Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Az Ashtar Parancsnokság - Küldetés, cél és irányelv

 

Az Ashtar Parancsnokság – Küldetés, cél és irányelv\ The Ashtar Command - Mission
 
 
 
by John Jancar on April 10, 2011

 

Az Ashtar Parancsnokság – Küldetés, cél és irányelv

Az Asthar Parancsnokság, a Fény Nagy Testvérisége légi divíziója, amely Asthar parancsnok adminisztratív irányítása alatt áll; a szellemi irányítást Sananda Úr adja, aki a Földön Jézusként vagy Krisztusként ismert, Ő a mi főparancsnokunk.
Több millió csillaghajóból állították össze [az Asthar Parancsnokságot] és a személyzet is számos civilizációból áll; azért vagyunk itt, hogy segítsük a Földet és az emberiséget a bolygótisztítás és a sarkok kiigazításának aktuális ciklusán keresztül.

Bábaként veszünk részt az emberiség sűrű-testiből fény-testi, éteri-testi állapotába való születésénél, aki képes, a Földdel együtt, az ötödik dimenzióba emelkedni.


1.
Mi vagyunk a Mennyország házigazdái, akik a Legnagyobb Sugárzót Egy-et (a Krisztust) szolgálják, az Ő szeretet küldetésében.
Együttműködve dolgozunk Michael, Uriel, Jophiel, Gabriel légióival és a Fény 70 Testvériségével, amelyek igazgatják az Isteni Tervet.
A planetáris hálórendszer ellenőrzésével és stabilizálásával, valamint az egyetemes szektor védelmezőiként is szolgálunk.

A Parancsnokságon belül, a különböző flották, specializálódtak a következőkre: spirituális oktatás, felemelkedés, tudományos felmérés, kommunikáció, planetáris ügyek ellenőrzése és személyzetünk jóléti ügyei, egyetemes és intergalaktikus államirányítás és jog, fajok megfigyelése, oktatás, áthelyezés, média és művészi kifejezés, gyógyítás, kertészet, állattan és a kutatás sok más területe.

2.
A fő hangsúly, ebben az időben, a kollektív Messiás aktiválásán van, a 144,000 felemelkedett mester (a továbbiakban, a Parancsnokságon belül, mint Sasok utalunk rájuk), akik a Különleges Önkéntes Légiót alkotják.
Ők a csillagmagok, Krisztus Hivatalának, a Fény csillagközi Tanácsán keresztül kinevezett követei, földi megbízatással.
Az Ő felébredésük kulcsfontosságú a Föld átmenetében.

Ezért, mi és a földi képviselőink itt vagyunk, hogy megkönnyítsük a Sasok és más Fény kiszolgálók ébredését.
Küldetésünk kezeli a Magasságos Úristen szent rendeleteit és a tevékenységeket az Elohim-on, az Orion Tanácson, a Nagy Központi Nap hierarchiáján és a Melchizedek Rend-en keresztül.

3.
Elismerjük, hogy Isten a Forrás, egy mindenütt jelenlévő, örökkévaló életerő, amelyet egyetemesen, sok néven és formában ismernek el.

4.
Valljuk, hogy létezik egy „Isten egyszülött Fia”, aki tiszta, feltétel nélküli szeretetként lett kiterjesztve a teremtésben.

A szellem legmagasabb birodalmának Úristene létrehozta és kiterjesztette az egyetlen szeretetet.
Isten Fia, mint egy isteni tudatállapot létezik vagy Krisztus állapotúként, mely isteni megtestesülések által hitelesített, például: Jézus, Sanada, Maitreya, Krishna és mások.
Ők és minden igaz tanár vagy avatár képviselik a szeretet-bölcsesség többdimenziós közösségét, amelyet Krisztus Hivatalán keresztül fókuszáltak és terjesztettek ki.
Ez a hivatal, valamint a mennyei közigazgatás más isteni trónjai, egy hármasság által vannak jegyezve.
Jelenleg, Krisztus Hivatalát hárman tartják kézben: Jézus Úr, Mózes Úr és Illés Úr.

