Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


GÁBRIEL / A 12:12:12 Aktiválás+ Ima

GABRIEL Arkangyal / 2012.november 25.

Shanta Gabriel közvetítése

A 12:12:12 Aktiválás +Ima

Közzétette Alice C. 

gabriel.jpgKedvesek,

a 12:12:12 Aktiválás 2012. december 12-én a Krisztus-tudat energia [kristályszintű tudat] Fényeként, az eddigi legmagasabb szintű kódolt frekvenciákat hozza el a bolygóra, hogy a Földet és minden lényt átformáljon.

Az egyesült portálokon, melyeket az Arkangyalok 11.11-én megnyitottak és fenntartanak, 12:12:12-én a Krisztus-tudat egy új energiája áll rendelkezésre. Ennek az ébresztési-energiának az ereje miden személy részére lehetőséget nyújt, hogy megtapasztalhassa 12:12:12 időpontjában a Krisztusfényt. Ha egyszer már megtapasztaltátok, nem fogtok a régi mintákba visszaesni, mert az arany Krisztusfény kioltja az akkori frekvenciátokat [rezgésszinteteket], melyek már nem szolgálnak tovább benneteket. A Fény által átalakítva a sejtjeitek tudatosítják a lelketek által beágyazott kódolást. Ennek az Aktiválásnak addig kellett szünetelnie, míg a Föld tudatszintje képes lesz tömeges ébredést eredményezni. A figyelem és a felkészülés a kulcsfontosságúak az átalakuláshoz, mely a Krisztusfény által válik elérhetővé. Most eljött ennek az ideje.

A 12:12:12 a körülöttetek lévő Isteni szeretet aktiválását jelenti. Amint az Isteni Szeretet a lényetekben rejlő finom fénykódolt hálószövetet aktiválja a felébredés közössége jön létre. Ez a testet egy 12-Helix-rendszerbe [12-szálas-DNS] helyezi át és lehetővé teszi a DNS szálak kapcsolódását. Ez által egy szubtilis [finom] energia kerül aktiválásra, mely a 12-es csakrarendszert összeköti. A Fény önmagában nem tudja létrehozni a kapcsolatot, bár magában hordozza a Isteni Intelligenciát. Az Isteni Szeretet szükséges, hogy a lelketek egységének kódolását a beteljesedéssel, mely a 12-ben rejlik felébressze [aktiválja]. Ez a Krisztus-tudatra való ébredés.

Mennyei Egység

A 12:12:12 által bizonyos szinten egységként születtek újjá, minden megjelenési formátokkal egyetemben. Egy újfajta elfogadással üdvözöljétek magatokat és tiszteljétek beleegyezéseteket ehhez az élethez. Hogy eldöntöttétek ráléptek az időn átvezető Fény ösvényére, ez elhozott benneteket lelketek utazásának beteljesedéséhez. Feladatotok most, hogy ezt az új mélységet megtöltsétek lényetekben, hogy több erőtök legyen. Engedjétek meg a Krisztus-Fénynek hogy áthasson minden sejtet, hogy egy új gyógyító erőt hozhasson létre, mely „feltölti” tudatotokat. Ha integráljátok magatokban ezt az illesztést, akkor az Isteni Szeretet aktiválni fogja energiamezőtökben DNS-eteket és ez olyan mélyre ható lesz, hogy elkezd megváltozni a világ körülöttetek.

Kezdjétek alkalmazni ezt a kapcsolatot a Krisztus-Energiával, mely a gyógyítás és az együttérzés Fény-Energiáját tartalmazza. Vigyétek el ezt a fényt az életetekbe, minden kapcsolatotokba és minden helyre, ahol tartózkodtok, ahol még mindig nem tapasztalható a jóság sugárzása, amit elképzeltetek magatokban. Használjátok ezt az Aranyló Fényt, hogy saját magatokat is erősítsétek a megbocsátásban és az együttérzésben. Történjen veletek bármi, összpontosítsatok az igaz Krisztus-Fény Egységére és éljétek meg a ti saját magatok iránt érzett empátiát és az Isteni Szeretetet. Váljon ez szokásotokká, mielőtt egy más [régi] reakció lépne helyébe és megtapasztaljátok, hogy valóban egy Új élhető Kor jött el.

