Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Anyaföld - A tüköreffektus

 

 

Anyaföld – A Tüköreffektus

 

 


Anyaföld – a tüköreffektus

Kirael mester tanácsadó Kahu Fred Sterling közvetítésével

2011. július
Mother Earth - The Mirror Effect
Master Guide Kirael, through the mediumship of Kahu Fred Sterling
© Fred Sterling
Lightways Publishing 3075 Kalihi Street, Suite 101, Honolulu, Hawaii, 96819, USA
Lightways@Kirael.com Tel: + 808 952-0880 www.Kirael.com

A magyar fordítás forrása:

http://univerzumitudatossag.blogspot.com/


KIRAEL: Beszéljünk az Anyaföldről, a fiatalabb evolúciós bolygók egyikéről! Amikor a tüköreffektusról beszélek, azt értem ez alatt, hogy ti és az Anyaföld egymást tükrözitek vissza. Ahhoz, hogy ezt a tüköreffektust kellő megvilágításba helyezzem, kifejtem a hasonlatosságokat köztetek és az Anyaföld között. Emberi lényként – a legtöbb esetben – felsőbb énetek, vagy lélek önvalótok két jellegével [aspektusával] bírtok, akik mellettetek dolgoznak a tudatosság bizonyos szintjén. Ez a két jelleg általában egy kicsit idősebb, mint ti, és földrajzilag távol van tőletek. Jellegeitek teljesen ugyanolyan kivetülései önmagatoknak, csupán egy másik formában egy másik úton. Amikor a Változás megtörténik, a jellegeitek legfiatalabbjaként, ti fogtok eljutni a negyedik fénybe, magatokkal hozva az összes letöltött tudását a felsőbb énetek két másik jellegének, akik a tudatosság egy másik szintjére fognak elmenni.

Az Anyaföld is rendelkezik a felsőbb énjének két jellegével, melyek létezésének abszolút kivetülései, és ő is fiatalabb, mint a két másik jelleg, melyek közül egyik sincs fizikai testének térségében. Nem ismeritek ezt a két másik jelleget, mert tudósaitok csupán a világegyetem hat százalékának ismeretével bírnak, és ezek a jellegek kívül esnek ezen a hat százalékon. Az Anyaföld – lévén a felsőbb énjének legfiatalabbja – lesz az egyetlen, mely elmozdul a negyedik fénybe. A két másik planetáris rendszer nincs többé a harmadik dimenzióban, és már más dimenziókban vannak. A felsőbb énetek, mely az omni-jelenlét agyatokként is ismert, kapcsolattal rendelkezik e többi dimenzióval. Az Anyaföld már készen áll eljutni a negyedik fénybe, amint képes összegyűjteni részeit – melyek ti, emberek lennétek.

Az embereknek két gondolati szövete, vagy két tudatossága van: a helyi agy és az omni-agy. A helyi agy az az agy, melyet a napi életetek során használtok, és az omni-agy a lélek agyatok, mely testeken kívül lakozik. Az Anyaföldnek is van két tudatossága. Van egy nagyon tömör, jól megélt valóság összpontosítása, mely valóságotok része, és mindent tud, melyre szüksége van tudni rólatok, és arról, amit tesztek a bolygóval. E tudatosságon kívül van az, amit az Anyaföld felsőbb énjének hívhatnátok. Az én tudatosságom birodalmában, mi az Anyaföld „önvalójának” hívjuk, mert ez tudatosságának teljessége.

Tehát, láthatjátok, mennyire párhuzamos és összekapcsolt a közös utatok. Ma kérdéseitek közül számos fog szólni arról, mi az összefüggésetek az Anyafölddel, és mit jelent az, hogy átjutni ezen a Nagy Változáson a Tudatosságban. Válaszaim közül sok érkezik majd az Anyaföld helyi agyának és omni-jelenlétének egyesített tudatosságából. Lássunk neki!

KÉRDÉS: Az Anyaföld rendelkezik olyan négy testes szervezettel, mint az emberek, illetve a négy teste összekötött a mi négy testünkkel és felemelkedésünkkel a negyedik dimenzióba?

