Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Felemelkedett mesterek 2012-04-27

Felemelkedett mesterek: 
A beözönlő felfedéseknek nem lesz megállásuk

2012. április 27.

The Ascended Masters: There will be No Stopping the Inpouring Revelations

Copyright © 2012 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]

Mindig kitettek benneteket a felsőbb énetek mindinkább tiszta fokmérőinek, mely testetekben jön elő fokozott gyorsasággal, és érezzük, hogy ti a Földön elkezdtétek csodálatosan kezelni e különböző változásokat és energiaváltásokat, és bátorítunk benneteket teljes szívünkkel, folytassátok meditációtokban és lelki gyakorlataitokban, akár közösségben, akár egyéni módon, hiszen minden egyes energia és szándék, melyet kiadtok ez időben, mélységes hatást gyakorol, és hatalmas változást hoz.

Mindennel, amit [eddig] tettetek, minden lecke, melyen keresztüljuttattak azon cél okán volt, hogy megtaláljátok a Fényt, hogy egy kevésbé torzított formában legyetek, mint amiben valaha voltatok és éltetek. Az ilyen tiszta energiakódolásokat most utatokba küldik, melyet oly nagyon régóta testetek, és hasonlóképpen a Földetek felszíne nem érzett, nem szívott magába, illetve nem vált hasznára.

Folytassátok ezen energiák lehorgonyzását magatokban, és drága Gaia magjában, hiszen Ő ezeket az energiákat alkalmazza, hogy kitisztítsa a számos természeti változások és észlelt csapások hatásának nagy részét, melyek katalizátorai Gaia felszínének tömeges tisztításához, melyet az ilyen események okoznak.

Természetesen vég nélkül halljátok, hogy a sötét fejek világotokban próbálkoznak saját időjárási hadviselésükkel, megkísérelve azt, hogy mindnyájatokat a kétségbeesés állapotainak érzésében tartsanak meg, azonban az oly sokatok által adott tiszta energiákkal mélyreható hatást gyakoroltok, melyek a szabadság érzését adják az Anyaföldnek, hogy elkezdje nagy tömegben tisztító munkáját, hiszen az időjárási hadviselés fenyegetése sötétjeitektől mostanra már-már nem is fenyegetés.

Drága lelkek, észre fogjátok venni, miszerint e folyó év terjedelme alatt nem volt sok moraj a legutóbbi kivételével, és ez ismét azért volt, mert Gaia nem érezte magát eléggé szabadon, hogy végrehajtsa azt a tisztító munkát, melynek elvégzésére szüksége van. Hiszen Ő tudja, és hasonlóképpen mi is tudjuk, hogy minden egyes alkalommal, sötétjeitek meg fognak ragadni minden egyes lehetőséget, hogy – mondhatni – belepermetezzenek egy tornádóba. Hatalmukban bármit megtesznek majd, hogy eltorzítsák a negatív energia tömeges kitisztítását Gaia felszínéről, azáltal, hogy alkalmazzák a lehetőségeket az ilyen tisztításoknál, hogy pontosan annak a sötétség és szenvedés alapú energiák táplálásának egy lehetőségeként idézzék elő, mint amire az ilyen tisztító eseményeket szánták, hogy meggyógyítsák és átalakítsák.

Sötétjeitek tudják, hogy egyetlen egy természeti katasztrófánál – mely különösen a legutóbbi időkben történik – sincs számukra megengedve a beavatkozás. Anya Gaia tisztítja felszínét, és ez kevesebb energetikai fenntartást eredményez e lelkek számára, akik a kétségbeesés negatív energiáiból táplálkoznak, melyet a számos bármely háború jellegű kísérletük okozott [ezidáig].

