Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Fényközösségek alakulnak

Csatornázta: Holló-Szabó Julianna
2012 július 17. Budapest.

Ashtar Parancsnok jelentkezem, a Fény Galaktikus Szövetségének Konföderációjától.

Drága földi Testvéreink!


Sok félreértést eloszlatni van feladatom a mostani alkalommal.

Embertársaitok között akadnak sokan, akik úgy értelmezték a bejelentkezésünket, hogy most már minden szenvedéseteknek vége, és megérkezett a felmentő sereg. Félreértettétek azt, hogy az a kifejezés, hogy „esély a győzelemre”, egyenlő lenne azzal, hogy mi, kívülről jövők, meg tudnánk oldani a ti, földi gondjaitokat.

Újra jelezni szeretném, hogy a Fény Galaktikus Szövetségének Konföderációja, közös Galaxisunkon belül, a galaxis-szinten megtartott rendért, és a stabilitásáért felelős. Energiákkal dolgozunk. A diszharmóniát vagyunk hivatva kiegyenlíteni energetikai szinteken.

Sokan közületek csodavárásban és szenzációnak számító jelenésekben hisznek, és ezekre várnak. Tévedtek, Kedves Testvéreim!

Szemtől szembe megjelenni veletek még nincs engedélyünk az Atyától. De tudjatok arról, hogy egy más energia szinten veletek vagyunk. Akkor fogtok bennünket észlelni, akkor fogtok tudni velünk kommunikálni, ha felemelkedtek egy magasabb rezgésszintre. Akkor már teljesen természetes lesz a látványunk, és bíztok majd a belső hallásotokban. Nem célunk sem a rémisztgetés, sem a szenzációhajhászás, még akkor sem, ha kíváncsiságotok kielégíthetetlen. A hírek a leszállásainkról igazak, bár tárgyalásaink nagy része a vezetőitekkel ismét kudarcba fulladtak.

A Fény Galaktikus Szövetségének Konföderációja, azóta látogatja a bolygótokat, amióta világ a világ. Ez nem szabad, hogy csodaszámba menjen nálatok. Számtalanszor volt már példa arra, a történelmetek folyamán, hogy ami alatt ti nyugodtan szunnyadtatok az ágyaitokban, addig a Konföderáció kemény munkát végezve igyekezett stabilizálni a bolygó helyzetét, vagy akár a Nap kitörésének hatásait a Földre. Mostani missziónk a pozitron-energiák növelése, valamint a negatron-energia csökkentése a térségben. Ez a feladatunk. Minden, ami ennek a missziónak az érdekében történik, és nem hágja át a „be nem avatkozás” és a „szeretet” univerzális törvényét, azt megtesszük. Minden olyat, ami nem tartozik a tárgyhoz, azt mellőzünk.

A Konföderációnak nem feladata egyéni, saját sorsüzeneteket közvetíteni. Nem feladata az anyagi helyzetetek rendbe tétele, és nem feladata a problémákat egyéni szinten rendezni. Erre vannak más eszközeitek. Földi megbízottjaink közvetítik már felétek. Mi annyit tudunk tenni az érdeketekben, hogy beavatunk benneteket – csakis azért, mert képesek vagytok már a jelek fogadására – az Univerzumi Rend szabályaiba. Ezek a szabályok az Univerzumban közismertek, így nektek is tudni illik róla. Ennyit tudunk tenni értetek. A rendhez nektek érdemes alkalmazkodnotok, és aszerint, a továbbiakban cselekednetek.

A Földi Helytartóságra tett javaslatunk is azért történt, mert ti felemelkedtetek olyan szintre, ahol, már képesek vagyunk együttműködni. Nem azért működtök együtt velünk, mert mi beavatkoztunk az életetekbe. Ez nagyon fontos, hogy megértsétek! Magatoktól értétek el ezt a fejlettségi szintet és mi ennek örültünk olyan rendkívüli módon.

