Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Földönkívüliek szólnak a Föld lakóihoz II. rész

Tudnotok kell azt, hogy ezen elnyomó tömegeken belül is létezik ellenállás,

ugyanúgy, ahogyan az emberek tömegében is.

Azonban figyelembe kell vennetek azt a tényt, hogy a külső forma nem lesz

elég ahhoz, hogy megkülönböztessétek az elnyomót a szövetségestől.

Jelen helyzetetekben, amelyben az emberek nagy többségének pszichikuma van, rendkívül nehéz lesz számotokra számos hasznos és jótékony cselekedet végrehajtása.

Ahhoz, hogy sikerüljön azzá válnotok, amire már a kezdetektől fogva el
vagytok hivatva, az intuíció mellett speciális képzésre (tanulóidőre) van
szükség, amelynek segítségével túl fogtok tudni lépni a rátok helyezett
korlátokon, és fel fogjátok tudni ébreszteni a rendelkezésetekre álló
rendkívüli potenciális képességeket.

Mivel tudjuk azt, hogy milyen felbecsülhetetlen értékkel és óriási erővel
bír minden egyes ember szabad akarata, most meghívunk benneteket, hogy minél hamarabb részt vegyetek egy olyan alternatívában, amelyre szükségetek van.

MIT FOGUNK TUDNI NYÚJTANI NEKTEK?

Ahogy a kellő pillanatban meg fogtok tudni győződni róla, egy sokkal tágabb, mélyebb és átfogóbb látásmódot adhatunk nektek az univerzumról, amelyben mindannyian létezünk és általában az életről.

Ráadásul a jótékony, harmonikus, konstruktív kölcsönhatások bizonyítékával is szolgálhatunk, amelyet könnyen gyakorlatba lehet ültetni.

Átadjuk nektek saját tapasztalatunkat az egyenlőségen, szereteten és

testvériségen alapuló kapcsolatokról.

Rengeteg technikai jellegű, jótékony, felszabadító erővel bíró tudást fogunk

tudni átadni nektek.

Tudunk segíteni abban, hogy a szenvedések és a betegségek megszüntetésének új fázisába léphessetek.

Tudunk segíteni abban, hogy felébresszétek, és ellenőrzött, jótékony módon használjátok egyéni látens erőiteket.

Meg tudjuk tanítani nektek, és ugyanakkor meg tudjuk könnyíteni azt, hogy
hozzáférjetek újfajta, végtelen energiákhoz, amelyek ott vannak
környezetetekben, és amelyekkel rezonanciába tudtok kerülni a megfelelő
fejlett, tudományos módszerek segítségével.

Tudunk segíteni, és útmutatást tudunk adni arra vonatkozóan, hogy könnyen és gyorsan ki tudjátok terjeszteni egyéni tudatmezőtöket, amely segítségével ténylegesen megismerhetitek magatokat és felébreszthettek saját lényetekben olyan pszichikai és spirituális erőket, amelyek szokatlanok a tudatlanságban élő emberek többsége számára.

Viszont azt is kijelenthetjük, hogy nem fogjuk tudni megadni nektek az

egyéni és kollektív félelmeiteken való túllépést.

Nem fogjuk tudni megadni nektek azt, hogy túllépjetek kétségeiteken, a

benneteket mardosó gyűlöleten és gonoszságon.

Csupán azoknak az univerzális törvényeknek a megértésében és haladéktalan gyakorlatba ültetésében tudunk segíteni, amelyeket előzőleg ti magatok választotok ki, és értetek meg, hogy ez által jótékonyan és minden szempontból átalakítsátok testeteket és lényeteket.

Tudnotok kell azt, hogy ez a segítség nem jelenti azt, hogy mi kezdünk el
dolgozni helyettetek, mivel ez az érdek nélküli segítség nem feltételezi
azt, hogy helyettetek mi tesszük meg az egyéni és kollektív erőfeszítéseket, hogy egy sokkal jobb és harmonikusabb világ épüljön fel, amelyre vágytok.

