Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Hermész tanítása

Hermész tanítása

1. rész

2011.06.29
 
 
Path vagyok, ki aztán Toth néven lett Istenek írnoka, majd a Melkhizedek Rendek főpapjaként tanított bölcseletet, aztán Hermészként Hírnök lett, majd St. Germainként  és számtalan formában hagyott kódokat, jeleket, tanításokat maga után. Jó ideje kérek és kapok megnyilvánulási formákat, hogy az Új Világok Hajnalán kiegészítsem és felfedjem a tudást, mely tisztán az ember előtt sosem nyilvánulhatott meg. Ezen mód csak egy létezett. Azon lélek ki bejárta és lejátszotta összes szerepét a káprázat színpadán és felfedte Isten, Szellem , Élet és  Halál  misztériumát, megértette mindennek Isteni eredetét, s ráébredt, hogy minden a magasságokból veszi eredetét, ahonnan az alapkövek származnak egyensúly és mérték szerint.
Így aztán semmi sincs, mi nem onnan származik, és nem oda tér vissza.
Teremtő atyám rám hagyta, hogy felruházzam az embereket, kik meghallják szavam, Bölcsességgel, Mértékletességgel, Hittel és Igazsággal. Védem és tanítom azon lelkeket, kik ezen jegyeket magukénak jelölték a kezdet kezdetén. Tudás és Értelem lesz a fizetségük a hosszú út után, mikor is utat tapostak másoknak, kik nem bírták ezen értékeket.
Hogy szavam ismét hallatom Hermész formájában, megmutatja azon törekvésem, hogy tanítványaim között Isteni Hírnököket találtam, kik időtlen idők óta hűek maradtak , s általuk segítségetekre legyek az Új Világ biztonságos alapjainak lerakásánál.
Kárpát-medence koronázott királyai közt volt, ki tanításaimat követve hozott létre dicső országot. Halála után vele együtt veszni látszott népének igazsága, de emléke mély nyomot hagyott az idő örvényében.  Ezen időszakban már több időn s téren áthalló lélek testesült meg tanítványaimból a Kárpát-medencében, s ezért a tudás folytonossága és átadása eltörölhetetlen lesz.
Melkhizedek Rendjének tudása újra ébred, mely Atlantisz pusztulásával elvesztette erejét. Tanítói testet öltenek, s pontosan, ember számára érhetően adják át a tudást, mely a világotok újrarendezéséhez szükséges.
Kódok, színek, hangok, szimbólumok rendszere érkezik el álmaitokon keresztül, melyet tanítványaim fognak rendszerbe helyezni, tartalmát felfedni és aktiválni.
Alsó és felső világok rendjét, az idő, élet és halál törvényeit, a teremtés kulcsait foglalják egységbe.
Sokan próbálják meg ezt a tudást saját egyedi érdekeikre használni.  Tanítványaim szeme átlát mindenkin, s tudni fogják kinek mennyit mondhatnak. A szimbólumok nagy része, amit ismertek nem teljes, vagy hibás. Vagy pedig önmagában nem működik. Világotok rég elpusztul volna a diktátorok önző érdekei miatt, ha mindez a tudás egészben megjelent volna.
Hogy értse és használja a teremtés kulcsait az ember, ahhoz előbb az egész, teljes értékű tagjává kell válnia. Egyedül senki nem tudja használni ezeket a rendszereket, csak úgy, ha saját kiegészítő felével párba rendeződik. És most nem párkapcsolatokról beszélek csupán, ha munka kapcsolatokról, barátságokról, és mindenfajta kapcsolatról, mely a vonzás rendjén alapul. Ha két ember kiegyenlítődik, s ugyanez igaz a csoport szintjén is, akkor közösen teremteni tudnak a rendszerek használatával. De csak úgy, hogy az mindig az Egység Rendjét használja.
Az első leckében nézzük meg az egyedi embert. Fontos, hogy Ő Rendben éljen önmagával, kiegyensúlyozva, békével a szívében. Teste, lelke harmóniában működjön a Szellem bölcsessége alatt.
