Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Georgi Stankov meglátása a felemelkedésről

Georgi STANKOV meglátása a felemelkedésről

2011.10.09

Minden spirituális úttörőhöz és a Planetáris Felemelkedő Közösség minden tagjához!

Az Önök egyéni csillagkapu megnyitásának a folyamata elkezdődött!

Irta : Dr. Georgi Stankov 2011. október 5-én.

Ezennel informálom minden olvasómat, minden spirituális úttörőt, a Planetáris Felemelkedő
Közösség (PFK) minden tagját, akiket kiválasztottak arra, hogy segítsenek a Gaianak és az
Emberiségnek a 4. és az 5. dimenzióba emelkedni a 11.11.11-es csillagkapun át: az Önök egyéni
csillagkapu megnyitásának a folyamata teljes egészében elkezdődött! Önöknek már nagyon kevés
idejük maradt, hogy befejezzék a küldetésüket, mivel a Felemelkedés pillanata nagyon közel van.

Az a küldetésem ezen az utolsó földi inkarnációm alatt, hogy vezetője legyek a PFK-nak a Végső
Időkben és összegyűjtsem minden spirituális úttörőt és a PFK minden tagját, megszabadítva a
10.000 éve sötétség és rabszolgaság bilincseihez kötött Gaiát és Emberiséget szenvedés-drámájának
utolsó felvonásától, és így együtt felemeljük ezt a gyönyörűséges bolygót az 5. dimenzióba. Az Új
Korszak már elkezdődött!

Ennek a honlapnak: https://sites.goo...press/home ; világszerte felhívja a figyelmét minden
spirituális úttörőnek és ösztönözze őket a saját Isteni Küldetésük beteljesítésére.

Minden olyan olvasó, akikre a cikkeim lelkileg mély benyomást gyakoroltak, automatikusan
megnyílnak a Felemelkedés folyamata számára. Az ezt követő néhány nap alatt pedig el fogják
kezdeni építeni a saját személyes csillagkapujukat az otthonukban vagy az állandó lakóhelyükön.

A PFK minden tagja óriási energetikai mezőket fog létre hozni és "tűzgyűrűt" fog építeni a Gaia
energetikai mezeje körül. Ez segíteni fog abban, hogy minden lelkileg megérintett ember
felemelkedjen a 4. dimenzióba a 11.11.11-es csillagkapun át.

A PTK tagjai egész idő alatt nyitva tartják ezeket a kapukat az elkövetkező napokban, úgyhogy sok
más csillagmag és fénymunkás, akik nem tagjai a PFK-nak, de úgy döntöttek, hogy részt vesznek a
Felemelkedés Első Hullámában, szintén fel fognak emelkedni az 5. dimenzióba az elkövetkező
napokban. Ezután a PFK tagjai fognak felemelkedni. Végül a vezető, a "kapitány" hagyja el utoljára
a hajót. A célunk az, hogy lehetőleg több millió fénylény emelkedjék fel az Első Hullámban.

Használd ki ezt az egyedülálló lehetőséget és határozottan hozd meg a döntést a szívedben:

"Vagyok aki Vagyok, és a döntésem az, hogy MOST akarok Felemelkedni!"

Igen!! - ha még mindig nem értitek, akkor számotokra hosszú időre vége!

A föld alatti bunkerekben mit akartok túlélni?? Jó szórakozást a patkányokkal.

A 2012-es Felemelkedés - a folyamatban lévő forgatókönyv

A felemelkedés: a búza elválasztása az ocsútól

Georgi Stankov, Copyright 2011

Az emberiség utóbbi néhány évtizedes történelmét a 4., 5. és magasabb dimenziós csaták jelezték,
melyeket egyik oldalról a sötét erők, a mindenkori hatalom, a Szentségtelen Hatok (a szürkék, a
reptiliánok, a zeta reticuliak stb.), azaz a föld jelenlegi uralkodói, illetve a másik oldalról a Fény
erői (a Galaktikus Föderáció, a Fehér Testvériség stb.) vívtak.

