, éppen ezért ez a rend most rendkívül aktív bolygónkon. A Fejedelmeket olyan világ készteti megjelenésre, mint a miénk – kimerült, elhasznált és reménytelen. Azzal csökkentik a sötétséget, hogy belső csendre, hitre, reményre és bátorságra ösztönöznek. Míg – Daskalos szerint – a régebbi korokban főként a fejlettebb szellemiségű emberre hatottak, ma az egész emberiségen keresztül nyilvánulnak meg. Azokat, akik nincsenek tudatában jelenlétüknek, érthetően szorongás fogja el, mert életüknek azon területei, amelyeket nem hatja át spirituális érték, most összeomlóban vannak. A vallási tradíciókban mostanában megjelenő spirituális újjászületés a Fejedelmek tevékenységét jelzi; ez azonban még csak előjele isteni küldetésüknek, mert ennél sokkal nagyobb dolgok várnak ránk az Új Ég és Föld közeledtével.

A Fejedelmek a hetes archetipikus ideáljainak rezgéséhez állnak a legközelebb. A hetes ősidők óta a legszentebb szám. Magába foglalja a hármat és a négyet, a tökéletes rendet jelképezi. Ez a tökéletes rend mutatkozik meg olyan rendszerekben, mint a hét zenei alaphang, a hét csakra, az elemek rendszerének hét periódusa.

Pszichológiai értelemben a hetest olyan szellemi alapú fejlődési folyamatnak tekinthetjük, amely a belső ént Isten felismeréséhez vezeti. A hetes archetípusa ezért pszichológiai szempontból tekintve az Apokalipszis archetípusának megfelelője. Sehol sem olyan nyilvánvaló ez a megfelelés, mint a Jelenések könyvében, ahol a hetes képe állandóan jelen van: hét pecsét a tekercseken, hét lámpás a trón előtt, hét csillag, hét angyal, hét templom, hét harsona, hét szem a bárányon...

A heteshez társított erények a logikus elemzés és a filozofikus rálátás, de a bölcsességet, bátorságot, hitet, reményt és a belső csendet is magába foglalja misztikus minősége. A belső csend egyfajta nyugodt, meditatív, intuitív belső központot jelent, amely jelen van még a tevékenységeinkben is. A hetes maga a visszatérés ahhoz a csendhez, amelyből az élet kipattant, illetve a csend visszatérése hozzánk.

A pöffeszkedő ego félelemmel reagál a Lélek közeledtére. Nagyravágyásában megalkotja saját verzióját a „bölcsességre”, ítélkező, szőrszálhasogató és fanatikus lesz. Félelmet kelt, hogy elűzze a belső csendet és nyugalmat. Elzárkózik elefántcsonttornyába, onnan tekint tartózkodó fensőbbséggel a világra. De elszigetelheti magát az isteni bölcsességtől felszínességgel, szűklátókörűséggel, zavaros és irracionális viselkedéssel is. A Fejedelmekre való tudatos ráhangolódás biztos módja annak, hogy semlegesítsük a hetes félelmen alapuló egoreakcióit, és beengedjük életünkbe a bölcsességet, a békét, a nyugalmat és a bátorságot.
A Fejedelmek rezgésfrekvenciáját a türkiz szín vizualizálásával érhetjük el, amelyet ibolyaszín szegélyez.

 

Nyolcas archetípus

 

• Arkangyali rend: Hatalmasságok

• Jelkép: nyolcágú csillag (oktogram)

• Szín: aranyosnarancs

• Erények: isteni hatalom, megadás az isteni akaratnak, kitartás, jóindulatú irányítás, versenyképesség, szorgalom, rendezettség, odaadás, hatékonyság


• Egoreakciók: vágy, kötekedés, hatalommal való visszaélés, harciasság, anyagközpontúság, tapintatlanság, uralomvágy, követelőzés, gyengeség, tehetetlenség, pongyolaság, hanyagság, sérülékenységA Hatalmasságok az az arkangyali rend, amelynek segítségével közelebb kerülhetünk az isteni hatalomhoz. Azzal segítenek bennünket, hogy arra ösztönöznek, akaratunkat az isteni akarathoz igazítsuk. A Hatalmasságok vezérlik az önzetlen szolgálatra vállalkozó egyéneket és intézményeket, hogy azok a világnak tett szolgálat magasabb szintjét érhessék el. A Hatalmasságok a Szentlélek szolgálatában állnak, amikor az Isteni Terv megvalósulását segítik elő a világban, és ebben nagy örömüket lelik.

