Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Földönkívüliek szólnak a Föld lakóihoz I.

A következő hírt úgy "kaptam/kaptuk", megosztom - Gondoltam FONTOS:

I. rész

Fontos nagyon kérlek olvasd el.

*A Földönkívüliek szólnak a Föld bolygó lakóihoz*

Előszó egy Földi embertől:

*Ez a földlakókhoz címzett terjedelmes levél, nem tartalmazza a feladó

címét.*

*A dokumentum egy összefüggő és egységes gondolatvilágot tükröz, kifinomult hozzáértéssel íródott, ami különleges intelligenciáról és érettségről árulkodik.*

*Ebben a fogalmazványban egy komoly előadást fedezhetünk fel, amely nemműszaki jellegű, de ugyanakkor tárgyilagos.*

*A szöveg nem tartalmaz rasszista illetve etnikai természetű gondolatokat
vagy sugallatokat, és a szerzőről elmondható, hogy kiváló ismerője az emberi nyelvnek és lélektannak, még akkor is, hogyha a nyelvtani szerkezet néhol eltér attól, amit megszoktunk.*

*A levél alapvető üzenete az, hogy az emberi civilizáció most egy súlyos válsággal szembesül, és nem képes megállni a zuhanásban, mivel ezt az összeomlást a jelenlegi társadalmi rendszer belsejében indították el.*

*Hacsak meg nem állítják, akkor ez az összeomlás jelentős szakadást fog

előidézni az emberiség szinte minden szintjén.*

**

*Ezen a bolygón jelenleg egy, az egész Földre kiterjedő összeesküvés
működik, amely már régóta használja a műszaki vívmányokat az emberiség
mentális rabságba vetése érdekében, egy lerombolt és egészségtelen
környezetben.*

*Akik ezen az úton vezetnek bennünket, sokan szándékosan, rendelkeznek az összes természeti forrás fölötti uralom nagy előnyével, és éppen ezért lehetőségük van arra, hogy hasznot húzzanak a rohamosan fokozódó egyensúlyzavarból és az emberi fajt fenyegető egyéb egészségtelen megnyilvánulásokból.*

**

*Mindezeken túl, biztosak vagyunk benne, hogy azok az emberek, akik MEGÉRTIK A JÓ DÖNTÉSEK HASZNÁT ÉS SZÜKSÉGESSÉGÉT, többségbe kerülhetnek.*

*Annak érdekében, hogy bármit is tehessenek a rossz megfékezésére,
egyesülniük kell, és meg kell szüntetniük a félelmüket, az elszigeteltség

érzését és a súlyos tudatlanságot a bolygón manapság végbemenő dolgok valódiarcát illetően.*

**

*A levélben álló javaslat az, hogy mindegyikünk határozza el, hogy
elérkezett az ideje a földönkívüliek tömeges megjelenésének a bolygónk
égboltján.*

*Különösen most, ebben a sorsfordító pillanatban, a földönkívüliek
járműveinek nagy számban való felbukkanása jelentős mértékben segíthetné az emberiséget, hogy késedelem nélkül fellebbentse az illúzió és a hazugságok fátylát.*

**

*Ugyanakkor a földönkívülieknek nagy számban való jelentkezése számos
létkérdés dilemmáját tisztázhatná, és egyben katalizátorként tudna működni, kiváltva egy sokkal jobb mentalitás megszületését abból a beteges társadalmi örvényből, amelyben, sajnos, benne vagyunk.*

*A földönkívüliek ilyen tömeges megjelenése képes lenne haladéktalanul

elvezetni az emberiséget egy következő fejlődési szakaszba.*

*A levélben foglalt legfontosabb kérdés az, hogy azt választjuk-e
mindannyian határozottan, hogy a földönkívüliek azonnal megmutatkozzanak ezen a bolygón?*

**

*Azok a földönkívüliek, akik a jelek szerint megfogalmazták ezt a levelet,
azt sugallják, hogy egy ilyen közvetlen érintkezés és bizonyos kulturális
csereakciók kétségkívül lehetőséget teremtenének a legsúlyosabb akadályok leküzdésére, amelyekkel az emberi társadalom küszködik.*

