Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


VIII.rész

D: Igen. A bolygó energizálásáért, bőségéért, kérésért és manifesztációért, Istennel
való kapcsolat beállításáért voltak meditációk, napszertartások, másvilágokkal való
kapcsolatfelvétel érdekében történő szertartások. Mindez része volt a szent tanításnak. Ez
a tanítás nemzedékről nemzedékre volt továbbadva, addig a pillanatig, amíg az anunnakik
el nem döntötték, hogy ez zavaró, hogy túl nagy erőt képvisel és veszélyesen széles
körben kezdik használni. Így elkezdtek harcolni vele.
A: Ezek a kogaioni papnők, akikről beszéltél, gyakorolták az atlantisziak
szertartásait?
D: Igen. Olyan rituálék voltak, amelyek abból az időből származtak.
A: Milyen rituálék voltak?
D: Bizonyos, évszakok és bolygók által meghatározott időpontokban összegyűltek
a Szent helyen és meditáltak. Ezeknek a meditációknak a célja bizonyos kivánságok
megtestesítése volt, gazdag termés, védelem, eső vagy bármi más. Még léteztek az
úgynevezett különleges találkozók, amelyek egy bizonyos céllal voltak összehívva, mint pl.
egy bizonyos támadás vagy bizonyos helyzet felbukkanása, melyre helyes döntést kellett
hozni.
A: Miért voltak nők?
D: Zamolx férfi energiát képviselt, míg a papnői női energiát. A szertartás, amit
csináltak, kombinálta ezt a két energiát és ebből kifolyólag, akik imádkoztak Végtelen
lényekké változtak.
A: Voltak bizonyos tárgyaik és mágikus szövegeik?
D: Karkötőik és fejkoronáik voltak és tiszta nyelvet beszéltek, de mást nem látok.
Körülöttük hatalmas tálak, amelyekből kellemes illatú füst terjengett.
A: Hány papnő volt?
D: Két kört látok. Az egyik kör tizenegy nőből és a másik huszonkét nőből állt.
Aghton azt mondja, hogy ez egy szent szám. Ők harminchárman voltak, Zamolxszal együtt
harmincnégyen, ez pedig hetet jelent, míg hét a teremtés száma.
A: Zamolx a papnők és a beavatottak koordinátora volt?
D: Igen, de mindenik csoportnak egyértelmű, jól meghatározott feladata volt. Egyik
se csinálhatta azt, amit a másik csinált. Ennek ellenére időközönként közös szertartásaik
is voltak.
A: Milyen szertartásaik?
D: Ősi rituálék, amelyek más világokból származnak, és amelyeknek meg van az
erejük megváltoztatni az eseményeket, ennek ellenére csak négyszer tették meg. Nincs
jogom ennél többet tudni.
A: Azt mondják, hogy az atlantisziaknak egy hatalmas könyvtáruk volt.
D: Tudásukat speciális helyeken őrizték.
A: Könyvek voltak?
D: Nem. Hatalmas termeket látok, melyek közepén egy-egy kristály állt. Körülöttük
a falak olyanok, mintha üvegből lennének. Embereket látok, akik a kristály felé mennek,
ráteszik a kezüket és kérdéseket tesznek fel a kristálynak. Ez válaszol, a terem falaira
vetítve képeket.
A: Azok a kristályok, amelyekről beszéltél még?

D: Nem, mások. Kisebbek, és csak információ-rögzítési és átadási feladatuk van.
A: Hogy néztek ki a házak, az utcák?
D: Széles, kőből kirakott utcákat látok. Ha fentről, az égből néznéd, a városaiknak
különleges formájuk volt. A központjukban egy nagy, kerek, fehér kőből épített épület állt.
Ez az a hely, ahol az anyakristály, a könyvtár, a koordinátorok helye volt. Sok termet látok,
de nem tudom, mindeniket mire használták. Az épület körül egy nagy tér terült el. Ahogy
én látom, itt különleges meditációkat végeztek. Az utcáik egyenesek és mindenik ettől az
épülettől indul ki. A házaik szintén fehérek, de nem kőből épültek és sokkal kisebbek, mint
a központi épület. Különben az atlantisziaknak nem volt szükségük házakra, amilyenekkel
manapság mi rendelkezünk. Létre tudtak hozni egy különleges védelmi energiamezőt. Sok
növényt, fát, virágot látok még. Mindenhol gyümölcsfák és termőföldek vannak.
A: De az emberek, hogy érzed őket?
D: Békéseknek, nevetőknek, nyugodtaknak látom.
A: Vannak autóik?
D: Igen, de nem olyanok, mint a mieink. Nincsenek kerekeik és a vízen, a szárazon
és a levegőben is tudnak menni.
A: Használnak üzemanyagot?
D: Aghton azt mondja, hogy a gondolat erejével vannak működtetve, de speciális
mechanizmusuk van.
A: Hasonlít az Inuán levőkkel?
D: Nem. Másfélék. Gömbölyebbek és levegőt bocsájtanak ki az alsó részükön.
A: Milyen ruhát viseltek az atlantisziak?
D: Normál ruhákat, olyanokat, mint mi. Viszont természetes anyagból voltak
csinálva.
A: Színesek voltak?
D: Igen.
A: Ismerték a műanyagot, szintetikus anyagokat?
D: Aghton szerint nem.
A: Tudtak fémeket ötvözni?
D: Igen.
A: Volt pénzük?
D: Nem
A: Akkor hogy kapták meg a szükséges termékeket?
D: Mindenki mindenhez hozzáférhetett.
A: Bármennyihez?
D: Nem, csak amennyire szükség volt. Az elején. Aztán közbelépett a szándék,
hogy többel rendelkezzenek és így kezdődött el a vég.
A: De voltak farmerek, akik termesztéssel, állatneveléssel foglalkoztak?
D: Kertészkedéssel igen, de állatneveléssel nem, mert ők nem ettek húst. Sokkal
később, amikor az anunnakik közbeléptek és összekeverték a fajokat, akkor változtatták
meg az étkezésüket.
A: Úgy értettem, hogy ételt ettek.
D: Igen. Szükségük volt rá, hogy a Földhöz igazodjanak.

A: Mindeniknek volt valami mestersége?
D: Mindenki azt csinált, amit szeretett, de mindenki a közösség érdekében
cselekedett. Értelmetlen lett volna, hogy mindenkinek ugyanaz a foglalkozása legyen.
A: Voltak iskolák?
D: Igen. A gyermekek bizonyos helyekre mentek, ahol segítették, hogy megértsék
és gyakorlatba ültessék a tudást. Tanár csak akkor lehettél, ha beavatott voltál és a belső
Istened segítségével mestere voltál az anyagnak.
A: De nem mindenki tudta ezt megcsinálni?
D: Nem. A többség kristályokat használt. Akik uralták az anyagot, azok nélkül is
különböző dolgokat tudtak csinálni?
A: Képesek voltak tárgyakat materializálni és dematerializálni?
D: Igen. Mi is hamarosan képesek leszünk erre. Nem bonyolult.
A: Mikor fogjuk tudni megcsinálni?
D: Amikor meg fogjuk érteni, hogy csak azt kell materializálnunk, amire szükségünk
van. Tárgyak materializálásának képessége egy tudatállapot és nem egy programozás. Az
nem adódik meg, ha a szándék alapjául a birtoklás szolgál. A materializálás rezgése a
szeretet.
A: Ez azt jelenti, hogy sohasem!
D: De igen, nagyon hamarosan!
A: Hát, ha éhes vagyok és egy kenyeret szeretnék materializálni, akkor a szándék
alapját a enni akarás képezi.
D: Igen, de ha más éhes és te egy kenyeret materializálsz, hogy segíts rajta, akkor
minden megváltozik. Te azt látod, hogy aki éhes, az a testvéred, veled egyenlő. Látod a
szenvedését és ezért te is szenvedsz, mivel ti Egyek vagytok. Különben abban a
pillanatban érzed mindenki szenvedését és örömét, akik a bolygón laknak. Te hozod a
döntést, hogy segíts rajta, hogy megadd neki, amire szüksége van, hogy megszüntesd a
szenvedését, ez azt jelenti, hogy a szívedben tudod, hogy ha ő örülni fog, akkor te is
örülsz neki.
A: Jó és ha egy kenyeret materializálok, nem ehetek én is belőle?
D: Csak ha akiknek adtad, ad neked. Különben nem, mert a kenyér az övé, és
elvenni valakitől valamit az ő hozzájárulása nélkül, lopásnak számít.
A: Ezt nagyon nehéz megérteni!
D: Általános Törvények. Ha logikusan gondolkodnánk, azt látnánk, hogy minden
egy bizonyos céllal volt csinálva. A feleslegesen rendelkezni valamivel, az anunnakiktól
származik. A legjobb mód az irányításra. Minél többel rendelkezel, annál jobban félsz.
Félsz attól, hogy ne szegényedj le, ne lopjanak meg, ne nevessenek rajtad, hogy nincs
mindened, stb. Ezek mind ránk erőltetett gondolatok, amelyek eltávolítanak a valóságtól.
Amikor tudod azt, hogy bármikor bármid meglehet, és bármi, ami elvesznek tőled
kicserélhető, akkor a félelem eltűnik. Gondolkodj csak, ha mindenki egyforma lenne, ha
mindenkinek meglenne a lehetősége, hogy bármikor bármije meglegyen, tudnának még
manipulálni, félnénk még, vagy irányítva lennénk?
A: És ha megtanuljuk ennek a szeretetnek a leckéjét, megszerezzük a
materializáció képességét?

