Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


KIEMELT HÍR: közeleg november 9, az illuminátus szimbolika kulcsdátuma

masonic_symbol.gif.jpgA következő cikkünk gyenge idegzetűek számára nem ajánlott! Cikkünk célja nem a meggyőzés, hanem az ismeretterjesztés!

Egyre többen vannak akik kapcsolatban állnak egyfajta földön kívüli intelligenciával, ha lehet így nevezni. Most azonban nem azokról a kontaktokról van szó, akik pusztán ígérgetnek, vagy tologatják a dátumokat miközben napról napra nem történik semmi, a sok hívő pedig mindhiába várja a változást.


Nem. Itt másról van szó. Valami sokkal többről. Kezdjük azzal, hogy egyes UFO kutató szerint a Föld jelenleg negatív ET-fajok kolóniája, melyek a földi háttérhatalom (a világ pénzügyi rendszerét uraló Rothschild-Rockefeller-Bush kartell) mögött is állnak. És igen, ezek az ET-k mi ránk (birkákra) úgy tekintenek, mint mi is az állatokra. Az ET-knek éppúgy feltehetőleg vannak formális, csillagrendszerek közti szervezetei, mint ahogy nekünk is vannak nemzetközi szervezeteik. A második, kevésbé formális szövetséget a reptiloid fajok alkotják, s ide tartozik több más, a Földet is látogató negatív faj mint a szürke ET-k az Orion és Zeta Reticuli csillagrendszerekböl.

Vannak azonban pozitív fajok is. A plejádiak éppúgy néznek ki mint mi. Egy plejádi ET nyugodtan elmehet mellettünk az utcán, földi embernek fogjuk hinni. A hasonlóság nem véletlen. Ök a mi "teremtö atyáink", a Bibliában emlegetett "angyalok". Illetve egy másik elmélet szerint nem egészen... Miért nem vagyunk mi is olyan pozitív, jószívü lények mint ök, feltette már valaki a kérdést?

Ha igen, akkor a választ a másik elmélet adja meg: azért, mert az emberiséget a Földet jelenleg is uraló annunakik teremtették meg az ő képmásukra, hogy rabszolgaként tartsuk el őket egy olyan berendezett világban, mint amilyenben jelenleg is élünk. Ezeket a besorolásokat nem valamilyen félig flúgos UFO-kontakták, hanem maguk a titkosszolgálatok szivárogtatták ki, s jól ismertek a "fekete projekteken" (black-ops) dolgozók köreiben. Az amerikai NSA (müholdakat felügyelö kémszolgálat), a haditengerészet és az ún. US Space Command (az amerikai hadsereg "ürigazgatósága") több ET fajjal kapcsolatban van. Több ET faj - pozitív és negatív egyaránt - a kezdetektől fogva - figyeli a jelenlegi emberiség fejlödését és evolúcióját. Hasonlóan észrevétlenül képesek figyelni minket mint néha mi is figyeljük a vadállatokat.

Barlangfestmények és egyéb festmények tömege árulkodik az ET jelenlétről már a "történelem előtti" időkben is. Ez a Jézus megkereszteléséről szóló festmény a korai 18. századból pedig alighanem a legközelebb áll ahhoz, ahogy ez az esemény valójában történhetett! A festő vagy UFO-tanú lehetett, s magától is rájöhetett bizonyos dolgokra, vagy pedig kapcsolatban állhatott plejádiakkal.   És hogy hogyan jön mindehhez november 9-e? A 9/11 vagy 11/9 –re nagyon sok utalás van. A művészetektől kezdve a zenén át a filmekig és a reklámokig, szinte mindenhol megtalálható ez a szám. Hogy miért pontosan ez a dátum, azt nem tudni egyértelműen, de nagyon sok esemény matematikai kombinációi (pl. évszámok, dátumok) ezt a napot hozzák ki. Több kontakt szerint az eseményeket a kezdetektől fogva más dimenzióból is irányítják.

Állításuk szerint az elkövetkező hónapok nagyon sok tényezőtől függenek mert a közvetlen irányítás és a direkt kontroll mellett érvényesül a szabad akarat dinamikája is. A szabad akarat mindig is volt. Hogyan érvényesülhet a szabad akarat mindennapi életünkben? Tegyük fel, hogy kirúgnak az állásunkból vagy elválunk a párunktól vagy szegényen halunk meg, nem dobom le az atombombát, nem állok be a kivégzőosztagba, nem hajtok végre a lelkiismerettel ellentétes dolgokat.

