Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Horváth Zoltán az Angyalokról

Horváth Zoltán az Angyalokról

2011. November 02. - Szerző : Horváth Zoltán előadásának részlete

Horvát Zoltán 15 éves kora óta Látó. Ha valaki, akkor Ő bizonyosan tudja, hogy kik az angyalok, mire képesek, milyen módokon avatkoznak az ember életébe és milyen csodákra képesek. Ugyanakkor az Angyalok segítségét is kérhetjük, ha ismerjük a technikát hozzá. Zoltán nem rejti véka alá a tudását, hanem megosztja minden nyitott és szeretetteljes emberrel a saját épülése és sorsának jobbítása céljából.

 

Az ember Őrangyala

 

Sokszor előfordulhatott már mindenkinek az életében, hogy úgy érezte, Angyalok vigyáznak rá. Talán az ember maga se tudja, hogyan, de ezáltal sok vészjósló helyzetet úszott már meg. Mindenkinek van Őrangyala, csak sokan nem tudnak róla. Az Őrangyalunk végig kísér bennünket az egész életünkön és átsegít minket mindenféle nehézségen. Velünk van az életünk boldog pillanataiban, velünk van a botlásainknál, velünk van mindig.

 

Az Angyalok a segítőink

 

Sok ember csak azt hiszi el, amit a szemével is lát. Megszokta, hogy csak a fizikai világot észleli és ezért a gondolatai arra is állnak rá. De meg lehet érezni az angyali jelenlétet is, mert ők körülöttünk vannak és arra várnak, hogy mi segítséget kérjünk tőlük. Az Őrangyalok általában akkor avatkoznak az életünkbe, akkor szólnak bele a sorsunkba, ha megkérjük őket. Szerető gondoskodással mindig körülvesznek bennünket, segítenek nehéz szituációkon túljutni, sőt olykor érzések, sugallatok és álmok formájában próbálnak bennünket a jó irányba is terelni, hogy elérjük a céljainkat és boldog életet tudjuk élni.

 

Nem árt tudni, hogy az Angyalok is alá vannak vetve a spirituális világ törvényszerűségeinek. Éppen ezért mivel rájuk is vonatkoznak az isteni törvények, ezért nekünk elő kell segítenünk, hogy ők segíteni tudjanak nekünk, ha valami gondunk van. Csak úgy nem avatkozhatnak a sorsunkba, erre felhatalmazást kell adnunk nekik. Ezt azzal tudjuk megtenni, hogy kérünk tőlük és szólunk hozzájuk.

 

Az Angyalok hierarchiája

 

Az angyali karok felépítése a következő hármas tagozódást követi.

 

Az Angyalok első kara

1.)Szeráfok – Ők állnak a legközelebb a Teremtőhöz.

2.)Kerubok – Ők hordozzák a tudást, az egységet.

3.)Trónusok – Ők a Teremtő utasításait hajtják végre.

 


Az Angyalok második kara

1.)Uralmak – Ők a bölcsességnek a képviselői.

2.)Erények – Ők útmutatók, illetve hordoznak bizonyos, a bátorsággal kapcsolatos tulajdonságokat.

3.)Hatalmasságok – Ők tulajdonképpen az Alfa és az Omega, az Élet és a Halál Angyalai.

 

Az Angyalok harmadik kara

1.)Fejedelemségek – Ők azok, akik a különböző vallások elterjedésében segítettek.

2.)Arkangyalok – Ők szintén a Teremtő üzeneteinek közvetítői, s ők hordozzák a tűz, a víz, a levegő és a föld elemet, illetve azoknak az energiáit.

3.)Angyalok – Az Angyalok közvetítenek az Ember és a Teremtő között.

 


Ki a Védőangyalom?

Melyik Arkangyal alá tartoznak a Védőangyalok?

 

Mindenkinél a születésének pillanatában dől el, hogy ki lesz az ő Védőangyala, s hogy az ő Védőangyala melyik Arkangyal alá tartozik. Van 9 olyan fő Arkangyal, aki alá tartoznak azok a Védőangyalok, akik ránk vigyáznak. Az a tény, hogy ki, melyik Őrangyalhoz tartozik és az ő Őrangyala melyik Arkangyal alá tartozik, hatással van az illető életére és sorsának alakíthatóságára. Ez a 9 Arkangyal 9 féle út, 9 féle megnyilvánulás, 9 féle erő, ami ki tud bontakozni az életünkben. Nem árt ezért tudatában lenni annak, hogy melyik csoportba tartozunk.

