Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Középkor és napjaink

A Vatikán és a CIA

 játszótere

 Sok mindent lehet mondani a középkorra, csak azt nem hogy eseménytelen volt. A "sötét középkor", az egyház uralma az ismert világ felett.

 Sokan nem tudják, de az egyház már Jézus halálának napján megalakult, mikor Lándzsás Longinus látta a szenvedő, de nem megtört Jézust a kereszten! Már akkor áttért a keresztény vallásra, és Ő lett az ember, akit szentként-hősként tiszteltek a jeruzsálemi keresztény közösségek, amelyeknek tagjai egyre csak többen lettek az idő múlásával, míg nem az egész római birodalom ezt a vallást kezdte magáénak tekinteni. 

Igaz évszázadokba telt az átalakulás, de nem is lett volna lehetséges, ha nem tértek volna át e vallásra a birodalom vezetői is!

Történelmi ténynek tekintetjük, hogy az a birodalom lett a keresztény vallás központja, ami korábban üldözte, kivégezte a Jézus tanításait követőket!

Micsoda Pál fordulat! Miért  és hogyan történhetett ez? A római birodalom is igen komoly technikát vonultatott fel, már Jézus előtt a 2. évszázadban. A technikát szó szerint kell értenünk e korban is, mert nem csak építészetében, orvostudományában és harcászatában volt fejlettebb mint más civilizációk az akkori világban, hanem az arany után való kutatás elengedhetetlen kellékeivel, eszközeivel is rendelkezett, amivel  hegyeket tüntettek el a földről a víz segítségével! A probléma csak az, hogy a modern embernek a folyadékok, gázok nyomás alatti viselkedését az 1600-as években sikerült megértenie Blaise Pascal-nak köszönhetően!

A Segovia római vízvezetéke, aminek építését kutatók az első évszázad végére, 2. század elejére teszik, vakolatlan téglaszerűvé megmunkált gránittömbökből építették, van olyan szakasza, ahol 728 méteren keresztül, 1%-os emelkedőt alakítottak ki az építők, a vezetéket a városba érve, "szeretik a négyes számot a rómaiak is" 44 dupla soros boltív tart, amelyeket még 4 egyszerű követ! Persze filmeken már láthattuk az építés bemutatását, de a technikai háteret soha nem mutatják meg, mint ahogy arra sincs magyarázat, hogy honnan származik a tudás ismerete az ilyen és hasonló épületek megalkotásához, mert bővelkedik nem kis számú hasonlóan rejtélyes eredettel rendelkező épülettel a "római birodalom".

Miért is vezet minden út Rómába? A betont Ők már akkor használták fürdőikhez, épületeikhez, útjaikhoz, mikor még az európai hordák erdőkben és egy sátorban éltek állataikkal. A Pantheon kupolájának betonszerkezetét, mai technikával sem lehetne jobban megalkotni, alulról fölfelé haladva el véknyodik a szerkezet, és kisebb, gömbölyűbb vulkáni köveket tartalmaz a tetején, ezért áll még ma is! Négy emeletes beton födémes társasházakat építettek, melyek berendezési tárgyai nem sokban különböztek a ma is használtaktól, csak annyiban, hogy kőből készültek, még vízöblítéses wc is tartozott a lakásokhoz. Az épületeket dupla üvegű, légmentesen záródó fa keretes tokkal zárták le! A Colosseum i.sz. 70-80 között készült el, négy emeletes, mészkőből, tufából és téglából készült bonyolult építmény, a korhoz képest hatalmas nézőközönség befogadására volt alkalmas, ami kb 55ezer - 73ezer embert jelent, de nem csak ebben volt nagy, egy számítógépes szimuláció szerint, a mai 50ezres tömeget befogadni tudó stadionok fél órás vész kiürítése, a Colosseumban mindössze öt percet vett igénybe! Mai modernnek mondott építészeti technológiánk, eddig még nem volt képes ilyen stadionokat terveken sem felépíteni!  A kézifegyverek tekintetében is túlszárnyalták az akkori világ fegyvereit, "valahogy"kifejlesztették a fa laminálás technikáját, ami azért volt fontos, mert az ellenségeik által használt pajzsok, igencsak nehezek voltak fém anyaguk miatt, vagy túl gyengék, mert csak összetákolt fából készítették, mindenképp hátrányosak voltak a csatatéren, szemben a rómaiak által használt, vékony keresztirányú rétegekből összepréselt laminált fapajzsokkal, amik könnyűek, de nagyon erősek voltak.

Az orvostudomány terén, sokaknak meglepő dolgokra voltak képesek már kétezer évvel ezelőtt, használták a problémás szüléseknél a császármetszést, különféle növényekből készítettek fájdalom csillapítókat és altatókat komolyabb műtétekhez, amiket olyan műtőkben alkalmaztak, melyeket folyamatosan tisztán tartottak, és úgy alakítottak ki, hogy nem sokban tértek el a mai műtők képétől! A műtőben használt eszközök terén is nagyot "alkottak"! Egy még ma is praktizáló műtő orvos elé tették a kétezer évvel ezelőtt, a római birodalom orvosai által használt szerszámokat, és nagyon elcsodálkozott, mert rozsdaboglyában felismerte az érfogócsipeszt, szikét és a különféle eszközöket, mikor melléhelyezte a mai modern használatban lévőket, akkor vált nyilvánvalóvá, hogy csak a rozsda a különbség az eszközök között! 

 
 
 

Rengeteg dolog található még a római birodalom eszköztárában, egyszerűen lehetetlen lenne felsorolni, de az tény, hogy ezeknek az eszközöknek nincs látható technikai evolúciója, nincs a készítésük módjáról, vagy mikéntjéről feljegyzés, mint ahogy arról sincs, miként került birtokukba a tudás ezen eszközök használatához, a még ma is utánozhatatlan épületek terveihez és a fegyverek elkészítésének módjaihoz! Ekkora tudást és fejlődést nem ért el egy civilizáció sem 200 év alatt, még a miénk sem! De épp ezért lett ezen birodalomé a feladat, hogy a "teremtőinktől" kapott tudás, és minimális technikáért cserébe, mikor már úgy érzik hogy birodalmuk elég nagy, elterjesszék a világban a keresztény vallást, megalapítsák a vallási központot a Vatikánt, és az inkvizíció által tartsák kordában a technika fejlődését!

Ne higgye el senki, hogy "véletlenül" áll egy vörös gránit obeliszk a Szent Péter tér  közepén, amit Nero hozatott el Egyiptomból, és azt se, hogy valóban versenypályát akartak építeni a Tevere túlpartjára, ami teljesen lakatlan volt!  
Szent Pétert ott feszítették keresztre és temették el azon a helyen a kereszthalála után, ahová később templomot emeltetett a nagy birodalom. Sok keresztény mártíriumának, a keresztény hitéért adott vérének volt tanúja e hely, a 64-es római tűzvész után. 

 
 

Egy nagy vallásnak szükség van e mártírokra és arra, hogy keresztény családban nevelkedő gyerekek égjenek el családjuk szeme láttára izzó vasszékben, azt ki-ki döntse el maga, de ezen gonoszságok miatt is gyorsabban terjedt világunkban a kereszténység! Hiszen tudjuk, amit tiltanak, az az emberi kíváncsiság középpontjába kerül és nem mellesleg mindenki akar!

A Vatikán első temploma, a Constantinusi bazilika 326-ban épült, amikor még  a római birodalom hatalmas volt, de ez időre a kereszténység már a birodalom államvallásává vált!
Van egy érdekes dolog ezzel kapcsolatban. Az evangéliumokat, már évszázadokkal korábban válogatták ki magas rangú rómaiak, vagy is minden kép terv szerint történt minden. Egy hatalmas birodalom volt csak képes elterjeszteni a világban a vallást!
"Teremtőink" azon célból adtak az egyháznak parancsokat és utasításokat, hogy ne haladjunk előre a technikai fejlődésben saját biztonságunk érdekében!

Ha belegondolunk a párhuzamosan történt több "teremtésbe", már nincs több lehetőség, a világunk annyira összekavarodott, hogy már teremtőink nem  térnek vissza múltunkba. Nagyon sok a megmagyarázatlanul hagyott, felfedezett bizonyíték a római birodalommal kapcsolatban.  Például a technikai fejlettségük eredete és a  használatukhoz szükséges tudás eredete!
Az biztos, hogy ezen tudást és a hozzátartozó minimális technikát a teremtőinktől kapták, amire azért volt szükség, hogy fel tudjanak építeni egy birodalmat, ami a keresztény hitre épül és a technológiai fölényből, a szervezettségből adódóan azt fent is lehessen tartani az egyház, a Vatikán irányítása alatt, amely a 4. század végére alakult meg tökéletesen, az inkvizícióval együtt.

