Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Fiastyúki Felső Tanács 2012-04-01

 Fiastyúki Felső Tanács:
Eltitkolt felfedések és a közelgő változások


2012. április 01.


© Wes Annac
The Pleiadian High Council: Suppressed Revelations and Impending Changes


Folyamatosan naprakész ismereteket hallotok azoknak a leszereléséről, akik elvennék tőletek szabadságotokat egy pillanat alatt, ha megengednék, és ennek közelgő folyamata valóban olyan harmonikus és békés, amilyennek ennek megtörténtét megjósolták. Ti mind őrzitek a kulcsot, azt illetően, hogy milyen békésen játszódik le ez a törekvés, és hogy milyen kicsi zűrzavart jelenítenek meg [manifesztálnak] gondolataitokon és érzelmeiteken keresztül, látván a felfedések kezdetét valóra válni.

Számítunk arra, hogy az emberiség általános izgatottsági és stressz szintje lényegesen megnövekszik a kezdeti bejelentések folyamán, és ez annak a köre miatti, melyet tettek, és amiről értesíteni fognak benneteket messze felülmúlja a leginkább történelmi események legtöbbjét, mely általánosan a világ figyelmét megragadta.

Amit e ponton tesznek, az olyasmi, melyet világotokban nem hajtottak végre oly nagyon régóta, és míg számos zsarnoki vezető bukott el a hatalomtól világotokban történelmetek sok civilizációjában, a terjedelem, melyre e jelenlegi sötét lelkeket lecsökkentik a jóért, mutatja azt, hogy a Fényhányados a földön valóban változást hoz, és akár birtokol az egyén egy feltételezett intelligenciát és jogot, hogy bármely bolygó köznépét manipulálja, akár nem, a felébredés, mely végül megtörténik minden világnál, mindig azt fogja szolgálni, hogy megmutassa, hogy a Fény lesz mindig az az „uralkodó”, átalakító erő, mely az összes – mind személyes mind planetáris – kiegyensúlyozatlanságot kiegyenlíti oly nagyon sok szinten.

Az az Isteni segítség, melyet ez alkalommal adnak, messze felülmúlja azt, melyet elvárnátok. Minden egyes szinten dolgozunk, és számos fizikai szinten a Földön most kezdtek el hallani a sok szövetségesünkről a helyén, akik névtelenek maradtak, azonban akik maguk mind dolgoztak, hogy a valódi, törvényes változást előidézzék fizikai valóságotokban, mely megkívánt és szükséges volt.

Hallottatok a változások Isteni és égi jellegeiről, és hogy mi történik jelenleg -  habár egy bizonyos terjedelemig – és a különböző leleplezők megosztják azt, amit ez időben tudnak, valamint elkezditek meglátni az igazság elhallgatásának Megvilágítását is, melyet szándékosan követtek el a Földön. Azok, akik ismerik az igazságot, figyelmen kívül hagyják a parancsokat a vezetőktől, és kilépnek a sorból az igazságtalansággal a legjobb esetben, és megtörik a titkosság fátylait, melyet tápláltak és kikényszerítettek a félelmen keresztül.

Mindazoknak, akik a forradalmi dolgokról tudnak, nem engedik meg, hogy beszéljenek, légből kapott okoknál fogva, amikor a valódi okok az oly sok dolog elhallgatása mögött az irányításért valók, és hogy fenntartsák az elit osztály és egy feltételezett „jobbság” táplálását a sötétjeitek részéről, [inkább] mint az emberiség többi részéről.

Azt a sok forradalmi dolgot, melyről hallottatok, sokkal régebb óta hallgatják el, mint amit talán gondolhattok, és azt mondhatnánk, hogy a „Star Trek” valóság az 1940-es éveitekre valóság lehetett volna valójában, azonban a sok forradalmi tudósotok részéről a sok dolog bizonyos elgondolásait és találmányait – melyeknek többségéről sosem hallottatok – vagy szándékosan eltitkolták, vagy betáplálták a hadiipar komplexumának programjába, ahol az ilyen információ titkosított maradt, azon lelkek kivételével, akik érintettek voltak az ilyen projektekben, kik most tömeges számban jönnek elő azzal, amit tudnak, és amit megtapasztaltak.

