Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


IV.rész

VII.
A: Azt mondtad, hogy ma a Földről akarsz beszélni.
D: Igen. Azt szerettem volna mondani, hogy mindaz, ami megtörtént az Inuán, a gyarmatosításra gondolok, az megtörtént a Földön is.
A: Ki gyarmatosított minket?
D: Szintén az anunnakik. Kb. ötszázezer földi évvel ezelőtt, leszállt ide egy hajó, amely talaj- és vízmintát vett és aztán elment, hogy idővel más hajók társaságában érkezzen vissza és
megtelepedjenek itt. A cél ugyanaz volt. Az ásványkincsek kitermelése. A visszatérésükkor inuakikat hoztak az Inuáról. Mivel túl fáradságos lett volna a létező lakosságot megtanítani, hogy a fejlett gépeikkel dolgozzanak, odatették az inuakikat, hogy azok dolgozzanak. Így tehát ezek elkezdtek dolgozni, de kiderült, hogy az erejük nem elégséges, sőt még egy lázadást is kirobbantottak. Ez arra késztette az inuakikat, hogy munkára késztessék az embereket. De az is kiderült, hogy azok nem voltak eléggé fejlettek, hogy lépést tartsák az inuakikkal, csak összezavarták őket. Így jutottak el a Föld lakosságának genetikai módosításához, csakhogy a felhasznált DNS-t nem közvetlen maguktól vették, hanem az inuakiktól.
A: Azt mondod, hogy mi rokonok vagyunk?
D: Igen.
A: Vagyis mi rendelkezünk a ti DNS-etekkel?
D: Igen. Ti nekünk köszönhetően léteztek, mint faj. A Föld akkori genetikai állományára rátevődött a mi genetikai állományunk és így jött létre a mai emberi faj.
A: És hogy nem hasonlítunk hozzátok?
D: Az anunnakik mindig megtartják a külső fizikai formát, mivel az a származási környezethez igazodik. A fizikum teljesen megfelel a bolygónak.
A: Létezik egy olyan tudományos hipotézis, amely szerint egy adott pillanatban az emberi DNS sok módosuláson ment keresztül, és talán bolygó szinten is egy közös ősünk van, amely 180-300.000 évvel ezelőtt élt Afrikában.
D: Így van. Ez igaz. Akkor történt meg a DNS első módosítása.
A: Az első?
D: Igen, mert most kb. Negyvenezer éve a létező DNS-re az anunnakik rátették a saját genetikai anyagjukat.
A: De miért?
D: Mert eljutottak ahhoz a ponthoz, amikor az emberek kezdtek ráeszmélni, hogy kik ők valójában, és arra gondoltak, hogy megközelítvén a saját testfelépítésüket, talán elfogadjuk őket.
A: Tehát mi az inuakik, az anunnakik és a primitív emberek DNS kombinációjával rendelkezünk.
D: Igen.
A: Ha jól ítélnénk meg, akkor inkább anunnakik vagyunk, mint mások.
D: Nem, mert a második módosítást nem sikerült a teljes lakosságra megcsinálni, és ezért egy keveredés alakult ki azok közt, akik közvetlenül az anunnakiktól kapták meg a DNS-t, és akik az inuakiktól rendelkeztek ezzel. Voltak tiszta vérvonalak is, akik megőrizték az anunnaki vér tisztaságát.
A: De mostanság nagyjából egyformák vagyunk, nem?
D: Nem. Ma is ugyanazokat a szabályokat követik. Még léteznek tiszta vérvonalak.
A: Azt akarod mondani, hogy léteznek olyan családok, amelyek tiszteletben tartják a származásukat és nem fogadják el a vérkeveredést?
D: Igen.
A: És mi történt az anunnakikkal, amikor elmentek?
D: Ők nem mentek el. Itt vannak közöttünk, csak visszahúzódtak.
A: Hallottam még ezt az elméletet, de nem tudom, mit higgyek?
D: Én nem akarok senkit sem meggyőzni. Annyit szeretnék csak mondani, hogy ők azok, akik minket vezetnek. Igaz, hogy a háttérből, de ők irányítják a világot.
A: Mond csak, ezek az anunnakik hasonlítanak valamennyire a hüllőkhöz, csak két lábon járnak?
D: Igen.
A: Léteznek olyan mendemondák, amely szerint ezek hüllőszerűek.
D: Nevezd úgy, ahogy akarod, de ezek az anunnakik közvetlen leszármazottai, az utódaik.
A: Ismerem az elméletet, de nehéz elhinnem. Senki nem látta, nem tudja ezt pontosan…
D: De igen, pontosan tudják, ismerik őket, még a kormányok is nekik dolgoznak. Mi csak egy kis részük vagyunk.
A: Ezek szerint csak egy részünk van tőlük.
D: Nem, még van a fejben valami, ami a negatív emóciókért és az agresszivitásért felel.
A: Elmondanád, te hogy látod, hogy vezetnek minket?
D: Kb. 6500 évvel ezelőtt tömeglázadások miatt az anunnakik úgy döntöttek, hogy visszavonulnak, de nem a szó szoros értelmében, csakhogy a háttérből dolgozzanak. Ezért ők létrehoztak egy pár titkos társaságot és nagyvonalakban megfogalmazták a jelenlegi vallásokat. Kiképezték a papokat és odaállították, hogy szolgálják őket, bevezettek egy pár dogmát és
féligazságot, ami elég hatásosnak tűnt, mert az embertömegek elkezdték tisztelni és hallgatni rájuk.
A: A múltban valóban léteztek emberáldozatok, de az istenek tiszteletére tették.
D: Igen. Ugyanazok az istenek voltak. De ezeket a rituális gyilkosságokat ma is gyakorolják. Meg kell értened, hogy ők ezektől a dolgoktól függnek, mert ez jelenti az élelmet számukra. Az egyik ilyen titkos társaság célja ezeknek a tanításoknak a továbbadása. Ma ezek az okkult szervezetek a teljes földön megtalálhatóak és az összes társadalmi rétegben tevékenykednek.
A: Ezt hogy csinálják?