KIRAEL: Igen, az Anyaföld valóban rendelkezik négy testes szervezettel. Amikor leteszitek lábatokat, és megérintitek az anyaföldet, fizikai testét érintitek. A következő test kifelé az érzelmi teste, mely ti vagytok, emberek. Ez a szeretet élmény, mely mindent kiegyensúlyoz ebben az életnek nevezett úton. Kifelé a következő a gondolati test, mely a fizikai teste és az ózonréteg között van. Itt van a helyi agy, mely őrzi az összes gondolatmintátokat, beleszőve útjába, és megpróbálva a tőle telhető legjobbat, hogy kiterjessze a fényben. Minden alkalommal, amikor van egy szeretettel telített gondolatotok, az Anyaföld gondolati teste kiterjeszkedik; érdekességképpen, amikor valami negatív történik, vagy van egy negatív gondolatotok, ez nem idéz elő összezsugorodást a gondolati testében, viszont nem is nagyobbítja meg. Végül, a következő test kifelé a lélek teste, vagy felsőbb énje, mely az ózonréteg, ami hozzávetőleg 161 000 kilométer széles. A Föld tudatossága beleszőtt a lélek testének szövetébe. E szöveten kívül van az Isteni Teremtő szövete. Ha beszélni akartok az Anyafölddel, menjetek ki, túl a lélek testének szövetén, és érezni fogjátok az Isteni Teremtő jelenlétét a legvadabb elvárásaitokon túl, mert lélek teste beleszőtt az Isten-Teremtőbe. Az Anyaföld kiegyensúlyozza ezeket a szöveteket, és mindig a Szeretetben van.

Feküdjetek le az Anyaföldre. Nyújtsátok ki kezeteket, fogjátok meg haját, a gyönyörű zöld pázsitot, így érezhetitek őt. Merüljetek el benne, és értsétek meg: ez az Isten Teremtő, csakúgy, mint ti is Isten-Teremtők vagytok. Ti mindnyájan egy Isteni Teremtők vagytok. Lehet különböző színű, eltérő méretű testetek, férfi, vagy női test, viszont ti mindnyájan az Isten-Teremtő részecskéi vagytok.

KÉRDÉS: Mi a négy testes szervezet jelentősége az Anyaföld és az emberek számára, és milyen régóta az otthona az emberi lényeknek az Anyaföld?

KIRAEL: Ezt a bolygót azért hozták létre, hogy megengedje számotokra a lehetőséget az újbóli megtestesüléshez [reinkarnációhoz] emberi lényként egy evolúciós bolygón a harmadik dimenzióban. Ti nem az Isteni Teremtő szolgálatában vagytok. A négy testes szervezetet – a fizikai, érzelmi, gondolati és lelki testet – e harmadik dimenziós útnak szánták. Ezért van nektek és az Anyaföldnek hasonlóképpen négy testes rendszere. Ti vagytok az egyensúlya az Anyaföld testének, és utaztok az, hogy elmozdítsátok a kettősség egyensúlyából a szeretet egyensúlyába, és az Anyaföld veletek fog utazni. Ti egymást tükrözitek vissza.

Az emberek ezt a bolygót 90 000 évvel ezelőtt népesítették be, azonban ők egy egészen más emberi rendszer voltak, és semmiképpen sem voltak olyanok, mint a ma emberei. Ötvenezer évvel ezelőtt, amikor Lemuria útnak indult, Földetek síkján voltak más planetáris rendszerekről származó lakosok, hogy néhány dolgot helyreigazítsanak, és egy kiegyensúlyozottabb teret teremtsenek meg. Néhányan közületek azóta újra megtestesültetek a Föld síkjára ebben a kiegyensúlyozott térben. Ti mindig az egyensúlyt keresitek, mert ez egy harmadik dimenziós világ jellemzőinek egyike. Az összes negatív és szörnyű dolog, mely a Föld síkján történik, az egyensúlyban van valahol. A Földön mindig minden egyensúlyban van. Ez az egyensúly a kettősség, vagy az ellentétek egyensúlya, ahol minden negatívot egy pozitív egyensúlyoz ki. Világotok átváltozik a szeretet egyensúlyába, ahol a szeretet fogja kiegyensúlyozni a szeretetet.

KÉRDÉS: A szeretetet egyenlővé teszed az egyensúllyal?

