Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Fiastyúki Felső Tanács és SanJAsKa - 2011-10-29

2011. november 15., kedd

Fiastyúki Felső Tanács és SanJAsKa - 2011-10-29

 
A Fiastyúki Felső Tanács és SanJAsKa:
„Mindnyájan bebizonyítottátok, hogy semmi sem lehetetlen!”

2011. október 29.
Csatornázta: © Wes Annac

 

Világos, hogy világotok egy olyan szakaszba lépett be, ahol a régi távozik, és az oly sok által követelt valódi változás egy súlyos erő lesz azoknak a változásoknak a lehozatalához, melynek eljövetelére mi és ti vágytunk. Olyan elfoglaltak vagyunk, mint valaha, ellenőrizzük a fejlődéseket, és türelmetlenül várjuk a következő nagy eseményt, mely jelezni fogja a leleplezést és az új világ pénzügyi rendszerének törvénybe iktatását. A pénzügyi rendszeretek irányítása az, ahogyan a sötétek világotokon képesek voltak hatalomra és befolyásra szert tenni, amiért oly fontos a vagyont és (a gazdagságba vetett hitet) a gazdaságot visszahelyezni azoknak az embereknek kezébe, akik valóban megérdemlik, és akik közösen tudják egészen békésen működtetni. A gazdagságot mindenkinek meg kell adni, hiszen ti mindnyájan megérdemeltétek a bőséget az élményeitek során, azonban karmátok arra szolgált, hogy egy bizonyos állapoton tartson meg titeket, egy bizonyos állapotban, mely a sötéteket világotokban kiszolgálta a kihasználásban, azáltal, hogy kiszivattyúzott hatásokat, amely az alsóbbrendű mintákat és Életmódokat szolgálta. A propaganda, melyet a sötétjeitek űztek, sokkal tovább terjeszkedik ki, mint ahogyan azt közületek sokan felismerik. Nehéz igazság lesz számotokra megtudni azt, hogy szinte minden, aminek a médiához köze van, csupán azért létezik, hogy megtartsák az emberiség többségét az alacsonyabb rezgéseken az elme kifinomult és fokozatos szabályozásával [kondicionálásával].Látjátok, ha egyszer kimozdítottak szívetek teréből, ahol utána sebezhetőek vagytok, elkezdenek dolgozni az elme szabályozásával oly módon, mely csupán őket szolgálja, és nekik felel meg. Ezt nagyon fokozatosan hozták létre, ahogy az fent említésre került, és az irányítási módszereik történelmetek nemzedékeit íveli át. A ti korotokban, az 1950-es években, igen, fenntartották, hogy sok (lélek) szívét és elméjét erősen a markukban tartották. Azonban, ahogy az új hajnal közeledett az 1960-as évek vége felé, az elit felismerte, hogy sokkal ravaszabbá kellett volna válniuk, hogy közületek oly sokat csapdába ejtsenek, vissza az alacsonyabb rezgésekbe, melyen oly keményen dolgoztak, hogy abban oly sokáig megtartsanak titeket. Történelmetek 1970-es éveiben számos anyagot használtak, mely a „hippi” generáció felébresztésére szolgált – a szabályozás eszközeként. Szert tettek az „illegális” drog ipar irányítására, és nem restellték a fáradságot, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy a marihuána, melyet oly sokan szívtak akkoriban, nélkülözi azt a Fényt, mely megadatott drága Gaiatok minden egészségesen termesztett gyógynövénye számára. Számos anyagot, úgymint a kendert, az emberiség megsegítésére szánták, és valójában, még a hetvenes években is voltak lelkek, akik nagyon tiszta gyógynövényeket termesztettek, melyek arra szolgáltak, hogy az emberek felébresszék magukat, semmint egyszerűen stimuláljanak parti szórakozást. A kender, melyet