Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Fiastyúki Felső Tanács 2012-03-15

 
Fiastyúki Felső Tanács:
A Földön az események a felemelkedő kivilágított mintákkal összhangban jelentkeznek

2012. március 15.© Wes Annac


The Pleiadian High Council: The Events on Earth are Manifesting in Accordance with Emerging Lighted Templates
Mialatt a titokzatoskodó társaságok és szekták, melyeket illuminátusokként ismertetek meg, elérik végüket és teljes összeomlásukat, még mindig tovább dézsmálnak előre saját sötét napirendjeikkel, mintha még mindig olyan pozíciókban lennének, hogy meghatározzák, mi történjék a Földön. Valóban nincsenek [abban a pozícióban], és értesítettük őket erről számtalanszor, és az üzenetről nem tűnik úgy, hogy figyelembe vették volna.

Ez rendben van, hiszen akár megértik ezt az üzenetet és belemerülnek, akár nem, a Földön ez idő tájt előforduló események magukért fognak beszélni. Kényszerítik őket, hogy leköszönjenek egy mindig növekvő számban, és valóban e 2012-es év kezdete már sok olyan dolgot lát megvalósulni, melynek megtörténtéről meséltek.

Mint mindig, minden lehetségest elkövetünk a mi pozícióinkból, hogy meglássuk, hogy az illuminátusok leleplezése és az azt követő szabadságotok megvalósításra kerül közösségként, oly simán haladva, amilyen simán lehetséges, azonban természetesen lesz néhány nehézség és hátráltatás, mint ahogyan mindig is volt. Azokkal a szövetségesekkel, akik jelenleg helyükön vannak, dolgozunk világotokban minden szögből, és hogy úgy mondjuk, minden követ megmozgatunk, és magabiztosak vagyunk, hogy bármilyen lehetséges hátráltatás, vagy késlekedés időben előre meghatározható, kiszámítható, és kellően lehet gondoskodni róla.

A játszma e kényes állomásán, biztosítanunk kell, hogy a sok változás, melynek előfordulására mind vártunk, valóban megtörténik akkor, amikor elvárják. Bolygótok hatalmas lépéseket ér el a felébredésben és az energiák felölelésében Gaia felszínén, melyről megfeledkeztek, és elnyomták oly nagyon sokáig, és mint ahogyan ez természetesen történik, az eseményeknek felszíneteken el kell kezdeni átalakítani és megváltoztatni [bolygótokat], hogy alkalmazkodjon és illeszkedjen a Világított modellhez, mely most emelkedik fel Gaia magjából a felszínére és légkörébe a körös-körül drága felszíneteken felállított energiakapukon keresztül.

Ismételten, a sötétek világotokban még mindig előre fosztogatnak saját napirendjükkel, melynek többsége már kudarcot vallott, és fog vallani. Állandó alap gondolkodásmódjukkal foglalják el magukat, hogy túljárhatnak az általuk érzékelt ellenségük eszén, és hogy előnyre tehetnek szert ebben az egész forgatókönyvben, melyet eléjük raktak. Tudatták velük, hogy számukra az időnek el kell érkezni, hogy nemcsak leköszönjenek, hanem szembe is nézzenek az emberiséggel azért, amit mindnyájatokkal tettek.

Természetesen észben kell tartani e lelkek perei alatt, hogy megtestesülésüknek világotokban pontosan az volt a célja, hogy a kollektív alacsonyabb rezgéseiteknek egy mértéket adjanak, melyet ti jelenítettetek meg a Földön oly nagyon sokáig.

Feltételezni, hogy minden sötétség, melyet tápláltak a Földön oly nagyon régóta, csupán a kérdéses lelkek, vagy az annunakik hibája lenne, az megtagadása lenne a felelősségnek Teremtés és az energiák iránt, melyeket ti magatok jelenítettetek meg [manifesztáltatok], mialatt a Földön voltatok.

Természetesen most láttok neki, hogy túlnőjetek az alacsonyabb rezgéseken, melyeket tápláltatok, és most ismeritek fel őket igaz természetük okán, és észrevettük, hogy közületek sokan vizsgáljátok az illuminátusok által elkövetett tetteteket, és felismeritek, hogy a különféle dolgok, melyeket űztek annak a szövete ellen, ami jó és tisztességes, és nem esünk túlzásba egy cseppet sem, amikor azt mondjuk, hogy minden, amit hallottatok arról, amit az illuminátusok tesznek, ti magatok is megtettétek, mialatt az alacsonyabb rezgéseket laktátok.