D: Igen.
A: De konkrétan, hogy tudsz materializálni?
D: Amikor szeretetet érzel magadban, más gondolatok, vágyak vagy interferenciák
nélkül, Istenhez kapcsolódsz és egy leszel a Teremtővel, elkezd lüktetni benned a
Teremtő pulzusa. A füleidben visszhangzik az Univerzum hangja, amely a legtökéletesebb
zene, amit elképzelhetsz. A szemeid a Teremtő szemeivel lesznek egyenlők és ez
lehetővé teszi, hogy egyszerre mindent láss. Eggyé válsz a Mátrixszal, mert te ő vagy. A
tenyereiden keresztül, amelyeket nem tudsz már irányítani, mert ezek az alsó világhoz
tartoznak, elkezd az elsődleges anyag kiáramlani, amelyet gondolat-energia-formával
töltesz fel, és ezáltal azzá alakítod, amivé szeretnéd. Vagyis te mondod meg, hogy mi
legyen. A tested csak egy relé, egy forma, amelyen keresztül közlekedik az anyag. A
technika az, hogy a tested – melyet elfoglalsz – segítségével materializáld, de abban a
pillanatban ne légy benne.
A: De hol?
D: Te légy a Teremtő és a tested Benne legyen. Megértetted?
A: Megérteni megértettem, de nekem lehetetlennek tűnik, hogy ne mondjam
utópikusnak!
D: Mindenkinek ide kell eljutnia.
A: Egy milliárd év alatt!
D: Az idő nem számít. A Teremtőnek nincs órája.
A: Mi a kapcsolat az anunnakik és az atlantisziak között?
D: Semmi. Az anunnakik voltak itt először. Az atlantisziak később jöttek.
A: Barátok voltak?
D: Nem. Ellenkezőleg. Az atlantisziaknak sokat kellett az anunnakik miatt
szenvedniük. Ők azért voltak ideküldve, hogy segítsenek, de az anunnakik becsapták
őket. De ahogy mondtam, mindennek van logikája.
A: Hogyan csapták be őket?
D: Bevezették nekik a különválás, az egyedüllét gondolatát. Megtanították őket,
hogy megtapasztalják a vagyont, erőt, mohóságot, gyűlöletet, félelmet és minden, a
felépítésükkel ellentétes érzelmet.
A: A vezetőik miért nem mondták meg nekik, miért nem hívták fel a figyelmüket?
D: Hát éppen ők voltak az elsők, akik szert tettek ezekre a hibákra! Nekik
köszönhetően történt az, ami történt.
A: És a más égitesteken levő testvéreik nem tudtak nekik segíteni?
D: Ők tudták, hogy azoknak, akik a Földre érkeznek, alá kell rendelniük magukat a
létező törvényeknek és csak bizonyos mértékben léphetnek közbe. Megpróbáltak segíteni
nekik, de nem tudták megállítani a pusztulást.
A: Talán ma az evolúció más fokán állnánk, ha ésszel gondolkoztak volna!
D: Ugyanoda fogunk eljutni.
A: De sok inkarnációt átszenvedtünk!
D: Tanultunk, nem szenvedtünk. Attól függ, hogyan nézed a dolgokat. Minden
gondolat-energia-forma. Ha azt mondod, hogy az inkarnációkban szenvedsz, akkor

szenvedni fogsz. Ha azt mondod, hogy tanulsz, akkor az élet új tapasztalatokkal teli iskola
lesz.
A: És mit kell tanulnunk?
D: Hogy egyenlők vagyunk és egyek a Teremtővel. Ez a nagy lecke!
A: Egyszerűen hangzik, de kivételesen nehéz.
D: Volt. Most van itt az idő, amikor meg fogjuk érteni, kik és mik vagyunk valójában.
A: A más világokból való testvéreink segíthettek volna.
D: Ők mindig segítettek az idők folyamán, de nagyon nem avatkozhattak be.
Mindennek rendje és logikája van.
A: Közbeléptek anélkül, hogy tudtunk volna róla?
D: Igen, nagyon sokszor. Nem tudom hányszor.
A: De azért, hogy úgy nézzenek ki, mint mi?
D: Aghton azt mondja, egyetlen teremtés sem hasonlít a másikhoz, ha kívülről
hasonlít, belülről vagy az energetikai felépítésében különbözik. A lények mindig a helynek
megfelelőek és ahhoz hasonlóak, hogy összhangban legyenek a bolygóval.
A: De mint energetikai struktúra, vannak csakráik, aurájuk, biomezőik?
D: Minden lénynek, akinek anyagi felépítése van energetikai struktúrája, de ez
specifikus. Léteznek még energialények is.
A: Nálunk a naprendszerben létezik még élet?
D: Igen.
A: Hol?
D: Aghton azt mondja, hogy a Marson, de tudd, hogy minden valójában élő.
A: A Marson kísérleteket hajtottak végre és azt mondják, hogy nem létezik élet.
D: Ezt csak akkor fogjuk igazán tudni, amikor eljutunk oda. Jelenleg csak azt
tudjuk, amit nekünk mondanak.
A: Ez így van. Azt mondják, hogy néhány évtizeddel ezelőtt egy földönkívüli űrhajó
zuhant le, idegenekkel a fedélzetén. Azokat elfogták és egy titkos laboratóriumba
szállították. Meg tudnád mondani, hogy igaz-e?
D: Igen. Ez igaz. Aghton azt mondja, hogy három lény volt benne. Egy az
ütközéskor meghalt és kettő túlélte, de nem éltek sokáig.
A: Miért nem maradtak meg? Megölték őket?
D: Nem ölték meg őket, azért haltak meg, mert nem tudtak a Föld rezgéséhez
alkalmazkodni. Amikor a hajó lezuhant, tönkrement az a szerkezete, amely egy, a saját
energiamezőjüknek megfelelő mezőt generált. Így a csakráik és teljes energetikai
rendszerük megzavaródott.
A: Megmenthették volna őket?
D: Igen, ha a megmentőik ismerték volna ezeket a dolgokat, és ha tudták volna, mit
csináljanak, vagy ha létezett volna egy generátor, hogy ugyanazt a mezőt generálja.
A: Hogy érted, ha tudták volna, mit csináljanak?
D: Ha tudták volna, hogyan egyensúlyozzák ki energetikailag.
A: Energetikai terápiára gondolsz?
D: Igen. Hogy egyszerűen kiegyensúlyozzák őket, vagy energetikai védelmet
csináljanak körülöttük, időt adva nekik, hogy kiegyensúlyozzák saját magukat.

