Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A szándék hatalma

(Részlet Dr. Wayne W. Dyer: A Szándék Hatalma c. könyvéből)

Tekintsünk új nézőpontból a szándékra!

letoltes.jpg„Az univerzumban létezik egy mérhetetlen és leírhatatlan erő, melyet a sámánok szándéknak neveznek, és a kozmosz egészének kivétel nélkül minden létezőjét egy összekötő kapocs fűzi e szándékhoz.”– Carlos Castañeda

Az elmúlt néhány év folyamán olyan mélységesen lebilincselt a szándék tanulmányozása, hogy több száz könyvet olvastam el pszichológusoktól, szociológusoktól és spirituális szerzőktől; ősi és modern tudósoktól és tudományos kutatóktól egyaránt. Kutatásaim egy meglehetősen közönséges meghatározásra mutattak, miszerint a szándék erős elhatározás vagy törekvés, a kívánt végeredmény előidézésére irányuló eltökéltséggel ötvözve. A szándék ösztökélte embereket úgy írják le, mint akiknek semmi sem törheti meg erős akaratukat a bensőjükben élő vágyak megvalósítására. Az én képzeletemben ez az elszántság és eltökéltség egyfajta bulldogtípust idéz fel. Ha te is azon emberek egyike vagy, akikben a „soha ne add fel” hozzáállás egy belső képpel egyesül, amely álmaid valóra váltására sarkall, akkor megfelelsz a „szándék emberéről” adott leírásnak. Minden valószínűség szerint a vágyak megvalósításának császára vagy.
Sok éven keresztül magam is hasonló meggyőződést vallottam a szándékkal kapcsolatban. Ami azt illeti, gyakorta írtam és beszéltem a szándék hatalmáról a fenti értelemben. Az elmúlt negyedszázad során azonban folyamatos eltolódást éreztem gondolkodásomban a puszta pszichológia vagy személyiségfejlődés hangsúlyozásától a spirituális irányultság felé, ahol is a gyógyítás, a csodatétel, az isteni értelem kinyilvánítása és a vele való kapcsolatteremtés a valós lehetőségek birodalmába tartozik. 

Nem volt ez szándékos kísérlet, hogy szakítsak a tudományos és szakmai háttérrel, inkább egyfajta természetes fejlődési folyamat, amely egyre inkább kibontakozott, amint kezdtem tudatosabb kapcsolatot teremteni a Szellemmel. Jelen írásom abbéli meggyőződésemet hangsúlyozza, hogy amennyiben magasabb szinten élünk, és gyorsabb rezgésű energiákhoz folyamodunk, úgy képesek vagyunk spirituális megoldást lelni problémáinkra. Az én szememben a szándék immár sokkal többet jelent az eltökélt egónál vagy az egyéni akaratnál. Sőt, majdnem tökéletes ellentétben áll ezekkel. Mindez talán abból fakad, hogy énem számos rétegét levedlettem már életem folyamán, ám egyúttal erőteljesen érzem a hatását két mondatnak, amelyet Carlos Castañeda egyik könyvében olvastam. Írói pályafutásom során gyakran bukkanok olyasmire egy-egy könyvben, ami egy gondolat csíráját ülteti el bennem, s végezetül egy új könyv megírására késztet. Bárhogy is, e két mondatot Castañeda utolsó, The Active Side of Infinity című könyvében olvastam, miközben egy kardiológiai beavatkozásra vártam, amelynek során kitisztították eltömődött szívartériámat, amely korábban enyhébb szívrohamot okozott.
Castañeda szavai a következők voltak: „A szándék az univerzumban létező erő. Amikor a varázslók (akiknek a varázsereje a Forrásból fakad) magukhoz szólítják a szándékot, az eljő hozzájuk, és megnyitja a megvalósítás útját, ami annyit jelent, hogy a varázslók mindig véghezviszik, amibe belefogtak.”

