Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Fiastyúki Kilencek Tanácsa 2012-05-02

 

Fiastyúki Kilencek Tanácsa:
A Föld, az emberek és a természeti elemek felemelkedése

2012. május 02.

© Wes Annac

The Pleiadian Council of Nine: The Ascension of Earth, of Humans and of the Elementals


Az Ige [Logos] energiájának kifejezési tisztasága, mely ti vagytok, folytatni fogja növekedését, hiszen gyönyörű és csodálatos felemelkedési folyamatotok a felemelkedését még tisztább ugrásokban és szökkenésekben folytatja. Az emberiség nagy részében érezzük a kudarcérzetet [frusztrációt], amikor úgy tűnik, hogy sok hónap múlik el [látszólag] valódi történések nélkül, azonban azt kellene mondanunk, hogy e sok esemény fajtáinak felépítése volt az, melyet meg kellett jeleníteni.

Egy nagyon finom állomását látjátok e folyamatban lévő felépítésnek ebben a bizonyos pillanatban, és mostanáig egy ideje szemtanúi voltatok e kifinomult szakasz megtörténtének és kibontakozásának. Drága lelkek, nagyon figyeljetek minden egyes alkalommal, amikor egy cikket láttok a főáramlatotokban arról, hogy a tudósok hogyan fedeztek fel új bolygókat, melyekről azt gondolják, hogy Életet rejtenek. Bármely főáramlat felfedésre figyeljetek oda, melyről úgy érzitek, jelentős lehet az elkövetkező változások tekintetében, hiszen ezek a leleplezések kifinomult módokon elkezdenek ismét leszivárogni.

Az emberiség tudatalatti részeit készítik fel a tömeges felfedésekre a kifinomult leleplező cikkek publikálásával, és minden alkalommal, amikor hallotok egy felfedezett új bolygóról, vagy egy „új” baktériumról, melyről a tudósok úgy érzik, hogy Életet idézhetnek elő más világokban, épp tudjátok, hogy felkészítenek annak az elismerésére, hogy az Élet bőséges szerte ebben a mi gyönyörű Teremtésünkben.

Bármikor, amikor megláttok egy új bolygót, vagy hallotok róla, magatoknak egy tudatalatti része magától ráirányul az „idegen” bolygók és földönkívüli Élet témájára. Önmagatoknak azon részei, melyet legnagyobbrészt nem éreztek, vagy nem ismertek fel napi gyakorlatotok során, teljesen tud mindent, melynek ki kell tudódni, és felkészítette még a sok fel nem ébredt lelket is a sok leleplezésre és felfedésre, habár, természetesen a szunnyadó emberiség nagy része nem ismeri fel, hogy ez történik.

Nagyon reméljük, hogy vigaszt nyerhettek a tényben, hogy azok, akik még mindig nem ébredtek fel világotokban, vagy látszólag elzárkóztak a felsőbb birodalmak energiáitól és igazságaitól, még mindig megtapasztalják a felemelkedést, csakúgy, mint ti, és még mindig együtt dolgoznak a felsőbb énjükkel és felsőbb énjük sok jellegével, hogy felkészítsék magukat, hogy jobban képesek legyenek és jobban készen álljanak magukba szívni a sok leleplezést, felfedést és változást, melyek kibontakoznak felszíneteken az idő elhaló fogalmának egy nagyon rövid mennyiségét követően.

E május hónap egy nagyon fontos energetikai hónap lesz, és mialatt ez alkalommal nem beszélünk azokról a fizikai eseményekről, melyekhez hozzálátnak e május hónapban, ha minden úgy folyik, ahogy az eltervezett, az energiák tisztasága, melyek utat törnek hozzátok a jelen hónap érkeztével és elmúltával, felállítja a díszleteket az oly nagyon sok kezdeti változások energetikai és fizikai megjelenítéséhez, melyre oly nagyon régóta vártatok.

Valóban, naptáratokban minden hónap döntő és ezidáig is döntő volt, az oly sok tiszta energia világra hozatalában, és e leleplező bejelentések folyamatos felépítéséhez, melyek úgy fognak eltalálni benneteket, mint egy tonnás tégla, bármikor, amikor ilyen dolgokat láttok tévétekben.