Jézus halála után néhány évvel, a birodalom egy embere Saul, a keresztények nyomában volt azon céllal, hogy  felkutassa és megölje mindet! Ám a "damaszkuszi" utja során történt vele valami!
Azt állította, hogy Jézus megjelent neki egy fénylő gömb formájában és mintha pikkelyek estek volna le a szeméről Saulnak, azonnal hirdetni kezdte Isten igéjét.
A későbbiekben Pál- nak keresztelt férfi, tömegeket térített meg, több mint 30ezer kilométeres útja során. Gyilkosból-pap! Az Ő története óta használjuk a Pálfordulás kifejezést! 

 
 
 

Az inkvizíció a kezdetektől jelen volt a keresztény világban, mindent és mindenkit elpusztított több mint egy évezreden keresztül, aki más nézeteket vallott, vagy másként értelmezte a hitet! Nem lehetett ellent mondani soha, az inkvizítorok folyamatosan jártak keltek a világban, a keresztes lovagokkal együtt! A keresztes hadjáratokat "Lovagokat" a Pápaság szentesítette, a hitetlenek, pogányok felkutatására és elpusztítására, de nem utolsó sorban a szentföld visszaszerzésének érdekében.
A legfőbb és legfontosabb cél, még is a technika fejlődésének megakadályozása, a modernebb gondolkodású emberek felkutatása és elpusztítása volt, akiket nyilvánosan kínoztak meg és végeztek ki elrettentésül azért, hogy az ember soha ne tudjon beavatkozni a már megtörtént eseményekbe a hatalom megszerzésének érdekében!

De már időközben teremtőink rájöttek, hogy hiába volt a buzgó törekvés a fejlődés megakadályozására, csak elodázni lehetett a fejlődést és ez miatt van jelen Nostradamus rajzaiban az időutazó emberek munkálkodása a múltunkban, mely a hatalom megszerzésére, a technika fejlődésének elősegítésére irányuló támadás, melynek célpontja a Vatikán és a Pápaság volt!
Így történhetett meg, hogy Fülöp király, koholt vádak alapján "ez volt a történelem első koholmánya", 1307 október 13-án pénteken pert indított a rend ellen, és azután 1311-12-ben  ki tudta járni a pápánál, hogy oszlassák fel a lovagrendet.
A rend utolsó mesterét, Jacques de Molay-t Párizsba csalta, majd  börtönbe záratta, és 1314-ben máglyán elégettette, amit a pápával nézett végig.
A mester utolsó szavai ezek voltak a tűzben: egy éven belül mind a ketten követtek engem a halálba. Lássanak csodát, így is történt, egy éven belül meghalt a pápa és a király is!

A középkor bővelkedik látnoki képességekkel bíró emberekben, de bővelkedik furcsa, az akkori ember számára érthetetlen égi jelenetekben is, amiket szerencsénkre nagy pontossággal feljegyeztek, vagy festményeken megörökítettek!

Nagyon sok találgatást hallhattunk már  ufó-kutatóktól és a paleo asztronautikával foglalkozóktól, de egyikük sem adott a jelenségeken kívül semmire magyarázatot!
Gondolok itt a "miértekre”!

Az 1300-1400-as években is történt valami különös a művészekkel! Olyan képeket festettek, amik ellenkeznek a korra jellemző eszközökkel és használati tárgyakkal, például az 1350-ben Szerbiában készült ikon Jézus keresztre feszítéséről, amin láthatóan két nem éppen angyali repülőszerkezet üldözi egymást!

 
 
 
 

Vagy az 1486-ban készült Carlo Crivelli kép, amin nagyon modern felfogásban jelenítette meg az angyali üdvözletet a művész.

 
 
 
 

Isten és Jézus ábrázolása egymás mellett, miközben a földet érintik meg egy pálcával egyházi személyek szerint. A probléma csak az, hogy a középkorban készült a festmény, mikor még az éppen aktuális világnézet szerint a Föld lapos volt! 

 
 
 
 

Minden középkori eseményt, jelenséget meg lehet magyarázni, mert ha az időutazó ember visszatér a múltjába, hogy egy kis technikát csempésszen bele, vagy tanácsokkal lásson el kiválasztott embereket, akkor nyilván megjelentek teremtőink is, megpróbálni meg akadályozni, vagy ellensúlyozni valahogy.

1561-1566  Nuremberg Basel, a szemtanúk beszámolója alapján, légi csatára került sor, sokan még azt is látták, hogy melyik fél állt nyerésre!
Kereszteket láttak az égen, nyilván a repülő tárgyakból kiáramló gázokat, füstöt, vagy kondenz anyagot látták! A Vatikán azt állította, hogy Isten műve volt, de már akkoriban is voltak emberek akik nem hitték el a Vatikán meséjét. 

 
 

 
 

1492 október 11-én este 22-órakor furcsa eseményeket írt le Kolumbusz Kristóf a  Santa Maira hajónaplójába. Fényesen ragyogó valamit látott, ami fel és le mozgott, az éjszaka folyamán többször is feltűnt! Szólt  Pedro Gutierreznek, aki szintén látta a megmagyarázhatatlan ragyogást!
Milyen érdekes, hogy pontosan négy órával később megtalálták Amerikát!

Ha bárki a Földön tud majd utazni az időben, ezt az eseményt biztosan nem hagyná ki és gondolom sokan vagyunk még ezzel így!

De vannak konkrét bizonyítékok is, melyek alátá*****ják az emberek részéről történő időutazást, a technika fejlődésének elősegítésének érdekében. Vannak  UFO kutatók, akik említést tesznek egy bizonyos Piri Rais által 1513-ban készített térképről, de nem vesznek észre rajta valamit ami ordít, hogy nem a múltban készült az eredeti példány! A földrajzi koordináta rendszert az 1800-as években fejlesztették ki, ezután kerültek a földgömbökre és térképekre a szélességi és hosszúsági fokok!
Ha még hozzáadjuk azt a tényt is, hogy az Anktartisz jégtakaró nélkül van megrajzolva rajta a legapróbb szigetekkel és öblökkel együtt, akkor már is el gondolkothat rajta végre a tudós világ, hogy hogy is készülhetett volna a múltban a térkép!?
Ha meg is látogattak minket földönkívüli idegenek, honnan tudták volna előre, hogy miként hozzuk létre a szélességi és hosszúsági fokokat majd a jövőben!  

 

 
 

A sok égi jelenség és csata hozzátartozik a földi létünkhöz! A történelmünkből kiált hozzánk a sok bizonyíték időutazó emberek munkálkodásáról és arról hogy hogyan próbálták mindhiába meg akadájozni teremtőink a technika beintegrálását a múltban! 

 
Ez a kép valamikor a 15. század végén készült Giovannino keze által!

 
 
 Kicsit nagyítunk!
Masolino da Panicale képe szintén a középkorból:

Élt több ember is, akit meglátogattak időutazó emberek és teremtőink is, mert semmilyen más értelmes magyarázat nem lehet az utókornak hagyott munkásságuk eredetét illetően!

 Leonardo da Vinci festményei, még ma is utánozhatatlan technikával készültek, de nem is ez az érdekes a munkáiban.
Olyan előrelátással rendelkező ember volt, hogy az már természet ellenes! A terveiben szereplő eszközöket, csak évszázadokkal később valósították meg.
 Kerékpár, tank, repülő, helikopter, közlekedési dugók nélküli város tervei, ez utóbbi még csak terveken szerepel napjainkban is! De van még búvár ruha, sorozatlövő, harctéri önműködő kaszaboló gép és még nagyon sok minden!

1817- ben, mikor előálltak az első kerékpárral, (drezina) semmi köze nem volt a Leonardó tervein szereplőhöz, hisz az övén már akkor is egyméretű kerekek, és hátsó lánchajtás volt, amire a valóságban még várni kellett néhány évtizedet.
Nem létezik az, hogy egy ember csak úgy ilyen rajzokat készít, mindenféle külső inger nélkül! A 15. században nem létezett még egy darab alkatrész sem azokhoz a dolgokhoz, amiket Ő rajzain megörökített! A valóság az, hogy valaki az időből elmondta neki, milyen dolgok lesznek a jövőben, mert leginkább ez látszik a rajzain, hogy elbeszélés, (hallás) után elképzelte maga előtt a szerkezeteket és azután a saját korára jellemző felhasználható alapanyagokra szerkesztette terveit!
 Ezért fordulhat elő, hogy mindent fából és vászonból képzelt el nagyon kevés vas használatával, mert az Ő világnézetébe nem fért volna bele fémből készült repülő és tengeralattjáró, hisz azt túl nehéznek bizonyult számára megmunkálni, vagy rávenni a repülésre és úszásra akár gondolatban! Az Én véleményem az az, hogy ma sem él ember a földön, aki megtudná mondani ilyen pontosan, hogy milyen szerkezeteket fog használni az emberiség 500 év múlva, de még azt sem hogy 50 év múlva, pedig minket jóval több technológiai inger ér, mint az 500-évvel ezelőtt élt embereket!