meglehetősen az az elit állított elő, akik ezen illegális iparok felett irányításra tettek szert, csupán az egyén elméjének eltompítására és szórakozás stimulálására szolgált, mintsem hogy (teljesítsék) az eredeti szent célt, melyre szánták a kendert és számos más növényt és gyógynövényt.Ma, számos kender, melyre Amerikában sokan rákaptak, valójában nagyon homályos. Mégis, világotokban, akik e gyógynövényeket igaz spirituális és szentségi céllal keresik, őket a gyógynövények helyes keveréke és tisztasága felé vezetik, melyet a magasabb tudatosság megtalálására használnak. Ez a történés a Vonzás Törvényéhez kötődik, úgymint, ha az egyén e gyógynövényeket egyszerű szórakozásra óhajtaná alkalmazni, természetesen őket a homályos és nem tiszta kender felé fogják vonni, melyet nagyon durva és sűrű feltételek között termesztik. Ezzel ellenkezőleg, azok, akik a gyógynövényeket tiszta szándékkal óhajtják alkalmazni, természetesen ők a Tanító Növények tisztább rezgésével fognak találkozni. Ugyanez a dolog található meg számos más ügynél és történésnél világotokban, és ahogyan azt hamarosan megállapítjátok, minden természetes Teremtés a hatalmatokkal áll összefüggésben, és ahhoz tér vissza.Világotokon a sötétek elértek egy állomást, ahol elfogadták, hogy igazán nincs sok, melyet többé tehetnek. Úgy van, és úgy fog tűnni, hogy örökké lesz egynéhány utoljára kitartó, akik konokul kijátsszák elméjüket, azonban ezek a lelkek egyre inkább elszigeteltnek fogják találni magukat. Kollégáik és szövetségeseik közül oly sok letartóztatásával felismerik, hogy a Fényért dolgozó világűr-emberek ezen erejét nem lehet figyelmen kívül hagyni. Felismerik és elfogadják, hogy semlegesítik a vegyi nyomokat / sávokat [chemtrails] mindenhol, ahová kipermetezik őket – most a vegyi sávokat egy új ok miatt permetezik szét. Még mindig ugyanazokat a mérgező alkotóelemeket alkalmazzák, és valójában megkíséreltek több mérget hozzáadni az elegyhez, azonban most az egeitekbe történő kipermetezésével céljuk az, hogy lefoglaljanak minket, mialatt megpróbálnak létrehozni több tervet és elterelést, mintsem hogy megmérgezzenek mindnyájatokat. Azt hiszik, hogy mindegyikőnket képesek elfoglalni, ahogy megpróbáljuk feltisztítani a szennyet, melyet naponta elszórnak, és mialatt elfoglaltak vagyunk ennek megtételével, ők elosonhatnak, és kitervelhetnek valamit. Amiről úgy tűnik, hogy még mindig nem ismerik fel, épp csak az, hogy milyen nagy számban vagyunk, és valójában egy közösségünk semlegesíti a vegyi sávokat [chemtrails], és tisztítja fel szemetük más részeit, és csupán a Végtelen mennyiségünknek hozzávetőleg épp egy százaléka az, aki Gaia csodálatos Új Korának létrehozásán dolgozik.Ti mindnyájan elkezdtetek változásokat létrehozni, melyeket segítünk életbe léptetni, és valóra váltani. Nagy segítséget nyújtottunk nektek, és ezt folytatni fogjuk, azonban legnagyobbrészt azt mondhatjuk, hogy sok energetikai tehertől mentesítettek minket, ahogy ti hatékonyan működésbe hoztátok a rendszert. Közületek sokan hívtátok segítségül a Szent Ibolyaszínű Lángot, és oly sok Szerető energiát hoztatok be, melyek megtisztítják környezeteteket és az Anyaföldet egészében, és a rendkívül fejlett cselekedeteitek ennek megtételében közösségként sok sötét energia bukását idézte elő, ahogy