 

A nevünk segítségével tudjuk kiszámolni, hogy mi melyik Arkangyal alá tartozunk. Gyakorlatilag a nevünk számértékeinek segítségével lehet ezt a legegyszerűbben meghatározni. Ehhez azt kell tudnunk, hogy az ábécé melyik betűje melyik számnak feleltethető meg.

 

 

1-es számhoz tartozik az A, a J és az S betű.

2-es számhoz tartozik a B, a K és a T betű.

3-as számhoz tartozik a C, a L és az U betű.

4-es számhoz tartozik a D, az M és a V betű.

5-ös számhoz tartozik az E, az N és a W betű.

6-ös számhoz tartozik az F, az O és a X betű.

7-es számhoz tartozik a G, a P és az Y betű.

8-as számhoz tartozik a H, a Q és a Z betű.

9-es számhoz tartozik az I, és az R betű.

 

1.       lépés: A személyes névszám kiszámítása

Teendő: a nevünk betűit kell behelyettesítenünk számokkal, majd ezeket a számokat össze kell adni, amíg egyjegyűt nem kapunk. A nőknél mindenképpen a születési név kell, s ha két keresztnevünk van, akkor mind a kettőt be kell helyettesíteni számokkal és a végén kapott egyjegyű szám lesz a személyes névszámunk.

 

2.       lépés: A születési szám kiszámítása

A születési számunkat úgy kapjuk meg, hogy a születési dátumunk számjegyeit addig adjuk össze, amíg végeredményül egyjegyű számot nem kapunk.


3.       lépés: Az Arkangyal száma

Végül a névszámot és a születési számot össze kell adni, amíg végeredményül egyjegyű számot nem kapunk. A kapott szám megmutatja, hogy melyik Arkangyal alá tartozik a mi Őrangyalunk.

 

9 Arkangyal

 

 1. Ariell
 2. Sámuell
 3. Gábriell
 4. Hániell
 5. Jophiell
 6. Metatron
 7. Michaell
 8. Raffaell
 9. Uriell

 

 • Ariell – Az élet, a szerelem, az erő, illetve a mentális kitartás lehetőségét hordozza.
 • Sámuell – A problémák megoldásának és a tehetségnek a lehetőségét hordozza.
 • Gábriell – A kommunikáció, a kapcsolatépítés, a dolgok ápolásának és a boldogságnak a lehetőségét hordozza.
 • Hániell – A nehéz helyzetek legyőzésének, a függőben lévő helyzetek feloldásának, illetve az új dolgokba való áttérésnek a lehetőségét hordozza.
 • Jophiell – Az élet értelmének a megértését, az álmok üzeneteinek a megértését, a gyógyítás misztériumának a megértését, illetve annak lehetőségét hordozza.
 • Metatron – A védelemnek, a spirituális tudatosságnak és a spirituális ösvény megtalálásának lehetőségét hordozza.
 • Michaell – A bátorságnak, a szándék hajlíthatatlanságának, illetve a győzelemnek a lehetőségét hordozza.
 • Raffaell – A figyelemnek, az objektivitásnak, az intelligenciának, a hangolódásnak és az intuíciónak a lehetőségét hordozza.
 • Uriell – A tervek és a kapcsolatok megértésének, az élet múltjának, jelenének és jövőjének megértését és az intuitív énnek a lehetőségét hordozza.

 

A sikeresség kulcsai

 

Az Őrangyalunk segítségével elindulhatunk azon az úton, amin a saját tehetségünket kibontakoztathatjuk. A sikernek ugyanis az a titka, hogy az ember a saját útján próbál elindulni a saját képességei és lehetőségei irányába. Ha a szüleink mondják meg, hogy milyen szakmát és életet válasszunk, ha valakit példaként állítunk magunk elé és az ő életét vagy sikereit próbáljuk meg lemásolni, az sosem sikerülhet annyira. Az élet nem egy MLM rendszerű üzlet, ahol egymás másolásával sikereket érhetünk el. Nem! Mindenkinek saját adottságai vannak, mindenkinek a sorsában már a születésekor eldőlt, hogy milyen képességeket, lehetőségeket és tudást hoz magával. Ha az illető abba az irányba tud elindulni és azt tudja kibontakoztatni, akkor ő tényleg sikeresnek fogja érezni magát az életben, így valóban sikeressé is fog válni az önkiteljesedésében.