Noha e csaták a Föld 3. dimenziós valóságában is tükröződtek, az emberi lények igen nagy tömegei
tudatához ez nem jutott el. Az emberi lények alvó többsége a Létező Hatalmak öntudatlan
rabszolgája, amelyek megbízottaik útján gyakorolják felettük a hatalmat. Ez utóbbiaknak titkos
menetrendjük van az Új Világrend megteremtésére, ahogyan ezt egyik fő szóvivőjük, az egykori
USA államtitkár, Henry Kissinger, mostanában hangosan szorgalmazta a televízióban is.

Az elmúlt pár évtizedben a végsőkig megrontották a világ pénzügyi rendszerét azáltal, hogy azt egy
óriási Ponzi sémává alakították át, amely különösen azon alapult, hogy a levegőből új pénzt és
adósságot állítottak elő (ford. megj.: Amerikában Ponzi-sémának nevezik azt, a piramisjáték elve
alapján működő, a befektetők naivitását kihasználó csalási szisztémát, amikor hatalmas profitot
ígérnek a befektetőknek, de a pénzeket valójában nem fektetik be, és a szédületes haszon által
vonzott újabb befektetők pénzéből mindig az előző kör befektetőit fizetik ki.

A rendszer egy idő után összeomlik a saját súlya alatt. Az olasz születésű Charles Ponziról nevezték
el, aki a 20. század elején óriási méretű csalást hajtott végre e séma alapján). Mindebben a főbűnös
a FED (Amerikai Jegybank) és az abban tulajdonos amerikai és angolszász magánbankok, őket
követik az ECB (Európai Központi Bank) és más jegybankok. E pénzügyi szervezetek vezetői közül
sokan olyan klónok, akiket a Szentségtelen Hatok, ezen belül elsősorban a szürkék alkottak meg
genetikai mérnöki tevékenységük révén. Az idei év őszén bekövetkező kinyilatkoztatások és
megpróbáltatások szempontjából az erről szóló tudás központi információnak fog bizonyulni.

Ennek következtében arról, hogy mi fog történni a végidőkben, pontos tudással a sötét erők, más
néven illuminátusok, a titkos kormány, az Új Világrend erői, a 13 uralkodócsalád stb. rendelkeznek,
és a szupertitkos szolgálatok, amelyek a titkos, javarészt földalatti szervezeteket alapították a
Szentségtelen Hatokkal egyetemben. Ezek egyfelől megalkottak sok új technológiát, ideértve az
UFO-kat és más járműveket, másfelől ezzel egyidőben szisztematikusan eltüntettek a széles
népesség hozzáférése elől számos szabadalmat és találmányt. Példa erre, hogy a robbanómotorok
minden fajtájának hajtására felhasználható, a vízből hidrogén és oxigén előállítására szolgáló tiszta
technológia már évtizedek óta ki van találva, ám a sötét erők kezén lévő olajtársaságok ezt
szándékosan elnyomták.

Mindezeknek az alávaló praktikáknak a végső célja az emberiség rabszolgasorba taszítása.
Ugyanakkor most nem ez az emberiség számára készült terv, hiszen a Fény erőinek mindehhez
szintén megvan a maga hozzátennivalója.

Léteznek fénymunkások, akik szintén tudomással bírnak arról, hogy mi történik a színfalak mögött.
Ugyanakkor sok csillagmag (fénymunkás) szinte teljesen tudatlan a tekintetben, hogy a sötét erők
milyen szerepet játszanak az emberiség átformálásában, illetve jobb szeretnek szemet hunyni
efelett, hiszen ezek a tények valóban igen félelemkeltők, és a félelmek nem segítenek a
felemelkedésben és fénytest kialakításának folyamatában.

Mindazonáltal e tények némelyike hamarosan nyilvánosság elé fog kerülni. Az információ nem
más, mint fény, és ahol fény van, ott nem lehetséges az ördög jelenléte. Az idei évben a sötét erők
tevékenységét teljesen meg kell állítani, így a felemelkedést megelőzően nem fejthetik ki
nyomorúságot okozó befolyásukat az emberiségre.