Ebben az esetben – túlzás nélkül – akár egy hős is válhat belőlünk, de több ezer ilyen hős lehet, akik miatt még nem indult be az emberirtás amit ha nem tesznek meg szervezett módon majd megteszik egymással az emberek amikor eltünik a pénzük a számláról, mert például egy 10 éves megtakarítás egy doboz gyufát fog érni.- Sőt, a 20-30 milliós BMW X 6-osok vagy Audi Q7-esek kesztyűtartóiból hamarabb kerül majd ki a pisztoly a halántékhoz, minthogy benzin kerüljön a tankba.

Mert már nem lesz üzemanyag. Hogyan is lehetne, ha egyszer a pénz csupán tüzelőnek lesz jó? Mit tudunk az illuminátus jelképekről és hogyan függnek össze 2012 november 9-ével? Azt már tudjuk, hogy napjaink nyugat-európai illetve az amerikai szabadkőműves szervezeteknek valamiért nagyon fontos az ókori Istenségek tisztelete. Az ókori Istenek mint Vénusz, Apollón, Jupiter, Ozirisz, stb. számos helyen megtalálhatók Budapest, Bécs, New York, Washington, London, Peking, vagy akár Miskolc és Nyíregyháza  városában is.

Csak sétáljunk végig Budapesten az Andrássy úton vagy bármelyik belvárosi utcában. Ott lesznek az épületeken ezek a jelképek. Ne lepődjünk meg, ha sátáni fejeket is észre fogunk venni. Mindez arra utalhat, hogy abban az adott épületben, melynek a homlokzatán ilyen jelképek vannak, valaha szabadkőművesek élhettek vagy élhetnek. Ettől nem kell hanyatt esnünk: nincs ebben semmi különös, egyszerűen itt vannak körülöttünk.

Ám nem csak az épületek szimbolizálják az illuminátus társaságok imádott Istenségeit. Vegyük például a 2010-es FIFA logót. Fordítsuk el balra, a lapjára. Kétszer is fogjuk látni a csőrős "madárfejre" emlékeztető alakzatot. (lent és fent). Ez TOTH isten, aki egyébként feltehetőleg Hermész Triszmegisztosszal azonos: személy (az istenek írnoka volt) Hermész Triszmegisztosz az ezoterikus irodalom egyik legvitatottabb alakja, aki valószínűleg Thot, a bölcsesség egyiptomi istenének személyével azonos, aki az írás és a tudomány megalapozója, az istenek írnoka volt.

A legenda szerint az i.sz. 12. évezredben közeledő világkatasztrófa előtt személyesen készített feljegyzéseket az emberiség számára. Szent könyveit a templomok legtitkosabb szentélyeiben tartották, csak a magasrangu papok számára. Kötetei az istenek kinyilatkoztatásait tartalmazzák a világ keletkezéséről, a csillagászatról és asztrológiáról, az isteni himnuszokról, az uralkodói vezetésről, szertartásokról, filozófiáról, orvoslásról.

Róla énekel több ezer énekes és ugyanennyi költő az egész világon. Aztán emlékezünk –e a London 2012-es logóra? Ugye abban is mennyi furcsaság volt? A logókon kívül a filmek is árulkodnak róluk. Például A doboz című filmben (The Box) ha megfigyeljük a sebhelyes, kalapos ember szövegét, megállapíthatjuk, hogy azokról beszél, akik a jelen világunkat is irányítják. Az összeesküvés elméletekkel foglalkozók szerint a kalapos férfi szövegébe beleépítették a jelen világunk irányítóiról szóló információkat is.  Mindamellett a film A Donnie Darko rendezőjének munkája, illetve apja műve aki a Mars Viking programon dolgozott. A Sorsügynökség: figyeljük meg a legidősebb kalapos szövegét, illetve az egész film róluk szól. A szeretettel meg lehet változtatni dolgokat és újra lehet írni a tervet, halál esetén pedig vége a reinkarnáció végtelen ördögi körének.