az Anyaföld most elmozdul egy új energiába, egy felemelkedettebb energiába, ahol a sötét egyszerűen nem létezhet. Ez egy nagyon természetes átmenet, amikor egy külső távlatból vizsgált, azonban ugyanakkor nagyon csodálatos látni mindnyájatokat megszabadulni a sötétségtől, mely arra szolgált, hogy csapdába ejtsen egy mentális „buborékban” [látszatban], melyből kijutni nehéznek bizonyult, viszont nem lehetetlen. Ti mindnyájan bebizonyítottátok, hogy semmi sem lehetetlen, ahogyan ha az egyén képes megtestesülni a Földön, az egyik legsűrűbb bolygón ebben a világegyetemben, és nem csupán fénylőn jön ki, hanem oly sok Szeretetet le is horgonyoz, és oly sok igazságot terjeszt, mely segített a bolygó átalakításában, hogy együtt hangozzon [rezonáljon] veletek azzal, amiben laktatok, mielőtt a Földre jöttetek; hisszük, hogy megláthatjátok azt, mely nem más, mint látványos. Vég nélkül beszéltünk annak a szükségességéről, hogy vállon veregessétek magatokat, és még mindig megerősítjük ezt a pontot. Egy lépést hátra kéne lépnetek, és fel kéne ismernetek, mit tettetek az emberiségért, és éreznetek kéne az Örömöt, mely ehhez társul! Az Öröm a Szeretetnek egy nagyon tiszta formája, és az Öröm átérzése épp az Angyali Tanácsadóitok karjaiba történő felemelésre szolgál, akik felerősítik Örömötöket, és sokszorosan küldik azt vissza nektek.Számos eseményt láttok testet ölteni [manifesztálni], melyről mi és más Isteni forrás beszélt a közelmúltban. Emlékeztettünk titeket néhány hónapja annak a szükségességére, hogy ti mindnyájan álljatok fel, és foglaljatok állást Gaia független [szuverén] polgáraiként jogaitokért, mielőtt kényelmesen lejönnénk. Szóltunk rólatok, visszavéve jogaitokat a békés / csendes tiltakozás formájában, és erről különösen említést tettünk azért, mert tudtuk, hogy ez az egyik kulcs mód, ahogyan az új energia megjelenik majd. Ahogy beszéltünk nektek a békés / csendes tiltakozás puszta fogalmáról, tudtuk, hogy közületek sokan válnának sokkal nyitottabbá erre az elkövetkező hónapokban. Most, látjuk ennek megerősítését. Sokan, akik megjelölték üzeneteinket, oly nagyon boldogok, amikor egy általunk nekik nyújtott előrejelzés megvalósul, és szeretnénk, ha tudnátok, hogy mi ugyanolyan izgatottak és ujjongóak vagyunk, amikor ez megtörténik. Az összes dátummal, mely látszólag közelgett és elmúlt, oly nagyon szép, hogy van megerősítés, hogy Arany Korotok valóban testet ölt [manifesztálódik]. Az általatok most látott lejátszódó események azok, melyek el fognak vezetni titeket Egyként való összetalálkozásunkhoz, és most elmondhatjuk, hogy közületek nagyon sokan fognak örömmel fogadni, mintsem félni tőlünk.Erre az emberek előzetes „letesztelésén” keresztül jöttünk rá, hogy így mondjuk, amikor hajóink közül sok megmutatására került sor egeteken. Szándékosan tűntünk fel számos különböző Fénymunkás és fel nem ébredt léleknek is, és felmértük a reakciókat. Felméréseinket arra használtuk, hogy meghatározzuk, mikor lenne a legjobb időpont megmutatkozásunkra, és mi lenne a legjobb mód ennek megtételére. Boldogan mondhatjuk, hogy időtök szerint egyedül az elmúlt pár hónap során méréseink az „alacsonyról” egyre magasabbra emelkedtek. A nyugodtság és elfogadás feltételeivel mértük ezt, melyet ti mindnyájan átéltetek, amikor megpillantottatok