Amikor e két mondatot olvastam, megszédültem a kristálytiszta bepillantástól, amelyet a szándék hatalmába nyertem általuk. Képzeld el, hogy a szándék nem olyasvalami, amit te csinálsz, hanem az univerzumban láthatatlan energiamezőként létező erő! Mielőtt Castañeda szavait olvastam, sosem gondoltam erre ilyen módon.
Leírtam a két mondatot, majd összehajtogattam a papírt, bevittem magammal a katéterlaborba a kisebb sebészeti beavatkozásra, és mihelyst tudtam, beszélni kezdtem a szándék hatalmáról mindenkinek, aki csak meghallgatott. Belefoglaltam valamennyi beszédembe, amelyet tartottam. Rabul ejtett az elképzelés, hogy felhasználjam a szándékot, mégpedig nem csupán a magam gyógyulása érdekében, hanem másoknak is segítsek hatalmának alkalmazásában, hogy eljuttassa őket céljukig, amelynek eléréséhez minden szükséges eszköz a birtokukban van. Átéltem a szatori, vagyis a pillanatnyi megvilágosodás állapotát, és feltett szándékom volt e bepillantást másoknak is felkínálni. Világossá vált előttem, mennyire megkönnyíti a hozzáférés a szándék hatalmához azt a látszólag lehetetlen feladatot, hogy a puszta akaraterő segítségével igyekezzünk valóra váltani vágyainkat. 

E sorsdöntő pillanat óta gyakorlatilag minden éber órámban a szándék hatalma tölti ki gondolataimat, és úgy tűnik, hogy a könyvek, az újságcikkek, a beszélgetések, a telefonhívások, a postaládámba érkező üzenetek és a könyvesboltokban véletlenül megpillantott művek mind összeesküdtek, hogy megtartsanak ezen az úton. Itt van tehát: A szándék hatalma. Remélem, ez a könyv segítségedre lesz, hogy új szemmel tekints a szándékra, és oly módon fordítsd a hasznodra, amely arra sarkall, hogy Patandzsali1 több mint húsz évszázados sugallatának értelmében határozd meg önmagad: „Szunnyadó erők, képességek és adottságok kelnek életre, és felfedezed, hogy sokkalta kiválóbb ember vagy, mint amilyennek valaha is álmodtad magad.”
Patandzsali két szava, a „szunnyadó erők” adta meg a kezdőlökést abba az irányba, hogy a szándékról írjak. Patandzsali olyan erőkre utalt, amelyek látszólag nem létezők vagy élettelenek, továbbá célzott arra a hatalmas energiára is, amelyet az ihletett személy érez. Ha valaha is átélted egy cél vagy elhivatottság ihletettségét, akkor ismered azt az érzést, amikor a Szellem rajtad keresztül munkál. Az ihletettség a mi szavunk az átszellemültségre. Hosszasan és elszántan töprengtem azon az elképzelésen, hogy képes lehetek hozzáférni látszólag szunnyadó erőkhöz, amelyek segítségemre lesznek életem kulcsfontosságú időszakaiban, hogy valóra váltsam lelkem hő vágyait. Melyek ezek az erők? Hol találhatók? Ki juthat a birtokukba? Ki nem férhet hozzájuk, és miért? Az ezekhez hasonló kérdések arra ösztönöztek, hogy kutassak, és megírjam ezt a könyvet, s ennek következtében a szándék tökéletesen új nézőpontjához jussak el. 

E pillanatban, amikor egy hosszú ideig rejtőző igazság tudatosulása felett érzett izgatottságomról írok, tudom, hogy a szándék olyan erő, amely mindnyájunkban benne rejlik. A szándék energiamező, amely megszokott, mindennapi viselkedésformáink hatótávolságán kívül áramlik. Már tulajdonképpeni fogantatásunkat megelőzően is ott volt. Módunkban áll magunkhoz vonzani ezt az energiát, és megtapasztalni az élet izgalmas, újszerű módját.

Hol található ez a szándéknak nevezett energiamező?

Egyes kiváló kutatók úgy vélik, hogy értelmünk, kreativitásunk és képzeletünk sokkal inkább a szándék energiamezejével kölcsönhatásban működik, semmint hogy gondolatokként vagy alkotóelemekként léteznének agyunkban. David Bohm, a ragyogó tudós Wholehess and the Implicate Order című művében felveti, hogy minden rendező hatás és információ egy láthatatlan birodalomban vagy magasabb valóságban van jelen, és szükség esetén segítségül hívható. Kutatásaim során és olvasmányaimban ezerszám találtam példákat az ehhez hasonló következtetésekre. Ha érdekelnek a tudományos bizonyítékok, Lynne McTaggart The Field: The Quest for the Secret Force of the Universe című munkáját ajánlom. Ez a könyv tele van olyan tanulmányokkal, amelyek alátámasztják a szándék magasabb szintű és gyorsabb rezgésű energiamezejének vagy dimenziójának létezését, amelyből bárki meríthet a saját használatára. 