Anyagi világunk – akárcsak az összes pszichológiai rendszer – többdimenziós. Ez azt jelenti, hogy minden egyes meg nem valósított gondolatnak meg van a saját valósága, amely nem tűnik el nyomtalanul, hanem egy párhuzamos, az eredeti dimenzióval megegyező valóságban megkezdi a materializációt és önnön megvalósítását. Jelen világunk is végtelen számú lehetséges Földekből, Univerzumokból áll. A kontaktok szerint ez az anyagi világ gonosz, ez a világ már többször indult, volt itt már nem egyszer atombomba is, a párhuzamos fizikai világokban és az emberiség ismert történelme előtt is egyaránt.

Mi lenne a magyarázat például a több tízezer éves sziklákban talált radioaktív izotópokkal? Számtalan ilyen elemet találtak már a Földön. A földönkívűliekre nem kell Istenként tekintenünk. A negatívakat el kell ítélni, a pozitívakat tisztelni kell, de Istenként a valódi Istent kell tisztelnünk. Erre most had ne térjünk ki. Tudni kell, hogy a negatívak folyton háborúznak egymással a nyersanyag és a területszerzés céljából. Ez nem jelenti azt, hogy minden annunaki és minden szürke gonosz. Eredendően lehetnek gonoszak, de számtalan tag lehet, akik átálltak a jó oldalra és azóta a Fény oltalma alatt áll. Az esély mindig megvan arra, hogy a rosszból jóvá váljunk.

”Ha az ember még el nem rontott gyermekként hal meg, akkor azonnal átjut a fény dimenziójába” – állítja egy kontakt. „Amennyiben felnőtt, mindig van szabad választás, aminek legfeljebb földi ára van, akár szélsőséges esetben háborúban kivégzőosztag, ha maga nem akar beállni a a parancs ellenére a puskások közé vagy gyengébb esetben nem veszek fel hitelt vagy nem veszek elvből 2000 Ft-os elektromos eszközt mert logikus, hogy azt rabszolgák esetleg ygerekek rakták össze napi 1 dollárért stb...”

Mindenkinek a cselekedete bevésődik a valóság rendszerébe. Ha a válság időszakában nagylelküek és segíytőkészek maradunk akkor át fogtok tudni lépni a kapun.

Mert ha a struktúrák összeomlanak akkor éppen az lesz az emberiség próbatétale, hogy megszünik a részvét, hiszen mindenki ugyanabba a helyzetbe kerül. Pánik, éhinség, kosz és szükség fog uralkodni. Az emberiség 350 ezer éves története a legszomorúbb história amit el lehet képzelni. Nagyon fontos jól a fejünkbe vésnünk, hogy a tudat, soha nem hal meg. A tudatnak mindig meg kell mutatnia önmagát. Nem képes nem létezni. Nem anyagi természetű, ezért aktivitását más módokon kell kifejtenie.

Azon igyekszünk, hogy a lelkünket beszorítsuk a létezésről kialakított felfogásunk szűk határai közé, hogy korlátolt hiteink követésére kényszerítsük. Pedig a lélekre nyíló ajtó nyitva áll, és mögötte ott a létezés minden dimenziója. Ha azonban abban hiszünk, hogy az általunk ismert ismert ego önmagunk teljessége, összege, akkor a mi felfogásunkban a lélek is behatárolt entitás, amelynek minden tevékenysége a jelenlegi egyetlen életre korlátozódik, és a halál után e néhány röpke év alatt nyújtott teljesítménye alapján ítéltetik meg. Ez sok szempontból kényelmes felfogás, bár egyesek számára fölöttébb ijesztő lehet, hiszen együtt jár vele az örök kárhozat lehetősége is. De ugyanakkor túlságosan is rendezett elképzelés - meg sem közelíti az isteni kreativitás lényegét képező, pazar változatosságot. A lélek benne is van az általunk ismert fizikai élet szövedékében és kívüle is. Bennünket az állatoktól és a többi létező dologtól nem az örökkévaló belső tudat különböztet meg. Ez a tudat jelen van minden eleven lényben és minden dologban.       

A halál után azonnal átkerül egy sokkal tágabb valóságba, ahol már maga teremt. Bár sokan félnek a haláltól, közvetlenül a pillanata után a lélek automatikusan ráébred tudatának sokkal nagyobb hatalmára. Ezért ne képzeljük azt, hogy egy korlátozott, börtönbe fogunk jutni. Vannak, akik ezt akarják – ők azok, akik az emberiséget továbbra is a reinkarnációs ciklusban akarják tartani – de kiléphetünk belőle, ha nem felejtjük el, hogy mindannyian teremtő Istenek vagyunk, akik képesek létrehozni új világokat. Ezt még nem tudjuk felfogni, mert az anyagi valóságban a teremtést a fizikai világ nyelvére fordítjuk le.