Míg a sötét erők a jelenlegi status quo konzerválását kívánják, addig a fény erői a bolygónkat és az
emberiség többségét az 5. dimenzióba való felemelkedésre készítik fel. A Föld végső felemelkedése
„ ami a Bibliában mint mennybe ragadtatás szerepel” 2012. december 21-én fog bekövetkezni.
Bolygónk ekkor megkettőződik:

1) az "A bolygó" felemelkedik az 5. dimenzióba, míg

2) a "B bolygó" a jelenlegi 3. dimenzióban marad, hatalmas anyagi és természeti csapásokat fog
elszenvedni a felemelkedés alatt és azt követően, valamint lassan az Egésztől való elkülönülésnek
egy még nagyobb sűrűségére fog süllyedni.

A "B bolygó" maga lesz az élő pokol. Azok az inkarnálódott lények, akik a további elkülönülésben
való létezés mellett döntenek, a B bolygón fognak élni, vagy pedig elhagyják a Földet a
felemelkedést megelőzően. E bolygót a jelenlegi hatalmak fogják totálisan ellenőrzésük alatt tartani.
Ennek az eseménynek a bekövetkeztére már régóta készülnek. Teljesen tudatában vannak a
ténynek, hogy a kinyilatkoztatások és megpróbáltatások utolsó két évében az emberiség és a Föld
kicsúszik a szorításukból. Mindannyian arra törekszenek, hogy valahogy túléljék a felemelkedést, és
ördögi üzelmeiket a szokásos módon folytathassák a B bolygón. Ezalatt minden lehetségest
megtesznek annak érdekében, hogy annyi alvó emberi lényt tartsanak magukkal a B bolygón,
amennyit csak "le tudnak aratni" a megpróbáltatások ezen időszakában.

A fény erői és a magasan fejlett földi lelkek is mindent megtesznek, hogy annyi inkarnálódott lényt
ébresszenek fel, amennyit csak lehetséges, hogy ezek a szabad akaratukból és személyes tudásuk
alapján legyenek képesek a döntéshozatalra. Dönthetnek úgy, hogy

1) felébrednek és felemelkednek a Földdel együtt az 5. dimenzióba,

2) elhagyják a Földet és visszatérnek minden lélek eredeti birodalmaiba, vagy

3) ott maradnak a visszafejlődő, katasztrófákkal sújtott bolygón, még többet tapasztalva mindebből,
és ennél sokkal rosszabb dolgokból.

*

Minden fejlett lélek fel fog emelkedni. Ide értendő minden csillagmag (fénymunkás), indigó,
kristály és szivárvány gyermek (az öreg lelkek), és sokan az érett lelkek közül. A lélek életkoraira
vonatkozó elmélet szerint (melyet a szerző dolgozott ki) minden érett és öreg lélek felemelkedésére
sor kerül. Becslései szerint pillanatnyilag a Föld lakosságának 4-8 %-a öreg lélek, és kb. 25-30 %-a
érett lélek.

A végidők alatt az érett lelkek csoportja átalakul öreg lélekké, a legtöbb öreg lélek (csillagmag)
pedig még a felemelkedés végső tömegeit megelőzően fel fog emelkedni az 5. dimenzióba. Egyik
lélek-életkori ciklusból a következőbe való átlépést mélységes zavarodottság kísér, aminek eredete
a megtestesült lények - új lélek-életkoruk követelményrendszerének való megfeleléséhez szükséges
- új lelki és mentális, illetve energetikai irányultsága.

Az érett lelkek az utóbbi 3-4000 évet belső dimenzióik felfedezésével töltötték, mialatt számos
inkarnációjuk volt a Földön, változatos kulturális környezetben, fajon belül, társadalmi pozícióban
és drámai sorsokban. Elég gyakran választották a mártírszerepet, egyeztek bele, hogy azoknak a
fiatal lelkeknek az áldozataivá válnak, akiknek lélek-életkoruk szerint az elkövetői, emberi élet
kioltói tapasztalatot kell megszerezniük.

Ez része a "Kegyelemből való kiesésüknek", annak a tapasztalatnak, amelyen minden egyes
léleknek át kell menni. Az ilyen intenzív emberi tapasztalás és részvétel hozza létre a szükséges
karmát, amelyet aztán lépésről lépésre kell ledolgozni az egymást követő inkarnációk során át, hogy
kialakuljon a részvét, szeretet mutatásának képessége, és a fájdalmas tapasztalatokon keresztül
kialakuljon a megértés. Ez a fő célja az érett lélek-életkornak.

