Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Felemelkedett Mesterek 2012-04-08

 


Felemelkedett Mesterek:
Minden követ megmozgattak

2012. április 08.

© Wes Annac

The Ascended Masters: No Stone has been Left Unturned

Ó, milyen gyönyörű és dicső jövő az, mely felé dolgoztok, magatok összességével, mely most egy szinte egész és teljes virágába borul! Az ilyen küszöbön álló változások azok, melyeknek ki kell bújniuk valóságotokban, melyeket nemrégiben részleteiben megvitattunk, és ahogy olvastok, vagy hallotok az ilyen dolgokról interneteteken, kisugározzátok a Teremtő energiákat, melyek gondoskodni tudnak az ilyen említett események megvalósulásáról. Drága lelkek, észrevettétek, mennyi útmutatást és tanácsot adnak saját Teremtő hatalmatok / erőtök vonatkozásában, és hogy milyen fontosak vagytok ebben az egész eseményben?

Mialatt az öltönyös férfiak királyt játszottak és döntéseket hoztak a Földön nagyon hosszú ideig, miközben az alacsonyabb rezgéses kísérlet lejátszotta magát, ciklusotok a végével most gyorsan közeledik ahhoz a hatalomhoz, melyet most visszahelyeznek a nép kezébe, ahová először is mindig tartozott. Amikor ezt a természetes rendet helyreállítják világotokban, természetesen emelkedni fog tisztaságában a Fényhányados, hiszen ti mind úgy fogjátok találni, hogy csekély szükség van az erőszak bármely fajtájára egy olyan világban, ahol mindenki rendelkezik mindennel, amire szüksége van.

A tőkék valóban ott vannak és elérhetőek, egyszerűen jelenleg azoknak a kezében vannak, akik a jövőtökkel játszottak és megpróbáltak egy hamis véget teremteni ennek a már kinyilatkoztatott, Gaia felszínén minden ébredő lélek felemelkedéséhez. A felemelkedésről a puszta tudás és információ már oly nagyon kitudódott interneteteken át, és a mindig népszerű élő szón keresztül, hiszen értesítenek ezekről az ügyekről, és az illuminátusok megvilágításának ügyeiről is. Ismételten, az ilyen dolgokról a gondolataitok a Teremtés energiák felé vonzanak titeket, melyeket magatokon keresztül áthoztok, azáltal, hogy elgondolkodtok e dolgokról.

Amikor az illuminátusokra és felfedésükre gondoltok, semmi mást nem gondoltok és éreztek, csupán a tiszta Fényt és Szeretetet, melyet magatokban őriztek e lelkekre és rávilágításukra vonatkozóan. Érezzétek magatokban a meglepő és csodálatos jövőt, melyről tudjátok, hogy létrejön, így kisugározzátok ezeket az energiákat az illuminátusok fejei felé.

Nem szükséges ismernetek e lelkeket személyesen ennek megtételéhez. Egyszerűen irányítsátok rá Világított energiáitokat e lelkekre, akikről úgy érzitek, hogy a legtöbb rombolást és zűrzavart okozták a Föld felszínén, hiszen ezek a lelkek képtelenek működni, hacsak nem hajtják őket a sokkal alacsonyabb és sűrűbb természetű energiák. Ha ezeknek a lelkeknek semmi mást nem küldtök, csupán Fényt és Szeretetet, az ilyen energiák fogják őket képtelennek látni az emberiség elleni sok sűrű összeesküvés folytatásában.

Természetesen most kaptuk meg a teljes felhatalmazást, hogy gondoskodjunk arról, hogy e lelkeket leleplezzék, és útközben, nem lesznek képesek semmilyen káoszt, vagy rombolást véghezvinni leleplezésük és „leszerelésük” során. Kommunikálunk ezekkel a lelkekkel, többször, mint amennyien a Földön ezt átlátnák, és sok angyali, felemelkedett és földönkívüli lélek kommunikál azoknak a lelkeknek a különböző jellegeivel, akik e változásokat előidézik.