Természetesen vég nélkül beszélték, milyen gyorsan fog minden felbukkanni világotokban, és a sok dolog, mellyel veletek megosztandó rendelkezünk, meg fog lepni és sokkolni fog titeket, mely miatt [először] szükséges az ilyen felépítés és fokozatos, finom, kis leleplezés. Az emberiségnek nyújtott felkészítés szerfelett elröppenő, és amikor ezt mondjuk, ez alatt emberiség felemelkedését is értjük, hiszen mindenki közületek, aki az ilyen változásokra várt időtök évtizedei óta, még mindig mérhetetlenül felkészületlennek fogja érezni magát, amikor az oly sok felfedés elkezd kiáradni.

Egy kicsit talán váratlanul elragadva érezhetitek magatokat, és a felfedések megkezdődésével már érezzük, hogy közületek sokan saját korábbi hozzáállásotokat fogjátok értékelni és újra értékelni arról, mennyi időbe telt e változásoknak, hogy megtörténjenek.

Kemény, mint az igazság, hiszen ez számotokra tudomásul veendő: mindent el kell követnünk, amit tudunk, hogy távol maradjunk bármilyen alacsonyabb energia fajtától; sok sűrűséget és sok alacsonyabb energiát irányítottak lelkünkre itt a Galaktikus Szövetségben, és számos más Szervezetben, melyek segítik világotokat ez időben, a gyönyörű világotokban a megjelenő események léptékének köszönhetően.

Azt mondhatjuk, hogy mi csupán segíteni vagyunk itt, és mialatt mi mind valóban nagyon közel vagyunk a Földhöz és az emberiséghez, és olyan Szeretetet és végtelen köteléket érzünk az emberiség iránt, valójában nem vagyunk a döntéshozói annak, hogy mikor, és hogyan jelenjenek meg az események világotokban.

Drága lelkek, természetesen kinyilvánították azt, hogy ti mind elhatározói és megjelenítői vagytok azoknak az eseményeknek, melyek kibontakozása világotokban valószínű, és kérve kérünk benneteket, folytassátok a gondolkodásotokat a jövőn, és az összes gyönyörű dolgon, mellyel a jövő bír számotokra. Természetesen, sokan olvassák közületek a sok földi igazságkereső és leleplező weboldalait és megtekintitek show-jukat, akik közvetlenül érintettek e változásokban, és akik tudják, még ha csupán egy bizonyos terjedelemig is, hogy épp mindaz, ami történik, az éppen készen áll világotokban.

Bármikor, amikor hallotok, vagy megtekintetek egy csodás elkövetkező dolgot, melyről tudjátok és érzitek szívetekben, hogy hiteles, szánjatok rá némi meditatív időt, és használjatok el valamennyi meditatív energiát, az elétek helyezett dicsőséges jövő képi megjelenítésére [vizualizálására] és értékelésére, hiszen még a Földi Szövetségeseink munkája is függ az energiáktól, mely az ő és a mi indítékunk, ami a Földön mindegyikőtök által megadatott.

Nem ajánljuk az egyénnek, hogy a Földön kibontakozó események tudósításaiba teljesen elmerülve tartsa magát mindig, hiszen ennek megtétele elveszi erőtöket, hiszen átadjátok azt a földi, vagy földönkívüli lelkeknek, akikre folyamatosan számítanátok az energiáink és naprakész meglátásaitok miatt azt illetően, hogy a közvetlen jövő milyen lesz.

Vannak bizonyos fordulatok: bizonyos események mindannak a megjelenítését illetően, melyeknek elő kell fordulni, miszerint ti a Földön teljhatalommal rendelkeztek, hogy Teremtsetek, vagy elmozduljatok észlelésetektől, Teremtésetektől. Ez alatt azt értjük, hogy a legaprólékosabb, és néhány esetben nem annyira aprólékos részletek lehetnek, vannak, voltak valójában általatok Teremtve. Ezért kérve kérünk titeket, képzeljétek el és meditáljatok azon, hogy ezek a Föld változások milyenek, milyenek lehetnének, hiszen ti vagytok mind a kulcs e dicsőséges jövőhöz, mely bekövetkezik.