Szó nincs arról, hogy mi magunkkal rángatnánk titeket egy másik dimenzióba, vagy nektek magatokkal kell rángatnotok bárki mást egy másik dimenzióba akarata ellenére. Nem olyan közös felemelkedésről van szó, ahol boldog, boldogtalan követ majd titeket. A felemelkedés mindenkinek a saját ügye önmagával és az Atyával szemben. A közösségetek ereje abban állt, hogy elértétek az egyensúly megteremtéséhez szükséges, minimális tömeget és ezért az Atya, jóságának jeleként megadta az engedélyt egy sértetlen és aktív Tudatosságháló kifeszítésére a Kárpát-medence fölé. Ujjongó örömében mindannyiótoknak biztosította a lehetőséget a zavartalan kapcsolódáshoz. Ez rendkívüli kegyelem, de senkinek nem kötelező.

Az, hogy a Konföderáció felelős vezetőjeként, a szíriuszi küldöttség minden tagjával egyetemben a szívünkön hordjuk az ügyeteket, annak tudható be, hogy szoros testvériség áll fent köztünk és szívügyünk a ti sorsotok. Így, szólunk a népetekhez, személyes tudásunkhoz mérten és a Rend betartásával. Természetesen a döntés, a felemelkedés mikéntjében, a ti kezetekben van és semmi nem kényszer.

Tudjátok meg, tehát:

Az Atya, nagylelkű kegyelemmel viszonozta, azt a határtalan szeretetet, amellyel feléje fordultatok. Hálája szállt rátok, mert visszarezgett szívetekben az emlék arról a Szövetségről, amelyet veletek kötött. Felébredt bennetek küldetésetek tudata, mert emlékeztetek.

Emlékeztetek a Szent Szövetségre, amelyet az Atya a Szent Koronával veletek megkötött arra, hogy a lélek fényének irányításával uraljátok és alakítsátok az anyagot, a sorsotokat, a világ sorsát. Ez a dolgotok. Ez a ti feladatotok és küldetésetek. Helyettetek senki más nem fogja, mert nem is tudja küldetéseteket beteljesíteni. Csak ti végezhetitek el ezt a munkát a génjeitekbe, és a lelketek családfájába íródott kódok alapján, a világotok számára.

A MAG nemzettség fényes, ősi, önrendelkező előjogának adományát nem földi királyaitok, hanem szakrális Királyotok, maga az Atya adta nektek és csak Ő vonhatja vissza tőletek. Isten népeként a Fényből születtetek, mint ahogy az Atyai Fiú is a Fényből jött. Hitetek és erőtök a Fényből táplálkozik ősidők óta. A világ legősibb, még ma is élő népe vagytok. Őshazátok a Kárpát-medence, ahol ma is éltek. A világ legősibb és legszentebb élő nyelvét beszélitek még ma is.

A Szent Korona, a maga szakrális mivoltában, nem pusztán egy tárgy. A Szent korona szupra-perszonális (személyi érdekeket meghaladó) minőség. Rezonanciájának változása által pedig élőnek tekinthető. Tudnotok érdemes arról is, hogy a Szent Korona Minőség volt az első, aki az Atyai Tudatossághálóval kapcsolatot teremtve, megalkotta saját, újraéledő mását. Azt az Élő Minőséget, amelyet az Atya szánt nemzettségeteknek, és amelyet a történelem barbárjai megcsonkítottak. Az új Szent Korona az Atya felügyelete alatt van a MAG Nemzettségetek Égi Szanktumában és összerezonál a földi Szent Koronával. Gyógyítja a földit és helyreállítja a funkcióját. A Szent Korona újra teremtette önmagát és újból teljes fényességre tör. Ne aggódjatok a nálatok lévő Szent Korona hiányzó darabjai és a csonkításai miatt! Amit Isten megalkotott, azt ember el nem torzíthatja.