A: Olyanok voltak, mint mi?
D: Igen, de másfélék. Vékonyabbak és magasabbak voltak, de ugyanúgy kezeik,
lábaik, fejük volt. Nem volt se hajuk, se körmük, bőrük pedig más színű volt. Nagyon
intelligens és barátságos lények voltak, akik felfedező úton jártak. Nem jöttek rossz
szándékkal ide.
A: És a hajó?
D: Aghton mutatja. Azt mondja, hogy mára megcsinálták, de nem lehet használni.
A: Miért?
D: Mert ezt a hajót, mint minden hajót az Inuán, a gondolat erejével irányítják, és itt
a Földön még senki sem jutott el ehhez az erőhöz.
A: Valamikor eljutunk oda?
D: Igen. Része az evolúciónknak.
A: Egy nehézkés és fáradságos evolúció.
D: Azért nehézkés, mert nehézzé szeretnénk tenni. Ha megértenénk, hogy az út,
amelyet végig kell járnunk, a fény felé vezet, és hogy kötelező eljutnunk oda, sokkal
könnyebb lenne. Mi vagyunk azok, akik akadályokat állítunk fel. Mi vagyunk azok, akik
szeretünk egy helyben állni. Félünk a változástól és az újtól.
A: Jó lenne, ha segítene valaki, hogy megmutassa, elmagyarázza nekünk…
D: Még így is különböző csoportokra lennénk osztva. Ezért kell mindannyinknak
megtapasztalnunk bizonyos dolgokat. A Föld megkapta ezt a feladatot. Ő az, aki segíteni
fog. Különben sokszor közbelépett már a történelem során. A Föld számos rezgést ismer,
alacsonyabb rendűtől a magasabb rendűig és minden egyes alkalommal beállítódott.
A: Miért kellett volna beállítódnia? Hiszen a saját rezgése volt.
D: Nem, a mi rezgésünk volt. A Föld élő, a polaritása adja az érzéseket,
gondolatokat, hangokat, állapotokat, a megéléseinket, amelyek állandóan, nem tudom
miért, negatív polaritásúak voltak. Mindig így volt. A Föld csak átveszi, tárolja és megőrzi,
amíg lehet. Ha nem érkezik egy ellentétes polaritású energia, ami semlegesíti, akkor saját
maga oltja ki, visszaküldve a teremtőinek az energiát.
A: Teremtők?
D: Igen. Vagyis hozzánk, akik létrehoztuk.
A: És ha valami negatívat hoztunk létre egy előző életünkben?
D: Amikor a Föld semlegesíti magát, visszakapunk mindent, amit az összes
inkarnációnkban létrehoztunk.
A: Nem helyes! Talán most jó ember vagyok!
D: Helyes! Ha egy inkarnációban rossz voltál, egy másikban viszont jó, azt jelenti,
meg tudtál szüntetni egy pár hátrahagyott rezgést, amit visszakapsz az a maradék. Nem
ad senki sem pluszba. Csak azt kapod vissza, amit adtál. A Földnek időközönként meg
kell tisztulnia.
A: És gyakran történik meg ez?
D: Aghton azt mondja, hogy néhány évezredenként történik egy ilyen megtisztulás.
Tudnunk kell, hogy egy ilyen megtisztulás után az emberiség egy vibrációs ugrást csinál.
A: Mit jelent ez az ugrás?

D: A bolygó és minden, ami rajta van, a fény felé halad. Ez a felemelkedés
lépésekben megy végbe. Mindenik lépésnél az anyag struktúrája megváltozik, egyre
légiesebb lesz. Minden lépés után az alsó rezgés egyre kevesebb erőhöz jut, a végén
teljesen megszűnik. Ezek a fejlődési ciklusok speciálisan azért vannak adva, hogy
megkönnyítsék a felemelkedésünket.
A: De miért nem egyből történik ez a felemelkedés?
D: Mert nem tudunk továbbmenni. A fizikai és az energetikai struktúránk nincs
felkészülve, nem tudja átvészelni ezt a változást. Ha megtörténne, az emberi faj eltűnne a
Föld színéről. Mi a Földdel együtt fejlődünk, és a Föld köztünk és a segítségünkkel fejlődik.
Ez egy tiszta, jól meghatározott kapcsolat. Mégis ha megértenénk, hogy hova kell
eljutnunk és mi a küldetésünk, a lépcsők kisebbek és a felemelkedések
veszteségmentesek lennének. Sajnos a megéléseink annyira negatív polaritásúak, hogy a
teljes teremtésre kihatnak. Már annyira felborult az egyensúly, hogy az veszélyezteti az
Univerzum energetikai és fogalmi alakját. Ez az oka, amiért már nem lehet tovább így
folytatni.
A: Úgy vegyem, hogy azon a ponton vagyunk, amikor a Föld elkezdi a
megtisztulást?
D: Igen. Ő elkezd megtisztulni, hogy újabb lépcsővel menjen feljebb.
A: Az igazság az, hogy zavaros, erőszakkal teli időszakot élünk. Hogy gondolod,
miként reagáljunk ezekre? Mit tegyünk?
D: Nyugodtaknak és csendeseknek kell lennünk, hogy úgy nézzük az egész
folyamatot, mint egy filmet, anélkül, hogy közvetlenül részt vennénk benne. Csak a pozitív
polaritású tettekkel tudunk beavatkozni.
A: És ha körülöttünk minden bolondnak látszik?
D: Próbáljuk megmagyarázni nekik. De csak akkor, ha hallani szeretnék. Ha nem,
tiszteletben kell tartanunk a döntésüket és hagynunk kell, hogy a saját útjukon menjenek.
Eljön az idő, amikor látni fogjuk, ahogy a rossz minden lépésünkben ott van, akkor a
házunkba kell vonulnunk, és hasznos és védelmi polaritású meditációt kell végeznünk. Ne
feledjük viszont el, hogy az összes létezőért és a teljes bolygóért kell imádkoznunk. Ahogy
többen és többen leszünk, úgy ez az időszak rövidebb és könnyebb lesz. Semminek sem
szabad kívülről minket befolyásolnia, ellenkezőleg, nekünk kell másokat befolyásolnunk.
Mindenikünknek pozitív példának kell lennie, a tetteinknek tükröznie kell a hitünket.
A: Egy káosszal teli időszak következik?
D: Már káosz van, az idő, ami jön, nem írható le szavakkal, mindezek ellenére, mi
az általunk létrehozott energiában fogunk élni. Ennyi és semmi több. Ami majd jön, az nem
más, mint amit létrehoztunk.
A: És azután?
D: Azután kinyílnak a szemeink, megértünk dolgokat és továbbmegyünk. Fény és a
szeretet vár ránk. Fáradozásainknak meg lesz a jutalma.
A: Ez a magyarázata a kataklizmáknak, amelyek a történelem során a földet
sújtották?
D: Ez a magyarázata az evolúciónak, amit a bolygó megismert! Minden egyes
felemelkedéssel a teljes rendszer rezgése megváltozott.

A: Ezek az események előre meghatározottak?
D: Részben, vagyis bizonyos időközönként megtörténik egy esemény. Ebből sok
százmillió út fut ki, hosszabb, rövidebb, nehezebb vagy könnyebb, amely a következő fix
eseményig megy. Mi választjuk meg az utat, melyen végigmegyünk.
A: Az utat saját magunk válasszuk?
D: Igen.
A: Az univerzum összes teremtménye rendelkezik szabad akarattal?
D: Egyeseknek más értékrendszerük van.
A: És nekünk miért van szabad akaratunk?
D: Mert különböző polaritásokkal rendelkező világban élünk.
A: Vagyis kettős.
D: Igen. Itt az energia pozitív vagy negatív rezgést vesz fel. Máshoz az energia
csak létezik. De tudd meg, mi vagyunk, akik meghatározzuk a polaritást. Az univerzumból
tiszta energiát kapunk. Azt az elménk segítségével alakítjuk át.
A: De az energia nem tartalmazza mindkét aspektust?
D: Az energia mindent tartalmaz, de kezdetleges állapotban, mint amikor csinálsz
valamit, de ahhoz, hogy szétválaszd, szándékot kell belevinned.
A: És ha pozitív szándékkal tennénk, akkor pozitív eredményeink lennének?
D: Igen. Az ember elméjének ereje, hogy megváltoztasson és polarizáljon valamit,
hatalmas, de manapság a rombolásra van irányítva és nem a teremtésre. Nem érted, hogy
minden energia? A különbséget a rezgés adja, mely a teremtés szándékának alapjául
szolgált. A kő is rezeg, csak egy alacsonyabb frekvencián. Ezt ismerték az őseink. Nekik
nem tűnt annyira különlegesnek.
A: Az igazság az, hogy azt nézed, amit ránk hagytak, a piramisokra… Kik építették
a piramisokat?
D: A piramisokat az atlantisziak túlélő leszármazottai építették.
A: Mindenhol a világon?
D: Igen.
A: Hogy építették?
D: Ők uralták az anyagot, de a kristályokra is szükség lett volna, amelyek már
porrá voltak zúzva. Ezért más bolygók lakóitól kaptak segítséget.
A: Tudták, hogy akik segítették, földönkívüliek voltak?
D: Igen. Ők megmutatták, hogy merre haladjanak.
A: Vagyis hogyan?
D: Aghton azt mondja, hogy abban az időben, az Orion konstelláció felé irányították
őket.
A: És most?
D: Csak oda, de van egy kis eltérés, mivel a Föld tengelye megváltozott.
A: A történelem azt mondja, hogy a fáraók építették végtelen nyugvóhelyek
céljából.
D: Az első fáraók és bizonyos civilizációk vezetői, vagyis mindenik, melynek köze
van a piramisokhoz, az atlantisziak egyenes ágú leszármazottai, de nem azoknak, akik itt
voltak már a bolygón, hanem másoknak, akik speciálisan az anyabolygóról érkeztek. Azzal