A Hatalmasságok a nyolcas számarchetípust elevenítik meg, amelyet a nyolcágú csillag szimbolizál. A nyolcas, második négyesként, a szilárd teljesítmények másik szintjét hozza világunkba, amelyet a cél szentesít.
A legjobb példát a Hatalmasságok tevékenységére talán a militarizmus átalakítására tett törekvésekben találhatjuk: a békefenntartás, a jó szándék, a humanitárius segítő szándék erőteljes és hathatós intézményeinek megteremtésében. Ugyanígy a nyolcas energiája található minden olyan szándékban, amely az emberi erőstruktúra olyan átalakítására törekszik, hogy azok szellemi értékeket tükrözzenek. Az emberi jogok, nemzetközi segélyek, a környezetvédelem szervezetei mind olyan intézmények, amelyek a nyolcas számarchetípus energiáját tükrözik.

A nyolcashoz társított fő erény az isteni akaratnak való megadás, amely által az igazi erő birtokába jutunk. A jóindulatú irányítás, a versenyképesség, a megbocsátás, a kitartás és a rendezettség olyan erények, amelyek a nyolcas spirituális ideáljával összhangban rezegnek. Olyan tudatosságot jelent, amely elősegíti a spirituális értékek erőteljes, gyakorlati megvalósulását. A pöffeszkedő ego lázasan sóvárog a nyolcas szent energiája után, mivel fontosságra, luxusra, státuszra és uralomra vágyik. Környezetén úgy uralkodik, hogy megpróbálja teljesen kiszipolyozni azt. Harcol és fenyeget, másokra való tekintet nélkül követel, hogy hatalmát biztosítsa. A sápadt ego viszont úgy reagál a nyolcasra, hogy teljesen megtagadja saját erejét. Gyengévé, tehetetlenné, közönyössé és sebezhetővé válik, csak hogy elkerülje a veszélyt, amelyet az igazi erő jelentene számára. A Hatalmasságok rezgésére való ráhangolódás igazi ellenszere a sóvárgásnak, véget vet a fontosság egoista illúziójának és az egyéb gyengeségeknek.

A Hatalmasságokra való ráhangolódáshoz az aranyosnarancs fény vizualizálását ajánljuk a meditációkban.

Kilences archetípus

 

• Arkangyali rend: Trónok

• Jelkép: kilencágú csillag (enneagram)

• Szín: aranysárga

• Erények: feltétel nélküli szeretet, egyetemes szolgálat, emberszeretet, jótékonyság, jótétemény, nagylelkűség, idealizmus, türelem


• Egoreakciók: önámítás, önelégültség, mártírkodás, túlzott szentimentalizmus, bosszúvágy, nemtörődömség, érdektelen magatartás, apátia, érzéketlenségDaskalos szerint az ember őrangyala a Trónok arkangyali rendjéből érkezik. Az őrangyalok isteni, feltétel nélküli szeretettel szolgálnak bennünket, és támogatnak, hogy mi is ugyanezzel a szeretettel tudjuk áthatni minden élményünket. Amennyire sikerül ez, olyan mértékben tudjuk elérni a szellemi mesterfokot és a megvilágosodás küszöbét.

A Trónok a kilences számarchetípust töltik fel energiával. Püthagorasz szerint a kilences az emberi út beteljesülését, a megismerés teljességét jelképezi. Megjegyzi, hogy a 8+1, a 7+2, a 6+3 és az 5+4 összegek magukban foglalják az összes számot, ezzel is jelezve a kilences teljességét.

Az enneagram kilenc különböző személyiségtípust, valamint ezek egymáshoz való viszonyát írja le, és megmutatja a lelki átalakuláshoz vezető utat. Ha az enneagram kilenc személyiségtípusa azonosulni tud a hozzá társított erényekkel, akkor a személyiség teljessé válhat. Ezek az erények a következők: nyugalom, hála, őszinteség, egyensúly, stabilitás, kötődésmentesség, bátorság, elkötelezettség, megadás és céltudatos cselekvés. E folyamat egyesítő eleme az erényeket átható isteni szeretet és a szolgálat.