Ennek következtében az ebbe a lélek-életkorba lépett megtestesült lényeknek le kell dolgozniuk a
karmájukat akár úgy, hogy a fiatalabb lelkek áldozataivá válnak, akár úgy, hogy nagy áldozatokat
vállalnak más lelkekért. Ezen életkor-ciklus folyamán az érett lelkek ritkán tapasztalnak meg
beteljesítő és boldog pillanatokat. Sok stresszen kell átmenniük és sok könnyet kell ejteniük. Így
szemeik tiszták és fénylők lesznek.

Az alacsonyabb fejlődési szinten lévő fiatalabb lelkek szemei ezzel ellentétben sötétek, szikra
nélküliek. Legalább a fénymunkások között általánosan tudottnak kellene lenni, hogy a megtestesült
lények szeme a lelkük tükre. Épp ezért egy fiatal lélek képtelen az érett vagy öreg lelkek pillantását
kiállni, mivel ez emlékezteti őt a lélek létezésére és ez halálra rémíti őt. Sok ilyen lélek a sötét erők
genetikai mérnöki tevékenységének terméke és könnyen felismerhető élettelen, sötét pillantásáról.

Jelenleg a Földre inkarnálódott lelkek legnagyobb része (45-50 %-a) fiatal lélek. Legtöbbjük annak
határán van, hogy az érett lélekciklusba lépjen át. Ez az átmenet egy totális zavarodottsággal
kezdődik, a korábbi hiedelmek és társadalmi szokások drámai átalakulásával.

A fiatal lélekciklussal a maximális amnézia asszociálható, mivel ebben a ciklusban a léleknek saját
szándékaira, valamint a külvilág manipulálására, megváltoztatására irányuló képességeire kell
koncentrálnia. Ebbe beletartozik mind a fizikai anyag, mind a többi lény különféle módokon való
manipulációja egyaránt. Ezek a fajta tapasztalatok tipikusak a fiatal lélek-életkorban.

A kisbaba és gyermek lelkek szintén el vannak választva a Forrástól. Ugyanakkor, mivel mentális
képességeik még kezdetlegesek, lelkük ösztönös, tudatalatti módon vezeti őket az életükön
keresztül. Mivel képtelenek bármiféle hatást kifejteni a társadalomra, testi létezésük be van ágyazva
szilárd családi struktúrákba vagy biztosítva van számukra, hogy még a felnőttkor előtt elhagyják a
testüket abban az esetben, ha nem tudnak megbirkózni a kemény földi feltételekkel.

A kisbaba- és gyermeklelkek gyakran a harmadik világ országaiban inkarnálódnak, ahol a
halálozási ráta a betegségeknek és a szegényes életkörülményeknek köszönhetően igen magas, és az
életkilátások alacsonyak. Az iparosodott országokban e lelkek általában a mezőgazdasági
területeken találhatók, ahol a családi struktúrák stabilak. Ilyen környezetben nincs szükség olyan
szintű mobilitásra és individualitásra, mint a városi környezetben, ahol viszont elsősorban a fiatal
lelkeket találjuk.

Mivel a fiatal lelkek a magasabb éntől és a Minden Ami Van-tól való maximális elszakítottságban
élnek, pszichológiai tulajdonságaik meglehetősen hasonlóak azoknak a sötét erőknek a
tulajdonságaihoz, akik eónok óta a Forrástól való teljes elkülönültségben léteznek. Ennélfogva
hajlanak arra, hogy ezekkel együttműködjenek, illetve, hogy megadják magukat a 4. dimenziós
sötét
behatásoknak.
A
jelenlegi
elit
nagy
része
fiatal
lelkekből
áll.

*

A 4. dimenziós sötét erőket az ezoterikus irodalom démoninak, luciferinek, sátáninak stb. nevezi.
Régebbi korokban, például az antik Görögországban és a hellenizmus időszakában a sötét erőket és
az emberi viselkedésre gyakorolt alávaló befolyásukat jobban ismerték. Plotinus, a neoplatonizmus
alapítója, a nyugati civilizáció történetének legkifinomultabb gnosztikus tanítója e démoni erőket
igen pontosan és részletesen leírta Enneád-jaiban.

