Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Az Egység Igazsága

Az Egység Igazsága PDF Nyomtatás E-mail
Írta: gyury / Samael   
2011. June 10. Friday 13:59

http://michiyo1188.files.wordpress.com/2011/01/japan.jpg

Mottó: Mindenkinek kötelessége

 

 felelősséget vállalni önmagáért -

ez megfellebbezhetetlen igazság.

N.D.W.: Beszélgetések Istennel II.

Ezen a héten kedden, ismét részesei lehettünk egy csodának az égiek rendezésében.

Az égiek lehetővé tették, hogy részt vehessünk a GOCOOegyüttes kedd esti (2011. 06. 07.-i) Margit szigeti koncertjén.

Ezzel kapcsolatosan szeretnék néhány gondolatot megosztani veled Kedves Olvasó!

 Egyik reggel ezt az üzenetetkaptam ami megerősített abban, hogyírnom kell a KEDD estéről.

Inspiráló Napi Üzenet

Az Egység Igazsága

Fizikai formát öltenek a gondolatok, és amikor nagyon sok ember gondol ugyanarra, nagy a valószínűsége, hogy valóságot teremtenek a gondolataik.

(Ezért olyan hatékony az „Imádkozunk éretted". Könyveket lehetne teleírni a közös imádság hatékonyságára felhozott példákkal.)

Persze a nem imádság jellegű gondolatok ugyanígy eredményeznek hatásokat, legyen az világméretű félelemérzet vagy düh, hiány- vagy elégtelenségérzet.

Az Egyesült Államoknak nevezett ország népe például hosszú ideje azt tartja magáról, hogy az „Isten alatt, megbonthatatlanul, mindenkinek szabadsággal és igazsággal" elv alapján él. Nem véletlen, hogy ez a nemzet él a legnagyobb bőségben a Földön. Az sem meglepő, hogy ez a nemzet elveszíti mindazt, amiért oly keményen megdolgozott, mert úgy tűnik, elveszítette az eszményeit.

Az „Isten alatt, megbonthatatlanul" kifejezés éppen az Egység Általános Igazságát, az Egyet fejezi ki, a Mátrixot, amelyet nagyon nehéz elpusztítani. A Mátrix meggyengült. A vallási szabadság vallási türelmetlenséghez közelítő vallásos normákká vált. Az egyéni felelősség megszűntével eltűnt az egyéni szabadság.

Az egyéni felelősség fogalmát kiforgatták, és most a „mindenki önmagáért" elvet jelenti. Ez az új filozófia azt képzeli magáról, hogy az amerikai hagyományokból, a nyers individualizmusból ered.

Csakhogy az amerikai eszme és az amerikai álom az egyéni felelősség eredeti jelentésére épült, a Testvéri Szeretetre, amely ennek legmélyebb és legmagasztosabb kifejeződése.

Nem az tette naggyá Amerikát, hogy minden ember a saját megélhetéséért küzdött, hanem az, hogy egyéni felelősséget érzett a többiek megélhetése iránt.

Amerika volt az a nemzet, amely nem fordított volna hátat az éhezőknek, soha nem mondott volna nemet a szükségben szenvedőknek és a hontalanoknak, és megosztotta volna bőségét a világgal.

De ahogy Amerika naggyá lett, az amerikaiak telhetetlenekké váltak. Nem mindannyian, de sokan. És az idő múlásával egyre többen.

Ahogy az amerikaiak ráéreztek, milyen jó, ha van, egyre több kellett nekik. De annak, hogy még több és több legyen, egyetlen útja van: ha valaki másnak egyre kevesebb és kevesebb jut.

Ahogy a telhetetlenség felváltotta a nemeslelkűséget az amerikai jellemben, egyre kevesebb helye maradt az együttérzésnek az emberek között. A legkevésbé szerencséseknek azokat nevezték, akik „saját hibájukból" nem rendelkeztek többel. Elvégre Amerika a lehetőségek földje, nem igaz ? Csak a kevésbé szerencsések ismerték fel, hogy Amerika lehetőségei intézményesen azok számára vannak fenntartva, akik már befutottak. Nem sorolhatók e kategóriába azok, aki bőrszínük vagy fajuk alapján valamely kisebbséghez tartoznak.

Az amerikaiak nemzetközi szinten is erőszakossá váltak. Miközben milliók éheznek a földgolyón, az amerikaiak naponta annyi élelmiszert dobnak ki, amennyi egész országoknak elegendő lenne. Amerika időnként kétségkívül nagyvonalúan járt el az éhező népekkel, de külpolitikája elsősorban kiterjedt érdekeit képviselte. Akkor segített másokon, ha ez saját érdekeit szolgálta. (Akkor, amikor hatalmi törekvéseinek, tehetős elitjének, és az ezt az elitet támogató katonai gépezetnek előnyére vált.)