 

Hogyha az Őrangyalunk segítségére van szükségünk, akkor kérhetjük a segítségét csendesen, magunkban, meditatív módon. Nagyon sok mindenben kérhetjük az Angyalunk segítségét. Kezdve attól, hogy félünk a repüléstől és segítsen bennünket, vigyázzon ránk, egészen odáig, hogy félünk a hajóúttól vagy félünk a vezetéstől, vagy úgy érezzük, hogy gond van a párkapcsolatunkkal, vagy gond van velünk. Nem tudunk olyat kérni az Őrangyalunktól, amiben ne segítene nekünk. Ha azonban karmánk van, vagy mi rosszul éljük az életünket, azon ő nem változtathat.

 

Amikor az ember segítségért folyamodik az Őrangyalához, akkor tulajdonképpen egyfajta rituálét vagy szertartást végez el. Azért fontosak ezek a szertartások és azért fontos az Angyalunkkal való kapcsolatteremtés, hogy tisztában legyünk önmagunkkal, az adottságainkkal, a hozott képességeinkkel, az értékeinkkel, s hogy megpróbáljuk az életfeladatunkat ezek tudatában, szellemében és birtokában véghezvinni. Ugyanis az életfeladat nem más, mint egy lecke, és amikor egy leckét az ember nem akar megtanulni egy adott módon, bizony ugyanaz a lecke más formában, de kísérteni fogja őt, újra meg újra megjelenik előtte, amíg meg nem oldja.

Az élet úgy van összerakva, hogy mindig van a tanulásnak könnyű módja, de vannak nehezebb utak is. Ha a könnyű módot az ember visszautasítja, akkor a nehezebb és bonyolultabb út fogja őt kísérni és a nehezebb, buktatókkal teli úton kell élnie az életét.

 

A szertartások segítségével, az Angyalunk megidézésével, valamint azzal, hogy megtudjuk, hogy mi milyen tulajdonságokat hordozunk, melyik Arkangyalhoz tartozunk, olyanná válunk, mint a kíváncsi kisgyerekek, akik fogékonyak mindenre, s mindent be tudnak fogadni, ami az életükben pozitív módon kibontakozik és mindezt a legtermészetesebb úton tudják megtenni.

Az élettervünket a legtermészetesebb módon érdemes teljesíteni. Ha az életünk bonyolulttá válik, azt bizony mi tesszük bonyolulttá olyan dolgokkal, amelyeket mi idézünk meg az életünkben: akadályokat, nehézségeket, amelyeket mi gördítünk a haladásunk és a fejlődésünk útjába. Ezért érdemesebb az életfeladatunkat minden más elé helyezni és úgy megcsinálni a leckét, hogy azzal a lehető legkönnyebb módon legyünk készen.

 

Ha eddig nem így tettünk, akkor itt vannak az angyali szertartások, amelyek segítségével minden a helyére kerül az életünkben. Nekünk nem kell mást tennünk, mint fokoznunk a tudatosságunkat az életünkkel kapcsolatban. Ezek a szertartások arra jók, hogy tudatosan irányítsunk a dolgokat és igyekezzünk tudatosságunk segítségével az életünket egy spirituális szintre terelni és spirituális szinten megérteni, feldolgozni és véghezvinni mindazokat a dolgokat, amelyek az életfeladatunk szempontjából igazán számítanak és valóban fontosak. Ha így teszünk, óriási változásokat fogunk tapasztalni és az életünkben az egyik legnagyobb változás az lesz, hogy végre azt fogjuk érezni, hogy nem véres verítékkel és hatalmas erőfeszítések árán tudunk egyről a kettőre jutni, hanem rájövünk arra, hogy az élet nagyszerű és eddig nagyszerű lehetett volna, csak mi bonyolítottuk túl a dolgokat. 

 

Horváth Zoltán egy úgynevezett Holisztikus Képzés keretében tanítja azokat a speciális módszereket, illetve szertartásokat, amelyek segítségével bárki elsajátíthatja a saját Őrangyalával való kommunikációt és kérheti a segítségét. Zoltán az emberek három csoportját különbözteti meg aszerint, hogy életük aktuálisan milyen megélési fázisban van.

 

A szív csakrás csoport angyali módszerei

 

Ezek a technikák azokat a blokkokat oldják, amelyek a mentális képességeket takarják el. Harmonizálják az adás és az elfogadás princípiumát, elősegítik a nyitottságot és a megnyílást a szeretetre. A szív csakrához tartoznak a mentális képességek, illetve itt található az a hajtóerő, ami ösztönzi az embert arra, hogy intellektuális és spirituális témákkal foglalkozzon.

A szív csakra a megismerés és a tudatosság székhelye. Bármily meglepő, a szív csakra kapcsolatban áll a tudatunkkal is és a levegő erő segítségével, a tudatunkkal való kapcsolatunkat is erősíthetjük a szív csakra fejlesztésével.