minket az egeiteken. Természetesen, amikor először kezdtük ezt tenni, közületek sokan reagáltak akár a félelem, akár a megrázkódtatás energiájával, mely az izgatottság és a mélyen hordozott félelem elegye volt. Ezek az események arra szolgáltak, hogy megmutassuk nektek az önmagatokban eltemetett ilyen félelmet, tehát gyökerestől kitéphettétek, és tovább tanulhattatok, hogy elfogadjatok minket, és jelenlétünket egeiteken. Most, Közületek oly nagyon sokan látnak, és nagyon boldogan tesszük ezt. Még a fel nem ébredtek közül is sokan érzik a változásokat, érzékelik az „újdonságot”, mivel amikor közülük sokan látnak minket, ők is inkább boldogsággal és izgatottsággal reagálnak, mintsem félelemmel. A beérkező újabb és tisztább energiák arra szolgálnak, hogy a fel nem ébredtek szívét és elméjét továbblökjék a változás iránti vágy helyére, következésképpen, amikor meglátnak, vagy érzékelnek valami újat és izgalmasat, hajlamosak lesznek inkább boldogan és izgatottan reagálni, mintsem félelemmel. Ez egy olyan csodálatos dolog, hiszen ez azt jelenti, hogy mi most igazán készen állunk, hogy ti mind elfogadjatok minket a csillagokból való Galaktikus Testvéreitekként [*], mint ahogyan az mindig is volt.Üdvözlet mindenkinek! ÉN VAGYOK SanJAsKa a Fiastyúki Kilencek Tanácsából. Eljöttem mindnyájatokhoz ezzel, egy nagyon fontos dátummal a fajként való fejlődésetekben [evolúciótokban]. Ezzel a dátummal egy nagy ciklus lezárását látjátok meg, mely időtök évezredein keresztül folytatódott. Drágák, teljesen felfogtátok, mit jelent ez? Az elkövetkező napokban és hetekben jobban ráeszméltek erre, ahogy több tárul fel mind a médiátokban, mind önmagatokban. Ezeket a szent dátumokat ez év végére és különböző napokra tervezték be a 2012-es évetek egész ideje alatt, melyek arra szolgálnak, hogy felemeljenek mindnyájatokat egyre jobban, és egyre nagyobb számban, és ennek a dátumnak a beharangozásával, mely a legnagyobb ciklusotok lezárását jelöli, a határokat áttörő tiszta Ige energiájaként ünnepeljük, mely az újonnan megindított [aktivált] energiakapukon keresztül érkeznek, és elérnek mindnyájatokat, hiszen arra szolgának, hogy a magatokban hordozott saját energiakapuitokat kitárják, melyeket ti a csakráitoknak hívtok.Asztráltestetek szó szerint csakrák százaiból áll össze, azonban közülük sokat addig még nem hoznak működésbe [nem aktiválják] teljesen, amíg el nem éritek a megértés és érzékelés magasabb szintjeit. Látjátok, éreznetek kell csakráitok kiterjesztését és az újak megnyitását, hiszen, ha nem érzitek, akkor nem tudjátok lehorgonyozni azt a Szeretetet, melyet az óriási érzelem megkíván, hogy képesek legyetek működésbe hozni [aktiválni] és használni a legteljesebb képességéig. Valójában, ti mindnyájan számos leckén mentetek keresztül Életeitek során, melyeket arra szántak, hogy egy kicsit kivegyenek az elméből és betegyenek egy kicsit többet a szívbe. Ha egyszer ráleltek egy egészséges egyensúlyra az elme és szív legelőnyösebb alkalmazásában, el fogjátok kezdeni érezni a többi, alacsonyabb csakrátokat, és ahogy előreléptek a tér-időn keresztül, több csakrát fogtok nyitva érezni, ami a tisztább Ige energia behozatalát fogja szolgálni. Oly hihetetlen lépéseket értek el, mind együttesen [kollektíven], mind egyénileg, és ez a Mesterképzésetek