Az alacsonyabb dimenziós élmény épp ilyen: alacsonyabb dimenziós. Élményetek során bármikor, ti mind választhattátok volna a Szeretetet a gyűlölet és az elkülönülés felett, és kollektívan elkezdhettétek volna meghaladni az ilyen káprázatokat [illúziókat], azonban az energiák, melyeket már megjelenítettetek, még nem követeltek ilyen kollektív felébredést, hiszen lényegében visszatartottátok magatokat azáltal, hogy megjelenítettétek és folyamatosan tápláltátok az alacsonyabb rezgéseket.

Hála [az égnek], időtök ezen időszakában az energiák a kollektív felemelkedésre és felébredésre most válnak elérhetővé és általánosságban ez az egész élmény, és ennek felemelkedési jellegei sokkal csodálatosabban haladnak, mint amit előrebocsátottak.

Ezt mondjuk, mert ti magatok segítettétek át a Gaia Fényrácsán keresztül megjelenített Szerető és tiszta energiák többségét, és mialatt az eredeti minták az ilyen energiákhoz a felsőbb birodalmakból származtak, és származnak, csakugyan, mindnyájatok mintái energiák, melyeket a felsőbb birodalmakból készítettek mesterien, és jóindulattal elfogadtátok őket, és egyesítettétek az energiát, és [tölcsérként] ontottátok ezt önmagatokon keresztül azóta mindvégig drága Gaia Fényrácsát táplálandó.

Ahogy ezt teszitek, a rávilágítást és az érzékelt bukását az illuminátusoknak nagyban támogatták, így sokkal könnyebbé vált. Természetesen hallottátok, hogy az illuminátusoknak csupán azt engedték megtenni, melyet ti, közösségként megengedtetek nekik elvégezni, és részetekről a hajlandóság az alacsonyabb rezgésszintű bármilyen formájukban lévő kötések teljes szétszakítására, az alacsonyabb energiák táplálásának megszakítását szolgálja, melyet véghezvittek az illuminátusok fejei és különböző alsóbbrendű asztrál lények, melyek sok lélekből táplálkoztak a Földön oly nagyon sokáig.

Maradjatok meg erőfeszítéseitekben, és ha ez egyáltalán lehetséges, növeljétek meg őket, szaporítsátok azokat az alkalmakat Életetekben, amikor boldognak érzitek magatokat, békében, és legfontosabban, stressz nélkül. A stressz az egyik leginkább uralkodó formája az alacsonyabb dimenzióknak és az egyik legmeggyőzőbb is, hiszen a stressz bármikor felbukkanhat, és meggyőz titeket, hogy érezzétek energiáját azáltal, hogy azon oldalatokhoz fordul, mely a tiszta logika, a tiszta értelem és okoskodás.

Elmétek e részei figyelni fognak az üzenetekre, melyeket átadnak nektek, akár a Szeretetet érzitek, akár a félrevezetést, és sok esetben, azok az üzenetek, melyeket arra szántak, hogy a legnagyobb stresszt éreztessék veletek, szintén olyan üzenetek, melyek logikátoknak, racionális ego által vezérelt elméteknek a legjobbnak tűnik.

Ez azért van, mert az elmének és az egonak nem kell éreznie a Szeretet felemelkedettebb energiáit a boldogulásához, azonban valóban boldogulnak a stressz és frusztráció [kudarcérzet] sűrűbb energiáin, mert az elmét és az egot hatványozottan alkalmazzák a stressz és kudarcérzet ilyen ideje alatt.

A számos törekvés egyike, melyet az illuminátusok tesznek világotokon az elkerülhetetlen elkerülésére az, hogy egy nagyobb, mérgezőbb elegyet adnak a vegyi sávok [chemtrail] keverékéhez, melyet létrehozattak [a főáramlathoz tartozó tudósok által el nem fogadott] tudósaikkal.

Ahogy sokan tudjátok, Gaia gyönyörű felszínének sok területén a vegyi sávokat többé nem engedik meg, és ezt az együttes Szerető energiák mérik, melyeket megjelenítenek és elvisznek Gaia Fényrácsának helyi területeire, amelyeket felállítottak az ilyen területek légköri energiakapuin belül. Még mindig van néhány terület, ahol e vegyi sávokat sikeresen permetezik, és ezt a kollektív sűrűség jeleníti meg [manifesztálja] az olyan helyeken, melyek az ilyen dolgok megtörténtét megengedik.

Mint mindig, ha ez rajtunk múlna, egyszerűen alkalmaznánk a kollektív Szeretet megjelenítését más területeken, az ilyen vegyi sávok meggyógyítására, azonban higgyetek nekünk, drága lelkek, míg teljesen nem tudjuk eloszlatni az ilyen területek vegyi sávjait, mindig nagyon keményen dolgozunk láthatatlanul az ilyen térségek egeiben, meggyógyítva a vegyi sávokat, összhangban azzal, mely megtehető a területen megjelenített együttes [kollektív] Szeretettel.

