Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A Lacerta-interjú II.

Második interjú

 

(Fordította Kovács Benedek és Aranyi László)

Bevezetés

Még egyszer meg szeretném erősíteni, hogy a következő szöveg a színtiszta igazság és nem kitaláció. Azon magnófelvételek alapján készítettem, amelyeket 2000 április 24-én, a Lacerta nevű reptiloid lénnyel folytatott második beszélgetésem alatt vettem fel. Lacerta kérésére az eredetileg 31 oldalas szöveget átdolgoztuk, és néhány kérdéskörre lerövidítettük. Egyes meglévő részeket összefoglaltunk, és kijavítottunk. Bizonyos esetekben ki is hagytunk néhány információt. Az interjú átiratából részben, vagy egészben kimaradt párbeszédek vagy személyes tárgyúak, vagy paranormális mutatványok, vagy a reptiloid faj társadalmi berendezkedésére, illetve földönkívüli technológiákra, fizikára vonatkozóak voltak.
A találkozónk elhalasztására azért került sor, mert az első interjú megjelenése óta úgy éreztem, hogy személyemet folyamatosan figyelik. Bár Lacerta tanácsára mindent megtettem, hogy személyemet titokban tartsam, alig két nappal az első interjú megjelenése után furcsa dolgokra lettem figyelmes. Ne gondolják, hogy paranoiás vagyok, de azt hiszem, az interjú megjelenése felhívta rám valamilyen hivatalos szerv, vagy titkos társaság figyelmét. Eddig azokat az embereket, akik azt állították magukról, hogy megfigyeli őket a kormány, bohócoknak tartottam. De a januárban történt események óta revideáltam álláspontomat. A furcsaságok azzal kezdődtek, hogy telefonom órákra bedöglött. Amikor végre megint működött, telefonálás közben halk visszhangokra, kattogásra és susogásra lettem figyelmes, viszont a hiba okát nem sikerült meglelnem. Reggelre virradóan fontos adatok tűntek el a számítógépem merevlemezéről. „Természetesen” a hibás szektorok mind olyan helyen voltak, ahol az interjúval kapcsolatos illusztrációim, eredeti szövegeim voltak. Olvashatatlanná váltak saját kutatásom anyagai is, amit a paranormális jelenségekkel kapcsolatban készítettem. (Szerencsére ezek hajlékony lemezekre is el voltak mentve.) Emellett rejtett fájlokra lettem figyelmes egy addig ugyancsak rejtett könyvtárban. Az adatok és a könyvtár neve is "E72UJ" volt. Megkérdeztem egy számítástechnikus barátomat, de a név nem mondott neki semmit, amikor meg akartam mutatni a könyvtárat, az egyszerűen eltűnt. Egyik este arra értem haza, hogy lakásom ajtaja tárva-nyitva áll, a televízióm pedig hangosan szól, annak ellenére, hogy határozottan emlékszem, mindkettőt lezártam. 


Sokáig egy Európa szerte ismert élelmiszer-üzletlánc angol rendszámú kisteherautója parkolt házam előtt, amelyet több alkalommal is láttam a visszapillantó tükörben mögöttem kicsit lemaradva, amikor a 65 kilométerre lévő városba mentem. Majd visszafele is követett. Egyszer sem láttam senkit ki-, vagy beszállni az autóba. Bár megkopogtattam az ablakát és az oldalát is, de nem történt semmi. Nem láttam az autóba se ki-, se beszállni soha senkit. Körülbelül két hét után a kisteherautó eltűnt. Amikor E. F.-et ezekről a fejleményekről értesítettem, azt ajánlotta, hogy a magunk és Lacerta biztonságának érdekében változtassuk meg második találkozónk helyét és idejét. Így második találkozásunkra 2000 április 27-én került sor.


Bár a következők furcsának és paranoidnak hathatnak, mint egy olcsó tudományos-fantasztikus film valamelyik jelenete, szeretném Olvasóimat még egyszer biztosítani arról, hogy amit leírtam, az a színtiszta igazság. Ezek az események megtörténnek és folytatódni fognak egészen addig, amíg már nem lesz túl késő, függetlenül attól, hogy Ön ezeknek hitelt ad-e, vagy sem. Veszélyben vagyunk!


Ole. K.

2000. május 3.

Az interjú átirata (rövidített verzió)

A találkozó napja: 2000. április 27.

[Ole. K. megjegyzése: Találkozónk olyan különböző anonim olvasói kérdések, vélemények megvitatásával kezdődött, akikhez megbízható barátaim juttatták el az első beszélgetésünk átiratát. Az olvasók visszajelzései, amelyek több mint 14 oldalt töltöttek meg, hangvételükben a radikálisan vallásostól a reptiloid fajjal létrejött kapcsolatot fanatikusan éljenzőig terjedtek. Az észrevételeik egy része azonban olyan végletes frázisokat vonultatott fel, mint a „pokol szolgái”, vagy a „gonosz népe”. Az ilyen kommentárokra nem szerettem volna hosszan kitérni, mert nem áll(t) szándékomban semmilyen szélsőséges gondolat népszerűsítése.]


Kérdés: Mit érzel, amikor ezeket a vallásos és rosszindulattól fűtött leveleket olvasod? Valóban a teljes tagadás formálja népeink kapcsolatát? 


Válasz: Meglepődtél talán, hogy egy csöppet sem bosszantanak? Abszolút számoltam az extrém megnyilvánulásokkal. Mindegyikőtök tudatának mélyén ott van az idegen fajok (különösen a reptiloidok) létezését legteljesebb mértékben tagadó program. Biológiai szempontból ez az ősi törvény harmadik újrateremtésetek idejéből származik, és azóta mint egy információs genomot generációról-generációra továbbadjátok. Az illojiimok szándékosan definiálták fajomat a sötétség erőiként, mivel szívesen láttatták magukat a fény erőinek képviselőiként – ami elég paradox, ha arra gondolunk, hogy humanoid fajként rendkívül érzékenyek voltak a napfényre. Ki kell, hogy ábrándítsalak, ha arra számítottál, hogy majd sértődött leszek. Ezek a zavaros célzatok nem a Ti hibátokból vannak, csak utat engedtek annak, amit őseitek hagytak örökül nektek. Némileg kiábrándító, hogy legtöbbetek nem tud kellően erős öntudatot kialakítani, amivel felülkerekedhetnétek előreprogramozottságotokon. Amint már mondtam, az elmúlt évszázadokban sok primitív emberi törzzsel volt kapcsolatunk, amelyek aztán sikeresen áttörték a velük született gátlásokat és feszültség, gyűlölet, valamint totális tagadás nélkül is képesek voltak velünk találkozni. Nyilvánvaló, hogy sok modern, civilizált kortársad nem képes önállóan gondolkodni, és engedik, hogy kondicionálásuk, vagy a vallásuk irányítsa őket – amely ugyancsak ennek az előreprogramozottságnak a terméke és az  illojiimok tervének szerves része. Ezért az ilyen megjegyzéseket inkább szórakoztatónak, mintsem bosszantónak tartom. Csak megerősítik sejtéseimet gondolkodásotok sematikusságáról. 


Kérdés: Tehát nem tartoztok a „gonosz népéhez”, mint ahogy azt a korábbi megjegyzés állította? 


Válasz: Hogy válaszolhatnék erre? A Te néped még mindig egyszerű és végzetesen elhibázott általánosításokban gondolkodik. Hogy egyszerűen fejezzem ki magam: nincsenek kizárólag gonosz fajok. Egyaránt élnek rosszak és jók minden földi és földönkívüli faj egyedei közt. És ez úgy igaz az én népemre, mint a Tiedre. De még egyszer, nincs gonosz faj. Ez az elképzelés igazán primitív. Ti emberek ősidők óta abban hisztek, amiben hinnetek kell – amit teremtőitek nektek hitül adtak. Minden ismert faj, még a legfejlettebbek is nagyszámú egyéni tudatból épül fel – ti. a tudat egy része mindenképp önálló, még ha vannak is összekapcsolódó területeik. Ezek az önmagukban is elég erős lények maguk dönthetnek arról, hogy jó vagy rossz életet élnek, hogy a Ti zsinórmértéketekkel fejezzem ki magam. Itt megint a megfelelő nézőpont hiányáról van szó, Ti, emberek nem vagytok abban a helyzetben, hogy egy magasan fejlett faj tevékenységéről meg tudnátok állapítani, hogy az jó vagy rossz. Ti egy alacsonyabb szintről figyelitek az eseményeket, ahonnan ilyen megállapításokat nem lehet tenni. Egyszerű szavaitok használatából, mint „rossz” és „jó”, kitűnik az általánosításra való törekvés. Az én nyelvemen sok szó van az egyéni viselkedés és a társadalmi normák viszonyának árnyalt kifejezésére. 