KIRAEL: Abszolút. Az egyensúly a szeretet. Ha megérted az egyensúlyt, tudni fogod, hogy az olajszennyezés, piszkos politika, stb. mind szerepet játszik utadban. Tudatában kell lenned annak, hogy mielőtt megkérdezhetnéd magad, mely szerepet fogod játszani, egyensúlyozd ki, bármely szerepet is játszol, azt a szeretetben kell lejátszani. Ha nem vagy hajlandó a szeretetben lenni, akkor ne játssz, mert te leszel az egyensúlyon kívül. A szeretet egyensúly; az egyensúly szeretet. Akkor fogod elérni az igazi egyensúlyt, amikor többé nem járod azokat az utakat, melyek nem szeretet alapúak. A szeretet az egyik cél, melynek a megszállottjai vagytok mindnyájan. Ha nem, akkor elmulasztjátok ezt a Változást, és egy másik harmadik dimenziós útra mentek. Azok, akik az olyan programokat hallgatják, mint ez, a tőlük telhető legjobbat teszik meg, hogy megértsék a szeretetet. Utazásotok legfontosabb része a szeretethez történő eljutás. Ha viaskodtok ezzel a megértéssel, csupán engedjétek el, és tömjétek a szeretetet bele jelenlétetekbe. Az egyensúlyban lesztek.

KÉRDÉS: Hány DNS szállal rendelkezik az Anyaföld?

KIRAEL: Az Anyaföldnek 12 szálas DNS-e van – a legutolsó út. Képes eljutni az ötödik, hatodik, vagy hetedik fénybe, ahogy beszélünk, azonban éppen most csupán két szállal működik, mert idomul és visszatükrözi a kettősség élményét számotokra, azért, hogy teljesen kidolgozza a harmadik dimenziót, és eljusson a negyedik dimenzióba, veletek a fedélzeten. Ugyanúgy, ahogy ti akartok gyógyítani, ő is gyógyítani akar. A negyedik dimenzióban négy szálas DNS-t fog használni, hogy utatokat befogadja.

Mivel az Anyaföld tizenkét DNS szála mindig aktív, amikor szüksége van rájuk, bejuthatna az olajszennyezésbe, mely a Mexikói-öbölben történt, és eltüntethetné azonnal, viszont ez csupán akkor történne, ha az Isteni Teremtő ezt megfelelőnek tekintené megtörténni. Az ilyen ember alkotta katasztrófákon át kell utaznotok, hogy megtanuljátok a leckéket, melyek egy magasabb tudatosságra visznek el titeket. A dolgokat ki kell venni drasztikusan a kezetekből, azért, hogy az Isten-Teremtő lerövidítse utatokat.

KÉRDÉS: Ami a lélek életkort illeti, az Anyaföld egy középkorú lélek, csakúgy, mint a fénnyel munkálkodók többsége? Más szavakkal, ő a mi tükörképünk az életkorát tekintve?

KIRAEL: Nem. Ő egy ősi lény, azzal a célkitűzéssel, hogy az öreg lélek utolsó állomásain legyen. Az Anyaföld kora lényegtelen a jelenlegi útján. Visszatükrözi a két szálas DNS-eteket, azonban ha akarná, beugorhatna a tizenkét szálas DNS-ébe, és hátrahagyhatna titeket.

KÉRDÉS: Milyen öreg a Mars, és miért nem azt választották, hogy az emberek tartózkodási helye legyen?

KIRAEL: A Mars fiatalabb, mint a Föld. A Mars bírt élettel és vízzel egyszer magán, azonban az életforma nem földi-emberi jellegű élet volt. Inkább aquiliai faj jellegű volt. A Földet az Isteni Teremtő választotta az emberiség elhelyezésére, mert sem nem volt túl messze, sem pedig túl közel a Naphoz. A Föld egy atom alapú bolygó, ahol minden az atomból ered. A Föld síkjával egy vonalban rezegtek, mert utatok alkalmazkodott az Anyaföldhöz, csakúgy, mint minden közöttetek és az Anyaföld között.

KÉRDÉS: Olvastam egy gondolatsávról, mely a Földet veszi körül. Tisztáznád ezt, vajon létezik-e ilyen gondolatsáv, vagy gondolatszövet?