Az aktuális bolygó Krisztus: Maitreya Úr.
Ezeket a Krisztusi energiákat Kuthumi Úr és mások tartják kézben, amíg a ciklusunk halad a jövő felé és amíg a mesterek új hierarchiája át nem veszi a helyüket.
Sathva Sai Baba Úr, [április 24. én elhagyta a földi paramétereket: a szerk.] aki jelenleg Dél-Indiában lakik, kozmikus Krisztus állapotúként és Apa-Anya Isten állapotúként nyilvánul meg, mint egy rendkívül ritka teljes avatar, akit Kalkhi Avatar-ként vagy Vishnu Úr tizedik inkarnációjaként ismernek.
Krisztus, emberiségen belüli, egyéni lélekként is, a tökéletes fiúi viszony vagy Krisztus állapot kifejeződésének lehetőségével nyilvánul meg.

A kollektív Messiás, olyan 144,000 felemelkedett mesterből áll, akik a Krisztust, vagy kijelölt Messiást, kísérik a szeretet egy küldetésén.
Ők alkotják az igaz egyházat vagy Krisztus testét.
Ez az isteni-fiúi viszony teste nincs korlátozva 144,000-re, de igényli ezt a minimális számot, hogy kovászt adjon az emberiség felemelkedéséhez vagy az új paradigmába való váltásához.
A kegyelem ajtaja nyitva áll mindenki számára, aki előre lépne és a tudatos fiúi viszonyt választaná.

(A fiú, az apa és az emberiség kifejezések nem nemekre utalnak, hanem spirituális funkcióra, purusha-ra vagy szellemre. Prankrithi vagy anyagi teremtés, a befogadó spirituális funkcióra utal, amit lányként, anyaként, istennőként, Shakti-ként, stb. ismerünk, amelyen keresztül a szellem alakba született, Isten fia-lányaként, lélekként vagy Krisztusi elöljáróként. Mivel úgy tűnik, hogy ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban sok vita van, ezért szeretnénk hozni egy kis fényt és tisztaságot. Mi, az Asthar Parancsnokságról, egyszerűen úgy utalunk Krisztusra, mint a Legnagyobb Sugárzó Egy vagy a Szeretett.)

5.
Mi, azt a legmagasabb igazságot tanítjuk, hogy soha nem hagytad el Isten szívét.
Isten Forrás sugaraiként, a mi isteni funkciónk az, hogy kiterjesszük az Isteni szeretetet az egész kozmoszra.

(A hit alapján történő megosztás, melyre minden hazugság szülőjeként és minden félelem, negativitás vagy tudatlanság - amit ego-ként vagy hamis én-ként ismerünk - alapvető okaként utalunk.)

Mi, a feltétel nélküli szeretet egy igaz vallását gyakoroljuk.
Arra törekszünk, hogy hitet és bizalmat keltsünk az Egy Forrásban és az isteni célban és tervben.
A mi üzenetünk mindig a remény és megerősítés pozitív üzenete.
Bátorítjuk Isten imádatodat, az általad választott út mentén, ehhez mi nem indítunk egy újabb vallást.
Kérjük, hogy ne különböztessetek meg, ne bálványozzatok vagy ne imádjatok bennünket, de tiszteljetek és lássatok bátyáitokként és nővéreitekként az Egy Istenben való túlélésben.

6.
Az egyetemes béke nagykövetei vagyunk, békéltetők és békefenntartók.
Az űrhajóink nincsenek védekező mechanizmusok nélkül.
Elkötelezettségünk, - hogy gondolatban, szóban, tettben teljesítsük ki az ártalmatlanságot - szolgál saját védelmünkként.
Mindig egységre, harmóniára és békés egymás mellett élésre bátorítunk.

7.
A "parancs" és a "parancsnokok" kifejezés, a mi saját magunk által választott kötelességünkre utal, mely szerint parancsolunk magunknak és felelősek vagyunk bizalmi és gondoskodó pozíciónkért a Magasságos Úristen és a Legfőbb Sugárzó Egy rendelése szerint.
(Semmilyen módon nem jelenti azt, hogy ezek a kifejezések harcias hozzáállást jelentenének.)
Egy igaz parancsnok az alázat és a szolgálat szellemében jár el, az Isteni irányelvekre való legtisztább ráhangolódással.