Az a személyiség, amelyet isteni szeretet és kegyelem hat át, annyira megközelíti belső szellemi lényegét, hogy az elkülönült ego itt már majdnem elveszti uralmát. A pöffeszkedő ego azonban összeszedi minden erejét, és még egy utolsó kísérletet tesz: megragadja a kilences szent energiáját, és „beindítja” az önámítást. Ezt általában úgy teszi, hogy megpróbál „szentet” csinálni magából. Azzal, hogy szenved, mártírkodik, „feláldozza magát”, igen hatásosan meggyőzi önmagát és másokat is a „jóságáról”. Ez az álságos gőg ezért minden egocsapda közül a legravaszabb és a legveszélyesebb. Daskalos a „fény angyalának álcázott démonnak” nevezte. E hamis büszkeség könnyen agresszív tettekbe csap, hogy helyreállítsa az ego „becsületét” és „igazságot” szolgáltasson mindazoknak, akik megsértették. A kilences büszkesége mély és megfoghatatlan formája az önbecsapásnak azzal kapcsolatban, hogy ki vagyok. Az ego elvághatja magát a kilences energiájától úgy, hogy gondatlan, apatikus, érzéketlen és hálátlan lesz.

Tízes archetípus

 

• Arkangyali rend: Domíniumok

• Jelkép: tetraktisz

• Szín: fehér

Szellemi ideálok: tökéletesség, szellemi mesterfok, megvilágosodás, egységtudat, megtérés (egység a Lélekkel)

Daskalos szerint a Domíniumok és az ennél magasabb rendek olyan szinten működnek, hogy kevés közérthető dolgot lehet róluk elmondani. Az emberiség iránti szolgálatuk azonban mindenképpen érezhető, amikor például valamilyen titokzatos módon spirituális mesterszintre emelik azokat, akik az önirányítás és a személyiségegyesítés kívánt fokát már elérték. Ekkor az isteni bölcsesség, erő és szeretet eredményeit újabb, tökéletesebb szintézisbe rendezik. Mivel viszonylag kevesen vannak, akik már elérték azt a szintet, hogy a Domíniumokkal tudatosan együttműködhessenek, a Domíniumok türelmesen várnak arra, amikor majd megközelíthetik a fejlettebb egyéneket.

A Domíniumok a tízes számarchetípushoz közeli frekvencián rezegnek. Püthagorasz azt tanította, hogy a tízes szent szám, a tökéletesség kvintesszenciája. Ezt az állítását arra a tényre alapozta, hogy a tízes az 1+2+3+4 összege. Ezt az összeget tetraktisznak nevezte, és tíz pontból álló szimbolikus háromszöggel illusztrálta. A tízes mint a decimális rendszer alapja a fizikai tökéletesség archetipikus ideáljaként is értelmezhető.

Az archetipikus tökéletesség, még a véges emberi létsíkon is, legtöbbünk számára egyelőre messze van. Ugyanakkor hasznos, ha egónkkal vívott napi küzdelmeink során magunkban hordozzuk magasabb szellemi célunk képét, mert reménnyel és derűvel tölthet el bennünket a nagyszerűbb lehetőségek tudata. A tízes „megvilágosodás utáni” ideáljait ebben a szellemben mutatjuk be. Itt érdemes megemlíteni egy paradoxont, amit legtalálóbban Ramana Maharshi, az indiai bölcs értelmezett. Azt mondta, hogy a megvilágosodás útjában álló legnagyobb akadály az a tévhitünk, hogy nem vagyunk megvilágosodva. Ez az igazság belső isteni lényünk időtlen természetéből fakad. A szellemi út paradoxonja!

A Domíniumok rezgéséhez a fehér színt társítjuk, mint az összes szín tökéletes szintézisét.