Drága lelkek, muszáj megérteni, amit néhány befolyásos és vezető figura a katonaságnál és hasonlóknál még nem ismert fel, azonban épp készülnek felfogni azt igen rövidesen. Minden egyes háború és csata, melyet elkövettek és tápláltak a huszadik századotok kezdete óta, a kétségbeesés energiáinak táplálása céljából alakítottak ki, melyet a sötét lelkek jelenítettek meg [manifesztáltak], és az ilyen tömeges pusztítás háborúit és eseményeit pénzelték, melyre szükségük volt saját életben tartásukhoz.

Ezen háborúk által előidézett energiákból táplálkoztak, és ugyanakkor csinos pénzösszegeket kerestek a fegyverek eladásával, és az ilyenek értékesítésével minden háború minden oldala számára. Természetesen ennek nagy részéről nem hallottatok, vagy nem ismertétek fel, hogy így van, és ez történelmetek számlájára írható, melyet oly nagyon eltorzítottak.

Nem olvastátok a történelemkönyveitekben, hogy annak a névleges vezetőnek a tetteit, akit Hitlernek hívtak, teljesen az Egyesül Államokon belüli entitások pénzelték. Olyan entitások, akik méltánytalanul és törvénytelenül tettek irányításra szert az USA felett, megteremtve egy fals elmélet-sorozatot, és az USA-t átváltoztatták egy testületi entitássá, amelyben minden honpolgár azoknak az észlelt elit lelkeket táplálja, és a zsebeit tölti – mind pénzügyi, mind energetikai szempontból – akik annak a hierarchiának csúcsára helyezték magukat, melyet ők maguk állítottak fel.

Még nem fogtok hallani arról, hogy minden konfliktus és háború minden egyes oldalát hogyan pénzelték, vagy hogy az Egyesült Államok, és sok más ország hogyan egységesítette szándékosan a tömegpropagandát szinte az összes információs és szórakoztató megnyilvánulási lehetőségbe. Megteremtve ezzel egy észlelt ellenséget bárkiben és bármely országban, mellyel az elit lelkek hadat óhajtottak viselni, vagy inkább arra irányították őket, hogy hadba szálljanak azon hiedelmek és tervek által, melyeket e létező illuminátusok legrégibb rendje állított fel.

Jelenlegi társadalmatok számos időszakában és évtizedében az ember a szórakoztatás sok formáját megvizsgálhatja, és szinte mindenhol látja a tömegpropagandát. Ezt a propagandát táplálták interneteteken is a sok olyan oldal létrehozásával és megjelenésével, melyeket [bizonyos ügyek] megállítására, vagy elősegítésére szenteltek.

Azok a propaganda technikák, melyeket jelenleg táplálnak, és melyet oly nagyon régóta tápláltak, hasonló szabálysort és irányelvek összességét követte. A létrehozott propagandának muszáj meggyőzni az embereket, akiket ez célba vett, hogy bizonyosféle ellenséggel bírnak, akire rá kell irányítani haragjukat és negatívságukat.

Ez előállít és pártol egy hamis ellenséget, néhány esetben egy országot, vagy entitást, mellyel az Egyesült Államok háborút óhajtott indítani, vagy nem támogatta és nem akarta, hogy népe támogassa azt. Utána mindig létrehozták a hősiesség egy karakterét, hogy megállítsák a látszólag gonosz dolgot, melyet a propaganda célba vett, és megpróbálta rábírni a többieket, hogy elhiggyék, hogy az rossz.

Ez a "hős" karakter pedig rendszerint valahogy véget vet a látszólagos negatív eseményeknek, melyeket a kérdéses illető vagy nemzet idéz elő, s többek között számos további hamis tettet hajt végre, s további propagandával célozzák meg az "áldozatot".

Egy szuperhős talán legyőzhet egy ellenséget, aki képvisel egy olyan nemzetet, mellyel az Egyesült Államok háborút akar kirobbantani. S ebben a forgatókönyvben az adott lélek legyőzését követően felbukkan egy magyarázat, hogy ez a lélek és az országa mért is számít ellenségnek, s mért kell azt gyűlölni és legyőzni.

