Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A szürkék korai civilizációjának összeomlása

Kutatásunk egyik fő irányvonala volt a szürkék korai civilizációjának megértése. Szerettük volna megismerni szülőbolygójukat, történelmük legfontosabb eseményeit, és mindazokat a kihívásokat, melyekkel fejlődésük során szembesülniük kellett. Az alábbiakban e rendkívüli mennyiségű adatból idézek egyetlen jegyzőkönyvből, majd beszámolok az évek alatt felgyülemlett tapasztalatokról.

Időpont: 1994. június 16.

Helyszín: Atlanta, Georgia

Adatszerzés típusa: 4-es, távoli monitor

Célkoordináták: 4923/8216

Kísérleti alany: „Feketét és kéket érzékelek. Nedves, mocsaras környezetet. Hűvös van, sós illat. Halszag. Csobbanások hangja.

Valamiféle épületet érzékelek, sík felületen áll. Lerajzolom. A felszín nedves. Vízfelület.. Az épület szilárd.”

„Energia örvénylik az épület alatt. Az épület alól nyitott. Rajzolom.”

„Személyeket érzékelek, úgy tapasztalom, a helyszín egyfajta munkakörnyezetük.

Követem a rendszert. Hatalmas energia van itt jelen. Az örvénylés az épület alatt lefelé áramlik.

A lények emberszerűek, igen fejlettek. Követem a rendszert. Az épület idegen szerkezet. Űrhajó alakja van, de nem feltétlenül az. Visszatérve a lényekhez: munkájuk a környezettel függ össze és az óceánokkal. Valami kapcsolata van a halak diverzitásához és az óceánok működéséhez. Az alapgondolat: megmentés vagy megóvás vagy előkészület valamiféle változásra. Van valamilyen kapcsolat a környezetpusztítás vonatkozásában.”

„Az épület belsejében vagyok, körülnézek. Számítógépes- és irányítópultok vannak itt. Nem annyira fejlettek és komplikáltak, mint amilyeneket az ET űrhajókon láttam. A látvány olyasmi, mintha valami laboratóriumi környezet lenne. A levegő üde.

Újra a lényeket veszem szemügyre. Határozottan humanoidok. Valami különös van velük kapcsolatban. A szemeik nem olyan nagyok, nem is kiemelkedők, de határozottan a szürke faj képviselői.

Úgy tűnik most észrevettek. Meglepettnek tűnnek jelenlétem miatt. Szokatlan. Soha nem leptem még meg szürke lényt korábban.

Érzem, értékelik látogatásomat és felettesük hozzájárulásával együttműködnek velem.”

Monitor: „Mit tudna mondani az öltözetükről?”

KA:: „Egyenruhát viselnek. Emblémát hordanak rajta. Lerajzolom. Hm. Pontosan ugyanaz az embléma, amit azok a szürkék viseltek, akik a marsiakat megmentették. Szívforma, benne kígyó. Ez az ő jelük. Az egységük jele.

 
A mentőegység jelképe.
 
Valamiféle járvány, csapás van jelen, s ez az egység mentőfeladatot lát el. Teljesen tiszta információt kapok arról, hogy ennek a bizonyos egységnek az eredete a szürkék korai civilizációja összeomlásáig nyúlik vissza."
M: „Keresse meg az összeomlás okát.”
KA: „Égett, csípős és büdös szagot érzek. Rendkívül súlyos környezeti károkozás történt.”
M: „Mi a helyzet az irányítással?”
KA: „A szürkék civilizációja hihetetlen önző beállítottságú. A társadalom intézményi szintre emelte a környezet kizsákmányolását. Az általánosan elfogadott koncepció szerint teljesen normális, hogy az egyéneknek igényei vannak, s joga is van ezek érvényesítésére, bármi is legyen ez. A közös tudatmezőjükben valami hatalmas ellentmondás keletkezett.
Követve a jelet eljutok a környezetszennyezési problémák gyökeréhez. Totális a szennyezettség. Igazából ezek a teremtmények a saját szemetükben úsznak.
A szexuális felfogásukra koncentrálok. Úgy tűnik, szexuális értelemben extrém módon motiváltak.
Nézzük az élelem utánpótlást. Tömegtermelés folyik. Elképesztő mennyiségű egyedet kell táplálni. Milliárdokat. Idővel az élelmiszer-termelés egyre jobban elszakadt a természetes reprodukciós módszerektől. Az élelemforrások eredetileg az óceánokban voltak.
Követem a jelet. A vezetők egy része rendkívül korrupt. Szinte „eladták a lelküket” a nagyobb gazdagság reményében. Kiemelkedett közülük egy kifejezetten arrogáns, lázadó, komoly hatalommal rendelkező személy. Később legyőzték, de ekkor már késő volt, a pusztítás mértéke már visszafordíthatatlanná vált. Szinte mindent teljesen elölről kellett kezdeniük.
 