Világotokban sokan ragadnak meg e változások fizikai szempontjainál, és még többen keverednek bele e változások ezoterikus és lelki [spirituális] jellegeibe, mialatt annak a gondolkodásmódnak az összeolvasztását ajánljuk, mely még mindig elkülöníti a fizikait és a lelkit [spirituálist], azt mondjuk, hogy ez az észlelt elkülönülés egy jó dolog lehet számotokra, hogy ti mind ráirányítsátok egyéni és együttes [kollektív] energiáitokat ezen események minden egyes oldalára / szempontjára, legyenek azok akár fizikaiak, akár lelkiek [spirituálisak].

Valóban, néhányan elképzeltek és előre láttok sok dicsőséges és csodálatos fizikai eseményt, melyek kitüntetik világotokat, úgymint a felfedés, és az oly sok éteri és bámulatos technológia átadása nektek és világotoknak. Néhányan közületek jobban foglalkoztok a felemelkedésetekkel, melyet az ilyen fizikai események megelőznek, és a sok energetikai és égi történés, mely bevezet benneteket ebbe, épp olyan nagy „sokk és áhítat”, mint a kezdeti leleplezések és a fejlett technológiák átadása.

Szívünkben minden Szeretetünkkel és megbecsülésünkkel kérünk benneteket, kezdjétek el felismerni / elismerni, értékelni és Szeretni világotok természeti / elemi jellegeit!

Mialatt a Földön mindnyájan megtapasztaljátok a tudatot / tudatosságot minden egyes fajtában és formában, mellyel [a Föld] rendelkezik, hogy nektek nyújtsa, annak a többsége, melyet alacsonyabb dimenziós formákként tekintettek a növények, fák és hasonlók formájában, ők maguk felemelkednek, és e természeti erők felemelkedése megy végbe, hiszen Anya Gaia magjának felemelkedése már megtörtént, aki tudatában van a felemelkedésnek, és aki magában munkálkodik, hogy a felemelkedés felé növekedjen, és kifejlődjön egy olyan tudatállapotra, melyben ti mind valaha oly nagyon boldogan léteztetek.

Természetesen, ahogy korábban említésre került ebben a közlésben, minden egyes lélek, felébredt, vagy fel nem ébredt, megtapasztalja ezt a felemelkedést, hiszen egyszerűen nem lehet másképpen, míg az egyén ebben a világban Él, drága gyönyörű Gaia felszínén, ki lesz téve a Gaia magjában és felszínén előforduló különböző folyamatos energiamozgásoknak. Higgyetek nekünk, a felemelkedés egészen benne foglaltatik ezen energetikai mozgásokban, hiszen az energetikai mozgások azok, melyek ezt a felemelkedést elhozzák nektek egy mindig vegyítetlenebb és tisztább formában.

A természeti elemek: a drága fű, fa, a kedves víz, melyet isztok és minden nap magatokba szívtok minden egyes formában, melyet az ilyen víz felvesz, ők is mind megtapasztalják ezt a felemelkedést, és legnagyobbrészt egy sokkal tisztább szökkenésekben és ugrásokban élik meg, mint a sok ébredő lélek.

Ez azért van, mert a sok ébredő lélek Gaia felszínén még mindig megtapasztalja a sűrűséget, még mindig átdolgozza magát, átalakul és felemelkedik saját elméjének és viselkedésének alacsonyabb és egoista szerkezeteiből.

Ahogy mindegyikőtök lehámozza ego rétegeit, egyre többet fedeztek fel a felsőbb birodalmakból, éteri, lelki [spirituális] állapotaitokat elkezditek felismerni, és mérlegelni ezt a történést. Ti magatok teszitek ki magatokat egy mérhető módon a felsőbb birodalmak folyamatosan tisztább energiáinak, azonban oly módokon, melyek felkészültnek fognak látni benneteket, ahogyan az szükséges, összhangban annak az egonak az éteri rétegeinek saját lehámozásával és egységbe rendezésével, mely visszatartotta érzékeléseteket a tudat mindig tisztább birodalmaitól, még ha csupán egy kevéssé is.

A természeti elemeknek nincs ilyen átdolgozandó ego alapú szerkezetük, hiszen nagyon hozzászoktak [a létezéshez], és egyszerűen élvezik a létezést, az egyszerű érzést, és energiáik kisugárzását Gaia felszínének minden egyes területére és az Ige [Logos] energiájának minden egyes formájára, melyek mi mindnyájan vagyunk, legyen az emberi, vagy másforma. [Szeretnék, ha] felvennétek a kibocsátott ilyen energiákat, és éreznétek magatokban a közléseket és benyomásokat, melyeket ezek a természeti elemek küldenek nektek ez időben.