D. Ők a kormányokon, bizonyos intézményeken vagy cégeken, a bankrendszeren, a katonaságon és rendőrségen, a törvényeken, az iskolán, a médián keresztül dolgoznak. Ők mindenhol ott vannak, azoknak az embereknek köszönhetően, akik kiszolgálják őket, akiket kiképeztek erre, akik a maguk során másokat képeztek ki és így tovább. Ők azok, akik jelenleg minket, a világot vezetik.
A: Jó, de hogy sikerült ez nekik?
D: Ők egy régi fajt képviselnek. A tudásuk ősrégi és nagyon fejlett. Uralják az anyagot, ismerik az Univerzum összes aspektusát, jó asztrológusok. Befolyásolhatják az emberi elmét, az időjárást, az energiát, a lelki nyugalmat, egyszóval bármikor bármit akárhányszor megcsinálhatnak. Felhasználták a vallásokat, hogy saját érdekükben hibás, természetellenes tanokat ültessenek be az emberekbe. Azt hitették el az emberekkel, hogy az asztrológia és a gyakorolt tudás sátánista tanok. Azt az elképzelést keltették az emberekben, hogy az álmok az ördögtől származnak, amikor az ördög, ahogy mi elképzeljük nem is létezik, és az álmok valójában az Univerzum és a Mátrix közti kapuk. A Föld összes kedvező és potenciálisan sugárzó pontjára emlékműveket vagy különleges épületeket építettek, hogy megszüntessék azokat. Semmilyen formán nem szerették volna a lakosság elbutítását megzavarni.
A: És mégis, hogy lettek ők a világ vezetői?
D: A vallások segítségével, ami egy rugalmas be dogmázási és az intuíció megszüntetését célzó programot követett, a politika és különösképpen a bankrendszer segítségével. Ők lényegében a mi pénzünk. Ők adnak nekünk enni, meleget, lakást, iskolát, szabadságot, egészséget és abszolút mindent ők biztosítanak a számunkra. A királyi családok az egyenes ágú leszármazottaik. Az elnökeink vérében az ők vérük folyik. Mindenikűk valamilyen formán kapcsolatban áll ezekkel az titkos társaságokkal.
A: De ezek a királyi családok és elnökök tudatában vannak ennek?
D: Igen. Ők ismerik a származásukat, tiszteletben tartják és egyetértenek a szervezet határozataival. Ők azok, akik manipulálnak, kormányoznak és irányítják az életünket. Mi értük születünk, élünk és meghalunk.
A: De léteznek bizonyos spirituális mozgalmak, amelyek már tudják ezeket és el is mondják.
D: Így van, de ezek közül egyeseket éppen ők támogatnak speciálisan azért, hogy hozzáférjünk az információkhoz és elferdítsük azokat.
A: Ez azt jelenti, hogy ez egy ördögi kör. Bármit is csinálunk, rabok maradunk.
D: Nem. Mi a lelkünkre kell hallgatnunk. Elsősorban. Senki sem áll a teremtés fölött, mindannyian egyformák vagyunk, így senkinek sem áll jogában megmondani, hogyan gondolkodjunk, mit higgyünk, mit tanuljunk.
A: De mégis, a tudomány hasznos. A segítségével fejlődtünk, tanultunk meg bizonyos dolgokat.
D: A tudomány szintén az övék. Valamelyest átvette a hit szerepét. A jelenlegi tudománynak nincs mit kezdenie a Valódi Mátrixszal. Ez egy indukált tudomány, egy olyan tudomány, amelyet azért hoztak létre, hogy összezavarjanak, amelynek nincs semmi köze a valósághoz. Egy adott ponton az ember evolúciója során kétségek merültek fel a vallásos dogmákkal szemben, és akkor az anunnakik a meg kellett találják a módját annak, hogyan uralkodjanak tovább, hogyan folytassák a tanok beültetését, az elbutítást és így jelent meg a tudomány.
A: De mitől féltek?
D: Attól a perctől, amikor az ember felébred és megérti, hogy a testen túl is létezik, hogy része az Egyetemes Tudatosságnak, hogy szabad és végtelen akárcsak a Teremtés.
A: És ha rájönnek, mi fog történni? Semmi!
D: Az emberek legyőzik és elűzik őket. A problémájuk az, hogy nincs, ahova menjenek. A bolygójuknak vége, más égitestek pedig számukra elérhetetlenek. Elérkeztek ahhoz a ponthoz a Mátrixban, ahol az megmódosítja őket, mint fajt, először megszünteti, majd átalakítja. És ők nem akarják ezt. Félnek tőle.
A: Én még mindig nem értem, hogy csinálhatnak bármit! Miért nem leplezik le őket!
D: Hát, ha ők irányítanak mindent, ki tudná őket leleplezni? Mindenki, aki megpróbál valamit mondani, egyenesen sarlatánnak, bolondnak vagy rosszakarónak van bélyegezve. Az árnyékbeli vezetőink az elme és az érzelmek manipulálásának tökéletes programját építették ki. Megmondják, hogyan gondolkodjunk, miben higgyünk, hogyan reagáljunk, mit együnk, mit igyunk, mit hallgassunk. Kivétel nélkül minden be van programozva, ki van számolva és végre van hajtva. Semmit sem felejtenek ki. Gondolkodj csak, amikor egy kutató egy olyan felfedezést tesz, ami nem felel meg nekik, százan ugranak fel, hogy ellentmondjanak, de amikor egy
tudományos elvet szeretnének bevezetni, százan jönnek, hogy alátámasszák. Valóban még léteznek olyan emberek, akiket nem lehet meggyőzni, akik hisznek a jóban és kinyilvánítják ezt. Ezeket vagy kirekesztik, kinevetik, megbélyegzik, vagy balesettel, váratlan halállal vagy “öngyilkossággal” félreállítják. Mindent a legkisebb részletekig kiszámolnak és felügyelnek.
A: Jó, de ha lenne egy halom ember, aki hasonlóan gondolkodna, akkor nem lenne mit csinálniuk. Nem ölhetik meg a teljes bolygót! Talán léteznek olyan személyek a rendszerben, akik ismerik az igazságot és megmondanák.