Ez alatt azt értjük, hogy kommunikáltunk és egyezkedtünk a különféle széthullott szekták fejeivel, melyek valaha az illuminátusok voltak, és ugyanakkor szóltunk a médiumokon keresztül, és a fejlett technológiai eszközökön át a földi szövetségesekhez, melyről hallottatok. Közületek sokan tűnődtek el azon, hogy éppen kik ezek a lelkek, akiket földi szövetségeseknek hív a sok felemelkedett forrás, és hogy pontosan mi a munkájuk és a Földön teljesített küldetésük az emberiség szabadságának elérésének vonatkozásában, melyet megérdemeltek, hogy nektek adományozzák.

Nincs túl sok, melyet felfedhetünk nektek ezen egyénekről ez időben, azonban elegendő azt mondani, hogy a vagyonos személyek sok hathatós csoportja az, kiknek visszamenőleges kapcsolatuk van velünk, égi, Felemelkedett Mesterekkel és lelkekkel a különféle Világított szervezetekben, akik segítik a Földet ez időben. Néhány e lelkek közül közvetlen leszármazottjai sok földönkívüli fajnak a Galaktikus Szövetségben. A Világított csoportok többsége, melyek azon dolgoznak, hogy e változást előidézzék, kapcsolattal rendelkeznek, és ismerik világotok igaz történelmét, és mindent, mely történt az Ő felszínén a szabadságotoktól, planetáris és Egyetemes jogaitoktól való fokozatos hanyatlásotokat illetően.

Vannak lelkek, akik korábban híján voltak ezen ismeret tudásának, akik a sok Világított földi szövetséges szervezet egyikének kapcsolataihoz összekapcsolódtak a maguk sajátságos okaiknál fogva, talán saját maguktól bírnak valamiféle képességgel, mely hasznos lesz földi szövetségeseink számára, és e végső Isteni terv véghezviteléhez. A Fény rangjaihoz az ilyen közvetlen módokon való csatlakozással, azokat a lelkeket, akik esetleg előzőleg nem tudtak semmit történelmetek és múltatok irányított természetéről, az ilyen dolgokról nagy terjedelemben fogják értesíteni.

Az „oktató videók” – hogy így mondjuk – melyeket létrehoztak a földi szövetségesek sok szervezetében (bármilyen formát, vagy csoportot vesznek magukra az ilyen szövetségesek) nagyon hasonlítanak és nagyon hasonlítani fognak azokhoz a bejelentésekhez, melyeket átadnak az emberiségnek azon lelkek letartóztatása során, akik szabadságotokat távol tartották tőletek. Azok a videók, melyeket megmutatunk a sok léleknek, kik éppen csatlakoznak a Fény rangjaihoz közvetlen módokon, azon bejelentések sorozatának prototípusai, melyeket átadnak nektek.

Közvetlenül dolgoztatok sok földi szövetségesünkkel az ilyen lelkek legbefolyásosabb szervezeteiben mindannak a bejelentésén, melyet tettek veletek, és világotokkal. A kezdeti bejelentések jellege, melyek elkezdik feltárni az igazságot és a világotokon fenntartott elnyomást, olyasmi, melyen mi személyesen nagyon keményen dolgoztunk, nem csupán a sok földi szövetségesünkkel, hanem az agarthai unokatestvéreitekkel is.

A Belső Föld jellegeit, és ami történt Atlantisz és Lemuria korában, összeállították egy csodálatos bemutatásba [prezentációba], mely valóban minden követ megmozgat, és boldogan látjuk előre, hogy közületek sokan tesznek majd szert nagyon ismerős emlékezetre a sok esemény kapcsán, legyen az akár boldog, akár tragikus, azokról, melyek azokban az időkben történtek.

Ismételten, kő kövön nem maradt, és Atlantisz és Lemuria minden egyes részletét, és az ilyen helyeket körülvevő kis társadalmakat is, el fogják magyarázni, Atlantisz és Lemuria városainak építészetével együtt, valamint amit ti tettetek, drága lelkek, akik az ilyen helyeken laktatok, a rendkívül fejlett, és csaknem felemelkedett életstílus fenntartásért és működtetéséért, mely könnyen fenntartott volt az ilyen korokban.

