Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A teremtő gondolati energiák hete

Paksi Zoltán Égi utak csillagüzenetei

2012. 05. 21-27.

Mostani filmünkben nyolc napot tekintünk át asztrológiai és asztrozófiai szempontból, hiszen május 28-a, hétfő Pünkösd napja, így ezt a napot is bevettük heti csillagüzenetünkbe.

Asztrológiai előrejelezés

Ezen a héten a Nap már az Ikrek zodiákusában kezdi az útját, majd május 24-én, csütörtökön a Merkúr is az Ikrek zodiákusába lép. A hét elején a Jupiter még együtt áll a Merkúrral, a Nappal és a leszálló holdcsomóponttal, később aztán a Merkúr, a Nap és a leszálló holdcsomópont alkotnak együttállást. Ez az égi helyzet kedvez a kommunikációnak, a gondolkodásnak. Életünk azon dolgainak megértésében, amelyben hangsúlyosan megjelenik a polaritás, a kettősség, a fent és a lent. Tehát a polaritások, a kettősségek megértésének kedvez az előttünk álló időszak. A kapcsolatainkat nagyon szépen tudjuk harmonizálni ebben az időszakban is, hiszen a Vénusznak megvan a trigonális kapcsolata a Mérleg zodiákusában tartózkodó Szaturnusszal. Ez a kapcsolat mutatja azt is, hogy emberi kapcsolataink – főleg a párkapcsolatokra értendő ez – lényegi dolgaira, lényegei kérdéseire jobban rá tudunk látni és ezekre való rálátás, a megértés adott esetben a megbeszélés okán válnak az emberi kapcsolataink még szebbé, még harmonikusabbá. A Marsnak a Plútóval alkotott trigonális kapcsolata pedig a lépésről lépésre történő rendezésnek, valamint az energiák emelő módon való működtetésének kedvez. A Szűz Mars mutatja azt, hogy ebben az időszakban sokkal jobban, sokkal intenzívebben tudjuk a dolgainkat a helyére tenni. A Plútó pedig a bak zodiákusában rávilágít arra, felhívja a figyelmünket azokra a dolgainkra, amelyek megoldásra várnak, amelyekben immáron előre kell, hogy lépjünk, valamint a Plútónak a Szaturnusszal alkotott Quito kapcsolata még inkább kedvez ezen a héten is annak, hogy valóban olyan ötleteink, olyan gondolatink születnek, és olyan tapasztalatok érnek bennünket, amelyek segítségével előre tudunk haladni az életünkben. A Plútónak az Uránusszal alkotott quadrát kapcsolata az új dolgok elindításának és adott esetben a gyökeres, radikális változtatásoknak kedvez. Ezen a héten hangsúlyossá válik a Neptunusz kapcsolata a Nap-Merkúr együttállással. Ez a quadrát kapcsolat kedvez annak, hogy mély érzelmi, lelki minőségeket megismerjünk és megértsünk önmagunkban. Ugyanakkor ez az aspektus segíti az érzelmi, lelki dolgok megbeszélését. Nagyon fontos az is, hogy a Neptunusz quadrát kapcsolata a Nappal, a Merkúrral illetőleg a leszálló holdcsomóponttal igen-igen jó hatású a meditációkra, az elmélkedésekre, az elmélyülésekre. Egyébként is a leszálló holdcsomóponttal való Nap együttállás mutatja annak a lehetőségét, hogy ezen a héten új utakat tudunk elindítani, ezt egyébként az Újhold is támogatja a hét elején, hétfőn. Valamint változtatni tudunk az életünk azon dolgain, első sorban kapcsolati értelemben, amely dolgokban vagy nem működik a kommunikáció vagy túl zavarosnak, túl kaotikusnak találjuk a dolgokat. És végül említsük meg azt is, hogy az előttünk álló héten a Hold az Ikrek jeléből indul és az Oroszlán jeléhez érkezik, ami mutatja azt, hogy érzelmi, lelki kommunikációk segítségével tudunk jobban ráérezni az otthoni, családi dolgainkra, adott esetben a megoldásra váró dolgokra, és amíg a hold az Oroszlán zodiákusán vándorol keresztül, tehát a hét utolsó két napjában, akkor jobban rá tudjunk látni életünk lényegi kérdéseire, hogy aztán május 28-án és 29-én, amikor a hold majd a Szűz jelébe érkezik, azon dolgainkat tudjuk helyre tenni, azon dolgainkban tudunk elrendezni dolgokat, amely dolgainkban eljött a helyretétel, a rendrakás ideje.