Már most biztosak lehettek abban, hogy mutatni fogjuk az utat, de nem
adhatunk aspirációt, szeretetet és kitartást ahhoz, hogy felfedezzetek új,
eddig még csak nem is sejtett birodalmakat, amelyekhez mindannyian hozzá fogtok férni, ha buzgón megteszitek az ehhez szükséges erőfeszítéseket.

MIT KAPUNK MI CSERÉBE MINDAZÉRT AZ ÉRDEK NÉLKÜLI SEGÍTSÉGÉRT, AMELYET NEKTEK NYÚJTUNK?

Ha a bolygószintű népszavazás keretében egyértelműen és határozottan
kinyilvánítjátok abbéli szándékotokat, hogy nektek megjelenjünk, ezáltal
telepatikus módon elhatározva azt, hogy bolygóközi kapcsolat jöjjön létre
közöttünk, már előzetesen bejelenthetjük számotokra, hogy teljes mértékben örülni fogunk annak, hogy az univerzumnak ebben a részében, ahol ti léteztek, megjelenik és fennmarad a testvéri egyensúly.

Kapcsolataink során élvezni akarjuk azokat a gyümölcsöző diplomáciai
cseréket és azt az intenzív örömöt, amely majd el fog minket árasztani,
amikor azt fogjuk látni, hogy egységben vagytok, telve jóakarattal, és a jó
szándék vezérel közületek egyre több embert, hogy megvalósítsátok mindazt, amire képesek vagytok.

Az öröm, a szeretet és a boldogság érzései folyamatosan nagyon keresettek az univerzumban, mert ezek Isteni érzések.

Az a tiszta boldogság, akárcsak az a harmónia és az a jó, amelyet segítünk

felfedeznetek, mindig vissza fog ragyogni ránk is.

Most eljött a pillanat, hogy emlékezzetek a kérdésre, amelyet feltettünk:
AKARJÁTOK-E EGYÉRTELMŰEN ÉS HATÁROZOTTAN,
HOGY LÁSSATOK MINKET MEGJELENNI?

Erre a kérdésre kell válaszolnotok!

A lélek fenséges, rejtélyes valóságai egyértelműen és határozottan meg

tudnak nyilvánulni. Sőt mi több, biztosak lehettek afelől, hogy minden egyes alkalommal, amikor egyértelműen és határozottan ránk gondoltok, és e valóságokat megnyilvánítjátok, mi azonnal érzékelni fogjuk gondolataitokat, vagy jobban mondva telepatikus módon érzékelni fogunk benneteket.

Ehhez elegendő annyi, hogy feltegyétek ezt a kérdést, és ezt követően arra törekedjetek, hogy amennyire csak lehet, egyértelműen és határozottan válaszoljatok, akár egyedül vagytok, vagy még jobb, ha egy csoportban vagytok, amely összhangban cselekszik.

Akár egy város közepén vagytok, akár valahol a sivatag közepén, ez a tény a válaszotok hatékonyságát nem fogja befolyásolni.

Amikor felteszitek magatoknak ezt a kérdést, a válaszotok legyen egyértelmű és határozott, akár "IGEN", akár "NEM", és arra kérünk benneteket, hogy előzetesen fontoljátok meg.

A KÉRDÉSFELTEVÉST KÖVETŐEN NE AZONNAL ADJATOK EGYÉRTELMŰ ÉS

HATÁROZOTT VÁLASZT.

Amikor elhatároztátok azt, hogy válaszoltok erre a kérdésre, azt

tanácsoljuk, tegyétek ezt úgy, mintha ráérősen saját magatokkal beszélnétek.

Mielőtt válaszolnátok, jó, ha minél nagyobb felelősséggel elgondolkodtok
ezen az üzeneten, és szükséges figyelembe vennetek mindazokat az
információkat, amelyeket az üzenetben rendelkezésetekre bocsátottunk.