A kereszténység a sötét erőkről való tudását tőle és más neoplatonistáktól vette át, ám eltorzította
tanításaikat, létrehozva ezáltal az ördög vagy sátán, mint önálló entitás primitív és romlott ideáját.
Ezt a torzítást az orionbeli annunakik és reptoidok (hüllők) a sötét korokban, amikor földi
királyságuk korlátlan volt, előre megfontoltan követték el.

Az ördög koncepciója, mint például a Bush-féle "sátán tengelye", vagy a Reagan-féle "ördög
birodalma" (a Szovjetunió), folyton használatban volt, amikor egy ördögi lény úgy döntött, hogy
bűncselekményt követ el az emberiség ellen, és ehhez szüksége volt egy hamis indokolásra illetve a
tett súlyának elkenésére. A történelemben ez a minta számos variánsban előfordult.

Kimutatható, hogy az amerikai nemzet kollektív viselkedésében a fiatal lelkek paradigmája
tükröződik. Ez egy klasszikus fiatal lélek nemzet a földön, amely uralja és meghatározza az
emberiség nagy részének viselkedését. A hollywood-i filmek történetvezetése és főalakjai a
végsőkig meghatározták a fiatal amerikai lelkek negatív, perverz, ténylegesen sötét tulajdonságait.
Ilyen a mai emberiség pszichomentális állapota, és a szerző véleménye szerint nem kell sok szót
vesztegetni az olvasó meggyőzésére arról, hogy a Földünk felemelkedést megelőző helyzete milyen
siralmas.

*

Az idei (2011-es) évben a fiatal lelkeknek egy igen nagy része lépett be az érett lélek ciklusba. Az
átmenetre jellemző a külvilág manipulálásával kapcsolatos mániájuk felváltása a belső lélek
multidimenzionalitásával. Ez a folyamat e megtestesült lelkek totális megzavarodásával veszi
kezdetét, amikor is a maximális elkülönüléssel kapcsolatos, fiatal lélekre jellemző egyetlen
hiedelmük
sem
bizonyul
valósnak
az
energetikai
átalakulásukat
követően.

Az igen hamarosan jelentkező események mintegy kirántják a lábuk alól a szőnyeget, és bele kell
pillantaniuk "rothadt" lelkük feneketlen szakadékaiba. Ez igen fájdalmas tapasztalás lesz, és ekkori
reakcióik, mentális tévelygésük minden eddig ismert szintet túl fog haladni. A fénymunkások
számára ajánlható, hogy lazán és humorral vegyék ezeket az eseményeket, ne engedjék magukat
bevonódni a környezetük pszichopata és skizofrén viselkedésébe és a világ színpadára.

Az egyik lélek-életkorból a másikba való áttörés egyike a lelkek elé az inkarnációs ciklusuk során

állított legnagyobb kihívásoknak. Ezért vannak lelkek, akik ezt az átalakulást inkarnáción kívül, az
5. dimenzióban létezve kívánják végrehajtani, mivel így kevésbé drámai. Ám más, bátrabb lelkek
ezen a 3. dimenziós valóságban mennek keresztül. Nincs előre meghatározott szabálya ennek a
dolognak. A lélek-életkorok közötti átmenetelt az energetikai blokkok nagymértékű elengedése
kíséri, amely kiterjed az inkarnálódott lény mind a négy testére vagy mezőjére: a fizikaira, az
érzelmire, a mentálisra és a kauzálisra egyaránt.

Ezen időszak alatt a hét testi csakra szintén átmegy egy nagy energetikai átalakuláson, melyet
fénytesti folyamatként ismerünk. Ez úgy kezdődik, hogy a 4. vagy szívcsakra megnyílik, ahogy ez
most a legtöbb fénymunkással mostanában éppen megesik. Amikor a szívcsakra teljesen nyitott,
akkor jelentősen megnagyobbodik, és magába olvasztja a három alsóbb csakrát, majd egyesíti
ezeket a három felsőbb csakrával. Az így újonnan létrejött csakra az emberi test egységes csakrája.
Ez lehetővé teszi, hogy a felsőbb éntől, illetve a felsőbb birodalmakból érkező energiákból a fizikai
test sokkal többet vegyen fel.