KIRAEL: Az a gondolatsáv, melyről beszélsz, az emberek gondolati szövete, és részt vesztek benne a nap száz százalékában. Fizikai testeken kívül van az érzelmi, gondolati és lélek testetek. Gondolati testeteknek két szerkezete működik az idő száz százalékában. A helyi agy, az, melyet minden nap használtok, benne van az ózonrétegben, és az Anyaföld gondolati szövetének része. Ahogy említettem előtte, amikor elég pozitív, fénnyel telített gondolatot visztek be ebbe a sávba, kitágul, és sosem zsugorodik össze, bármi van. Ti vagytok a tudatosság e szintjén az Isten-Teremtő megtestesülései.

Régóta vagytok itt. Elmentetek Lemuriába, ötödik dimenziós lényekké váltatok, viszont Lemuria nem tudott fenntartani egy ötödik dimenziós utat akkoriban. Tehát, felemeltétek Istennő Fényeteket, és engedtétek Lemuriát az óceánba süllyedni, majd később visszatértetek harmadik dimenziósokként. Más szavakkal, ez a gondolatsáv, ez a gondolati szövet, melyről beszélsz, kipattant olyan messzire, hogy a legtöbb energiát felvette, és semmi tanulnivaló nem maradt. Ötödik dimenziós lényekként tizenkét szálas DNS-etek volt, és tanulásotok teljes volt. Az Isten-Teremtő energiái három napra elaltattak titeket (mely a háromnapos sötétség), majd elhagytátok ezt az utat, és szó szerint összezsugorította ezt a gondolatsávot azért, hogy ismét harmadik dimenziósokká váljatok. Na már most, vissza kell utaznotok az ötödik dimenzióba azáltal, hogy átmentek a negyedik dimenzión, melybe átváltotok, ahogy beszélünk.

Minden alkalommal, amikor van egy lenyűgöző, fénnyel telített gondolatotok, legyen az akár egy kapcsolat, munka, vagy bármi egyéb, az eljut a helyi agy szövetébe, és kitágítja. Ha egyszer elegendő fénnyel telített gondolattal telítettétek ezt a szövetet, készen fog állni elmozdulni a negyedik, majd az ötödik dimenzióba, és így tovább.

KÉRDÉS: Az omni-agyunk ugyanolyan, mint az Anyaföldé, vagy különbözik tőle?

KIRAEL: Az Anyaföld omni-agya pontosan ugyanolyan omni-agy, melyhez rácsatlakozhattok. Beszélhettek felsőbb énjével, csakúgy, ahogy felsőbb énetekkel beszéltek, azáltal, hogy túljuttok az ózonrétegen. Ha elmentek az Anyaföld omni-agyához, legyetek felkészülve vele egy ötödik dimenziós szinten beszélni. Ötödik dimenziós lényekként emlékszik rátok. Szól helyi agyatokhoz, ahová az ismereteket letöltik az omni-agyból egy olyan formátumban, melyet megértetek. Ezt mondhatjátok neki: „Isten-Teremtő, Anyaföld, mi a terv e változó út okán?” Az omni-jelenlét, vagy omni-agy el fogja magyarázni a sötétség három napját, és azt, amit tenni fogtok e három nap során.

KÉRDÉS: A legújabb természeti katasztrófák és gazdasági válság hogyan függ össze az Anyaföld szükségletével, hogy megtisztítsa magát a negatív energiáktól?

KIRAEL: Ezeknek az úgynevezett katasztrófáknak kellene megtisztítani az Anyaföldet, azonban nem sikeresek. Emlékezzetek, gondolataitok az Anyaföld gondolati szövetének részét képezik, így, még a gazdasági válság is a tisztulási folyamat része. Ezek a természeti csapások és az ember által létrehozott katasztrófák csupán ébresztők mindenki számára. Kétség kívül ezeket valahol kiegyenlítették, mert az Isten-Teremtő kiegyenlít mindent egy harmadik dimenziós síkon.