Mielőtt "IGEN"-nel, vagy "NEM"-mel válaszolnátok, tekintsétek ezt egyetemes kérdésnek, és tudatosítsátok azt, hogy a kérdés szavainak ebben a kontextusban erőteljes jelentése van, amely ezt követően visszhangot fog kelteni lényetekben és belső univerzumotokban egy okkult
rezonancia-folyamatot fog elindítani.

Amikor végül egyértelműen és határozottan eldöntitek azt, hogy mi is lesz a
válaszotok, figyeljetek arra, hogy semmilyen kételkedés ne zavarjon meg
benneteket.

Ezért egyértelműen és határozottan kell erre gondolnotok a lelketekben és
tudatotokban egyaránt. Ezért fontos az, hogy főleg akkor, amikor
megfogalmazzátok ezt a választ, egy egyértelmű és határozott szándékot
nyilvánítsatok meg, amelyet ugyanakkor összekapcsoltok a válaszotokkal.

Annak érdekében, hogy harmonikusan össze tudjátok kapcsolni a választ a
kérdéssel, azt tanácsoljuk, hogy csak az után válaszoljatok, hogy EZT AZ
ÜZENETET ALAPOSAN ÁTTANULMÁNYOZTÁTOK KÜLÖNBÖZŐ IDŐPONTOKBAN

LEGALÁBB 3-SZOR EGYMÁS UTÁN.

EGY FONTOS TANÁCS, AMELYET JÓ, HA FIGYELEMBE VESZTEK!

Nem kell sietnetek, ne válaszoljatok kapkodva és felszínesen!

Azt tanácsoljuk, hogy mielőtt válaszolnátok, lélegezzetek akaratlagosan
lassan és mélyen, és hagyjátok, hogy egész lényetekben dinamizálódjon szabad akaratotok.

Így cselekedve, közületek sokan először fogják felfedezni a szabad akarat
rendkívüli erejét. Ezekben a pillanatokban ízleljétek meg teljességében
lényetek esszenciáját, és érzékeljetek egy intenzív és mindent átölelő
örömállapotot annak okán, hogy azok vagytok, amik vagytok! Különösképpen ilyenkor túl kell lépnetek mindazokon a nehézségeken, amelyeken néhányan átmentek, és amelyek legyengítenek benneteket.

Felejtsetek el minden benneteket kínzó problémát és feszültséget, és
törekedjetek arra, hogy néhány percig teljes mértékben el tudjatok különülni ezektől, hogy saját magatok lehessetek teljes ragyogásotokban.

Ekkor törekedjetek főleg arra, hogy tisztán érzékeljétek a bennetek tüstént

feltörő, mindent elsöprő erőt, amely egy villámhoz hasonlóan nyilvánul meg.

Abban a pillanatban, amikor elkezditek megfogalmazni a választ, egyszersmind tudatosítsátok, hogy ténylegesen saját magatok urai vagytok és azok is maradtok ebben a pillanatban!

Vegyétek figyelembe azt, hogy a válasz hatásának felerősítése érdekében
lehetséges, hogy időről-időre újra válaszoljatok erre a kérdésre főleg
akkor, ha a válaszotok "IGEN".

Figyeljetek arra, hogy a válasz mindig ugyanaz legyen és maradjon.
(Nem lehet egyszer "IGEN"-nel, majd "NEM"-mel válaszolni.)
Ha így cselekedtek, és időről-időre válaszoltok erre a kérdésre, bizonyos

módon kompenzáljátok mindazok hiányzását, akik nem tudnak ennek az üzenetnek a létezéséről.

Tudnotok kell azt, hogy pozitív válasz esetében ("IGEN"), az időről-időre,
akár hetente kétszer-háromszor megismételt válasz mélyen jótékony, teremtő, megtisztító és fenséges hatásai lényetekben nem fognak késlekedni.

