Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Fiastyúki Mariara 2012-05-15

 Fiastyúki Mariara:
Terjeszkedő csakráitokkal összhangban cselekszünk

Copyright © 2012 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]

Mariara the Pleiadian: We Act in Accordance with the Expanding of your Chakras

 

Jómagam és oly sok más felemelkedett lény energiái érkeznek el az emberiséghez ez időben, és míg oly nagyon régóta valóban meglátogatjuk kultúráitokat és társadalmaitokat, nem tudtunk olyan közvetlen módon meglátogatni benneteket, ahogyan szerettünk volna, és ezért használtunk csatornákat, és drága lelkeket a Földön, akik nyitottá váltak magukban a képességre, hogy átsegítsenek bennünket.

Valóban, az emberiséghez a csatornákon szólás a jó mód az emberiség szabad akaratával és növekedésével összhangban történő haladáshoz, hiszen minden egyes lélek, aki nyitottá válik energiáinkra, megtapasztalja magában a kiterjeszkedést és felemelkedést, mely jobban képesnek látja arra, hogy felleljen minket és energiáinkat a mindig terjeszkedő csatornáin és mindig terjeszkedő csakráin keresztül, melyből sok most érkezik el „online”.

Számunkra tökéletes értelmet nyer az, hogy képesek vagyunk felvenni a kapcsolatot az emberiséggel oly módokon, ahogy vagyunk, mielőtt a kezdeti leleplezések, bejelentések és felfedések elkezdenek kitörni oly csodálatosan világotokban, hiszen összhangban kell cselekednünk az emberiség lélek fejlődésével, valamint a csakráitok kiterjeszkedésével, a saját tudásotok és tudatosságotok terjeszkedésével, és az Ige [Logos] energiájának saját fellelésével, akik mi mind valójában vagyunk oly módokon, mely kevésbé sűrű, mint amihez hozzászoktatok oly nagyon régóta alacsonyabb dimenziós élményetek alatt.

Valóban, dimenziós élményeitek megerőltető volt, mialatt a Földön voltatok, azonban arra szolgáltak, hogy oly nagyon sokat tanítsanak nektek Életetekről. Minden egyes számotokra elérkező esemény, mely negatívnak tűnik, azon célból érkezik el hozzátok, hogy rávegyen benneteket arra, hogy a nyugalom, türelem és elfogadás energiáit válasszátok azon energiák helyett, melyeket máskülönben kiváltanátok magatokból a látszólagos negatív eseményeken keresztül.

Drága lelkek, meg kell értenetek, hogy próbára tettek [teszteltek] benneteket a legcsodálatosabb és leginkább Mesteri módokon ebben az időben, és meg kell engednetek ezt a próbatételt közeledni, és fel kell ismernetek, amikor Életetekben közeledik ez a teszt, és meg kell köszönnötök Tanácsadóitoknak, akik ezt a próbatételt előidézik számotokra, mert ti valójában magatoknak raktátok le ezeket az Élet leckéket élményetek minden egyes pillanatában és napján.

Ti terveztétek meg és térképeztétek fel e leckéket, mielőtt elérkeztetek és megtapasztaltátok az alacsonyabb dimenziókat minden egyes formában, melyet azok nyújtani bírnak.

Ti állítottátok össze Életetek terveit oly egyedülálló módon, hogy illeszkedjen saját felemelkedési folyamataitokba, és most a felemelkedési folyamatával körülöttetek minden egyes lélek, aki lélek családotokat alkotja az, kikkel oly nagyon közel találjátok magatokat ez időben, és számos más időben történetetek és sok előző Életetek során, melyet átéltetek.

Érezzük, hogy az emberiség nagy része nem áll nagyon készen „felszállni a földről” – mondhatni – a sok leleplezéssel és felfedéssel, azonban ki kell fejezni, hogy rendelkeztek a hatalommal ennek előidézéséhez, azonban ezen események [megjelenését] saját lélek fejlődésetekkel összhangban kell megjeleníteni [manifesztálni], és saját leckéitek elsajátításával összhangban, hiszen az alacsonyabb dimenziós maradványokat tisztítjátok ki, melyek távol tartottak benneteket táguló, hatványozott Teremtő hatalmatok / erőitek igaz érzékelésétől, drága lelkek. Mindig is rendelkeztetek e Teremtés erőkkel, és ezek mindig nálatok voltak; egyszerűen nem voltatok velük tisztában a sok alacsonyabb dimenziós utazásotok során végig, hiszen a feledékenység alacsonyabb dimenziós fátylát viseltétek szinte minden egyes Élet során, melyet megéltetek, drága lelkek.