Új rendszerek az emberi energiarendszerben:

A 12:12:12 Aktiválással az emberi energiarendszerben új struktúrák keletkeznek. A 12-szálas-DNS hangolása egyengeti a 12-csakra rendszer létrehozásának útját. Ezzel a paradigmaváltással a kódolt emberi lény kiteljesedésén belül elkezdődik egy teljes struktúra megteremtése, mely a rendelkezésre álló legmagasabb rezgésszinten működik. Ez az újrahangolt energiarendszer lehető teszi az ember számára, hogy ne csak ezt az új földi korszakot tartsa irányítása alatt, hanem lehetővé teszi mások számára is az előre kitaposott ösvényen való haladást. Az emberi energiarendszerben található kódolások, melyek különböző időkben „lángolnak fel”, hozták létre a régi paradigmában található struktúrák változó [rezgés]hullámait. Minden személy érezni fogja ezt a lélekimpulzust, hogy egy céllal rendelkező eseménysorozat résztvevője és átengedheti magát neki vagy úgy is dönthet, teljes mértékben elhagyja a bolygót, hogy a Föld fejlődésének egy előrehaladottabb szakaszát várja ki.

A bolygószintű fejlődés új belépési lehetőséget biztosít a lelkeknek. Azok számára, akiknek a fénykódolt DNS-ük lehetővé tette a rezgésszintjük növelését, már egy multidimenzionális Földön dolgoznak, és egyidejűleg más lelkeket magnetizálnak. Az energiafrekvenciákra való ráhangolódás úgy jön létre, hogy a ti belső kódolásotok rezonálása, több felébredésre kész embert vonz magához. Ez az élet egy igazán izgalmas időszaka, hiszen az új földi struktúrák teremtőiként születtetek meg. Az új energia megtapasztalásakor úgy érzitek majd magatokat, mintha haza érkeztetek volna. Erősítsétek meg teremtő vízióitokat, melyeket az energiafrekvenciátok a 12:12-es kódolású új fénystruktúra révén megemel. Ez új módon aktiválja az energiaközpontjaitokat. Egy mély és élő kapcsolatot teremt a Földdel, aki már nagyon vágyik az időre, amikor becsben tartják. Vannak láthatatlan társaitok, akik támogatnak bennetek fejlődésetekben és egy teljességében működőképes világ megteremetésében, ami a Fény és az Isteni Szeretet magasabb frekvenciájához igazodik. Erre születtetek. Most eljött az időtök. Vizualizáljátok a 12 szálas fénykódolt DNS-eteket, mely mélyen a Földben és magasan a fejetek fölött gyökerezik. Ez lesz a kapocs a 12-csakra rendszerhez, melyek a testetekben és testeitek között megerősít benneteket. Töltsétek másokkal együtt a 12:12:12-es időpontot, hogy az új mátrix létrejöhessen, hogy támogassátok az új energia-kódokat. Ezek lesznek a struktúrák, melyek az új Föld megteremtésében segítenek – egy olyan Föld létrehozásában, ahol tisztelik mindenben a szellemet és szent a szépség és a harmónia.

Ha ezt olvassátok, akkor ráhangolódtatok a Krisztus-Energiára, mely lehetővé teszi az új életet a 2012. december 12-ére kódolt időpontban. Ez a valódi kezdési időpontja a paradigmaváltásnak, mely a következő három évben folytatódni fog. Minden megváltozik. Álljatok ki nemes fejlődésetek mellett és kezdjetek neki az új belső struktúrák megalkotáshoz lényetekben, hogy a világban a többiek is követhessék ezt az Isteni Tervet. Hisz ti raktátok le az út köveit mások számára és ez így fog tovább folytatódni. Az 12:12:12 energiára való ráhangolódás az, amit „második eljövetelnek” neveznek.  Évszázadok alatt félreértették, hogy a Krisztus-tudattal való kapcsolat bennetek rejlik, és nem szükségeltetik egy megvilágosodott lény eljövetele a világba. A teljes evolúciós, spirituális energiára való ráeszmélés minden lényben meg van, ha úgy dönt, hogy szándékában áll a fejlődésbeli átváltozást a bolygó számára véghezvinni, melyre a Föld is számít. Eljött az idő, hogy döntsetek.

