Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Paksi Zoltán Égi utak csillagüzenetei 2012. 07. 02-08.

A Telihold hete

A Rák kardinális jelében van a Nap, vele szemben a Bak kardinális jelében a Plútó, valamint az Uránusz a kardinális Kosban, a Szaturnusz és a Mérlegbe lépő Mars szintén a kardinalitás üzenetét hordozza. Röviden ez azt jelenti, hogy ezen a héten is teljesebben látjuk sorsunk összefüggéseit és az előttünk álló új irányokat, új lehetőségeket is. Az Oroszlánban vándorló Merkúr uralja az Ikrekben vándorló Jupitert és Vénuszt, így természetesen a kapcsolatainkban rejlő tanításokat, bölcsességeket, üzeneteket értjük meg teljesebben és ez a hét kedvez a könnyed, vidám beszélgetéseknek, de az elmélyült filozofálásnak is.

Július 2. hétfő, Ottó és Ottokár névnapja

E napon hagyja el a Nap a Tejutat az Ikrek csillagképében. Ez azt jelenti, hogy a megszerzett spirituális tudást az álmokban és a meditációban kapott üzeneteket innentől kezdve életünk poláris világában jobban tudjuk használni, jobban tudjuk működtetni. Életünk kettősségeire, polaritásaira, külső és belső összefüggéseire is jobban és tökéletesebben látunk rá ezen a napon, de nyugodtan mondhatjuk, hogy az egész héten is, hiszen a Nap a polaritásokat is szimbolizáló Ikrek csillagzatán vándorol keresztül. A Merkúr a Rák csillagképében eléri a Jászol csillaghalmazt. A Merkúr július 2-án (hétfőn), 3-án (kedden), 4-én (szerdán) vándorol el a Jászol csillagainál. Így ebben a jelentéstartalomban benne van az, hogy egészen ragyogó, egészen fényes gondolataink születnek ezekben a napokban, hiszen maga a Jászol csillaghalmaz a Megváltó égi születési helyét szimbolizálja. Ugyancsak e napon a Hold már a Kígyótartó csillagképében a Tejúton folytatja az útját és mivel a Kígyótartó a beavatás, a regenerálódás és a gyógyítás égi szimbóluma is, ezért e hétfőn jobban és intenzívebben működnek a bennünk lakozó gyógyító, regeneráló energiák, ámde a gyógyítás műveletében is sikeresebbek és eredményesebbek vagyunk.

Július 3. kedd, Kornél és Soma névnapja

Ezen a napon telik ki a Hold, ez a nap a Telihold napja. Ekkor kerül pontosan szembe központi csillagunk a Nap és a Hold. Ez azt jelenti, hogy a bennünk lakozó férfi és női minőségeket jobban tudjuk együtt működtetni. Igazából e minőségek egymást inspirálják, így július 3-án kedden nagyobb erőkkel, nagyobb energiákkal rendelkezünk. Mivel a Hold ekkor telik ki, ezért ezen a napon intenzívebben törekszünk a maximalizmusra és a teljességre is. Első sorban persze önmagunkkal szemben. Ezen a napon a Mars, az erők és az energiák princípiuma a Mérleg zodiákusi jelébe lép, így nagyobb erőkkel és energiákkal tudunk békíteni és harmonizálni, valamint az emberi kapcsolataink is ettől a naptól kezdve nagyobb jelentőséggel bírnak, hiszen az erők és az energiák princípiuma, a Mars mellett a Mérleg zodiákusában látjuk a Szaturnuszt is. Így gyakorlatilag ettől a naptól kezdődően jobban rá tudunk koncentrálni a kapcsolatainkra és a kapcsolatokban lévő üzeneteket is teljesebben értjük