De odaát már mentálisan működnek a dolgok, tetszés szerint bármire használhatjuk a kreativitás végtelen energiáját. Mert odaát már a látom, ha hiszem – elv érvényesül.  Ahol a figyelem, ott az energia. Akik tehát hisznek a halál utáni életben, sokkal könnyebben hozzászoknak az új körülményekhez. Lehet, hogy közvetlenül a halál után barátok vagy rokonok fogadnak, de az is lehet, hogy nem. Ez, mint mindig, most is személyes ügy. Az is előfordulhat például, hogy sokkal jobban fognak érdekelni azok, akikkel korábbi életeidben voltál együtt, mint akik a jelenlegi életedben állnak közel hozzánk.

A halál előtti pillanat tehát az egyik legfontosabb dolog a világon. Egyáltalán nem mindegy, milyen tudat lelkiállapota, ha lehet így nevezni: nem mindegy, hogy szeretetben vagy gyűlöletben halunk meg. A gyűlölet negatív, lehúzóm energia, ezért valószínű, hogy alacsonyabb rezgésíkú tartományba esünk majd át. Azonban ha az utolsó pillanatban a szeretet ölel át minket, azaz a szeretetre koncentrálunk és ezt is érezzük, akkor nem lehet bajunk. Ott lesznek segítőink, meghalt rokonaink, barátaink, akik már az úgynevezett Fényben vannak.

Visszatérve a filmekhez, további érdekesség, hogy az Alice Csodaországban című filmben nézzük meg a kalapos karakter kártyáját a kalapjába fűzve. A 10-esnél meg van döntve az 1-es direkt...10/6 egy évszám = 1.666 20/12= 1.666Képzeljünk el továbbá egy embert akár egy fiatal lányt vagy egy gyermeket, aki túlélt mondjuk 8 hónapot egy kataklizma után és végignézett vagy átélt olyan dolgokat amit például a The Road című filmben. A családjukat elhagyó tizen- és huszonévesek bandákba verődve lesznek a legkegyetlenebbek. Ezek feletti irányítást majd átveszik az idősebb ezéregyéniségek és fegyveres kolóniák fognak létrejönni. Egy Mad Max szerű világot lehet elképzelni, ami persze reméljük soha nem fog bekövetkezni.

Az UFO kutatók szerint létezik  egy tervezetet, mely szerint időnként a föld alól előjövő felszámoló osztagok azonnal végezni fognak azokkal akik ellenállnak (nagyobb ellenálló területeket utólag is atomozni fognak) majd a kataklizma utáni begyűjtenek túlélőket akik chipeket kapnak, ezt a lenti maradék érdekében fogják tenni. Mert munkáskézre szükség lesz nagyon.

Ezen várható események miatt hozták létre az Ordo Ab Chao tervet és, feltehetőleg ezt a tervezetet nem ebben a dimenzióban dolgozták ki és nem innen irányítják.

Például képzeljük el, hogy egy begyűjtő felderítő egység 15 fő ilyen állapotba lévő tűlélőt begyűjt és mondjuk valamyilen közösségbe visszavinné őket egy akármilyen de szervezett létformába. Mit csinálnánk velük? Mit tudnánk tenni ezekkel a sokkolt, borzalmakat átélt és látott emberekkel (akik legjobb esetben még ne ettek embert.)?

Korábban betettem a régi és új alkotmány ide vonatkozó szövegét, pontosan látni fogjátok, hogy az emberkísérletek immár nem tiltottak hazánkban sem. Erről szól a Viharsziget című film is. Törölni az emlékeket és dolgozó békés embernek mondott lényt terelhetővé tenni.
Ez borzasztóan hangzik, de ez 1000x végig lett gondolva és nem lesz más választása az irányító és a túlélt kisebbségnek.

Persze ez a tervezet arra az esetre vonatkozik, ha bármi is maradna ebből a bolygóból ebben a dimenzióban.

A kontakták szerint tehát biztos, hogy anyagi világunkban soha nem látott nehéz idők jönnek.
Ebben a világban mind-mind akik lelkileg felkészültök most a legrosszabbra lelki vezetői lesztek a környezeteteknek, ez fog történni, ebben biztos vagyok.

