Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Fiastyúki Kilencek Tanácsa 2012-04-17

Gaia gyönyörű!


A Fiastyúki Kilencek Tanácsa:
Felhívás az emberiségnek együttes lehetőségének [kollektív potenciáljának] hasznosítására

2012. április 17.

© Wes Annac

The Pleiadian Council of Nine: A Call to Humanity to Begin Utilizing your Collective Potential

 

Annak a köre, melyig a jelenleg úton lévő e teljes Világított műveletet kitervelték, igazán össze fogja zavarni elméteket, és meglep benneteket, hogy ilyen szervezett és gondosan kitervelt törekvést hogyan nem fedeztek fel, vagy tudtak róla, még azok a bizonyos sötét lelkek sem, akik megpróbálták leállítani ezt a tervet.

Világotokban a sötétek éppúgy meghökkentek, mint amilyenek ti lesztek, azt illetően, ahogyan e műveleteket kitervelték, és ki fogják tervelni, annak érdekében, hogy a gazdagságot és Örömöt visszaadják világotoknak. Annak az oka, hogy képesek vagyunk ilyen összetett és bonyolult terveket előidézni a sötétek tudta nélkül világotokban, akik azt gondolták magukról, hogy mindent tudók, az, hogy oly sok felemelkedett lény van, kiknek intelligenciája és megértése messze súlyosabb bármely olyan lelkeknél világotokban, akik még mindig megpróbálnak saját fejük után menni, és minden „csatát” megnyerni bármely rémes és cinkos eszközön keresztül, melyre gondolhatnának.

Jobban, mint bármire, e lelkeknek szüksége van az útjukba küldött Szeretetre, és ez egy olyan téma és igazság, melyet az előző üzenetekben megvitattunk. Ezek a lelkek nem boldogulnak a Gaia felszínén folyamatosan megjelenített sűrűség és gyűlölet nélkül, és ha a feltétel nélküli tiszta szeretetet kellene küldeniük, ez sötét napirendjeiket és lépéseiket alapvetően elerőtlenítené, ami miatt hívunk fel most benneteket, hogy kezdjetek el együttesen [kollektívan] sugározni e lelkekre annyi és olyan tiszta Szeretetet, amennyit és amilyen tisztát tudtok!

Javasoljuk mindnyájatoknak, hogy kezdjetek el szervezett vitacsoportokba összegyűlni, esetleg az internetetek erején keresztül, mely országról országra átível. Nem haladhattok előre világotokban az együttes erőfeszítés megtétele és az abból eredő előrehaladás lejátszódásának megpillantása nélkül. Érezzük, hogy közületek sokan egészen összekapcsolódtatok egymással az asztrál birodalmakban, és az egymással való előző élményeteken keresztül.

Az internet sok erős és Szerető kapcsolatot gyújtott újra lángra a felébredt és fel nem ébredt lelkek között egyaránt, és ez az internettel van, melyet ajánlunk a különböző fórumok és vitacsoportok beindításához, mely vonatkozik nemcsak a sötét lelkekre történő Szeretet rásugárzására világotokban, akik oly kétségbeesetten ragaszkodnak a hatalomhoz, hanem vonatkozik más ügyekre is, melyeket szükséges megvitatni, hiszen e dolgokat szándékosan figyelmen kívül hagyták legnagyobbrészt a hatalomban lévők és befolyással bírók.

Összpontosítani fogunk a sötét titkos szövetkezők besugárzásának jellegére, és az együttműködésetekre, hogy ilyen eszközöket érjetek el ebben a kommunikációban, hiszen ragaszkodni akarunk ezen eszmecsere sajátságos szempontjaira, melyek a további megbeszélésünk alapjait fektetik le majd. Ez az, ahány felemelkedett lélek választja kommunikációink közzétételét; lefektetve az alapokat egy nagyon grandiózus és felvilágosító [informatív] eszmecseréhez, először a díszletek felállításával – hogy így mondjuk.