Július 4. szerda, Ulrik és Babett névnapja

Az emberi kapcsolatokat szimbolizáló Vénusz és Merkúr is az Uránusszal kerül kapcsolatba ezen a napon. E kapcsolat szimbolizálja annak a lehetőségét, hogy mind a művészetben mind a kommunikációban mind pedig az emberi kapcsolatainkban meg tudunk újulni. Teljesebben, jobban értjük az előző naphoz hasonlóan ezen a napon is az emberi kapcsolatainkat. Ámde itt az emberi kapcsolatainkban meglévő lehetőségeket, szintemelkedési minőségeket értjük meg jobban, hiszen az Uránuszhoz a magasabb szintű értelem tartozik, így az emberi kapcsolatokban lévő tanításokat előremutató módon tudjuk értelmezni, az emberi kapcsolatokban lévő bölcsességek jövőre vonatkozó üzeneteit értjük pontosabban, hiszen a Vénusz a bölcsesség bolygójával, a Jupiterrel áll együtt a Bika csillagkép előre, a jövőbe tekintő fejénél. Hozzá kell tennünk ugyanakkor azt, hogy ezen a napon érdemes odafigyelnünk az új ötletekre, az új gondolatokra és új megoldásokra is, hiszen mindezeket a Pegazus égi cikkelyében tartózkodó Uránusz jeleníti meg.

Július 5. csütörtök, Emese és Sarolta névnapja

Ezen a napon a Hold eléri a Bak csillagkép múltba tekintő fejét. Ennek segítségével jobban megértjük e szép napon életünk múltbéli eseményeit. E csütörtök az emlékezés napja is, hiszen a Tejútra tekintő Bak szimbolizálja annak a lehetőségét, hogy az emberi lélek is visszatekint, visszaidézi azokat az időket, amelyekben még az Istenek minőségével volt egyenrangú. És az Istenek útjáról, a Tejútról érkező emberi lélek akkor, amikor bármely égitest, így ezen a napon a Hold a Bak múltba tekintő fejét éri el, ezeket a múltbéli minőségeket, múltbéli üzeneteket, tehát az isteni eredetet jobban és tisztábban tudja érzékelni. Ugyanezen a napon a Hold inspirációs aspektust alkot a Merkúrral. Látjuk, hogy a Merkúr a Rák csillagkép hármasánál tartózkodik ezen a napon és azáltal, hogy a Hold kapcsolatba kerül a Merkúrral, az érzelmi, lelki beszélgetésnek és kommunikációnak is eljön az ideje, ugyanakkor jobban és tisztábban értjük ezen a napon azt, hogy életünkben melyek azok a dolgok, amelyeket be kellene, hogy fogadjunk. Melyek azok a dolgok, amelyeket meg kell tartanunk, amelyeket úgymond táplálnunk, védenünk kell. És jobban értjük azt is, hogy melyek azok a minőségek, melyek azok a dolgok az életünkben, amelyek elengedésének – úgymond levágásának – eljött az ideje.

Július 6. péntek, Csaba névnapja

A Hold inspirációs kapcsolatot alkot a Szaturnusszal. Ma a Szaturnusz és a Hold égi kapcsolódása miatt nyugodtan mondhatjuk azt, hogy megfontoltabban és koncentráltabban viselkedünk. Megfontoltabban és koncentráltabban végezzük hétköznapi munkáinkat. Ebben az időszakban az érzelmi és a lelki minőségeknek nagyobb a jelentőségük, így a lelkünkben lakozó, nyugodtan mondhatjuk úgy is, hogy időkön túlról származó bölcsességeket tisztábban, világosabban látjuk és érzékeljük. Mivel ma a Vízöntő tisztító inspirációi is érvényesülnek, hiszen a Hold a Vízöntő csillagzatán vándorol keresztül, ezért ezen a napon érdemes böjtölni, vagy gyümölcsnapot tartani.

Július 7. szombat, Apolka és Apollónia névnapja

A Hold a Vízöntő csillagképében éri el a spiritualitás, a mélylélek és a meditáció ősi princípiumát, a Neptunuszt. Érzelmi, mély lelki dolgainkat tudjuk ezen a napon felszabadítani, megérteni és ezáltal, amennyire szükséges, a mély lelki minőségeket megtisztítani. A Hold és a Neptunusz konjunkciója, találkozása segíti a belső figyelmet és segíti a meditációt is.