a szándékkal érkeztek, hogy az emberiséget és a testvéreiket segítsék. Őket idehozták, és
nem itt születtek, ezért nem volt karmájuk. Hogy egyenesen elmenjenek, anélkül, hogy
Föld energiamezőjén keresztülmenjenek, különböző energiaalagutakat építettek. A
piramisok ezzel a céllal épültek.
A: Vagyis energia alagutak?
D: Igen.
A: És a Szfinx?
D: A Szfinxnek nagyon fontos szerepe van. Alatta olyan alagutakba lehet bejutni,
melyek földalatti városokba vezetnek, amelyek az egész világot behálózzák, más
galaxisokból érkezett lények által épített városokba. Ugyanitt van az egyetemes könyvtár
bejárata. Itt az emberiség meg fogja találni az összes, a teremtésre vonatkozó kérdésre a
választ.
A: Van hozzáférésünk ehhez?
D: Aghton azt mondja, hogy az ottaniak felfedezték a bejáratot, de nem híresztelték
el. Akárhogy is, nagyon nehéz oda bejutni, mert az alagutak meg vannak telve vízzel. A
víz évente kétszer húzódik vissza és csak ezeken a napon lehetne megpróbálni a
behatolást.
A: Akik felfedezték, bementek?
D: Nem. Féltek bemenni.
A: Miért?
D: Az alagutak nagyon meredek lejtőkben végződnek, amelyek valahova lefelé
vezetnek. Senkinek sem volt bátorsága továbbmenni. Csak miután lemész, felmész, és
megint lemész, juthatsz be a könyvtárba és a földalatti városokba. És ennek ellenére, aki a
munkálatokat végzi, egy régi lélek. Ő egy ismert atlantiszi és érzi a lelke mélyén, hogy mi
történt Atlantisszal. Ő tudta, hogy a felfedezés megváltoztatja a történelmet és fél, nehogy
az országa lerombolásához vezessen.
A: De miért építettek ezeket a városokat?
D: Aghton azt mondja, hogy akik idejöttek azért építették, hogy védelmet
nyújtsanak a föld lakóinak támadásai és az időjárás viszontagságai ellen. Abban az időben
a Föld nem volt stabil.
A: Ezek a városok a kormányok jelenlegi földalatti bázisai?
D: Aghton azt mondja, hogy nem. A kormányok bázisai másképpen néznek ki,
nincsenek olyan mélyre ásva, mint ezek a földalatti városok és nem annyira szétterjedtek.
A: Tudod, hol vannak ezek a bázisok?
D: Aghton azt mondja, hogy tizenegy van, de a legnagyobbak Antarktiszen,
Ausztráliában és a Kolorádó hegységben van.
A: Még szeretnék kérdezni valamit. Valójában ez egy olyan kérdés, amelyet
néhány olvasó tett fel. Te választottad, hogy ide gyere a Földre? Megkérdezték tőled?
D: Megkérdezték és elmagyarázták a küldetésemet. Én akartam idejönni.
A: De miért te és nem más?
D: Mert én tanulmányoztam és érdekelt a múltja, az evolúció és a karma.
A: Ezek voltak az egyedüli kritériumok?

D: Nem, még voltak mások is, de ez azt jelentené, hogy önmagamat dicsérném, és
én nem szeretném. Az elődeimnek köszönhetem azokat a képességeket, amelyekkel az
Inuán rendelkeztem, azoknak, akik arra törekedtek, hogy megtanítsanak, és a
Teremtőnek. Az én programom volt, hogy ilyen legyek.
A: Szerepelt a programodban, hogy eljuss a Földre?
D: Igen, de akkor hallottam először erről a küldetésről, amikor már szükség volt rá.
A: Megvolt a lehetőséged, hogy visszautasítsd?
D: Igen. Visszautasíthattam volna, de nem jutott eszembe. Örömmel elfogadtam.
III.
A: Azt mondtad, hogy Istenekké kell válnunk. Mi a legegyszerűbb módja, hogy
elérjük ezt az állapotot?
D: Hogy tudatosuljon bennünk.
A: Hogyan?
D: Úgy vegyem, hogy Isten bennünk van és nem rajtunk kívül. Isten bennünk van,
és mi Istenben vagyunk.
A: De bennünket arra tanítottak, hogy valahol fent keressük Istent, és Neki
imádkozzunk.
D: És megtalálta valaki ott fenn Istent?
A: Nem tudom.
D: Isten bennünk van. Megértve ezt a dolgot és egyesülve Vele, válhatunk igazán
Istenné.
A: Mit csinálhatunk?
D: Először is akarnunk kell. Ha akarjuk ezt, akkor a Mátrixtól kérnünk kell, hogy
segítsen, és hogy megváltoztassuk a programunkat. Miután elküldtük a kérésünket, meg
kell vizsgálnunk, hogy mi állít meg, melyek az okai, amiért azt gondoltuk, hogy nem
lehetünk Hozzá hasonlóak.
A: Az okok sokfélék, nem is tudnám felidézni az összest. Először is, mert bűnösek
vagyunk, mert tévedünk, mert hazudunk, mert lopunk…
D: Ha tudatosítottad, hogy ezek az akadályok, sorba kell venned az összes
problémát, hogy megszüntesd.
A: Hogyan?
D: Mondjuk, tudod magadról, hogy nem vagy megbocsájtó és szeretsz mindenkit
magad körül megbüntetni. Amikor behatároltad, arra gondolsz, ha ezek a vonások Istentől
származnak-e vagy máshonnan jönnek. Ha Tőle vannak, akkor minden rendben van, nem
kell semmit megváltoztatnod, ha viszont földiek, meg kell kérdezd, melyek ezek
ellentétesei, melyek a mennyei állapotok. Akkor fogod látni, hogy a nem megbocsájtás
ellentétese a megbocsájtás és a büntetésé a jutalmazás. Ebben az esetben kérned kell a
Mátrixtól, hogy adja meg ezeket a vonásokat és szüntesse meg a többieket.
A: Nem kérhetnéd egyszerűen a nem meg bocsájtás és a büntetés vágy
megszüntetését?

D: Nem, mert nincs értelme. Neked kell ellentétesen polarizálnod bizonyos tanult
sajátosságokat. Ha egyszerűen kitörölnéd, nem lenne hosszas életű, mivel a mintájuk az
elmédben maradna és egy adott pillanatban újból megjelennének. A lényeg, hogy
módosítsd a mintát.
A: És minden problémát külön kell vennem?
D: Igen.
A: De ez egy hatalmas munka!
D: De könnyű volt megtenni ezeket?
A: Ezek sok év munkájának eredményei.
D: Előtted áll az egész élet. Senki sem mondja, hogy csináld meg egy pár óra alatt!
A: Tegyük fel, hogy sikerült. Megváltoztattam a személyiségem polaritását. Mi lesz
a következő lépés?
D: Szeretnélek az erőszakról emlékeztetni. A legszembeötlőbb tulajdonság és a
legnehezebb megszüntetni.
A: Miért?
D: Az erőszakkal bizonyos hiányokat, képtelenségeket, meg nem értéseket rejtünk
el.
A: De ha valaki megtámad, mit tudsz csinálni?
D: Ellentétes polaritással válaszolok.
A: Ha valaki hozzám jön és fel akar pofozni és sugárzik gyűlölettől, adjak szeretet
neki?
D: Igen.
A: Nem látod, hogy ez lehetetlen? Ösztönösen elindul a kezem, hogy behúzzak
egyet neki!
D: Látod, ez a következő lépés, amit meg kell csinálnunk. Hogy vetítsük tudatosan
kívülre a mennyeiség jellegzetességeit. Gondolkodj csak, mi történne, ha tévedés esetén
az Isten jönne, hogy behúzna egyet neked!
A: Nem hiszem, hogy ez egymás mellé tehető!
D: Miért nem? Ha Isten szeretnél lenni, ugyanúgy kell megnyilvánulnod. Értsd meg,
minden a gondolkodásmódtól függ. Mielőtt elindulnál a mennyeiség felé vezető úton,
először kérdezd meg, hogy meg akarod-e csinálni. Másképpen nincs semmi értelme.
Hiába próbálkoznál, nem lenne semmi eredménye.
A: És konkrétan mit kellene csinálnom?
D: Becsületesen és pontosan válaszolnál arra, hogy szeretnél-e Isten lenni.
Vizsgáld meg, mit jelent ez, és csak azután mond ki. Hozz mellette és ellene szóló
érveket, hogy az elméd tisztán lásson. Ha a válasz pozitív, és ha meg szeretnéd csinálni,
amit mondtam, az kapu nyitva áll előtted. Kérd a Mátrixot és a változás elkezdődik. Fontos,
hogy naponta meditálj.
A: És miért meditáljak?
D: Beszélj először a Mátrixszal. Mond el a gondolataidat, megbánásaidat, a
változásokat, amiket meg szeretnél csinálni. Meglátod majd, hogy válaszol. Ez egy teljes
élő. Kérd aztán, hogy mutassa meg, miből áll, kérd, hogy engedje meg, részt vehess a
teremtésben. Kérd, hogy megmutassa neked a Föld teremtését.