D: Akik a rendszerben vannak, akik ismerik az igazságot és nyilvánossá szeretnék tenni, azokat félreállítják, tehát nem jelentenek veszélyt, ami meg a nagytömegeket illeti... A dolgok másképpen állnak. Mi mentális befolyással és kémiai vegyszerekkel vagyunk ellenőrizve és irányítva.
A: Kémiai vegyszerekkel?
D: Igen. Minden, amit élelemként és italként kapunk, orvosságok, a víz, amivel megmosakszunk, abszolút minden programozva van.
A: Elmondanád pontosabban?
D: Minden kémiai vegyszer, amit a vízhez és élelmiszerhez adnak, a konzerváló porok, adalékok, gyógyszerek speciálisan arra vannak csinálva, hogy az emberi agy bizonyos stimulánsokra reagáljon, vagy ellenkezőleg, ne reagáljon.
A: De a gyógyszerek életeket mentenek!
D: Igen. Egyesek. Mások viszont arra vannak kifejlesztve, hogy az ember eltávolodjon a Elsődleges Forrástól.
A: Talán, de nagyon nehéz határvonalat húzni, mit csinálnánk antibiotikumok, vakcinák nélkül...
D: A vakcinák a legnagyobb átverések. Azok a immunrendszert támadják meg. Én nagyon rosszul éreztem magam az utolsó beoltásnál, amit rám kényszerítettek. Tisztán láttam, ahogy a szervezetbe bevitt mikrobák megtámadták a csakrákat, destabilizálva azokat, hogy aztán az egész testem reszkessen, negatívan befolyásolva nyirokcsomót és a mirigyeteket.
A: De a gyógyszerek jót is csinálnak!
D: Igen. De nélkülük is lehet élni. Valójában azok több rosszat csinálnak, mint jót. A betegség egy jel, egy figyelmeztetés, hogy valamit rosszul csinálsz. Talán ahol vagy, ott szennyezett a levegő, talán az élelem rossz, talán a gondolataid és érzelmeid hibások. Ahelyett, hogy pasztillákat szednél be, meg kéne vizsgálnod ezeket a tényezőket. A pasztillák, ahogy én látom, nem csinálnak egyebet, csak tompítják a tüneteket, de nem jutnak el az okozóhoz. Abban a pillanatban, hogy lenyelsz egy gyógyszert, az szétbomlik a szervezetben és energiává alakul. Ez
az energia különbözik, a tabletta alkotórészeitől függ. Ahogy a szervezetbe jut, beállítja a váladékait, megnövelve, vagy csökkentve a váladékok mennyiségét, ami javuláshoz vezet, de ez a dolog helytelen. A szervezet sokkal pontosabban tudná ezt szabályozni, ha eltávolítanák a betegség okát.
A: Talán, de az ellenszer felfedezése csodálatos volt.
D: Igen, de a valóságban ez szabályozza a szervezetet. Minél több antibiotikumot veszel be, az szervezet annál jobban védekezik, beállítja magát, eljutván ahhoz a ponthoz, amikor már nem válaszol. A baktériumok és vírusok részei az életünknek, a bolygóé. Mi a kezdetektől velük élünk. El kell fogadnunk azokat. Tulajdonképpen a szervezetünk tudja ezt. Tudja, hogy minden ki van számolva.
A: De az anunnakik, akikről azt állítod, hogy irányítanak minket, hol vannak most?
D: Azok velünk együtt élnek. Elbújnak a tekintetünk elől, az időszakos érzékleteink elől is. Úgy mondhatjuk, hogy ők egy másik dimenzióban vannak, de most itt élnek. Ők aktívan részt vesznek a mi életünkben, de mi nem vehetünk részt az övékében.
A: De konkrétan hol vannak?
D: Nekik hatalmas földalatti bázisaik vannak, afféle városok. Ott laknak, de ők a felszínen is tartózkodnak. Közöttünk vannak és találkozunk velük, de nem ismerjük fel őket.
A: Vagyis nem látjuk, láthatatlanok?
D: Nem, láthatóak, de ők egyfajta energia mezőt vetítenek ki maguk köré, ami segítségével olyan kinézetük lehet, amilyent csak akarnak. Ez az oka annak, hogy felismerhetetlenek.
A: Mivel védekeznek?
D: Az elméjükkel.
A: Nem használnak gépeket, valamit?
D: Nem. A mentális erejük magasabb rendű az emberekénél, ezért nekik ez egy fajta játék. Ők egy képet erőltethetnek ránk, egy fajta projekciót, anélkül, hogy erőlködnének.
A: És így közlekednek szabadon közöttünk?
D: Nem csak közlekednek, vezetnek is minket, sőt közös háztartásban is élhetnek velünk. Néha főnökeink vagy kedveseink, barátaink...
A: Vagyis összeházasodhatsz egy anunnakival anélkül, hogy tudnál róla?
D: Lehetséges lenne, de az ilyesmi kizárt, mert ők nem keverednek fajon kívüliekkel.
A: Még az ők DNS-üket hordozóakkal sem?
D: Csak bizonyos esetekben. Néha eldöntik, hogy szükség van a vérvonal felfrissítésére és akkor elfogadnak kívülálló személyeket, de csak egy körültekintő vizsgálat után.
A: Milyen vizsgálat?
D: Genealógiai, személyiség, asztrológiai jellegzetességek és sok másféle...
A: Asztrológiai jellegzetességek?
D: Igen. Elsősorban. Tudják, hogy a bolygók behatásának fontos szerepe van az ember személyiségében. Máskülönben az asztrológia a legidősebb tudomány. Benne rejlik összegyűjtve az Univerzum teljes tudása.
A: Nem tudtam, hogy ilyen fontos.
D: Mert nem szabad tudnunk. Azt mondták, hogy az asztrológusok varázslók, hogy az ördögtől származnak, de most amikor ezek a felcímkézések nem befolyásolhatnak senkit, azt állítják be nekünk, hogy az csak idővesztés.
A: Miért?