*A földönkívüliek azzal érvelnek, hogy, amennyiben akarjuk ennek a kapcsolatnak a létrejöttét, akkor erre a mentális-érzelmi síkot előre fel kell készíteni, egy határozott szándék és egy választás kinyilvánítása révén.*

*A beleegyezésnek, amelyet egy ilyen kapcsolatteremtésnek a tudatos várása követ, az egész bolygó szintjén kell megvalósulnia, különben fennáll annak kockázata, hogy félelemből fakadó tömeges reakció lép fel.*

*Egy ilyen állapot lehetővé teszi az embertömegek manipulációját a titok
homályában meghúzódó elit által, akinek a kezében összpontosul jelenleg a hatalom.*

**

*A földönkívüliek arra utalnak, hogy egy telepatikus úton, világosan és
határozottan kifejezett, erőteljes mentális szándék, amely ennek a levélnek

az elolvasása nyomán kialakulhat minden egyes olvasóban, elegendő ahhoz,hogy jelezze a földönkívüliek számára, milyen irányba vezéreljék

cselekedeteiket.*

*A földönkívüliek azt kérik, hogy, miután minden nyelvre lefordították, ez a levél késedelem nélkül jusson el a széles embertömegekhez, és az egész világ számára közvetítődjön.*

*Azt javasolják, hogy ezt a levelet az emberek továbbítsák egymásnak, akár kézről kézre adva is, figyelmen kívül hagyva a médiában való közzétételének lehetőségét.*

**

*A továbbiakban közöljük a szóban forgó levelet, amely valódi lehetőséget
jelent számotokra, hogy lehetővé tegyétek a földönkívülieknek az összes
földlakó színe előtti megjelenését, ami egyben egy erőteljes lökést jelent
az emberiség fejlődésének egy sokkal jobb mederbe való terelése érdekében.*

Ezt az üzenetet szabadon másolhatjátok és terjeszthetitek, vagy akár közzé is tehetitek füzetek formájában, bárhol és bármikor, de ne változtassátok meg, és ne hagyjatok el belőle részeket!

**

*A földönkívüliek üzenete itt kezdődik:*

**

**

ESÉLYETEK VAN ÁTALAKÍTANI A VILÁGOT! MOST HATÁROZZATOK SZILÁRDAN! AKARJÁTOK-E, HOGY MEGJELENJÜNK?

Számotokra nem fontos, hogy ki adja át nektek ezt az üzenetet, a közvetítőt tekintsétek ismeretlennek.

Azonban nagyon sokat számít, hogy mit tesztek ezzel az üzenettel, és, hogymilyen határozott és egyértelmű szándékot ébreszt fel bennetek.

Mindegyikőtöknek joga van kellőképpen használni a szabad akaratát és
felfedezni a boldogságot. Ezek olyan jótékony jellemzők, amelyek be lettek
mutatva számotokra, és amelyekhez ezentúl mindannyian hozzáférhettek.

Szabad akaratotok egy bizonyos mértékig saját képességeitek ismeretétől

függ.

Az a boldogság, amelyet átélhettek, erősen függ attól a szeretettől, amelyet ajándékba adtok vagy kaptok.

Az összes öntudatos fajjal egyetemben, amelyek ezen a bolygón élnek, abban a fejlettségi stádiumban, amelyben vagytok, elszigeteltnek érezhetitek magatokat a bolygótokon.

Ez a benyomás arra késztethet benneteket, hogy biztosak legyetek a

sorsotokban. Mindazonáltal nagy próbatételek előtt álltok, melyekről csupán egy kisebbségtud.

Egyelőre nincsen jogunk segíteni nektek, hogy átalakítsátok a jövőtöket,

anélkül, hogy a tények ismeretében ezt ti magatok ne választanátok.

Ezt a mindannyiótok számára fontos üzenetet vegyétek úgy, mint egy
világméretű népszavazást! Legyetek tudatában annak, hogy a határozott és kategorikus válaszotok, amelyet telepatikus úton fejeztek ki, tulajdonképpen olyan, mint egyfajta szavazócédula!

KIK VAGYUNK MI?