Nagy terjedelemben látunk majd neki a sok földönkívüli civilizáció magyarázatának, mely világotokban Élt Atlantisz és Lemuria korában, valamint az ilyen korok előtt és után. Atlantisz bukását és a történt katasztrófát szintén tisztázni kell, hogy a további eszmecserénk alapjait lerakjuk arról, hogyan keltettek félelmet [szinte] az emberség egészében egy olyan esemény által, melyet többnyire az a félelem alapú manipuláció [sikere] okozott, melyet világotokba táplálnak e jelen ponton. Azt is látjuk előre, hogy sok félelem és szomorúság bukkan fel az emberiség nagy részében, különösen az Egyesült Államokban sok léleknél, akik szándékosan tartottak fenn egy fel nem ébredt állapotot, az ilyen korokban összegyűjtött félelem okán, valamint Atlantisz és Lemuria tragikus és végzetes elvesztése miatt.

Nem szeretnénk túl sok részletbe bocsátkozni az ilyen dolgok kapcsán ez alkalommal, hiszen ebben az üzenetben jobban vágyunk összpontosítani a számos sokkoló leleplezés jellegére, melyet tudatni fognak veletek.

Értesíteni fognak történelmetekről olyan terjedelmes módon, hogy sokatoknak valóban gondot fog okozni először előrehaladni az egésszel kapcsolatosan, melyet átnyújtanak nektek a világotokban és valóságotokban az ügyek igaz állapotát illetően. A leghosszabb és a legátfogóbb riportok, melyeket publikáltak felszíneteken a mai napig [az ilyen dolgokra vonatkozóan] csupán mindannak a felszínét karcolja, melyet közölnek veletek mindarról, melyet megismerésetektől szándékosan tartottak távol.

Megértésre kerül majd, milyen gondosan mesterkedett [kiművelt] az a valóság, melyben a "mostban" találjátok magatokat. Azon keresztül, hogy felfedik nektek a különféle dokumentumokat és találkozókat, melyet az Akasha Krónikákon keresztül fogtok látni, fel fogjátok ismerni, hogy annak a modern társadalomnak szinte minden jellege, melyet világotok nagy része ma ismerősként fog fel, gondosan megalkotott mű és kitervelt azon erők részéről, akik az alacsonyabb rezgéses állapotú világot akarták fenntartani, melyben benne van majdnem egy évezrede, a sötétség és negatívum rácsának táplálásával együtt, melyből az ilyen lelkek táplálkoztak fenntartásuk érdekében.

Az erőszak, az alkohol és a drog kultúrák, melyeket televíziótokban és filmjeitekben láttok, a folyamatos hírverése a szexnek és testi vágyaknak modern társadalmatok nagy részében, a tizenévesek és gyermekek számára az ilyen dolgok kifinomult marketingjével, gondosan és körültekintéssel kitervelt és mesterien művelt, megelőzve azt az időt, melyben most a dolgok megtörténtét látjátok lejátszódni.

Szándékosan tettek ki benneteket az alacsonyabb dimenziók minden egyes jellegének, melyeket jelenleg megtapasztaltok. Gaia felszínének számos területének elnyomása az alacsonyabb rezgéses kultúrák, Életmódok és viselkedések számos fajtájának reklámozásának céljáért volt, mely az egyént folyamatosan egy űr táplálásában tart meg, mely természetesen az egyén energiáit épp a negyedik sűrűségi negatívum további üregeibe és birodalmaiba küldi át, amiben azon negatívum rácsozata fekszik, melyet az illuminátusok fejei birtokolnak ismét, melyből szert tesznek életben tartásukra, táplálékukra, valamint érzékelt fiatalságukra.

Az illuminátusok fejei és azok a lelkek, akik igazán bűnösök és ők maguk felelősek a Földön folyamatosan megjelenített alacsonyabb rezgések többségéért, nagyon sűrű elme felépítéssel rendelkeznek, amikor az emberiség többségére gondolnak, kiket szándékosan tartottak szegénységben, és vettek célba számos alkalommal. Azt gondolják, hogy ti mind semmi egyebek nem vagytok, mint egyszerű parasztok, és ezek az egyszerű parasztok olyan dolgokat művelnek, mint erős alkoholt isznak, és drogokat fogyasztanak, paráználkodnak, szaporodnak és esznek, melyről úgy érzik, hogy ez a rajtuk való élősködés, és terük elfoglalása e világból.