Még azok a földönkívüli fajok sem a „gonosz népe”, amelyek hajlamosak fajod szempontjából ellenségesen viselkedni, rosszat tenni veletek. Nekik is megvannak az okaik, és nem gondolnak magukra gonoszként. Ha te is képes lennél olyan összeszedetten és logikusan gondolkodni, mint ők, Te sem tennél másképp. Egy faj hozzáállása más létformák iránt nagyban függ a faj azon gondolkodási struktúráitól, amik az együttérzést teszik lehetővé.  A tetteket „jónak” vagy „rossznak” nevezni nagyon primitív osztályozás, hiszen a fajokat – a Tiedet éppúgy, mint a legvisszatetszőbb irányultságút – a túlélés sarkallja a legkülönbözőbb dolgokra. Ez alól saját fajtám sem kivétel, sajnos a múltban történtek olyan dolgok, amelyekre nem gondolok szívesen, de ne vesztegessünk erre most több szót. A Ti időszámításotok szerint egyik eset sem történt 200 évnél korábban. Azt viszont jegyezd meg, kérlek, hogy nincsenek abszolút gonosz fajok, és minden faj szuverén egyedekből áll.  


Kérdés: Több levélben is kérik tőlem, hogy részletesebben számolj be arról a magas szintű fizikáról, amit korábban olyan sokszor emlegettél. Többen azt írták, hogy a szavaidnak nem volt értelme. Például hogyan működnek, repülnek az UFO-k és hogyan hajtják végre azokat az elképesztő manővereket? 


Válasz: Hogy ezt nekem el kellene most magyaráznom? Hát ez nem lesz egyszerű, hadd gondoljam át egy kicsit! Egyszerű kifejezéseket kell találnom, hogy megértessem veled a magasabb szintű tudományt. Próbáljuk meg! Először is tisztában kell lenned néhány alapvető ténnyel. Az első dolog, hogy a fizikai világ fogalmát át kell értékelned, mert a létező dolgok különböző szinteken léteznek. Az egyszerűség kedvéért mondjuk, hogy a dolgoknak van egy anyagi képe és egy befolyásolási zónája. Bizonyos fizikai állapotok csak az anyagi világgal kapcsolhatók össze, míg más, összetettebb állapotok csak az anyagi világ befolyásolási zónáján léteznek. A Ti fogalmatok a fizikai világról egy egyszerű anyagi képen alapul, amely az anyag három alapvető, elemi állapotát írja le. Ám létezik egy negyedik nagyon fontos állapot, amelyben az anyag tulajdonságai módosíthatóak, és ez a befolyásolási zóna, más néven plazma világ. Ti még nem tudjátok – csak esetleg sejthetitek –, hogy ez az igen összetett állapot az anyag ellenőrzött körülmények között történő átalakításával, vagy rezgésállapotának megváltoztatásával hozható létre. Hogy tudd, az anyagnak van egy ötödik halmazállapota is, ez a plazma utáni állapot, de ez már igazán messze vezetne, és csak összekevernélek vele. Ráadásul ez most az elmélet alapjainak megértéséhez nem feltétlen szükséges. Egyébként a plazma utáni állapot olyan jelenségekkel függ össze, amiket Ti paranormálisnak neveztek. Visszatérve az alapokhoz: a plazmán, nem csak „forró gázt” értek – ahogyan az nálatok általánosan elfogadott – hanem az anyag egy magasabb szintű, összetettebb állapotát (ami az előbb említett módon állítható elő). Az anyag plazmaállapota olyan speciális halmazállapot, amely a fizikai lét és a befolyásolási zóna között húzódik. A befolyásolási zónában nincs tömeg, az anyag maga a tiszta energia, képzeld el úgy, mint a mágnes taszító- és vonzóerejét!   


Az anyag negyedik halmazállapota nagyon fontos bizonyos fizikai állapotok eléréséhez, mint például az antigravitáció. Ez egy furcsa emberi szó és nem igazán helytálló, de így talán megérted. Valójában a fizikai világ nem pozitív és negatív erőkből áll, hanem a megfigyelő egyazon hatalmas, egységes erő különböző vetületeit észleli eltérően saját aktuális szemszögéből (ahogy más-más alakúnak látunk egy térbeli testet különböző nézőpontokból).

Az antigravitációval, vagy a gravitáció tulajdonságainak nivellált átalakításával lebegtetni lehet a látszólag tömör anyagot, részben ezt a módszert használjuk mi is, és a földönkívüliek is repülőik meghajtására. Ti, emberek titkos katonai projektjeitekkel még nagyon az elején jártok ennek az elvnek a megértésének. Mivel többé-kevésbé loptátok a technológiát, később pedig direkt rossz útmutatást kaptatok vele kapcsolatban a földönkívüliektől, nem értitek a mögöttes fizikai tartalmat. Ennek következtében UFO-itok stabilitási és sugárzási problémákkal küszködnek. Az én tudomásom szerint sokan haltak meg közületek az erős sugárzás és az erőtér fluktuációja következtében. Egyetértesz velem abban, hogy ez az ügylet is a „jó” és a „rossz” kérdésére vezethető vissza? Ismeretlen erőkkel játszotok, és közben elfogadhatónak találjátok saját társaitok halálát, mert egy „nagyobb cél”, a technikai fejlődés érdekében áldozzátok fel őket, amit megint rosszra használva a pusztítás, a háború szolgálatába állítotok. Felmerülhet a kétely, hogy közületek csak a legkevesebben tudnak a földönkívüliekkel folytatott együttműködésről – amelyek a magyarázat szerint – szigorúan titkosak. Azt mondták nektek, hogy minél magasabb sorszámú, rendszámú az anyag, annál könnyebben változtatható halmazállapota, de ez csak részben igaz. Ha nem tudtok bánni ezekkel az erőkkel, jobb, ha nem kezdtek velük. Ám a Te fajtád a kezdetektől fogva olyan erőkkel próbált játszadozni, amelyeket még meg sem értett. Miért is lenne ez most másképp? 


Emlékszel arra, amit a réz fúziójáról mondtam? Megfelelő fluktuáció mellett, sugárzással gerjesztett mezőben a réz más anyagokkal egyesíthető. (Miközben a látható anyag fúzionál, a befolyásolási zónák átfedik egymást, és a folyamat felszínre hozza a valódi erő bipoláris lényegét.) A létrejött kapcsolat és a mező azonban nem stabil és ezért normális halmazállapotú anyagokkal nem lehet használni. A fúzió hatására a mező teljes spektruma egy magasabb plazmaszerű állapotba tolódik át, az erőtér gyors ellenkező irányú eltolódása – bár a hasonlat nem egészen pontos – a gravitációs mező eltolódásához hasonlít. A kvázi bipoláris erő folyásának kiiktatása által az erő immár nem az erőtér belseje felé, hanem abból kifelé áramlik. Ennek eredményeképp létrejön egy belülről strukturált, önmagára irányuló erőtér, amelyet nagyon nehéz modellezni a sajátosságaiból következő technikai nehézségek miatt. A folyamat többféle feladat elvégzését is lehetővé teszi, például súlyos testek is felemelhetőek és irányíthatóak általa. Az elektromágneses sugárzással rejtőzködő funkciót is betölthet, valamint befolyásolhatja az események időbeli sorrendjét – igaz, csak korlátozott mértékben. Ismered az úgynevezett kvantumcső elméletet? Még az amplitúdó kiegyenlítés is megoldható a természetes anyagban ezen terek egyikének alkalmazásával, amennyiben a frekvencia és a kiegyenlítő tér távolsága a repülőgéptől elég nagy. Sajnos, attól tartok, az egész dolog, ahogy számodra előadtam, a te fogalmaid felhasználásával, meglehetősen primitívnek tűnhet. Meglehetősen különösen hangozhat, és természetesen lehetetlennek tűnik a dolog megértése, azonban ez az egyszerű magyarázat talán elegendő számodra ahhoz, hogy valamennyire felfogd, miről van szó. Ismétlem, az is lehet, hogy nem.