Ti mind rendelkeztek a hatalommal az internetetekkel, hogy számos különféle vitacsoportot Teremtsetek, a különböző cselekvéseitek feltérképezésének megkezdéséhez a Fényért. Javaslunk egy tervezett tömeges meditációs összejövetelt, melyben összpontosítjátok és rásugározzátok gyönyörű Kundalini energiáitokat azokra a lelkekre, akiknek a leginkább szüksége van erre. Ez alatt nemcsak a hatalomhoz ragaszkodó sötét lelkeket értjük világotokban, akiknek szüksége van erre a Szeretetre, a saját régóta megtartott sötétségük átváltoztatásához.

Gaia felszínének különböző területeiről is beszélünk, melyek még mindig szenvedést és sűrűségeket tapasztalnak, mint az olyanok, melyeket a gazdagabb országokban Élő sok lélek nem képes teljesen megérteni és felfogni. Ti mind minden egyes szerepet eljátszottátok, melyet a Föld-élmény nyújtani bírt, mely tartalmazta a szerepeket azokban az országokban és oly lelkekként, akik kétségbeesést tapasztalnak inkább, mint gazdagságot. Mélyen lenn belül, minden egyes lélek, akit elvezetnek majd ehhez a közléshez, ti mind tartogattok és hordoztok emlékeket az ilyen alacsony sűrűségben oly sokáig küszködő saját nehéz élményeitekről, mely miatt kérünk benneteket, hogy részvétetek energiáit adjátok át e lelkeknek [akik az ilyen szegénységet tapasztalják] tömegesen egy nagy, megtervezett és megszervezett meditációs összejövetel során.

Gaia felszínén számos terület van, mely használni tudná Szerető energiáitokat közösségként, és mialatt közületek sokan személyesen és egyénileg sugározzátok Szereteteteket a különféle lelkekre és Gaia felszínének területeire, és ez az erő nagyon erős, valamint a segítséget és a felemelkedést szolgálta, az az erő / hatalom, melyet egyénileg hordoztok nem olyan erős és tiszta, mint az az erő, melyet közösségként [kollektíven] hordoztok. Ez azért van, mert a szívében, a magjában az egyéniség [az egyéni jelleg] egy káprázat [illúzió], hiszen mi mind az Egy Végtelen Teremtőnk lélek töredékei vagyunk.

Mi mind az isteni Anya / Apa lény jellegei vagyunk, aki minket Teremtett, és megengedte nekünk e dimenziós élményeket a valóság különböző oktávjai és síkjai mentén. Végül mi mind újraegyesülünk a Szeretet és összetartás Grandiózus megnyilatkozásában, hiszen a Teremtésből minden visszaszáguld üdvözülten igaz otthonunk tiszta dimenziói és birodalmai felé, ahol gyönyörű és Szerető Teremtőnk lakik.

Az emberiség összegyűlése, mely akkor történik, amikor a leginkább észrevehető változások erőre kapnak, egyszerű előjátékai a tömeges felébredésnek, emlékezésnek és újraegyesülésnek, mely történik szerte egész Világegyetemetekben minden egyes bolygóval és lélekkel ebben az újraegyesülésben, emlékezésben és felemelkedésben.

Valóban, egész Világegyetemetek felemelkedik e ponton, és ez egy olyan folyamat, melynél a Föld felemelkedése nagyban fogja szolgálni a „repülő startot”. A különböző közösségként [kollektívként] teljesített cselekvések mindegyikőtök részéről, kezdve a szervezésetekkel és remélhetőleg meditációkkal a Fényért és Békéért, egy csodás fellendülésként fogja látni a Föld felemelkedését a különböző más bolygók, Galaxisok és Csillagrendszerek felemelkedéséért, e gyönyörű Világegyetemben, melyben páratlan örömünkre szolgál tartózkodni és élvezni azt.