Sőt az időről-időre megismételt pozitív válasz fenséges késlekedés nélkül
megjelenő jótékony hatásainak összeadódását fogjátok megtapasztalni, amelyet egy fokozatosan erősödő és növekvő, megújuló és mélyen átalakító felhalmozódásként fogtok megélni.

JAVASOLJUK AZT, HOGY EZT AZ ÜZENETET ADJÁTOK TOVÁBB MINÉL TÖBB

BARÁTOTOKNAK, ISMERŐSÖTÖKNEK, HOGY SEGÍTSÉGETEKKEL VÉGÜL MINÉL TÖBB EMBER VÁLASZTHASSON AZ ÜGY TELJES ISMERETÉBEN.

Ha mindannyian lelkesedéssel és e nemes siker iránti odaadással ily módon
cselekedtek, meggyorsítjátok annak a pillanatnak az eljövetelét, hogy
megláttok bennünket a bolygótok egén megjelenni.

Tudnotok kell, hogy megjelenésünk rövidesen az után lehetséges lesz, hogy az ezen a bolygón élő emberek között kellő erővel létrejön a BOLYGÓSZINTŰ KONSZENZUS állapota.

Legyetek tudatában annak, hogy egyetlen egyértelműen és határozottan
megnyilvánított gondolat, egyetlen határozott és kategorikus válasz minden rosszat felforgathat a közeljövőben ezen a bolygón, ha kellően nagyszámú ember fog "IGEN"-t mondani!

Mi reméljük, hogy ez meg fog történni!

Ha magatokban egyértelműen és határozottan megfogalmazzátok szándékotokat, és ha a bolygótokon minél több ember fog egyértelműen és határozottan "IGEN"-t mondani, ez hamarosan előidézi, hogy megnyilvánuljunk fizikai világotokban.

Amennyiben minél több ember válaszol "IGEN"-nel erre a kérdésre, előttetek való megjelenésünk pillanata mind számunkra, mind számotokra igen értékes lesz, sőt, egy ilyen találkozás az egész emberiség számára mélyen átalakító és nélkülözhetetlennek fog bizonyulni.

Mindamellett, hogy mindegyikőtök megválaszthatja azt a formát, amely számotokra válaszként megfelel erre a kérdésre, tudnotok kell azt, hogy számunkra szükségtelen bármiféle felénk irányuló rituálét végeznetek.

**

*Jó, ha tudjátok, hogy pozitív ("IGEN") válasz esetében, amelyet
időről-időre erőteljesen, egyértelműen, határozottan és őszintén
megfogalmaztok, abban a pillanatban, hogy az saját akaratotokból
megnyilvánul szívetekben, mindig azonnal érezhető lesz számunkra, amikor azt megfogalmazzátok.*

Még akkor is, ha hetente többször válaszoltok, és megfogalmazzátok a pozitív ("IGEN") választ, mindannyian egyre határozottabban fogjátok érezni, hogy mi is azonnal válaszolunk minden egyes alkalommal.

Figyelembe kell vennetek azt, hogy ha "IGEN"-nel válaszoltok határozott
szándékotok és titkos akaratotok intim szavazófülkéjében, ily módon meg
fogjátok tudni határozni a jövőt, és gyökeresen meg fogjátok tudni
változtatni az egész bolygó sorsát.

MI AZ ÖSSZHANGBAN TEVÉKENYKEDŐ KOLLEKTÍV HIT KOLOSSZÁLIS,
ÉS NEM SEJTETT EMELŐRÚD HATÁSA, AMELY MINDENT ÁTALAKÍTHAT
EZEN A BOLYGÓN, ÉS HOGYAN NYILVÁNUL EZ MEG?

Pozitív ("IGEN") válasz esetében, amely röviddel a választ követően arra fog késztetni bennünket, hogy megjelenjünk fizikai világotokban, figyelembe kell vennetek azt, hogy ezt a döntést kellő számú embernek kell meghoznia, még akkor is, ha ez a tett a köztetek lévő szkeptikusok és pesszimisták számára teljesen jelentéktelennek is tűnik.