Július 8. vasárnap, Ellák és Edgár névnapján

A Hold a Vízöntő csillagzat jövőbe kiömlő vizét éri el, így ezen a szép vasárnapi napon a jövőnkkel kapcsolatos dolgainkban tudunk hatékonyabban és termékenyebben működni. Maga a Hold egy inspirációs, emelő, egy úgynevezett trigonális kapcsolatot alkot központi csillagunkkal, a Nappal. Így elmondhatjuk azt, hogy az Ikrek kettősében vándorló Nap az életünk és az egyéniségünk polaritásaira, kettősségeire és kapcsolataira is segít rálátni, hiszen az Ikrek szimbolizálja a polaritást, ámde tegyük hozzá azt is, hogy a Nap ezen a napon már az Ikrek csillagkép úgynevezett Pollux oldalánál tartózkodik. A Pollux oldal már az örök, időkön túli minőségek fontosságára hívja fel a figyelmünket. Tulajdonképpen elmondhatjuk azt is, hogy ezen a napon énünk halhatatlan részével, halhatatlan oldalával, mondjuk így, a felettes énnel jobban, tisztábban és világosabban tudunk kapcsolatban kerülni.

Áldás kísér mindannyiunkat földi utunkon. Egy hét múlva újra találkozunk. Kérem, ne feledjük, semmi sem fontosabb a szeretetnél.

Paksi Zoltán

www.asztrozofia.hu, www.csillagtv.com

Lejegyezte: Illés Sarolta

Paksi Zoltán 2012. július 1-én kelt hírlevele:

Elkészült a jövő hét égi lehetőségeit bemutató filmünk, amelyet a www.asztrozofia.hu –ra, vagy a www.csillagtv.com –ra kattintva máris megnézhet!

We have now prepared the latest ”Message from the Stars”, which reveal the messages from the planets and stars from next week.
To gain access, CLICK HERE!

Minden nap, minden pillanat csillag – bolygó konstellációja egyszeri, és soha meg nem ismétlődő, így azok a mindenkori ITT ÉS MOST, vagyis a JELEN varázslatát, kozmikus lehetőségeit, és a KOZMIKUS MINŐSÉGEK MEGTAPASZTALÁSÁT, ÁTÉLÉSÉT tanítják a Földön élő embernek. A napokban, amikor Balla Ede Zsolt „Szent földünk rajza” című könyvét olvastam, újra a szemembe ötlött a már régről ismerős tanmese, ami a könyv nyitógondolata is egyben:
„Egy nap Buddhát halálosan megfenyegette Angulimal, a bandita.

- Akkor légy olyan kedves, és teljesítsd utolsó kívánságomat – kérte Buddha. – Vágd le azt az ágat.
A bandita kardjának egyetlen suhintásával levágta, majd azt azt kérdezte:
- És most?
- Tedd vissza! – kérte Buddha.
A bandita felnevetett:
- Ha azt hiszed, hogy ezt bárki is meg tudná tenni, akkor bolond vagy.
- Ellenkezőleg. Te vagy a bolond, amiért azt hiszed, hogy hatalmas vagy, mert sebesíteni és rombolni tudsz. Pedig az gyerekjáték. Aki igazán hatalmas, teremtésre és gyógyításra is képes.”

Igen, ez a lényeg. A teremtés, a gyógyítás képessége. De vajon tudjuk-e, mi is a teremtés lényege, az „ember” szintjén? Vajon tudjuk-e, mi is a gyógyítás ősi üzenete? A civilizációban nevelkedő, szocializálódó ember az iskolaévek alatt megannyi információt, néha hasznos, gyakorta azonban felesleges ismerethalmazzal tömi tele a tudatát, de az igazán lényeges, az élethez valóban fontos ismereteket nem tanítják meg. Hogyan kell odafigyelni a jelekre? Egyáltalán mik is a jelek? Hogyan érdemes tanulni az állatoktól, a macskára feszülten figyelő, kirobbanásra kész kutyától? És hogyan kell odafigyelni a másik emberre? Hogyan kell fogadni a családba érkezőt, s hogyan kell elengedni az onnan eltávozót? Hogyan ismerem fel a dolgomat, a küldetésemet az életben, és hogyan tudom megtanulni, megismerni önmagamat? Milyen alkotó, teremtő energiáim vannak, és azok hogyan működnek? Melyek azok a tanítások, bölcseletek, amelyek kiállták az idők próbáját?