Számos fel nem ébredt és észlelő lélek világotokban egyszerű áltudománynak és ál-lelkiségnek látja a felemelkedett lelkektől és tanácsadóktól való útmutatás csatornázásának gyakorlatát, valamint a koronacsakrátok hatalmával az asztrál utazást, azonban a katonaságotok által bevezetett sok program meg fogja mutatni, hogy a legintelligensebb emberek felfedezték és alkalmazták az ilyen módszereket a különböző hathatós országok állítólagos „védelmére” évtizedek óta.

Melyeket ingyenes / szabad energia alapú találmányokként ismertek legújabban, léteznek az 1930-as évek óta, és sok kultúrában a jelenlegi társadalmatokat megelőző idők óta. Az ilyen találmányok terveit [modelljeit] és mintáit sokak előtt bemutatták, és míg az ilyen történéseket és a róluk való tudást ma eltitkolják, sok feltaláló forradalmi találmányait ismételten elhallgatták a „nemzeti biztonság” okainál fogva, és sok esetben a különböző hadiipar komplexum projektjeibe öntötték be, valamint világotok elitjei használták és élvezték, és csupán világotok elitjei.

Az ilyen dolgok létezését titokban tartották, míg a csúcs elit osztályok használták saját előnyükre, és az ősi módoknál tartottak meg benneteket saját árucikkeitek és szükségleteitek előállítására, melyből az ilyen elit lelkek pénzt tudnak előteremteni, mialatt ők maguk jobb alternatívákat használtak.

Most, pontosan az ilyen forradalmi találmányok létezése az, melyek igazán közel vannak majdnem egy évszázada jelenlegi kultúrátokban, és hozzáférhető volt sokkal bőségesebben múltatok előző civilizációiban; e találmányokat elkezdik megismertetni, míg oly nagyon kevés ismert e forradalmi találmányokról, melyek valóban megváltoztatják Életeteket, ahogyan azt együttes [kollektív] és egyéni léptékben ismeritek, amikor előtérbe kerül a leleplezések és felfedések megkezdése – ahogyan valóban ismertté válnak számotokra – mélységeiben fogtok hallani a találmányokról, és meg fogják mutatni nektek e felfedezéseket, és hogy hogyan párosulnak tudatotokkal annak megtermelése érdekében, melyre szükségetek van.

Ez a legfelemelkedettebb technológiák természete, és a tudattal / tudatossággal [a technológiával] párosulva ez olyasvalami, melyet épp kezdtek felismerni és ismét átengedni a főáramlat világotoknak. Világotokban az elit lelkek az ilyen technológiákat maguk alkalmazták, mivel önmagukról azt feltételezték, hogy ők az egyedüli méltó lelkek, hogy használják az ilyen találmányokat, és hasznot húzzanak belőlük, azonban amikor az idő elérkezik, képesek lesztek alkalmazni, kipróbálni és magatoknak megtartani az ilyen felfedezéseket, melyek meg fogják változtatni azt az Életet, amit egy tömeges léptékben megismertetek.

Különösen azokat a találmányokat, melyek táplálékot termelnek, és menedéket nyújtanak oly nagyon sok más dolog mellett, egy kényelmes élet fenntartása érdekében, teljesen ingyen, az ilyen technológiák birtoklását, szabvánnyá teszik, valamint elérhetővé válik majd Drága Gaia felszínén minden egyes lélek számára.

Gaian az egyes fajok szenvedésének pontos részleteitől függetlenül, mindnyájatokkal rosszul bántak számos ponton történelmetekben, mialatt a paraszt és „szegény emberek” álruhája alatt tartottak, és szándékosan szegényítettek el, míg azoknak a zsebei teltek meg folyamatosan, akik a méltánytalan adórendszeren és a gazdagság folyamatos elszívásán keresztül elnyomtak benneteket, melynek elérhetőnek kellene lenni a nyilvánosság számára, és melyet okkult eszközökön keresztül törvénytelenül loptak el a nyilvánosságtól.

Mivel szándékosan tartottak a szegénység állapotában, mialatt célba vettek, hogy a szegénység állapotaiban legyetek, számos technológiát és a gazdagság állapotot kell átadni, mely több mint pótolni fogja a szegénység szélsőségeit, amelyet oly nagyon régóta tapasztaltatok.