Minden beleszőtt az Anyaföld gondolati testébe, és amikor a gondolati testet és a felsőbb ént szövitek át, megalkotjátok az egyensúlyt. Ezt el fogom ismét mondani, mert olyan fontos számotokra megérteni: több fényenergiát vagytok képesek bevinni az Anyaföld helyi agyába, mely ugyanaz a helyi agy, azáltal, hogy gondolataitokat fénnyel telítve tartjátok. Ha ezt teszitek, az Anyaföld helyi agya sosem fog összezsugorodni. Folyamatosan egyre nagyobb és nagyobb lesz, és ez az, mely gyorsabban visz el titeket a Változásba. A szövés folyamata az egyensúly megalkotásához a gyógyító utatok megszemélyesítése e Föld síkján.

KÉRDÉS: Az Istennő Fény a Teremtőnek egy szövete, és hogyan hat az Anyaföldre?

KIRAEL: Igen. Az Istennő Fény a Teremtő Erejének lényege. A férfiak egy Y kromoszómával rendelkeznek, mert valakinek itt meg kell vívni a csatákat. Az X kromoszóma az Istennő kromoszóma, ha akarjátok. Jézus kettős X kromoszómával rendelkezett. Az Istennő energia a szeretetről és alázatosságról szól; körülveszi az Anyaföldet, és most tudatja önmagát a tudatosság e síkján. Amerika egy jó hely az Istennő energia felemelkedésének megfigyelésére, mert közelegnek a választások, és a nők sok új mandátumot fognak megszerezni. Legyetek felkészülve, hogy egy női elnökkel bírjatok, amikor az idő megfelelő, mert ez az egész út az Istennő Fénybe történő eljutás. Ha Istennőként viselkedtek, Istennőként fognak látni titeket, és ha Istennőként tekintenek rátok, akkor az Isten-Teremtő részecskéiként fognak látni titeket. Ezen a ponton sosem fogjátok megtapasztalni, hogy dühösen, vagy mérgesen viselkedtek, mert ti lesztek az Isten-Teremtő lényege, és az Isten-Teremtő sosem bír dühös, vagy mérges térrel fényében. Csupán szerető gondolatokkal táplálva, az Anyaföld gondolati teste a legvadabb álmaitokat meghaladva fog kiterjeszkedni, és gyorsan átváltotok a kettősségből a szeretetbe és fénybe. Elképzelésetek sincs arról, milyen különleges és hathatós az Istennő Fény, vagy isteni női energia.

KÉRDÉS: Mit kell tennünk, hogy tökéletesen igazodjunk az Anyaföld lélek testéhez, és kommunikáljunk vele?

KIRAEL: Egy szó: meditáció. Legtöbbetek, vagy elfelejtette, hogyan kell meditálni, vagy csupán lusta, vagy nem érdekli ennek megtétele. Ti mindannyian ötödik dimenziós lények voltatok Lemuria korában, és képesek vagytok hozzáférni ehhez az energiához a meditáció révén. Ha prána légzést vesztek, és a fotonenergiát bevonjátok meditációtokba, túl tudtok jutni az ózonrétegen az Anyaföld felsőbb énjéhez azonnal, és válaszokat kaphattok bármire, ami érdekel titeket. El kell jutnotok a meditációba, hogy kijussatok a fizikai testből. Amikor ezt teszitek, úgy fogjátok találni, hogy határtalanok vagytok, mert többé nem zár korlátok közé a fizikai test.

KÉRDÉS: Mi fog történni, ha nem vagyunk eléggé a szeretetben, amikor megtörténik a Változás?

KIRAEL: Addigra, mire a gondolati szövet eléggé kiterjed, hogy áthaladjon a Változáson, magába fog szívni titeket az utazásba, és rá fogtok lelni szeretetetekre. Ennek tudatában lenni és elérni az Anyaföld gondolati szövetét a meditáción keresztül oly hatalommal felruházó. Át fogtok jutni az állomásokon. Ahogy jobbá váltok a meditációban, el fogjátok érni az egyensúlyt. Ha szert tesztek az egyensúlyra, nem számít, mit dobnak rátok az elkövetkező pár évben – és sokat fognak rátok dobni – ebben nem fogtok részt venni. Jussatok el az Anyaföld gondolati szövetébe. Jussatok túl az ózonrétegen, beszéljetek felsőbb énjével, és mesélni fog az ötödik dimenziós energiáról, melyek lesztek, amikor felnőttök, hogy olyan nagyok legyetek, mint én!