Ha e lelkek érvényesíteni tudnák akaratukat, egyszerűen a világból egy kis részt tartanának meg, hogy irányítsák és uralkodjanak felette, és végül az ilyen kis népességet is kisöpörnék, és csupán ők szeretnének Élni ezen a világban, maguk, az összes pénzükkel és mindennel a fizikaiban, melyről úgy érzik, hogy az Életet teljessé teszi.

Szerencsére nem képesek ilyen eszközök elérésére, és ha ez időben csupán kipuhatolható lenne teljesen, pontosan milyen terjedelmű segítséget adnak a Fényből világotoknak, abszolút nem lenne kétségetek a dicsőséges ösvényt illetően, melybe bolygótok halad, hiszen mi, a Fényből, sokan vagyunk és hatalmasak / erősek vagyunk.

Most rendelkezünk a hatalommal a valódi, törvényes változások előidézéséhez, mely szükséges és vágyott volt világotokban oly nagyon régóta, és a törvények, melyeket használunk, és alkalmazni fogunk az illuminátusok fejeitől az uralom elvételének kikényszerítéséhez, és e gyönyörű világ általános közönségének kezébe történő visszavételéhez, azok a törvények, melyek nagyon régiek, mégis hatalommal bírnak jelenlegi megértésetek és érzékeléseteken túl.

A valódi célját a különböző törvényeknek, melyeket nagyon erősen kikényszerítenek, olyan törvényekként kell felfogni, melyeknek követésére kényszerítenek benneteket világotokban országaitok többségében, melyeket a helyi és nemzeti rendőrségeken és az illuzórikus „béke őrein” keresztül juttatnak érvényre, áltörvények sok esetben, melyeket a Föld titkos szövetségének elemei légből kapva állítottak össze, azon okoknál fogva, hogy az emberiséget olyannyira elnyomják, amennyire lehetőleg tudják.

Vannak még e lelkek felfogóképességén és teremtésén túli törvények is. Azokat a törvényeket, melyekről beszélünk, tisztázni fogják az emberiség számára a titkos szövetkezés fejeinek kezdeti letartóztatásával, hiszen az emberiség gyorsan követelni fogja annak az okát, hogy otthonukból miért vittek el oly sok lelket börtönbe.

Természetesen az emberiség többsége ráébredt annak az igazságára, hogy az ilyen gazdag bankárok és a magas társadalmi elithez tartozók mit tettek világotokkal, így igenis számítunk arra, hogy sok ember együttesen [kollektívan] és egyénileg is megkönnyebbülten felsóhajt, amikor bekapcsoljátok televízió készülékeiteket, és meglátjátok azokat a bankárokat, akik ellen sokan tiltakoztak, hogy végül az történik velük, melynek megtörténte szükséges volt.

Természetesen sosem pártolnánk senkinél, hogy boldognak érezze magát bármely lélek letartóztatása kapcsán, hiszen a fájdalmak és a poklok, melyeket az illuminátusok fejei megtapasztaltak és meg fognak tapasztalni bizonyosan nem ok az ünneplésre. Azok a dolgok, melyeken e lelkeknek át kell menni azért, mert másokat kényszerítettek, hogy átmenjenek ilyen dolgokon, valóban fájdalmat okozott Teremtőnknek, aki semmi mást nem érez, csupán a teljes és feltétel nélküli Szeretetet, a Teremtőnk lélek-szerkezetének minden egyes drága lelke iránt, mely létezik a Teremtőnk által felállított valóság minden rezgésében és dimenzionális oktávjában, minden sűrűségben és formában.

Teremtőnk nem akarja látni az illuminátusok fejeit ily módon büntetve, azonban az illuminátusok fejei ugyanakkor szándékosan Teremtőnk és Gaia ellen fordultak, és Gaia felszínén számos tettet követtek el, annak javára, hogy táplálják az alacsonyabb dimenziós entitásokat, melyek ezen egyének energiáit bitorolják a negyedik sűrűség-negatívum birodalmain és űrjein keresztül.