Kérdés: Van tudományos magyarázat az olyan paranormális erőkre, mint például a gondolat ereje?

Válasz: Van. A megértéséhez azonban el kell fogadnod a befolyásolási zóna létezését. Figyelj, próbáld meg függetleníteni tudatodat attól, hogy a csalóka kép, amit látsz a valódi Univerzum! Igazából az, azonban még a legjobb esetben is csak a felszíne az érme egyik oldalának. Képzeld el, hogy az itt lévő anyag – Te, az asztal, ez a ceruza, a magnó, a papír – igazából nem is létezik, hanem a mező oszcillációjának és az energia koncentrációjának az eredménye. Mindennek, ami van, az Univerzum minden dolgának, teremtményének, csillagának és bolygójának van egy „információs-energia ekvivalense” a befolyásolási zónában, amely a központi síkon – a dolgok általános szintjén helyezkedik el. A létezésnek nem csak egy, hanem több szintje is van. Legutóbb említettem egy magasan fejlett fajt, amely képes a szintek között mozogni, ez azonban egészen különbözik az egyszerű térbuborék-váltástól (a térbuborékok minden egyes térnek, azaz az összes térszintnek sajátosságai). Érted? Dimenziók – amiként hívjátok őket, egyfajta egyedülálló térbuborékok részei, a térbuborékok, mint valami hab alkotják az Univerzum adott szintjét, a különböző szintek pedig érintkezési felületeiken hatással vannak egymásra, miközben ezek a bizonyos egymásra hatások,  befolyásolják az adott dolog fizikai kiterjedését, szükségképpen nem lezártan; így egy dolog képe megszámlálhatatlan energiamező egymásrahatásából áll össze, és ezek az energiamezők ráadásul még nem is feltétlen egy szinten vannak. A kölcsönhatásokban nem létezik egyfajta nulla-szintű kölcsönhatás. Hasonló kölcsönhatások vannak, de ezek el vannak választva egymástól az energiaviszonyaik alapján. Megjegyzem, most meglehetősen összezavartalak. Úgy érzem, meg kellene állni egy rövid magyarázat erejéig.


Kérdés: Ne, kérlek folytasd! Hogyan keletkeznek koncentrált paranormális erők? 


Válasz: Hát legyen! Nézzünk egy egyszerű példát! Nos, hadd mondjam el ismét, így nem teljesen korrekt, de talán kezdjük el a következő témával: az ezen az oldalon megtapasztalható anyag tükröződik a befolyásolási zónában mint egyfajta távoli kapcsolatokkal (átfedésekkel, rétegekkel) bíró mező. Ezek a kapcsolatok információt hordoznak, példának okáért magáról az anyagnak a szerkezetéről vagy az (elemi) húrok frekvenciájáról, azonban további elraktározott információ keletkezik az anyag fejlődése által. Ismerős számodra az emberek által kidolgozott "morfogenetikus mezők" elmélete? A mező egyik összetevője hasonlóképpen írható le. Ám van egy további közvetítő mező, melyre sajnálatos módon nincs emberi kifejezés, merthogy az elméleti leírása nem ismert az emberi gondolkodás számára. Nevezzük ezt egyfajta "para-mezőnek" (pszi-mező), merthogy ez a mező felelős főként mindazokért a jelenségekért, melyeket pszi és/vagy paranormális viselkedésként írtok le, s mely dolgok megértése kívül esik primitív emberi tudományotokon. Ez a para-mező az anyagi mező és a morfogenetikus mező között található a befolyásolási zóna részeként. Mindkettőt aktívan tudja önmagába integrálni. A te tested, példának okáért, egyfajta tükröződése a befolyásolási zónának [Feldraum]. Ez nem azt jelenti, hogy a tested nem létezik itt, mint – hús, vér és csontok – az anyag (elemi) szálakban vagy atomokban megjelenő formája. A létezés mindig kettősség. A mezőt leíró rétegek tartalmazhatnak egyszerű információkat a tested szilárd anyagáról és rezgésszámáról, míg más rétegek (tartalmazhatnak információt) a lelkedről, a tudatállapotodról, illetve beszélhetnek – emberi, vallásos megközelítésű nézőpontot tekintve – a lelkedről. A tudatosság, vagy öntudat ebben az esetben egyszerű energiamátrix, a saját meződben (teredben) felosztva különböző rétegekre, s mindez a befolyásolási zónába foglalva – nem több és nem kevesebb. Valódi öntudatossági állapot is létezhet itt az anyagi oldalon, de csak mint utó-plazma (az anyag ötödik formája). A szükséges fizikai ismeretek és a megfelelő technológia alkalmazása mellett tudatossági/öntudati mátrix, vagy másképpen lélek, elválasztható a mező további részétől. Ez, habár leválasztásra került, képes tovább létezni egyfajta öntudati állapotban – egy bizonyos ideig. E jelenség kapta az okkult elnevezést, a "lélekrablást". Ám, mindent egybevéve, itt most tudományról beszélünk és nem mágiáról vagy sötét erőkről.

[Ole. K. megjegyzése: A "lélekrablás" fogalom említésre kerül mint az egyik radikális, vallásos szemléletű megjegyzés a reptiloid fajokkal kapcsolatban.]


De térjünk vissza a kérdésedhez: az erősebb szellemi hatalommal rendelkező teremtmények képesek közvetlen hatást gyakorolni a para-mezőkre a tudatos/öntudatos mezőik révén. Fontos tudni, ez a mező nincs korlátozva a konkrét személyiséghez, hanem sokkal inkább egy általános információs mező része – köznapi nyelven szólva akár közösségi léleknek is hívhatnánk – mely kapcsolódik mindenféle élő és élettelen létezőhöz, és valamennyi, ugyanezen a szinten létező öntudathoz. Ezen képességek biológiai oldala az anyagban rejlik, jut eszembe, az agyalapi mirigy, mely mindig abban az állapotban van, hogy képes generálni, aktiválni a befolyásolási zóna [Feldraum] feletti aktív ellenőrzést biztosító frekvenciákat. Habár ti emberek mindezt elméletileg meg is tudnátok tenni, azonban keményen le vagytok gátolva e tevékenységben. Amint mondtam, a para-mezők kapcsolatban állhatnak mind a tudattal, mind az anyaggal. Például, ha elhatározom, hogy használni kívánom mentális energiáimat ahhoz, hogy ezt a ceruzát arrébb mozdítsam, akkor egyszerűen szólva elképzelném magamban, ahogy megerősítem/kiterjesztem  tudati/öntudati lényemet az anyagi oldalra az utó-plazma alakjában a ceruzához. A hatásszférában mindez azonnal azzal a következménnyel jár,  hogy egy automatikus parancs jelentkezik a tudati/öntudati mező felől a para-mezőhöz, azért, hogy az a ceruza anyagi mezőjére hatással legyen. Habár az anyagi mező nem zárja magába a testet, nem okozná a legkisebb problémát sem, hogy a ceruza itt heverjen és ne amott, így egyértelmű, anélkül is meg tudnám ragadni, hogy ehhez az anyagi testemet a legkisebb mértékben is mozdítanám, utó-plazma az egyik oldalon, para-mező a másikon. Uralmat gyakorlok a ceruza felett, ez a kapcsolat a ceruza anyagi mezőjét a kívánt pontba mozgatja, ahol megváltozik a tér tulajdonsága, oly módon, hogy megmozdítja azt, példának okáért.

[Ole K megjegyzése: megerősítem, hogy a ceruza, pontosan abban a pillanatban mihelyt ráterelődött a szó, felugrott az asztalról mintegy 20 cm-es magasságba, majd visszahullott az asztallapra. A koppanás zöreje tisztán hallatszik a magnófelvételen. Semmiféle látható dolog nem ért a ceruzához.]


Kérdés: Ez lenyűgöző. Milyen paranormális tevékenységeket lehet így végezni? 