A gonosz erők szándéka részben már meghiusult mert még nem kezdődött el a háború, késlekedik ami miatt nagyon, de nagyon idegesek.

Azért ne leggünk naívak, mert el fogják kezdeni, de a céljukat az 500-600 milliós limitet a katasztrófa előtt már nem tudják megvalósítani, mint írtam ezzel lekéstek, hiszen már nagyon kevés idejük van hátra, közeleg november 9-e.

A fény erőinek is vannak eszközeik és harcba fognak szállni (nem véletlenül van kard a varsói mermaid kezében - a pajzs : Atlantisz) azonban ezt a harcot rajtunk keresztül vívják meg, ezt soha ne feledjük.

Egyesek szerint vigyáznunk kell a Zeitgeist mozgalommal is. Ezt a mozgalmat a Rockefeller és a 12 vérvonal finanszírozza, saját maguk ellen. Hogy miért? Mindig gondolkodjunk el azokon a mozgalmakon melyek, hirtelen, komoly marketing és szervező és profi munkával 1-2 hét alatt világhírre tesz szert.

Az amerikaiak 150 év után elkezdték felfedezni, hogy piramis meg szem van a pénzen. Ezzel igencsak elkéstünk. Azt is elmondják, hogy a dollárnak nincs fedezete. Az USA államadóssága akkora mint a fél világé együtt. Annyi pénzt nyomtatnak 2001 óta amennyit akarnak.

Egy kontakt üzenete: „Jézust tagadják szisztematikusan, kitalált személyként ábrázolva bemutatva az eddig hamisított eredeti vallás tanainak általuk korábban kreált gyenge pontjait, hivatkozásait. Több ezer éves tudásról van szó, azonban ma már halljuk, olvassuk, hús vér Merkúrok és angyalok énekelnek nektek. Mindig is tudtátok, hogy ez a világ nincs rendben, a verseny egyszer felfalja önön gyermekét. Kiváltani nem tudjuk hirtelen az igények miatt. A természetünket és igényeinket kell megváltoztatni és a halálhoz való elfogadó viszonyunkat újra építeni, mert addig nem lesz helyünk az új világban, az új dimenzióban.”

November 9 további megjelenítése a kapu szimbolikájában a Harry Potterben:

 A videóklippek is tartogatnak meglepetéseket. Például Rihanna – You Da One című számában.

A videó itt található.

Itt vadállatok felvonultatnak mindent amiről eddig beszéltünk, megvillantják tudásukat mint a Price tag című JJ videóban, azaz a szimbólumok:

-pentagon (az Ötödik elem - a szeretet)
ott a kártya jele (a Krokodilszív - rabszolgákkal ásatták ki az egyiptomi papok)
-lélek távozik a szájon át (cigifüst)
-sakktábla dimenziós felület
-gömbök (Dürer: Melankolia, Nostradamus: Lost book 35-dik tábla)
-szék: az Istenek jele -trón- lásd a sumér táblákat és pl. a Sorsügynökség c. filmet meg még sok helyen
-női nemi szerv: fekete lyuk- figyeljük meg a szöveget, amikor fogdossa magát (a szexualitás ábrázolása gyakran becsapó nekünk) - a száj ábrázolása is ez a szimbolikákban: amikor a mise után az ostyát a szánkba vesszük és rágás nélkülkell elolvadjon - az anyagi minőség megváltozik (de nem rágjuk meg!). Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ezek nem rossz dolgok.
-keménykalap

Viszont tévedés lenne mindenért a gonoszakat hibáztatni. Hiszen a sorsunkat bármikor megváltoztathattuk volna és meg tudjuk változtatni továbbra is. Az utolsó időszakban is meg lehet változni, a napi élet színterén pedig nem minden cégtulajdonos gonosz aki most kihúzza az alkalmazottak alol a talajt. Erről szól az Élet Fája című film is.

Rihanna további mondanivalókat tartogat a számunkra, ha megfigyeljük az End of the world című dalának szövegét:

It's time to abandon me for the night of the century
It against to insanity, let's dance until we're done
Escape ... can dance to the bathory,
Five, four, three, two, one, one x4

Ehez csupán pár információi: Bethlen Gábor fejedelem a tudósai között...már akkor erre az időszakra készültek (2000 Ft-os hátulján) mi legyen az emberiséggel utána, hogyan kezeljék a phüléket, a kókuszfejeket a saját dimenziójukban. Amerikában az úgynevezett lelkileg tudatosan élő, harcoló egyének, az Oroszlánok nagy becsben tartják munkásságát. Ugyanúgy Madách Imrét is elismerik, mert az ellenfeleiket is elismerik: múltkor a Financial Times idézett egy teljes színt tőle. Az közhely, hogy az amerikaiak hülyék és nem ismerik a világot.