Az alsó és a felső világoknak harmóniába és egyensúlyba kell kerülniük a ti világotokban. Ha a lélek az Ég Fia vagy Leányaként kezdte meg körutazását, akkor most az alsó világok Rendjét kell megértenie. Ha a Föld Fia vagy Leányaként született a világotok kezdetén, akkor pedig a szellemi törvényeket kell értékké tennie.  A testnek szüksége van erőre, energiára, mely tiszta forrásból származik. Erő a mozgásban, a táplálékban rejlik az emberi test számára. Rendszeresség, mérték szabja meg minden energia beviteli szándékotokat. Mozgás a reggeli órákban, nem megfeszítetten, túlerőltetve, hanem a test óhajtásainak visszhangjaként pont annyit, és mindig egy kicsit többet, mint ami teljesen felrázza a keringést a testben. A táplálék tisztasága már sok figyelmet igényel.  Állati energiára éppen úgy szükség van, mint a növényi energiára. Sok állat és növény úgy teljesíti be sorsát és önmaga létezését, hogy elvegyül az ember energiáival. A tisztelettel és figyelemmel nevelt állat és növény az ember hű társa és lelkének része.  Az élet, ha élettel vegyül szeretetteljes befogadással és köszönettel, akkor építővé válik mindegyik részre. Az erőszak és a futószalagon tenyésztett állati és növényi energia pedig pusztítóvá válik. Itt is a helyes mérték a meghatározó.
Aki csak növényi, vagy csak állati energiát fogyaszt, ők testüket hiányosan táplálják, mivel nem ismerik jól az élet körforgásának és a fejlődésnek a Rendjét ebben a világban. Van olyan világ, ahol csak a növényi étrend az ajánlatos, de ott mások a körülmények és más fejlődési szinten tartanak.
Még egy alaptézis tartozik ehhez a tanításhoz. Sose a vágy uraljon benneteket, hanem ti uraljátok a vágyat. Csak így tudtok felülkerekedni az alsó világok csábításain.
Az akarat gyakorlása éppen olyan fontos számotokra, mint a reggeli mozgás.
A gondolataitok felett kell visszavenni az uralmat.
Egy gyakorlat kezdetnek.
Csukjátok be szemetek és egy jó mély lélegzettel lazítsátok el a testetek. Nézzétek át módszeresen a fejetek tetejétől, a lábatok ujjáig.  Amikor úgy érzitek, hogy a testeteket uraljátok, és megszüntettetek benne minden feszültséget, akkor képzeljetek magatok elé egy folyót. Ahogy gondolatok jelennek meg agyatokban, képzeljétek azt, hogy ezek a gondolatok a folyón elúsznak tőletek függetlenül. Ti csak külső szemlélők vagytok. A folyó folyik és messzire viszi a gondolatotok.
Egészen addig nézzétek, amíg már a folyóban csak víz van. Semmi más.
Állítsátok le pár pillanatra a levegővételt, és maradjatok a semmi állapotában. Nem mozdul semmi. Sem bennetek, sem rajtatok kívül.
Aztán egy mély levegővel fedezzétek fel a világot ismét magatokban, és magatokon kívül.
Még egy gyakorlat, amivel külső világotokat nézhetitek más szemmel.
Ha a buszon ültök, vagy az utcán mentek, jegyezzétek meg az emberek külsejét, aztán ha már nem látjátok idézzétek fel őket, és melléjük kapcsoljatok érzetet. Mosolyt, kellemetlen érzést, sajnálatot, örömet, bármit, amit kivált belőletek. Figyeljétek az embereket úgy, hogy nekik ez ne legyen feltűnő. Aztán próbáljátok meg elképzelni máshogy. Más ruhában, más hajjal, más arckifejezéssel.  Színezzétek át gondolatban a házakat, ültessetek fákat, virágokat olyan helyre, ahol szívesen látnátok. Játszatok a gondolataitokkal.
De vigyázzatok, csak olyant gondoljatok, ami javítana a helyzeten.  Csak színek változzanak, és csak építő formák keletkezzenek.
Ezek a gyakorlatok kiszabadítják az elmét a fogságából.
A következő lecke, az élet és halál körforgásáról fog szólni hozzátok.
 ×××
Hermész II.