Nem olyan régen derült ki, hogy Leonardó halála után, munkáinak 75% -át a Vatikán megsemmisítette, vagy eltüntette a világ elől, mert azokat már nagyon "eretneknek" találta, de a mester még is hagyott jeleket titkos tudásából az utókornak.
 Mindenki ismeri Az utolsó vacsora c. festményét, amit ha alaposan szemügyre veszünk, észre vesszük hogy szándékosan vannak úgy megfestve az alakok, hogy szemkontaktus nélküli kommunikációt, beszélgetést folytatnak egymással, és ezért van jelen a 100%ig senkihez sem tartozó jobb kéz, ami egy tőrt tart! Az alakok úgy vannak megfestve, hogy tévedhetetlenül szemkontaktust lehet kialakítani a párbeszédet folytatók között, ha átrendezzük a képen szereplőket!A rejtélyes kéz! Lehetetlen kéztartás:

A kéz senkihez nem tartozhat:

 Mondhat bárki bármit, mert értelmet nyer minden a képen és nem utolsó sorban megvan a rejtélyes kéz gazdája is!
 Hogy mi lehet az átrendezett, helyére rakott alakokat tartalmazó kép mondani valója, az majd kiderül a közeljövőben, mikor a Vatikán a világ elé tárja a már lassan két évezreden át rejtegetett (titkait)dokumentumait!

 Nem elég, sőt elégtelen hozzá állás, hogy senki nem néz utána saját ötleteinek, mindig csak a kutatók és felfedezők nézőpontjából szemlélik a világot a Föld "átlag"polgárai, így bármit elhitethetnek velünk!
 Nincs semmi a világon, ami után nem nézhet utána bárki! Néha kell időt szakítanunk olyan dolgokra is, amiről úgy gondoljuk hogy nem befolyásolják életünket, mert nemsokára ki fog derülni, hogy épp azok a dolgok fogják kialakítani az egész emberiség jövőjét, amit a média közreműködésével eltakarnak, el homályosítanak az emberiség szeme elől-előtt!

 Fontos, hogy mindig a megérzéseinkre hallgassunk és ne higgyünk olyan embereknek akiket kormányok, három, négybetűs cégek állítanak ki a világ elé , hogy "te úgy is tudós vagy, te mond mert neked elhiszik"!


 

 A média a legjobb fegyver a világon, semmi sem hatásosabb globális szinten a médiánál és ezt 150%-osan kihasználják a kormányok és nagyhatalmak!
 Ha úgy érzi valaki, hogy valami nincs rendben a világgal, akkor az úgy is van és ne csak legyintsen egyet, " holnap úgy is mennem kell dolgozni" gondolattal! Nézzen utána mindennek amit lát és hall a médiában, könyvekben, ne együnk meg mindent, amit az arcunkba lapátolnak!
 
 A középkorban nagyon sok minden történt, ami bizonyítja az időutazást!  Egyszerűen fel sem lehet sorolni mindet, és meg sem próbálom, de az biztos, hogy a legtöbb "UFO jelenség" nagy katasztrófák, csaták  háborúk, középkori járványok idején volt és nincs ez másként napjainkban sem!
 Egy egyszerű kérdés: Bárki aki a földre látogatna másik csillagrendszerből, honnan tudná ennyire pontosan pár órával a történések előtt, hogy mikor történik valami sorsfordító esemény az emberi létben?
 De a legfontosabb kérdés: Miért érdekelné, ha nem segít, vagy nem avatkozik közbe??
 Az idő utazás képessége nélkül, nem lenne UFO jelenség! Számomra teljesen egyszerű a lényeg! Nem lehet közbe avatkozni semmilyen módon az eseményekbe ha a múltba utazik vissza az ember, de teremtőink sem avatkozhatnak bele az idő folyásába és épp ezért nyernek értelmet az ókorban és középkorban történt égi csaták: "Teremtőink" folyton meg akadájozzák az embert abban, hogy megváltoztassa saját múltját a javára.
 Persze ezeket a csatákat, mi már történelemként éljük meg, holott lehet még el sem érkezett az ideje annak, hogy az ember először induljon el a múltba!
 
  Mint azt tudja mindenki, több robbanásszerű technikai fejlődés is volt az emberiség történelmében, most a legfurcsábbat és egyben a legnagyobbat emelném ki, Nikola Tesla történetét.
 
 
 

 
 
 Sokan nem tudják, hogy Tesla nélkül nem tarthatna itt az emberiség technikailag. Ennek az embernek köszönhetjük a váltóáramot, a generátort, a háromfázisú generátort, a váltóáramú motort, a rádiós és televíziós sugárzásokat, a repülőgépek helyből indulásának módszerét, a világításra szolgáló vákuum és gáztöltésű kisülési csöveket, a vezeték nélküli áram továbbítását, a távirányítót és még sok más titkolt találmányt is!

 112 szabadalmát jegyezték be az USA-ban, kortársai "tudósok" bolondnak tartották, mert azt állította, hogy a világűrből  segítenek neki találmányai létrehozásában.
 Az 1890-es években a SETI-által is használt technológiával, állítása szerint kapcsolatba is léptek vele, de senki nem hitt neki! Én hiszek, csakhogy nem földönkívüliekről van szó, mert Tesla soha nem mondta! Nagy valószínűséggel időutazó emberek voltak, akik az Ő találmányainak továbbfejlesztett eszközeivel vették fel vele a kapcsolatot!
Hogy miért volt erre szükség, ez nem kérdés! Sokkal egyszerűbb ugyan arra az elvre épülő technikát, egy emberbe sűríteni, mint szétszórni a világban. De ami a legfontosabb, így Amerikában maradt az összes találmányának leírása az 1943 január 7.-i halála után!

 Az FBI 1884-es Amerikába érkezése után, aktát vezetett róla. Figyelemmel kísérték munkásságát haláláig! Miután meghalt, az amerikai kormány lecsapott a kutatási eredményeire, és terveire! 


Amik köztudottan eltűntek a tervei közül:  

Mechanikus oszcillátor, ami egy rezonálási frekvencia erősítésére szolgáló szerkezet, "ébresztőóra méretű" mely képes földrengést generálni,
 
Egy műszer tervei, ami a tesla tekercs energiáit koncentráltan átküldi erősen töltött gázrészecskéken "halálsugár",
 
A nap és a kozmikus sugarak energiáját használó szabadalom.

Van valami, ami a legfélelmetesebb fegyver és akár műholdak segítségével célzottan, globálisan is lehet használni! Ez a szerkezet több Tesla által elképzelt műszer ötvözete, mely a mágneses rezonancia bármely frekvenciáján képes működni, pl: emberi agy, a föld ionoszszférája, minden olyan anyag, melynek ismert a mágneses frekvenciája!

Ezt a műszert összekötötték már az időjárás befolyásolását végző géppel is! Ez a fegyver nem más, mint a HAARP. 


High Frequency Aktive Auroral Research Program
(A HAARP lényegében egy fordított elven működő rádióteleszkóp, ami jeleket sugároz )

A HAARP-ról sokan elhiszik, hogy nem képes másra, csak az ionoszszféra befolyásolására, de vannak kísérletek már a 90-es évek óta Canadában és Alaszkában embereken is, félelmetesen képes befolyásolni az emberek agyhullámait, képes halálfélelmet előidézni, de képes vízionális dolgokra is rávenni az agyat, senkit nem akarok riogatni, de a kormányoknak lassan el kellene gondolkodniuk, hogy mik is azok a NATO-radarok? A NATO miért nem használja egy egyszerű program segítségével, az országokat lefedő, 12000m magasan repülő polgári járatoknak is tökéletesen megfelelő radarrendszert?

A HAARP képes műholdak segítségével koncentrálni egy pontban az energiáit, ezáltal áramszüneteket is tud előidézni! (Hallkan megjegyezném!)  Globális felmelegedés?

Képes e Tesla nagy álmára a HAARP technológia, adatokat, képeket átvinni az emberi agyba? 2000-ben az alaszkai Anchorage és Nome városában valóban történtek furcsa dolgok, nézzen utána mindenki aki teheti!

A rendszer arra is képes, hogy műhold segítségével több, vagy akár egy személyt vegyen célba, vagy műholdakat, épületeket, járműveket  és törésvonalakt, az már csak a parancson múlik, hogy mi lesz a célpontokkal!

 Tesla munkássága nélkül, még műholdak sem lennének az űrben, de még a holdra sem jutott volna el az ember! Amerika egycsapásra szuperhatalommá vált a technika ilyen szintű birtoklása miatt, és láss csodát, Tesla halála után négy évvel megtörtént az elképzelhetetlen!
 Egy UFO baleset híre kapott szárnyra, ami hetek alatt bejárta a világot a technika jóvoltából! Felszeretném hívni az UFO- hívők és kutatók figyelmét egy nagyon lényeges, de egyszerű dologra: Arról beszélnek "ezen" személyek, hogy az ember által nem ismert szuper technikát használnak azok a lények, akik meglátogatnak, figyelnek minket, esetenként elrabolnak.
 A világon több mint 4millió ember állítja, hogy elrabolták a szürkék kísérleti célokkal. Nekünk még elméletileg nincs szuper technikánk, de nekünk sem kell 4 millió alkalom, vagy egyed egy faj kutatásához!