A fizikai test nagyarányú átalakulása most magas sebességen indul be. A cél az, hogy az organikus
test frekvenciáját az étertesti frekvenciára emelje fel. Ekkor az organikus testnek a fénytestté való
átalakulása azonnal bekövetkezhet. Ez a leírás vonatkozik az egyéni felemelkedési folyamatra, amit
az érintett lény anélkül hajt végre, hogy a Föld felemelkedése, illetve a 2012. év végén ideérő
kozmikus cunami ebben támogatná.

Az ilyen magasan fejlett lények 6. és 7. csakrájának teljesen nyitottnak, és a felső lélek 8-14-ik
csakrájához kapcsoltnak kell lennie. Normális esetben a megtestesült lények 6. és 7. csakrája zárva
van. Ez a magyarázata annak, hogy a Földre inkarnálódott lények legnagyobb része miért nem
rendelkezik semmilyen médiumi adottsággal.

A 10:10:10 csillagportál megnyitásakor a fénymunkások e magasabb csakrái szintén elkezdtek
kinyílni, és mostanra kapcsolatban állnak a magasabb énjükkel. A megtestesült lények közül
kizárólag azok, akik ezt a fénytesti átalakulásnak ezt a szintjét elérték, fognak megfelelni a tömegek
felemelkedését megelőző felemelkedés feltételeinek, ami valószínűleg a 11:11:11, az idei késő őszi,
utolsó, ám egyetlen csillagportál megnyitását követően fog bekövetkezni.

Ennek az évnek az elején az emberiség teljességgel belépett a lélek-életkorok közötti átlépés
folyamatába. A fénymunkások többsége nem érti teljesen ezt a folyamatot, az emberiség teljes
spirituális
álomban
leledző
maradéka
számára
pedig
nemlétezőnek
tűnik.

Ez idén radikálisan meg fog változni. A jelen esszé fő célja az, hogy kiterjessze az emberi
tudatosságot, hogy ráébressze az embereket erre az asztrális folyamatra, mely mostanáig a színfalak
mögött zajlott, ám nemsokára teljes erejével rászabadul a tömegek viselkedésére és
pszichológiájára.

Egyes fiatal lelkek a végidőkben sikeresen le fogják vezényelni érett lelkekké való átalakulásukat,
és ezáltal meg fognak felelni a felemelkedésnek. Mások testüket elvesztve fognak visszatérni az 5.
dimenzióba, a maradék pedig a B bolygón fog maradni. E lelkek közül némelyek, akik a jelenlegi
elithez tartoznak, a B bolygó elitjének is része maradnak, túlélve a felemelkedést és az azt követő
zűrzavart.

A csillagmagok felemelkedésének kisebb hullámaira is sor fog kerülni, azokéra, akik eredményesen

felfejlesztik a fénytestüket még 2012 decembere előtt. Ezen esemény a legtöbb ember elméjére
forradalmi és fejlesztő hatást fog gyakorolni. Sürgetni fogja az embereket, hogy mielőbb készítsék
fel elméjüket a Földdel együttes felemelkedésre, 2012 végén. Ugyanakkor nem fognak mind készen
állni a felemelkedésre december 21-ére, amikor bolygónk a galaxis központi napjával illetve a
Galaktikus Föderáció más bolygóival együttállásba kerül, és egy óriási fotonhullám fogja
elárasztani a Földet.

Néhányuk a B bolygón fog maradni egy darabig, de meglesz a lehetőségük, hogy egy későbbi
fázisban felemelkedjenek az 5. dimenzióba. Időközben földi katasztrófák között kell élniük. E
körülmények nyilvánvalóan meg fogják könnyíteni számukra a döntéshozatalt.

A felemelkedést követő 3-4 éves periódusban a két bolygó, az A és a B között még létezni fognak
energetikai összeköttetések, melyek megengedik olyan portálok létesítését, melyeken még át lehet
kerülni az 5. dimenzióba. Az érintett lelkek e nehéz időszakban sok segítséget fognak kapni a fény
erőitől
és
néhány
magasan
fejlett,
már
felemelkedett
megtestesült
lénytől.