A: A föld nagyon rég volt teremtve!
D: A Mátrixban nem létezik idő. Minden most történik.
A: Vagyis én láthatom a teremtést, mintha most történne?
D: Igen. Csináld. Egy egyedülálló és nagyon érdekes tapasztalat.
A: Mi ennek a megélésnek a célja?
D: Válj eggyé vele. Tudatosítsd a származásodat, és hogy mindannyian Egyek
vagyunk. Miután keresztülmentél a teremtés állapotain, változtasd meg a meditációt. Kérd
meg a Mátrixot, hogy önmagadba, majd a rokonok, barátok, a környezet, a házad, stb.
belsejébe nézhess.
A: Mondjuk, hogy megcsináltam ezt. Majd?
D: Majd tudatosítsd, lényegében semmi különül el. A következő lépés a belső Isten
tudatosítása.
A: Hogyan?
D: Kérd meg Istent, hogy érezhesd Őt. Először egy meleg, kellemes, szeretettel teli
energiát fogsz érezni, amely jön és körülvesz.
A: És ha nem tudom megcsinálni?
D: Isten a te tűrőképességednek megfelelő energiával fog megérinteni. A Földön
senki nem lenne képes elviselni az Ő teljes energiáját, felrobbanna a szívünk. Miután
megérezted, kérd, hogy láthatóvá váljon körülötted. Úgy fog megjelenni, mint egy
szivárványszínű energia. Majd kérd, hogy érzékelhesd önmagadban, a rokonaidban,
barátaidban, a dolgokban. Nézz mindenkire és mindenre és vedd észre, mi különböztet
meg. Egyformák vagyunk, vagy mindenkinek egyéni struktúrája van?
A: És mit fogok megtudni?
D: Hogy nem különböztet meg semmi.
A: És mi a célja ezeknek a gyakorlatoknak?
D: Hogy lássátok, hogy mindannyian egyelők vagyunk. Ha megértjük legalább azt,
hogy mindannyiunk tettei valójában saját magunk felé irányított tettek, képesek leszünk
megszabadulni a karmától. Ha úgy gondolkodsz, beszélsz és cselekedsz, hogy ha bármit
csinálsz, azt magadért teszed, az életed meg fog változni.
A: Nagyon nehéz, mert a mentalításoddal kell megküzdened, a körülötted
levőkével és mindannyian különböző személyiségek vagyunk, és sajátos módon látjuk a
dolgokat.
D: Körülbelül mennyi emberrel találkozol egy év alatt? Azokra gondolok, akikkel
szóba állsz, és akik mellett elmész.
A: Nem tudom. Vagy tízezer.
D: De Isten? Hány ember keresi Őt?
A: A Föld teljes lakóssága!
D: Tehát Ő megteheti. Ezt kéne neked is megtenned. Ha Hozzá hasonló szeretnél
lenni, tanulj meg szeretni és megbocsájtani. Értsd meg a leggyengébbet vagy az
ébredésben levőt. Mond csak, ha Istennek lenne egy élelemmel teli kamrája, és ha te éhes
lennél, gondolod, hogy neked adna?
A: Természetesen!

D: De ha te lennél Isten és egy élelemmel teli kamrád lenne és sok éhes ember
jönne, odaadnád az egészet, amid van?
A: Ha Isten lennék, igen, mert tudnám, hogy bármikor visszatehetem, amit
odaadtam.
D: Ha Isten lennél, adnál és megtanítanád, hogyan érhetik el, hogy nekik is legyen.
Ezt csinálja Isten is velünk. Megtanít, hogyan legyen mindenünk, amit csak akarunk.
A: Csak az a baj, hogy nem látszik a gyakorlatban.
D: Nem látjuk, mert nem akarjuk. Kényelmesebb így, annak ellenére, hogy az egy
átverés. Arra tanítottak, hogyan szenvedjünk, és nem arra, hogyan fejlődjünk. De minden
annyira egyszerű!
A: Elmagyaráznád?
D: Hogy megváltozz és megváltoztasd az életed, elsősorban akarnod kell. Annak
ellenére, hogy ráébredsz, még nem lehetsz Isten, még nem vagy felkészülve, még nem
értetted meg, megpróbálhatnád legalább megváltoztatni a saját életed és a körülötted
levőkét. A teljes lelkedből kell akarnod.
A: Adnál egy példát?
D: Mondjuk, hogy te nem értesz egyet a gyermekeddel. Mert nem beszél veled,
mert elrejtőzik, mert hazudik neked, vagy egyszerűen nem vesz figyelembe. Ellenőrizd le
először, honnan származik ez az állapot. Ki a hibás. Emlékezz csak vissza, hogy
véletlenül, amikor kicsi volt és zsörtölődött, azt akartad, hogy elhallgasson és békén
hagyjon? Elküldet vajon a nagyszülőkhöz, hogy megszabadulj tőle? Megszidtad, mert
sokat beszélt? Mondtad valaha neki, hogy megbolondít, hogy miért nem fogja már be a
száját?
A: Jó, de ezek csak szavak. A szülők, akik ezeket mondják, nem szívből teszik.
Néha kimerült állapotukban vagy viccelődve mondják.
D: Ezek programozások. Aki kiejtette, küldött egy kérést a Mátrixhoz és az
kérésnek megfelelően válaszolt. A gyermek hallgatag lett vagy figyelmen kívül hagy. Azzal
a rezgéssel válaszol vissza, amelyet te magad küldtél neki.
A: Mi lehet csinálni?
D: Törölnöd kell a programokat és helyettesítened kell a kívántakkal. Vigyázz, hogy
ne siess. Ezt nem lehet egyszerre megcsinálni. Ki kell tartanod egy jó pár napig.
A: Hány?
D: Nincs szabály. Addig tart, amíg érzed, hogy igaz az, amit mondasz. És van még
egy rossz dolog, amit a felnőtteknél láttam. Sok szülőnél láttam, még az enyémeknél.
Amikor egy szülő téved, nem mondja: hasonlít az anyjához vagy az apjához. Nagyon
ártalmas. A gyermek saját magához és mindenkihez hasonlít. Ha azt mondod, hogy
valakihez hasonlít, beprogramozod, és az elkezd egyre több egyéni tulajdonságot átvenni
az említett személytől.
A: Ez a „hasonlít valakihez” szóbeszéd, a román népre jellemző. Én is láttam ezt az
jelenséget, és igyekszem megértetni az emberekkel.
D: Mond meg nekik, hogy amikor egy gyermek hibázik, mondják azt neki, hogy
Istenhez hasonlít. És a büntetés legyen egyenlő azzal, amit Istennek adnánk!
A: Hát nem adnánk semmilyen büntetést neki.