A sötétek az elegyhez sok különféle mérgező és ártalmas alkotóelemet adtak többféle időkben. Meglehetősen merésszé váltak legutolsó próbálkozásukban a vegyi sávokat illetően, és valóban, mostanában számtalanszor vakmerő mértékeket vettek fel, ahogy lassan de biztosan felismerték, hogy igazán „leszámoltak” velük, és úgy érezték, hogy ennyi bajt és pusztítást kell okozniuk kivonulásukkor, még ha a távolról sincs megengedve nekik, hogy többé ilyet tegyenek.

Legutóbbi próbálkozásaik puszta merészség, a sok sugárúton egy kicsit humoros, hiszen tudják, hogy nem képesek ilyen dolgokat tenni, és mégis még mindig megkísérelnek ilyeneket elkövetni, mintha némi vakszerencsével, megengedik majd nekik, hogy azt tegyék, melyről számtalanszor és számtalanszor értesítették őket, hogy nem fogják megengedni.

Maga Gaia is, sok más dolog elvégzése közepette, megmutatta nekik, hogy többé nem árthatnak Neki, és hozzánk folyamodott, nagy segítséget nyújtva nekünk a vegyi sávokhoz hozzáadott mérgező elegy legutóbbi adalékának megsemmisítésében. Valahányszor az eredeti tervet létrehozták a vegyi sávok okán, tudott volt számukra, hogy ismételten, csupán annyi kárt tudnak okozni, amennyit megenged bármely terület kollektív tudata.

Ilyetén, a mérgeket először a minimumon tartották, mivel tudták, hogy nem engednénk meg azt, mely túl nagy kárt okozna, hiszen ez mindnyájatok szabad akarata ellen való a felszínen, akik nem jelenítettek meg elég kollektív sötétséget és sűrűséget számukra, hogy végrehajtsanak olyan tetteket, melyeknek végrehajtását óhajtották.

Most, ahogyan nyilvánvalóvá tették, valóban nem képesek kontrollálni, milyen határvonalakat helyeztek eléjük. Úgy érzik, nem tudják meghaladni az ilyen korlátokat, egyszerűen azért, mert képesek voltak szárazon megúszni oly sokat, mialatt lelkek nemzetékeit csapták be, akik nem ébredtek fel, és kifejlesztettek egy eredő ego komplexumot, önmagukat istenekként érzékelve, és a fel nem ébredt lelkek irányítóinak észlelve, akiket biztosítottak, hogy kevesebbek, mint ők maguk.

A területek polgárai, akik a vegyi sávjaiktól való tisztítást megkapták, mostanra valószínűleg észrevették, mikor permetezik az ilyen vegyi sávokat, és azt követően mikor tisztítják fel azokat. Azok számára, akik talán még nem ismerték fel, hogy ez hogyan néz ki, nagy örömünkre szolgál magyarázatot adni.

Ennek megtétele során, ki kellene jelenteni, hogy Gaia egének szinte minden területét jelenleg csillaghajók és más anyahajók foglalják el, a legutóbbi dátum Kozmikus Kalendáriumotokkal mentén elmúlt, mely látta a megérkezésünket és megerősítésünket közülünk még oly sokunk részéről és hajóink részéről egeiteken, a világotokra elérkező eseményekre való felkészülésben.

Sok különböző Világított hajó, szervezet és lélek van a Föld egein sok különféle [Világított] oknál fogva, és közülünk sokan hajtunk végre tisztító és gyógyító munkát egeiteken és légkörötökben, mialatt „várakozunk”, és mindent megteszünk, amit tudunk a mi helyzetünkből, hogy elérjük azokat az eredményeket, melyeket megígértek és melyek irányában oly sokan dolgoztak.

A tisztító módszer egyikét a vegyi sávok meggyógyítására a kipermetezésükkor hajtjuk végre, és higgyetek nekünk drága lelkek, tudjuk azonnal bármikor, mikor permetezik ki e vegyi nyomokat, vagy általánosságban, mikor tesznek sötétjeitek bármit, hiszen nagyon közelről megfigyeljük őket ez alkalommal, hogy bebiztosítsuk, hogy semmilyen próbálkozásuk se arasson sikert, hogy Világított terveink előrehaladását megakadályozzák a tervezett időkeretben.