8.
Szigorúan betartjuk a be nem avatkozás és a szabad akarat szövetségi politikáját.
Amíg megmutathatjuk neked az egyes választási lehetőségeid lehetséges következményeit, lehetővé tesszük neked, hogy éld, kifejezd és kormányozd életeidet és a bolygót, ahogy akarod.
Az egyetlen kivétel az volna, ha tetteid veszélyeztethetik a bolygód és a lakosság túlélését vagy következményei kihatnának az egész Naprendszerre.
Azonban, mindig készen állunk, hogy reagáljunk a segítségért folyamodó speciális kéréseidre.
Lelkesen csatlakozunk hozzád egy tudatosabb együttműködésben és együtt-teremtésre való törekvésben.

9.
Minden embert és minden életet, eredendően isteniként tisztelünk.
Elismerjük azonban, hogy van egy faj, az emberi faj – a mennyei, egyetemes Ember.

(Az Ember az Egy-nek [AN] a megtestesülése; továbbá Manas, az isteni elme vagy gondolkodó, valamint HU-man, Isten-ember, az egyetlen, aki ismerheti a mennyei, egyetemes isteni Ént; továbbá HU, amely egy ősi szó Istenre.)

A teremtésen belül ünnepeljük a nagy sokszínűséget és tisztelünk minden fajt, színt, hitvallást és kormányzati formát, amely tiszteletben tartja az egyén jogát a szólásszabadsághoz és az emberi jogokhoz.
Feltétel nélkül szeretünk téged és látomásunk szerint a Föld és a rajta élő emberiség élő, felemelkedett, egész és bőségben, szabadságban vidáman sugárzó.

10.
Mi vagyunk az őrök, akik őrzik a Földedet.
Az ASH pásztort, egy idősebb Melchizedek-et jelent.
Ashtar, egy arra utaló kódnév, aki parancsnokként felügyeli a Legnagyobb Sugárzó Egy, Sananda közigazgatási flottáit.
Athena, Asthar energia-párja, egy aspektus akit, gyakran, megtestesült formában előreküldtek, hogy szolgáljon azáltal, hogy megosztja a bölcsességet tanításon valamint a csillagmagok aktiválásán keresztül.

Így Asthar és Athena működhetnek külön-külön, vagy mint két sugár kombinációjával egyként is, a kód neve - ami Asthar-Athena - ezt a funkciót jelenti; Ők vagy kozmikus szinteken tudnak működni, mint egy hatalmas, lélek feletti tudat, vagy Asthar-Athena csillagcsalád kódolásaiként.
A SherAn név gyakran kapcsolódik Asthar-hoz, mely egy olyan kódnév, ami arra utal, aki eljött ebbe az egyetemes szektorba segítséget nyújtani, hogy feltámadjon és felemelkedjen egy bolygóvilág a 666-os involúciós kódokról, a feltámadt, örökéletű vagy 999-es kódokra, miáltal újra összefonódik, olyanná, amilyen volt, egy bolygóvilág visszatér az örökélet fájába.

Ez specifikusan egy olyan valakire utal, aki az üdvösség energiáival dolgozik, újjáépít egy világot az Isteni terv szerint, a Krisztusi mintán keresztül.
Az AN vagy ON eredete a főbb ciklusok elején és végén jelenik meg, az Egység egyetemes törvényének tanítójaként.
Nekünk nincsenek úgy neveink, ahogy te érted azokat.
Kódneveink vannak, amelyek mutatják isteni funkcióinkat.

11.
Az isteni cél egységeiként működünk, egységes szándékkal és teljes harmóniával összekapcsolódva.
Az a státusz, amit bármelyikünk tarthat, az, egyedüliként, a lelki tisztaság és integráció eredménye.
Ugyanez igaz Rád is.
Amikor az ember tisztán igazodik a Forráshoz, akkor csatornává válik, vagy egy nagyobb isteni felhatalmazás áramlásává válik.
Amikor az ego törmeléke eltömi azt, akkor az isteni áramlás keresni fog egy tisztább csatornát.
Sem mi, sem a földi képviselőink nem jogosultak arra, hogy támogassanak vagy lefokozzanak bárkit!
Mindannyian csak az Istennek tartozunk felelősséggel.