Látjátok és értitek, hogy ezek a fátylak hogyan tartottak távol a felsőbb birodalmak igaz érzékelésétől, tudásától és megtapasztalásától, melyek most ez időben elenyésznek, és most előttetek omlanak össze, azért, hogy rátalálhassatok erre a Szeretetre, melynek befogadásától és teljes tudásától elzártak?

Értjük és elfogadjuk, hogy sok számára e fátylak még mindig teljesen „feljogosítottak”, és soknak vannak gondjai e fátylak letépésével és az ebből eredő felemelkedettebb birodalmak energiáinak és, drága lelkek, energiáink fellelésével, akik a magasabb birodalmakkal rezgünk együtt, és akik magasabb dimenziós élményt élünk át, mialatt különböző Tanácsokkal és Szervezetekkel dolgozunk azért, hogy segítsük és támogassuk az emberiséget ezen élmények megtalálásában.

Valóban, oly nagyon sok van, melynek megtételét világotokban most megengedik nekünk, azonban ez nem volt mindig így, hiszen legnagyobbrészt még mindig oly nagyon sok van, melynek elvégzése nem engedélyezett, mert ismételten, a szabad akarattal és az emberiség növekedésével összhangban kell cselekednünk. Érezzük, hogy közületek oly nagyon sokan akarják e változások eljövetelét, és ki kell fejeznünk a fontosságát saját meditatív energiáitok használatának és Teremtés hatalmatoknak / erőtöknek e forgatókönyv előidézéséhez, melyet bemutattak nektek, hiszen oly nagyon sok forgatókönyvet mutattak be nektek abbéli erőfeszítésben, hogy rávegyenek benneteket az előforduló forgatókönyv életbe léptetésére.

Kifejezésre juttatták azelőtt a sok utat, melyet megtehettek, és mindig kifejezték, hogyan hasznosíthatjátok a legjobban meditatív energiáitokat annak a megjelenítésére, melyet akartok az Életetekben, azonban ahogyan kifejezték azelőtt azt is, emlékeztetnünk kell benneteket, hogy az együttes hatalmatok / erőtök, együttes [kollektív] energiáitok az, mely a végső döntő tényező abban, hogy melyik együttes esemény jelenik meg [manifesztálódik] a Földön.

Ez alatt azt értjük, hogy az együttes energia, melyet beleöntötök mindegyik megjelenő eseménybe, valóban eldönti, hogy vajon egy nagyobb, vagy egy kisebb módon gyakorol hatást világotokra. Közületek minél többen vagytok azok, akik összegyűlnek [összeülnek] és elképzelnek [vizualizálnak] egy tisztább jövőt bekövetkezni, és az ebből eredő megjelenítést [manifesztációt] előidézni, mely ennek megtételéből fog következni, annál valószínűbb e változások előfordulása.

A Galaktikus Szövetség és minden egyes Szervezet, mely a Galaktikus Szövetséget alkotja, melyről hallottatok, egy rangsor szerinti [hierarchikus] érzéken alapul. Mi csupán egy egyesített együttes törekvés és Galaxisra kiterjedő Szervezet vagyunk a nagyon sok Szervezetből, kik segítik világotokat ez időben. E Szervezetekből néhánynak csupán bizonyos Csillagrendszerekben, vagy Galaxisokban vannak tapasztalatai, és e Szervezetek közül néhány, aki segítséget nyújt nektek, hatalmas tapasztalattal bír a Világegyetemek és a párhuzamos valóságok sokaságának minden zugában, melynek még el sem kezdtetek felfogni a tapasztalását, drága lelkek.

Valóban, oly nagyon sok megbeszélnivaló van létezésünkről és a különféle felemelkedett lelkek létezéséről, akik valóban végtelenek természetükben, és akik igazán lenyűgözők, gyönyörűek és csodálatosak szerkezetükben, és akik minden tőlük telhetőt megtesznek világotokat és mindnyájatokat segítendő a tudat azon felemelkedettebb állapotainak megtalálásában, melyben valaha ti mind léteztetek velünk, és ami egyszer boldogan Teremtette az alacsonyabb valóságokat, melyekből most tapasztaltok drága lelkek, hiszen természetetektől fogva Teremtők vagytok.