A Testvéri Szeretet, Amerika alapító eszméje megkopott. Most nem az egyesülés, hanem az elutasítás dívik. Az elutasítás mindazzal szemben, ami érinti valakinek a tulajdonát, és azokkal a kevésbé szerencsésekkel szemben, akik merészelik jogos részüket és sérelmeik orvoslását követelni.

Mindenkinek kötelessége felelősséget vállalni önmagáért - ez megfellebbezhetetlen igazság. De Amerika, és a világotok csak akkor fog tökéletesen működni, amikor minden ember felelősséget vállal mindenkiért.

Tehát a Közös Tudat közösségi eredményekhez vezet.

Pontosan. Ami időről időre be is bizonyosodott a történelem folyamán.

Neale Donald Walsch Beszélgetések Istennel II.

http://www.jamboree.co.hu/_files/artists/egyeb/20070805_065_TS_Gocoo_GoRo.jpg

Azzal kezdődött, hogy nagyon drágának tartottuk a jegyet, ezért lehetőséget kaptunk arra, hogy 2-en egy áráért elmehettünk Haniel-lel a koncertre.

A bevezető írás Amerikáról szól, a koncertet pedig Japán művészek adták elő.

Kíváncsi vagy ugye, hogy mit is szeretnék kihozni ebből?

 

Csak néhány összefüggést.

 

Amerika találta ki a SOHW műfaját, a Japánok megtanulták, és ALÁZATUKAL, SZERÉNYSÉGÜKEL beleépítették, a SZÍVÜKET és a LELKÜKET.

Nem tudok sem japánul, sem angolul, ahogy nagyon Ők sem, mégis minden érzés, és gondolat átjött a vezető néhány szavából.http://3.bp.blogspot.com/_DUeNGZSv4y4/TSRZf4h5nHI/AAAAAAAAAOk/vy5sRrYwI1c/s1600/japan.gif

Amit előadtak, az nem színpadi show volt, hanem egy ÖSSZ NÉPI RÉVÜLÉS.

Megnyitották a Föld és az Ég között a KAPUT, és sok száz embert bekötöttek abba MORFOGENETIKUS MEZŐBE, amihez most nagyon sokan „BELÉPÉSI ENGEDÉLYT” kapnak, akár így, akár úgy, hogy történik az életükben egy eddig szokatlan, ismeretlen érzés, ami a „ég” felé fordítja tekintetüket, figyelmüket, lelküket.

Amikor „néha” körbenéztem érdekes módon két részre oszlott a T. publikum. Szerencsére a többség vevő volt az „ADÁSRA”, de egy jelentős résznek „csalódottság ült ki az arcára, NEM AZT KAPTA, MINT AMIRE „JEGYET” VÁLTOTT.

Ő nékik üzenem innen, hogy sokkal többet kaptak, csak az már pénzben NEM MÉRHETŐ.

A hangok sok, SOKK- színűsége, és ez EGYSÉG olyan érzést adott, amilyen élményben ezidáig nem igen lehetett részem.

A zenekart vezető hölgy – pontosabban SÁMÁN ASSZONY, jó példát mutatott arra, hogyan lehet egyénként, és mégis a közösség 1. az-az tagjaként részt venni, a CSOPORT munkájában.

A Fények játéka tovább erősítette az energia kiáradását.

A szünetben alá lehetett írni, illetve üzenni lehetett az „OTTHON” -Japánban maradottaknak a cunami áldozatainak küldeni, hogy az pozitív irányba fordítsa az ott élők életét. Mindkettőnket jó érzés töltött el, úgy éreztük mi is tettünk valamit a POZITÍV irányba segítésért.

http://www.napimado.ro/assets/img/dok/napkereszt1.jpgHa jó idegzetű vagy itt megnézheted, hogyan sodort el egy japán kisvárost a CUNAMI!

Öt perc alatt semmivé vált minden, a család, sok száz, ezer élet, generációk munkája, amit az OTTHON tud adni !

A második részben adták elő az ŐSROBBANÁS című számot, aminek sprituális, energetikai töltése adta valójában a morfogenetikus mezőbe való bekapcsolódást.

Amit még nagyon érdekesnek tartottam, hogy semmi nyoma nem volt annak a sok zivatar felhőnek az előadás alatt, és után, mint amivel az előadás előtt találkoztunk, a „nyulak” szigete csendes és jó illatú volt.

 

Nem tartozik ide, csak annyiban, hogy a Japánoknak teljesen más képe van rólunk magyarokról, mint nekünk valaha is VOLT!

Egy japán tudós Dr. Shokotu Faisi - levele 1963-ból, de ez valahogy valamiért nem került be a köztudatba.

 

IGEN TISZTELT SZERKESZTŐ ÚR!

Tulajdonképpen nekem nem illene a magyar kérdésbe avatkozni, mivel japáni fajú vagyok és a japáni nemzetséghez tartozom, akkor is, ha jelenleg, mint USA állampolgár Argentínában élek.