Ez csak egy a propaganda sok-sok rétegéből és fajtájából, amit elkövettek jelenlegi kultúrátokban, s a propaganda az esetek legnagyobb többségében korlátozva van azon lelkek által, akik megpróbálnak irányítani titeket.

Ezalatt azt értjük, hogy a lelkek befolyásolására szolgáló tettek megalapítása előtt, melyet világotokon az Illuminátusok fejei készítettek, a propaganda "művészete" (ha lehet így nevezni), nem volt használatos az ellenség ellen egyik ősi civilizációtokban sem.

Azokban az időkben, a lelkek mélyen és komolyan hittek abban, amit mondtak, s számos esetben, ha egy ellenségről mondott dolog hamis is volt, a lelkek által kijelentett állítások nem eredményeztek volna olyan hamis „igazságokat”, melyek egymás ellen fordítják az adott feleket.

Láthatjátok, hogy az ego hozta el a hamis vádakat és a propagandát számos ősi civilizáció lelkei számára, és így kezdődtek az elkülönüléssel és gyűlölettel táplált háborúk. Valóban, az egora szükségetek volt, hogy keresztülmenjetek tapasztalataitokon a Földön, mindemellett rengeteg bonyodalmat teremtett az emberiség számára, mind fizikai világotokban, mind pedig spirituális létetekben. Világotok elit lelkei pedig hosszasan tanulmányozták minden egyes formáját és módját a háborúnak, a gyűlöletnek és a csalárdságnak, melyeket ősi civilizációk tápláltak. S ezek az alaposan áttanulmányozott dolgok szolgáltak az emberiség elleni tetteik alapjául.

Tudjuk és megértjük, hogy sokatok még nem akar hallani a sötétek által világotokon elkövetett tettek sokaságáról, amíg ténylegesen utol nem éri őket a vég. De az általunk és más felemelkedett és hiteles források által adott magyarázatok, összefüggésben az itt leírt dolgokkal, bevezető magyarázatként szolgálnak világotok számára, hogy ezek a lelkek miket is tettek.

Valóban, ha valaki rendszeresen olvassa a csatornázott üzeneteket, úgy érezheti, hogy vannak üzenetek, melyek elöregedtek és idejét múltak. Ellenben bízzatok bennünk kedves lelkek, amint a felfedések elkezdődnek, nem lesz alkalmatok már közbeszólni, vagy azt kívánni, bárcsak lassabban haladnának a dolgok. Az egész eddigi időn keresztül jogosan azt kívánhattátok és követelhettétek, hogy a Földön az események történésének gyorsasága lényegesen gyorsuljon fel, s bízzatok bennünk kedves lelkek, lényegesen fel is fog gyorsulni.

Ténylegesen vakargatni fogjátok majd a fejetek s próbáltok ébren maradni minden egyes porcikátokkal, ahogy az igazság áradata folyamatosan záporozza csodálatos elméteket és spirituális testeteket a televízión keresztül, ahogy a bejelentések napvilágot látnak. Amint a felfedések árama megindul, onnantól nem lesz megállj, és ezért emlékeztetünk folyamatosan titeket arra, hogy ezek az igazságok a küszöbön vannak, s ezért kezdtük el elmesélni, hogy miket is tettek a sötét lelkek ellenetek és jelenlegi társadalmatok ellen, vagyis elmondjuk azokat az információkat, amiket jelenleg kezelni tudtok.

Bőven lesz még szó ezekről a lelkekről, mely meglepő fordulat lesz még a legjobban felébredt és megnyílt egyedek számára is. Az ezekről a lelkekről és minden tettükről adott magyarázatok pedig olyannyira megfontoltak, mint minden más spirituális és tudományos dolog, amit még nem értetek, s amik alaposan megmozgatják majd agyatokat, ha elkezdünk efféle dolgokról beszélni nektek.