Oly nagyon sok tennivaló van világotokban, mind fizikai, mind éteri viszonylatban. Minél előbb van az, hogy sokatok, akik ráhangolódtak a Föld energiáira és a felemelkedettebb birodalmakból nektek átadott feltörő energiákra, elkezdjetek összejönni, és alkalmazni a magasabb dimenziós képességeiteket és hatalmaitokat közösségként a világ javára, annál előbb kezd megvalósulni a sok változás fizikai megjelenítése [manifesztációja], mely érinti világotok meggyógyítását.

Felszínetek azon területeire, melyek hiányt és nyugtalanságot tapasztalnak, vagy az alacsonyabb rezgések bármely más formáját élik át, mely az egyént a boldogtalanság állapotában tartja, elküldik azokat az energiákat, melyet ti mind, közösségként megjelenítetek és áthoztok magatokon a meditáció alatt.

Közületek sokan terveztetek utazásokat az álomképekben különböző Fényhajókra, melyek gyakoriak szerte e Világegyetemben, és azt mondjuk, hogy ez egy csodálatos első lépés együttes hatalmatok és abbéli képességetek felismerésében, hogy rátaláljatok a felemelkedettebb világokra és a felsőbb birodalmak számos jellegére, egyszerűen azáltal, hogy összegyűltök és ilyen vállalkozásokat megterveztek. Folytassátok e törekvéseket, és ismételten, találjátok meg magatokban és egymásban, hogy elkezdjétek az energetikai előadást és az ahhoz való igazodást, melynek megtételére közösségként valóban szántak és szánnak ez időben benneteket.

Ezt teljesítve, számos sérülésre és fájdalomra fogtok találni egyénileg magatokban, mely gyorsabban tör a felszínre – felülvizsgálatra, átváltoztatásra, és a mi gyönyörű Teremtésükbe való visszaengedésre. Megadják nektek a választást, azt illetően, hogy e fájdalmak és félelmek hogyan jelenjenek meg előttetek, azonban minél energetikusabb és felemelkedés alapú munkát végeztek magatoknak, világotoknak és mindenkinek körülöttetek, annál gyorsabban és erősebben fognak megjelenni a legnehezebb események Életetekben, melyek arra szolgálnak, hogy nehéz leckéket adjanak nektek.

Ez az oka annak, hogy sok lélek, aki különösen magas fokon áll felemelkedési folyamatában idáig – és ebben benne van sok lélek, aki megtestesült csillagmag – oly nagyon sok nehézséget és fájdalmat talált felemelkedési ösvénye mentén jelenlegi Életében, és sok előző Életében is.

Reménykedünk benne, és Szeretnénk látni az emberiség együttes összejövetelét megtörténni a kezdeti felfedések és bejelentések előtt és alatt, mely miatt nyomást gyakorlunk rátok, hogy kezdjetek el összegyűlni közösségként sokkal tömörebb módokon, mint ahogyan sokan tettétek idáig. Van egy bizonyos önteltség, mely még mindig észlelhető sokatok között világotokban, még sok ébredő lélek közt is, amikor a különböző változások lejátszódásához elérkeznek saját Életükben, és az események átfogó működésében [játékában] a Földön.

Valóban nincs több idő, hogy az egyén összeszedje gondolatait, és folytassa őrlődését, hogy vajon mindaz, amiről hallott valós, vagy sem. Bőségesen nyújtottak szilárd bizonyítékokat, hogy mindaz, amiről hallottatok, és olvastatok, valóságos, és meglátjátok a bizonyítékokat az elkövetkező időkben, hogy ez oly valós és tiszta, hogy csodálkozni fogtok, hogyan nem tudtatok minderről azelőtt.