Jelenleg még sem a tudósaitoknak, sem pedig a vallási vezetőiteknek sincsen egységes véleménye minden megmagyarázhatatlan, rejtélyes megfigyeléssel kapcsolatban, amelyeket az emberiség évezredek óta tett a bolygótok különböző tájain.

Azért, hogy helyesen ismerhessétek meg az igazságot, a tényekkel a nélkül
kell szembenéznetek, hogy azokat a mégoly tiszteletreméltónak látszó
hitrendszereitek meghamisítanák.

Egyre több névtelen kutatótok máris új megismerési utakat tár fel a valóság egyre jobb megközelítése érdekében.

Civilizációtok ebben a korszakban részben kaotikus információk óceánjában
fürdik, melynek csupán csak egy elenyésző, a legkevésbé felkavaró része
terjedt el általánosan.

Amennyiben figyelmesen áttekintitek korábbi történelmeteket, az, ami

nevetségesnek, vagy lehetetlennek tűnt számotokra, jelenleg már elérhető, és főként az elmúlt fél évszázadban meg is valósult.

Sokan közületek már most is állítjátok, hogy a jövő még ennél is meglepőbb

lesz. Hamarosan fel fogjátok fedezni azt is, ami rosszabb, és azt is, ami jobb.

Az ebben a galaxisban élő sok százmilliárd teremtményhez hasonlóan, mi is
öntudatos teremtmények vagyunk, akiket egyesek "földönkívülieknek" neveznek, még akkor is, ha a mi valóságunk sokkal kifinomultabb.

Teljesen biztosaknak kell lennetek abban, hogy a valóságban semmilyen alapvető különbség sincsen közöttetek és közöttünk, ami megkülönböztet minket egymástól, az az óriási tapasztalat, amelyet mi már egy magasabb fejlődési fokozatban szereztünk meg.

Bármilyen harmonikusan szerveződött struktúrához hasonlóan a mi belső

viszonyainkban is létezik egy hierarchikus értékrend.
A mi hierarchiánk kizárólag több faj bölcsességén alapul.
Hierarchiánk jóváhagyásával szólunk mi most hozzátok.
Legtöbbetekhez hasonlóan mi magunk is a Legfelsőbb Lény (ISTEN) lényegi

megtapasztalását keressük.

Biztosak lehettek benne, hogy valójában nem vagyunk sem istenek, sem

félistenek, hanem veletek egyenlők vagyunk a Kozmikus Testvériségen belül. Fizikailag sokban különbözünk tőletek, de többnyire humanoid formánk van. Létezésünk élő valóság, még akkor is, ha közületek a legtöbben még nem érzékelik ezt.

Teljes mértékben biztosak lehettek afelől, hogy mi nem csupán egyszerű

fényjelenségek vagyunk, hanem tudatunk van, ahogyan nektek is van tudatotok.

Azért vagyunk a felfogóképességeteken kívül, mert csaknem szüntelenül láthatatlanok maradunk, mind a hétköznapi érzékszerveitek, mind pedig a hagyományos mérőműszereitek számára.

Jelenleg azt szeretnénk, hogy betöltsük a történelmetek mostani korszakában megjelent űrt. Tudnotok kell, hogy mi már meghoztuk ezt a kollektív döntést, de ez nem elegendő.

Szükségünk van arra, hogy ti is szilárd elhatározással és többségileg

hozzájáruljatok ehhez.

Eme üzenet révén ti lesztek azok, mindannyian egyénileg, akik határozottan és egyértelműen eldöntitek, hogy mi fog végbemenni ezután.

Ha ezt az üzenetet nagyon figyelmesen tanulmányozzátok, tudatára ébredhettek a ténynek, hogy ti magatok vagytok, és mindig is ti maradtok azok, akik minden egyes esetben választotok.

Nekünk nincsen egyetlen emberi képviselőnk sem a Föld bolygón, aki

irányíthatná a döntéseteket.

EGYESEKBEN KÖZÜLETEK

FELVETŐDHET A KÉRDÉS, HOGY

MIÉRT NEM VAGYUNK LÁTHATÓAK?