Próbáljátok meg érezni az elemeket és felvenni velük a kapcsolatot, hiszen ők valóban a lélektárs testvéreitek, egyszerűen egy másik formában. Az elemekkel való kapcsolat és kommunikáció megtalálásának és fenntartásának az egyik legjobb és leghatékonyabb módja az, hogy tiszta és őszinte erőfeszítést tegyetek magatokban, hogy tiszteljétek őket. A természeti elemeket, és hasonlóan a drága állatokat világotokban nem tisztelik oly nagyon régóta, és inkább az emberiség személyes hasznára használták őket oly nagyon sokféle módon.

Ez volt oly sok növénynél és a víznél, melyet szintén drága Gaia nyújt nektek, hiszen még a vizet is vették és eltorzították alacsonyabb dimenzióssá, mint a szódavíz, és oly nagyon sok más anyag, mely tekinthető folyadékként, azonban melyek bizonyosan nem olyan egészségesek, mint a víz. Amit szódavízként ismertek, az szándékosan egy alacsonyabb dimenziós anyag, és arra szánt, hogy oly nagyon sok hosszú távú hatással bírjanak az egészségre, a rövid távú hatásával is [az egészségi állapotra], mely észlelhető.

A drága vizet, és drága növényeiteket eltorzították [különféle] módokon, azért, hogy ne tiszteljétek a vizet és a növényeket, ellenben hogy ti mind e növényeket inkább saját módjaitokon és saját előnyötökre használjátok. Természetesen az emberiség valóban megegyezett ebben az állatokkal és az elemekkel egy bizonyos ponton az alacsonyabb dimenziós élmény mentén, és valóban, szinte az egész alacsonyabb dimenziós élmény során az emberiségnek szükséges volt használni a növények, a víz, az állatok és oly sok más Létforma által nyújtott ajándékokat, hogy az emberiség elérje saját fejlődését.

Drága lelkek, valaha volt az, hogy az egyén engedélyt kért annak a léleknek a felsőbb énjétől, akinek az életét elvenni készült, azért, hogy táplálékot és élelmet találhasson. Az állatok, vagy növények bizonyos szinten tudták, hogy el fogják venni Életüket, azonban ezt egy engedélyezett és tiszteletteljes módon vették el, inkább, mint az emberi lélek elveszi az Életüket, nem törődvén egy csöppet sem az állat és a növény templomának szentségével.

Most, természetesen jelen korotokban az emberiség egy olyan önelégültségbe esett, hogy az állatok és növények templomának szentségének tisztelete és szívlelése teljesen mellőzötté vált, olyannyira, hogy az emberiségről még mindig úgy tűnik, azt hiszik, hogy az állatok és növények szinte lélektelen tárgyak, akikkel egyszerűen erőszakoskodhatnak, és engedély nélkül hasznosíthatják őket, hogy táplálják az egyén Életének bármely jellegét, és az egyén fenntartásának hasznát, melyet az illető elkövetni óhajt. Ennek megtétele magának az egyénnek sok negatív karma elnyerését [jelenti].

A Természet és a természet sok jellege valójában segített nektek elérni a tudat magasabb állapotát, azonban egy bizonyos ponton bármilyen fizikai anyag alkalmazása egy magasabb észlelés és tudatosság elnyerése érdekében, szükségtelenné válik, és ennek megtétele egy kis akadály a léleknek, hiszen a nektek adott energiák, melyekhez hozzáhangolhatjátok magatokat bármely adott időben, oly sokkal inkább tisztábbak, mint a csaknem magasabb birodalmak energiái, melyeket érezhettek és befogadhattok a különféle földi anyagok, növények, vagy másformák alkalmazásával, mint amit használhattok, azonban bizonyos esetekben nem segítik az egyént a tudat [igazán] magasabb állapotait megtalálni.