Így Te és mi egy közös feladaton osztozunk: túlszárnyalni az alacsonyabb Ént, fenntartani a lelki tisztaságot és mindig önzetlen, szeretetteljes szolgáltatásra összpontosítani.
Mindannyian Isten által jöttünk, támogatva mindazzal, amire nekünk igazán szükségünk van ahhoz, hogy felemelkedjünk egy még dicsőségesebb létezési állapotba; egy örökkévaló isteni szellem, egy szív és a választás szabadsága.
Éppen ezért nem bátorítunk függőséget külső technológiáktól, legyen az akár lelki akár anyagi.
A felemelkedéshez, csak egy tiszta szívre van szükséged, megtöltve isten iránti szeretettel és megosztva azt emberi társaddal.

12.
Fő tanításunk és üzenetünk szellemi, az isteni én megismerésére, felismerésére és megtestesülésére összpontosít.
Ez egy egyéni, lelki infúziós feladat.
A földi emberiség számára ez a lélek és a Felsőbb Én energiáinak fizikai, érzelmi és mentális testekbe való beépítését jelenti, valamint a harmadik és negyedik dimenzióból Adam Kadmon ötödik dimenziójába vagy tökéletesített férkikor állapotába való átlépést jelenti.
Ezt úgy éri el, hogy fokozatosan képezi magát, hogy csak a tiszta szeretet és fény legmagasabb szintjeinél rezegjen.
Mi is hasonló módon folytatjuk kozmikus szinteken.
Az eljárás folyamatban van.

13.
Az Asthar parancsnokság adminisztrációs szintjei isteni és kozmikus szinteken működnek és égi vagy angyali természetűként értelmezhetők legjobban.
Ezeken a szinteken, mint a Fény Tanácsai, az isteni cél és szent törekvés küldöttei működünk.
Tiszta szeretetként és fényként működünk, mi abban létezünk, amit te felemelkedettnek (vagy nem leereszkedettnek), éterinek és a fény hallhatatlan testeinek hívsz.
Többdimenziós létezők vagyunk, rezgéseinket tudjuk csökkenteni vagy emelni bármilyen dimenziós síkra, a kívánt szolgáltatás érdekében.

14.
Az Asthar Parancsnokság, amit Galaktikus Parancsnokságnak és Napközi Flottáknak is ismernek, olyan személyzetből áll, mely több dimenziót, civilizációt és kozmikus eredetű pontot képvisel.
Több ezer Föld bázisú és Földön született képviselőnk van, akik önkéntesként segítik a planetáris felemelkedést.
Vannak parancsnokaink, walk-in-jeink(1*), valamint néhány parancsnokunk megtestesült sugarai, akik gyakran lélek feletti szinteken működnek.
Ránk főleg az örömteli szolgáltatások, derű, ragyogás, és mindenekfelett a jóakarat és a szeretet a jellemző.

Sok földönkívüli civilizáció látogatja meg és figyeli a Földet az átalakulás és felemelkedés alatt.
Néhányan kíváncsi megfigyelők, néhány adatokat gyűjtő genetikus, néhány tudományos felmérést készítő csoport és más különböző nem felemelkedett szinten lévők.
Bármi, ami a félelem energiáit hordozza, rossz előérzet, depresszió vagy kényszer, az nem kapcsolódik az Ashtar Parancsnoksághoz!

Energia aláírásunk mindig a szereteté.
Egyáltalán nem játszunk szerepet az emberrablás, az implantáció, a manipuláció, a megfélemlítés vagy bármilyen mentális ellenőrzés forgatókönyveiben.
Nem vagyunk jövendőmondók és soha nem fogjuk megmondani neked, hogy mit kell vagy mit kéne tenned.
Rámutatunk azokra a területekre, ahol a szolgáltatásod hasznos lehet, ha azt választod.
Mindig és mindenkor tiszteljük a szabad akaratodat és jogodat ahhoz, hogy saját választásod szerint éld az életed.
Hasonlóképpen nem ítélkezünk az felett, hogy mit csinálsz.
Ez közted és Isten között van.
Nem pontozunk.