D: Helyes. De ha mégis azt hinnénk, hogy Isten hibázott, elbeszélnénk vele és
megkérdeznénk, hogy miért csinálta azt, amit csinált. Megtehetnéd a gyermekeddel is ezt.
Lehet, hogy volt rá oka, lehet, azt hitte, hogy jót tesz, lehet, hogy valakinél egy hasonló
cselekedetet látott.
A: Jó lenne megcsinálni. Én azt mondom, hogy egy beszélgetés építőbb, mint ezer
pofon, de ez a mai mentalitásunk.
D: Volt. Mostantól meg kell változnunk.
A: Meg kéne változnunk, de kinézek az utcára és az embereket egyre
lehangoltabbaknak és ingerlékenyebbeknek látom. Semmi nem vetít előre egy pozitív
jellegű kollektív változást a viselkedésünkben.
D: A változás már elkezdődött, de hogy végbemenjen a terv, a Földnek először
meg kell tisztulnia, amit az idők során adtunk, úgy hogy visszaadja a rezgésünket. Ez egy
nehéz időszak, de elmúlik.
A: Lesznek változások a talajszinten, gondolok itt a teljes földgolyóra?
D: Igen. A Föld ruhát cserél. Úgy kell tekintened a kontinensekre, a vízre és
mindenre, ami a felszínen létezik, mint egy ruhára. Időközönként meg kell cserélődnie és
főleg most, mivel elkezdett nagyobbodni.
A: De senki nem beszél erről. Semmilyen információt nem hallottam.
D: Nem tudom, hogy beszélnek vagy sem, de ez az igazság. Az évezredek során a
Föld megnagyobbodott és tovább növekszik. Egy élő létező. Mindennek logikája van és az
események egy bizonyos sorrendben követik egymást. Léteznek olyan időciklusok,
amelyekben a történelem megtörténik és megismételi magát. Így volt idáig, de mostantól
kezdődően semmi sem fog megismétlődni.
A: Általános változások lesznek, a teljes Univerzumban?
D: Mindennek kapcsolata van a galaxisokkal és bolygókkal. Létezik egy kozmikus
DNS, amely egyesíti az összest. 2012-ben egy ciklus véget ér és egy új fázisba lépünk be.
Minden meg fog változni, az emberek, a Föld. Az első lépés, hogy társ-Teremtőkké
váljunk.
A: Ahogy értettem, mi most is teremthetünk, csak korlátozottan.
D: Igen, de csak saját univerzumunkban, mivel a fejünkkel egy két-polaritású
világban teremtünk, és ezért a teremtésünknek mindig van egy vele megegyező
ellenteremtése. Amikor belépünk majd az új világba, a teremtésünk senkit sem fog
megbántani, mert a szívünkkel fogunk teremteni.
A: Vagyis nem fogjuk többet használni a fejünket?
D: De igen, de a lélek fogja irányítani és nem fordítva. De ez csak akkor lesz
lehetséges, miután az új energia stabilizálódott.
A: Az új energiára gondolsz, amely megváltoztatja a Földet?
D: Igen. Az energia az, amely mindent irányít és szervez. Mi energia vagyunk, egy
energia óceánban élünk, minden, amit eszünk, energia, a levegő energia, minden energia.
A: És a gondolatok és a megéléseink is?
D: Főleg ezek, mert ezek energialétrehozók. Az elménk egy antenna. Mi egy
energia tengerben élünk, eszünk, lélegzünk és úszunk, de jelenleg szennyezett energia.
A: De nem tudjuk ezt az energia óceánt kitakarítani, megtisztítani?

D: Ez az idők során felgyülemlett megéléseinket tartalmazza. Nem lehet olyan
könnyen megtisztítani, minden bizonyos törvények alá van rendelve, ahogy a karma is.
A: A karmát gondolattal meg lehet szüntetni?
D: Nem értem a kérdést.
A: Tegyük fel, hogy összpontosítok, és azt kívánom, hogy a teljes negatív karmám
egyszerre eltűnjön. Lehetséges ez?
D: Vagyis évezredeken keresztül rosszat csináltál és most öt perc alatt ki akarsz
törölni mindent?
A: Igen.
D: Nem, nem lehetséges. Meg van a lehetősége, hogy bizonyos tetteket pozitívvá
tégy, de ezért tudatosítanod kell a tetteket, megbánod, megbocsájtást kérsz és ellentétes
polaritású gondolat-energia-formát kell létrehoznod. Ez azt jelenti, hogy sorba kell venned
az egészet és ezek csak a jelen életbeli tettekre vonatkoznak, de így is, ha azért csinálod,
hogy megmenekülj, szeretet nélkül, akkor kudarcra leszel ítélve.
A: De olyan iskolákkal találkoztam, amelyek egy csomagba teszik az összes
karmikus problémát és a Teremtőhöz küldik azokat.
D: Mit hibázott a Teremtő, hogy megkapja a hibáidat? Neked helyesnek tűnik? Ha
te a Teremtő lennél és egy nagy embertömeg a saját negatív energiáját küldené a szeretet
helyett, hogy éreznéd magad? Mit csinálnál?
A: Nem hiszem, hogy a Teremtő így értelmezi ezeket a dolgokat!
D: De hol van a Teremtő?
A: Az égben!
D: Úgy tűnik, hogy a találkozóink értelmetlenek voltak!. A Teremtő benned,
bennem, a macskában, a virágban, mindenben ott van. Te tényszerűen veszed a hibáidat
és visszaadod nekünk, azt remélve, hogy megmenekülsz. Nem?
A: Csak kérdeztem!
D: Mond csak, te meg szeretnéd kapni a többiek karmacsomagját?
A: Nem.
D: Akkor mások miért tennék, miért hibásak azért, hogy te tévedtél?
A: Akik ezeket a gyakorlatokat végzik, azzal magyarázzák, hogy mielőtt elküldenék
a karma problémákat, megváltoztatják a polaritásukat, megszüntetik és gyakorlatilag egy
alaktalan vagy pozitív töltetű energia-formát küldenek.
D: A polaritását csak akkor tudod megváltoztatni, amikor fizikailag és energetikailag
visszakapod, amit elküldtél. Úgy kell megélned azt az állapotot, mint az, aki célpontja volt
a cselekedetednek. Egyszerű. Ezért kell a bolygó keresztülmenjen a megtisztulási
folyamaton. Ha létezik a karmának ez a megtisztulása, egészen biztosan használták
volna. Sokkal könnyebb és gyorsabb lett volna.
A: Felteszem a kérdést, hogy azok, akik ezeket a gyakorlatokat végzik, vajon miért
nem értik meg, hogy ezek nem valósak?
D: Mert az elméjükkel és az egojukkal gondolkodnak. Nekik megfelel, sokkal
egyszerűbb semmit sem csinálni és várni a jutalmat. Sajnos az elme megtéveszthető, a
karma viszont nem. Felfogod, milyen karmikus csomagot csinálnak azok, akik ezeket az
elképzeléseket táplálják?

A: Talán ők csalódtak.
D: Igen, de mielőtt másokat arra kényszerítenél, hogy a példát kövessék, le kéne
ellenőrizned a saját bőrödön, hogy amit tudsz, az igaz-e, hogy eredményes-e. Csak azt
kéne a többieknek továbbadnod, aminek van Igazság megfelelője a Mátrixban, különben
sem magadnak, sem másoknak nem csinálsz jót.
A: És mit kapnak, akik ilyen energiákat adnak?
D: Aghton azt mondja, hogy visszakapják mindazt, amit küldtek, de minden
egyszerre fog visszajönni.
A: Hogyan?
D: Ők szabad akaratuknál fogva összeszedték egy csomagba a teljes karmájukat
és elküldték, de a csomag nem érkezett meg, hanem visszajött. Ez azt jelenti, hogy ők is
egyszerre fogják az egészet megkapni, vagyis a karmikus problémák egy csokorba szedve
jönnek vissza, minden egyszerre és nem több életre szétszórtan. De akárhogy is, ez nem
számít, mert mindannyian visszakapjuk, amit adtunk, ők viszont hamarabb fogják
megkapni.
A: Létezik még más bolygószintű változás?
D: Igen, egy adott pillanatban a Föld tejútbeli helye véglegesen rögzül.
A: De mi a Tejútban vagyunk!
D: Aghton azt mondja, hogy néha a Tejútban, néha a Nyilas B-ben.
A: Én nem tudtam ezt.
D: Ez nem jelenti azt, hogy nem igaz.
A: Mit fog jelenteni számunkra az új helyen való rögzülés?
D: Aghton azt mondja, hogy ami volt, az meg fog változni, mert amit átéltünk, nem
fog létezni, és amit megtapasztalunk, meghaladja a jelenlegi felfogóképességünket.
A: Úgy értsem, hogy jó lesz?
D: Igen.
A: Mikor fog megtörténni ez a rögzülés?
D: Most úgy tűnik, hogy 2013 elején.
A: Hogy fog megtörténni, mit jelent ez a Földre nézve?
D: Aghton azt mondja, hogy a Föld elliptikusan5 mozog. Ezért mi hol a
Tejútrendszerben, hol a Nyilasban vagyunk. A naprendszerünknek nem volt állandó helye.
A Nyilas jelenleg a Tejútrendszerben van. Ez a folyamat már rég elkezdődött, de eltart
még egy kis ideig, amíg a Föld is bekerül.
A: És miért van benne?
D: Mert a Tejútrendszernek olyan mágneses formája van, amely képes átvenni,
átalakítani és magába zárni mindent, ami bemegy. Különben a mágnessége sokkal
erősebb a Naprendszerénél, ezért magához ránt.
A: Mi történik, amikor a Tejútrendszerbe jutunk?
D: Nem fogunk többet elliptikusan keringeni, hanem pontos helyünk lesz benne.
A: Nem kerülhetjük ki ezt a beolvadást?
5 Naprendszerünk a Tejútrendszer síkjához viszonyítva elliptikus mozgást végez. Ez azt jelenti, hogy néha a
sík felett, néha a sík alatt, néha pedig benne tartózkodik. – a ford.

