Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


ASHTAR / A kilenc hónapos periódus / 2013-02-28

Kedves Olvasók!

A következő üzenet egy német Philipp nevezetű közvetítőtől származik, akinek ez az első csatornázása. Állítása szerint Ashtar kérte fel az üzenetének továbbítására és hivatkozott a “Kilenc hónapos időszak” című anyagra, melynek fordítása folyamatban van, az eredeti linket megtaláljátok az üzenet végén!  A csatornázó maga is arra kér mindenkit, hogy olvasás közben hagyatkozzon józan itélőképességére! üdv, Scarlett

 

333.jpgKedves Philipp!

Az általad említett csatornázás, ami egy kilenc hónapos időkeretről beszél, pontos, igaz, és ahogyan ti mondanátok: “fején találja a szöget”. A ‘Grace’ [kegyelem] időszak után végképp lezárul a világok elválasztódása és a világon semmi sem hosszabbíthatná meg ezt a folyamatot. Ez Istenileg elrendeltetett. Ez is az oka, hogy a Szövetségeseinknek, mindenek előtt NEKTEK Fénymunkásoknak hatalmas mennyiségű csatornázást küldünk. Szükségünk van rátok, különben a Felfedés [Disclosure: galaktikusok létezésének felfedése] nem jöhet létre. Ti vagytok, akik kezeskednek a Felfedésért, abban az értelemben, hogy elmagyarázzátok az embereknek a Felfedést és az igazság felé vezetitek őket. Álljatok készen, mert most már nagyon közel jövünk, így a letagadásra már választási lehetőség sem kínálkozik. Letűnt a maszkabál, a félrevezetés és az eltussolás ideje. Szeretünk benneteket és a vágyunk, hogy végre EGYEK lehessünk fivéreinkkel és nővéreinkkel, nem az utolsó ok volt, ami ahhoz vezetett, hogy ne toleráljuk a további késlekedést. Itt vagyunk és nemsokára az egész világ tudni fogja.

 

Isten veled,

 

Ashtar

 

Megengednél néhány kérdést kedves Ashtar?

A: Szívesen.

phsch [Philipp]: Az említett csatornázás három fázist említ, Equinox bukásával bezárólag 2013 szeptemberében. Elmagyaráznád nekem kérlek ezt a három fázist röviden?

A: Nagyon szívesen. Az első fázisban, mely az északi féltekétek téli hónapjait teszi ki, az aktiválódás zajlik, mely során a terv kivitelezéséhez szükséges erők aktiválódnak. Megerősödtök a hitetekben, hogy kiálljatok az igazatok mellett, mely nemsokára MINDENKI számára igazság lesz. Ez egy fontos feltétele a másik két fázis létrejöttéhez. A második fázis lényege, mely a nyári hónapokat öleli fel, hogy a tanultakat és mindazt, amit megtapasztaltatok a gyakorlatba ültessétek át. Itt kezdődik a tényleges munka, mert fivéreitek és nővéreitek mellett kell kiállnotok és segíteni kell nekik, hogy az előttük nyilvánvalóvá vált igazságot elfogadják. Nem egyszerű feladat, de megfelelően vagytok „kiképezve” és felkészítve, hogy eredményesen oldjátok meg ezt a helyzetet. Ez az a fázis, amikor a NESARA VALÓSÁGGÁ válik. A harmadik fázisban történik a búza elválasztása a pelyvától [ocsútól], ahogyan ti mondanátok. De ez egy olyan folyamat, melyet a SZERETET hat át. A lényeg nem az, hogy a jótól elválasszuk a rosszat vagy szelektálást hajtsunk végre, amin csak az jut tovább sikeresen, akik bizonyos előfeltételeknek eleget tesznek. Nem, nem így működik az Isteni terv, SOHA. Itt csakis és kizárólag arról van szó, hogy csak azok, akik elegendő fényt asszimiláltak [fogadtak be] és felkészültek általa Gaia idővonalát hordozni, hogy csak ők azok, akik valóban ezzel az idővonallal haladnak tovább.

phsch: Pontosan hogy érted az utolsó mondatot, különösen azt, hogy „haladnak tovább”?

A: Úgy értem, hogy csak azok tapasztalhatják meg Gaia ötödik dimenzióját vagy afölötti dimenzióit, akik készen állnak rá.

phsch: Mi történik akkor a többiekkel?

A. Azok, akik nem állnak készen, elválnak tőletek és saját útjukat járják, ami számukra a legmegfelelőbb.

phsch: És ezt mi hogyan képzelhetjük el? Minden bizonnyal nem lesz tömeges halálozás. De ekkor „elsugározzák” [teleportálják] ezeket az embereket vagy egy párhuzamos univerzumba kerülnek?