Bizonyos fejlődési szakaszokban a kozmoszban létező "emberiségek" a tudomány új formáit fedezik fel, amelyek magasabb rendűnek bizonyulnak az anyag feletti látszólagos uralomnál.

A dematerializáció, és a strukturált materializáció ennek a tudásnak a

részét képezik.

A ti emberiségetek már elérte ezt a tudást bizonyos titkos
laboratóriumokban, ahol ezeket a jelenségeket más "földönkívüli"
teremtményekkel közösen kutatják felelőtlen kompromisszumok árán, amelyeket
képviselőitek közül néhányan szándékosan eltitkolnak előletek.

A tudományos körök számára jól ismert, légi vagy a világűrben megfigyelhető jelenségeken, vagy objektumokon kívül, mindaz, amit ti "UFO-nak" neveztek, tulajdonképpen "kézzel gyártott multidimenzionális hajók", amelyek ezekkel a jellemzőkkel rendelkeznek.

Jelenleg nagyon sok ember lépett auditív, érintési vagy pszichikai
(telepatikus) kapcsolatba ilyen készülékekkel, amelyekből néhány már a
titeket "kormányozó" titkos hatalom kezében van.

Az ilyen gépezetek valóságára vonatkozó világos megfigyeléseitek az ezen

űrhajók, dematerializált állapotával járó számos jelentős előnynek

köszönhetők.
Mivel ti magatok egyelőre nem láttátok ezeket, el sem tudjátok hinni.
Mi könnyen megértjük ezt a tényt.
A ránk vonatkozó megfigyelések többségét egyénileg tesszük lehetővé a

számotokra, azért, hogy hassunk, és benyomást tegyünk a lelketekre, és nem azzal a céllal, hogy módosítsunk a szerveződési rendszereteken.

A kozmoszban körülöttetek létező fajok teljesen önkéntesen vállalják ezeket a kapcsolatfelvételeket, de tudnotok kell, hogy az egyes kapcsolatteremtések értelme és célja igencsak eltérő lehet.

A rosszakaratú multidimenzionális teremtményeknek - akik a bolygótokon uralkodó oligarchák árnyékában saját gonosz hatalmukat kinyilvánítva részt vesznek a világotok fölötti uralomban - jó okuk van a rejtőzködésre:

Mivel az emberek nem tudnak létezésükről, könnyen eltitkolhatják előttük

tevékenységüket.

Részünkről tapintatosságunk oka az, hogy töretlenül tiszteletben tartjuk az
emberek szabad akaratát, amelyet ők mindig a saját ügyeik intézésére
használhatnak, és fel is kell használniuk, hogy önmaguk érhessék el azt a
műszaki és spirituális érettséget, amelyre szükségük van.

Nagyon várjuk emberiségetek belépését a galaktikus civilizációk családjába.

Tudnotok kell, hogy képesek vagyunk megjelenni a napvilágon, és készen

állunk arra, hogy megengedjük számotokra ezt az egyesülést.

Eddig azért nem tettük meg ezt a lépést, mert közületek túl kevesen akarták őszintén ezt, akár tudatlanságból vagy közömbösségből, akár félelemből fakadóan, és főképp, mert nem adódott kritikus helyzet, vagy vészhelyzet.

A megjelenéseinket vizsgáló emberek közül sokan számolják az éjszakai fényeket, anélkül, hogy ez által bármilyen módon fényt derítenének erre a jelenségre.

Ők gyakran úgy tekintenek az általuk megfigyelt rejtélyes valóságra, mint

valami tárgyra, észre sem véve, hogy ott tulajdonképpen tudatokról van szó.

KIK VAGYTOK TI?

Még ha nem is tudjátok, ti számos hagyomány leszármazottjai vagytok, amelyek az idő múlásával fokozatosan kölcsönösen gazdagították egymást.

Ebben a folyamatban részt vettek olyan fajok is, amelyek valaha a Föld

színén éltek.

Egyik célotok az, hogy egyesüljetek ezen gyökerek tiszteletben tartásával,

egy közös terv együttes megvalósítása érdekében.