A Szent Korona példájára újul meg a ti nemzettségetek is. Nem annak erejével, hogy lehengereltek másokat és bebizonyítjátok a saját igazatokat, hanem csak egyszerűen, harc nélkül, saját magatok megújulása által. Vessetek ki magatokból minden szennyet és betegséget. Gyógyítsátok meg önmagatokat azáltal, hogy kapcsolódtok a közös Atyai Tudatossághálóra és alkossátok meg saját magatok égi, tökéletes mását. Ez a ti Szent Koronátok üzenete a nemzettségetek felé. Ne féljetek! Az Atya és a Szent Korona védelmét élvezitek! Nem eshet bántódásotok!

A megújulást mindenképpen önmagatokon kezdjétek. Hozzatok az életetekbe rendet. Rend az önmagatokba való nézéssel keletkezik. Ez tesz emberré. Titeket pedig a Fényből valókká. Ne azért tegyétek mindezt, hogy magatok jól járjatok. Azért tegyétek, mert jóakaratú szándékotok van a bensőtökben kialakított renddel. A belső fényből eredő rend az ERŐ. Ahol ERŐ van az hat is! Az ERŐ átalakít. Áthat titeket. Áthatja a családjaitokat, a kisebb közösségeitek, majd az egész világot. Ez a szándék vezesse a megújulásotokat!

Sziriuszi fényvárosaink olyan mikro egységekből állnak, amely egységeknek, - mindnek kivétel nélkül, - van egy szellemi és egy szakrális feje (egy férfi és egy asszony). A mikroközösség minden tagjának vannak jogai és kötelességei – természetesen az Univerzális Törvények tiszteletben tartása mellett. Az ilyen mikro fényközösségek minimum 3-10 főből állnak. A ti berendezkedésetekben ilyen mikroközösség a család.

A Szíriusz bolygó lakói is a Fénynemzettséghez tartoznak. A fénynemzettség szellemi és szakrális feje, legyen az mikro-, vagy makro-közösség, akkor válik a közösség fejévé, amikor alkalmas lesz a fényhozó szerepét betölteni. Képes lesz áldással megszentelni a közössége életét, és ezt a funkciót működtetni tudja (vagyis az áldás hatására, megújul, felemelkedik, és védelem alá kerül a közösség). Az ilyen közösségekre jellemző a határtalan egymás iránti elfogadás, bőség, jólét, örömben való létezés, tisztelet, szeretet, önzetlenség és adni akarás. Ti ezt ingyen kegyelemnek nevezitek, ahol a tagok a szív jóságából teszik a közösség javára a szolgálatot és nem ellenértékért cserébe. Addig nem lehet nagyobb fényközösségeket létre hozni, amíg mikroközösségeitek szintjén nem működik ez a modell.

A ti családjaitok sok esetben nélkülözik a fényt. Nem egymásért élnek, hanem egymásból. A szellemi és szakrális feje a családnak (édesapa és édesanya) nem tölti be a funkcióját. Egymással sincsenek összhangban, nem hogy képesek lennének a családot harmóniában tartani. A küldetésüknek és a kötelességüknek így nem tudnak eleget tenni.

Pedig rendkívül egyszerű, és kézenfekvő a megoldás! Tudnotok kell arról, hogy ha egy családban csak egyetlen fényhozó is létezik, az a család már megszentelt. Elkezdődik a szép csendes átalakulási folyamat. Ez törvény!