Valójában, a világotok ellen elkövetett dolgok felfedésének legérdekesebb jellege az, hogy először csak egy eléggé érett "hallgatóság" számára tehetjük közzé, akik képesek kezelni ilyen mértékű igazságot. Ellenben számítunk rá, hogy igen hamar, ahogy a felnőtteknek szóló dolgokat is a szülők elmesélik gyerekeiknek, a kommunikáció e hézaga hamar eltűnik majd szülők és gyermekeik között, családok között, s végül az egész emberiség közelebb kerül egymáshoz, mikor világotok valódi természete felfedésre kerül, s ez az újra-egyesítés az egyéni családokat is érinti.

Lesznek lelkek, akik nem állnak majd készen, hogy újra egyesüljenek családjaikkal. Látjuk, hogy sokatokat különválaszt a gyűlölet valamely fajtája, formája vagy megjelenése, melyet még mindig táplálnak az energiák. Javasoljuk, hogy kezdjétek el látni ne csak az összes embert, ne csak az összes állatot, s összest növényt, de a Teremtés minden molekuláját és atomját magatok körül, miközben, kedves lélek-testvéreim megtapasztaljátok az Életet a valóság egy különböző síkján, viszont még mindig magatokat tapasztaljátok meg.

Ó drága, gyönyörű lelkek, érzitek és megélitek az elválasztottságot szimplán azért, mert eltérő a bőrötök színe, eltérő a vallásotok, eltérőek a hitrendszereitek. Egyek vagytok viszont lélekben és szellemben a körülöttetek lévő minden egyes atommal, minden egyes emberrel, s minden egyes, látszólag élettelen dologgal, melyek épp körülöttetek vannak.

Korábban már hallottátok, hogy mindannyian energiát bocsátotok ki magatokból, és mindannyian mélyrehatóan alakítjátok a magatok körüli valóságot. Ez mindig is igaz volt, s a jelenlegi ponton ez az energia egyre ismertebbé válik számotokra, ahogy a csalóka egoista és fizikai héj, mely blokkolja számotokra az energetikai interakciók és történések érzékelését, elkezdett halványulni és átalakulni a testeteken keresztül a világotokba érkező rendkívül magas dimenzionális energiák által.

Ahogy ez a fizikai és társadalmi burok szerkezete elkezd halványulni és átalakulni a bennetek zajló energiák hatása által, Gaia által, s általunk, a magasabb birodalmakban élő angyali lelkek által, az energia mozgásának valósága és munkája világotok számára láthatóvá válik, ahogy az normális esetben is lenne. Természetesen ez még nem történt meg, de számos tervezett időpont vár kozmikus naptáratokban az események létrejöttéhez, s bízzatok bennünk drága lelkek, csodálatos lesz mindezt látni és magatokba szívni.

Minden egyes dolog, ami ettől a ponttól kezdve történik, az előszele egy jóval nagyobb, az elmét felrázó és egyben azt megzavaró eseménynek és manifesztációnak.

Először láthatjátok a televízióban és a számítógépeken a sok sötét lélek letartóztatását, mind a bábokét, mind a szálak igazi mozgatóiét. Bármilyen nehéznek tűnik is elhinni, hiteles médiumokon keresztül felvettük a kapcsolatot az ellenállási mozgalom vezetőivel és támogatóival, valamint a sokak által csak Anonymus* néven ismert csoporttal. Ezek a csoportok hajlandóak együttműködni, s internet alapú csatornáikon keresztül közvetíteni a letartóztatásokat. Számos élő internetcsatornát állítottunk fel, hogy mikor megkezdődnek, láthatók legyenek már a kezdeti letartóztatások is.

Látni fogjátok a televízióban és a számítógépeken a tárgyalásokat, s amint elkezdődnek ezek a tárgyalások, teljes mértékben újra elnyerjük a média együttműködését. Mert ahogy már korábban mondtuk, a legtöbb média csatornátok nem az igaz híreket közvetíti. Mégis közvetíteni fogják a tárgyalásokat, s idővel várakozásaink szerint számos weboldal is csatlakozni fog a közvetítésekhez.