okán van a Földön. Elértétek a célvonalat, a Fény az alagút végén lelketek összességét átöleli egy csodálatos újra egyesítésében, és egyszer ismét hasznosítjátok Isteni erőiteket / hatalmatokat, mellyel mindig is rendelkeztetek, azonban egy rövid időre megfeledkeztetek róla.Valójában közületek sokan nem fogják ezt felismerni, és erről természetesen még nem számolnak be médiátokban, azonban sok lélek valóban felemelkedett ezen a napon, október 28-án. Ahogy más Isteni források elmondják majd nektek, mialatt ez a dátum igenis megjelölte a nagy ciklus végpontját, mely együttes fejlődéseteket [kollektív evolúciótokat] fogja felismerni, az energia, melyet ehhez hozzáadtak, mind a saját erőfeszítésetek volt. Azon keresztül, amik vagytok most, az átmenet korában, a változás pontján, ez az adott dátum, vagy időszak valójában nem jelenthetett volna semmit. Értitek, ez az az energia, melyet ti mindnyájan hozzáadtatok ehhez a dátumhoz, az érzékelt jelentősége révén volt az, mely változást hozott, és Gaiátok Felső Tanácsának engedélyével képesek voltunk hozzáadni ehhez az energiához és megkétszerezni azt terjedelmében és tisztaságában. Ennek eredményeképpen sokan ahelyett, hogy felszálltak volna az első Haza vezető „hivatalos” vonatra 11.11.11-én, inkább még korábban elmentek erre a jelentős magassági pontra. Néhányan valójában épp most vannak benne a folyamatban, és sokan vannak most velünk a felsőbb birodalmakban, azt szolgálván, hogy nagyon nagy módokon újra működésbe hozzák igaz Isteni lehetőségüket. Sokan, akik felemelkedtek ebben az időben, segítenek nekünk megjeleníteni egy szent hangszínt [tónust] világotokban, egy hangot, melyet ti mindnyájan természetesen fogtok magatokba szívni, amely arra szolgál, hogy fejlődéseteket tízszeresére felgyorsítsa. Gondolkodjatok el ezen, drága lelkek! Fejlődéseteket már felgyorsították egy mesteri tantervhez, és most a szent hangszínekkel [tónusokkal] az újra felhevült Felemelkedett Mesterek és Arkangyalok segítenek nekünk megjeleníteni [manifesztálni], és a már felgyorsított fejlődésetek [evolúciótok] most még gyorsabban fog elmozdulni. Ez teljesen a leleplezés folyamatának felgyorsítására szolgál majd világotokban, szinte az utolsó pillanatban!Kísérjétek gondos figyelemmel szívetekkel és fületekkel ezt a szent hangszínt, drága lelkek! Mivel kinn vagytok, figyelmesen hallgassátok a tónust lelki fületekkel.Sokan, akik még mindig elzárkóznak a felemelkedettebb birodalmaktól saját sűrű Élet mintáikon keresztül, több mint valószínű, hogy nem fogják megfigyelni ezt a hangszínt, vagy nagyon csekély mértékben fogják észrevenni. Mindamellett, a szent hangszín fog szolgálni arra, hogy sűrű szellemi képzetkörükkel dolgozzon, és fel fogja gyorsítani fejlődési folyamataikat, ha óhajuk ez. Most számtalan pontra helyezzük el anyahajóinkat a világ körül, ennek a szent hangszínnek a megjelenítéséért, és hogy sok más csodát vigyünk véghez; magunkat egeteken hosszú „ideig” kell megtartanunk. Természetesen mi a MOST-ot éljük meg mindig, így nem egészen érzékeljük az idő haladását. Jóllehet, a ti fogalmaitokkal azt mondanánk, hogy az egeiteken vagyunk, szinte mindig, és ahogy átalakítjuk a sűrű energiákat világotokban, úgy közeledünk felszínetekhez.Mivel a sötétjeitek még mindig megpróbálnak fontoskodni