Válasz: Mindenfélét. Akármit, amit Ti paranormálisnak neveztek. Miként említettem, ez a különleges mező a befolyásolási zónában [Feldraum] található, a morfogenetikus információs mező és az anyagi mező között, és ami azt illeti, mind a két oldal felé képes kölcsönhatásokra. Pontosan fogalmazva, képes kölcsönhatásba lépni mind a szilárd anyaggal, mind a tudati vagy mentális információkkal, miáltal mindent meg tudunk valósítani, ami általánosságban telekinézis vagy telepátia néven ismert. A "kapcsolati elmerülés" másik tudattal/öntudattal általánosságban elkülönül technikájában a szimpla anyagra való hatástól, mivel más jellegű tudati/öntudati mezőket igényel és ezek rezgésszáma is más. Egy tudat/öntudat – mely jelzéseket küld vagy egy tudat/öntudat, mely jelzéseket fogad – számára elsőrendű feladat, hogy teljes mértékben alkalmazkodjon a másik tudathoz, hiszen enélkül bármiféle folyamat teljességgel lehetetlen. A legtöbb fajnak megvan a lehetősége az idegen tudati technikák blokkolására, azonban ti emberek nem rendelkeztek ezzel a képességgel. A következő állítás általánosságban igaz: minél erősebb paranormális képességekkel rendelkezik egy faj, annál könnyebben tud ilyen tudati folyamatokhoz alkalmazkodni. A mi saját képességeink nincsenek rendkívüli mértékben kifejlődve, ezért először meg kell ismernünk specifikusan az idegen lények tudati működését, hogy képessé váljunk saját elrejtőzési technikánk alkalmazására. Egészen egyszerű példa a rejtőzködési technika alkalmazására a tudatotok számára az implantált ki/be-kapcsolónak köszönhető. Ezen képességek némelyike részben örökölhető; anya és gyermek az én fajtámból jó példa arra, miként hangolódhatnak tökéletesen össze az első néhány hónap alatt – részben még a tojásbeli fejlődés idején a leendő anyával – kapcsolatban vannak telepatikusan. Ahhoz, hogy rátok emberekre hatni tudjunk, bizonyos gyakorlási időre van szükségünk annak érdekében, hogy feltérképezzük egyszerű felépítéseteket. Ezért tiltott dolog például az, hogy az én fajtámból való még nem felnőttek a "Felvilágosodás korszakának" szellemében a Föld felszínére lépjenek. (Az elnevezés természetesen szinoníma, más fogalmakkal együtt a maguk teljes fizikai jelentésével.) Nem teljesen kifejlett képességek esetén az általatok való felfedezés lehetőségének veszélye túlságosan nagy mértékben megnőhetne. Jut eszembe, természetesen sok titkos tanítás áll rendelkezésünkre valós képességeinket illetően, melyek egyike megadja számunkra ezt a lehetőséget, de mindezekről valójában semmi pontosabbat nem tudok. 

Ha bármikor is egy idegen elmére akarunk hatást gyakorolni, akkor ennek megvan a maga néhány megalapozott lépése, melyeket a másik idegen faj képviselői hoznak mozgásba. Először és mindenekelőtt, meg kell érezni az idegen rezgését, ez olyasvalami, amit az agy általában végrehajt, például egyiknek a mező rezgését, a másiknak a kvázi elektromos agyhullámait, itt a normál térben (az anyagi világban). Mindez nem különösebben bonyolult. Ezután egyszerű próbálkozás történik a másik tudat/öntudat részéről, egy mentális művelet, az utó-plazma manifesztáció; a befolyásolási zóna reagál erre, és a kapcsolat már létre is jött. Senki sem képes kiolvasni az információt az elsőről és rögzíteni a kívánt információt a másik pontos tartózkodási helyéről. Legutóbb arról kérdeztél, hogy vajon nektek embereknek megvan-e a lehetőségetek hogy megvédjétek önmagatok ilyen hatásokkal szemben, és én azt mondtam neked, hogy mindösszesen az éber és koncentrált tudat rendelkezik egyáltalán bármi eséllyel arra, hogy visszautasítson egy próbálkozást. A tudat ilyen szintjén a rezgés rendkívül hirtelen változik; ezért mindenféle hatásgyakorlás rá meglehetősen bonyolult; pontosabban fogalmazva, meglehetősen fájdalmas következményekkel járna. Valahányszor csak behunyod a szemed, ez a mező "kisimul", az idegen behatás (a tudatra) azonnal lehetővé válik mindenfajta korlátozás nélkül. Ha az esélyeiteket szeretnénk meghatározni egy magasan fejlett lénnyel szemben, azt kell mondanom, egyáltalán semmi. Képesek gyorsabban alkalmazkodni az egyes rezgésekhez, mint amilyen sebességgel ti változtatni tudjátok azokat. Saját magadon is megmutathatom ezt, de mivel az utóbbi időben igencsak megrémültél és teljesen összezavarodtál, így inkább hagyjuk ezt egy későbbi időpontra.


Ez a magyarázat esetleg úgy hangozhat számodra – mint mondanád – valamiféle ezoterikus szöveg, vagy okkult, esetleg mágikus. Ennek mindössze az az oka, hogy figyelmen kívül hagyjátok az alapvető dolgok hátterének megértését. Valamennyi paranormális jelenség hátterében egészen egyszerű tudományos eredet van. Egyiknek sincs semmi köze az úgynevezett természetfeletti erőkhöz. Mi ennek a tudásnak a birtokában nőttünk fel, mi tudjuk, hogy miként kell használni ezeket az erőket, és azt is, honnan származnak. Ismerjük az elméletet és a gyakorlatot. Ti nem. Ezért, ti valójában nem is értitek, mi történik világotokban – csak az egyik oldalát látjátok a létezésnek, a másikat nem (most mindkét esetben a fizikai létezésre gondolok). Minden paranormális jelenség dualisztikus, és egyrészt abban a térben játszódik le, melyet az anyag tölt ki, másrészt pedig a befolyásolási zónában [Feldraum]. Ezt megmagyarázni... ezt megmagyarázni csak úgy lehet, ha elfogadjuk, hogy ez utóbbi, a befolyásolási zóna [Feldraum] számít az alapnak. Szeretnék végére érni a tudományos kérdéseknek, habár látom, nagyon ragaszkodsz hozzájuk. Mindez többé-kevésbé az értékes idő pazarlása csak.


Kérdés: Engedj meg még egy utolsó kérdést! Első találkozónk alkalmával decemberben nyilvánvalóvá tetted, hogy nem akarsz tudományos és paranormális területekre kitérni. De miért vagy akkor most ennyire közlékeny?


Válasz: Az előző alkalommal nem szerettelek volna ilyen adatokkal terhelni – hiszen még most is túl sok ez neked. Így jobbnak láttam, csak megemlíteni ezeket a témaköröket. Mai mutatványaim bizonyára gondolkodóba ejtettek és ezt nagyon fontosnak tartom. A Ti tudósaitok magyarázataimat egész biztosan humbugnak tartják majd, így nem látok veszélyt abban, hogy ne terjeszthetném őket. Kevesek fognak erre felfigyelni. Amúgy azok az emberek, akik engem a „Sátán követének” tartanak, hitüket okkult tudományokra és varázslatokra alapozzák, amelyek valójában NEM is LÉTEZNEK. Nem létezik varázslat, csak magasan fejlett tudomány van. Az is tudomány, amire Ti a „varázslat” címkét aggatjátok. Ha ezt megértenétek, sokat lépnétek előre a fejlődés útján. Közlékenységem itt viszont véget ér. Kérlek, váltsunk témát!


Kérdés: Értem. Akkor beszéljünk az ufókról. Meg tudod magyarázni, hogy a kormányaink honnan szerezték az ismereteiket az ufókról, ami alapján saját projektekbe kezdtek? Volt ennek köze a „roswelli incidenshez”?