D: Nem. Létezik egy pulzus, amely az Univerzum közepe bocsájt ki folyamatosan.
Ezt a pulzust a galaxis közepe, a naprendszer közepe, a bolygó közepe és a szívünk fogja
fel. E szívverés következtében rezonanciába kerülünk Tejútrendszer vonzásával és
elmerülünk benne, úgy hogy nem tőlünk függ.
A: De ha mégis történni fog valami és ott maradunk, ahol vagyunk?
D: Ez azt jelentené, hogy még százötvenezer év reinkarnációra várna ránk.
Gondolod, hogy jó lenne?
A: Miért olyan sok?
D: Mert csak akkor kerülünk megint ugyanebbe a pozícióba. Értsd meg, hogy csak
akkor tudjuk megcsinálni az ugrást, ha van rá az engedélyünk, mindennek előkészítve kell
lennie energetikailag és rezgésileg; az energetikai tömeget, az energia minőségét és
mennyiségét a Mátrix irányítóentitásai optimálisra betervezték és beállították. Ők nyitották
ki ezt a kaput. Hatalmas munka volt és felmérhetetlen energiájukba került.
A: Hogy elkerüljék a változást!
D: A változás elkerülése stagnálást jelent, vagyis nem fejlődni.
A: De ez a kapu lehetővé teszi, hogy egy másik dimenzióba lépjünk át?
D: Egy másik frekvenciába.
A: Azt mondják a maja népről, hogy egy adott pillanatban átlépett egy másik
dimenzióba. Ez az a dimenzió, amelybe mi is eljutunk?
D: Mi a számunkra lefoglalt dimenzióba megyünk. Ők a sajátjukba kerültek és most
sokkal fejlettebbek.
A: De hogy csinálták ezt meg?
D: Tudatosították az utak találkozását, vagyis azt a fix pontot, amelyről beszéltem,
és amely az emberiség evolúcióját jelöli. Ők a legrövidebb utat választották, vagyis a
pillanatnyit.
A: Ilyesmi is létezik?
D: Igen. Nekünk, a többieknek is megvolt a lehetőségünk.
A: De talán nem tudtunk róla!
D: Ők miért tudták? Hiszen mindannyian attól a ponttól indultunk el.
A: És ki a felelős ezért?
D: Senki nem hibás. Minden közösség a saját nevében dönt.
A: Vagy a vezetőik.
D: A vezetők azok az emberek, akiket a közösség választ, hiszen csak maguktól
nem juthatnak oda. Mindeniknek megvan az érdeme, és hogy miért választották meg.
A: Jó, de talán egy vezetőnek a megválasztásában én nem vettem részt, nem
hiszek benne, miért kéne a sors része lennem.
D: Mert ez a törvény.
A: És nem létezik rá mód, hogy elkerüld ezt az aspektust?
D: De igen, az ön-tökéletesedés útja. Vagyis Isten és a Teremtő felé vezető egyéni
út. Csak így juthatsz ki a sorból, de akkor egy nagyon speciális dolgot tudatosítasz.
A: Melyiket?
D: Hogy a sor lényegében te vagy.
A: És a maják miért akartak elmenni?

D: Ők látták a jövőt és azt látták, hogy ha itt maradnak, nem tudtak volna segíteni,
hanem a karma csapdájába kerültek volna ők is.
A: Vagyis, hogy más dimenziókba beléphess meg kell szabadulnod a karmádtól?
D: Hiszen ezt próbálom neked elmondani!
A: És akik nem menekülnek meg?
D: 2012 egyike a fix pontoknak, egy megvilágosodási pont, egy választó pont. A
maradék ember meg lesznek válogatva, a negatív karmájúak nem fognak átmenni.
A: Vagyis éppen 2012-ben leszünk megválogatva?
D: Mi a változások és események közepén állunk. Meg van az esélyünk, hogy
átmenjünk, vagy itt maradjunk. Tőlünk függ.
A: És konkrétan, hogyan szabadulsz meg a karmától, még van egy kevés idő!?
D: A kulcs a megbocsájtás, a negatív energiák elengedése, hogy megérts és
megköszönj mindent, amit kapni fogsz.
A: A maják is megcsinálták ezt?
D: Ők ennél sokkal többet csináltak.
A: Felteszem a kérdést, milyen lehet karma nélkül!
D: Ha megértenénk a karma törvényét, nem lenne többet háború, éhezés, gyűlölet
és anunnakik a múlté lennének. De minden meg fog változni. Aghton azt mondja, hogy az
új energia következtében az emberek kezdenek ébredezni és válaszokat keresni. Valami a
bensőjükből érdekeltekké teszi a fejlődésben. Még akkor is, ha nem tennének semmit
ennek érdekében, az energia segíteni fogja őket.
A: Szeretnék egy dolgot kérdezni tőled, nagyon sokat beszélnek egy világszintű
gazdasági válságról, amely éhséget, betegségeket, felkeléseket fog szülni… tudnál róla
mondani valamit?
D: Hogy az új megszülessen, a réginek meg kell halnia. Ez egy szabály.
A: De a régit nem lehet időben kicserélni, megfiatalítani, óvatosan megváltoztatni?
D: A mai világ így van kigondolva. Születünk és meghalunk, ahogy a nemzetek is.
A: Léteztek még olyan emberek is, akikről azt mondják, hogy nem haltak ki.
D: Hát léteznek nemzetek, amelyek nem haltak ki, de ezeknek szintén egy
kiöregedett irányításrendszerük van, melynek alapjául egy kiöregedett energetikai sablon
szolgál. A változás, ami jönni fog, teljes módosuláshoz vezet. Ez egy jó dolog, mert fejlődni
fogunk. Le van írva, hogy így legyen.
A: Te látod, hogy a jövőben az elektromosság egy új energia formával lesz
helyettesítve?
D: Igen. Egy kifogyhatatlan energia lesz.
A: Ismerik már a mibenlétét?
D: Igen. Már köztünk van.
A: Mikor fogjuk tudni használni?
D: Azt hiszem, hogy hat év múlva, csak akkor lesz stabil és mindenki használni
fogja, de sokkal hamarabb fogunk róla hallani.
A: És alapvetően miből áll ez az energia?

D: Mozgásból. Egy készüléket látok, amely mozog és energiamezőt generál, amely
elektromosságot hoz létre. Aghton azt mondja, hogy az első lépésben ezüstöt fognak
használni, majd pedig valami kristályport.
A: Hallottam erről.
D: Hát, megegyezik a valósággal!
A: Miért fogjuk csak hat év múlva használni?
D: Mert csak akkor kapunk rá jogot, hogy teljesen hozzáférjünk. A feltalálóknak
addig nem sikerül megoldást találniuk, hogy folyamatos működésben tartsák, de ez nem
az ők hibájuk, hanem a miénk. Nekünk kellene megváltoznunk, hogy kiérdemeljük.
Különben elkezdtünk megváltozni. Meglátod. Az emberek intő jelekről kezdenek álmodni.
Hamarosan közös álmaink lesznek, ezek valójában kommunikációk és figyelembe kell
vennünk.
A: Milyen kommunikációk?
D: A jövőről, a változásokról, különböző meditációkról vagy imákról, a növényekről,
stb.
A: És nekünk mit kell tennünk?
D: Nyissuk ki a szívünket és engedjük meg a fénynek, hogy behatoljon és
megszüntesse a sötétséget. Félre kell tennünk félelmünket, a félelem e valóság
rabságában tart. Kezdjünk el az embereknek elmagyarázni dolgokat, figyelmeztessük
őket. Ez kollektív ébredéshez fog vezetni. Annak ellenére, hogy az ember eredetileg
tiltakozik ellenük, ezek az információk bejutva, a tudatos szint mélyére kerülnek, és amikor
szükség lesz, elérhetőek lesznek. Gondolkodj csak, a Földön jelenleg sok fényentitás
létezik, akik azért jöttek, hogy minket felkészítsenek. Rájuk kell hallgatnunk és nem
azokra, akik évezredeken keresztül manipuláltak minket. Fejezzük be civakodást, minden
el van rejtve a gyűlölet érzésébe. Ha sikerül a gyűlöletet a szeretettel helyettesíteni, a többi
magától fog jönni.
A: Tudsz valamit egy chip-beültetési tervről?
D: Aghton azt mondja, hogy létezik, de nincs idejük és joguk gyakorlatba ültetni,
annak ellenére, hogy nagyon igyekszenek megcsinálni. Ha a terv sikerülne, akkor az
egész emberiség nagyon hosszú ideig az anunnakik kezében maradna. Szerencsénk volt,
hogy közbeléptek.
A: És nem tudják, hogy nem csinálhatják meg?
D: Nem, ők folyamatosan dolgoznak. Az emberek negatív energiákkal vannak
bombázva azzal a céllal, hogy meggyengítsék a pszichikai és fizikai ellenállásukat, de
ezeket az energiát ellensúlyozza az univerzumból jövő energia. Ugyanaz van a
megosztottsággal, ők azt szeretnék nekünk megmutatni, hogy különbözőek vagyunk, hogy
egyesek jobbak, mint a többiek, hogy egyeseknek joguk van mindenhez, és másoknak
pedig semmijük sem lehet, de ez egy téves elképzelés, mivel mindannyian egyenlők és
egyek vagyunk, és minden, ami létezik, mindenikünké.
A: Egyértelmű, hogy megpróbálnak félreinformálni. Látszik, amit a tv-ben
mondanak.
D: Így van. Én többnyire nem nézem a híreket, de megtörténik egy párszor, hogy
amikor anyám nézi a tv-t, én a nappaliban vagyok. Ránéztem a hírbemondóra. Láttam a