Elemzések, összegzések, tanulságok
 
A kutatások összegzéseként elmondható, a szürkék városai rendkívüli mértékben túlnépesedettek és szennyezetek voltak. Szülőbolygójuk légkörét teljesen megmérgezték. A légkör tönkretételéből eredően a felszínt bombázó sugárzás felerősödött. Élelemforrásukat az óceánok jelentették. Mesterséges üzemeket építettek a vizek felszínére, halfeldolgozókat, ahol férfiak és nők együtt, és egyenlően dolgoztak.
 
Sikerült ismereteket szerezni beszédmódjukról is: ciripeléshez hasonló hangokkal társalogtak.
 
Pszichológiájuk – ebben az időben legalábbis – sok közös vonást mutat az emberével.
 
Testfelépítésük eltért a ma ismerttől. Kisebb szemük volt, bőrük halványabb árnyalatú és sima, érintésre beráncosodott.
 
A korai szürkék rendkívül erős szexuális motivációval bírtak. Nemi szerveik kicsiknek tűnhetnek az emberi standardok szerint. Az érintkezéseik, és partnereik számát tekintve kisebbségben maradnának az emberekhez képest, ám telepatikus úton rendkívüli összetevőket adtak kapcsolataikhoz.
 
Ebben az időben gyermekeik körében nagyfokú volt a betegeskedés. Mindez a mértéktelen környezetszennyezésnek tudható be. Sok haláleset fordult elő emiatt. A szürkéknek egyre több nehézséget okozott reprodukciójuk. A születések még rendben zajlottak, de egyre több gond jelentkezett. Nem voltak tudatában mekkora mértékben károsítják környezetüket, a kérdést rendkívül naivan kezelték (pontosan úgy, ahogy a földiek most).
 
Mindezekhez a bajokhoz valószínűleg evolúciós problémák vezettek. Az egyéni viselkedés, az egyéni érdekek ilyen mértékű felerősödése és központba helyezése viselkedési zavarokhoz vezetett. Semmi sem tudta megállítani ezt a tömegpusztuláshoz vezető viselkedést. (Ha egy bizonyos viselkedési mintát a közösség kellő számú egyede elkezdi megjeleníteni, akkor ez a viselkedés megállíthatatlanul elterjed, még akkor is, ha ez az adott faj kihalásához vezet!) Az egyéni érdekek különbségéből fakadóan a telepatikusan összekötött lények közös tudatalattijában kaotikus folyamatok indultak be. Az önzés, az önpusztítás fölébe kerekedett a józan megfontolásnak, az értelmes mérlegelésnek, az ésszerű irányításnak.
 
A személyes önzés felerősödése miatt a javak felhalmozására való igény mutatkozott. Megjelent egyfajta hierarchikus szerveződés, a társadalom tagjainak fokozott mértékű kontroll alatt tartására. A kontrol mértéke már-már katonai szintet ért el.
 
Sikerült megtalálni azt a személyt, aki ennek a már-már katonai vált hierarchia élén állt. Kiderült: semmiféle megvalósítható tervvel nem rendelkezett a helyzet megoldása érdekében, távol állt tőle. Lelki világa sérült volt, betegesen vélt a haláltól. Ha röviden kellene jellemezni: közönséges terrorista volt.
 
A már súlyosan tönkretett és károsított szülőbolygót tovább rombolta, abban a félelemben élve, ha valaki legyőzi őt. Fegyverkezési őrületbe kezdett, mindenki fölébe akart keveredni. Fegyverekre volt szüksége saját személyes gyengeségei ellensúlyozására. Telepatikus lények lévén, a rettegés eluralkodott. Az összeomlást semmi sem akadályozhatta meg.
 