A szegénységben küszködők karmikus tapasztalásai a lezárásukhoz közelednek, mialatt oly sok lélek lesz, kik azt választják, hogy eltávoznak a Föld felszínéről, mielőtt a legjobban megfigyelhető változások megkezdődnek, azok a lelkek, akik leginkább a szegénységben Éltek, kik elhatározzák, hogy Gaia felszínén maradnak, olyan csodás jóvátételekben fognak részesülni szenvedéseikért. Az Élet és létezés szegény állapotait, melybe őket küszködni kényszerítették, drámaian és gyorsan megváltoztatják majd.

Írnokunk sok nyugtalanító eszmecserét figyelt meg az interneten sok szegényebb ország szegénységének folyamatos állapotairól. Ezért hajtogatjuk, hogy a tömeges gazdagság programjainak megérkezésével bármely megtestesülésben, vagy besorolásban, azok az egyének, akik szeretnének ilyen emberbaráti [humanitárius] tervezetbe bocsátkozni, gondoskodnak majd a Földetek felszínén a legszegényebb országokról, melyeket észleltek, amelyek egy kényelmes életstílust fognak átélni minden egyes léleknél, akiket – ismételten – rákényszerítettek, hogy szinte a semmiben küszködjenek.

Előre látjuk most, hogy a tiszta víz puszta feltűnésével számos harmadik világbeli ország sok falvában, valamint a sok emberbarát [humanitárius] lélek megjelenésével, akik végrehajtják a tömeges szétosztását az ételnek, víznek és a sok technológiának, mellyel megtisztelnek benneteket, azok a lelkek, akik ilyen szegénységet éltek át, egy örömteli felemelkedést tapasztalnak majd meg az összes korábbi felfoghatatlanul nehéz környezetükből. A sötétség és sűrűség hálózatai / rácsai drága Gaian lényegesen összezsugorodnak az ilyen dolgok átadása során az ilyen lelkeknek, mert boldogságuk oly csodálatos módokon kezd el betáplálásra kerülni drága Gaia Fényrácsába.

Amint e történéseket ezek a lelkek megtapasztalják, ezt követően Gaia felszínének minden egyes területe, melyet szegénységben tartottak, függetlenül attól, hogy „milyen szegénységben” tartották, az ilyen térségek lelkei egy felemelkedést fognak tapasztalni, mely először fokozatosnak fog tűnni folytatólagosan, és a sok megdöbbentő bejelentés miatt, melyeket rutinosan sugároznak és újra sugároznak, hiszen mindenbe beivódik.

A terjedelem / kiterjeszkedés és az együttes [kollektív] növekedés, az ilyen bejelentések során, alatt és után, a Fényhányados hatványozott növekedését fogja átélni, a jelenleg szegénységgel sújtott területek Fényhányados emelkedésével együtt, mely térségek – ismételten – szintén megtapasztalnak egy ilyen felemelkedést.

A munka fogalma – nem a milliárdos vállalti vezetők [CEO-k] zsebének megtömésére, hanem bolygótok népe számára a világotok állapotának megjavítása– sok embert fog ösztökélni és bevonzani a különböző emberbaráti [humanitárius] tervezetekbe, melyeket elindítottak, és el fognak indítani Földetek felszínén. Mindnyájatoknak lesz választása azt illetően, mely projektbe szeretnétek bevetni energiáitokat, és melyik Világított törekvésbe szeretnétek bevonni magatokat felszíneteken, mert – higgyetek nekünk drága lelkek – oly sok tervezet lesz, és mindnyájatokat olyan elfoglaltan fognak tartani világotok rendbehozatalával, és jobbá tételével, mely mindegyikőtöket felemelkedni lát majd Gaia felszínével együtt.

Előre látjuk, hogy az emberiség egésze meglehetősen elfoglalt lesz, és figyelemre méltó, hogy a lustaság és az önteltség ködös fátylait, melyek a legtöbb lelket kanapéjához és televíziójához odakötött, csodásan fellebbentik az emberiség tájékoztatásával a kezdeti szakaszokban, és ti mindnyájan a folyamatosan átküldött tiszta energiákra inkább lesztek feltöltöttek és érzékenyek, hiszen ahogy kitesznek benneteket közösségként a tudás és betekintés új világképeinek [paradigmáinak], önmagatokon belül mélyen a lélek és felemelkedés minden jellegének Egyetemes emlékezetére kezdtek el szert tenni, mely összekapcsol az ilyen dolgokra való emlékezés kezdetével, melyet a kezdeti bejelentések fognak elhozni számotokra, és tudjuk, hogy élvezni fogjátok ezt a váltást, ezt a lökést a tudatban / tudatosságban közösségként és egyénként is.