Azt javasolnánk, drága lelkek, hogy érezzétek magatokat boldognak e letartóztatások és leleplezések megjelenései kapcsán, melynek köze van hozzátok, a Földön végül az ebből eredő szabadságotokat elérőként. Agyatok egy ideig fájni fog, hiszen elkezditek felszívni az összes felfedést, mellyel bírunk számotokra, azonban, amikor látjátok az ilyen letartóztatások megtörténtét tévékészülékeiteken, és hisztek nekünk, akkor ennek rövidebb időkeretben kell megtörténnie, mint ahogyan talán gondoljátok, vagy elvárjátok. Valóban felsóhajthattok megkönnyebbülten, hogy vágytatok rá, hogy lélegzetet vegyetek, és egy pár napig pihenjetek, tudván, hogy ami történik, azt igazán el fogják magyarázni, és ami e történésekből következik, semmi más nem lesz, mint az egyedüli legnagyobb esemény, mely valaha történt világotokkal és jelenlegi civilizációtokkal.

Míg sok ciklusotok végződött pusztulásban és az alacsonyabb rezgések folyamatos táplálásában a rákövetkező nemzedékek számára, az a ciklus, melyen átmentek és most fejezitek be, végül egy elrendelt, csodálatos felemelkedéssel végződik, mely felé dolgoztatok Életek százai, sőt ezrei során mindvégig az alacsonyabb birodalmakban.

A közvetlenebb cselekvést több lélek követeli világotokban, mint amit e ponton felismernétek, mely látni fogja az ilyen Teremtés és megjelenítés lehetőségét [potenciálját] valóban megtörténni, hatványozottan növekedni, a jelentős fizikai fejlődéssel, melyet földi szövetségeseink visznek végbe, kik névtelenek maradnak, azonban akikkel vég nélkül tanácskozunk. Mindennek az előidézése, melyet vártatok, most valóban a küszöbötökön áll.

Javasoljuk, folytassátok, hogy átérzitek és tápláljátok a lelki [spirituális] és éteri jellegeit e változásoknak és annak, ami most folyik, hiszen a Földön ez időben megtestesült Fénymunkások és Fény Hordozók többségének puszta célja épp ennek megtétele. Tartsátok meg és sugározzátok ki a Fényt körülöttetek mindenkire, akiről úgy találjátok, hogy talán fogékonyak az ilyen energiákra, hiszen minden egyes alkalommal, amikor ezt teszitek, tápláljátok az illuminátusok leleplezését és az ebből eredő emberiség felszabadítását egy nagyon merész és közvetlen módon.

Ennek a munkának elvégzésére szántak benneteket, akár a Fényért dolgozóként találjátok magatokat egy lelkiséggel foglalkozó [spirituális] blogger pozíciójában, akár egy Fény Hordozóként, akár egy ébredő csillagmagként, illetve bármilyen pozícióban találjátok magatokat ez időben.

Ti mind hordozzátok ezt a Fényt, és ez egy rendkívüli hatalom magatokban, és a következő kommunikációnkig eszetekbe juttatjuk, hogy emlékezzetek erre, és érezzétek ezt magatokban. Egyetlen egy entitás, társaság, vagy gépezet sem veheti el hatalmatokat és szabadságotokat tőletek, ha csak egy rövid, mulandó átmeneti engedélyezés kitörésének erejéig, a szendergő közösség részéről. Többé nem alszotok, és mindazzal, melyet meg fogtok tudni, és emlékezni fogtok világotok kapcsán, hogy pontosan mennyire aludtatok valójában, számos módon fogják nyilvánvalóvá tenni.

 

Köszönöm a Felemelkedett Mestereknek!

Csatornázta: © Wes Annac

WesAnnac.com

http://aquariuschannelings.wordpress.com

Translated by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa

http://fenyvilag.blogspot.com/

All Galactic Channellings and translations available at

http://peacelovelove.blogspot.com/

http://www.galacticchannelings.com/

http://www.despertando.me/

PLEASE USE DISCERNMENT...

All postings should be regarded with a degree of discernment from the reader/listener. You must decide the authenticity...Investigate. Consult your Heart, as it is never wrong. We send our Love to you. Despertando.me team

[Hungarian translation of the text above:]

Kérünk, hogy használd az ítélőképességed…

Minden bejegyzést egy bizonyos fokú ítélőképességgel / tisztánlátással kellene figyelembe venni az olvasó / hallgató részéről. Neked kell dönteni hitelessége felől… Vizsgáld meg! Kérd ki Szíved véleményét, hiszen sosem téved!

Szeretetünket küldjük neked.  Despertando.me csapata

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.
 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 11
Összes: 3044572
Hónap: 11003
Nap: 469