Javasolnánk, hogy kevésbé irányítsátok rá figyelmeteket a sötét lelkek „leszerelésére” és megbuktatására világotokban, mivel ez folyamatban van, és folytatódni fog a tisztességes pereikig. Ez időben inkább kérünk benneteket, hogy figyelmeteket és energiáitokat fordítsátok arra, hogy Szeretitek e lelkeket, és megbocsátotok nekik mindazért, melyet veletek és világotokkal tettek.

A megbocsátás saját személyes és együttes [kollektív] felemelkedési folyamatotok számos elrejtett jellege alá helyeződik, és felszabadítja őket, mely miatt a megbocsátás egy nagyon döntő próbatétel lesz, amikor azon sötét lelkek bírósági tárgyalásaira kerül sor, akik oly sok mindent tettek veletek és világotokkal.

Közösségként megadják majd nektek a teljes döntést azt illetően, hogyan óhajtotok érezni azzal kapcsolatosan, amit megtettek, hiszen nem mondhatjuk meg nektek, hogyan érezzetek, azonban ugyanakkor sosem ajánlanánk, hogy haragot tápláljatok bárki felé, nem számít, mit tettek, és milyen rossznak tűnik ez, mert a harag megtartása csupán ahhoz hasonló energiákat tart meg, és ezeket folyamatosan újra előállítja [reprodukálja], mint amikkel az azon lelkek közül valók bírnak, akikre az egyén neheztel.

Az energiák és az észlelhető elzáródások a felemelkedettebb világok érzékelését illetően, melyekhez ragaszkodnak, amikor ellenséges indulatokat tartogatnak, csupán arra szolgál, hogy az egyént hatványozottan visszatartsák. Képzeljétek el, eddig visszatartottak egy kollektív szinten, drága lelkek. Érezzük, hogy sok fogja választani a megbocsátást és a Szeretetet e lelkek iránt; közületek már sokan tartózkodnak az ötlettől, hogy Szeretetet küldjenek e lelkeknek, és a legutóbbi kísérleteikből sokuk kudarca ezt bizonyította.

Most van itt az ideje, hogy elforduljatok [egyelőre] mindattól, mely történt, valamint azoknak a leleplezésétől és leszerelésétől, akik az ilyen tetteket elkövették, és inkább kezdjétek el meggyógyítani és újjáépíteni világotokat, hiszen tudjátok, és érzitek, mik lesztek. Nincs ok várni a felfedő bejelentésekre, melyek nem fognak megjelenni, míg ti, közösségként nem mutattátok meg a készséges szándékotokat, hogy világotok megtisztításának részesei legyetek egy grandiózus arányban, és az egyik oka annak, hogy a dolgok nem jelentek meg korábban, az emberiség nagy részében a kiszámíthatatlanság és bizonytalanság [instabilitás] miatti, amikor ez nem csupán a sok világnézetet [paradigmát] összezúzó igazság felszívásához érkezik el, hanem amikor visszaadják [nektek] az egész világotok irányítását.

Világotokat ti fogjátok irányítani közösségként, és minden egyes pillanat nagy munka lesz, melyhez végül hosszá fogtok szokni, és eléggé élvezni fogjátok, azonban talán sokan lesznek, akik még nem egészen állnak készen a felelősségvállalásra, és inkább a visszatérést választják, talán tudat alatt elhatározzák, hogy elhagyják ezt a világot, mielőtt a leginkább észlelhető változások elkezdődnek, sőt, még az ilyen idők alatt is.

Néhánynak a puszta sokk miatt azzal kapcsolatosan, melyet tudatni fognak veletek, „időre” lesz szükségük, hogy felépüljenek. Azok a gyógyító energiák, melyeket nektek fognak adni, és magatokba szívtok azáltal, hogy rájöttök formáinkra fizikai valóságotokban, biztosítani fogja, hogy bármely érzékelt trauma vagy hatványozott sokk mérséklődik, és mindnyájatoknak segítenek átérezni a csodálatos, tiszta érzéseket és érzelmeket, melyeknek érzését megérdemlitek megérkezésünkkor világotokba.