 Szuper technikát használva, hogyan fordulhat az elő , hogy talán tíz, vagy akár több száz fényévet leküzdő űrhajó a Földre érve lezuhan, balesetet szenved egy kis vihar miatt? A mi nem is annyira szuper technikánkkal, lassan képesek leszünk baleset mentesen közlekedni! A technológia már létezik az autóiparban, csak még megfizethetetlen, a rendszer többe kerül mint az autó, amibe beépítik!

 Szuper technikát használva nem lehet balesetet szenvedni! Ami sokkal valószínűbb, és véleményem szerint nem történhetett másként az az, hogy egy kapszulát küldtek vissza a jövőből különféle technikák leírásával, terveivel maguknak az emberek.
 A tervekhez még kellettek tudósok, kutatók, zsenik, akik össze tudták rakni ezeket a jövőből érkezett terveken leírt műszereket! A csapat már készen állt!
 A második világháború előtt emigrált tudósokhoz, kutatókhoz csatlakozott a háború végén ilyen-olyan indokokkal begyűjtött több száz európai kutató és tudós. Többen 1947-re már meg is kapták az amerikai állampolgárságot, és különböző állami szerveknél tevékenykedtek. Az 1947-es év tele van különös, de nem megmagyarázhatatlan eseményekkel, pl:

Egy olyan nemzet nyert a 2. világháborúval, akinek igazán nem is lett volna köze hozzá! Persze lehet rajta vitatkozni, de ez akkor is tény!
 
Az állítólagos július 2-án lezuhant UFO-ról, ami valójában egy rosszul kalibrált időgép volt: 
 
Július 8-án, a RAAF (Roswell Army Air Field) bejelentette, hogy egy azonosítatlan repülő tárgy zuhant le, és négy földönkívüli holttestet találtak! Másnap az amerikai légierő bejelentette, hogy csak egy meteorológiai ballon zuhant le, és már is megteremtették a legtökéletesebb álcát!

 Az igazságot egy hazugság mögé rejtették, amit aztán rá másnap megcáfoltak azért, hogy azok az emberek, akik tudták hogy mit láttak lezuhanni, elhiggyék hogy el akarja titkolni az amerikai kormány a földönkívüliekkel való kapcsolatát! Az álca tökéletes lett volna, ha nem pénzelnek olyan embereket, akik nem tudnak rendesen hazudni. A sok kutató és tudós, akik öreg korukra álltak a világ elé a földönkívüli zagyvaságokkal, hogy tőlük kaptuk a technikát, meg hogy azért nem veszik fel az emberekkel a tényleges kapcsolatot, mert még nem értük el azt a galaktikus, univerzális szintet, amit őt is képviselnek.

 Véleményem szerint, ha ez igaz lenne, hogy meglátogattak minket, akkor inkább segítenének abban, hogy minél hamarabb elérjük ezt a szintet, mivel valamikor Ők is voltak ezen a szinten mint mi most!

 Mindenesetre elérte célját a hazugság, egy új tudomány ág született, az "UFO-lógia, paleo asztronautika"formájában, ami a földünkön soha nemlétező lényekkel foglalkozó, nagy tömegeket megmozgató tudománnyá nőtte ki magát napjainkra! 

 Amint a mellékelt ábra is mutatja, egy ország van akit segítenek a jövőből érkezett technikával, és ez ha tetszik, ha nem az USA!

 Az OSS volt az USA-ban az a szervezet, ami információkat gyűjtött személyekről az amerikai kormánynak. Utódja a "véletlenül" 1947 szeptember 18.-án alapított CIA, ami már sokkal nagyobb befolyással bír mind a mai napig mint elődje!

 Két hónappal az állítólagos UFO lezuhanása után, hirtelen nagy szükség lett egy ilyen szervezet létrehozására, ami cégekről, más országok államtitkairól, polgárairól és bárkiről a világon információt gyűjt annak érdekében, hogy a titok titok maradjon! Bárkit félre állítanak, nem számít hogy alacsony sorban él az illető, vagy magas rangú állami tisztviselő, vagy épp az Amerikai Egyesült Államok elnöke.

 Olyan nagy a hatalmuk, hogy képesek más országokban háborúkat generálni,pl: Chille és a 70-es években Líbia! A Líbiában kirobbantott háborút, a CIA által pénzelt terrorista szervezetek generálták, a CIA utasítására, és hogy mi volt az okuk: az akkori líbiai kormányzat, államosítani akarta az amerikai érdekeltségű olajkutakat, ennyi!

 A felkeléssel sikerült megdönteni az akkori kormányt! Senki ne higgye, hogy ez napjainkban másként megy, a különbség csak annyi, hogy ma már használhatnak sokkal kifinomultabb eszközöket céljaik eléréséhez!

 Kik állnak a CIA háttérben, az kideríthetetlen, de az nyilvánvaló, hogy mit szeretnének, még a Vatikánnal is szövetséget kötöttek, kart karöltve figyelik a wikipédiát, az interneten száguldó adatokat, és nem kívánatos személyeket!

 A CIA  azt is elérte, hogy 2008-ban a Pápa bejelentsen egy a hívők számára igen megrendítő dolgot! A Pápa kijelentette, hogy "az univerzumban biztosan van máshol is értelmes élet, amit épp úgy az az isten teremtett, mint a miénket."

 Ha ez nem eretnek a Vatikánnak, akkor mi az? A kijelentéstől függetlenül, persze ez így van, az lenne a legnagyobb meglepetés, ha az derülne ki egyszer, hogy egyedül vagyunk az univerzumban!      

 A valóság viszont az az, hogy bár mennyire is szeretnék sokan, még rengeteget kell várni idegen lények felbukkanására a földön, galaxisunk méretéből adódóan! Nem valószínű, hogy valaha értelmes lények látogassanak a Földre az emberiség ideje alatt!

 A csillagászok szerinti kb 400 milliárd csillag galaxisunkban, csak becslés, semmi több, még a tejút alakja is csak egy tipp. Az biztos, hogy kimondani könnyebb a 400milliárdot, mint felfogni! A tejút méretéből, és az intelligens szuper technikát használó lények által benépesített bolygók számából, ami akár 10millió is lehetne, még akkor sem valószínű, hogy valaha ránk találjon valaki! 
 
 A mai világunk, elképesztően nagyot változott  az elmúlt 100 évben, de így is észrevehető a korábban nem létező technikai vívmányok hirtelen felbukkanásának ténye! Mindenki számára teljesen természetes a nyomtatott áramkör, éjjellátó készülék, a hangsebesség fölötti repülés, ám ezeket a technikai újításokat, szinte pár hónap, év alatt fejlesztették ki amerikában 1947 után sok más, számunkra még most is ismeretlen találmányokkal együtt!

 Az érdekessége ezeknek az eszközöknek az, hogy kivétel nélkül mindegyiket az amerikai hadsereg, vagy a NASA  titkos laboratóriumaiban "fejlesztették", majd szerelték össze.

A különféle egy órás műsorokban versenyről beszélnek a volt Szovjetúnió és Amerika között zajló hidegháborúban, ám szó sem volt versenyről! A szovjetek kizárólag az amerikaiaktól szándékosan szovjet kémeknek kiszivárogtatott morzsákon "éltek". A hidegháború alatt a szovjetek csak egy valamit adtak a világnak amit érdemes megemlíteni! Még pedig azt, hogy látszólag velük versenyzik az USA, és ezért kell dollármilliárdokat költeni titkos bunkerekre, fejlesztésekre, fegyverkezésre az USA-ban. A fejlesztések még napjainkban is folynak az USA-ban, melyeknek egy részét észrevétlenül integrálják be a köztudatba, mint pl: GPS, multitouch-nak nevezett érintőképernyős technológia, a Wi-Fi  vezeték nélküli mikrohullámú kommunikáció, amit Tesla is megjósolt!  

 Hogy milyen újítások várnak még ránk, az még a legtöbbünk számára a jövő titka, de minden bizonnyal már teszteli az amerikai hadsereg vagy a NASA. Az újításokat természetesen csak az amerikai hadsereg, a NASA és a CIA tesztelheti!
 Nem volt ez másként az egyik legtitkosabb fejlesztésükkel sem, az SL-on rendszerrel, mely képes rácsatlakozni a világ bármelyik vezetékes vagy mobiltelefonjára, internettel összekapcsolt számítógépére észrevétlenül, persze a cél nem más, mint a felderítés, nem kívánt személyek megfigyelése és felkutatása! A rendszer részét képezi a hangfelismerés, és műholdak segítségével történő helyzetmeghatározás! Nem kell hívást indítani a telefonon a lehallgatás megvalósításához, a mobil telefonok esetében nem számít a kikapcsolt állapot sem! 
 