A kérdésre, hogy hol található ez a mező, a következő a válasz: nincs olyan hely, ahol nincs jelen, hiszen az univerzum minden létezőjében benne rejlik a szándék.Ez valamennyi létformára vonatkozik, legyen az egy gnú, egy rózsabokor vagy egy hegység. A szúnyog lényében és léttapasztalatában szándék rejlik. Egy aprócska makk, amely semmi látható jelét nem adja a gondolkodás vagy a jövőtervezés képességének, szintén szándékot foglal magában a láthatatlan energiamezőből. Ha felvágod a makkot, nem látod a hatalmas tölgyfát, mégis tudod, hogy benne rejlik. Az almavirág tavasszal csak egy szép kis virágnak tűnik, mégis rejlik benne szándék, amely nyáron alma formájában ölt testet. A szándék sosem téved. A makkból sosem lesz sütőtök, és az almavirág sem nevel narancsot. A természet kivétel nélkül minden megnyilvánulásában szándék rejlik, és amennyire megállapíthatjuk, semmi sem vonja kétségbe e benne foglalt szándék irányát. A természet egyszerűen csak halad előre a szándék mezejéből fakadó harmónia útján. E mező energiája minket magunkat is szán bizonyos dolgokra. 

Ott van például a DNS egyesek által „jövővonzásnak” nevezett ereje, amely már fogantatásunkkor jelen van mindnyájunkban. Fogantatásunk pillanatában, amikor egy végtelenül aprócska emberi protoplazmacsepp egyesül egy petesejttel, az élet kezdetét veszi fizikai formájában, a fejlődési folyamatot pedig a szándék irányítja. Testalkatunk, fizikai tulajdonságaink jellege, fejlődésünk – az öregedést is beleértve – a fogantatás eme egyetlen pillanatában elrendeltetik. A megereszkedő bőr, a ráncok, sőt még halálunk is mind ott lapulnak. De várjunk csak, mi is történik egész pontosan a fogantatás pillanatában? 

Hol kezdődött e szándékból született élet? 

Amint ezt a hímivarsejt-petesejt körtáncot vizsgáljuk, megpróbálván feltárni eredetét, a teremtés irányába visszafelé haladva először molekulákat találunk, majd atomokat, elektronokat, szubatomi részecskéket és szub-szubatomi részecskéket. Végezetül, ha ezeket a parányi kvantum-szubatomi részecskéket egy részecskegyorsítóba tennénk, és egymásnak ütköztetnénk őket, megpróbálva rámutatni az élet forrására, arra jönnénk rá, amit Einstein és tudós honfitársai felfedeztek: a forrásnál nincsenek részecskék; vagyis a részecskék nem hoznak létre újabb részecskéket. A Forrás, amely a szándék maga, tiszta és határtalan energia, amely olyan gyorsan rezeg, hogy dacol minden méréssel és megfigyeléssel. Láthatatlan, alak és korlát nélkül való. Forrásunkban tehát forma nélküli energiaként létezünk, és ebben a rezgő spirituális energiamezőben szándék lakozik. 

A szándék eme energiamezejét nem lehet szavakkal leírni, hiszen a szavak a mezőből sugároznak ki, akárcsak a kérdések. Ez a térnélküli tér a szándék, és ez intéz számomra mindent. Növeszti a körmeimet, dobogtatja szívemet, megemészti táplálékomat, megírja a könyveimet, és ugyanezt mindenkiért és mindenért megteszi az univerzumban. Mindez egy kedvelt kínai történetemre emlékeztet, amelyet Csuang-ce mesélt annak idején:

Élt egyszer egy egylábú sárkány, Huj nevezetű.
– Hogy az ördögbe irányítod a lábaidat? – kérdezte a százlábútól. – Én eggyel is alig boldogulok!
– Az igazat megvallva, nem is irányítom őket.