Ahogyan előtte említésre került, nem jelenítünk meg Világított, vagy Szerető energiákat, mely látja az ilyen vegyi nyomok szétoszlatását, inkább sok felemelkedett technológiánkat alkalmazzuk, hogy a mindnyájatok által megjelenített [manifesztált] Világított energiákat áthozzuk, hogy szétszórjuk egeiteken, egy különleges és fejlett módon alkalmazzuk az általuk kibocsátott vegyi nyomok és más szennyező anyagok szétoszlatására és kitisztítására.

Az említett tisztításban részesülő területek lakosainak ez egy szinte ködös, felhőszerű és átlátszó fehér energiasugárnak fog látszódni. Az ilyen anomáliákat kimagyarázták világotokban azelőtt, hogy tovább alkalmazzanak egy tudatlanságot arról, hogy valójában mik az efféle felhőszerű sugarak, és céljaik mik egeiteken.

Mint mindig, féligazságokat nyújtottak nektek, és arra tanítottak, hogy elhiggyétek, hogy bármi, ami világképetek természetes megértésén kívüli lenne, annak illeszkednie kell a tudásotok korlátozott területébe, és mint ilyen, bármi belökhető az ilyen korlátozott tudás területébe.

Ez az energia látható az idő legnagyobb részében, hiszen azok számára, akik tudomással bírnak a vegyi sávokról, és arról, valójában mik, számotokra szeretnénk, ha látnátok, tudnátok, és felismernétek, hogy a területeken a vegyi nyomokat szétoszlatják. Ismételten, ez a cselekedet összhangban van azzal, milyen Világított cselekvéseket lehet megtenni bármely adott térségben. Időnként ezt az energiát elrejtik, azonban mindazonáltal észre fogjátok venni a vegyi sávok szétoszlatását és a következő eltűnését egetekről.

Noha a vegyi sávokat használták, hogy szétterjedjenek és keresztezzék az eget, most eloszlatják őket, mintha egyszerű kondenzcsíkok lennének, és észre fogjátok venni időnként a világított felhőszerű energia sugarat a vegyi sávok körül, őket szétoszlatni, és biztosítva azt, hogy nem szennyezik légkörötöket és levegőtöket.

Bármely lelkek megingathatatlan fontosságú kollektív tudatának szabad akaratán kívül Gaia felszínének bármely területén, az is fontos, hogy megkapjuk a megfelelő mennyiségű és tisztaságú energiát bármely adott területen, hogy képesek legyünk az ilyen feladatok végrehajtására, hiszen Szabad Akaratotok megsértésének minősül saját Világított energiáink megjelenítése egeitek megtisztítására, hiszen valóban, ennek megtétele nem tisztelné megfelelően az ilyen területeken az általatok megjelenített Teremtő mértékeket.

Területeteken a Világított energiák érzékelése és megjelenítése okán, ha érzitek, hogy tisztító munkát végeznek, egyszerűen próbáljátok meg átérezni és kifejezni pusztán a legtisztább érzéseket és az Isteni Szeretet kinyilvánításait, melyeket magatokban hordoztok.

Egyszerűen adjatok elő egy jótettet, vagy szépen mosolyogjatok valakire, ez fogja látni másokban az energiákat új erőre kapni, hogy így mondjam, és az ezt „továbbadó” gondolkodásmóddal az egyén legalább elkezdheti a tisztább és boldogabb energiák behozatalának folyamatát az ilyen helyi térségek kollektív tudatába. Mint mindig, a Szeretet és összhang [harmónia] az, ami szükséges az ilyen célok eléréséhez.

Emlékezzetek, hogy minden alkalommal, melyben bírtok a benne rejlő választással, hogy mit jelenítetek meg, és a különböző célokat hogyan éritek el, melyeket elrendeztek személyes életetekben, az illuminátusok megvilágításában és a következő evilági szabadságban.

Mennyei Teremtők vagytok Földi trónusotokon ülve, és igazán elhatározva és megjelenítve [manifesztálva], hogy mi történjen, és ez hogyan történjen meg. Mennyei Anyátok és Atyátok tiszta és Szerető energiájával feltöltve magatokat, semmi sem fog megállítani titeket döntő és nagyban megbecsült segítségetekben a tiszta energiák megjelenítésében, mely látni fog titeket jobban képesnek lenni segíteni megjeleníteni mindent, mely irányában dolgozunk. Szeretünk mindnyájatokat oly nagyon mélységesen, és veletek leszünk a Föld felszínén, és hogy pontosan mikor történik ez meg, azt most határozzátok el [együttesen], ebben a bizonyos pillanatban.

Köszönöm a Fiastyúki Felső Tanácsnak.
Csatornázta: © Wes Annac


WesAnnac.com


http://aquariuschannelings.wordpress.comTranslated by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa


http://fenyvilag.blogspot.com/

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.
 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 8
Összes: 3062983
Hónap: 15211
Nap: 565