D: Mert ennek segítségével ráhangolódhatsz az Univerzumra. Összhangban lenni az égitestekkel azt jelenti, hogy összhangban élni a teremtéssel. A tudatalattink szintjén mindannyinkat befolyásol a Nap, a Hold és a bolygók. A Föld egy óriási mágnes, amely a saját tengelye körül forogva mágneses mezőt hoz létre. Ennek a mágneses mezőnek fontos behatása van a földi életre. Léteznek kozmikus ciklusok, nappulzusok, elektromos jelek, elektromágneses szelek. Az emberek figyelniük kéne ezekre a dolgokra. Különböző időciklusok vannak az aratásra, szüretre, bizonyos dolgok elvégzésére, gyermekcsinálásra és ellenkezőleg is, léteznek végzetes időciklusok, mindennek értelme van. Semmi sem véletlen.
A: De nem értem. Miért rejtenék el ezeket? Nekik is előnyös lenne.
D: Nem lenne előnyös, mert az ember megértené az élet értelmét. Tudatosan élve hozzáférésünk lenne a Mátrix kifogyhatatlan tartalékaihoz. Meggyógyulnánk a kozmikus energiát használva, megfelelő időpontokban művelnék meg földjeinket és ez mértéktelen terméshez, gazdagsághoz vezetne. Nem használnának már rovarirtókat, mert egyszerűbb lenne a kártevőket a holdciklus bizonyos fázisaiban más leszedett növényekkel elpusztítani. Ha figyelembe vennék a bolygókat, a gyermekek életképesek, jobbak, tehetségesebbek lennének, különböző feladattal és egymáshoz közel álló testfelépítéssel jönnének a világra.
A: Hogy tudnád más növényekkel elűzni a kártevőket?
D: Igen, a kártevők elpusztíthatóak növények segítségével. Lévén úgy, hogy bizonyos típusúakat ültetnél a zöldségek és gabonák sorai közé, lévén úgy, hogy meglocsolnád azok nedvével. A valósághoz viszont közelebb áll, hogy elültess egy növényt, mind megöld azt.
A: Adj egy példát egy ilyen növényre.
D: Büdöske (bársonyvirág). Megvédi a zöldségágyásokat, még a málnát és az epret is a kártevő férgektől. Ha helyenként egy-egy szál büdöskét ültetsz az ágyások közé és a végükbe, a veteményesed védve lesz. Tudom biztosan ezt. Megmondtam a nagyszüleimnek is, akik az elején nem hittek nekem, de utána bebizonyosodott, hogy igazam van. Nem volt több problémájuk az eperrel.
A: De mit csinál a büdöske? Hogy befolyásolja a kártevőket?
D: Olyan anyagot választ ki, amely elűzi a kártevőket, akárcsak egy speciális energiát, amely megvédi a növényt, és amely kapcsolatba lépve a féreg energiamezőjével, rákényszeríti, hogy elhagyja a helyet. Valójában a büdöske saját magát védi ezzel, de hasznos lehet a környezetében levő növényekre nézve is.
A: És sok ilyen fajta virág van?
D: Igen. Valójában az összes növény jó valamire. Semmi sem fölösleges. Az emberek is kezelhetik magukat velük, de két tényezőt kell figyelembe venni: az asztrális időszakot, amelyikben leszedik és a személyt, aki leszedi.
A: Az is számít?
D: Igen, mert bizonyos időszakoknak maximális gyógyító hatásuk van, és nagyon fontos a leszedő lelki állapota, mert ő az, aki először ráteszi a kezét, átveszi az energiáját vagy módosítja.
A: Nem tudtam!
D: Annak a személynek, aki leszedi egészséges, csendes és kiegyensúlyozottnak kell lennie. Ez nagyon fontos.
A: Így van, de ezek a dolgok nem ismertek.
D: A növények élő létezők, csodálatosak, jók. Ők azért vannak itt, hogy segítségünkre legyenek és segítsenek nekünk. Sajnálatos módon, mi megöljük, levágjuk, majd eldobjuk őket. Ahogy a fenyőket is. Ha hallanád a sikoltásaikat, amikor kivágják a fákat! Hiába! Senki sem hallja meg!
A: Azt mondtad, hogy tetszik a Karácsony!
D: Igen. Nagyon tetszik, viszont mint megélés, rezgés. Az a szerencsém, hogy anyám egy műanyag fenyőt vásárolt régebb. Nagyon szép, és akárhogy is a gondolat számít. Nem hiszem,
hogy meg tudtam volna lenni otthon egy halott fával, és még örvendjek is neki! Máskülönben az embereknek megvan ez a képessége, hogy megöljék a bolygót és még örvendjenek is ennek!
A: Vagyis?
D: Vagyis mi megöljük a bolygót, kiürítjük a tartalékait és boldogok vagyunk! De a következő alkalommal szeretnék erről beszélni.
A: Jó, akkor megállunk.
Dávid távozása után jó néhány percig csak ülök és gondolkodom, próbálom megérteni az információkat. Emlékszem, hogy olvastam David Icke könyvében, a Felsőbbrendű Titokban, a sumérok agyagtábláinak fordításáról, amely táblákat 1850-ben fedeztek fel, Bagdadtól kb. 400 km-re. A szöveget Zecharia Stichin fordította le, egy híres kutató, történész, író és nyelvész.
Ő azt állítja, hogy a táblák információkat tartalmaznak egy felsőbbrendű fajról, nevezetesen AN.UNNAK.KI, amely eljutott Sumériába és amely egy Nibiru nevű bolygóról jött. Stichin az állítja erről a bolygóról, hogy 3600 éves keringési ideje van, ami a Jupiter és a Mars között kezdődik és a Plutón túlra nyúlik, messze a világűrbe. A táblák fantasztikus pontossággal mutatják be a naprendszert és a bolygókat is, megadva a pontos nagyságukat és pályájukat.
Stichin azt mondja, hogy ezek az Anunnakik 450.000 éve érkeztek a Földre aranyat keresvén. A mai Afrika egy földterületére szálltak le, hogy kibányásszák az altalajkincseket. Az elején a bányákban csak az anunnakik dolgoztak, de idővel ezek fellázadtak és az elit úgy döntött, hogy egy hibrid fajt hoz létre, amely képes a munkára. Több lehetőséget is megpróbáltak, de végül az ember mai alakjánál maradtak. A táblák leírják, hogy olyan genealógiai vonalakat is létrehoztak, amelyek az ők nevükben kormányozhattak, sőt elmeséli azt is, hogy jöttek létre a királyságok.