 Ha teremtőink, vagy az időutazó emberek visszatérnek olykor felmérni a terepet, vagy huzamosabb ideig vannak jelen, akkor kell egy hely ahol biztonságosan elbújhatnak! Erre a Föld körül keringő Hold a legalkalmasabb, mert a Nap-rendszerünkben egyedülálló módon keringő égitestnek, még nem sok ember láthatta részletesen a másik oldalát!
 
 (A Hold és a Föld  közötti árapály erők olyannyira kihatással voltak égi kísérőnk forgására, hogy az objektum ma már csak egyik oldalát mutatja nekünk. Ezt hívják a kutatók "közeli oldalnak". A "túlsó oldalt",melyet legtöbbször helytelenül "sötét oldalnak" neveznek, (Sándor! Nem azért, mert nem éri fény)1959-ig rejtve maradt az emberi szemek elől. Ekkor viszont az szovjet Luna-3 szonda fotókat készített róla.)
 
1972  Apollo-16
 
 
 
 Így akár napjainkban is könnyedén el tudnak rejtőzni ott! Talán egy olyan bázison, ami több ezer éve ott van a holdon. Számos furcsa kép és videó található a világhálón holdunkról! De sem a NASA, sem kutatók nem nyilatkoznak érdemben róluk.

  Igaz 1959-ben készültek az első felvételek a Hold, földről nem látható oldaláról a Luna 3 holdszondának köszönhetően, de mégis a mai napig csak számítógépes animációkat mutatnak az ismeretterjesztő sorozatokban a Hold másik oldaláról, úgy mint a Marsról! Különös módja Nap-rendszerünk és az univerzum kisajátításának a NASA-részéről!
 

 Számos technikai újítás van jelenleg is fejlesztés alatt az USA-ban, és az anyaországban! Néhányat fontos megemlíteni, pl: elektromágneses impulzus fegyver, amit kézifegyver méretűre szeretnének zsugorítani, hatástalanít minden elektronikai berendezést.

 Tolmács gép, ami bármilyen nyelvre azonnal fordít, akár az ismert Sumer, kopt vagy holt nyelvekre is! Lrad-célzott akusztikus energiájú hangágyú, mely képes több tíz, de a későbbiekben több száz kilométeres távolságba is fókuszáltan bármilyen hangot továbbítani.

 Az emberi agy P300-as hullámára ráhangolódni képes gépek, konzolok fejlesztése ( NeuroSky). Twister rendszer, ami egy kommunikációra alkalmas virtuális valóság, melyben érzünk hőt, illatokat, érintést és nem utolsó sorban a "teret"!

 Vannak kutatások, amik sokkal előrébb mutatnak, mint például a halhatatlanság elérése a gének módosításával, de a genetikán belül, végeznek még kutatásokat szuper emberi erők létrehozásával, fizikális és mentális értelemben is! Ezekhez kell kísérleti labor vagy terep! Az időutazást birtokló "személyeknek" több lehetőségük is van tesztelni a készítményeiket, emberi génreakciókat: Vissza utaznak az időben valamennyit, és azonnal eredményt láthatnak visszatérésükkor és ezzel meg is lehet magyarázni az amerikai orvosok és kutató központok miértjét Indiában, ahol százával, sőt ezrével élnek különféle genetikai mutációval született emberek!

 Sok  olyan ember él Indiában akik kártékony, romboló hatással vannak az elektromos berendezésekre, vagy épp mindenféle sérülés nélkül vezetnek át a testükön olyan áramot, mely képes lenne akár száz embert is megölni! Persze más országban is élnek "szuper képességű" emberek, de sehol sem olyan nagy számban mint Indiában!

 India a furcsaságok országa, ott van a delhi vasoszlop, amely 1500 éve áll a szabadban rozsdásodás nélkül, de ha megsérül kijavítja magát a 99.72% tisztaságú vas, a foszfor és kén tartalma miatt.
 Ez a vasdarab azért is egyedülálló a világon, mert ilyen tisztaságú vasat napjainkban is csak elektrolízissel, vagy méregdrága hidrogénes redukcióval állítanak elő, sehogy máshogy nem lehet! Véleményem szerint egyik eljárás sem létezett 1500 évvel ezelőtt! 
 
 Van egy nagyon fontos, lényeges bizonyíték az időutazásra modern világunkban, mégpedig az Indiai pálmalevelek létezése. Már sokan hallottak róluk, de az eredetüket illetően, még senki sem adott magyarázatot keletkezésük mikéntjére, vagy létezésük értelmére. Mielőtt valaki azt gondolná, hogy nem eredetiek, annak csalódást kell okoznom, mert az UNESCO a világörökség részévé nyilvánította, miután több tudós és kutató eredetinek találta az emberek életét, és a világra vonatkozó pálmalevelek is.
 Hogyan fordulhat elő az, hogy 2500  évvel ezelőtt élt "indiai" szerzetesek, "szent emberek" leírják ma élő emberek életét szóról-szóra?
 A választ már megkapjuk a beazonosítási procedúra során, és már itt is van az első árulkodó jel, mert csak kizárólag azoknak az embereknek van pálmalevele, akik életükben keresni fogják, vagy is akik nem keresik életükben soha, azoknak nincs is!

 (Fontos: az utolsó pálmalevél felolvasókat már kiképezték, mert mi vagyunk az utolsó nemzedék akinek vannak pálmaleveleik, talán még születnek páran utánunk, de már nem száz millióan!)

 A beazonosítás ujjlenyomat vétellel kezdődik, azután egy ujjlenyomat szakértő számokká alakítja a mintát! Minden embernek más-más számértéket takar az ujjlenyomata, a kapott szám alapján kezdődik a pálmalevél keresése, ami ha sikeres és az esetek 99%-ban az, akkor megmagyarázhatatlan módon az ujjlenyomatból kapott szám van feltüntetve a tulajdonosának íródott több ezer éves pálmalevélen, amiben le van írva a születés napjától a halála percéig minden fontos, és nem olyan fontos esemény!
 Pl: betegségek, műtétek, munkahelyek, gyerekek, szerelmek, család, esetenként barátok stb... !

 "Valójában a legidősebb pálmalevelek max. 800 évesek, mert ennyi idő elteltével mindenképp át kell másolni azokat, hogy tartalmuk ne károsodjon, 100%-kos maradjon!"

De hogy is lehetséges mindez?

Természetesen az kizárt, hogy több ezer évvel ezelőtt élt szerzetesek az égre nézve, azután mélyen magukba szállva képesek áthatolni a tér- idő szövetén, és  110 millió ma élő, és még meg nem született ember életét végignézik, majd leírják töviről hegyire! Butaság elhinni ilyesmit! Mint mindennek, úgy a pálmaleveleknek is van értelme, miértje és célja!

Azért csak azoknak az embereknek van pálmalevele akik keresik, mert csak tőlük vettek ujjlenyomatot, az ujjlenyomat vétel után, így vagy úgy, regisztrálva lesznek az emberek, ez alapján kerülnek be, ebbe az ördögien kitervelt körforgásba.

A világon nem sok cég van, ami megkap bármilyen információt emberekről, de legalább egyet mindenki ismer, a CIA-t. Az ujjlenyomat alapján, már mindegy mikor nyitnak aktát, és ellenőrzik le az embereket, mert a CIA rendszere autómatikusan begyűjt minden fellelhető adatot a célszemélyekről a világhálónak köszönhetően! Hozzáférnek kórházi, munkahelyi és a személyi számítógépünkön tárolt adatokhoz! Azokat az információkat amit nem talál meg a rendszer, azt még az emberek életében észrevétlen, apró kis utána járással begyűjtik a hitelesség kedvéért, és azért, hogy az emberek misztikumként éljék meg a tényt, hogy valaki leírta az életük történetét évezredekkel ezelőtt.


 Az információ gyűjtésére gyakorlatilag évtizedek is a rendelkezésükre állnak az ujjlenyomat vétel után, mert az is lehetséges, hogy csak 40-50 év múlva indulnak vissza a távoli múltba a leírandó adatokkal! De a halál pontos percének leírása miatt, mindenképp az illető személy halála után!

 "Azt nem hiszem, hogy egy ember adataival visszautaznának! Az időutazás természetét kihasználva, egyszerűbb megvárni talán az összes ember adatait!"


 Miért van szükség több mint 110 millió ember életének pontos leírására, az egyszerű: A megtévesztés miatt! A világ eseményeit leíró pálmalevelek tartalma több mint érdekes! 