Örömmel mondhatjuk, hogy a számos – jelenleg még nem túl bizakodó – szabad szellemű hírportál-szervezet és weboldal boldogan fogja elkezdeni a történések közvetítését, ahogy azok kibontakoznak, s olyan sebességgel haladnak majd előre, hogy titeket is meg fog lepni a dolog.

Amint a letartóztatások elkezdődnek, még a kezdeti tárgyalások előtt nekilátunk az emberiség informálásának a világotokon eddig történt valós eseményekről. Ahogy korábban kifejtettük, a televíziókban látható rengeteg ember letartóztatása csodálkozást és felmerülő kérdéseket von majd maga után.

Azt mondjuk, egyet se féljetek, mert azonnal neki fogunk látni a magyarázatok kifejtésének. Természetesen e magyarázatok kezdeti szakaszában kell elhangoznia annak a végtelen fajtájú irányításnak és befolyásolásnak, amit a sötét lelkek magja elkövetett világotok és a jelenlegi társadalmaitok ellen.

Minden egyes tett, amit elkövettek az emberiség legrosszabb érdekében, kifejtésre és újra-megmagyarázásra fog kerülni a sötét lelkek tárgyalásainak idején. Ezek a tárgyalások igazságosak lesznek, az elkövetett bűnök pedig elfogulatlan módon kerülnek bemutatásra, hiszen a negativitás és annak intenzitása, miképp beszélni fogtok majd róluk, … nos cseppet sem tűnnek majd elfogulatlannak.

A tárgyalások után ezek a lelkek elkezdik megélni karmikus büntetésüket, melyek leginkább az alacsonyabb dimenziókban és szituációkban történő létezés lesz, ahol szélsőséges körülmények között tapasztalják majd meg azokat a nehézségeket, melyeket ti tapasztaltatok meg miattuk. S míg a sötét lelkek tárgyalásai nagyon érdekesnek ígérkeznek, további elképesztő és megdöbbentő dolog kerül bejelentésre s kifejtésre, melyről még szólnunk kell az eddigieknél spirituálisabb és ezoterikusabb módon. Ilyen lesz például a mi létezésünknek és űrcsaládotok létezésének bejelentése, a Föld és az egész Univerzum felemelkedése.

Ahogy láthatjátok, részekre bontjuk a bejelentéseket, hogy jobban megértsétek és átérezzétek őket. Az egész bejelentésnek a fizikai dolgokra vonatkozó része kifejtésre kerül még a sötétek tárgyalásainak megkezdése előtt, míg a felemelkedésről és sok más hasonló dologról a tárgyalások után fogunk beszélni.

Természetesen alapvető és bemutató magyarázataink lesznek a felemelkedéssel, a mi és az angyalok, valamint Csillagcsaládotok létezésével kapcsolatban, akik maguk is angyalok. Ellenben e témák legmegdöbbentőbb részeit, mellyel még sok felébredt lélek sincs tisztában, meg kell őriznünk egészen a világotokon uralkodó sötétek tárgyalásának lezajlásáig, míg kollektív szinten elkezditek megemészteni az igazságot arról, amit tettek veletek.

Muszáj helyesbítenünk egy kicsit azon a sokak által terjesztett téves feltevésen, miszerint ez év december 21-én az egész világotok megváltozik és automatikusan átlép a dicső Édenbe.

Nos, ez így nem teljesen igaz. 2012 vége jelentős fordulópont és felemelkedéseteknek és a bolygó magasabb tudatosságba lépésének legdicsőségesebb és legelképesztőbb kezdete, mégis azt javasoljuk, nézzetek túl a számos kozmikus dátumon, melyről annyit beszélnek. Habár ez év decembere valóban az alacsonyabb dimenziók és a kettősség [dualitás] végének a kezdete, mert valóban ez az, amit ezek a dátumok jelöltek és jelölnek.