Válasz: Igen, de nem Roswell volt az első eset. Nem vagyok történész, csak viselkedéseteket tanulmányozom, ezért a történelmetekkel kapcsolatos ismereteim nem túl széleskörűek. Megpróbálom elmondani neked, hogy mi az amit én tudok az akkori eseményekről. Hol is kezdjem… A Ti időszámításotok szerint 1946 és '53 között öt alkalommal zuhant le ufó a Földön. A roswelli eset idején nem csak egy földönkívüli űrhajó zuhant le, hanem kettő, amelyek darabjai az ütközés után több helyszínen csapódtak be az USA területén. Tudnod kell, hogy annak a fajnak a repülői még azután is képesek egy ideig lebegni, hogy a jármű már darabokban van, vagy megsérült – ezért a roncsok az egyes helyszíneken különböző időpontokban csapódtak be.  Viszont már akkor sem ez volt az első két eset, mivel 1946-ban már történt egy szerencsétlenség, de akkor az ufó a használhatatlanságig összeroncsolódott. 


Feltételezem, képtelenségnek tartod, hogy ilyen fejlett technológiájú járművek ilyen nagy számban szenvednek balesetet ilyen rövid idő alatt. Bár a magyarázat is több mint furcsa, az igazság a következő: a dolog nem függ össze a jármű meghajtó-rendszerével, sokkal inkább bolygótok mezőjének irányultságával. A szóban forgó fajok – a tárgyalt események mindig olyankor következtek be, amikor ezen fajok csészealj-alakú szerkezeteket használtak – olyan jellegű meghajtó-rendszert használtak, mely a fúzió alkalmazásának alapján működött – hogy úgy mondjam –, egyikük azonban bizonyos időszakban azokban időkben egy a konvencionálistól jelentősen eltérő mezőillesztési technikát alkalmazott. Ennek a módszernek számos előnye mellett hátrányai is voltak. A visszatérő mezőnek természetesen abszolút pontos szögirányultságúnak kell lennie a Föld felszínéhez képest. Ezek az idegen fajok egy bizonyos illesztési technológiát használtak hajóikban, miáltal a keltett mezőt bezárták minden egyes pontján a Föld mágneses terébe. Jelen esetben, ezek az idegenek megérkeztek a Földre, miközben a kiinduló bolygójukon sokkal erősebb mágneses tér volt, melyhez kifejlesztették és igazították a meghajtó mezőt. A földi mágneses tér közel sem ilyen stabil; ciklikus változások mennek rajta végbe, örvények keletkeznek benne, meglehetősen barátságtalan körülmények között. Amikor egy hajó egy ilyen ingadozó mezőben köt ki, vagy pedig egy túl erős mágneses örvényben, ilyenkor rövid időre a visszatérő mező nem tudja magát pontosan hangolni, minek következtében a hajó irányíthatatlan siklásba kezd repülési vonalán. A meghajtás természetesen továbbra is megfelelően működik, azonban a mező minden irányban ingadozik, és emiatt a hajó összetörhet. Az 1947-es esetnél melyről kérdeztél, az én értelmezésem szerint az egyik hajó fluktuáló térbe keveredhetett, véletlenszerűen összekapcsolódott a vezérhajó terével és ez összeütközött a másik hajóval, minek következtében mindketten súlyos károsodásokat szenvedtek.  A mágneses mezőben akkor fellépő fluktuáció oka valószínűleg elektromos zavar következtében állt elő, minden bizonnyal egy időjárási jelenség kísérőjeként. Mindkét hajó becsapódott mindezek eredményeként; egyikük nem sokkal az ütközési pont közelében zuhant le, míg a másik jó kilométerrel arrébb a ti mértékegységetekben mérve. Valamennyi utas meghalt a becsapódás következtében. A vékony védőburok, mellyel ezek a csészealj alakú berendezések el vannak látva, nem jelent komoly védelmet, hiszen ezeket a repülő csészealjakat nem úgy tervezték, hogy becsapódhatnak, és olyan mezőkben való repüléshez sem, ahol külső erők hatnak.


Nos, miközben a hadseregetek a roncsok minden egyes darabját összegyűjtötte, megtalálta az űrhajót is, fedélzetén a halott ufonautákkal. Természetesen mindent szigorúan titkosnak nyilvánítottak azon nyomban, a roncsokat pedig egy katonai bázisra vitték, hogy a hajtóművet tovább tanulmányozhassák. Titkos céljuk az volt, hogy a földönkívüli technológiát nemzetvédelmi célokra használhassák. Primitív és nevetséges gondolat volt. Azt hiszem 1949 és 1952 között (a pontos dátum nem is fontos) súlyos baleset történt a roncsok tanulmányozása közben. Az általam hallottak szerint – amit a fajtársaimnak meséltek az érintett kormány képviselői – a baleset az egyik meghajtó elem pajzs nélküli körülmények közepette, véletlen aktivizálódása miatt következett be. Ennek eredményeként egy igen rövid időszakra – hogyan is fogalmazzam meg – ellenőrizhetetlen váltás következett be a plazmaszerű környezetben, mely másrészről egy rendkívül szerencsétlen balesethez vezetett, a fő meghajtó mező energiájának túlvezérlését hozva, hihetetlen mértékben megnövelve annak impulzusát. Van bármiféle elképzelésed is arról, hogy miféle hatást válthat ki egy plazma-elektromos hatás egy élőlényre? Nincs, honnan is lehetne. Természetesen nincs. A mező struktúrájának zavara és a bioelektromos visszajelzés. Képzeld, tegyük fel, hogy emberi testedet három-négy napon át teljesen kitöltik a lángok. Ezek a lángok nem lépnek ki a testedből, csak magát a testedet égetik, egészen a legutolsó összetevőjéig. Nos, ha mindezt elképzeled, akkor lesz némi fogalmad arról, hogy mi történt velük. Úgy tudom, a tudósaitok 20-30%-a odaveszett a laboratóriumban.

Két további baleset is bekövetkezett 1950-ben és 1953-ban az amerikai kontinens vízgyűjtő területeinél. Azokat a hajókat viszonylag sértetlen állapotban sikerült összeszedni. (Az 1953-asnak ahogy emlékszem, még a meghajtó-rendszere is sértetlen maradt. Mindez azt jelentette, hogy első alkalommal vehettetek szemügyre ilyen berendezést, amelynek vizsgálata révén a teljes koncepció érthetővé vált, azonban sikerült teljes egészében félreértenetek azt, és teljes mértékben hibásan rekonstruálni. A mai napig sem sikerült a helyes megoldást megtalálnotok.) Az a faj, amely azt a hajót építette elsőként – egy faj, melyet én úgy jellemeznék, hogy mások mellett barátságtalanok felétek – természetesen igencsak aggódtak saját technológiájuk általatok történő esetleges leleplezése miatt. Nem akartak azonban abban a korai időszakban konfliktusba keveredni veletek, ezért a diplomáciai utat választották, és kapcsolatba léptek a nevezett kormánnyal az 1960-as években. Természetesen nem leplezték le valós szándékaikat, ami ittlétüket illeti (réz, hidrogén, levegő), sokkal inkább lelkes „kutatóknak” mutatták magukat, és felajánlották az embereknek, hogy megmutatják nekik a hajójuk működésének alapjait, viszonzásképpen viszont szeretnének némi „szívességet” kapni. Az olyan alacsony szinten álló felfogásúak mint ti, természetesen mindebbe beleegyeztetek, ...és aztán át lettetek verve. Adtatok nekik nyersanyagokat, adtatok helyet számukra titkos bázisok építésére, megadtátok a hozzáférést számukra a legtitkosabb védelmi adatállományaitokhoz, hozzáférést adtatok nekik DNS-etekhez, és így tovább – és mindezt csillapíthatatlan hatalmi és információs éhségetek következtében. Az idegen faj képviselői persze azonnal felismerték, milyen primitív gondolkodású lényekkel tárgyalnak, ezért megtévesztő és másodlagos információkat szolgáltattak technológiájukkal kapcsolatban, mindeközben sokkal, de sokkal többet nyertek az együttműködés révén, mint amennyit ti szerettetek volna. Például azt közölték veletek, hogy a meghajtó-rendszer csak igen nagy rendszámú, instabil elemek felhasználásával készíthető el, azonban visszatartották azt az információt, hogy a mező-vezérlő igen sokféle módon is kialakítható, alacsonyabb rendszámú, stabil elemek felhasználásával is, és általánosságban éppen ez utóbbi az az eljárás, ami elterjedt. Ezen féligazságok révén függővé tettek benneteket a magas rendszámú elemek szintetizálásától, egyúttal saját technológiájukat sikerült megújítani. Az eljárásuk kulcsa a ti saját "UFO"-tok megkonstruálása kapcsán az volt, hogy az általuk erőltetett megoldás mindig előhozta a régi problémát, ezek pedig újabbakat és újabbakat keltettek folyamatosan. Soha nem mondták el nektek a teljes igazságot, de mindig újabb és újabb okos hazugságokat vetettek be, melyek persze később technológiai problémákhoz vezettek – és a tőlük való függőségetek kialakulásához.