Heti asztrozófiai elemzés

De tekintsünk most is a csillagos égboltra.

Május 21., hétfő, Konstantin névnapja

E hétfői nap igazán varázslatos módon kezdődik. Egészen fantasztikus teremtő, alkotó létrehozó erőkkel és energiákkal gazdagít minket. Újholddal indul a hét. A Nap és a Hold együttállása a Bika csillagzatában jön létre, a Plejádok csillaghalmazánál. Ezért is mondjuk azt, hogy a teremtő gondolati energiák hete tényleg teremtő lehetőségekkel kezdődik. Nemcsak szellemi, gondolati értelemben, hanem művészi értelemben, a biztonsággal, stabilitással kapcsolatban is. Valamint ez az Újhold kedvez a művészi termékenységnek, a művészi teremtésnek, az ihletnek is, de kedvez annak is, hogy bekövetkezzék a régen várt gyermekáldás. Tehát ne feledjük, hogy május 21-én, hétfőn, a kora hajnali órákban Újholddal indul a hét, a Nap és a Hold együttállása lehetővé teszi, pontosabban szólva segíti azt, hogy jobban, világosabban lássuk a lelki, érzelmi dolgainkat. Amennyiben szükséges új utakat, új dolgokat indítsunk el az életünkben, valamint a bennünk lévő férfi és női energiákat hatékonyabban tudjuk együtt működtetni ezen a fantasztikus napon.

Május 22., kedd, Júlia és Rita névnapja

Ezen a napon a két gondolkodást, szellemi dolgokat szimbolizáló égitest, a Merkuriusz és a Jupiter kerül egymással egzakt konjukcióba, egzakt együttállásba. Ez azt jelenti, hogy ezen a napon életünk hétköznapi, ámde kozmikus dolgait, kozmikus minőségeit is jobban meg tudjuk érteni, illetőleg ezek egyidejűségét, ezek egymásra hatását tisztábban, világosabban értjük e napon. A Merkúr és a Jupiter együttállása kedvez a tanulásnak, azon dolgok megértésének, megtanulásának, amelyekkel problémánk volt eddig. A Merkúr és a Jupiter a Bika csillagzatában alkot együttállást. Így ez azt jelenti, hogy ezen a napon érdemes a biztonság tekintetében tervezni, a biztonságot figyelembe véve a jövőbe gondolkodni, a jövődolgait eltervezni, hiszen a Jupiter a távlati gondolkodás. A Merkúr pedig az értelem, a kommunikáció és ne feledjük, a beavatás planétája is. Tehát mondhatjuk úgy is, hogy e napon életünk magasabb, szakrálisabb, valamint hétköznapibb, profán dolgaink együttes megértéséből születik a beavatás.

Május 23., szerda, Dezső névnapja

Hajnalban a Hold a Tejútra lép, majd május 24-én délidőben fog lelépni róla. A Tejútra lépő Hold az emelkedés lehetőségét hordozza mindannyiunk számára, és addig amíg a Hold a tejúton vándorol keresztül, érdemes odafigyelnünk a sugallatainkra, az érzéseinkre, Ebben az időszakban különösen fontos, hogy intenzívebben figyeljünk befelé. Hatékonyabban működnek az álmaink ebben az időszakban. Érdemes különösen odafigyelni a meditációinkra és a különböző spirituális gyakorlatainkra. Ugyanis az Istenek útján vándorló Hold a magasabb világoktól küld mindannyiunk számára segítséget. E napon a déli órákban, 11 és 14 óra között kerül a Hold egzakt kapcsolatba Nimród nyílvesszőt elengedő kezével. Ezért május 23-án délben a különböző elengedéseinket jobban tudjuk eszközölni, jobban tudjuk működtetni. Így tehát, ah olyan szokásaink, gondolatink vagy éppen szenvedélyeink vannak, amelyekre mér nincs szükségünk a jövőben, akkor ezeket e napon délben tudjuk igazán elengedni.