körülöttünk, és játszadozni velünk, nagyon hamarosan rá kell jönniük, hogy mialatt mi éppúgy Szeretjük őket, mint bármely más lelket, többé nem játsszuk játszmáikat. Ahogy fent említettük, mindig megpróbálnak eltéríteni minket a vegyi sávok [chemtrails] kipermetezésével, és nekünk erre válaszolni kell azáltal, hogy megkezdjük (gyógyító) munkánkat véghezvinni a szabad ég alatt. Ó, drága lelkek, csupán várjatok, míg az első alkalommal megpillantotok minket nyíltan semlegesíteni egy vegyi nyomot, sötétjeitek bőven tisztázták, hogy ez az, amit nyilvánvalóan látni óhajtottak megtörténni. Az ilyen cselekedetek az „utolsó mentsvár” listán voltak, egy listán, melyről azt hittük, hogy nem lesz szükségünk hivatkozni rá, amikor ez az egész dolog elkezdődött. Azonban világossá tették, hogy az utolsó kitartók nem akarják feladni, és nekünk válaszolni kell nekik azáltal, hogy megmutatjuk magunkat mindnyájatoknak, ahogyan nyíltan feltisztítjuk a szemetet, melyről a bejelentések tudatni fogják veletek, hogy ők okozták. Most értünk el egy pontot, ahol nekünk Szeretően szigorúnak kell lennünk velük, mivel ez az időszak időtökben a megjelenítendő csodák időszaka. Drága lelkek, ennek megpillantása rövid idő kérdése, és hogy energiáitokat magasan tartsátok meg, szándékosan tartózkodunk a rettegett „hamarosan” szó használatától. Akár megnyilvánul fizikai szavakban, akár nem, ti mindnyájan érzitek a változások közelségét, melyek végül a felemelkedéseteket fogja szolgálni a sötétségből, melyet azok teremtettek számotokra, akiket most őrizetbe vesznek és letartóztatnak.ÉN VAGYOK SanJAsKa a Fiastyúki Kilencek Tanácsából, és a Fiastyúki Felső Tanáccsal óhajtjuk, hogy megismerjétek az Ige energiájának, a Szeretet energiájának valódi erejét. Még meg kell látnotok ezt az energiát tisztább formájában, és még azt is, amivel mi bírunk, hogy a legtisztább formáiban érezzétek, és megtapasztaljátok. Teremtőnk, és azok, akik a Teremtő Mennyei Birodalmaiban laknak, ezt az energiát a legtisztább szinteken érzik, és ez egy olyan élmény, melynek megragadásával még nekünk is gondjaink vannak. Oly nagyon sok felfedeznivaló van számotokra még mindig, és abszolút bizonyossággal azt mondhatjuk, hogy az idő számotokra arra van, hogy megismerjetek oly sok igazságot, mialatt a végül elérkezett gazdagságot és boldogságot élvezitek. Tartsátok összpontosítva elméteket és Szíveteket a közeli változásokra, melyek körülöttetek fognak megtörténni, és horgonyozzátok le a Szeretetet drága Gaiába, hiszen ez fog természetesen szolgálni ennek az egész kiterjeszkedésnek és átmenetnek a megsegítésére.Köszönöm a Fiastyúki Felső Tanácsnak, a Fiastyúki Kilencek Tanácsának és SanJAsKa-nak!

 

[*] Az angol szövegben Galaktikus Fivérek és Nővérek szerepelnek, ami a magyar nyelvben természetesebben kifejezhető a „Testvérek” szóval, hiszen a magyar nyelvben nincs külön nőnemű és hímnemű alak.

 

Csatornázta: © Wes Annac

 

http://aquariuschannelings.wordpress.com

 

Magyar fordítás: Clarissa

 

http://univerzumitudatossag.blogspot.com/

 

http://fenytevo.blogspot.com/

 

A fordítás még megtalálható a http://fenyvilag.blogspot.com/ oldalon is.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.
 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 7
Összes: 3044561
Hónap: 11005
Nap: 466