Tudván ezt, pontosan ezért azt ajánljuk, hogy ezt az üzenetet juttassátok el minél több emberhez az összes lehetséges módon (írott és audio formában, amelyet felvehettek CDre vagy kazettára), a bolygótokon létező összes nyelven.

Ily módon minél több embert ösztönözhetünk majd arra, hogy válasszon egy alternatívát, amely abban az esetben, ha kellő számú emberi lény válaszol "IGEN"-nel, gyökeresen átalakíthatja a Föld bolygón élő emberiség sorsát.

Egyáltalán nem jelent problémát az, ha ezt az üzenetet játékos, vagy akár
vicces formában terjesztitek, mert így ezt az üzenetet - amely döntő

fontossággal bír az egész emberiségre nézve - minél több ember megismerhetiés megértheti, akik közül - az ügy teljes ismeretében - sokan amellett dönthetnek, hogy határozottan "IGEN"-nel válaszoljanak.

HA EZ AZ ÜZENET BÁRMILYEN FORMÁBAN ELJUT HOZZÁTOK, 2-3-SZOR

FIGYELMESEN EL KELL OLVASNOTOK, és végül egyértelmű és határozott válasz mellett kell döntenetek.

Jó, ha figyelembe veszitek azt, hogy ez az üzenet, amely sohasem véletlenül jut el hozzátok.

Amennyiben kellő figyelemmel olvassátok el, végeredményben nem hagyhat

közömbösen benneteket.

Éppen ezért meg kell értenetek, hogy az egyértelmű és határozott válasz,
amelyet végül ebben az üzenetben feltett kérdésre adtok, minden esetben
tudatosítja bennetek szabad akaratotok rettenetes energiáját, MELYET
LEHETSÉGES, HOGY ÉLETETEKBEN MOST ELŐSZÖR KEZDTEK EL HASZNÁLNI.

Egy ilyen, benneteket gazdagító tapasztalat, amely egyben lehetővé teszi, hogy tudatosítsátok a lényetekben rejtőző óriási lehetőségeket, megéri azt, hogy időtökből néhány percet rászánjatok.

Az, amit majd meg fogtok tapasztalni akkor, kétségtelenül meg fog győzni

benneteket, hogy nem tévedtetek.

Ez egy olyan lépés lesz, amely közvetett módon segít meggyőződnötök, hogy ez az üzenet, amelyet számotokra továbbítunk, valós.

Mi több, egy pillanatra se veszítsétek szem elől, hogy egy ilyen tapasztalat
következtében - amelyet mindannyian közvetlen módon valósítotok meg -
nagyméretű belső meglepetésben lehet részetek, amely pozitív ("IGEN") válasz esetében erőteljes és jótékony visszhangot hozhat létre.

Amennyiben kellő számú ember fog időről időre "IGEN"-nel válaszolni, ez
hihetetlen mértékben fog összegeződni, amely hallatlan átalakulásokat
idézhet elő a bolygó szintjén.

Mivel minden ember létezése ezen a bolygón nagyon értékes, fontos, hogy
mindannyian határozottan válaszoljatok erre a kérdésre, azzal a
meggyőződéssel, hogy ily módon hozzá tudtok járulni ahhoz a nagyléptékű,
egyelőre nem is sejtett átalakuláshoz, amely megjelenhet bolygótokon a
megfelelő pillanatban.

Tudatosítanotok kell azt is, hogy egy pozitív ("IGEN") válasz - amelyet

világosan és határozottan fogalmaztok meg - végső soron ezen a bolygón élő egész emberiség javát szolgálja, beleértve azokat is, akik semmit sem tudtak ennek az üzenetnek a létezéséről, és ezért nem tudtak választani. Egy egyértelmű és határozott beleegyező ("IGEN") válasz esetében egyben felfedezitek lényetekben szabad akaratotok titokzatos és meglepően erőteljesjelenlétét.