Május 24., csütörtök, Vanessza, Eliza és Eszter névnapja

Május 23-án és 24-én igen erőteljesen érzékelhető a Napnak a Neptunusszal alkotott quadrát kapcsolata, amely még inkább támogatja azt, amit a Hold okán elmondtunk. A Nap és a Neptunusz kapcsolata lehetővé teszi azt, hogy lelkünk mélyebb régióit, mélyebb rétegeit tárjuk fel, lássuk világosabban. Ha van az életünkben olyan dolog, amelyről azt mondjuk, hogy kaotikus és zűrzavaros, ekkor e két napon ezen dolgainkat sokkal jobban tudjuk megoldani, mint bármikor máskor, mert ezen a napon e kaotikus minőségekre jobban rá tudunk látni. Nagyon érdekes az is, hogy május 23-án a Merkuriusz már eléri a Plejádok csillagképét és május 24-én is itt tartózkodik, és hozzá kell tennünk még azt is, hogy e csütörtökön lép a Merkúr az Ikrek zodiákusi jelébe asztrológiai értelemben, de ugyanakkor a háttérben ott van az Istenek a szerelemi fészke, a Fiastyúk, vagyis a Plejádok csillaghalmaz. E csütörtök kedvez a gyermekáldás bekövetkeztének is, a fogantatásnak, hiszen a Merkuriusz jelöli a gyermeket, a Plejádok pedig az Istenek szerelmi fészke. Tehát e nap ebből a szempontból igazán kiváló nap ahogyan május 21-e hétfő is az volt. Mialatt a Merkúr a Plejádok csillagzatában vándorol igazán teremtő, alkotó gondolatink is születnek, amely gondolatokra igazán érdemes odafigyelni e napon, de még május 25-én, pénteken is. Ismétlésként említsük meg május 24-ével kapcsolatban újra azt, hogy délidőben a Hold lelép a Tejútról. Ez azt jelenti, hogy a megkapott beavatásokat, az álmokban és a meditációban kapott segítő erőket és üzeneteket innentől kezdve a gyakorlati életben jobban tudjuk működtetni. Mondhatjuk azt is, hogy lehozzuk ezeket a dolgainkat a hétköznapi életünkbe. A Hold az Ikrek csillagzat úgynevezett Pollux oldalánál lép le a Tejútról, vagyis ez azt jelenti, hogy e napon az életünk, a lelkünk, a családunk, a múltunkban lakozó örök érvényű minőségek kerülnek előtérbe, illetőleg ezeket tudjuk jobban érzékelni. Vegyük figyelembe azt is, hogy a Hold ekkor az Egyszarvú csillagzata fölött vándorol az égen az Ikrek csillagképében. Az Egyszarvú okán az ősi törvényt, a minden egy igazságát jobban tudjuk érzékelni.

Május 25., péntek, Orbán névnapja

A Szaturnusz veszi át a főszerepet, hiszen a holddal egy materializációs típusú aspektust alkotnak. Nagyszerű ez a fényszögkapcsolat, hiszen az érzelmi, a lelki a családi dolgainkra jobban tudunk koncentrálni e napon. Egyébként is a Szaturnusz okán mondhatjuk azt, hogy a koncentrációs gyakorlatainkat érdemes lesz ezen a napon pénteken elvégezni. A Hold és a Szaturnusz quadrát kapcsolata kedvez az angyalokkal való kapcsolat felvételének és a kristályprogramozásnak is. Ne feledjük, hogy a Hold a változtatás, az átalakítás, a mágia princípiuma kerül most kapcsolatba a koncentráció ősi princípiumával, a gyűrűs Szaturnusszal. Ezért a koncentrációs és egyébként más típusú lelki gyakorlatainkban most múltból hozott erőket, energiákat tudunk működtetni, idéző jelben leíratni, hiszen a Szaturnusz az aratás csillaga, a Spica fölött tartózkodik, az Angyali Szűz csillagképében.

Május 26., szombat, Fülöp és Evelin névnapja

Sokféle konstelláció, sokféle aspektus fogja mozgásba hozni az életünket. Ne feledjük, hogy ezek az aspektusok emelő, illetőleg megértést szimbolizáló égi energiák. E napon a Hold az Uránusszal kerül trigon kapcsolatba és mind a Hold, mind az Uránusz hexagramm kapcsolatot alkot a Nap és a Merkúr együttállásával, így az égbolton egy csodálatos háromszög jön létre, amely háromszög csúcsán a Nap és a Merkúr együttállása ragyog, illetőleg a másik két csúcsát a Hold és az Uránusz alkotja. Nos ez a háromszög reggel 7 órától déli 12 óráig működik igen-igen intenzíven. (Ezen időpontok európai idő szerint értendők). Nos, ez a gyönyörű háromszög lehetőséget ad érzelmi, lelki megtisztulásnak. Lehetőséget ad arra, hogy nagyobb szabadságot működtessünk, hogy életünk minden területére jobban rá tudjunk látni, és az életünk lényegi kérdéseit jobban, teljesebben meg tudjuk érteni, és jobban meg is tudjuk beszélni az érintettekkel.