Tartsátok tiszteletben a kendert; kérjétek, hogy átérezzétek felsőbb dimenziós energiáit inkább a meditációban, minthogy elégetitek szerkezetét azért, hogy az ilyen energiákat érezzétek, melyek maguk sűrűbbek maga a növény elégetésének cselekedete okán, és sok esetben azon állapot miatt, ahogy a növényt beadták. Tiszteljétek ezt a növényt, és érezzétek az energiáját azáltal, hogy kéritek az ilyen energiákat, inkább, semhogy elpusztítjátok szerkezetét engedély nélkül, hiszen valóban, az egyén kérhet tiszteletteljes engedélyt ennek megtételéhez, azonban ennek és oly sok más növény energiájának átérzése meditációban jobban képesnek fog látni benneteket az ilyen különböző növények energiájának elnyelésére, melyeket először arra szántak, hogy segítsék az alacsonyabb dimenziós emberiséget megtalálni és fenntartani a tudat és érzékelés magasabb és tisztább állapotait. [1]

Ahogy szándékozzátok és erőfeszítést tesztek, hogy tiszteljétek az elemeket, a különféle növényeket és más Létformákat, melyek a természeti elemeket alkotják, elkezdtek érezni majd egy nagyon erős köteléket mélyen gyökerezni köztetek és ezen elemek között, és a növények elégetése és a természet, valamint a természet erőinek észlelt elpusztítása az, mely visszatart benneteket az érzékelés és tudat magasabb állapotainak elérésétől; inkább az Egyesülés állapotai az ilyen növényekkel, semmint az önteltségen keresztüli elkülönülés táplálása.

Drága lelkek, természetesen sosem ítélkeztek felettetek cselekedeteitekért, melyeket tekinthetnek akként, hogy az állatvilág, vagy a természeti erők világának legjobb érdekei ellen valók, és bármilyen sérelmet, vagy a természeti elemektől begyűjtött sérüléseket és fájdalmakat a szendergő emberiséget illetően, valamint a természeti elemek és állatok ebből eredő rossz célokra történő felhasználását, megvitatják, meggyógyítják és átalakítják majd az emberiség gyönyörű igazodásával és újra ráébredésével e gyönyörű természeti elemekre és hasonlóképpen a csodaszép állatokra az egyaránt gyönyörű felemelkedő világotokban.

Sokat fognak megbeszélni a földönkívüli lelkekkel kapcsolatosan, akik segítenek nektek utatokon, azonban ezen beszámolók legmegdöbbentőbb jellegei közül néhány az lesz, hogy állataitok és társaitok mennyire élik meg a tudatot, mint ahogy a fák és a füvek mennyire segítenek nektek.

Ezek a lelkek látnak és éreznek benneteket minden egyes nap, csakúgy, ahogy ti látjátok és érzitek őket, és érzik az ilyen Szeretetet irántatok, melyet éreznek, és szeretnének segíteni nektek azáltal, hogy energetikai alapozást biztosítanak számotokra, hogy ne csupán általában tapasztaljátok meg felemelkedéseteket, hanem hogy egy boldogabb és Fényesebb lét- és tudatállapotot éljetek át napjaitok során mindvégig.

Valóban, észrevettük, hogy közületek sokan érzik talán magukat mérgesnek, vagy izgatottnak, és utána kimentek a gyönyörű fákhoz, vízhez és levegőhöz, és elkezditek jobban és Fényesebben / Könnyebben érezni magatokat. Ez azért van, mert a Teremtés minden egyes atomja, legyen az a csodaszép természeti elemek formájában, vagy másképp, feltétel nélkül küldi nektek saját Szerető energiáját a gyönyörű Mások-Szolgálatában és az Emberiség-Szolgálatában tett erőfeszítéseik során, hiszen mindegyikőtöktől azt akarják, hogy olyan boldognak érezzétek magatokat, mint ahogy ők, és mi érezzük hasonlóképpen.

Az emberiség oly nagyon régóta tapasztalja a boldogtalanságot, azonban ti mind megérdemlitek, hogy olyan boldognak és Fénnyel telítettnek érezzétek magatokat, ahogyan arra vágytatok, és ez azért van, mert segítünk nektek felemelkedni, és szintén emiatt a [természeti] elemi testvéreitek segítenek nektek minden nap azáltal, hogy boldogan adják nektek az Öröm és boldogság energiáit és kifejezéseit.