Létezik egy mező, láthatatlan és forma nélküli, amely mindent irányít. Univerzumunk szándéka felfoghatatlan számú különböző módon nyilvánul meg az anyagi világban, és minden részed, beleértve a lelkedet, a gondolataidat, az érzelmeidet és természetesen a fizikai testet, amelyet birtokolsz, alkotóeleme e szándéknak. Ha viszont a szándék határoz meg mindent az univerzumban, és mindenütt jelenlévő, vagyis nem létezik olyan hely, ahol nincs jelen, akkor miért érzik oly sokan közülünk olyan gyakran elvágva magukat tőle? És ami még fontosabb, ha a szándék határoz meg mindent, akkor miért van híján oly sokunk annyi mindennek, amit szeretnénk a magunkénak tudni?

A mindenütt jelenlévő szándék jelentése

Próbálj meg elképzelni egy erőt, amely mindenütt jelen van. Nem mehetsz sehová, ahol ne volna jelen. Nem osztható meg, és mindenben benne rejlik, amit csak látsz vagy megérintesz. És most terjeszd ki e végtelen energiamezővel kapcsolatos tudatosságodat a forma és a korlátok világán túlra. E végtelen és láthatatlan erő mindenütt ott van, tehát éppúgy az anyagi, mint az anyag feletti világban. Fizikai tested az ebből az energiából kiáradó teljességed egy része. A szándék fogantatásod pillanatában meghatározza, milyen lesz testi megjelenésed, és hogyan bontakozik ki fejlődési és öregedési folyamatod. Úgyszintén mozgásba lendíti anyag feletti aspektusaidat, beleértve érzelmeidet, gondolataidat és beállítottságodat. Ebben az esetben a szándék egy végtelen hatóerő, amely működésbe hozza fizikai és nem fizikai megjelenésedet e Földön. A mindenütt jelenlévőből öltöttél formát, hogy az időben és a térben légy jelen. Mivel pedig a szándék energiamezeje mindenütt megtalálható, azután is hozzáférhető számodra, hogy fizikai testedben megérkeztél erre a világra! Az egyetlen módja e szunnyadó erő hatástalanításának, ha azt hiszed, hogy különálló vagy tőle. 

A szándék működésbe hozása annyit jelent, mint újracsatlakozni a Forráshoz, és napjaink varázslójává válni. Varázslónak lenni pedig nem más, mint elérni a tudatosság ama szintjét, ahol korábban elképzelhetetlen dolgok állnak rendelkezésünkre. Carlos Castañeda magyarázata szerint „a varázslók feladata az volt, hogy szembenézzenek a végtelennel [a szándékkal], és ők úgy vetették bele magukat nap nap után, ahogyan a halászember vág neki a tengernek”. A szándék energiamező formájában mindenütt jelenlévő hatalom; nem korlátozódik az anyagi fejlődésre, hanem az anyag feletti fejlődés forrása is. A szándék e mezeje itt és most is jelen van, és hozzáférhető számodra. Amikor működésbe hozod, kezdesz céltudatosságot érezni az életedben, és végtelen éned vezérel majd. Egy költő és spirituális tanító a következőképpen írja le azt, amit én magam szándéknak nevezek:

Ó, Uram, ott vagy a homokpadon
éppúgy, mint a sodrás kellős közepében;
meghajlok előtted.
Ott vagy az apró kavicsokban,
s éppúgy a tenger csendes tömegében;
meghajlok előtted.
Ó, Uram, ki mindent betöltesz,
ott vagy a meddő földben
s a zsúfolt helyeken;
meghajlok előtted.
– Sukla Jadzsur-véda

Amint képletesen meghajolsz e hatalom előtt, felismered, hogy önmagad előtt hajtottál fejet. A szándék mindent betöltő energiája keresztüllüktet rajtad, hogy felébressze képességedet a céltudatos életre.

Hogyan jutottál el addig a tapasztalatig, hogy el vagy vágva a szándék energiájától? 