Kultúráitok külső megjelenése látszólag elválaszt titeket, mivel ti ezekkel

a külső jegyekkel helyettesítitek mély, valódi lényeteket.
Külső alakotok hatással van a kifinomultabb belső természetetekre.
A formának ez az uralkodó jellege védőbástyaként szolgál a titeket uraló

gonosz szándékú titkos erők számára, és így ők maguk sohasem képezik vita tárgyát.

Tudnotok kell, hogy arra vagytok hivatva, hogy túllássatok a formán,
tiszteletben tartva ugyanakkor annak rejtelmes szükségszerűségét,
gazdagságát és szépségét.

Az így megértett formák titokzatos szükségszerűségének tudata késztetett és késztet arra minket, hogy sokféleségükben szeressük az embereket.

A béke nem csak abból áll, hogy ne robbantsatok ki újabb háborúkat, hanem abból is, hogy azzá váljatok, akik ténylegesen vagytok: egy és ugyanazon Testvériség.

Kevés a rendelkezésetekre álló megoldási lehetőség, hogy ezt a tényt a minél jobban megértsétek. Egyik ilyen lehetőség a harmonikus és jótékony
kapcsolatteremtés egy másik fajjal, amely így közvetíteni tud számotokra egy tiszta képet arról, hogy kik vagytok a valóságban.

JELENLEG

MILYEN HELYZETBEN VAGYTOK?

Minden eddigi megjelenésünk során nagyon gyenge befolyást gyakoroltunk a jövőt illető kollektív és egyéni döntőképességetekre.

Ennek az az oka, hogy mi nagyon jól ismerjük a mélylélektani

mechanizmusokat.

Arra a következtetésre jutottunk, hogy a belső szabadság felépítése
majdhogynem nap, mint nap megy végbe, olyan mértékben, amennyire egy ember öntudatra ébred és felfogja külső környezetét, emberi közösségét, és amilyen mértékben tökéletesedik, fokozatosan megszabadulva mindenféle rossz szokásaitól, korlátaitól és tehetetlenségétől.

Számos önkéntes, bátor emberi tudat által kifejtett óriási jótékony hatás
ellenére ez a leláncoló tehetetlenség természetellenes módon fenn van
tartva, és ebből a gonosz szolgálatában álló és egyre csak növekvő központi hatalom húz hasznot.

Egészen a közelmúltig az emberi faj megfelelő irányítással bírt saját fontos

döntéseivel kapcsolatban.

Jelenleg az emberiség egyre inkább elveszíti a saját sorsa fölötti uralmat, az ún. fejlett technológia széleskörű alkalmazása következtében, melynek ártalmas hatásai a bolygó ökoszisztémájára és az emberi élettérre nézve kezdenek visszafordíthatatlanná válni.

Elmondható, hogy lassan, de biztosan elveszítitek rendkívüli képességeteket, hogy kellemessé, széppé és mélységesen beteljesültté tegyétek életeteket.

Ellenálló képességetek szabad akaratotoktól függetlenül főként a létrejövő

mesterséges körülmények a hatására csökkenni fog.

Az ilyen gonosz technológia mind a testetekre, mind pedig a pszichikumotokra káros hatással van. Bolygótokon már számos ilyen rossz szándékú, nagyszabású terv van folyamatban. Tudatlanságotokból fakadóan közületek a legtöbben még csak nem is sejtitek a készülődő rosszat. Sürgősen rá kell jönnötök arra, hogy ez a helyzet mindaddig jóra fordulhat, ameddig mindannyian rendelkeztek azzal a kolosszális alkotóerővel, melynek révén ellenállhattok az árnyékban
ténykedő vezetőitek sötét terveinek.

Éppen ezért mi egyelőre láthatatlanok maradunk.

Tudnotok kell, hogy ez az óriási egyéni teremtőerő a közeljövőben eltűnhet, hacsak nem tesztek minél hamarabb egy többlet erőfeszítést, amelyet jelentős nagyságrendű kollektív tudati szintugrás követ.

Amennyiben ez a nagy közösségi tudatszint-váltás nem megy végbe, akkor a következő periódus számotokra a szakadás korszaka lesz.

Minél hamarabb rá kell jönnötök arra, hogy nem szükséges bevárni a végső

pillanatot ahhoz, hogy megtaláljátok a megoldást erre a helyzetre.