lelkét. Láttam, hogy nem hisz abban, amiket mond, de kényszerítve volt, hogy elmondjon
egy bizonyos véleményt. Elképzeled mennyi bajt csinált egyedül?
A: Ennek az embernek is számlákat kell kifizetnie, gyermeket eltartania…
D: És amikor elszámolást kérnek tőle, hogy mit csinált, mi fog történni? Miért nem
gondolnak arra, hogy amit csinálnak, azzal teljes embertömegeket bántanak meg és ez
egy súlyos dolog? Meg kéne érteniük, hogy nincs idő a karma itteni kiegyenesítésére, és
hogy elvágják önmaguktól a jogot, hogy résztvevői legyenek a jövő Földjének. Egy
csodálatos ajándék itt lenni, most, hogy megvan az esélyünk semlegesíteni a múlt tetteit
és elölről kezdhetjük. Miért nem szeretnénk részt venni ebben?
A: Az ember egy egyedi lény. Például nekem van egy barátom, akinek mindent
elmeséltem, amit tudok, figyelmeztettem és mindenek ellenére megtagadja, hogy
minimális intézkedéseket tegyen, vagy legalább próbáljon megváltozni. Megkérdeztem,
hogy miért, és azt mondta, hogy azt reméli, semmi sem fog történni. Jól van, mondtam, de
ha történik valami, nem jobb felkészülve lenni? Meglátom majd, mit fogok csinálni, amikor
tettek elé állítanak – ezt válaszolta nekem.
D: Ez nem az ő gondolata. Ez van ráerőltetve. Az embereknek egyedi védekezési
ösztönük van és érzik a vészcsengőt. Az anunnakik megzavarják a mechanizmust.
A: És mit csinálhatunk? Azt hiszem, sok hozzá hasonló van.
D: Mutassunk példát.
A: Én példaként szolgálok, mert amit a könyveimben mondtam, azt gyakorlatba is
ültettem. Van egy minimális élelemtartalékom, vannak világító eszközeim, van egy kis
gyógyszertartalékom… Elmondtam minden ismerősömnek, hogy elővigyázatos leszek,
elmagyaráztam nekik, ha nem is fog történni semmi, akkor se kidobott pénz, mert az
élelmeket idővel meg lehet enni, de ahogy látom senki nem követi a példámat.
D: Csak az fogja követni a példádat, akinek meg kell tennie, a többieknek saját
útjuk van. Így van megírva. A fontos, hogy te megcsináld a feladatodat és elmond. A
döntés rajtuk áll.
A: Nem értem viszont, hogy a tudomány emberei, miért nem mondanak semmit.
Sokkal beszéltem személyesen és mindenki tudja, hogy a Föld bizonyos változásokon
megy keresztül, de nem akarják hangosan kimondani.
D: Az anunnakiknak egy különleges manipulációs képességük van. Ők
hallgatólagosan elrejtenek bizonyos dolgokat, amelyek felszabadítóak lehetnek és
lármával és zajjal hívják fel azokra a figyelmet, amelyek nem fontosak, mint amilyen a
politika, gazdaság, tanügy, stb.
A: De ezek számítanak!
D: A te képzeletedben! A vezetők, a törvények, és minden, amit adnak,
programozva van. Nekünk az érzésünk az, hogy meghallgatnak. Ők az csinálnak, amit
akarnak. Ha valaki nem tetszik, vagy nem dolgozik az ők érdekeiért, leváltják,
meggyalázzák, kinevetik.
A: És hogy jöhetünk rá, mikor manipulálnak?
D: Meg kell tanulnod a lelkeddel gondolkodni. Ha látod, hogy mindenki valami vagy
valaki megváltoztatása érdekében összefog, tedd fel a kérdést, kik azok, akik a változást
akarják? Jók, megértőek, nagylelkűek, bebizonyították ezt? A változás a többség

érdekében történik, vagy az érdekükben? Mi nem felel meg nekik, miért szeretnének
valamit megváltoztatni? Próbálj meg a szívükre figyelni. Kérd a Mátrixot, hogy mutassa
meg a polaritását annak, aki beszél. Kérdezd mega Mátrixot, hogy a beharangozott
változás hasznos-e a bolygó jövőjére nézve, van-e igazság megfelelője a saját szintjén.
A: Hát ez azt jelenti, hogy mindent le kell ellenőriznem, amit hallok!
D: Igen. Csak így fogod tudni az igazságot és helyesen cselekedni. Te nem érted,
hogy mi vagyunk a változás? Senki sem kényszeríthet, hogy elfogadjuk azt. Akarunk, vagy
nem, a mi döntésünk.
A: Én akarom.
D: Ha akarod, akkor mond ki és úgy cselekedj, hogy a Mátrix meghalljon téged és
figyelembe vegye az akaratodat. Nincs több idő. Ha akarsz valamit, de a tetteid az
ellenkezőjét mutatják, a Mátrix a programozásodnak megfelelően fog válaszolni és azt
kapod, amit adsz. Egyszerű.
A: Hogyan tudnánk védekezni az energetikai támadások ellen?
D: Most magunk is tudunk védekezni. Az elején elég körülményes gyakorlat nélkül
megtenni. Kérj védelmet és a Mátrix meg fogja adni. Képzeld el, ahogy az energia, amely
fentről jön egy labdához hasonlóan körülvesz és védelmez. Ez a dolog viszont csak akkor
érvényes, ha meg tudod tartani az egyensúlyodat. Ha a tetteid arra késztetnek, hogy egy
alacsonyabb rezgésszinten legyél, akkor ez az energia eltűnik, de helyettesítheted,
ahányszor csak szükséged van rá. De sokkal jobb, ha kiegyensúlyozod magad.
A: De ha negatív energiával vagyok feltöltődve?
D: Először szabadulj meg a negatív energiáidtól és utána kérj védelmet.
A: Hogy tudom ezt megtenni?
D: Menj egy vízcsaphoz és tartsd az összetett tenyereidet újjakkal lefele és hagyd,
hogy a vízsugár folyamatosan lefolyjon rajtuk és kérd, hogy megszabadulj a negatívtól
vagy érintsd a tenyereidet a földhöz és kérd, hogy a negatív energiákat átvegye és
átalakítsa pozitív energiává. Ugyanúgy a víz esetében is, a belőled kiáramló energiát
pozitív energiává kell átalakítanod, mert különben csak a rosszat veszi át és vétek lenne,
ha mi is átvennénk azt.
A: De a múltból jövő negatív energiával, amely a tetteink következménye, mit
tegyünk?
D: Le kell mondanunk, hogy magunk ítélkezzünk. Ami volt, az elment. Meg kell
változtatnunk a gondolatok polaritását, kérjük a Mátrixtól ezek kitörlését és pozitívvá
alakítását. Meg kell értenünk, hogy minden, amit tettünk, ki lesz törölve és elölről
kezdhetjük. Az anunnakik az egyedüliek, akik a haszonélvezői a negatív megéléseinknek
és ezért kéne többet táplálnunk őket.
A: Létezik mégis egy félelem, amelyet nem tudunk leküzdeni, a változástól való
félelem.
D: A változás mindenféleképpen jönni fog, ez nem tőlünk függ. Hogy megértsük ezt
a jelenséget és készek legyünk, le kell mondanunk az anyagi javakról. Meg kell értenünk,
hogy ezek a mieink, mindenkié és akárhogy is csak az itt tartózkodásunk idején
használjuk.

 
 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 13
Összes: 3123288
Hónap: 15346
Nap: 454