Ha létezik a szándék mindenütt jelenlévő hatalma, amely nem csupán bennünk rejlik, hanem mindenben és mindenkiben, akkor e mindent betöltő Forrás révén mindennel és mindenkivel kapcsolatban állunk, akárcsak mindazzal, amivé válni szeretnénk, aminek a birtokába szeretnénk jutni, és amit meg szeretnénk valósítani, továbbá mindennel, ami az univerzumban a segítségünkre lesz. De hogyan szakadt meg vele eredendő kapcsolatunk? Hogyan veszítettük el természetes képességünket a kapcsolódásra? Az oroszlánok, a halak és a madarak kapcsolata nem szakadt meg. Az állati, a növényi és az ásványvilág mindig összeköttetésben áll a Forrással. Nem vonják kétségbe a bennük rejlő szándékot. Nekünk, embereknek azonban, a feltehetően magasabb rendű agyi funkciókra való képességünk révén van valamink, amire egóként utalunk, és ami nem más, mint az arról alkotott elképzelésünk, hogy kik és mik is vagyunk valójában. 

Az ego hat elsődleges alkotóelemből tevődik össze, amelyek magyarázatot adnak arra, hogy miért kell átélnünk a megszakadt kapcsolat tapasztalatát. Ha hagyjuk, hogy életutunkat egónk határozza meg, hatástalanítjuk a szándék hatalmát. Íme röviden a hat ego-meggyőződés; több korábbi könyvem, kiváltképpen a Your Sacred Self terjedelmesebben is taglaltja ezeket:

1. Az vagyok, amim van. Birtokolt javaim határoznak meg.
2. Az vagyok, amit teszek. Teljesítményem határoz meg.
3. Az vagyok, akinek mások gondolnak. A hírem határoz meg.
4. Mindenkitől elkülönülök. Testem magányra kárhoztat.
5. Mindentől elkülönülök, ami hiányzik az életemből. Életterem el van vágva vágyaimtól.
6. Különállok Istentől. Életem attól függ, hogy Isten mennyire taksálja érdemeimet.

Bármilyen elszántan próbálkozol is, az egón keresztül nem lehet hozzáférni a szándék energiájához, szánj hát rá némi időt, hogy felismerd és helyreigazítsd e hat meggyőződés bármelyikét vagy mindegyikét. Amikor az ego felsőbbsége meggyengül az életedben, akkor törekedhetsz a szándék energiájára, és teljesítheted ki a benned rejlő képességeket.

Fogódzkodjunk a villamos kapaszkodójába!

Ezt a gyakorlatot mindig szerfelett hasznosnak találom, amikor működésbe akarom hozni a szándékot. Talán nálad is beválhat. (A módszereket, amelyekkel hozzáférhetsz a szándék energiájához, a harmadik fejezetben találod, amelyet teljes egészében ezeknek szenteltem.)
Legkorábbi emlékeim egyike, hogy anyám villamoson viszi három fiát Detroit keleti részén a Waterworks Park felé. Két- vagy hároméves lehettem, és emlékszem, hogyan néztem fel az ülésről a lelógó kapaszkodókra. A felnőttek elérték őket, én azonban legfeljebb elképzelhettem, milyen is lehet olyan magasnak lenni, hogy az ember elérje a magasan a fejem felett lévő kapaszkodót. Valójában azt játszottam, hogy elég könnyű vagyok fellebegni a lelógó fogantyúkhoz, majd elképzeltem, hogy biztonságban érzem magam, és a kocsi tetszése szerinti sebességgel robog velem tova végállomása felé, miközben más utasokat is felvesz, hogy ők is végigélvezzék az utazás pompás kalandját.
Felnőtt életemben a villamos kapaszkodóját szoktam elképzelni, hogy emlékeztessem magam a visszatérésre a szándék energiájához. Magam elé idézem az egy-másfél méterrel a fejem felett lógó kapaszkodót, magasabban, semmint képes lennék elérni, vagy felugrani érte. A kapaszkodó a villamoskocsihoz van erősítve, csak éppen most a kocsi a szándék tovahömpölygő energiáját jelképezi. Vagy én magam eresztettem el a fogantyút, vagy egyszerűen csak átmenetileg elérhetetlenné vált számomra. A stressz, a szorongás vagy akár a rossz fizikai közérzet pillanataiban behunyom a szememet, és elképzelem, ahogyan a kezem felfelé nyúl, majd látom magam fellebegni a kocsi kapaszkodójáig. Amint megragadom a fogantyút, a megkönnyebbülés és az enyhülés mélységes érzése önt el. Annyit teszek, hogy kirekesztem az egómmal kapcsolatos gondolataimat, lehetővé teszem, hogy elérjem a szándék energiáját, és rábízom magamat e hatalomra, hogy vigyen el a végcélomig; ahol szükséges, ott álljon meg, és vegyen fel útitársakat útja során.
Néhány korábbi munkámban ezt a folyamatot „a tökéletes megértéshez vezető ösvénynek” neveztem. A négy ösvény itt a szándék működésbe hozása felé tett egy-egy lépésként válhat hasznodra.