 
"A világméretű változások az európai naptárrendszer szerint kb. 2050-ig tartanak. Eredményeképpen Amerika elveszíti jelenlegi domináns pozícióját, Európa pedig Ázsiával együtt  új geopolitikai gazdasági teret teremt  egy Párizs, Berlin, Moszkva, Peking, Delhi, Tokio tengely mentén, melynek társadalmai az egyes országok gyökereinek és hagyományainak figyelembe vételével a világot  a stabilitás és fejlődés új korszakába vezetik."
 
"Az Ősi írásokban a világ jövőbeni eseményei is megtalálhatók. Főként a Kanchipuram-i és a Bangalore-i könyvtárakban fel lelhetők a világ jövőjére vonatkozó kijelentések, megközelítőeg ötven évre előre megírva. Az írások szerint a társadalmunk sors döntő változások elé néz. Az Egyesült Államok által elindított, terrorizmus elleni világ méretű harcban , mely elsősorban az amerikai hegemóniára való törekvések keresztülvitelét szolgálja - a NATO tagállamai is részt vesznek katonai akciók formájában, amerikai vezetés alatt. A támadási célok többek között Irán, Jemen, Líbia, Sri lanka, Malájzia és Szudán lesznek. A legérdekesebb azonban az a tény, hogy a prognózisok szerint az Irak elleni támadás, mely februárban kellene el kezdődjön, egy amerikai "Vimana" elpusztítása miatt egy hónapot késni fog. A Vimana az írásban repülőgépet vagy űrhajót jelent. Valóban az amerikai űrhajó, a Columbia balesete miatt az Irak elleni amerikai háború a tervezettnél később kezdődött." 
 
 A világhálón bárki bármikor elérheti a teljes változatokat, mindegyik pálmalevél Kína jövőbeli vezető szerepére utal, és itt van a trükk!

 Mivel bizonyíthatóan hitelesek a több millió ember életét leíró pálmalevelek, ezért senkinek eszébe sem jutna, hogy ez nem igaz.

 Még a második világháború végén  kezdődtek a terv előkészületei, amikor az Egyesült Államok szemet hunyt Sztálin benyomulásának Koreába, ezáltal megadva az esélyt Japán, Észak és Dél Koreának a folyamatos feszültség generálására! Lehet ezt elemezgetni jobbról balra, de senkinek ne legyenek kétségei afelől, ha észak Korea támadásba lendülne, akkor az USA nem teremne ott azonnal, és ezt már Kína sem hagyná szó nélkül.

 A tény az, hogy az USA-át senki sem győzné le, mivel szuper fegyvereit teljesen titokban tartja, rejtegeti, és csak a megfelelő pillanatra vár, hogy kihasználhassa mindent elsöprő erejét. A politikusok is csak emberek, Kínában is tudnak a pálmalevelekről, és talán arra vár az USA, hogy elbízzák magukat a kínaiak. Másfél milliárd potenciális fogyasztóról van szó, akik szinte teljesen el vannak zárva a nyugati gazdaságtól, a tét nagyon nagy, de ez csak az egyik része!

 Az érem másik oldalán, a világ uralom áll, melyen teljesen nyilvánvalóan az USA akar díszelegni, és most NEM AZ AMERIKAI ÁTLAG EMBEREKRŐL VAN SZÓ! A háttérben olyan, a világ számára ismeretlen emberek állnak, akik talán még meg sem születtek, és csak maroknyian lehetnek! Nem tudnak csatát, háborút veszteni az időutazást birtokló "hatalmasságok", mert országuk hadigépezetét, a kellő időben megfelelő parancsokkal  látják el, pontosan tudják mikor-mit kell tenni katonai és gazdasági kérdésekben!

 Az USA még nem vesztett háborút, Vietnám csak gyakorló tér volt, az USA gazdaságát illetően teljesen mind egy volt a háború kimenetele, persze azt nem lehet mondani, hogy elvesztették, de meg sem nyerték a vietnámi háborút! 


 Indiában is találhatunk válaszokat eredetünket illetően, mint Egyiptomban és Amerikában is, de a lényeg:  A Mars!

 Számtalan Mars szonda, dollár milliárdokat felemésztő küldetések, a semmiért? Kutatók és tudósok arról beszélnek a nyilvánosság előtt, hogy hogyan kellene élhetővé tenni a Mars bolygót, miközben olyan robotokat küldenek a Marsra, amik tökéletesek a valaha volt élet kutatására: Spirit & Opportunity. Szerencsénkre mindenhol dolgoznak "normális" emberek! Nincs ez másként a NASA-nál sem.
 Ezeknek az embereknek köszönhetően leginkább képeket találhatunk a Marsról a világhálón, melyek szöges ellentétben állnak azzal a hivatalos maszlaggal, hogy soha nem volt civilizált élet a Marson!
 
Az alábbi képpel foglalkozott a CNN hírcsatorna is!

Volt élet a Marson?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  De a képek magukért beszélnek!
Professzorok, tudósok, akik nem a NASA-nak és más állami szerveknek dolgoznak, tartanak nyilvános beszédeket! A bizonyítékokat ténylegesen figyelembe véve érvelnek a valaha volt marsi civilizáció mellett. Persze a kijáratnál mindig ott van egy NASA kutató is (Phil Plait) semmitmondó, nem bizonyítékokra épülő könyvét árulva, ami természetesen arról szól, hogy miért nem lehetett soha értelmes élet a Marson! Eközben még is azon dolgoznak más csillagászok, asztrofizikusok és tudósok, hogy hogyan lehetne terra formálni, az emberi életnek alkalmassá alakítani az egykor élettől virágzó  Marsot. A marsal foglalkozó kutatók szerin, a Mars és a Föld egyidőben feljlődött, de a marsal valamiféle katasztrófa végzett!

A kutatók szerint így nézhetett ki az élő Mars.


  A földhözragadt kutatók szerint,"megfejthetetlen" a voynich kézirat (Ms-408)!

Képein, ha megszámoljuk a csillagokat, akkor rögtön rájövünk hogy napokat takarnak, és egy egyszerű összeadással ismételten megkapjuk a Mars Nap körüli keringési idejét, de erről a témáról majd valamikor máskor!  
 A világ "hatalmasságai", akik a háttérből irányítanak mindent, ( pl: média, háborúk, világgazdaság, technikai újítások bevezetése) könnyűszerrel átvehetnék már most is a hatalmat a világ fölött! De van néhány zavaró tényező:

1. Az USA Yellowstone- parkjában lévő szupervulkán 2003-óta aktivitást mutat. Ha kitörne, akkor az USA megszűnik létezni azon a kontinensen, de nyilván tudják már az "illetékesek", hogy mikor kerül rá sor és teljesen nyilvánvalóan tönkre fogják tenni az európai gazdaságot és az itt élő embereket a háttérből irányított háborúkkal a HAARP technológiával és más eszközökkel generált természeti csapásoknak beállított katasztrófákkal! Céljuk nem más, minthogy újra fel lehessen osztani európát, amiből természetesen a legjobb "darab" kell majd az egykor volt USA-nak!

2. Egyszerűen túl sokan vagyunk ahhoz, hogy bármiféle haladásról tudjunk beszélni! 2012-re túl léptük a 7 milliárdos lélekszámot, ennyi embert már nem képes eltartani Földünk, amiből eredendően az következik, hogy a lélekszámot drasztikusan csökkenteni kell ahhoz, hogy a nagy katasztrófák túlélői egy olyan világban éljenek, ami egy maroknyi ember agyában született meg és amit a technika által erőszakolnak rá minden Földlakóra!

 Ismételten fontos megjegyezni: NEM AZ USA-BAN ÉLŐ EMBEREKRŐL VAN SZÓ, ŐKET IS UGYAN ÚGY AZ ORRUKNÁL FOGVA VEZETIK, MINT BÁRMELY MÁS FÖLDLAKÓT!!!


János jelenések könyvét többféle kép is lehet értelmezni, de itt is mint Nostradamus-nál, vagy a világon fellelhető más bizonyítékoknál, inkább maradjunk realisták!


Elragadtatás: mikor az ember testestől lelkestől eltűnik a világunkból. Az időutazás birtokában teremtőink megmentenek sok embert a végső pusztulástól úgy, hogy azt szinte észre sem vesszük! Egyre több lesz a megmagyarázhatatlan nyom nélküli eltűnés az emberek között és a katasztrófák idején furcsa jelenségek figyelhetők majd meg!

A japánban történt tsunami


Itt van még a hét fejű és tíz sz*rvú szörny, ami nyilván nem a vízből emelkedik majd ki! Mindenki akinek értelme vagyon, számolja meg a fenevad  számát, mert annak száma 666. Teljesen nyilvánvaló utalás arra, hogy nem lesz ráírva semmire a 666-os szám, valamikből, valamiből ki kell számolni, össze kell adni, hogy megkapjuk a számot!

A tények: A pentagonnak hét igazgatója van (hét fej), az öt koncentrikus gyűrűből álló épületet, felülnézetből tíz részre osztották, dilatálták (tíz sz*rv)!
 