A ti időszámításotok szerinti 1970-es évek végén és az 1980-as évek elején számos eseményre került sor az idegen faj és az emberi kormányzat között – most nem akarok itt részletekbe menni, merthogy az eseményeknek olyan részletei is vannak, melyekben nem vagyok teljesen biztos. Az egész dolog néhány új, jobban mondva a régi technikai problémával volt összefüggésben, a ti általatok gyártott hajók álcázása és meghajtása néhány összetevőjében hibásan működött a szabadban végrehajtott tesztek során. Emiatt a titok esetleges lelepleződése fenyegetővé vált. Katonai vezetőitek és politikusaitok lassan, nagyon lassan arra a következtetésre jutottak több mint húsz év után, hogy megvetették őket az idegen faj képviselői. A nagyszámú egyezménysértés és a megállapodásban rögzített határok túllépése mindkét részről végül vitákhoz vezetett a te fajod és a földönkívüliek között, mely három idegen lebegő objektum felszállásában csúcsosodott ki, mivel egy speciális – hogyan is hívjátok? – EMP (elektromágneses impulzus) fegyverrel katonai csapást mértek egyik föld alatti bázisukra. Ezen támadások következtében az idegen faj ultimátumszerűen felmondta valamennyi veletek kötött megállapodást, és érthetően több mint dühösek voltak hozzáállásotokat illetően. Ezért ezt az idegen fajt abba a három földönkívüli fajból álló csoportba sorolom, melyek ellenségesek irányotokban, s miközben a másik kettő inkább a saját dolgaival van elfoglalva, egyfajta hidegháború folyik köztük bolygótok birtoklásának megszerzéséért, régi „barátaitok” és partnereitek arra készülnek, hogy alkalmassá tegyék önmagukat az egyedüli és abszolút dominanciára a földi nyersanyagok és az emberi DNS felett. Most elmondható és minden bizonnyal igaz, jelenleg ehhez hiányzik a technikai felkészültségük és mindazok az erők, melyek szükségesek lehetnek céljaik közvetlen eléréséhez. Mindezek ellenére mi negatív fellépésre számolunk részükről – talán egy még körmönfontabb akcióval – az elkövetkező néhány évben, vagy évtizedben.


Kérdés: A földönkívüli fajok nem tesznek válaszlépéseket a katonai fellépést tapasztalva? Különösen arra tekintettel, hogy bizonyára sokkal fejlettebb fajok is élnek a Földön?


Válasz: Ebben tévedsz. A fejlettebb fajokat csöppet sem érdekli a sorsotok. Az ő számukra Ti csak állatok vagytok. Állatok egy óriási laboratóriumban. Érthető módon zavarná tevékenységüket, ha földönkívüliek szállnák meg a Földet, de nem hinném, hogy harcolnának is érte. A fejlettebb fajok szinte akármelyik újabb bolygót kereshetnének kutatásaikhoz, de az is lehet, hogy felkeltené érdeklődésüket a krízishelyzetben tanúsított magatartásotok. Ha Ti emberek egy hangyabolyt nézegettek, és valaki eltapossa azt, Ti mit tesztek? Továbbmentek a dolgotokra, esetleg ott maradtok és figyelitek, hogyan reagálnak a hangyák a válsághelyzetre. Gondolod, hogy lenne közöttetek olyan, aki megvédené a bolyt attól, aki belelép a bolyba? Biztos nem. A hangyaboly túl jelentéktelen. Próbáld beleképzelni magadat a magasan fejlett lények helyzetébe. Ti vagytok a hangyák. Ne számítsatok a segítségükre.


Természetesen mi is próbálnánk segítséget keresni, ha kiderülne, hogy korábbi szövetségeseitek ellenetek fordulnak. A Föld kormányainak jó része tud is a mi létezésünkről, bár legtöbben a régi, vallási dogma szerint gondolkodnak rólunk. Van egy hatalmas, részben föld alatti épület, amelyet kizárólag az én fajomnak tartanak fenn az egyik fővárosban, amelyhez közvetlenül kapcsolódik egy felvonónk és egy föld alatti járatrendszer. Ebben az épületben több alkalommal is zajlottak és zajlanak még ma is találkozók köztetek és köztünk. Az elmúlt néhány évben sok információt adtunk át arról, amit tudunk, és tudattuk azt is, hogy távol tartjuk magunkat a Ti konfliktusaitoktól. Meg kell tanulnotok önállóan megoldani a problémáitokat, vagy elég intelligensé kell válnotok, hogy megtanuljátok elkerülni az efféle szituációkat. Hogy mi fog történni, és ki áll majd mellétek, arra csak az idő adhatja meg a választ. Ezért nem is szeretnék további találgatásokba bocsátkozni.

Kérdés: Öt különböző állítólagos UFO-ról hoztam felvételeket, megmondanád róluk, hogy melyek ábrázolnak valódi földön kívüli járműveket? 


Válasz: Megpróbálhatom. Sok olyan kérdést teszel ma fel, amelyekre nem tudok egyértelmű választ adni. Félek, túlbecsülöd a képességeimet, én nem vagyok ugyanis a földön kívüli űrrepülők szakértője. Vannak azért olyan műszaki részletek, jellegzetességek, amelyek alapján meg lehet különböztetni a valódi UFO-kat furcsa természeti jelenségektől vagy az emberek által készített hamisítványoktól. Időnként meghamisítjátok a képeken a repülőgépek eredeti alakját, ezért nehéz azonosítani a repülő tárgyakat. Azért megpróbálom, mutasd a fotókat! 


[Ole K. megjegyzése: Lacerta néhány másodperc alatt átnézte a fotókat és kivett közülük hármat.]


Ez a három kép egyértelműen hamisítvány, vagy félreértés. Úgy látom ezen a képen egy valódi UFO makettje van. Fontos műszaki és fizikai jegyek hiányoznak róla. Általánosságban véve annál valószínűbb egy képről, hogy hamisítvány, minél élesebb, élénkebb színű, mivel a lebegő űrhajót mindig takarja a módosult erőtér, ami ráadásul a színeket is megváltozatja a felvételt készítő irányától függően. Lehet hogy furcsán hangzik, de az elmosódott, színképükben torz fotókról feltételezhető, hogy valódiak. Arról nem is beszélve, hogy ez a jármű víz felett lebeg, mégsem látunk a felszínen öblösödést, hullámokat. Mivel a felszín sima, nyilvánvaló, hogy nem valódi UFO-ról van szó. Véleményem szerint egyik kép sem ábrázol valódi repülő tárgyat, UFO-t. A következő képen például semmilyen repülő tárgyat nem vélek felfedezni, inkább a felvevő lencséjének tükröződéséről lehet szó. Egy ilyen tévedésnek nem szabad bedőlni. Túl késő lesz mire a legtöbben rájöttök, hogy mi zajlik igazából az atmoszférátokban, és hogy hamisítványok és átverések áldozatai vagytok. 


Kettes kép: Albiosc, Franciaország, 1974


Ez a kép valódinak tűnik, legalábbis rendelkezik a szükséges jegyekkel. Olyan faj űrrepülőjének nézem, amely az elmúlt 35 évben gyakran látogatott a bolygótokra. A repülő tárgy fényes, diszkosszerű, bár formája és színe elmosódott az erőtér hatására. Ez a négy nagyon hosszú, fehér fényoszlop a gép alján a gravitációs tér módosulása következtében jelenik meg. De ez igazából nem fény – egyébként egy UFO sem sugároz fényt –, hanem az elektromosan töltött mező miatt van, amelyben az anyag egyfajta fényként válik láthatóvá. Azt viszont nem értem, hogy miért használnak ilyen nagy erejű hajtóműveket az atmoszférátokban, elképzelhető, hogy valamilyen vizsgálatot hajtottak végre. Ráadásul nagyon elővigyázatlan dolog az idegenek részéről, hogy hagyják lefényképezni ezt a technológiát. Bár feltételezem, hogy a legtöbb ember egyáltalán nem tud vele mit kezdeni, akik meg mégis tudnának, biztos nem beszélnek majd róla nagyközönség előtt.