Érdemes megjegyezni, hogy az ember evolúciójának története azt állítja, hogy 200.000 éve fajunk egy tökéletesedési folyamaton ment keresztül. A Homo erectus egyből Homo sapiens lett, ahhoz, hogy kb. 35.000 éve ezelőtt egy újabb impulzust kapjon és Homo sapiens sapiens-é alakuljon, a mai emberé. Melyek voltak ezeknek a fejlődési időszakoknak az okai, nem tudja senki, és annál kevésbé lehet megmagyarázni azt. Mi több, tudományos kutatások igazolják, hogy mindannyinknak egy nőnemű közös őse van, amely Afrikában élt 140-300.000 éve ezelőtt.
VIII.
A: A bolygó megölésénél maradtunk el. Mit szerettél volna mondani?
D: Gondolj csak arra, mi történne, ha a mikrobák, amelyek a testünkben élnek nekiállnának, hogy elvegyenek egy csepp vért és üzemanyagként használnák az autóikban, ha elvennének egy darabka csontot és a nyakukra vagy a kezükre tennék, hogy azzal büszkélkedjenek, ha levágnák és felgyújtanák a hajunk vagy ajándékba adnák, amikor valakihez mennének, hogy aztán a viselője eldobja azt. Körülbelül ezt tesszük mi a Földdel. Megkínozzuk, megcsonkítjuk, feldaraboljuk, meggyötörjük, és mindezt a tudomány, a fejlődés, a jólét nevében tesszük. Ezt vettük át az anunnakiktól, hogy tönkretegyük, kimerítsük a természeti kincseket. Ezt nagyon jól megtanultuk.
A: De ha nem használnánk ki, akkor mit csinálnánk, mivel közlekednénk, mivel melegednénk, mit ennénk?
D: Megtehetnénk mindezt az elménk erejével, egyszerű akaratunktól fogva.
A: Rendben, de senki nem tanít meg erre. Miért nem tanítják ezt az iskolákban?
D: Mert az iskolák is ugyanazon kontroll alatt vannak. Az okkult szervezeteknek az volt a célja, hogy destabilizálják a tanulási rendszert, amit sikeresen megvalósítottak. A tanítás a logikus és racionális gondolkodásra épül. Az adatok olyan formán vannak elrendezve, hogy semlegesítsenek minden intuíció-nyomot vagy a mátrixhoz való hozzáférést. A gyermekeket a tanárok és útmutatók robotokká alakítják, akiknek megtiltják a szabad véleménynyilvánítást. Még a szülők is részt vesznek ebben a támadásban. Hányszor hallottad már ezt a felnőttektől… tanulnod kell, oda kell figyelned a tanárra, ha ezt mondja a könyv, akkor ez így van.. én soha nem haltam meg az iskolában!... A tanulásnak köszönhetem, vagyok az, ami vagyok… Ezek a jelmondatok, amivel ti felnőttek támadtok minket. Miért gondolod azt, hogy a mai tanulók nem érdeklődnek, hogy halálra unom magam az óvodában és legtöbbször nem akarok oda menni. Miért kéne megtanulnom azt, amiről tudom, hogy nem igaz?
A: Jó, de nem maradhatunk otthon, mert akkor analfabéták leszünk!
D: Nem kéne otthon maradnunk, csupán nektek, felnőtteknek kéne megváltoztatnotok a rendszert. Akarnotok kell, hogy ez megtörténjen, akkor biztos elérhető lesz.
A: Ne mond azt, hogy nincsenek hasznos tantárgyak… mint a történelem, biológia.
D: Hasznosak lennének, ha az információk igazak lennének. Mit tanulnak az iskolában? Az igazságukat! Mit tanultatok ti? Az igazságukat! Mit csináltok ti most? Nekik dolgoztok! Mik leszünk mi, ha a dolgok nem változnak meg? Nekik fogunk dolgozni. Ez egy bűvös kör, amelyből mi gyermekek nem tudunk kilépni, hiába érezzük, hogy nem jó, miattatok. Ti vagytok, akik elfogadjátok, lenyelitek a meséket, lustaságból, kényelemből, félelemből vagy egyszerűen azért, mert meg vagytok elégedve az életetekkel. Ha mindened megvan, miért kéne többet akarnod!
A: Ez nem éppen így van. Mi átvettük a rendszert és továbbvisszük azt...
D: Ti egy olyan rendszert vettetek át, amely soha sem volt megfelelő, és amit tovább erőszakoltok. Ti vagytok a hibások!
A: De mit tehetnénk?
D: Hogy akarjátok a változást. Hogy aktívan részt vegyetek benne. Hogy leleplezzétek és az egész világnak bemutassátok.
A: Kiket?
D: Az anunnakikat.
A: Hogyan, ha nem látjuk?
D: Akarjátok, hogy lássátok őket, és látni fogjátok! Valójában vannak olyan emberek, akik látják őket, akárcsak én. Ők közöttünk vannak, a mi életünkhöz tartoznak. Én túl kicsi vagyok, hogy figyelembe vegyenek, azok a felnőttek, akik látják őket, nem beszélnek a másoktól való félelem miatt.
A: És akkor mit kell csinálni?
D: Akik látják, szólaljanak meg. Mutassanak rá az ujjukkal. A látás a Teremtő ajándéka. Használnotok kell.
A: Miért látják egyesek, mások meg nem?
D: Akik látják, azok azért tehetik, mert erősebb kapcsolatuk van a Mátrixszal. Ez a dolog a test és fölöttes én kapcsolatának tudatosulásával jön létre. Amikor az információ szabadon közlekedhet a két struktúra között, amelyben a folyam tudatosan lecsapolható, akkor energia szinten minden láthatóvá válik és semmi sem marad elrejtve.
A: És akiknek nem rendelkeznek ezzel az ajándékkal?
D: Ők aktiválhatják, gyakorolhatják a kommunikációt és akkor ez az ajándék megjelenik és tudatosítható lesz.
A: De hogyan?