Természetes ösztönötök a Teremtés, és ezt gondolataitokon keresztül művelitek anélkül, hogy még felismernétek ezt alacsonyabb dimenziós élményetek alatt, minden egyes nap, és minden egyes pillanatban. Vágyaitok mindig Teremtenek, és gondolataitok, melyeket megalkottok, érzelmeitek, melyeket kiadtok, megjelenítik azt, ahogyan belül éreztek, és megjelenítik [manifesztálják] a Teremtéseket, melyeknek világra hozatalát óhajtjátok.

Amikor van egy felkavart gondolatotok, vagy szemtanúi vagytok egy nyugtalanító eseménynek előttetek, van önmagatoknak egy része, aki elmondja nektek, hogy nem akarjátok ezt az fajta Életet, és hogy nem kéne táplálnotok azokat az érzelmeket, mely begyűjtik az efféle Életet, és az ilyen fajta élményt, és mivel legnagyobbrészt közületek oly nagyon sokan most éltek át ilyen események megtörténtét, kezditek felismerni, hogy valóban nincs szükségetek folytatni azon energiák táplálását, mely csupán folytatni fogja az ilyen események kiváltását számotokra, semmint hogy segítsen nektek kitörni az ilyen energiákból, hiszen ezek az energiák nagyon erősen és nagyon szorosan tartottak a markukban oly nagyon sok lelket világotokban oly nagyon sokáig.

Olyan csodálatos látni, hogy oly sok ébredő megtestesült csillagmag és a Föld őshonos lakója önti bele és pumpálja be az energiákat drága Gaia Fényrácsába, akik valóban készen állnak, akik igazán izgatottak, és boldogok ezen energiákat magukba szívni, magukban világra hozni, és kisugározni őket oly sok más drága léleknek, és Gaia Teremtésének más területeinek, melyeknek szüksége van az ilyen energiákra.

Bátorítunk minden egyes lelket, aki ébred, és akit elvezetnek ehhez a közléshez, és oly sok más közléshez a számos többi felemelkedett lénytől, hogy kezdjétek el, és folytassátok Szeretetetek sugárzását egy felfokozott tisztaságban, és sugározzátok ki Fényeteket egy megnövelt mértékben, az ilyen Fény csökkentetten torzított természetét Gaia felszínének azon területeire, melyeknek a legnagyobb szüksége van rá. Drága lelkek, e térségeket, és hasonlóképpen a lelkeket ismeritek drága Gaia felszínén, akiknek a legnagyobb szüksége van ezekre az energiákra.

Oly sok drága lélek bátorított benneteket, hogy ontsátok Szerető energiáitokat a sötét lelkekre világotokban, és ez így van: muszáj ezt tennetek, drága lelkek!

Sokan tűnődtek el azon, amit Galaktikus háborúknak hívtak, és sokan szeretnék tudni, vajon mi, Fényesített civilizációk tettünk-e bármiféle támadó intézkedést, illetve bármilyen lépést, mely negatív karmát nyer számunkra, vagy bármely lelket sért, és azt mondjuk, hogy ez nem így van drága lelkek. Az alatt, melyet Galaktikus háborúknak hívnak, minden egyes általunk tett intézkedés egy védekező lépés volt: sosem használtunk semmilyen fegyvert, sosem robbantottunk fel semmit, drága lelkek, hiszen ez nem az igazi természetünk.

Tiszteljük a lelkek és [a testi] templomok szentségét, és hasonlóképpen a szellemet is, még ha e lelkek azok, akik megtámadtak minket és hajóink részeit óhajtották megsemmisíteni, és amikor ezt mondjuk, arról beszélünk, melyet a legjobban egy múltbéli fogalommal ismernétek el, hiszen ezeknek a háborúknak valójában végük van, és igazából békét „takarítottunk be” oly nagyon sok civilizációval és fajjal, akik máskülönben alacsonyabb dimenziókat tapasztaltak és próbáltak meg átadni nekünk.

Inkább a védelmi intézkedések, melyeket foganatosítottunk a „Galaktikus háborúk” során a tömeges Szeretet rásugárzása volt e lelkekre, lefegyverezve negatív cselekedeteiket, és negatív, ártalmas energiáikat, melyek lefektették és megelőzték az ilyen tetteket.

Tudtuk, hogy e lelkeknek [az észlelt ellenségeknek] erre volt szükségük, saját fejlettségük okán, és legnagyobbrészt ez az, ami segített az annunakiknak meglátni a Fényt, és csatlakozni azon Fény társadalmi osztályaihoz [rangjaihoz], melyet most látnak el.