Négyes kép: Petit Rechain, Belgium, 1990


Ez itt egy valódi repülő tárgy, de semmi esetre sem földönkívüli. Háromszög alakú repülő tárgyakat egy földönkívüli faj sem használ. Az áramvonalas forma emberi kézre utal. Ez az egyik titkos katonai program eredménye, amelyet a ’60-as, ’70-es években a földönkívüliektől kapott műszaki segítség után, kezdetleges technikával megépítettetek. A földönkívüli repülő tárgyak alakja a tervezésnél sokadlagos szempont, mivel a módosult erőtérben nem hat rá külső erő. Rendszerint lekerekített, éles sarkak nélkül, henger vagy diszkosz formára készülnek, hogy a mező könnyebben térhessen ki rajtuk. A Ti terveitekben a földönkívüli technológiával készült hajtómű mellett mindig van egy sugárhajtómű, a háromszög formára és az áramvonalas szerkezetre azért van szükség, hogy a kezdetleges lökhajtást használva is irányítható maradjon a jármű.

A példában szereplő hajó a már alapjaiban is hibás mező-vezérlő rendszerét használva siklott. Látod a torzulást és a kvázi-fényt a forgó hengerekben? Mindez félreérthetetlen jele annak, hogy ez egy hiteles fotó. De miért van, kérdezheted, négy darab henger? Ez szokatlan – sőt, a köztük lévő távolság is helytelennek látszik. A színezete nagyon sötét és a belső optikai eltérés meglehetősen kiugró. Feltételezhetően mindez az eredeti berendezésnek tudósaitok által készített rekonstrukciója lehet. Mivel az idegen faj semmiféle további információval nem szolgált számotokra a nézeteltérést követően, a tudósaitok egyszerűn újraépítették a rendszereket úgy, hogy a legkisebb mértékben is értették volna, mennyire veszélyes az a vállalkozás, amibe fogtak. Ez a szerkezeti összeállítás nem tette a rendszert jobbá, inkább fokozottabban instabillá. Az első két henger túlságosan közel került egymáshoz; egészen pontosan áramlási rendszerük egymásba ér. A színek számomra arra utalnak, hogy jelentős maradványsugárzás van jelen; talán ez annak az oka, hogy magas rendszámú elemeket használtatok ismét – a megszokást követve – a váltáshoz. Ez minden körülmények között rendkívül veszélyes a mező környékén, ahol nincs kellő árnyékoló pajzs. Szenvedett a fotó készítője valamiféle sugárkárosodást, vagy égési sérülést?


Kérdés: Nem tudom. Honnan származnak a hadsereg által fejlesztett UFO-k? Az USA-ból? 


Válasz: Igen, általában elmondható, hogy a nyugati kontinensről. 


Kérdés: Mégis, miért repülnek olyan sűrűn lakott területek fölé itt Európában? Ezt a képet Belgiumban készítették. Ennek így nincs értelme. Meg tudod ezt magyarázni? 


Válasz: Miért gondolod, hogy CSAK ÉN tudom megmagyarázni az érthetetlen emberi viselkedést? Meglehet, hogy ezek hosszútávú próbarepülések, vagy az elektromágneses álcázás használatát gyakorolják. Az amerikai nemzet ősi ellensége a világnak ezen a felén él, miért ne tesztelnének itt? Odahaza már eleget röpködhettek ide-oda, vagy talán már túl sokan figyeltek fel rájuk. De az ilyen instabil erőtér mellett – amire a fotód is utal – valószínűtlennek tartom, hogy a jármű képes átrepülni az óceán feletti hosszú utat. Meglehet, hogy a Ti kontinenseteken is van egy tesztállomás. De erről nincsenek bővebb ismereteim. 


Kérdés: Sok olvasó tette fel az első interjú után a kérdést, hogy miként találkoztál E. F.-fel? Bár én már ismerem a történetet, elmondanád még egyszer az olvasók számára is?


Válasz: Természetesen. A történet két földi évvel ezelőtt kezdődött Svédországban. Fiatal korom óta nagyon érdekelt engem fajod viselkedése. Amennyire lehetőségeim engedték, tanulmányozni kezdtem irodalmatokat. (Mondanom sem kell, nem könnyű nálunk emberi könyvekhez hozzájutni, mivel azonban családom magasabb társadalmi szinten áll, lehetőségem volt anyagokat szereznem rólatok, és beszélnem olyanokkal, akik már létesítettek emberekkel kapcsolatot.) Igen kíváncsi lettem az emberi fajra, így amint lehetőségem nyílt a felszínre jönni, azonnal hozzáláttam az információgyűjtéshez. Akkori helyzetemben még szigorúan tilos volt számomra, hogy közvetlen kapcsolatot alakítsak ki emberekkel.


A Ti időszámításotok szerint 1998-ban történt, amikor innen távolabb északra biológiai mintákat gyűjtöttem egy távol eső erdőben a fajod által okozott környezetszennyezés vizsgálatához, mi ugyanis figyelemmel kísérjük, milyen pusztítást okoz az emberiség az állat- és növényvilágban. A visszaúton, amikor már világom bejárata felé tartottam, a nagy tó közelében legnagyobb meglepetésemre egy faházra lettem figyelmes az erdőben. Érzékeim emberi jelenlétre figyelmeztettek. Az ember E. F. volt. Mivel nem volt engedélyem kapcsolatot teremteni, elővettem megtévesztő képességemet, amelyet korábban már nagyobb csoportok ellen is sikeresen alkalmaztam. Azelőtt nem találkoztam egyedül lévő emberrel. Puszta kíváncsiságból beszélni akartam ezzel a személlyel és bekopogtam a faház ajtaján. E. nyitotta ki, amivel szokatlan beszélgetés vette kezdetét. Bár nyelvét még nem értettem teljesen, gondolatait könnyedén megértettem, hiszen olvasni tudtam elméjében. Azt mondtam neki, hogy egy keleti országból jöttem. Akkor természetesen még nem tudta ki is vagyok valójában, megtévesztő képességem tökéletesen elhitette vele, hogy saját fajtájának egy másik példányával beszél.


Mivel megbízatásom, hogy mintákat gyűjtsek azon a területen, több napra szólt, a hátralévő időben még háromszor is meglátogattam emberi lény képében. Kezdetben hétköznapi dolgokról beszélgettünk, később vallási és tudományos témákat is szóba hoztunk. Úgy tűnt, nagyon csodál engem ismereteimért, és ő is lenyűgözött engem logikus gondolkodásával, letisztult nézeteivel és az emberek közt amúgy ritka, kiforrt személyiségével. Az emberek könnyen hagyják magukat befolyásolni a közvélemény vagy a kondicionálás által, és fenntartás nélkül elfogadják, hogy „a reptiloid faj gonosz”. Egyszer a földönkívüli fajokra tereltem a beszélgetést, és legnagyobb megelégedésemre E. F. azt mondta, hogy ő hisz a földönkívüli értelmes lények létezésében, amelyek bizonyára nem gonoszak, csak mások, mint az emberek. Az adott körülmények között persze nem tárhattam elé minden tudásomat, mert nem hitt volna nekem, és azt hitte volna, hogy a bolondját járatom vele. Megérlelődött bennem azonban az a gondolat, hogy megmutatom neki valódi lényemet, amire negyedik találkozásunk alkalmával a faházban került sor. E. nyitott, őszinte és intelligens volt, nem befolyásolta sem a vallás, sem kondicionáltsága, magányosan élt és bizonyára senki sem hitt volna neki, ha történetével a nyilvánossághoz fordul, úgyhogy a kapcsolatfelvétel szinte adta magát. Megtettem az első lépést, de komolyan aggódni kezdtem döntésem megalapozottságában, mert reakciója nagyon agresszív volt. Kis idő elteltével összeszedte magát, és végre higgadtan tudtunk beszélgetni. Nem maradt más választása, mint hinni nekem. Innentől fogva többször találkoztunk, eleinte a rengetegben, később távoli otthonában is. Végezetül téged is bemutatott nekem… ebből kifolyólag ülünk most itt és beszélgetünk olyan dolgokról, amiket az emberek képzelni sem mernek. 