A: Elsugározni, kedvelem ezt a szót (mosoly). Nem, semmi köze a dolognak az elsugárzáshoz, és semmi esetre sem történik tömeges elhalálozás. Ez úgy működik, hogy ezek az emberek saját maguk teremtik a valóságukat, amiben fejlődésük a számukra legmegfelelőbb módon mehet végbe. Gaia IDEIGLENESEN az ötödik dimenzióban marad, mielőtt szintén tovább fejlődik, mint ahogyan minden az univerzumban folyamatos fejlődésben van. Azok, akik nem tudnak vele tartani, legyen az oka, hogy MÉG nem képesek vagy, hogy teljesen tudatosan ellene döntenek, ők egy párhuzamos dimenzióban fogják gyűjteni tapasztalataikat. Azonban nem Gaian. Gaia nem fog többé párhuzamos világokkal rendelkezni az alacsonyabb dimenziókban. [A FGF tavaly nyári üzeneteiben is azt magyarázták, hogy a földi párhuzamos világoknak eggyé kell olvadniuk, hogy a bolygó felemelkedhessen-ford. megj.]

phsch: Pontosan hogyan jut el a NESARA [jóléti alap] az emberekhez? Hogyan osztják szét a monetáris bőséget?

A: A banki személyzet már beiskolázásra került és tudja mi a dolga. Nem tudatosan, de nagyon intenzíven dolgozunk együtt ezekkel az emberekkel. Azok, akik bankszámlával rendelkeznek, azoknál valóban az történik, hogy egyszerűen nullákat tesznek a bankszámlájuk összegének végére. Azok, akik nem rendelkeznek bankszámlával, zsákokban szétosztva kapnak pénzt… Látom kezded felhúzni a szemöldököd, de biztosíthatlak, hogy ezt TÉNYLEG szó szerint veheted (mosoly).

phsch: De az is biztosítva lesz, hogy az emberek  nem fognak egyszerűen féktelenül szolgáltatásokat igénybe venni és termékeket bevásárolni és ezáltal nem fog hiány fellépni?

A: Mivel ebben az időpontban az emberek már olyan magas rezgésszinten lesznek és a mohóság, gondolom ez a mozgatórugója a kérdésednek, már egyszerűen nem létezik és minden rendezetten zajlik. És kérlek,gondolj mindig arra, hogy a NESARA csupán egy átmeneti megoldásnak van kigondolva, míg a pénzügyi rendszereteket meg nem reformáljátok olyan szinten, hogy nem lesz szükségetek rá. Minek is, hiszen mindent ti magatok is képesek vagytok létrehozni. Mihez kellene a pénz és az arany?

phsch: Köszönöm neked ezeket az értékes információkat legkedvesebb Ashtar. Áldás neked a legközelebbi találkozásunkig.

A: Isten veled és ahogyan ismerlek téged, a találkozásunk nem várat sokat magára. És ennek örülök! (nagy mosoly)

Csatornázta: Philipp

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Hivatkozás (Nine month period) forrása: http://deniselefay.wordpress.com/2013/02/25/the-nine-months-period/ ill. per mail publish@gflgerman.de

Csatornázás forrása: http://nebadonien.wordpress.com

Hivatkozás:

A „Kilenc Hónapos” időszak

Közzétette Denise   2013. február 25-én

paradigm-shift

Képszöveg fordítás balról lefelé:

Nehéz „Kilenc Hónapos” várandóssági és igazodási időszak a Téli Napforduló, a Záró Dátum és Paradigma Váltás napja – 12/12/21 – után, de még az Őszi Napforduló – 13/9/22 – előtt, mely a Világok, Idővonalak és az embercsoportok szétválása szétágazódásának kezdete

Elkezdődik a különböző rezgésű világok és idővonalak szétválása

Sokféle különböző rezgésű földi világ és azon belüli világok, valóságok, idővonalak és embercsoportok válnak el egymástól a Kilenc Hónapos várandósság végén – Őszi Napforduló, 2013.09.22.

„Három Napos Sötétség” – Záró Dátum és Paradigma Váltás Pontja, 2012. december 21-22-23. Mindenki átélt egy testen belüli ÉLET-ÁTTEKINTÉST 2012. december 21. folyamán, akár emlékszik rá, akár nem.

Egy nehéz szűk keresztmetszetű időszak; számos világ és idővonal sűrűsödik össze a 2012/12/21-i Záró Dátum és Paradigma Váltás Pontja felé.

Megközelítjük a 2012/12/21-i Záró Dátum és Paradigma Váltás Pontját

Számos világ, valóság és idővonal tart a Záró Dátum és Paradigma Váltás Pontja felé.

Ez a fenti illusztráció egy gyenge próbálkozás akart lenni arra, hogy vizuálisan is bemutassam, mi történt a Paradigma Váltás Pontja és a Záró Dátum – 12/12/21 [2012.december 21.] – előtt és hogy hol tartunk most, a Felemelkedési Folyamat „Kilenc Hónapos” időszakában. Ezt az illusztrációt alulról felfelé kell nézni!