Ez épp megmutatja majd nektek, milyen hathatós az együttes megjelenítési [manifesztálási] hatalmatok / erőtök; tény, hogy a bejelentések folytán tudatváltásotok / változásotok a tudatosságban a tudatos érzékelésetek felemelkedését tapasztalja majd a tisztaságban.

Visszatérve a sok tervezet megbeszéléséhez, melybe belefogtok közösségként helyi, állami, nemzeti és nemzetközi szinteken, az előforduló tervezetek többsége Gaia felszínének a sűrűségektől történő megtisztításával kapcsolatos, és melyeket e sűrűségek megjelenítettek.

Lesznek földi változások, ahogyan azt előre jelezték, azonban segíthetünk Gaianak az ilyen földi változásokat véghezvinni olyan tömeges pusztulás nélkül, melyet mások megjósoltak. Sokan a felemelkedett forrásoktól való ilyen érzékelt ellentmondásokat a különböző írnokok hibájának feltételezik, és ez egyszerűen nem így van.

Mialatt nagyon eltérő és különböző felemelkedett Szervezetek vagyunk, igenis rendelkezünk eltérő elméletekkel azt illetően, hogy az események hogyan fognak lejátszódni a Földön, hiszen valóban, az egyéniség még mindig fenntartott a felemelkedettebb birodalmakban [egy bizonyos fokig] és a dolgokról alkotott eltérő véleményeket még mindig megtartják, míg felismerik az Egy jellegét, hogy mi mind igazán elhagytuk az ilyen érzékelt eltéréseket a véleményekben.

Vannak Földet segítő Világított lelkek és szervezetek ebben az időben, akik igenis másoktól eltérően gondolnak és látnak előre ügyeket a Földön, sőt még vannak felemelkedett lelkek egyazon Világított szervezeteken belül is, akik különbségekkel bírnak a közelgő földi változásokról alkotott véleményben, sok más dolog közt.

Ismételten, vannak felemelkedett dimenziós lelkek e szervezeteken kívül, akik igenis érzik, hogy amikor a földi változások elérkeznek, nem kellene alkalmaznunk technológiánkat, hogy csillapítsuk a károkat, és inkább benneteket, drága lelkek vigyünk el a Belső Földbe, és csillag- és Anyahajóinkra, amíg a tisztítás megtörténik. Vannak közülünk olyanok, akik azt érzik, hogy a károkat enyhíteni kell az együttes élmény kedvéért, és az alacsonyabb rezgésekre való emlékezés érdekében, melyeket megjelenítettek, amelyek előidéznének és elő fognak idézni ilyen földi változásokat, akár súlyosak a károkban, akár nem, azonban bármely módnál egy döntő tényező a helyén marad, és ez az, hogy közületek mindegyikőtöket biztonságban fognak tartani, és magatok nem fogjátok megtapasztalni a Föld változásainak súlyosságát.

Szeretnénk megismételni, amit épp most mondtunk, mert fontos annak az értelmi összefüggésében, hogy milyen sokan fogják elolvasni ezt az üzenetet a Föld változásaira vonatkozóan. Egyik forgatókönyvben sem fog bántódásotok esni – akár enyhítik a károkat, mégis még mindig megtapasztalásra kerül egy kisebb léptékben, annak érdekében, hogy közösségként megtapasztaljátok az alacsonyabb dimenziós megjelenítéseket [manifesztációkat] és az ilyen megjelenítések csillapítását egy kevésbé súlyos módon, akár megengedik nektek, hogy hajóink fedélzetére gyertek, akár megengedik azt, hogy meglátogassátok a Belső Földet, mialatt az ilyen változások megtörténnek, ahogyan az szükséges.

Bármely módon, a Föld változásai szükségesek, azért, hogy Gaia lerázhassa azt a sűrűséget, melyet oly nagyon régóta jelenítettek meg Felszínén, és az átalakítás valamint az energiák lerázása során valóban megtapasztaljátok és elfoglaljátok azt az ötödik dimenziós Paradicsomot, mely Gaia mindig is volt valójában.