Ugyanakkor rendkívül fontos megjegyeznetek, hogy függetlenül az erre a
kérdésre adott feleletetektől (akár "IGEN", akár "NEM"), nem hagyhat hidegen benneteket az a tény, hogy ez az üzenet a kezetekbe került.

Amikor egy egyértelmű, határozott választ készültök adni, fontos
megfeledkeznetek a hamis prófétákról és az összes többé-kevésbé eltorzított vagy fantazmagórikus véleményről, melyeket az idők során hallottatok rólunk.

Vegyétek úgy, hogy ez az üzenet mégiscsak a legfontosabbak és
legközvetlenebbek egyike lehet, amelyet valaha is kaptatok az ügyben, hogy az egész emberiség kapcsolatba lépjen egy fejlett földönkívüli
civilizációval.

Haladéktalanul meg kell értenetek, hogy egyedül dönteni, akár különálló
egyénként, akár egy egységes csoportként, egy ilyen ügyben (amely annyira fontos az egész emberiség számára) úgy születési jogotok, mint
felelősségetek is!

Mindenkinek, aki olvassa ezt az üzenetet, meg kell értenie, hogy az adott
helyzetben sem az a közönyösség, sem az a passzivitás, amit
megnyilváníthattok, nem vezet máshoz, mint a szabadság hiányához.

Azon rejtélyes erő megnyilvánulása, amelyet közületek bárki megnyilváníthat az egész emberiség hasznára szabad akarata révén, nem vélt hatásokat képes létrehozni, mind lényetekben, mind pedig azon a bolygón, amelyen valamennyien éltek.

Tudatosítsátok azt is, hogy határozatlanságotok is egy elhatározást

nyilvánít meg:

AZT, HOGY NEM SZÁNDÉKOZTOK TENNI SEMMI TÉKONYAT, ÉPÍTŐ JELLEGŰT ÉS TEREMTŐT, AMELY GYÖKERESEN MEGVÁLTOZTATHATNA MINDENT, MIND A SAJÁT LÉNYETEKBEN, MIND PEDIG LÉNYETEKEN KÍVÜL, AZON A BOLYGÓN, AHOL ÉLTEK.

Amennyiben azt választjátok, hogy zárkózottan és fanatikusan hitetek foglyai maradjatok, - amit mi meg tudunk érteni, - egy egyértelmű és határozott "NEM"-mel felelhettek.

Azonban arra kérünk benneteket, hogy abban az esetben, ha nem vagytok
valóban képesek egyértelműen, határozottan és valóban felelősségteljesen választani, ne mondjatok egy formális és felületes "IGEN"-t, ami egy banális kíváncsiságból ered.

Mi, akik szándékozunk segíteni nektek - ha ti is határozottan akarjátok majd azt - nem csak úgy akarunk megjelenni, akár egy színdarabban, hanem mi valóban létezünk egy bizonyos módon egy objektív valóságban, ahol életünket éljük.

Sose veszítsétek szem elől, hogy ott, abban a világban, ahol mi mindannyian élünk, MI TÉNYLEG LÉTEZÜNK, AKÁR CSAK TI IS LÉTEZTEK A RENDELKEZÉSETEKRE ÁLLÓ VILÁGBAN!

Egy pillanatra se váljatok a pesszimizmus martalékává, arra számítva, hogy azok száma, akik egyértelműen és határozottan fognak "IGEN"-t mondani, rendkívül kicsiny lehet.

Jusson eszetekbe, hogy történelmetek számos olyan jelenetet ismer, amikor a férfiak és nők egy viszonylag szűk csoportja eltökélten, szolidárisan, lendületesen és hősiesen cselekedett, és így csodálatos módon, sikeresen megváltoztatták az események menetét, csekély létszámuk ellenére. Biztosak vagyunk abban, hogy ilyen példákat jelenleg mindannyian ismertek.