Az annunakik valóban [vagy inkább az annunakik közül sokan] csakugyan alacsonyabb dimenziókat tapasztalnak, és Gaia felszínének számos területén testesülnek meg, melyekről már említést tettünk, hogy a leginkább szükségük van Fényesített energiáitokra, hiszen alacsonyabb dimenziókat tapasztalnak, melyeket azok a lelkek terjesztenek [propagálnak], akiket az annunakik raktak hatalmi pozíciókba oly nagyon régen.

Valóban, az annunakik azóta csatlakoztak a Fényhez, és megszakították a kapcsolatot azon lelkek legmagasabb társadalmi osztályaival, akikkel valaha kegyeltjeikként bírtak, kik valaha életbe léptették az összes változást, melynek elrendelését az annunakik akarták világotokban, amely nem állt az emberiség legjobb érdekében, hanem inkább az annunakik és az általuk alkalmazott „bábjaik” legjobb érdeke volt, akiket most a titkos szövetkezés sötét fejeiként ismernek világotokban.

Az annunakik vezetőinek leglényegesebb többsége, akik a legtöbb alacsonyabb rezgést gyűjtötték be, és akik a Földön az alacsonyabb dimenziós élmények többségét előidézték, valóban saját karmikus visszaverődéseiket [következményeiket] tapasztalják, és ennek megtételében csatlakoztak a Fény rangjaihoz, és minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy lefegyverezzék a sötét lelkeket, és hogy megtörjék programozásukat, melyeket beültettek e sötét lelkekbe.

Az annunakik valóban oly nagy megbánást és bűntudatot éreznek az általuk az emberiségnek okozott fájdalmak miatt, és ők lesznek a kezdeti bejelentésekben, miután értesítenek benneteket mindenről, melyet veletek tettek, sajnálkozásukat és „kifogásukat” kifejezendő.

Az annunakik kívánták személyesen, hogy saját bírósági tárgyalás változatuk legyen, melyen a titkos szövetkezés fejei fognak átmenni és keresztülmenni világotokban, hiszen [az annunakik] szeretnék, ha az emberiség mindenről tudna, melyet tettek, azért, hogy kifejezhessék sajnálkozásukat, és kifejezhessék Szeretetüket, mely elindítja az egész emberiség számára „betakarítani” [a Szeretetet].

A következő közlésemig, ezen, vagy talán egy másik írnokon keresztül, aki esetleg nyitottá válik energiáimra, azt mondom, hogy azt mondjuk a különféle Tanácsból, mely a Galaktikus Szövetséget alkotja, hogy oly nagyon Szeretünk közületek minden egyes drága lelket, valamint értetek és a Fényért dolgozunk hatványozott módokon, melyről még nem is hallottatok, azonban melyek megváltoztatják Életeteket oly csodálatos módokon.

Valóban, nem azért vagyunk itt, hogy megmentőitek legyünk; mi egyszerűen azért vagyunk itt, hogy segítsünk azokban az eseményekben, melyek Gaia csodálatos felemelkedését megelőzik. Vannak további még nálunk is felemelkedettebb lelkek, akik nem tartoznak egyetlen egy sajátságos Szervezethez, vagy Tanácshoz sem, és akik inkább az ilyen szükségtől mentesek [testtől megszabadítottak] ennek megtételéhez, és e lelkek a Föld felemelkedésének vakmerőbb, jobban ezoterikus és spirituális jellegeiben segítenek, mely valóban meglep majd benneteket oly sokkal jobban, mint a kezdeti felfedések és a kezdeti fizikai történések, melynek előidézésében segédkeztünk.

 

Köszönöm Mariara!

 

Csatornázta: Wes Annac

Copyright © 2012 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]

http://wesannac.com/

http://aquariuschannelings.wordpress.com

Translated by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa

Fényvilág Press

http://fenyvilag.blogspot.com/

All Galactic Channellings and translations are available at

http://peacelovelove.blogspot.com/

http://www.galacticchannelings.com/

http://www.despertando.me/

PLEASE USE DISCERNMENT...

All postings should be regarded with a degree of discernment from the reader/listener. You must decide the authenticity...Investigate. Consult your Heart, as it is never wrong. We send our Love to you. Despertando.me team

[Hungarian translation of the text above:]

Kérünk, hogy használd az ítélőképességed…

Minden bejegyzést egy bizonyos fokú ítélőképességgel / tisztánlátással kellene figyelembe venni az olvasó / hallgató részéről. Neked kell dönteni hitelessége felől… Vizsgáld meg! Kérd ki Szíved véleményét, hiszen sosem téved!

Szeretetünket küldjük neked.  Despertando.me csapata

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.
 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 7
Összes: 3044550
Hónap: 11004
Nap: 468