A fentiekből tisztán adódik: maguk a szürkék voltak azok, akik elpusztították szülőbolygójukat. Amikor mindez bekövetkezett, stratégiák kellett váltaniuk, a túlélésre kellett koncentrálniuk. Átalakuláson estek át: a bolygó felszíne alá kényszerültek - a felszíni élet bolygójukon szinte megsemmisült -, fényszegényebb körülmények közé kerültek, emiatt változott meg szemük felépítése. Feladták szexuális tevékenységüket, tulajdonképpen genetikailag kasztrálták önmagukat. Mindezt azért tették, mert spirituális képességeiket kívánták fejleszteni. Emellett társadalmuk egyedszámát is így kontrol alatt tudták tartani. Ez a megoldás azt is jelentette, hogy ki kellett fejleszteniük megfelelő technológiai hátteret mesterséges szaporodásukhoz.
 
Talán más oka is volt, hogy a szürkék megszabadultak szexuális funkcióiktól. Ez pedig azt jelenti, hogy nemcsak magától a tevékenységtől váltak meg, de a vele járó érzelmektől, hajtóerőktől is. Minden bizonnyal erre a döntésre a civilizációjuk összeomlása okainak elemzése vezette őket. Úgy gondolhatták, hogy szexuális tevékenységüknek is része lehetett a súlyos helyzet kialakulásában. Genetikai tevékenységük elsősorban a megváltozott – súlyosan szennyezett -, környezethez való alkalmazkodásra irányult, ez vezethetett a szexualitásuk feladásához, s ezzel gondolkodásmódjuk megváltozásához is.
 
Ezekkel az információkkal összecsengenek Royal és Priest 1992-ben, médiumok révén nyert információi.
 
A szürkék korai civilizációjának összeomlása óta évmilliók teltek el. Saját fajuk genetikai megváltoztatásának következményeként jelenleg egyfajta hangyatársadalomban élnek, azzal a különbséggel, hogy nincs köztük „királynő”. Szinte teljes egyenlőség van közöttük.
 
Jelenlegi genetikai tevékenységük abban áll, hogy visszanyerjenek valamit egyéniségükből, melyet teljesen feladtak a szellemi fejlődést egyértelműen előtérbe helyező törekvéseik miatt. Rájöttek: az igazi spirituális fejlődés csak önálló, szabad lelkületű egyénként élhető meg és érhető el.
 
A szürke faj jelenleg a Galaktikus Föderáció legjelentősebb tanító faja. Az UFO-irodalomban fellelhető beszámolók többsége sajnos nem erről szól. Az emberek között is túlságosan eluralkodott az önzés. A szürkék által átadott információ hatalmi célokra is felhasználható. Ha sokan és sok mindent tudnak, a társadalmi kontrol gyengül. Ez ellentétes azoknak az érdekével, akik a hierarchia csúcsán érzik jól magukat.
 
Az emberi társadalomban jelenleg igen sokféle viselkedés figyelhető meg. Ha bármelyik forma túlsúlyba kerül, az egyértelműen meg fogja határozni az egész emberiség jövőjét. A választás rajtunk áll. Ha okosan tudjuk felhasználni a szürkék által nyújtott tudást, biztosak lehetünk jövőnkben. Ellenkező esetben esetleg lehet mindent elölről kezdeni…
 
Sok kérdés vár még tisztázásra a szürkékkel kapcsolatban is. Sajnos még mindig keveset tudunk a lázadó, majd diktátorrá vált személyről, akinek döntő szerepe volt a totális összeomlás kiváltásában. Nem tudjuk, kivel szemben akarta hatalmát megvédeni már-már terrorista eszközökkel. Miféle hibák történtek, minek következtében ez a helyzet előállhatott? Milyen erők jelentek meg a közös tudatalattiban, melyek aztán manifesztálódva a szürkék önpusztító magatartását kiváltották? Az emberi pszichológia még igencsak keveset tud a tudatalatti, s ezen belül a közös tudatalatti működéséről, szerepéről az egyén és az adott társadalom, civilizáció vonatkozásában.
 
Olyan kutatási eredmények is vannak, melyek szerint a szürkék diktátorrá vált vezetője nem volt egészen közéjük való. Ezt a vonalat még tovább kell kutatni. Talán éppen a szokottól eltérő megjelenése miatt akadtak követői? Megannyi kérdés. Egy biztos, a szürkék korai civilizációjának összeomlása nem egyszerű folyamat volt. Voltak látható, fizikai megnyilvánulásai, de a tudatalattijukban bekövetkezett, nem „látható” változások is. Saját túlélésünk érdekében mindkét aspektust kutatnunk kell, hiszen:
 
„Az ember csak a tragédiákból tanul. És ez tragédia.” (Dolores Ccannon)
 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

én - budapest

Remélem később is így látják az emberek. :(

 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 4
Összes: 3122615
Hónap: 15724
Nap: 439