Nem gondoljátok, hogy eljött már az idő, hogy megelőzzétek, sőt akár

kigyógyuljatok a szenvedésekből?

Történelmetek útját mindig is különböző népek találkozása fémjelezte, akiknek gyakran konfliktusos körülmények között kellett felfedezniük egymást.

Az ezután következő hódításokat csaknem minden esetben valamelyik fél
hátrányára vitték véghez. Az utóbbi időben a Föld szinte olyanná vált
számotokra, mint egy falu, ahol mindenki ismer mindenkit, a konfliktusok
mégis fennmaradnak, a mindenféle fenyegetések napról napra egyre
súlyosabbak, hosszabbak és erőteljesebbek.

Az ember, mint egyén, bár számos mélységesen jótékony és ámulatba ejtő

potenciális tulajdonsággal van felruházva, még csak nem is sejti, hogy ilyen

rendkívüli erőkkel rendelkezik. Mivel senkitől nem kap útmutatást ezeknek a
benne szunnyadó erőknek a felébresztéséhez, ezért a legtöbb ember sajnos nem is képes úgy használni őket, ahogyan kellene.

Főleg geopolitikai okokból szándékosan tartanak benneteket ebben a tudatlan állapotban.

Tudjátok azt, hogy jelenleg közel 7 milliárdan éltek ezen a bolygón.

Most a gyermekeitek nevelése, az életkörülményeitek, valamint számtalan
állat és növény léte a politikai, pénzügyi, katonai és vallási képviselőitek
egy szűk - nagyrészt nem is jóindulatú - csoportjának kénye-kedvére van
kiszolgáltatva és alávetve.

A gondolataitok és hitetek túlnyomó részét egy bizonyos szűk csoport érdekei szerint alakítják ki számotokra, azért, hogy elnyomjanak és szolgasorba taszítsanak titeket, miközben azt az illúziót keltik bennetek, hogy saját sorsotok urai vagytok, de ez lényegében véve egyáltalán nem igaz.

Ne tévesszétek szem elől mindezeket, hiszen nagy különbség van vágyaitok és tényleges megvalósításuk között, főleg akkor, amikor a tudatlanságotok miatt, amelyben tetszelegtek, még csak nem is sejtitek a játszma valódi szabályait.

Amikor majd eléritek a valóság teljes megismerését, rá fogtok jönni, hogy

valójában nem ti vagytok a hódítók.

Az információ egy bizonyos irányba való terelése sok évezredes stratégia,

amelyet még ma is alkalmaznak az emberiség esetében.

Egy másik, még régebbi stratégia, - amelyet manapság teljes erővel
gyakorlatba ültetnek - hogy bizonyos megfelelő technológia segítségével
megvalósítható az olyan gondolatok, érzések vagy akár organizmusok
bejuttatása belső struktúráitokba, amelyek nem hasznosak és nem jótékonyak számotokra.

Jelenleg a rendkívüli fejlődési lehetőségeket kilátásba helyező technológiák

csupán az emberek alávetésével és elpusztításával fenyegetnek.

Mindezek és majd a jövőben megjelenő lehetőségek és fenyegetések sajnálatos módon a nyers valóságot jelentik és fogják jelenteni.

Tudatlanságotok és tehetetlenségetek hatására, amelyben tetszelegtek, ti

legtöbbször a valóság csupán jelentéktelen részét látjátok, az egyedülit,

amelyről azok, akik a hatalmat bitorolják, úgy döntöttek, hogy megmutatják

nektek.

Az energiaforrások kimerítése ugyanúgy eltervezett, mint az is, hogy
egyetlen hosszú távú és az emberiségnek nagy hasznot hajtó projekt se
kezdődjön el, és ne valósuljon meg.

Csak kevesen tudjátok, hogy a bolygótok ökoszisztémájának kimerítési

mechanizmusa már visszafordíthatatlan határokat ért el.

Bizonyos nyersanyagok megritkulása, valamint ezeknek a kaotikus,
méltánytalan elosztása a fogyasztói árak növekedését fogja okozni, és ez a közeljövőben testvérgyilkos összecsapásokat fog kirobbantani, melyek óriási embertömegeket érintenek majd, mind a városok szívében, mind  pedig a falvaitokban.