2011.06.30
 

Világotokban minden kettős, mint ahogy azt nagyon jól tudjátok. Tárjátok fel a mai nap szívetekben a hála érzését minden iránt , mi valaha volt az életetekben, és az elkövetkezendőkben megnyilvánulni készül sorsotokban. A hála segít meglátni az értelmet a dolgok mélyén.
Mai napi feladat, amely a kiegyenlítődéseteket szolgálja.
Emlékezzetek életetek történéseire. Jóra és rosszra egyaránt. A jóért mondjatok köszönetet és érezzetek hálát, mert ez erősít benneteket. Az általatok rossznak értékelt történéseket pedig fordítsátok meg. Lássátok meg az idők távlatában, hogy megerősített és tanított a nehéznek vélt esemény. Adjatok értelmet minden eseménynek az életetekben, és érezzétek a hálát, hogy tükröt tartottak nektek a félelmeitek tárházából, hogy megerősödhessetek lelki erőtökben.
Egy betegség, mely utat nyit tévesen hitt események forrásához, hogy megoldást hozzon, ha ti is erre törekedtek. Egy rossznak hitt párkapcsolat, mely feltárja az összes félelmeteket, megmutatja, hogy milyen az önértékelésünk, és leckéket kapunk az Elfogadás, Tisztelet, Alázat átnemesített energiáiból.
Adjatok hálát annak az embernek, ki a maga poklán keresztül késztetett benneteket az élet átértékelésére.
Adjatok hálát szüleiteknek, kik a maguk félelmeit megélve tanítottak benneteket, hogy másabb életre törekedjetek.
Adjatok hálát a barátoknak, kik bár elárultak benneteket, de ezzel továbbkeresésre késztettek benneteket, s arra, hogy vigyázzátok lelketek értékeit.
Adjatok hálát a levegőért, az ételért és italért, mely nélkül testetek nem élhetne.
Az Erő azért adatott az embernek, hogy uralja saját alantas vágyakozásait, s állandó felismerésekre törekedjen. Az ember életében a döntő pillanat, amikor Isten jelenlétét már nem megtagadja, hanem felismeri, hogy az Ő részei vagyunk a Teremtés körforgásában.
Erejének építő használata ekkor veszi kezdetét. Addig az erejét bontásra, pusztításra használja.
Miután minden rosszat átforgattatok magatokban, s mindezt hittel tettétek, tudjatok róla, hogy ok nélkül semmi nem történik. Az ok forrás mindig bennetek lakozik, mely jöjjön bár rég elporladt őseitektől, de bennetek él tovább, megoldást keresve.
Soha ne a történést nézzétek, mindig a mögöttes érzést kutassátok, s a benne résztvevők energiáit figyeljétek. A kiegyenlítődés szabályai határozzák meg a történésben szereplők magatartását. Egy hasonló energetikájú csoport képes ugyanúgy előadni a történést. Neked a te szereped fontos, és az érzeteid a többiekkel kapcsolatban, viszonyulásod hozzájuk. Ha leírjátok, hogy kivel szemben mit éreztek és miért, akkor térképet kaptok magatokhoz. Egy csoport akkor tud jól teremteni, ha kiegyenlítődik teljesen, és ha kölcsönös bizalom, tisztelet és elfogadás jelen van.
Világotok 7+2 fajból alakította ki egyensúlyi helyzetét. 7 különböző minőség és 2 segítő faj, kik maguk is keveredtek az idők folyamán. A 4 elem aránytalansága és egyensúlyra törekedése rendezi össze és formálja a testetek , és erőviszonyaitok.
De erről holnap szólok hozzátok.
 
 
 
 
 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 10
Összes: 3046142
Hónap: 11042
Nap: 668