Azt is szeretném ha mindenki tudná, hogy az illusztrációm kétszínű képeit találtam legközelebb állónak ahhoz, hogy bemutassák a többszörös vonalakat – amiket több idővonalon belül létező, sokféle világ és valóság ábrázolására szántam – melyek mind egyetlen vonalba sűrűsödnek és egy vonal felé tartanak. Az alsó kép a 12/12/21-i Paradigma Váltás Pontja és Záró Dátum előtti időszakot ábrázolja. A fenti kép ugyanazt a folyamatot mutatja be, mely a „Kilenc Hónap” során bontakozik ki a Paradigma Váltás Pontja után, de az előtt, mielőtt az egyetlen vonal ismét több vonallá válik szét, mely a Világok és Idővonalak Szétválásának kezdetét mutatja be a Kilenc Hónap végén, azaz az Őszi Napéjegyenlőségkor, 2013.09.22-én. [13/9/22]. Jobban szerettem volna, ha a kétszínű képeken nem lett volna rajta a két „+” jel, de csak ezt a két képet találtam, ami a legjobban mutatja be ezt, ezért kérem, hogy értsétek meg, hogy ez a két „+” jel nem jelent semmit; ezeket a képet alkotó művész tette bele.

Az illusztrációm többi része meglehetősen magától értetődő, így nem akarok semmit megmagyarázni a továbbiakban, amit már úgyis mindannyian tudtok. A fő oka, hogy ezt megcsináltam az volt, hogy segítsek annak, aki számára zavarosak a mostani történések és az, hogy mi bontakozik ki a 12/12/21-i Paradigma Váltás Pontja után és hogy mennyire fontos ez a „Kilenc Hónapos” időszak mindannyiunk számára. A művemnek van még más része is, ami erről a Kilenc Hónapról és az ebben lévő „három trimeszterről” szól. A Lépcsőfokokra emlékeztek? Mindig növekednek a lépések ebben a Felemelkedési Folyamatban, így van elég időnk arra, hogy fizikailag túléljük, megtestesítsük a változásokat, megtegyük a szükséges igazodást és elfogadást újra és újra. Ha nem lennénk fizikai testben, fizikai állapotban, akkor sokkal gyorsabban lennénk képesek átmenni ezeken az energetikai Lépcsőfokokon, de mivel a saját fizikai testünkben maradunk, ez a folyamat egy kicsit több időt vesz igénybe. Ez valóban egy áldásos időszakhoz hasonlít e ponton, mely arra jó, hogy mindannyian megtegyük a további változtatásokat, melyekre mindannyiunknak szüksége van.

Hamarosan felteszek egy újabb cikket az Első Trimeszterről, mely még részletesebben fogja bemutatni ezt a Kilenc Hónapot és a benne lévő három trimesztert; ezek: 12/12/21 Téli negyed, azaz az első trimeszter hónapjai; a Tavaszi negyed, azaz a második trimeszter hónapjai; és a Nyári negyed, azaz a harmadik trimeszter hónapjai. (a Kozmikus Tudatosság hozta létre ezt az időszakot – „Kilenc Hónap” és a „trimeszterek”; ezeket kölcsönvettem, mert annyira csodásan mutatják be, hogy te/én/sokan (vegyétek észre, hogy nem azt mondom, hogy mindannyian) megéltünk a „Sötétség Három Napjának” (12/12/21-12/12/22-12/12/23) Élet-áttekintése óta, amit mindannyian megtapasztaltunk – akár tudatosan emlékezünk rá akár nem. Valójában az én Élet-áttekintésem úgy tűnt, mintha nem is ért volna véget 2012. december 23-án, hanem olyan, mintha azóta is folytatódna egy kicsit kisebb intenzitással. Ha jobban szemügyre veszitek, úgy gondolom, ti is ezt fogjátok felfedezni és meglátjátok, hogy a „Három Nap” óta a ti Élet-áttekintésetek is egy állandóan zajló folyamat egy kevésbé drámai és erőteljes módon. Valóban egy várandóssági időszak!

Ami most fontos az az, hogy hol tartunk most és ez nem más, minthogy az Első Trimeszter végéhez közeledünk a „Kilenc Hónapos” időszakban. Erről többet írok hamarosan! Pihenjetek, nézzétek át és fedezzétek fel azt, amire szükségetek van ezen a ponton és itt jön legtöbbünk számára a valóban nehéz rész: legyetek türelmesek és engedjétek ezeket a trimesztereket kibontakozni úgy, ahogyan kell! HASZNÁLJÁTOK bármire, amire jelenleg nektek szükségetek van!

Denise

 

2013. február 25.

Szerzői joggal védett! © Denise Le Fay and TRANSITIONS, 2013. Minden jog fenntartva! Ez az anyag másolható és terjeszthető mindaddig, amíg semmilyen módú változtatás nem kerül végrehajtásra rajta, a tartalom teljes marad, a szerző hiteles marad és e védjegy és link feltüntetésre kerül. http://deniselefay.wordpress.com/

Szerző. Denise le Fay

Magyar nyelvű fordítás: Vénusz

Forrás: http://deniselefay.wordpress.com/2013/02/25/the-nine-months-period/

http://kristalyhang.wordpress.com

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.
 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 8
Összes: 3043369
Hónap: 11173
Nap: 338