A közeljövőben a gyűlölet növekedni fog, de ezzel egy időben a szeretet is

egyre nagyobb lesz.

A szeretet által fogjátok tudni megőrizni a reményt, hogy hatékony és bölcs

megoldásokat fogtok találni.

De tudnotok kell, hogy A KRITIKUS TÖMEG EGYELŐRE NEM ELÉGGÉ NAGY, miközben jelenleg a bolygótokon már kifejti tevékenységét egy intelligens és gonosz módon rejtőzködő hatalom, amely szabad akaratotok eredményes használatát széles körben aláaknázza.

A jelenlegi igen nagy tehetetlenségi állapotot az emberi magatartásformák
nagy része hozza létre, amelyek az ártalmas szokások és a múlt téves
előítéleteinek hatására szinte teljesen megkövesedtek, és ez a kilátás
könnyen bajba sodorhat benneteket.

Közületek mindazok, akik már felfogták ezeket a tényeket, ezeket a
nehézségeket azoknak a képviselőiteknek tulajdonítják, akikben fokozatosan elhalványodik az emberiség egésze számára hasznos jócselekedetek tudata a mamutvállalatok bűnös érdekei miatt.

Noha e problémákat felszínesen gyakran vizsgálják, a valóságban ritka ezek mélyreható elemzése.

Sok esetben, a cselekvés pillanatában egyik késedelem a másikat követi, míg végül a tetteitek sokkal inkább egy kényszer hatására, semmint saját
választásotok eredményeképpen valósulnak meg.

Ez az oka annak, hogy sokkal inkább, mint bármikor eddigi történelmetek

során, a ma hozott döntéseitek egyenesen arányosan és jelentősen

befolyásolják a jövőbeni túléléseteket.

Vajon, milyen esemény tudná gyökeresen megváltoztatni ezt a tehetetlenségi állapotot, amely jellemző a civilizációtokra?
Érdemes feltennetek magatoknak a kérdést:
Vajon miből születhetik meg az a mélységesen egyesítő kollektív tudatosság,

amely képes lesz megfékezni a gonosznak ezt az egyre gyorsuló elburjánzását és hatalmát?

Ősidőktől kezdve az egész történelem során az emberi törzsek, népek és nemzetek kölcsönösen felfedezték egymást, találkoztak és építő jellegű kapcsolatot létesítettek egymással.

Az emberiség nagy családjára nehezedő egyre súlyosabb fenyegetésekkel szemben sokkal inkább, mint bármikor, elérkezett az ideje egy késlekedés nélküli, minden eddiginél szélesebb körű, bölcs együttműködésnek.

Fel kell fognotok, hogy jelenleg egy erőteljes hullám készül felbukkanni.

Ez a hatalmas hullám válogatás nélkül összekeveredve tartalmaz mindenféle nagyon pozitív, jótékony, illetőleg nagyon rossz, akár elrettentően gonosz elemeket is.

KICSODA "A HARMADIK FÉL"?

Két fő módja van annak, hogy miként lehet felvenni a kozmikus kapcsolatot

egy civilizációval:
a.) az adott civilizáció hatalmon levő képviselőin keresztül, vagy
b.) közvetlenül, nem jelentős egyéneken keresztül.

Az első módszer bizonyos hatalmi harcokat vált ki, a második egy magasabb tudatszintet eredményez.

Az első utat már kiválasztotta bizonyos földönkívüli fajoknak egy csoportja,

akiknek az érdeke az, hogy az emberi fajt alárendelt helyzetben tartsák.

Ez a csoport arra készül, hogy ily módon a saját uralma alá vonja mind a
bolygó nyersanyagtartalékait, mind pedig az emberi faj genetikai örökségét, sőt, az érzelmi energiáját is, amely a bolygó szintjén megnyilvánul.

A második utat a földönkívüli fajok olyan csoportja választotta, amely a

Szellem Isteni célját szolgálja.

Ami bennünket illet, teljes mértékben ennek az önző érdekektől mentes

ideálnak a pártjára álltunk.