Hétfővel kezdődik majd, eljön majd az a hétfő:
(Moon Day)
115-116-117-118-119

A szimbólumoknak tehát nagyon komoly jelentésük van. Nem csak a filmiparban, hanem a festészetben is jelen vannak. Az Isteni üzenetet festményekben, művészeti alkotásokban közölték, Jézus után szabadon:

pic28.jpg


A gyermek kezében ott van a kék gömb, amely a magasabb dimenzió, a menyország jele - ahonnan "kék" fényes gömbök érkeznek már most hozzánk.

Ezen mi is megdöbbentünk, persze lehet, hogy csak véletlen.

A következő képen a dimenziókapu keresése látható:

ivdali02.jpg


Érdemes tehát erősíteni magunkat lélekben és keressük a kapcsolatot az ősökkel, várakoznak a megszólításra, hogy felkészüljetek az utazásra és arra, hogy emelt fővel álljatok a viharban, mert közel van.

Soha meg nem termelt javakba és fel nem épített beruházások pénzügyi alapjaiba feltették az emberek 20-30 év alatt megtermelt nyugdíját. Több nyugati nagyhatalom már régóta fedezet nélkül bocsájt ki pénzt, hogy a fekete budget kiadásait elrejtse. Ez nem csak hazánkban van így. Azonban nem szabad szidni a kormányokat, sem a politikát, mivel csak az energia megy rá. Minden oldalon tudják, tudták mi fog bekövetkezni, vannak akik 15 vannak akik 20 éve tudták akik ma az elit tagjai. Maradjunk meg embernek, de más embernek mint eddig.

Mivel biztosra nem tudjuk állítani, hogy bármi is történni fog November 9-én, de nem árt összeállítanunk egy túlélőfelszerelést. Ki kell lépnünk a reinkarnáció ördögi köréből és a rabszolgaság kötelékéből, lélekben, ennek itt kell megtörténnie, itt váltjuk meg a jegyünket.

Az lehet a legbiztosabb, ha felekezetektől függetlenül bármilyen vallásban vagy vallás nélkül, Jézust vagy Allah-ot , vagy Buddha közvetítő intelmeit követjük és erősítjük a lelkünket.

Nincsen cionista zsidó nemzet, nincsen terrorista arab nemzet vagy ilyen olyan zászló meg kiemelt nemzet. Sokak szerint ez is csak az Új Világrend (NWO) csapdája is, minden uszítás mögött ugyanaz a fekete sereg van amely az emberiség butaságából és emócióiból építkezik, táplálkozik cserébe a magas szférákért és a reinkarnáció utáni magas "hivatalokért". Ez nagyon komoly titok és fontos tudás. Figyeljük meg a körülöttünk lévő világ apró változásait, legyünk nyitottak a változásokra és észre fogjuk venni a nekünk szóló személyreszabott jeleket.

És hogy mi várható november 9-én? A szimbolikus kutatásokban elmélyedt UFO kutatók és kontaktok szerint ezen a dátumon, illetve a az azt megelőző vagy követő napokban (az időzónák miat), elképzelhető, hogy az emberiség egy részét el kívánják vinni. A kutatók szerint ugyanez történt a majáknál és az aztékoknáll is. Feltehetőleg emiatt tűntek el a sumérok és haltak ki más ókori kultúrák is a távol-keleten. A cél pedig mindig ugyanaz: megtartani az emberioséget saját rabszolgájának, benn tartva őt a reinkarnáció örök körforgásában. A kérdés, hogyha mi következünk, ki tudunk-e ebből lépni?

És még egy mondat, amit most nem kívánunk kifejteni, de véssük az eszünkbe, mert később talán jól jöhet: "Óvakodjunk a háromszögektől!"

Cikkünk az alábbi források alapján készült:


Léteznek-e földönkívüliek - 4. rész
Seth könyve
Internetes fórumok
Egy anonim kontakt
, akinek köszönjük az eddigi munkásságát!

 

http://paranormal.hu

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.
 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 8
Összes: 3121301
Hónap: 17196
Nap: 477