D: Ahogy mondtam, minden akaratnak, beszédnek, gondolatnak van egy rezgése. Amikor gondolsz valamire, az átalakul gondolat-energia-formává és egy mátrixszegmenssel lépik kapcsolatba, amely megengedi, hogy az a óhaj megvalósuljon. Olyan ez, mint amikor elvetsz egy magot és várod, hogy az kinőjön, hogy leszedd a gyümölcseit. Lényegében az embernek most nagyobb teremtő ereje van, mint valaha.
A: Jó, de konkrétan, hogy tudjuk ezt a felsőbbrendű látást kifejleszteni? Azt hiszem, hogy a harmadik szemre gondolsz.
D: Harmadik szemnek is hívhatjuk, de az első szem és nem a harmadik, mert a tőle jövő információkra kell alapoznunk. Amit a fizikai szemeinkkel látunk, az a Valóság kivetítése, amit az anunnakik vetítenek ki és irányítanak.
A: De konkrétan, létezik valamilyen technika vagy eljárás, léteznek valamilyen követendő lépések?
D: Természetesen. Először is az embernek vissza kell állítania a kapcsolatot az elme és a fölöttes én között.
A: Mit nevezel te fölöttes énnek?
D: Ez az Igazság. A tökéletes, igazi megismerés, ami mélyen bennünk van elrejtve. Ez a Mátrix közvetlen elérési vonala, amellyel mindenki rendelkezik, de amely nagyon el van homályosítva a létező interferenciák miatt.
A: Miféle interferenciák?
D: Az anunnakik nem akarják, hogy az ember megismerje az Igazságot. Ezért a hibás információk mellett vegyszerekkel is mérgeznek, aminek az célja, hogy közömbösségben tartsanak. Ezek a vegyszerek a tobozmirigyet gátolják, blokkolják. A tobozmirigy nagyon fontos része az embernek. Például a csecsemőmirigy az a mirigy, amelyet ha tudatosan aktiválnánk, akkor meghosszabbítaná az életünket. Máskülönben minden mirigy mást csinál, de mindenik beállítható lenne, ha az ember közvetlen információkat kapna a Mátrixból, és nem a Föld alsó mezőjéből.
A: Mi van a Föld alsó mezőjében?
D: Mi innen kapjuk az információkat, ezeknek a mesterséges blokkolásoknak köszönhetően. Az alsó mezőben található meg az összes alacsony rezgésű gondolat-energia-forma. Az anunnakik ide tettek mindent, ami a rosszra, félelemre, gyűlöletre, rémületre, fóbiára, halálra és sok minden másra vonatkozik. Mi ezekkel táplálkozunk, mivel csak ehhez van hozzáférésünk.
A: De nekünk szép gondolataink is vannak...
D: De azok a mátrix mezőjéből jönnek
A: És hol található ez az alsó mező?
D: A Föld körül. A föld be van burkolva ezzel. Minden, ami információként jön, általában onnan jön, csak egy kis rész jön a Mátrixból.
A: És hogy tudnánk elérni a Mátrixot?
D: Teremtsétek meg a kapcsolat az elme és a fölöttes én között.
A: Hogyan?
D: Mondok neked egy példát. Amikor én egy kérdésre szeretnék választ kapni, és Aghton nem válaszol nekem, lábon állva lehunyom a szemem és arra gondolok, hogy a Mátrixra csatlakozzam, hogy megtudjam az Igazságot. Ezt csinálom, és azt mondom, hogy ha igen a válasz, akkor a testem előre hajoljon, és ha nem a válasz, a testem hátra hajoljon. Nagyon egyszerű.
A: És a válasz mindig igaz?
D: Mindig. Próbáld meg te is. Kezdheted azokkal a kérdésekkel, amelyekre tudod a választ. De vigyáznod kell, hogy ne add tudatosan te a választ. Hagynod kell, hogy meglepődj ettől. Tedd fel a kérdést, mintha semmit sem tudnál.
A: Felteszem, hogy átmegyek ezen a feladaton, mit kell még tennem?
D: Agthon azt mondja, hogy mutassak meg neked egy eljárást. Elhelyezkedsz egy olyan helyen, ahol senki sem zavarhat meg, lehet egy ágy lefekvés előtt. Az elején meg kell mondanod a testednek, hogy természetes módon, anélkül, hogy szenvedned kéne, távolítson el minden mérgező anyagot, amelynek nincs Igazság megfelelője a Mátrixban, amely benne van összegyűlve. Valójában ezt kéne minden nap csinálnod. Nagyon hasznos. Aztán elkezded kérni a fölöttes énedet, hogy lépjen kapcsolatba veled.
A: És hogy nyilvánul meg ez a kapcsolat?
S: Én, amikor a fölöttes énemmel beszélek, a gondolat erejével egy speciális helyre megyek. Arra gondolok, hogy az Inuán vagyok. Van egy kedvenc helyünk egy fa mellett. Onnan láthatjuk a tengert. Te oda mehetsz gondolatban, ahova szeretnél. Ahol tetszik neked.
A: Tegyük fel, hogy tetszik egy vízesés mellett.
D: Odamész. Először a vízre nézel és arra, ami körülötte van. Megpróbálod érezni a hely illatát, megérinted a vizet, érzed. Elnevezed ezt a helyet az Igazság Titkos helyének. Ily módon ide senki sem jöhet be. Szent lesz. Aztán megpróbálod tudatosítani a fölöttes énedet. Az elején hatalmas szeretet fogsz érezni. Akkorát, hogy érzed, nem férsz be a testedbe. Aztán egy megkönnyebbülést, békét érzel. Amikor elérted ezeket az állapotokat, megpróbálsz a Mátrixhoz beszélni. Megmondod neki, mit szeretnél. Tudnod kell, hogy csak a hozzád köthető vágyak fognak megtestesülni. Nem kérheted a fölöttes énedet, hogy meggyógyítsa a nagymamádat. Megkérdezheted viszont, hogy miért beteg. Itt csak olyan programozásokat végezhetsz, amelyek rád vonatkoznak. Semmi más egyebet.
A: Konkrétan, mondjuk, szeretném látni az Igazságot. Mit kell kérdeznem?
D: Meg szeretném tudni az Igazságot. Ennyit. Az éned tudni fogja, mit kell csinálni. De az csak részletekben adja meg az Igazságot, nem mindent egyszerre, mert az emberi agy nem tud egyszerre annyi információt befogadni.