Néhány évvel ezelőtt már bemutatkoztunk az emberi hatalom néhány
képviselőjének, akik elutasították feléjük kinyújtott kezünket, azzal a
kifogással, hogy a részvételünk összeegyeztethetetlen az érdekeikkel és a
stratégiai szemléletükkel.

Éppen ezért úgy határoztunk, hogy jelenleg szinte minden emberhez jusson el a felhívás, hogy az ügy ismeretében válasszon, anélkül, hogy a hatalom bármely képviselője közbeavatkozna.

Mindazt, amit korábban azok számára ajánlottunk, akiket képesnek véltünk
arra, hogy a ti boldogságotokhoz jelentősen hozzájáruljanak, most
közvetlenül nektek ajánljuk fel, a jövőtökért!

Sajnos nem tudjátok azt, hogy bizonyos nem emberi lények jelentős mértékben részt vettek, és továbbra is részt vesznek ezeknek a központosító és monopolizáló hatalmi eszközöknek a használatában, anélkül, hogy ezek a súlyos tények zavaróan hatnának, vagy hozzáférhetők lennének az érzékszerveitek számára.

Még ha nem is tudjátok ezt elhinni, tudnotok kell, hogy tökéletesen igaz az,
hogy ezek a nem emberi lények igen okkult és szubtilis módon szinte teljesen átvették az irányítást.

Azt is tudnotok kell, hogy ezek a nem emberi lények nem feltétlenül léteznek az anyagi világotokban, és pontosan emiatt szörnyű hatékonyak a
gonoszságban, és félelmetesek lesznek a közeljövőben.

Mivel léteznek ezek a számotokra még nem is sejtett körülmények, feltehetjük a kérdést, hogyan használhatjátok teremtő és jótékony módon szabad akaratotokat, ha azt manipulálják?

MIÉRT IS VAGYTOK MINDANNYIAN TÉNYLEGESEN SZABADOK?

Népeitek megbékélése és újraegyesítése lehetne az az első lépés, amelyet meg kell tennetek annak érdekében, hogy harmóniába kerüljetek a kozmoszban létező, a saját civilizációtoktól különböző fejlett civilizációkkal.

Ezt a lehetőséget az árnyékban ténykedő, gonosz manipulátoraitok minden áron el akarják kerülni, mert tudják azt, hogy, megosztva és félelmet keltve
bennetek, nagyon könnyen tudnak uralkodni rajtatok!

Tudva levő, hogy jelenleg kormányaitok is elszántan követik a népek

megosztásának és leigázásának tervét.

Kártékony erejük és ármánykodásuk azon képességük révén mutatkozik meg, hogy bennetek félelmet, kétségeket, bizonytalanságot és hitetlenséget keltsenek.

Mindezek a hibák, amelyek felébredtek és felerősödtek bennetek, jelentős kárt tesznek kozmikus természetetekben, és lefékezik azon rendkívüli és jótékony erők felébredését, amelyek látens állapotban, mindnyájatokban léteznek.

Ébredjetek fel abból az álomból, amelyben éltek, hogy ezeknek a

manipulátoroknak az uralma ne érje el a csúcspontot.

Aljas, ármánykodó és bűnös terveik ne jussanak el végkifejletükig néhány
éven belül, mert következményei az egész emberiség számára nagymértékben végzetesek lennének.

Tudnotok kell, hogy ezeknek a terveknek a határideje nagyon közel van már, és éppen ezért az emberiség olyan drámai változásokon fog keresztül menni, amelyekhez foghatók az elmúlt tíz ciklusban nem történtek.

Ahhoz, hogy tudjatok védekezni e láthatatlan támadások ellen, fel kell
ébresztenetek és el kell kezdenetek használni, jobban, mint valaha, azokat a rendkívüli spirituális adottságokat, amelyek segítségével lényetekben meg fognak jelenni az előttetek álló súlyos problémák megoldását lehetővé tévő inspirációk.

 

Innen: groups/ufókutatók/Melita Miklusák

http://rejtelyekklubja.network.hu

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.
 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 11
Összes: 3123288
Hónap: 15349
Nap: 455