Édesapák! Hozzátok szólok! Ti vagytok családjaitok szellemi vezetői! Tiszteletreméltó Istentől való feladatra vállalkoztatok! Vajon ismeritek-e, betartjátok-e és tanítjátok-e az Univerzum Rendjét? Ismeri-e a közösségetek az Atya jóságos és Mindenható Lényét? Figyeltek-e arra, hogy a családotok minden egyes tagja tisztelje a többieket, kiváltképpen az idősebbeket? Ez törvény az Univerzumban! Figyeltek-e arra, hogy minden tag elsajátítsa a hagyományaitokban rejlő igazságokat? Ez a megtartó gerinc! Figyeltek-e arra, hogy a törvények ismerete nélkül egy tag se hagyja el a házat, és hogy vajon a saját családjaikban folytatják-e a hagyományt? Ha nem, akkor annak a családnak is ti vagytok a szellemi vezetője, mindaddig, amíg a fiatalok nem válnak képessé a feladatra. Ez is törvény! Figyeltek-e arra, hogy a család tevékenységének iránya az isteni és univerzumi rendet kövesse? Megteremtitek-e a család kereteit, az otthont, a bőséget? Megáldottátok-e valaha atyai áldással a gyermekeiteket, asszonyaitokat, az otthonotokat? Erre a szent feladatra vállalkoztatok akkor, amikor férfinak születtetek! Ez a szent kötelességetek cserében az Isten adta szent jogokért és az Atyával való Fényszövetségért.

Édesanyák! Most hozzátok kívánok szólni! Ti vagytok a családjaitok szakrális vezetői! Tudjátok-e, hogy asszonyságotok kiválasztásakor vállaltátok fel e szerepet? A Boldogasszonyi Minőséget örököltétek MAG lelketekben.Tudjátok-e hogy Istentől felruházott képességeiteknél fogva szakrális erőtök van?! Erőtök arra, hogy megszenteljétek a férjetek szellemi vezetésének aktusát! Megszenteljétek az ő életét? Megszenteljétek családotok minden egyes tagjának az életét azzal, hogy felajánljátok erőfeszítéseiket a Fénybe és kéritek az Atya áldását az életükre? Tudjátok-e hogy az étel, amit az asztalra tesztek a ti áldásotoktól lesz jó és megtartó? Az otthonotok, amelyet a szellemi vezető alakít a család köré, a ti gondjaitokra van bízva, hogy szent ölelésben részesítse a benne élőket? Szenteljétek meg szakrális hatalmatoknál fogva az otthonaitokat, a családjaitokat, és az élelmeiteket és magát az egész világot! Ti vagytok a kovász, amely csendesen átjárja a kenyér tésztáját és új minőséget teremt. Boldogasszony Anyánk a védelmében tart benneteket. Ti vagytok a család tengelye! Ha nincs erős tengely, a kerék sem forog! Örömötöket lelitek majd abban, hogy látjátok kinyílni a gyermekeiteket, boldogulni a férjeiteket és tudni, hogy mindez az Atyától és általa lett! Ez a ti szakrális feladatotok a Fényből! Ez a szent kötelességetek cserébe a szent jogokért és az Atyával való Fényszövetségért.

Gyermekek és családtagok! Hozzátok kívánok most szólni! Földre születésetekkor kiválasztottátok a testre szabott küldetéseteket. Egyetlen fontos feladatotok és kötelességetek, hogy e küldetést felkutassátok, abban a legjobban kiműveljétek magatokat, és e tudással segítsétek a fényközösségetek (családotok) munkáját! A család bölcseinek szárnyai alatt növekedjetek szeretetben és bölcsességben, mindaddig, amíg saját utatokra nem keltek. Mindvégig megőrizve a kapcsolatot a szülői házzal és velük továbbra is együttműködve, amíg át nem adják nektek, és ti át nem veszitek tőlük egy szép napon a stafétabotot. Ehhez jogotok van akkor, amikor a bölcsességetek fényhozóvá tesz benneteket. Addig is kötelességeitek vannak. Segíteni, támogatni és egyben tartani – nem szétherdálni – azt, amit a család bölcsei és a közösségetek tagjai a közösség javára egybegyűjtött. Tekintettel lenni a család minden egyes tagjára és támogatni őket a munkájukban és az életükben. Ez a támogató erő bizonyságot ad, és védelmet nyújt a közösségeteknek. Ha a család élére akartok kerülni, ám tegyétek meg! Előbb azonban bizonyítanotok kell abban, hogy ti adjátok a legtöbbet magatokból a közösségnek és alkalmasak vagytok a fényhozó szerepére. Nem egyszer, vagy kétszer egy életben, hanem hosszú, megpróbáló éveken keresztül. Amíg ezt a próbát nem álljátok ki, addig csak gyermekek vagytok és tisztelettel s főhajtással tartoztok a családjaitok bölcseinek. Ezek a jogaitok és kötelességeitek a törvény, és az Atyával kötött Fényszövetségetek alapján.