Kérdés: Azt mondtad, akkoriban még nem volt engedélyed, hogy kapcsolatot kezdeményezz emberi lényekkel. Szereztél azóta engedélyt, hogy mindezt elmondhasd nekem és E. F.-nek, hogy ezeket a dolgokat nyilvánosság elé tárd? 


Válasz: Igen. Nehéz ezt elmagyarázni és megérteni is. Legyen annyi elég, hogy jelenlegi helyzetemben nem jelent problémát egy ilyen engedély megszerzése, és nem kell semmilyen következményekkel számolnom. Mondjuk így, mai helyzetemben mentesülök bizonyos előírások alól.


Kérdés: Ha más emberek is szeretnék fajtádbeliekkel felvenni a kapcsolatot, van-e rá lehetőségük? 


Válasz: Általában véve nincs. Mi kerüljük a veletek való találkozást, és csak távoli, lakatlan vidékeken jövünk a felszínre. Ha mégis emberekkel találkozunk, megtévesztjük őket. Az hogy én veled beszélgetek, még nem jelenti azt, hogy mások is követni fogják az én példámat. Természetesen módotokban áll megkeresni világom bejáratait és behatolni hozzánk, de ez a behatolóra nézve kellemetlen következményekkel járhat. Ennél fogva nincs módotok velünk sem a felszínen, sem a felszín alatt közvetlen kapcsolatot létesítenetek. A kapcsolatot nekünk kell kezdeményeznünk, ahogy ez veled és E. F.-fel is történt. Viszont ez sem egy szokványos helyzet, hanem inkább egy ritka alkalom. 


Kérdés: Le tudnád írni nekem föld alatti otthonod helyét? 


Válasz: Természetesen le tudnám, de eszem ágában sincs megmondani a pontos helyét. Otthonom nem messze innen keletre van egy kisebb föld alatti településen. Mondok néhány adatot, hogy pontosabb fogalmat alkothass róla. Egy pillanat, hadd próbáljam meg átváltani a számokat a Ti mértékegységeitekre! ... Lakóhelyem egy magas boltozatú barlangban van 4300 m-re a föld felszínétől. A barlangot 3000 éve lakjuk. A barlang mennyezetének nagy részét magunk vágtuk a sziklába, amely végül szinte szabályos félgömb alakot vett fel, amelynek átmérője a Ti mértékegységeitekben 2,5 km. A boltív a legmagasabb részen 220 m-es. A legmagasabb belterű helyet minden kolóniánkban egy fehéres szürke henger alakú épület tölti ki, amely a boltív méhsejt-szerű tartószerkezetét támasztja alá. Ez az épület a legrégebbi és legmagasabb az egész településen, mivel midig ezt kezdik el elsőnek felépíteni a boltozat biztosítása céljából. (Természetesen történtek rajta időközönként változtatások, felújítások.) Ennek az épületnek különleges, vallási eredetű neve van. A mi lakóhelyünkön csak egy ilyen oszlop áll, de a nagyobb kolóniákon nem ritka, hogy többet is építettek a mennyezet szerkezetétől függően. 


Az egyik legnagyobb telepünkön, Belső-Ázsiában kilenc ilyen oszlop tartja a mennyezetet, amelynek területe 25 km2. A központi épület rendszerint vallási központ, de onnan szabályozzák a klímát és a világítást is. A mi településünkön öt nagy mesterséges fényforrás van, amelyek UV-fényt és meleget adnak. A felszínről induló fényforrások és szellőző aknák is ezen az oszlopon futnak keresztül. 


Amúgy három szellőző aknánk és két liftünk van, meg egy alagutunk, amely összeköt minket az 500 km-re fekvő legközelebbi kolóniával. Az egyik liftaknánk egy felszín közeli barlangba vezet, a másik űrhajóink állomáshelyére visz – tudod, a henger alakú űrrepülők – a felszállóhely a felszínhez közelebb, hegyek rejtekében van. Rendszerint három hajó várakozik ott – ez csak egy kis állomás. A kolónia többi épülete a központi oszlop köré épült koncentrikus gyűrűkben helyezkedik el, amelyek kivétel nélkül sokkal alacsonyabbak a központi oszlopnál, magasságuk 3 és 20 m között van. Az épületek formája kerek, kupolaszerű. Az épületek színe a központi oszloptól való távolságuk szerint változik. Az oszlop északi oldalán van egy további nagy és nagyon lapos, kerek épület. 250 m-es átmérőjével ez az épület megtöri a többiek koncentrikusságát. Ez a mi mesterséges napozónk, amelynek szobáit és folyosóit fény világítja meg. Ezeket az erős UV-fénnyel megvilágított helyeket elsősorban vérünk felmelegítésére használjuk. Még gyógyászati célú helységek és konferenciatermek is vannak benne. A kolónia külső gyűrűjén kívüli területeken állatfarmok – tudod, az étrendünkben nekünk is szerepelnie kell a húsnak – ezenkívül vannak melegházaink, amelyekben növényeket és gombákat tenyésztünk, valamint hideg-meleg folyóvizünk is van, amit föld alatti forrásokból szerzünk. Erőművünk is a kolónia szélén található, amelyet fúzió hajt, ez látja el a kolóniát fénnyel és energiával. Az én csoportom, „családom” egyébként a központtól számított negyedik gyűrűben lévő épületekben lakik. Ezt tudnám röviden lakhelyemről elmondani. Az egyes épületeket és használati céljukat bemutatni túl sok lenne. Nehéz lenne elmagyarázni olyan dolgokat, amelyek valami egészen más környezetben vannak, és tökéletesen eltérnek a Ti felszíni kultúrátoktól. Valóban magadnak kéne látnod mindezt, hogy képet alkothass róla.


Kérdés: Egyszer én is láthatom majd? 


Válasz: Talán igen. Ki tudja, mit hoz a jövő? 


Kérdés: Fajod hány egyede él ebben a kolóniában? 


Válasz: Nagyjából 900.


Kérdés: Időnk lassan lejár, szeretnél még végezetül üzenni valamit az interjú olvasóinak?


Válasz: Igen. Őszintén meglepődtem azon, milyen nagy visszhangra leltek az olvasók közt szavaim, de egyben el is szomorított, hogy milyen sokak adtak hangot annak a vallásos ellenségképnek, amely olyan mélyen él tudatotokban. Jobban tennétek, ha megszabadulnátok ősi kondicionálásotoktól, és nem engednétek azok befolyásának, akik már mintegy 5000 éve felétek sem néztek. Végtére is, Ti mindannyian szabad lelkek vagytok. Ennyit szerettem volna mondani.

Vége a második interjúnak

 

Forrás: 

http://aranylaci.freeweb.hu/lacerta/lacerta.htm

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Egervári Lászlóné - Budapest X. kerület Monori út 19.

Nagyon örülök, hogy a - velünk elhitetett - föld alatt élő "sötét oldalnak nevezett" entitását is végre megszólaltatták. Én mindig azt vallottam, hogy előbb mind két felet meg kell hallgatni ahhoz, hogy az ember számára elfogadható következtetést tudjon levonni az idegen civilizációk entitásairól.
Azt, hogy rajtunk kívül létezik élet az univerziumban, már kicsi gyerek korom óta tudom és természetesnek fogadom el. (Azt hogy miért vagyok ebben biztos, nem tudom de tényként kezelem!)
Mi emberek nagyon sok információt nem tudunk még a valóságról, amit vagy eltitkoltak, vagy elferdítve tártak elénk.
Bízom abban hogy nagyon sok igazságra fog még fény derülni a közeli jövőben, amit nagyon várok!

A leírt interjú mindkét része nagyon jó, várom a további információkat a témával kapcsolatban.

Őszinte üdvözlettel: Egervári Lászlóné

 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 6
Összes: 3122605
Hónap: 15730
Nap: 436