Miután azonban egy igen jó barátom átolvasásra átadott néhány magyar újságot és ezek egyikében a Vasárnapi Levélben Dr. Farkas László és Magyar László urak olyan tónust ütnek meg saját nemzetükkel kapcsolatban, mely az általam tisztelt és szeretett magyar 'fajt' és 'népet' teljesen előnytelenül állítja be, kérem engedjék meg, hogy e történelmi kérdésben néhány szót mondhassak. Mi - néhányan - japáni őstörténet kutatók abban a hitben nőttünk fel, hogy a világ legnemesebb nemzete és fajtája a magyar /: ma - maya-ar. /

Kérem definíciómra nem a hitleri nominalizmust alkalmazni!...

A 'Felkelő Nap' birodalmi ivadékainak hittük és hisszük Önöket, kedves magyar testvérek, akiket, a történelmi karma messzire sodort el. Faji kiválóságukat és első szerepüket elismerve érkeztünk annak idején Budapestre, magyarul tanulni Imaoka Juichiro vezetése alatt.

Harminc év szemléletével ma meg kell állapítanom a következőket:

1./ Igaz Magyar történelemírás sem a Habsburg, sem a Horthy kormány alatt nem létezett.

A Habsburgok saját érdekükben elpusztítottak mindent, ami az ősi eredetre utal.

A Horthy korszak illetékes szerve - a Teleki Pál Történelmi Intézet - saját nevelésű céhbeli tudósai pedig, Hóman Bálint vezetésével 'átértékelték' az amúgy is hiányos magyar történelmet a római katolikus egyház és a Habsburg ház javára.

2./ Valóságos faji mítoszok alapján dolgozó történész - miképp a görögöknél van - ebben a gárdában nem létezik, mert, hogy értékelnék azok a mítoszok erejét és igazságát, akik a Nemzeti Krónikájuk hitelét is lerontották?! Egyetlen Dr. Farkas vagy Magyar László tendenciájú történész sem hivatkozik a Magyar Krónikákra....

Mivel azonban a magyar nemzet, faj és nép - vagy nevezzék, ahogy akarják - történelmi kutatás szempontjából csak olyan elbírálás alá kell hogy essen, mint a többi nemzet faj és nép, Kérdezem Önöktől, kedves magyar történész kartársak, mégis miért hivatkoznak mindig a saját fajuk determinációs kérdéseiben a hitleri anomáliákra?...

Miért nem hivatkoznak a biblikus Izrael faji hasonlatosságokra?....Izrael faj, nép és nemzetség - tehát ugyanúgy a magyar, japáni, görög, arab is faj, nép és nemzetség! És miért nem oldják meg végre Önök - magyar tudósok - a Bibliában hemzsegő magyar elnevezések, nevek, földrajzi helyek problémáit?

Innen messziről jobban látszik az igyekezet is, meg a hamisság is. Valójában a magyar fajta igen elkeveredett már, A 'magyar' történelemírás tudósai is ilyen kevert vérűek. Van német-magyar, szláv-magyar, román-magyar, izraelita-magyar keveredésű történelemtudós is.

Érdekes kívülről megállapítani azt, hogy ezek egyike sem az igaz magyar történelmet kutatja, hanem a németek, szlávok, románok és izraeliták javára akarja a magyar történelem igazságait elferdíteni.

Ezzel kapcsolatban csak egyetlen kérdést szeretnék intézni egyesekhez a kartársakhoz és rajtuk keresztül minden magyarhoz, nevezetesen:

'Miért van az, hogy a világ egyetlen nemzete a Magyar, amelynek származását, történelmét minden más népség elhomályosítani igyekszik...? És mik állnak e-mögött a homályosító érdekszövetség mögött...?

Addig is, amíg erre önök válaszolni fognak, mi japániak és az összes turáni törzsekhez tartozók, Pakisztántól Szibériáig és a Hindusoktól Burmáig - a legősibb 'egynyelv' elemeit legtisztábban megtartó nyelven 'magyarul' írjuk ÉBRESZTŐNKET a csaknem 800 millió testvéreinkhez. És ezzel a MAGYAR NÉPNEK, FAJNAK és NEMZETSÉGNEK akarunk a legősibb származásáért és sok ezer éves tradícióiért tiszteletet adni...még akkor is, ha Önök magyarok ezt a tényt erőszakkal megsemmisíteni akarják!

Egyet azonban tartson szem előtt minden magyar - még akkor is, ha ...történetesen nem történelemtudós: A 'NAP' az önök Istene is - keleten kél, és nyugaton nyugszik.

Shokotu Faisi dr.

http://www.mult-kor.hu/attachmets/9130/swastika-93-696.jpg

Talán ez az a pont, ahol az ÉG és a FÖLD találkozik, és talán a 2012-es pólusváltással egyetemben megoldódik az a sok ezer éves probléma, hogy merre van észak, merre Dél, és az lesz a lényeg, hogy minden NAP újra fog kélni a NAP, és nem az, hogy merre NYUGSZIK!

 

Gyury / Samael

 

forrás: www.asztralutazas.hu

 
 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 11
Összes: 3062964
Hónap: 15212
Nap: 565