Abban a pillanatban, ahogy a megújult egyén működtetni tudja saját mikro közösségét fénynemzettségként - azaz, tesz a közösségért, gyarapítja és nem széthordja azt, amikor a többiekért él és nem a többiekből, - akkor mint egy újra megújuló energiabázis a fényközösség is megújítja önmagát.

A fényvárosaink alapegysége nem az egyén, hanem a mikro fényközösségek, a földi modellben a fénycsaládok. Több ilyen mikro fényközösség alkothat később nagyobbat…

Látjuk az igyekezeteteket apró közösségek kialakítására. Felülről tekintve legtöbbször fejletlen (nem megújult) egyének alkotják még e kezdetleges próbálkozásokat. Ezeket nem nevezhetjük még fényközösségnek Azon kívül pedig, az a tapasztalatunk, hogy ezek a közösségek azért születnek, mert mindenki valamilyen igénnyel érkezik oda: tudásért, energiáért, anyagi javakért, kapcsolatokért, információkért, szenzációkért, kíváncsiságból… és nem azért, hogy önmagából hozzon valamit a közösség javára… Sok helyen már vezetőt is választotok magatok közül. Egyet azonban értsetek meg: az lesz a vezetője egy ilyen közösségnek, aki a legtöbbet adja a közösségének és nem az, aki a legtöbbet elveszi, mint a ti világaitokban.

Nagyra értékeljük az erőfeszítéseteket és a jobbító szándékaitokat. Közös ismeretterjesztésre alkalmasak ezek a közösségek, de még nem tudnak fénynemzettségként funkcionálni. A fénynemzettség mikro fényközösségekből épül. Alapjaiból érdemes a fénynemzettséget megépíteni. Azt a munkát pedig mélyen magatokban, először csendben alkotva tudjátok elkezdeni. Csak ha megújultatok, lesztek képesek hatással lenni az Atyai Fényszövetség által az anyagra és a világotokra. Ekkor válhat belőletek szellemi vagy szakrális vezető. Addig meddő próbálkozás minden, amíg csakis fizikális erőt, és csakis emberi tervezést használtok.

A Szent Korona bemutatja nektek példáján keresztül, hogy megsértve, csonkítva, évekig elzárva és megalázva is tud megújulni és élő minőségként feltámadni! Kövessétek tehát az Atyával kötött Szent Fényszövetségetek zálogának, a Szent Korona Élő Minőségének példáját!

Ehhez kérem rátok az Atyának és Teremtő Anyánknak a Fényből jövő kegyelmét a megvilágosodásra és a kitartásra!
ASHTAR Parancsnok

 

http://atitoksikerkulcs.shp.hu

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Szélcsengő - Budapest

Nagyon örülünk, hogy Astar csatornázását külön nekünk Magyaroknak is tudja valaki fogadni. És örülünk a többi fordított anyagnak is, mert eddig csak angolul olvastam a galacticmessages.com oldalon, és így tudom ajánlani másoknak is.
Örülnék, ha ismeritek a Földi Mennyország oldalt. Ha nem, akkor ezen a néven megtaláljátok. Egyszerűen kihagyhatatlan.Továbbá B. Kovács Judit oldalát,- omah.extra.hu - aki megírta Judás Ev-Angel-Iuma könyvét, mint az égiek üzenetét, kifejezeten a Magyar népnek, amely akár, mint egy ma íródott biblia a mai nép nyelvén. Megismerhetjük küldetésünket Atlantiszig visszamenőleg, és történelmünk eltitkolt múltját az angyalok és Jézus tiszta üzenetiben.

 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 9
Összes: 3062972
Hónap: 15212
Nap: 565