KIRAEL: Kirael mester, legutóbb azt mondtad, hogy a meditáció számunkra nem leküzdhető. Mit értettél ez alatt?

KIRAEL: Amikor készen állsz meditálni, akkor fogsz meditálni. Ti mindannyian meditálni fogtok végül, és amikor ezt teszitek, kiterjesztitek helyi agyatokat, az Anyaföld gondolati szövetét. Ha mindnyájan képesek lennétek kiterjeszteni az Anyaföld gondolati testét a Mostban a meditáción keresztül, eljutnátok a változásba 2012, vagy 2015, vagy 2018 előtt. Mindenki más dátummal rendelkezik a Változáshoz, viszont a dátumot az fogja meghatározni, milyen gyakran meditáltok, és töltitek meg ezt a gondolatsávot fénnyel.

Ha meditáltok, muszáj, hogy meglegyen az a bátorságotok, hogy mély meditációba jussatok el. Szükségetek van bátorságra, mert kívül lesztek fizikai birodalmatokon. A közvetítő fénylabdaként utazik el a negyedik dimenzióba. Fénylabdaként bárhová elmehettek. Amikor meditáltok, kijuthattok a tudatosság e szövetéből a következő szövetsorba, és utána a következőbe, majd a következőbe, és a következőbe. Rá fogtok lelni minden kérdésetek válaszára.

KÉRDÉS: Mi fog történni, amikor meditálunk, és belépünk az Anyaföld lélek testébe?

KIRAEL: Képesek lesztek hozzáférni a múlthoz és a jövőhöz, ha szeretnétek. Ha beléptek a meditációba és visszautaztok a Lemuriát lezáró állomásokra, amikor ötödik dimenziós energiák voltatok, egy gyönyörű, három méteres testi folyamatban fogjátok találni magatokat. A múlt, jelen és jövő mind egyszerre történik. A múlt és a jövő nem veszett el, és nem dugták el. Itt van, a jelenben, és elérhetitek a meditációban.

Gyakoroljunk meditációval! Vegyetek egy pár mély lélegzetet, és legyetek tudatában annak, hogy egy áramlat halad át rajtatok épp most. Fényatomjaitok rendelkeznek önmagukban egy áramlással, mely megengedi számotokra, hogy eljussatok oda, ahol már voltatok azelőtt. Vegyetek egy másik mély lélegzetet. Ez a fényfolyam elmegy egészen vissza addig a korig, amikor Lemuria megszűnt. Utazzatok velem, és vessetek egy pillantást a három méteres testetekre, és tudjátok, hogy ez lehetséges. Most, forduljatok meg, és nézzétek meg az óceánt, és lássátok, ahogy a föld belemerül. Mégsem sírtok, egy könnycseppet sem, mert tudjátok, hogy egyszer ti fogjátok elvezetni az új dimenziót a Föld síkjára. Mondjatok el egy áldást Lemuriáért, hiszen el fog telni egy kis idő – életidők ezrei – mielőtt visszatértek az ötödik dimenziós útra. Tudjátok, hogy a ti Isteni Teremtőtök az, aki ezt az egész folyamatot számotokra elérhetőnek ítélte.

Most rázzátok le kezeteket, és helyezzétek vissza energiáitokat a Föld síkjára! Fordítsatok hátat Lemuriának, és mondjatok búcsút neki! Gyertek vissza most velem ide!

KÉRDÉS: Mi történt Lemuria népével, amikor elmerült az óceánban? Mit gondoltak és éreztek?

KIRAEL: A lemuriaiak anyagtalanná váltak a növényi élettel együtt, és visszatértek az Isten-Teremtő Fényébe. Ha tudni akarjátok, mit gondoltak akkor a lemuriaiak, menjetek el a természetbe, szagoljátok meg a virágok illatát, lábatokkal érezzétek a pázsitot, majd menjetek el meztelenül úszni egy folyamba, viszont mielőtt beléptek a vízbe, menjetek el a széléhez, és paskoljátok meg a fizet azzal a szándékkal, hogy fotonenergiát küldtök neki. Tudni fogjátok pontosan, mit gondoltak abban az időben, mikor Lemuria elmerült az óceánban. Azt gondolták: „teljesítettem. Köszönöm Isten-Teremtő!” Még a gyönyörű Anya Fa is hajlandó volt menni. Ő is elengedett mindent, és az Isten-Teremtő fényrészecskéjévé vált.