A maják a lelki síkokon készítettek egy másik naptárat, ami messze túlhalad a 2012-es éven, s ebben a naptárban jelentős és hiteles jelzéseket hagytak hátra, melyek remekül szimbolizálják a csodálatos, felemelkedett Földet.

Természetesen ezeket a naptárakat és próféciákat nem láthattátok, mert nem a fizikai síkon lettek megalkotva. Földetek felemelkedése a tudatosság tisztább állapotába megkezdődik 2012 végével, s sokan felemelkednek majd, de még többen elhagyják majd ezt az életet haláleseteken keresztül.

Bizonyos lelkek magukénak érezték, hogy folytassák a naptárat. Nem azért, hogy egyéb földi civilizációk láthassák vagy lehetőség szerint előnyhöz jussanak vele, miután ők elhagyták a fizikaiságot, hanem a személyes élvezetük és örömük miatt, mert ezek a lelkek szerették a Nap és különböző bolygók ciklusait követni, szerették mérni és tanulmányozni az ezekkel kapcsolatos dolgokat.

Kedves lelkek, ahogy mindig, időnk most is elröpült, de mérhetetlenül élveztük, hogy kapcsolódhattunk a mentális és érzelmi csatornáihoz azoknak, kik olvassák üzeneteinket és érzik az energiáinkat. Szívünk szeretetéből kérjük, hogy hívjatok minket, ha szükségetek van ránk, mert szívesen és örömmel kapcsolódunk bármely lélek csatornáihoz, akik szeretnék, hogy velük legyünk. Ott vagyunk mindannyitok mellett, s igen hamar ott leszünk veletek fizikai valóságunkban is.

Köszönet a Felemelkedett Mestereknek.

* Néhányan úgy gondolhatják, hogy a Felemelkedett Mesterek nem lépnének kapcsolatba az Anonymus csoporttal, mert a múltban nem éppen békés módszereket alkalmaztak a változtatások létrehozásához. Ellenben a változtatásokba számos olyan földi szövetséges is bevonásra került, akik jelenleg látszólag negatív nézetekkel vagy tulajdonságokkal rendelkeznek. Az Anonymus csoport szintén beleesett a csapdába, s a változások létrehozását egy “torkig vagyunk” perspektívából próbálják elérni, ahelyett, hogy emlékeznének rá: a béke a legfontosabb dolog az egész folyamat során.

Véleményem szerint az ilyen ego kifejeződések nem állhatnak útjába annak, hogy valaki kapcsolatba kerüljön és a vezetése alatt cselekedjen bármely felemelkedett léleknek, jelen esetben a Felemelkedett Mestereknek. Az Anonymus csoport bevonása a letartóztatások kapcsán, ahogy azt említettük, abból a célból történt meg, hogy az események híradásának csatornáiként szolgáljanak, se többként, se kevesebbként. Én személyesen nem látok negativitást a dologban, viszont ha valaki úgy hiszi, hogy a Felemelkedett Mesterek nem lépnének kapcsolatba egy csoporttal a korábban elkövetett hibáik miatt, az szíve joga, hisz mind különböző véleménnyel vagyunk egy-egy aktuális témát illetően. Így is, úgy is, ezek a változások mozgásban vannak, s ez mindannyiunk által elfogadott tény.

Csatornázta:© Wes Annac

April 27, 2012.

Copyright © 2012 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]

http://wesannac.com/

http://aquariuschannelings.wordpress.com

Translated by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa, Daniel

Fényvilág Press

http://fenyvilag.blogspot.com/

All Galactic Channellings and translations available at http://peacelovelove.blogspot.com/

http://www.galacticchannelings.com/

http://www.despertando.me/

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.
 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 8
Összes: 3062002
Hónap: 15238
Nap: 464