’Bűn’bocsánatot nyerni

A 12:12:12 Aktiválással rendelkezésetekre áll a megbocsátás energiája, a régi sebek gyógyítása. A feladatotok, a régi hibáitok miatt [hibának vélt hibák miatti] megbocsátás elfogadása és befogadása. Engedjétek meg az Isteni Szeretetnek, hogy áthassa a régi struktúrákat, melyet ti építettetek fel a szégyen és a méltatlanság érzéséből fakadóan. Bocsássátok meg saját magatokra irányított saját támadásaitokat [haragotokat], hogy elmulasztottatok valamit, amiről azt gondoltátok „helyénvaló lett volna” megtenni. Ez a Fény a Krisztus-Energiával kódolva átadja a gyógyítás és a szeretet frekvenciáit. Ezen felül készenlétben tartja a multidimenzionális énetek hangolását, hogy lényetek nagyobb egységét és teljességét élhessétek meg.

Ti, eltökélt spirituális harcosok, születésetekkel léptetek rá erre az ösvényre. Megéltétek világotokban az igaztalan dolgok iránt érzett odaadást. Megragadtátok lelketek igazságának, a megvilágosodásnak, a fejlődésnek a zászlaját és szembenéztetek a félelem és a konfliktusok világával. Ez gyakran családon belüli súrlódásokhoz vezetett, mely a mai napig is fennállhatnak. Mindezek ellenére az Isteni Fénybe vetett hitetek által vezérelve, a fejlődési folyamat mellett álltatok ki – egy olyan út mellett, mely Minden élet szentségét tiszteli a Földön.

Más dimenziók létezésének felismerése, mely megegyezik a régi bölcsességgel és a „megvilágosodott” igazsággal, összekapcsolódik és áthatja tudatotokat. Nyitottak voltatok, hogy befogadjátok a tanításokat, melyek mélyen lényetekben harmóniára leletek, függetlenül attól, ez milyen hatást gyakorolt másokra. A felemelkedő tudat hullámának meglovaglásához nagy bátorság szükségeltetett, közben megtartva szívetekben meggyőződéseiteket.  A 2012. december 12-es Aktiválással a lelketek által igaznak tartott dolgok lehorgonyzásra kerülnek.

Ima az Aktiválás támogatásához:

Isteni Jelenlét,

a 12:12:12 Aktiválás idejére meghívom a Krisztus-Tudatban élő Isteni Szeretetet és az Aranyló Fényt, hogy méltóságteljesen áramoljon át rajtam, és horgonyozódjon le a Földön.

Kérem a DNS-emben az ébresztő kapcsolódást az Isteni-Szeretethez, az Együttérzéshez, a legfelsőbb Forrás Fényéhez, DNS-em 12 szálához és kérem a Fény-Hélix teljes létrehozását, mely aktiválja a 12-csakra-rendszeremet.

Kérem lelkem hangolódását minden Isteni Szeretethez és a Fényhez, melyet a fejlődésem és a bolygó fejlődésének javára fordíthatok ebben az időpontban.

Meghívom az Angyalokat, Arkangyalokat, Mestereket és minden Fénylényt, akik a felemelkedésemen dolgoznak, hogy kísérjenek át ezen a folyamaton és álljanak mellettem.

Ébredjen minden lélek Teremtő Erejére és hordozza szívében az Isteni Szeretetet. Áramoljon egyre több kegyelem mindannyiunkon keresztül, hogy megáldhassuk ezt a bolygót. Tiszteljük új módon ezt a bolygót, mely lehetővé teszi számára a fejlődést.  Érezze legbelül minden szív ennek a jelenlétnek az ajándékait, hogy a béke uralkodhasson a Földön. Köszönet ezért Istenem és miden áldásunkért.

Úgy legyen.

Shanta Gabriel

 

Csatornázta: Shanta Gabriel

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: www.TheGabrielMessages.com , http://the2012scenario.com

http://kristalyhang.wordpress.com

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.
 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 13
Összes: 3061972
Hónap: 15245
Nap: 462