Tizenegyes archetípus

 

• Arkangyali rend: Nagyurak

• Szín: aranyfehér

Szellemi ideálok: felelősség, szabadság, öröm, béke, bizalom és megbízhatóság

A Nagyurak, csakúgy, mint a Domíniumok, olyan magas szintű és titokzatos tartományban működnek, hogy csak keveset tudunk mondani róluk. Arra azonban következtetni lehet, hogy a megvilágosodott emberi lényt vezetik a szellemi szolgálat egyre magasabb dimenziói felé. A Nagyurak arra emlékeztetnek bennünket, hogy a megvilágosodás csak kezdete univerzumbeli létünknek, és az ambrózia szürcsölgetésénél több kívántatik meg tőlünk, amikor angyali kórusok énekétől kísérve végre megérkezünk a mennyek kapujához!

A Nagyurak a tizenegyes számarchetípust eleventik meg. A tizenegyes „az átmenet, a túlzás, a veszély, a konfliktus és a mártírság szimbóluma”. Úgy értelmezhetjük ezt a definíciót, hogy mindig akad váratlan kihívás még a szellemi mester számára is, amint megkezdi szolgálatát a magasabb dimenziókban. A fejlődés véget nem érő és állandóan nagyobb felelősség a velejárója, de ugyanakkor folyamatosan növekvő szabadság és öröm is. Most és az örök jövőben felelősség van rajtunk, amely egyenes arányban áll az általunk mutatott megbízhatósággal, ez pedig tükröződése annak, milyen mértékű és mennyire szilárd a bizalmunk az isteni akaratban.

A tizenegyes „veszélye” arra a kockázatra utal, hogy még a szellemi mester is letérhet az isteni akarat útjáról, ha rendkívüli kísértésnek van kitéve. Megpróbáltatást jelenthet feladni egy érdemesnek, hasznosnak tűnő utat azért, hogy nekivágjunk a messzire mutató isteni akarat nehezebb útjának. Minden vallás tud ilyen próbatételről, amelyeket mestereiknek, szentjeiknek kellett átélniük. Ilyenkor magasabb érdekekből üdvösebb kilépni mások csodálatának bűvköréből, és olyan szellemi szolgálatot vállalni, amit nem illet emberi elismerés.

Daskalos ezt a csalogány és a varjú példájával szemléltette. Ha a csalogányt kiemelik aranyozott ketrecéből és a tengerbe dobják, megfullad. A varjú azonban, bár közönségesebb, de hű maradt saját természetéhez, felrepül és elszáll. Az emberi felelősség minden esetben az, hogy tudjunk elengedni, és hagyni, hogy Istené legyen a mindenki javát szolgáló teljes felelősség.

Azt javasoljuk, hogy meditációinkban az aranyfehér szín vizualizálásával próbáljunk meg kapcsolatot keresni a Nagyurak rezgésével.

 

Tizenkettes archetípus

 

• Arkangyali rend: a névtelen rend, Shamaellel

• Szín: indigó

Szellemi ideálok: részvétel a teremtésben


Daskalos szerint a Shamael arkangyali rend a föld elem ura: Sham fényt, az „a” feminitást vagy anyagot, az „e” Istent jelent. Az életjelenség létrehozása és fenntartása az anyagi síkon, beleértve fizikai testünket is, főként Shamael munkája.

Shamael kizárólag az Isteni Feminin tartományában munkálkodik, kapcsot jelent az arkangyalok összessége és a sűrű anyag világa között. Feminin természeténél fogva ezért Shamael szolgáltatja a tettek és lehetőségek területét, amelyen keresztül a többi arkangyali rend megvalósíthatja teremtő szándékát fizikai vagy biológiai megnyilvánulás formájában. Az utolsó, a Névtelen Rend oly tökéletes összhangban egyesül Shamaellel, hogy képes az Isteni Feminin teljes arkangyali potenciálját kibontakoztatni. Amint egy mester egyre növekvő világossággal és pontossággal hangolódik rá az arkangyali rendekre, megvan a lehetősége, hogy végül közvetlenül együttműködjön a Névtelen Renddel és Shamaellel, és a természeti törvények magas szintű alkalmazásával új anyagi dolgokat hozzon létre. Ilyenekről számolnak be a távol-keleti mesterekről szóló és a bibliai történetek is, amikor például Jézus kenyeret és halat szaporított ötezer ember számára.