Drága lelkek, mint mindig, kérünk titeket, érezzétek és sugározzátok a Szeretetet körös-körül, hiszen rezgésszámában, tisztaságában és hatásában fokozódó minden egyes pillanatban. Ó, drága lelkek, bárcsak folyamatosan minden egyes pillanatban újra tudnátok hangolni magatokat a nektek érkező energiák állandóan tiszta rezgésszámaihoz: egyszerű, hogy ennek megtétele felemelne oly sokat a nagyon szükséges energiátokból. Ne aggódjatok, hiszen felsőbb énetek egy kimért módon küldi ezt az energiát, hogy jobban összhangba kerülhessetek vele, és jobban kezelhessétek az ilyen energiákat.

Szeretünk mindnyájatokat oly nagyon, és most ebből a közlésből távozunk ezzel a Szeretettel, ezzel az Örömmel, melyet óhajtottunk átadni nektek ezzel az üzenettel.

Érzitek ezt az örökkévaló Örömöt, ezt a Békét, mely most körülöttetek van? Kérünk benneteket, érezzétek át és sugározzátok ki ezt az Örömöt, és adjátok át másoknak feltétel nélkül, csakúgy, ahogyan mi és a drága természeti elemi testvéreitek teszik boldogan!

Köszönöm a Kilencek Fiastyúki Tanácsának!

[1] Wes megjegyzése: A fiastyúki testvéreinkkel együtt, úgy érzem, hogy kifejezésre kellene juttatni, hogy sem a fiastyúkiak, sem a Galaktikus Szövetség nem ítélkezik fölöttünk semmi miatt, melyet teszünk, vagy melyben érintettek vagyunk a Földön, amely alacsonyabb dimenziósnak tekinthető. Az egyén elképzelhetné, hogy még nem is ítélnek el minket a húsevés miatt, azonban ugyanakkor felismerik a sűrűséget, és a következményeket, melynek elkövetése tartogat számunkra.

Ezen üzenet idézett részének esetében fiastyúki testvéreink csupán rámutatnak a sűrűségre, mely érintett a növények szerkezetének elégetésében, melyet eredetileg az alacsonyabb dimenziós emberiség megsegítésére szántak a tiszta tudatállapotok ideiglenes elérésében, és kiterjesztésében.

Egyszerűen elismerik ezt, mialatt bizonyítják a tényt, hogy az általunk most kiadott energiák a harmadik dimenziós élményünk ezen végidején és a magasabb dimenziós élményünk kezdő korában sokkal tisztábbak, mint a kender és más fizikális növények által adott segítség, hiszen ezek a növények – hogy úgy mondjam – a spirituális segítség és fejlődés „csomagjait” tartalmazzák, becsomagolva e növények elégetésének sűrűségébe, együtt az engedélykérés hiányával, vagy ezen növények szentségének felismerése, vagy világunkban ősi és szent természetük elismerésének hiányával.

Ez az, amit kifejezésre juttattak, és bizonyosságot érzek azt mondván, hogy fiastyúki testvéreink nem ítélkeznek azon ébredő lelkek felett, akik kendert használtak, hogy elérjenek egy magasabb tudatállapotot: egyszerűen elismerik, hogy ennek megtétele mindinkább szükségtelenné válik, és egy bizonyos ponton lehet, hogy elkezd nekünk jobban ártani, mint segíteni a tudatállapotunk fejlődésében, ahol bárminek a használata, hogy egy felemelkedettebb érzékelést és tudatosságot nyerjünk, szükségtelen lesz.Csatornázta: © Wes Annac
WesAnnac.com
http://aquariuschannelings.wordpress.com

Translated by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa
Fényvilág Press
http://fenyvilag.blogspot.com/


All Galactic Channellings and translations are available at
http://peacelovelove.blogspot.com/
http://www.galacticchannelings.com/
http://www.despertando.me/


PLEASE USE DISCERNMENT...
All postings should be regarded with a degree of discernment from the reader/listener. You must decide the authenticity...Investigate. Consult your Heart, as it is never wrong. We send our Love to you. Despertando.me team
[Hungarian translation of the text above:]
Kérünk, hogy használd az ítélőképességed…
Minden bejegyzést egy bizonyos fokú ítélőképességgel / tisztánlátással kellene figyelembe venni az olvasó / hallgató részéről. Neked kell dönteni hitelessége felől… Vizsgáld meg! Kérd ki Szíved véleményét, hiszen sosem téved!
Szeretetünket küldjük neked.  Despertando.me csapata

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.
 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 4
Összes: 3119400
Hónap: 17228
Nap: 572