Nagyszerűen érezték magukat. Amikor meghaltok, kijuttok a testből, és szabadnak érzitek magatokat. Nincs fájdalom, kín, gond, szomorúság. Ti a szeretet, szeretet, szeretet és még több szeretet vagytok. Kérdezhetitek: „mi a helyzet azzal a fickóval, aki megölt valakit, és azokkal a rendőrökkel, akik megölték őt?” Ők mind szeretet lesznek, mert amit tettek a Föld síkján csupán útjuk része volt.

KÉRDÉS: Ahogy átváltozunk a negyedik dimenzióba, az Anyaföld fizikai bolygója itt lesz, vagy átvált létezésből ki?

KIRAEL: Ugyanaz a dolog fog megtörténni a Földön, mely Lemuriában ment végbe. A harmadik dimenziót a negyedik dimenzió tükrözi vissza, mely leérkezik a Föld síkjára, és valóban elnyeli azt saját testi folyamatában. Ugyanakkor az Anyaföld négy szálas DNS-e kinyúlik majd a negyedik dimenzióba, és magára veszi azt.

A harmadik dimenzió szó szerint távozik a Nagy Változás 100 évében – legrosszabb esetben 110 évében. Nem akarlak megrémíteni titeket, viszont lesz néhány pusztulás ezen a bolygón a legutolsó állomásokon, ahogy a negyedik dimenzió leszáll, mert mindent kivisz innen. Néhányatokat itt hagynak a harmadik dimenzióban, mialatt a negyedik dimenzió itt lesz, és rá kell jönnötök, melyik, melyik. Ha bennragadtok a harmadikban, és kitekintetek a negyedik dimenzióba, egy kis féltékenységet fogtok érezni, azonban nem lesztek ott. Ti vagytok az Isten-Teremtő, és a roppanás, mely leszáll a Föld síkjára, végül túl erős lesz számotokra az ott tartózkodáshoz, és amikor ez megtörténik, elmentek a negyedik dimenzióba. Nem fogtok semmittevően ücsörögni, megpróbálva feltartóztatni azt az energiatömeget, mely leszáll. El fog nyelni titeket, csakúgy, mint ahogy Lemuriában.

ZÁRSZÓ

Utatok összekapcsolt az Anyaföldével. Utatok olyannyira összefonódott, hogy ti vagytok egymás tükörképei. Ő semmi nélkületek, és ti nem tudtok harmadik dimenziós emberek lenni nélküle. Minden gondolatotok hatással van az Anyaföldre, és meghatározza négy testének állapotát. Ha meg akarjátok gyógyítani az Anyaföldet, gyógyítsátok meg magatokat. Tiszteljétek az Anyaföldet azáltal, hogy magatokat tisztelitek.


© Fred Sterling
Lightways Publishing 3075 Kalihi Street, Suite 101, Honolulu, Hawaii, 96819, USA
Lightways@Kirael.com Tel: + 808 952-0880 www.Kirael.com
A magyar fordítás forrása: http://univerzumitudatossag.blogspot.com/

Kahu Fred Sterlingről
Több mint 20 éve, Kahu Fred Sterling kizárólagos közvetítőjeként szolgál Kirael mester tanácsadónak, aki egy hetedik dimenziós oltalmazó lélek. Ő a szerzője számos könyvnek, többek közt: „Kirael: A Nagy Változás”, „Kirael: Lemuria öröksége a Nagy Váltás okán”, és „Kirael: A Tudatos Teremtés Tíz Alapelve” című könyveknek, illetve megosztja üzeneteit a világban tanfolyamokon, cikkeken, hangfelvételeken és a www.kirael.com oldalról elérhető közvetítéseken keresztül. Kahu Fred Sterling gyógyító mester is, a Szignál Sejt Gyógymód [Signature Cell Healing™ modality] úttörője.

Forrás: univerzumitudatossag.blogspot.com/2011/07/anyafold-tukoreffektus.html


 
 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 11
Összes: 3044569
Hónap: 11005
Nap: 468