Május 27., vasárnap, Pünkösd, Hella névnapja

A Nap és a Merkuriusz együttállása egzakttá válik. Így alkotnak, ahogyan a szombati napon is tették, egy hexagramm kapcsolatot az Uránusszal. A Nap és a Markúr együttállása a rálátó értelemnek kedvez. A gondolatok segítségével, azok irányító hatás alatt tudunk világos és fénnyel teli dolgokat cselekedni, hiszen látjuk, hogy a Merkúr felső együttállásban van a Nappal, vagyis a gondolkodás irányítja, vezérli ekkor a cselekedeteinket. A Nap és a Merkúr együttállása a Bika csillagzat előre, a jövőbe, úgyis mondhatjuk persze, hogy a Tejútra tekintő fejénél valósul meg. E napon tehát az előre tekintő gondolatokat, a jövővel kapcsolatos üzeneteket tudjuk tisztán és világosan fogni az univerzumból vagy akár az őrzőangyalainktól. A két bolygó együttállása a Bika fejénél mutatja azt is, hogy e napon a gondolataink segítségével még nagyobb biztonságot, még nagyobb termékenységet tudunk elérni. Ezen a héten mindenképpen a Bika csillagzatáé a főszerep, hiszen a hét elején Hold is itt tartózkodott és látjuk, hogy itt tartózkodik egész álló héten a Jupiter, a Nap, a Merkúr és a Vénusz is. A Bika csillagzat a biztonság, a termékenység és a szarvai okán a magasabb világokba, a magasabb minőségbe való emelés égi szimbóluma. Tehát ezen a héten mindenképpen érdemes úgy működtetni az energiáinkat, úgy végezni a dolgainkat, hogy a tudatunkban legyen benne az, hogy az égiek ezen a héten hangsúlyosan a biztonságot, a termékenységet, és a Vénusz okán - aki egyébként a Bika csillagzat olymposzi védnöke, mint Aphrodité, valamint a Vénusz a Bika zodiákusi jel uralkodó bolygója -  mondjuk azt, hogy ez a hét különösen kedvez az előbbiek mellett a harmónia és a szépség megvalósulásának is.

Május 28., Pünkösd hétfő, Emil és Csanád névnapja

A Hold már az Oroszlán csillagzatán vándorol. A Hold immár egyre jobban gyarapodik, növekszik, így mindannyiunknak érzékelhetően eljött a növekedés és a gyarapodás ideje. A növő Hold idejében különösen fontos odafigyelnünk arra, hogy igen sok vitaminban gazdag ételt, gyümölcsöt, zöldséget fogyasszunk, valamint növő Hold idejében nagyon fontos a bőséges, tiszta folyadék, víz fogyasztása. Nos, e napon a Hold eléri az Oroszlán csillagkép legfényesebb csillagát, a Regulust, ezért e nap – ha egy szóval kellene jellemeznünk – a szeretet napja. Az Oroszlán csillagzatán átvándorló Hold lehetőséget ad arra, hogy érzelmei, lelki, családi és az anyasággal kapcsolatos dolgainkra jobban rá tudjunk látni. Mivel a Hold a lélek és ösztön szimbólum is, az oroszlán alatt pedig ott tekergőzik a Vízikígyó, ezért e napon az érzelmeinkre, a lelkünkre és az ösztöneinkre is jobban rá tudunk látni, jobban tudjuk uralni azokat.

Áldás kísér mindannyiunkat az úton!

Egy hét múlva újra találkozunk, ne feledjék, hogy semmi sem fontosabb a szeretetnél!

Paksi Zoltán

www.asztrozofia.hu

Lejegyezte: Illés Sarolta http://goldspirit.hu

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.
 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 9
Összes: 3089429
Hónap: 14309
Nap: 317