 Már csak a szám hiányzik! A pentagon dél-nyugati sarkánál 3 főút keresztezi egymást, a 395-ös, 244-es, és a 27-es, melyeknek összege:666!
 
 


Hét fej, tíz sz*rv és a 666-os szám! Kell ennél több bizonyíték?

Higgyen nekem mindenki mikor azt állítom: Nincs a világon sehol máshol ilyen kereszteződés és pláne nem létezik sem ember, sem épület amire ráillik e három ismertető jegy a pentagonon kívül!

 Hamarosan ki fog derülni az igazság a 2001 szeptember 11.-ei történések valós eredetéről és céljáról is, ami nem lesz meglepő sok ember számára! Én már aznap tudtam, hogy nem az igazságot közli a média. Szemtanúkat, túlélőket hallgattatnak el dollár milliókkal! Akiket nem lehet lefizetni, azokkal egyszerűen nem foglalkozik a média! Tudósokat, szakértőket távolítottak el az eset kapcsán állásukból, mert olyan összefüggésekre próbáltak rávilágítani élő adásokban, amik különféle érdekekbe ütköztek! 


John Fitzgerald Kennedy meggyilkolását sem tudták volna tökéletesebben leplezni, de még is elkövettek néhány hibát a CIA-nál!  Lee Harvey Oswaldot az elnök merénylőjét meggyilkoló  Jack Rubyt el hallgatatták mielőtt még beszélt volna, épp felmentették a halálos ítélet alól, amikor rejtélyes körülmények között halt meg tüdőrákban! Soha nem voltak ilyen jellegű orvosi problémái! Igaz Oswald átszállításának időpontját beharangozták, de nem volt konkrét időpont. Curry rendőrfőnök előző éjjel úgy tájékoztatja a riportereket, hogy délelőtt tíz óra tájban kerül az átszállításra sor, Oswaldot csak 11 óra 20 perckor vezetik elő, de Ruby-nak csak hét másodperce volt összesen a merényletre, és az sem volt biztos, hogy azon az ajtón hozzák ki, még is előre tudta hogy hova kell állnia a merénylet elkövetéséhez? A közzétett idő tudatában, miért csak 11 óra előtt pár perccel indult el otthonról? Honnan tudhatta, nem kell sietnie?

Mialatt a rendőrségen az utolsó előkészületek folynak az átszállításra, Ruby elindul kocsijával a város központja felé, megáll egy távíróhivatal előtt, vagy száz lépésre a rendőr főkapitányságtól - levéltárcáját s benne valamennyi okmányát a kocsi csomagtartójába teszi, - majd besétál a hivatalba, s felad 25 dollárt egyik alkalmazottjának, aki reggel előleget kért tőle. A felvevő tisztviselő 11 óra 17 perckor bélyegzi a vevényt. Oswaldot éppen akkor viszik le Fritz százados irodájából az alagsorba. A távíróhivatal tisztviselője úgy emlékezik, látta, hogy Ruby a pénz feladása után egyenesen a rendőr főkapitányság felé vette az irányt.

Valamikor 11 óra 18 és 11 óra 19 perc között érhetett oda. Oswaldot 11 óra 20 perckor vezetik ki az alagsori börtönirodából. A halálos lövés 11 óra 21 perckor éri! Az időzítés tökéletes! Ruby pontosan a kellő pillanatban ér a helyszínre. Mikor Oswald megtámadhatóvá válik, Ruby éppen kéznél van! Az, hogy minden ennyire összevág, aligha tekinthető puszta véletlennek! Ha már tíz órakor a riporterekkel együtt a helyszínen van szemet szúrhat valakinek, mielőtt még Oswaldot elővezetik. Ha néhány perccel később indul otthonról, vagy több időt tölt a távíróhivatalban, már akkor is elkerüli Oswaldot. De Ruby nem követi el egyik hibát sem! Most már csak az lehet a kérdés, kitervelhette mindezt segítség nélkül, csak magától soha nem tudta volna elkövetni a merényletet! A kórházban meghalt Oswald utolsó mondata:  "Csak balek vagyok." ("I am just a patsy").

 Az üggyel kapcsolatos megnyilvánulása Rubynak halála és a tárgyalása előtt: „Ha az urak többet is meg akarnak tudni tőlem, intézkedjenek, hogy sürgősen eljussak Washingtonba. Mert a dolog önt is érinti, Warren úr ... Én az igazat akarom vallani, a színtiszta igazat, de itt nem tehetem. Ugye értenek a szóból? ... Igen, de itt nem mondhatom el mindazt, amit szeretnék. Ugye tisztában van vele, Warren úr, hogy ebben a városban az ön élete sincs biztonságban? ... Mert itt egy szervezet dolgozik elnök úr, kimondom, ha az életembe kerül is, Bill Decker is biztatott, vegyek erőt magamon, és mondjam meg. Nos hát megmondtam ... Önre bízom, hogy elhiszi-e, vagy sem ... Elég baj ez nekem, mert én segítettem hatalomra őket, s most az én tettem miatt forog veszélyben sokak élete ... Ugye nem értik?” Egy őrült zavaros monológja ez? Vagy kísérlet, hogy a bizottság értésére adja: többet tud, mint amennyit el mer mondani. Attól félt, ha felfedné az igazságot, ezt azonnal megtorolnák a hozzá közelállókon. Mit akarhatott Kennedy a világgal tudatni Dallasban, miért állította mind a két merénylő, hogy csak balek?


 Az azóta eltelt időben, folyamatosan csak a hivatalos verziót hallani, akik megpróbálnak rávilágítani különös dolgokra az üggyel kapcsolatban, azokat őrülteknek állítják be, és lapátolják az arcunkba a hazugságaikat! forrás:(wikipédia)
 
Szerintem az időutazás birtoklása nélkül, nem került volna sor a merényletekre, és Jack Ruby korai halálára sem! A ma ismert világunkat a CIA uralja, és a végrehajtó és fedő egységét képezi az Al-Kaida!

 Valójában ki az a pár ember aki a háttérben meghúzódik? NEM FONTOS! Az számít mit tesznek, és mi meddig engedjük ezt! Sebaj, az idő az emberiségnek dolgozik! Valójában mindannyian Földlakók vagyunk és végre már így is kellene viselkednünk! Nem számít a vallási hovatartozás és a bőrszín, mert egytől egyig EMBEREK VAGYUNK, és előbb vagy utóbb minden ember emberként is fog létezni Földön!


 Nincs már sok időnk a nagy változások bekövetkezéséig, sőt már el is kezdődött a végjáték! Világunkban nem sok hely marad, ami biztonságos lesz. Tartsa mindenki nyitva a szemét, nem feltétlenül kell elhinni mindent az irányított médiákban látottakból, hallottakból! Ellenőrizni kell mindenkinek mindent kétszer is!

 Newton 2060-at firkantott nemes egyszerűséggel egy papírfecnire, ami az ismert világunk "végét" jelképezi. A pálmalevelek körülbelül 2060-ig élő emberek életét írják le. A Rosslyn kápolna 2060-ról is tanúskodik, mint egy jelképes koporsó, amibe mind a három nagy vallás lesz eltemetve 1100 évre.
 Nostradamus versei a 2050-es évek végéig szólnak, az utána legközelebbi vers már 3171-es évre vonatkozik. A szabadkőművesek, a maják naprendszer mintájára épült városai, az egyiptomiak, János jelenések könyve, Nostradamus elveszett könyve és versei is utalnak 2012-re!

 Nostradamus jóslatait tényekként kell kezelnünk, mert pontosan leírt évszámokat, eseményeket kódolva, épp úgy mint a Biblia, melyben három matematikus felfedezte többek között a 2012-évre vonatkozó utalást, ami szerint szörnyűséges eseményeknek lesz tanúja az emberiség!
 Nostradamus próféciája szerint, 2012-05-18-án felfedezhető lesz majd valami az égen, amit a tudósok félre magyaráznak! Talán egy aszteroida, amit szándékosan térítettek el a Föl felé irányítva a HAARP segítségével!

 Van választásunk! Mit kell tennünk? : A CIA azonnali felszámolása. A NASA és az európai űrügynökség forrásainak zárolása, kutatásaik megszüntetése. A CERN-ben működő és más hadronütköztetők működésének minimalizálása. A HAARP- intézmény eltörlése a Föld színéről, a kutatásaik teljes beszüntetése, fejlesztéseik megsemmisítése.

 Nem szabad engednünk, hogy bárki visszaéljen az időutazás által kapott hatalommal, a következmények teljesen ismeretlenek az emberiség számára, és beláthatatlan következményekkel jár ha ezt a technikát alkalmazzák! Senkinek nincs joga beavatkozni az idő folyásába, azonnal fel kell állítani egy bizottságot, aki felügyelő szervként ellenőriz minden ez irányú fejlesztést, kutatást!