A Névtelen Rend a tizenkettes archetipikus ideáljának frekvenciáján rezeg, amely a legmagasabb spirituális szintet reprezentálja, amit fizikai alakjában az ember elérhet. Aki esetleg ezt a szintet meghaladja, úgy emelkedhet a mennybe, mint Éliás próféta: „tűzszekéren”. A tizenkettes a kozmikus rend és az üdvözülés szimbóluma. Míg a szakrális hét a három és a négy összege, a tizenkettő ugyanezen számok szorzata. Mint a harmadik és utolsó négyesség, a tizenkettes teljessé teszi az isteni rend megnyilvánulási lehetőségeit a Földön az Istennel való együtt-teremtés által. Egyelőre lehetetlen próbálkozás volna részletesen leírni ezt a távoli emberi lehetőséget és messze ható következményeit. Ám a kép nagyon is valós.

Meditációban tudatunkkal hangolódjunk rá Shamaelre és a Névtelen Rendre – amelyet néha az Indigó Sugár arkangyali rendjének is hívnak –, közben őrizzük magunkban a jövőbeli együtt-teremtés reményteli képét.

 

Forrás: www.nlcafe.hu

Ki a Születésed Angyala?


1 2 3 4 5 6 7 8 9

A B C D E F G H I
J K L M N O P Q R
S T U V W X Y Z

Számold ki a Névszámod!

Pl.:Papp Nikolett: 7+1+7+7+5+9+2+6+3+5+2+2=56 5+6=11 1+1=2
Névszámom: 2


Számold ki az Évszámod!

Pl.:1999.09.08. 1+9+9+9+9+8=45 4+5=9

A születési számom: 9

9+2=11 1+1=2 
És megvan.


1-es angyalszám: ARIEL

2-es angyalszám: CHAMUEL

3-as angyalszám: GABRIEL

4-es angyalszám: HANIEL

5-ös angyalszám: JOPHIEL

6-os angyalszám: METATRON

7-es angyalszám: MIHÁLY

8-as angyalszám: RAFAEL

9-es angyalszám: URIEL

 

sites.google.com

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Bajsz Sándor - bajszsandor@gmail.com

Turcsány Katalin - turcsany.kati@gmail.com

Kedves cikkíró!A 33 szám leírása lemaradt.Ha lenne kedves,ezt tudná pótólni,mert nagyon kíváncsiak lennénk rá!Köszönettel

margit ballok - margitaballokova1961@gmail.com

KÖSZÖNÖM KEREK MEG TÖBBB ILYEN CIKKET, MERT NAGYON ERDEKEL....HALASAN KÜSZÜNÜM.....

D Gréta - drenkovicsgreta@freemail.hu

Kedves cikkíró! Nekem a 34-es jött ki, de sehol sem találom hozzá a leírást , pedig nagyon érdekelne. Válaszodat előre is köszönöm .

Varga Krisztina - vakiki05@freemail.hu

Kedves cikkíró!
Nekem a 33-as jött ki, de sehol sem találom hozzá a leírást, pedig nagyon érdekelne. Válaszodat előre is köszönöm.

Chagall - táblaszerkesztése fent.

A 1-11 ,22,33 táblán elhelyezve hiányzik a 10 mig a leirásban a 11 dominiumok nevet kapja.

Aztán a angyalok nevei és a táblán a levegős elemü Rafael 4 angyali sorszámot kap ami a számokat tekintve a föld elem szimbóluma itt viszont a nap és hold konjukcióját magyarázza megjegyezném innen idézve"Lelki értelemben ezt úgy teszi, hogy harmóniát és rendet teremt a személyiségünkben. Azáltal, hogy elménk, érzelmünk és akaratunk teljesítményeit összehangolja,"
Kicsit az összehangolás nem pontos.

Dascalos a Ciprusi Mágus biztos igy magyarázta?

Valami hiba csuszott be a forditásba valószeg.

Nekem a nő mindkét irányba forog aszerint merre akarom forgatni..remélem nem vagyok önelégült de ez van.

 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 7
Összes: 3089416
Hónap: 14307
Nap: 315