Négy lépés a szándék energiájához 

Szándékod hatalmának felébresztése az összekapcsolódás folyamata természetes éneddel, valamint az egóddal való teljes azonosulás feladása. A folyamat négy szakaszban játszódik le:

1. Az életrend jelenti az első szakaszt. Egy új feladat elsajátításához szükséges a test edzése, hogy a gondolataidban élő vágyaknak megfelelően teljesíthess. Ego-azonosulásod megszüntetése tehát nem azt jelenti, hogy meg kell szakítanod kapcsolatodat a testeddel, hanem éppen azt, hogy felkészíted testedet vágyaid megelevenítésére. Ezt testgyakorlással, edzéssel, a káros szokások kiiktatásával, egészséges táplálkozással és más hasonló módokon teheted meg.

2. A második szakasz a bölcsesség. A bölcsesség megfelelő életrenddel ötvözve megerősíti összpontosító készségedet és türelmedet, amíg gondolataidat, értelmedet és érzéseidet összhangba hozod tested működésével. Amikor útnak eresztjük a gyereket az iskolába, így szólunk hozzá: rendesen viselkedj, és okos légy – és ezt nevelésnek nevezzük, holott igencsak távol áll a dolgok tökéletes megértésétől.

3. A szeretet a harmadik szakasz. Miután bölcsességgel rendre szoktattad testedet, és értelmeddel tanulmányoztad feladatodat, a tökéletes megértés e folyamata a szeretetet hozza magával; hogy azt csináld, amit szeretsz, és szeresd, amit csinálsz. Az értékesítés világában ezt úgy nevezem, hogy beleszeretünk az áruba, amelyet eladásra kínálunk, majd szeretetünket vagy lelkesedésünket adjuk el a potenciális vevőknek. Ha teniszezni tanulunk, akkor az valamennyi ütésfajta gyakorlását jelenti, s közben a játék stratégiáinak tanulmányozását. Úgyszintén magában foglalja az élvezetet, amelyet akkor érzünk, amikor megütjük a labdát a teniszpályán – és az élvezetet, amelyet minden egyéb dologban lelünk, ami a tenisszel kapcsolatos.

4. A negyedik szakaszban átadod magadat a szándéknak, amely itt végre teret nyer. Már nem tested és elméd tartják a karmesteri pálcát, hisz belépsz a szándék birodalmába. Carlos Castañeda szavaival: „Az univerzumban létezik egy mérhetetlen és leírhatatlan erő, melyet a sámánok szándéknak neveznek, és a kozmosz egészének kivétel nélkül minden létezőjét egy összekötő kapocs fűzi e szándékhoz.” Lazítasz, megmarkolod a villamos kapaszkodóját, és hagyod, hogy magával ragadjon ugyanaz az erő, amely a makkot tölggyé, a virágot almává és a mikroszkopikus parányt emberi lénnyé változtatja. Ragadd meg tehát a villamos fogantyúját, és hozd létre a saját, egyedi összekötő kapcsodat. A kozmosz egészének kivétel nélkül minden létezője befogadja fegyelmezett, bölcs, szerető énedet, minden gondolatoddal és érzéseddel egyetemben. Amikor átadod magad a szándéknak, megvilágosodsz, és tanácskozhatsz végtelen lelkeddel, majd a szándék hatalma elérhetővé válik számodra, és ahhoz a célhoz visz el, amelyet rendeltetésednek érzel.
 

http://tudatvaltas2012.blogspot.hu
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.
 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 10
Összes: 3123162
Hónap: 15370
Nap: 441