Nos, ezeknek a kérdéseknek a fontosságára már a „nagybetűs életben” döbbenünk rá! A „természeti népeknél” az Univerzummal való egység tana teljesen természetes. Tudják, hogy a bolygók, és a csillagok, a vizek, a Föld, és a fák lényegében a különböző formában megjelenő testvéreik.
Az ausztrál őslakosok mitikus világában van egy történet, melyben a bölcs törzsfőnök, a halála előtt végigjárja az összes törzset. Elmeséli nekik az életét, a tapasztalatait, s végül átadja a titkot: Minden egy.

A kurzusokon mi is felfedezzük a külső Nap belső valóságát a világosságra, és rálátásra való törekvéseinkben. A lelkünkben lakozó változtatási vágyakat, mágikus átalakítási képességeinket a Hold jeleníti meg. Az ősi férfi, és az ősi női minőség energiái alakítják talán legerőteljesebben az egyéniségünket, az életünket, ahogyan gyermekkorban a legmeghatározóbb az apa, és az anya szerepe volt, bár az ő mintáik végigkísérik utunkat. Már ennek a két égi csodának a belső felfedezése is katarktikus élménnyel jár. A cselekedeteinket átható érzelmek tetteinkkel való összefüggéseit ismerjük így fel. Megtanuljuk, megértjük önmagunkat hétköznapi, és kozmikus vonatkozásban is. Megismerjük testünk, lelkünk, szellemünk, szöveteit, törvényszerűségeit, működéseit. Olyan ez, mint amikor az autós ismeri autója motorját. Mikor a jármű elromlik, nincs másra szorulva, hiszen ő is képes annak megjavítására. Az ismerettel azonban nem csak a megjavítására, hanem megújítására, nagyobb teljesítmény elérésére, de biztonságosabbá tételére is képes. Szeptemberben induló „csillagkurzusunkon” az asztrozófia, az asztrológia mellett olyan titkokat, s technikákat is megismernek a résztvevők, amelyekkel az életünk szintje megemelkedik, alkotóbbá, teljesebbé, tudatosabbá és egészségesebbé válunk. Így aztán mi magunk is már hatékonyabban tudunk segíteni szeretteinknek, barátainknak, ismerősöknek, és ismeretleneknek egyaránt. És lehet, hogy ez a fontosabb…

Az új, asztrozófiai – asztrológiai kurzus 2012. szeptember 18-án kedden, 17.00 órakor indul a Soter klubban. Az órák kéthetente keddenként, 17.00 – 20.45-ig tartanak. Helyszín: Soter ezoterikus klub. VI. Budapest, Dessewffy u. 53. (Az Oktogon és a Nyugati pu. között) Előzetesen jelentkezni személyesen, vagy telefonon a Soter klubban lehet. Tel.: 06 70 384 2544, vagy 06 1 331 8186. www.soterklub.hu

Amennyiben úgy gondolja, hogy ezek az üzenetek, információk segíthetnek rokonainak, barátainak, ismerőseinek is, akkor kérem, küldje át nekik is ezt a levelet!

Áldás kísér minket az Úton!

Szeretettel a Csillag Tv csapata nevében:

Paksi Zoltán

Az elmúlt hetekben is sokan iratkoztak fel hírlevelünkre. Köszönjük az érdeklődést, és a bizalmat! A jövőben is azon munkálkodik kis csapatunk, hogy az ember élete méltó legyen az EMBERHEZ. Új társaink kedvéért mondjuk el, hogy a www.asztrozofia.hu –ról két meditációs hanganyag is INGYENESEN letölthető és szabadon másolható!

1. A reflaxációs meditáció teljeskörű pihenést, feltöltődést biztosít úgy, hogy a belső öngyógyító energiákat aktivizálja.

2. Az allergia – kioltó meditáció pedig elsődlegesen az allergia, a cukorbetegség, és a depresszió esetén nyújt intenzív segítséget.

 

Ezeken kívül a www.asztrozofia.hu nyitóoldalán, a „Heti csillagüzenetek” című kisfilmjeinkben az aktuális égi események bemutatásával szeretnénk hozzájárulni az élet teljesebbé, egészségesebbé, és boldogabbá tételéhez, de a „rádiós beszélgetésekre” kattintva is sok információt, mágikus titkot és asztrozófiai, asztrológiai tanítást hallgathatnak meg az érdeklődők, természetesen díjmentesen! www.asztrozofia.hu, www.csillagtv.com

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.
 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 5
Összes: 3089464
Hónap: 14300
Nap: 322