A: És ha azt akarom, hogy jól legyek, hogy meggyógyuljak?
D: Meg szeretnék gyógyulni. A betegséggel kapcsolatban az éned először megmutatja, hogy miért vagy beteg. Csak akkor gyógyulsz meg, miután kiküszöbölted a betegséged okozóját.
A: Hogy mutatja meg nekem?
D: Vagy helyben, filmszerűen a fejben, vagy küld egy üzenetet az elmédbe, vagy egy álmod lesz. Tudnod kell, ha nem tartod be azt, amit mond, akkor nem lesz esélyed meggyógyulni.
A: De ha az egy karmikus betegség?
D: Akkor azt úgy mutatja meg neked, hogy megértsd. Most azokban az időkben élünk, amikor kiküszöbölhetjük a múltbeli problémákat. A lényeg, hogy akarnod kell.
A: És ha látni akarom az anunnakikat?
D: Azt mondod, hogy látni szeretnéd az anunnakikat. De itt, ahogy mondtam, meg kell tisztítanod magad a vegyszerektől, amelyek megakadályozzák a tobozmirigyed működését.
A: De melyek azok?
D: Sokféle termék van. Láttam üdítőkben, ételekben... de a legmérgezőbb a fogkrém. Okosan van beletéve, mert ti rákényszerítetek, hogy lefekvés előtt fogat mossunk és az a testben marad és egész éjjel hat.
A: Milyen vegyszerre gondolsz?
D: A fluorra.
A: De ez egészséges a fogakra nézve!
D: Semmi hatása nincs a fogakra. Azt a tobozmirigyet meggátolandó adják. Tudom biztosan ezt. De rá voltam kényszerítve, hogy használjam.
A: És azt hiszed, hogy mérgező?
D: Száz százalékosan.
A: De mi a célja ennek a tömeges mérgezésnek?
D: Ez elsősorban az 1960 után születettekre vonatkozik. Akkor a Föld karmája elkezdett megtisztulni és elkezdtek fejlettebb lények is reinkarnálódni ide. Addig is voltak, de tömeges
inkarnációra gondolok, amely 1990 és 1996 után éleződött ki. Az újonnan jöttek képesek voltak bizonyos paranormális képességeket kifejleszteni. Legyen köztünk szólva, nem tudom, hogy miért nevezitek így, mert azok nagyon normálisak. Ezek nagy veszélyt jelentettek az anunnakikra, aki nem álcázhatták volna magukat. Ezért kísérleteket végeztek és arra a következtetésre jutottak, hogy a legjobb módja ezeknek a törekvéseknek az eltörlésére a vegyszerekkel való mérgezés. Ahogy nem tudták volna rákényszeríteni a teljes lakosságot, hogy a gyógyszereket vegyen be, kitalálták az ételmérgezést. Nagyon egyszerű. Nem veszed észre, hogy minden évben növekszik ezeknek az anyagoknak a koncentrációja?
A: Nem.
D: Mert megszoktad és már nem zavar. A balszerencséjük, lényegében a miénk is, hogy hamarosan nem lesz, amit kezdeniük ezekkel a vegyszerekkel és ezért más gépezeteket találtak ki, sokkal erősebbeket, amelyekkel interferenciát csinálnak köztünk és a Mátrix között.
A: Milyen gépezeteket?
D: Reléket, mobil telefont, energia bombákat és gamma sugarakat.
A: Nem hiszem el.
D: Miért?
A: Ha meghalunk, ők mit csinálnak?
D: Mi nem fogunk mind meghalni. Egyre többen halnak meg, de nem a teljes lakosság. Akik megmaradnak, azok az ők rabszolgáik lesznek. Egyfajta élő babák. Ez az, amit ők szeretnének, de tudom biztosan, hogy nem így fog történni.
A: De mi történik?
D: Jó és szép lesz. Jelenleg éppen a Mátrix dolgozik a Föld beállításán. Problémáink lesznek, mind a felszínen, a levegőben, vagy az időjárás miatt, mind gazdaságilag.
A: Tudom, mondtad már nekem. Vásároljunk földművelő eszközöket, magokat... kertes házat...
D: Igen. Jó lenne.
A: Pénzt tehetünk félre és szükség esetén kivehetjük azt.
D: Hamarosan bebukik a bankrendszer. Mindenhol. A pénznek nem lesz értéke.
A: Hogy érted hamarosan?
D: Valahol 2009 végén vagy 2010 elején.
A: Ilyen hamar?
D: Igen. Minél hamarabb, annál jobb, mert a Földnek meg kell tisztulnia ezektől a rezgésektől és mindentől, ami gazdasági manipulációnak nevezhető. Túl sokat voltunk az anunnakik elnyomása alatt.
A: És eszünk majd?
A: Amink van, vagy amit termelünk. Muszáj, legyen egy kis élelmiszer tartalékunk, fontos tudni ezt a dolgot.
A: Nem hangzik valami jól!
D: Nagyon is jó. Én személyesen alig várom, hogy már túl legyünk a 2012-ön, valójában 2013 februárja után minden stabilizálódni fog és egy új korszak fog bekövetkezni. A Föld és lakóinak korszaka. A jó, béke korszaka. Tudnod kell, hogy a földiek jók. Mindenki, aki az inuakik DNS-ét hordozza, különleges. Majdnem mindenki tovább megy.
A: De hányan vannak?
D: Nagyon sokan. Nem tudnám megszámolni, de látom őket az utcán. Testvéremként ismerem fel őket. Románia különben nagyon tiszta ebből a szempontból. Itt kevés az anunnaki vér. Vannak itt is, de nagyon kevesen.
A: De hogy ismerheted fel őket?
D: Én a szeretteimet a rezgésük alapján ismerem fel. Rájuk nézek és tudom. Te is meg tudod csinálni ezt.
A: És a negatívakat?
D: Próbáljuk ki a következőt! Nézz annak a személynek a szemébe, akivel beszélsz. Csak a szemébe. Ne nézd a mosolyát vagy a gesztusait. Nézz és kérdezd meg, hogy inuaki vagy anunnaki. A fölöttes éned válaszolni fog.