Mindezek után a két Föld visszafordíthatatlanul elválik egymástól, az A bolygó egyértelműen az 5.
dimenzióba mozdul el, a B bolygó pedig folytatja útját a Minden Ami Van-tól való még mélyebb
elkülönültségbe. Ez lesz az a tapasztalat, amelyet bizonyos igen fiatal lelkek preferálni fognak az
inkarnációs ciklusuk folyamán. E döntésüket hamis erkölcsi előítéletek kifejezése nélkül indokolt
elfogadnunk.

*

A Földnek és az emberiségnek a végidők során e két létezési irányba való elkülönülését foglalja
össze a búza ocsútól való elválasztására vonatkozó híres mondás. Az emberiségnek az a része,
amely a B bolygón való maradást választja, hosszú ideig úgy fog létezni, hogy semmiféle ideája
nem lesz sem Istenről, sem a vallásról, és e bolygón nem lesznek többé világítótoronyként
funkcionáló magasan fejlett lelkek, mint manapság a fénymunkások többsége. Nem lesznek olyan
testben létező lelkek sem, akik hajlandónak mutatkoznának eljátszani a mártír szerepét, megadva a
fiatal lelkek számára a lehetőséget, hogy elkövessenek mindenféle atrocitást, miközben karmikus
leckéiket tanulják. A B bolygón minden lélek egyenlően gonosz lesz.

A B bolygó társadalmát teljességgel olyan létezők fogják alkotni, akiknek viselkedését az
egymástól és az Egésztől való totális elkülönültség egoisztikus, félelemteli szemlélete fogja
motiválni. Önmagukon kívül mindenki mást ellenségnek fognak tekinteni, nem lesznek képesek
arra, hogy bármiféle erkölcsi elvet kövessenek. Az emberi életnek ezen a bolygón többé nem lesz
értéke, és ebben a lealacsonyodott társadalomban az élet normális módjába bele fog tartozni
mindenféle förtelmes bűn elkövetése. E lényeknek újra fel kell majd fedezniük a fényt saját
természetükben, mielőtt elkezdhetnének fejlődni, és eónok elteltével, felemelkedhetnének majd. Ez
a megtestesülések normális ciklusa a Földön és sok más 3. dimenziós téridőbeli naprendszer
bolygóin.

Az A bolygóra került felemelkedett lények még 2000 évig fognak az 5. dimenzióban maradni.
Minden egyénnek meglesz a lehetősége, hogy a saját tempójában fejlődjön. A halálra nem lesz
többé szükség, ha el kívánják hagyni a létezés testi formáját „ minden lény képes lesz
dematerializálni fénytestét, saját akaratából. Sokan hamarosan képessé válnak arra, hogy

fénytestüket olyanra alakítsák át, amilyenre csak szeretnék. A fénycsaládok tagjaival vagy régi
barátokkal való lélekszintű kapcsolatok bármikor létrehozhatók leszek. Az anyag sokkal
folyékonyabbá válik, és a képzeleten alapuló azonnali teremtés hamarosan elérhető lesz sok
felemelkedett lény számára. A karma többé nem fog létezni.

Minden kapcsolat a szíven fog alapulni és a Krisztus-tudatosságot fogja kifejezni. Minden létező
számára garantált lesz az önfenntartás, a bőség lesz a létezés természetes állapota, ahogyan az
azonnali teremtés lehetővé válik mindenkinek. Az 5. dimenziós élet, amit Celestriá-nak is neveznek,
maga lesz valóban a mennyország.

Ennélfogva tehát, a választás, amelyet a következő két év során minden egyénnek és az
emberiségnek is meg kell hoznia, a következő: felemelkedni a mennyországba, vagy maradni a
Földön és a pokolban élni. Micsoda választás! Ám ahogy az események kibontakoznak, jelentős
számú emberi lény fog a jelenlegi urai követése mellett dönteni, a B bolygón maradni, ahol ezek
folytathatják az emberiség leigázására vonatkozó aljas terveik élvezetét, anélkül, hogy ebbe egyes
csillagmagok közbeavatkoznának.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.
 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 9
Összes: 3061988
Hónap: 15239
Nap: 467