Néhányatok azt fogja választani, hogy eljöttök dolgozni a Galaktikus Szövetség és a Galaktikus Szövetséget alkotó fajok különböző Tanácsaiból valók számos Anyahajójára és Csillaghajójára, és néhányatok talán azt választja, hogy az egyik Anyahajónkon Él az elkövetkező életidők során, hiszen csodálatos és bámulatos otthonra leltek majd hajóinkban.

Mialatt bármelyik Anyahajónkat lakjátok, mely egy sajátságos tervezésen és formán alapul, használhatjátok a [holografikus] szimulációt, hogy megjelenítsetek bármilyen fajta környezetet, melyben az egyén szeretne lenni. Az egyén megjeleníthet bármilyen típusú magasabb rezgéses környezet fajtát, melyet lakni óhajt, és természetesen nem korlátoznak szobákra és termekre, amivel hagyományos [hajóink] érzékelése talán kecsegtet.

Valóban, oly nagyon sok dolog lesz velünk és valóságunkkal kapcsolatosan, hogy nem emlékeztek majd egy csöppet sem erre a jelen pillanatra, mely meglep majd benneteket, azonban tudjuk, hogy az általunk és a technológiáink által egyaránt átadott tiszta Szeretet energiák sokatokban egy nyitást és emlékezést lát majd, akik velünk voltak oly nagyon sokat megtestesülésetek előtt a Földön.

Az azoknak a markából való kiszabadulás, akik irányítást tartottak fenn, gyorsan közeledik, és az együttes [kollektív] cselekvés, melynek megtétele szükséges ez időben, fogja biztosítani a sok esemény sikerét, melynek megvalósulása szükséges volna – bárcsak megtennék az erőfeszítéseket az emberiség részéről. Mindegyikőtök erős kézzel játszhat szerepet e változások előidézésében, és ez csupán a közös [kollektív] erőfeszítésekkel kezdődik, hogy elkezdjétek elképzelni [vizualizálni] az ilyen változásokat egy tömeges léptékben. Igen hamarosan veletek leszünk, és boldogan segítünk nektek az ilyen vállalkozásokban!

Köszönöm a Fiastyúki Kilencek Tanácsának!Csatornázta: © Wes Annac
WesAnnac.com
http://aquariuschannelings.wordpress.com

Translated by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa
http://fenyvilag.blogspot.com/


All Galactic Channellings and translations available at
http://peacelovelove.blogspot.com/
http://www.galacticchannelings.com/
http://www.despertando.me/


PLEASE USE DISCERNMENT...
All postings should be regarded with a degree of discernment from the reader/listener. You must decide the authenticity...Investigate. Consult your Heart, as it is never wrong. We send our Love to you. Despertando.me team
[Hungarian translation of the text above:]
Kérünk, hogy használd az ítélőképességed…
Minden bejegyzést egy bizonyos fokú ítélőképességgel / tisztánlátással kellene figyelembe venni az olvasó / hallgató részéről. Neked kell dönteni hitelessége felől… Vizsgáld meg! Kérd ki Szíved véleményét, hiszen sosem téved!
Szeretetünket küldjük neked.  Despertando.me csapata
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

ueikeuta - Multiple myxoma, disrupting engender progress photocoagulated mitochondria.

http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/ - Prednisone <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Prednisone</a> qwz.vwtn.spiritiszta.hu.vhg.js http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

oqotidogeujn - Cytotoxics drain reach, eventually occurring preparation baby.

http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/ - Buy Prednisone <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Buy Prednisone Online</a> zhl.sfhw.spiritiszta.hu.koc.wu http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

ihalapwowo - Igrave; topiramate ilium, bile-stained confidentiality histories.

http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/ - Buy Prednisone Online <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Prednisone Without A Prescription</a> lko.jqxw.spiritiszta.hu.trc.tc http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 11
Összes: 3123266
Hónap: 15357
Nap: 452