Mivel az életben törekednünk kell arra, hogy minden szinten kiegyenlítsük az adást és az elfogadást, meg kell tanulnunk, hogy bizonyos dolgokhoz, személyekhez nem szabad görcsösen ragaszkodnunk, viszont az sem helyes, ha mindent csak úgy kiengedünk a kezünkből. Meg kell vizsgálnunk azt, hogy miben vagyunk nyitottak és miben vagyunk zárkózottak. Ezeket a kérdéseket el kell tudnunk dönteni, majd az adást és az elfogadást meg kell tudnunk élni.

 

Torok csakrás csoport angyali gyakorlatai

 

Ez a módszertan oldja azokat a blokkokat, amelyek az önuralmunkat blokkolják, amelyek az önfegyelem és a kommunikáció egyensúlyi állapotát gátolják. A torok csakra az az energiaközpont, ami előkészít bennünket a személyiségünk kibontakoztatására, a spirituális síkokra való ráhangolódásra, illetve a torok csakra az az energiaközpont, ahol az ellazulás és a megfeszülés ritmusa is található. Ide tartozik a ritmikus befogadás és a ritmikus elengedés. Ha ezt a ritmust valami zavarja, akkor légzési problémák adódhatnak. Ha valaki megfigyeli, hogy neki a belégzése vagy a kilégzése hangsúlyosabb, akkor észreveheti, hogy az adás és az elfogadás egyensúlyban vagy esetleg egyensúlytalanságban van benne.

 


Harmadik szem csakrás csoport szertartása

 

Ezek a praktikák is blokkoldó hatásokkal rendelkeznek. A harmadik szem csakra az az energiaszerv, amelyik a legközvetlenebb kapcsolatban áll a lélekkel, az intuícióval és az önmagunkkal szemben érzett felelősségérzettel. Ide tartozik a tiszta érzékelés képessége, a felismerés és a bizalom képessége. Itt értjük meg, hogy mi az életfeladatunk és mi az életünk célja. Természetesen vannak olyan egós blokkok, elsősorban gyerekkorból hozott sérülések, önbizalommal és önbecsüléssel kapcsolatos blokkok, amik elég komolyan árnyalttá tehetik ezen a területen az aura működését. A harmadik szem csakrára vonatkozó angyali szertartások ezeknek a blokkoknak az oldására szolgál.

 

Angyali jelek

 

Általában az angyali változások nem olyan élesen és hirtelen mennek végbe az életünkbe, mint várjuk. Elképzelhető, hogy egyszer csak úgy ébredünk, hogy fantasztikus ötleteink, kreatív gondolatink vannak – ez például lehet angyali segítség. Megtörténhet, hogy valahonnan hozzájutunk egy régóta keresett információhoz – ez is lehet angyali segítség. Vagy megtörténhet az is, hogy amin már régóta szorongunk, idegeskedünk, probléma, annak egyszer csak meglátjuk a megoldását. Ezek mind-mind Angyali jelek is lehetnek.

 

Remélem, sikerült kedvet csinálnom az angyali csodákhoz! Ne feledjük, az angyalok is a valóság részei. Rajtad áll, hogy nyitott szemmel és szívvel állsz-e Hozzájuk, vagy sem.

 

Horváth Zoltán személyes honlapja: www.harmonikuselet.hu

 

Boldog napot! 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Rácz László - 2800 Tatabánya Ady E. u. 1/a

Tisztelt Zoltán!
Az én nevem betűinek megfelelő számokat összeadva 22 jön ki. Mit jelent az, hogy addig kell összeadni, ameddig egy egyjegyű szám jön ki? Azaz hogy csináljak a 22 ből egyjegyű számot?

Adam Iren Maria - 21 Greenlands Cambridge CB2 0QY UK.

Tisztelt Zoltan.
Nagyon orulok es egyben gratulalok a teljesitesehez.Mivelhogy nem leteznek veletlenek,nagyon halas vagyok a segito angyalaimnak hogy Onre talaltam.
Meg azt szeretnem ki deriteni hogy az En Raffael Arkangyalomnak kik a segito Angyalai.
Nagyon de nagyon meg szeretnem es akarom tanulni az egesz spiritualis elettel kapcsolatos temakat.Allitolag en is egy kivalasztott vagyok a sok kozul,lelkeket szeretnek gyogyitani.


Az email cimem-adamirenmaria@googlemail.com.

Tisztelettel udvozlom a messzi tavolbol,de megis a kozelbol.

Adam Iren Maria.

 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 4
Összes: 3088062
Hónap: 15810
Nap: 418