A: És ha megtudom, hogy anunnaki, mit teszek?
D: Kérd meg az énedet, hogy mutassa meg a természetét, és akkor meg fogod érteni, a legtöbb, amit tenned kell, hogy kikerüld őket. Hogy ne hallgass a tanácsaikra és az utasításaikra.
A: De ők tudják, hogy anunnakik?
D: Egyesek igen, a legtöbbjük viszont nem. Csak azok, akik fent vannak. Ezeknek elmagyarázták és elfogadták a feltételeket, mi több tudatosan részt vettek a bolygó leigázásában.
A: És akik nem tudják, nem tudunk azokon segíteni?
D: Nem. Mert azok a rossz felé hajlanak. Mindenki valahonnan belülről jön. Mit gondolsz, miért léteznek azok az okkult pénzügyi társaságok, miért csak egyesek iratkoznak be bizonyos szervezetekbe, miért csak egyesek akarnak teljes embertömegeknek kárt okozni?
A: És ezekkel az emberekkel mi fog történni?
D: Ők a saját útjukat fogják követni. Nem avatkozhatunk be a Mátrix terveibe.
A: De ha vannak mégis olyan személyek, akik meg szeretnének változni? Ezeknek nem engedetik meg, hogy maradjanak?
D: Nem. Ők nem tudnak az új energiának megfelelni. Más felépítésük van. Saját útjukat járják.
A: Én mégsem hiszem el, hogy mindenki, aki anunnaki vérrel rendelkezik, egy csoporthoz tartozik. Kell létezniük még olyan embereknek, akik nem tartoznak egyetlen csoporthoz sem!
D: Higgyél nekem, hogy nem léteznek. Ez olyasvalami, ami nem magyarázható meg. Ők rezgésszinten ismerhetőek fel és annak ellenére, hogy nem tudatosult bennük, hogy miért csinálják ezt, szervezetekbe rendeződnek.
A: És mindenki a szervezetből anunnaki DNS-sel rendelkezik,
D: Nem. Beléptek azok is, akiknek nincs meg ez a DNS-ük. Ezeknek megadatik az a lehetőség, hogy megváltozzanak.
A: De miért hiszed, hogy ezekhez a csoportokhoz csatlakoztak, ha énjük nem érezte?
D: Csak kíváncsiságból, félelemből, vagy abból a vágyból, hogy felmenjenek a társadalmi ranglétrán, mert jelenleg ez a legjobb manapság. Talán egyesek a szüleiktől örökölték, akiknek helytelen valóságot mutattak be. Rengeteg oka van ennek.
A: És mit kell ezeknek tenniük, hogy alkalmazkodhassanak az új rezgésekhez?
D: Semmit. A Mátrix fogja eldönteni ezt. Ha az általuk hozott zavarok nem annyira veszélyesek, akkor megengedik nekik az anunnakik mátrixszegmenséből való kilépésüket. Ha az általuk okozott rendellenességek súlyosak, akkor ez van... az ők döntésük volt és ezekkel fognak továbbmenni... Sajnos!
A: De én arra gondolok, hogy talán kapnak még egy esélyt. Nem tudták!
D: Mi nem segíthetünk rajtuk. Csak ők tudnák ezt megcsinálni. Megkérdezhetik a Mátrixot, kapcsolatba lépve a fölöttes énükkel. Csak így kaphatnak választ erre a kérdésre. Ha nincs hozzáférésük ezekhez a kérdésekhez, akkor nagy baj van. Én nem tudom, mit tehetnek még.
A: Mond csak, akiknek köze van ezekhez a szervezetekhez, de nincs az anunnakikhoz... Sokan vannak?
D: Igen. Még többen, mint mennyien kéne, hogy legyenek.
A: Nálunk is?
D: Igen. Tényleg nagyon sokan. Sajnos, mert itt valami különleges fog történni.
A: Igen, mondtad.
D: Álljunk meg.
Dávid elmenése után bekapcsolom a számítógépet és beütöm a fluort, a tobozmirigyet és meglepődöm a talált információk mennyiségén. A legtöbb adat a http://www.fluoridealert.org címen található. Megtudom innen, hogy 1990-ig nem végeztek semmilyen vizsgálatot a fluor tobozmirigyre gyakorolt hatásán. Tudnunk kell, hogy a tobozmirigy egy kicsi mirigy, amely a két agyfélteke között helyezkedik el. Szerepe a melatonin váladék termelésének szabályozásában van. A melatonin egy hormon, amely segít a pubertás szabályozásában, és ugyanakkor megvédi a szervezetet a szabadgyököknek a sejtekre gyakorolt káros hatása ellen.
E tanulmány első futára Jennifer Luke doktor volt, az angliai Surrey egyetemről, aki bebizonyította, hogy a tobozmirigy a fluor által megtámadott első célpont, és ennek az elemnek a nagymennyiségű tárolása súlyos működészavarokhoz vezet, korai időszakban kiváltja a pubertást és csökkenti szervezetet a szabadgyökökkel szembeni védekezését.
Ugyanezen a honlapon megtudjuk, hogy a fluor a magzatnál genetikai mutációkat létrehozó faktor, ami növeli a rák veszélyét. Egy sor tanulmány állítja, hogy a fluor a felelős a csontrákért is. Természetesen ezek a kísérletek az elején tartanak, még a laboratóriumi vizsgálatok stádiumát jelentik. A dolog hátulütője, hogy ezeket nem veszik figyelembe, mint mindent, ami nem felel meg. Gondoljanak csak arra mit jelent az ipar számára, ha bebizonyítanák, hogy a fluor mérgező! Mindenesetre azt ajánlom, hogy végigolvassák ezeket az oldalakat. Sok érdekes információt találnak itt.
Még megtudom azt is az internetről, hogy a tobozmirigy energetikailag segít az elő szervezetnek a Föld új rezgésére való alkalmazkodásában.
Rájövök, hogy mindezek elérhetőek számunkra. Bárki hozzájuk férhet, elolvashatja, megértheti, de szükség van valakire, aki felhívja rá a figyelmünket, aki felráz bennünket. De miért?

 
 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 4
Összes: 3087455
Hónap: 15874
Nap: 748