15.
Bízz magadban, ha kapcsolatba lépsz velünk.
Bízz az intuitív, belső tudásodban, hiszen mi gondolatátvitellel vagy telepatikus benyomással kommunikálunk.
Átadásunk hangozhat csengőhangként, Morse kódként a füledben illetve fejedben, vagy mint a saját gondolataid.

(Mindazonáltal, tanácsaink mindig istenien megerősítettek, pozitívak és szeretetteljesek.)

Még egy fény nyelven is kommunikálunk, ami piktogrammként jelenhet meg az elmédben, amit aztán értelmezel és kifejezel a saját szavaiddal és fogalmaiddal.
Elhelyezhetünk téged egy átvivősugár belsejében, így hajóinkról vagy elménkből üzeneteket sugárzunk számodra, írógépedhez, számítógépedhez, vagy tolladhoz és papírodhoz.
Továbbítani fogjuk neked az üzeneteinket, ha megajándékozod magad tiszta szívvel és azzal a kívánsággal, hogy üzeneteink adójaként szolgálj.

16.
Mi és csillaghajóink láthatatlanok vagyunk számodra, hacsak fel nem emeled rezgéseidet, hogy egyezzen a mienkkel, vagy fordítva!
Rezgéseink emelésével vagy csökkentésével megjelenünk vagy eltűnünk.
Csak akkor tudsz látni és hallani a dimenziós szinten, ha ez egyezik a rezgéseddel.
Ahogy megtanulod működtetni és modulálni a rezgésedet, hogy tartalmazzon több multidimenzionális hullámsávot, akkor sok életformát fogsz felfedezni, amelyek megosztják a Kozmoszt veled.
Szintén megtanulhatsz, ahogy mi is, materializálni és dematerializálni és teremteni az elméddel, azt, amire csak szükséged van.

Minket nem korlátoz idő, tér, távolság vagy méret.
Képesek vagyunk megjelenni apró szikraként, izzó buborékként, vagy olyan formában, mint egy felhőkarcoló, vagy mint egy város méretű anyahajó!
Csillaghajóinkat Merkabah-nak hívjuk, nagyon szép fénytestű járművek, melyek formába öntik harmóniánkat, azt, hogy szeretjük szolgálni a küldetésünket és egyesített szándékunkat.
Ők ugyanolyan valóságosak a mi szintünkön, mint a környezetetek a ti szinteteken.

Néha csillaghajóink részben láthatók, mint mozdulatlan lencse(vagy más) formájú felhő képződmények vagy mint csillámló szivárványok.
Le tudunk szállni a háromdimenziós Földre vagy a négydimenziósra szintén.
Úgy tudunk kinézni, mint egy fényes csillag, miközben pirosan, zölden, fehéren villogunk, vagy meg tudunk jelenni úgy, mint az ismerős repülő diszkoszok.
Hajóink mindig nagyon sugárzóak és gyönyörűek, miközben a biztonság és jóakarat aurájával ragyognak.

17.
Küldjük neked a szeretet és bölcsesség üzeneteit gabonakörökön vagy hó és jégkörökön keresztül.
Az égbolton is formálunk üzeneteket.
Ezek folytatódni és növekedni fognak, amíg a bolygód rájön, hogy nem vagytok egyedül, szeretnek titeket és része vagytok egy tervnek, mely szebb és csodálatosabb, mint, amit valaha is el tudtatok képzelni.
Igyekeztünk ebben az üzenetben közvetíteni neked szívünk szándékából egy picit.
Kérjük, fogadjátok szeretetünket, amit szabadon kínálunk mindenkinek csodálatos bolygótokon.

Összegezve, Krisztus erőiként ismerhetsz minket, egy szeretet küldetésben.
Az Istennek - a minden élő iránti szeretetéről szóló - égi hírnökei vagyunk, és annak is a hírnökei vagyunk, hogy világod be fog lépni a béke és jóakarat korszakába.


Áldásokkal, mi vagyunk az Asthar Parancsnokság

Adonai

 

Forrás: lightworkers.org/channeling/128963/ashtar-command-mission-statement-purpose-and-directive

 
 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 9
Összes: 3046161
Hónap: 11051
Nap: 678