 NEM ezek a szervezetek és eszközeik jelentik a megváltást, ezek épp a baj forrásai, okozói! Nostradamus üzent nekünk a múltból, nekünk akik ma élünk: Nem csak a bajban kell összetartanunk! Tartsunk össze mindig, különben végünk!
 

 Machiu Kaku, korunk egyik legnagyobb elméleti fizikusa ezt mondta egy műsorban: Ha valaki egyszer kopogtat az ajtónkon és azt állítja, hogy az ük-ük-ük-ük unokánk, akkor ne küldjük el a francba, mert előbb vagy utóbb sikerül elérni az időutazást!

 Napjainkban több országban is vannak titkos, és nem titkos laboratóriumok, melyekben több ezer tudós, fizikus, kutató dolgozik éjt nappallá téve az időutazás megvalósításán! Hogy hol, mikor és kik készítik el az időgépet, azt nem lehet tudni! De van néhány jelölt: CERN, Virgin, NASA...

 Hogy kik használják majd, az nem kérdés! Természetesen az USA. A potenciális jelöltek közül, a  Virgin még nem igazán foglalkozik vele, a CERN-ben tévúton járnak, ha csak nem valótlan adatokat közölnek megtévesztésből, mert a fénysebesség 99.9%-ra  gyorsított részecskék folyamatos jelenléte a térben és időben, nem az időutazást bizonyítja! Csupán csak azt, hogy a nagy sebesség és a nagy energiájú mágnesestér 30%-al megnöveli a részecskék élettartamát.
 Maradt az USA, a NASA és a hadsereg titkos laboratóriumai.
Miért pont az USA-ban volt a legtöbb UFO jelenség a 40-es 50-es években, és általában? Számomra teljesen érthető! A kísérletezés miatt, mert ki ülne bele egy olyan szerkezetbe, ami ellenőrizetlen körülmények között jelenik meg bárhol térben és időben? Az időutazásra szolgáló eszközöket az emberek utazásai előtt pontosan be kell kalibrálni! Ehhez teljesen nyilvánvalóan lakott helyekre kell irányítani a pilóta nélküli szerkezeteket, ahol másodpercekig, vagy akár percekig megfigyelhetők azért, hogy az átlag embereknek is legyen elég idő arra, hogy filmre vegyék őket! Erre azért volt szükség, mert ugyan a katonaság a kezdetektől másodpercre pontosan feljegyezte a jelenségeket, de a későbbiekben a lakosság körében elterjedt, dátumozással dolgozó kamerák nyilvánosságra hozott felvételei is nagy segítségül szolgáltak a pontos kalibráláshoz!
 Teljesen természetes, hogy nem elég egy-két próbálkozás! Több százszor, vagy akár több ezerszer is megpróbálták olyan idősíkokba visszaküldeni a pilóta nélküli járműveket, ahol biztosan készülnek valamilyen feljegyzések, képek vagy videofelvételek róluk! A kisebb, labdaméretű szerkezetek felderítésre, megfigyelésre szolgálnak! Az UFOk-kal, földönkívüli idegen lényekkel magyarázott jelenségek tökéletes álcája mögé rejtett valóság az, hogy az ember tud utazni az időben!

 Nincs a Földön napjainkban fizikus, aki ki merné jelenteni azt, hogy az ember soha nem lesz képes az időben utazni, és ha ezt vesszük alapul, akkor ha megtörténik egyszer, miért ne használná ki ezt a lehetőséget országának, népének megsegítésére a megalkotója!

Talán valamit elveszítettek az "amerikaiak", az időutazók a szentföldön, azért akarnak kézzel-lábbal bejutni minden közel-keleti országba, hogy felkutassák mielőtt más találná meg!

 A létünk eredetét és célját rejtő apró kis gömb, pár ember birtokában van, és ha elhiszünk mindent amit a médiában és a sajtóban hazudnak nekünk vezető tudósok, akkor örökre rejtve is marad az emberiség szeme elől!
 Annyira bepréselték az emberiséget egy közegbe, hogy már sokan el sem bírják képzelni az életet a tökéletesnek hitt rendszer irányítása nélkül! 
 Az UFOk-ról szóló történetek, az USA-ban találták ki! Miért létezhetne másért az összes tv-interjú és tv műsor, ami azt sugallja, hogy vannak idegenek és lezuhannak folyamatosan a szuper technikájú repülőikkel? Azért, hogy eltitkolják az igazságot!  

A lényeg a félre informálás! Tény: Miért van az, hogy csak kizárólag az USA-ban zuhannak le idegen tárgyak és azok épp katonai területeken fordulnak elő?
Még soha senki nem látott idegen lényeket, senki nem vette  filmre a szürkéket, csak az amerikai hadsereg sugallja ezeket a dolgokat!

 Kiszivárogtatnak nem létező dokumentumokról képeket, magas rangú kiöregedett katonák vallomásainak keretein belül. Miért csak az amerikai hadsereget látogatják az UFO-k?? Stephen W. Hawking mondata az időutazásról: Belátható időn belül, nem kerül sor az időutazásra! 


 Szerintem: Teljesen mindegy mikor építik meg az időgépet! Ha egyszer működni fog, akkor a birtokosa teljesen nyilvánvalóan ki fogja használni az általa kapott lehetőségeket 100%-ban!
 
 Fizikusaink azt mondják, hogy az Einsteini útmutatásokat követik! Ha ez így lenne akkor elméleteikben nem léteznének olyan nagy tömegű fekete lyukak, amikből nagy energiájú gamma kitörések robbannak ki, miután  egy-egy csillag beléjük zuhan! Mijen feketelyuk az ilyen?
 De nem létezne a graviton részecske sem, amiről azt mondta Einstein, hogy soha nem fogják megtalálni azért, mert nem is létezik!
 Nem létezne az elméletekben a sötét erő és a sötét energia sem, a gravitációs lencse hatást sokkal egyszerűbben meg lehetne magyarázni, ha valóban az Einsteini fizikát követnék!
 Einstein azt állította, hogy találunk majd az univerzumban olyan helyeket, ahol nem lesz jelen semmiféle tömeg, csak hatalmas energiájú gravitációs tér, és ezt egy átfogó képlettel szerette volna bizonyítani, ami a gravitációt és az elektromágnesességet kapcsolja össze örökre! Ám ez már állítólag nem sikerült neki!

 Mai fizikusok ezeket állítják: A nagy bumm előtt, nem létezett tér és idő sem. A gravitáció eredetéről, mibenlétéről fogalmunk sincs. Az elektromágneses térről azt hisszük, hogy tudjuk mi az.

 Szerintem az időutazás egyben térugrás is! Ezért kizárt, hogy a nagy részecskegyorsítóban valaha elérik az időutazást, mert a részecskék ugyan közel fénysebességgel haladnak, de jelenlétük állandó a térben és ebből eredően az idősíkban is! Az általunk is ismert emberi technológia valójában még nagyon gyerekcipőben jár! Ezt elismerték napjaink legnagyobb fizikusai is! A mágneses teret még nem értik, nem tudni, hogy mik zajlanak benne, ugyanis a milliméteresnél is kisebb hullámhosszban még az emberi technika nem képes kutakodni! Hogy mi lesz az elektromágneses tér körének végén? Nos nyilván megtalálják a tényleges időutazás kulcsát, amihez valószínűleg nem kell fénysebességgel utazni, mert azt ugye fizikálisan nem bírná ki élő szervezet, de még az űrhajónk is atomokra, részecskékre esne! De mivel világunk tele van az időutazás bizonyítékaival, ezért biztosra vehetjük, hogy valamikor az időben legyőzte az ember a fizika titkát és megszerezte a szent Grált, amivel képes irányítani az univerzum legnagyobb rejtélyét, a teremtést!  

Van úgy, hogy az emberiség érdekeit figyelembe véve ígérnek nekünk a világ vezetői betarthatatlan dolgokat! Ez nem azt jelenti, hogy szándékosan hátat fordítanának nekünk! Egyszerűen az történik velük, hogy Ők is csak emberek és hibáznak!

De még is azt kell mondjam, hogy hamarosan el fog jönni a Nap, mikor mindaz a hazugság amit az évszázadok alatt megpróbáltak elhitetni velünk a feledés homályába süllyed! Az emberiség egy nagy  egységet alkotva,  büszkén áll majd ki egy pár ember mellett akik nyíltan kiállnak a világ elé és elmondják az igazat a múltunkról és a jövőnkről.

A bibliában leírtak közt sem az istenben való hit a lényeg, hogy ki miben hisz az nem számít!
A lényeg az isteni tanításban van! Ne istenben higgy, hanem magadban és abban a tanításban, ami le van írva a bibliában, csak így válhatsz igaz emberré!

Aki teheti olvassa el a bibliát! Ne azért hogy hívő legyen, hanem azért hogy megértse a lényegét!

 

http://www.hotdog.hu

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.
 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 8
Összes: 3087520
Hónap: 15885
Nap: 653