Erősen ajánlanánk, hogy a Földön senki se aggódjon túl sokat a Föld változásainak megjelenése miatt, hiszen minden egyes tényezőt megvitatnak e témáról, és oly sok mást, és érezzük, hogy világotokban a többség a Föld változásaira és a megjelenítésre vonatkozóan a lehetséges enyhítését akarja. Az alapján fogunk cselekedni, melyet közösségként akartok.

Ez a szépsége ennek az egész eseménynek; mialatt magunk között megvitatjuk az ilyen tényezőket, és hogy mit kellene tenni, az emberiség értesítésével még mindnyájatoknak megadják a választást és bemutatják a helyzetet, melyet ebben az üzenetben elmondunk nektek.

Amit ez alatt értünk az, hogy a küszöbön álló Föld változások helyzetét be fogjuk nektek mutatni az oly sok más dologról való tájékoztatás során, és az első kezdő kritikus döntés, melyet mindnyájan meg kell hoznotok egy újonnan ismét átszervezett és emlékezetben tartott planetáris közösségként, az lesz, hogy mit szeretnétek tenni a Föld változásaival kapcsolatosan.

Amit most mondunk itt, esetleg ellenkezőnek tűnhet talán azzal, amit más források mondtak nektek, és ez ismételten azért van, hogy míg mi mind felemelkedettebb dimenziósak vagyunk, és a Legfelsőbb mindent Szerető Egynek a részei, még mindig bírunk eltérő véleményekkel és betekintésekkel ezeknél az ügyeknél, és oly nagyon várjuk, hogy értekezzünk a drága Föld újonnan visszaemlékező planetáris kollektív tudatával [az ilyen ügyekről].

Ti mind vissza fogtok emlékezni a gyökerekre, melyeket magatokban hordoztok, és ez olyan gyönyörű, és örömteli újraegyesülés lesz, nemcsak velünk, Csillag Családotokkal és Felemelkedett Mestereitekkel és Tanácsadóitokkal, hanem azokról az újraegyesülésekről is beszélünk, melyet a Földön mindegyikőtök megtapasztal majd egymással.

Emlékezni fogtok arra, hogy ti mind Egyek vagytok, és elkezdtek összegyűlni egyként, hogy megkezdjétek világotok állapotát kijavítani, amelyben van. Ismételten, az egyik kritikus döntés ezen a sugárúton az lesz, vajon szeretnétek-e meglátni a Föld változásait egy kicsit csillapítva, vagy vajon szeretnétek-e nekilátni a Belső Földnek és csillag- és Anyahajóinknak történő bemutatkozásotoknak, mely helyekre történő elviteletek és ezek bemutatása a Föld Változásainak megkezdésekor, a szükséges módokon hatna a Földre, hogy lerázza Magáról az időtök különböző időtartama alatt együttesen [kollektívan] megjelenített alacsony rezgéseket.

Így is, úgy is be fogják mutatni nektek Csillaghajóinkat és Anyahajóinkat, és bemutatják majd a Belső Földet is, és az ilyen dolgokról részletességében fognak beszámolni, mihelyt a kezdeti bejelentéseket elkezdik, és létezésünk a sok más felsőbb dimenziós és égi feltáró betekintésekkel és felfedésekkel elérkezik majd, annak magyarázatát követően, hogy világotokat hogyan működtették, és manipulálták azok a lelkek, akiket számos néven ismernek, leginkább felismerhetően, az illuminátusok.

Ez alkalommal nem szeretnénk túl sokat összpontosítani a bejelentések taglalására, melyek rávilágítanak e lelkekre, mert látni fogjátok az ilyen bejelentéseket oly nagyon rövidesen. Inkább a bejelentések jellegének magyarázatát szeretnénk megadni, melyben videón keresztül bemutatják nektek Csillaghajóinkat és Anyahajóinkat és létezésünket, a Belső Föld létezésével egyetemben, oly sok más dologgal együtt.

Az ilyen anyagokat fogják bemutatni nektek a kezdeti bejelentéseknél, és ez lesz a kezdet, a megalapozó bemutatkozás azért, hogy amikor elérkezik a megfelelő idő, bírjátok az együttes [kollektív] döntések meghozatalát az imént tárgyalt Föld változásaira vonatkozóan.

Ismételten, választanotok kell, vajon szeretnétek-e megtapasztalni, hogy bemutassanak minket, űrhajóinkat és a Belső Földet fizikailag, személyesen, melyhez a bejelentések fogják biztosítani az alapok lerakását, azáltal, hogy feljöttök űrhajóinkra és meglátogatjátok a Belső Földet a Föld változásai alatt, vagy vajon szeretnétek-e ezeket a változásokat enyhíttetni és másképpen megtapasztalni űrhajóink felfedését és utazásotokat a Belső Földbe. Akárhogyan láttok neki az ilyen dolgok tapasztalásának, úgy, ahogyan elrendeltetett, nagyon izgatottak vagyunk az ilyen dolgok megtörténte miatt.

Így, drága lelkek, ismét kérve kérünk benneteket, ne aggódjatok a „Föld változások” ezen egész eseményeinek jellegei kapcsán, hiszen ami a Földön történik, teljesen a ti kezetekben van, és míg a különböző csatornák és felemelkedett források eltérő dolgokat jósolnak ezen események vonatkozásában, az összes csatornán keresztül átadott előrejelzés illeszkedik az átfogó jellegbe, hogy elkezdjünk értesíteni benneteket az ilyen változásokról, így átitathat ez benneteket, és a csatornázott forrásokon keresztül kinyilvánításra kerülhet, hogy valóban, ezek a változások szükségszerűek és szükségesek, azonban ahogyan ezek megjelennek, az mindegyikőtök által kerül eldöntésre, és teljhatalommal fogtok rendelkezni Gaiaval egyetértésben azt illetően, hogyan játszódnak le majd ezek az események.

Szükségünk volt bizonyos forrásokra, hogy vakmerő jóslatokkal jöjjenek elő az ilyen Föld változásokkal kapcsolatosan, hogy „idegeket borzolva” felébresszenek – hogy így mondjam – a valóságra, hogy az ilyen változások szükségesek, ahogy kifejezték a sok forráson keresztül, azonban nem olyan szemfelnyitó módon, mint ahogy bizonyos legutóbbi források ezekre a szükséges eseményekre felhívták figyelmeteket. Örömünkre szolgál, hogy képesek voltunk most belépni, és tudatni veletek, hogy valóban, az ilyen változások szükségesek, azonban ismételten, a döntést azt illetően, hogy ezek hogyan jelennek meg [manifesztálódnak], rátok fogják hagyni, mindegyikőtökre [közösségként].

Láttunk vitákat az interneteteken azt illetően, hogyan viszik véghez e változásokat majd, és szeretnénk, ha tudnátok, hogy az ilyen döntéseket a közfelfogás előterébe fogják vinni a kellő időben a kezdeti bejelentéseket követően a küszöbön álló Föld változásokra vonatkozóan, és oly sok más dologgal kapcsolatosan, melynek meg kell történni világotokkal.

Minden egyes esemény, mely megjeleníti magát innentől az együttes [kollektív] és egyéni szintig, összhangban történik Gaia felszínének elrendelt felemelkedésével, és a mindenkinek odaítélt szabadsággal a Felszínén, így maradjatok könnyedek drága lelkek, tudván, hogy az a Fény, melyet bevontok magatokba azáltal, hogy fesztelenek maradtok és boldogságot éreztek, csodásan segít a sötétek leleplezésében és mindannak a megjelenítésében, melynek megvalósulását látni óhajtottátok. Ez történik épp most, drága lelkek; öleljétek fel a változást, mely előttetek nyugszik most.

Köszönöm a Fiastyúki Felső Tanácsnak.


Csatornázta: © Wes Annac
WesAnnac.com
http://aquariuschannelings.wordpress.com

Translated by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa
http://fenyvilag.blogspot.com/


All Galactic Channellings and translations available at
http://peacelovelove.blogspot.com/
http://www.galacticchannelings.com/
http://www.despertando.me/


PLEASE USE DISCERNMENT...
All postings should be regarded with a degree of discernment from the reader/listener. You must decide the authenticity...Investigate. Consult your Heart, as it is never wrong. We send our Love to you. Despertando.me team
[Hungarian translation of the text above:]
Kérünk, hogy használd az ítélőképességed…
Minden bejegyzést egy bizonyos fokú ítélőképességgel / tisztánlátással kellene figyelembe venni az olvasó / hallgató részéről. Neked kell dönteni hitelessége felől… Vizsgáld meg! Kérd ki Szíved véleményét, hiszen sosem téved!
Szeretetünket küldjük neked.  Despertando.me csapata
 
 
 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.
 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 7
Összes: 3046164
Hónap: 11052
Nap: 677