Amikor az érdektelenség, unalom és a tehetetlenség próbálja megbénítani jótékony, teremtő kezdeményezéseiteket, gondoljatok tiszta fejjel és helyes ítélőképességgel arra: lehetséges, hogy mindössze 2-300 határozott ember, akik összhangban, egységben és szolidárisan cselekszenek, átbillenthetik ennek a bolygónak a tragikus kollektív sorsát!

(Miképpen a rosszindulatú emberek egy viszonylag kis csoportja, az árnyékból tevékenykedő elit, képes volt átvenni a Terra bolygó fölött ideiglenesen az uralmat, ezáltal nagyon rossz irányba befolyásolva nagyszámú ember jövőjét.)

Egy ilyen erős, egységes, hősies és testvéries csoport, amely ráadásul
eltökélt, és nemes ideálok éltetik, egyben hozzájárulhat az általunk
nyújtott hatalmas segítség által annak az új emberiségnek a megszületéséhez, amely a Galaktikus Civilizációk Nagy Testvériségében fog részt venni.

Egyesülésetek egy harmonikus szerves egészbe, hatalmas természetfeletti erőt hozhat létre, mely természete révén rövid időn belül átalakíthatja azt a
tragikus helyzetet, amelyben bolygótok jelenleg található.

Amennyiben egy akárcsak 2-300 fős embercsoport minden alkalommal összhangban fog cselekedni, minden alkalommal világos és erős, nemes ideálokon alapuló szándéktól vezéreltetve, akkor ők képesek lesznek meglepő csodákat megnyilváníttatni a bolygótokon!

Amint egy ilyen csoport elkezd erőteljesen tevékenykedni, felfedezhetitek, hogy gyors és meglepő átalakulások válnak lehetővé, melyeket a Földön élő emberek túlnyomó többsége egyelőre lehetetlennek tart.

Könnyedén megállapíthatjátok majd, hogy a jótékony célok megvalósítására létrehozott egységetek révén egy hatalmas erő fog megjelenni rajtatok keresztül, és ez által sikerre tudjátok majd vinni a legnehezebb terveket is, melyek lehetetlennek tűnnek az apatikusak és kétségek közt őrlődők számára.

Egyesüljetek kimagasló ideálokon alapuló célok beteljesítése érdekében, és
csoportosuljatok ilyen akciókhoz 3, 5, 10, 100 vagy akár 1000 fős
csoportokba, és merjetek mindig a jó szolgálatában cselekedni egyértelmű,
határozott és erős szándéktól vezéreltetve.

Amikor ilyen kisebb vagy nagyobb egységes és szolidáris csoportokban
cselekedtek, már cselekedeteitek megkezdése előtt biztosak lehettek abban, hogy, amennyiben tetteitek teljes összhangban fognak megnyilvánulni, végeredményben siker fogja koronázni őket.

Szándékban, gondolatban, érzésben és cselekedetben való mély és teljes
egyesülésetek más, ugyanazon törekvésű, lelkes emberekkel, elegendő ahhoz, hogy egy ámulatba ejtő, óriási erő valósuljon meg.

Jusson eszetekbe, hogy gondolkodóitok egyike így szólt:

"ADJATOK NEKEM EGY SZILÁRD TÁMPONTOT, ÉS MEGÍGÉREM, HOGY
SEGÍTSÉGÉVEL MEGEMELEM AZ EGÉSZ FÖLDET".

Egy másik gondolkodótok a következőt állította:

"EGY VALÓDI GONDOLATERŐ VAGY EGY ERŐTELJES TÖREKVÉS, AMI ELKEZD

TERJEDNI ÉS SOKASODNI, EGY ADOTT PILLANATBAN KOLOSSZÁLIS ERŐVÉ VÁLIK EZEN SOKSZOROZÓDÁSI

FOLYAMAT NYOMÁN, ÉS VÉGÜL HATALMAS ENERGIÁJA EMBERTÖMEGEKET
MOZDÍT MEG, MEGFELELŐ HOSSZÚTÁVÚ VÁLTOZÁSOKAT IDÉZVE ELŐ A FÖLDÖN".

Főleg azok, akik képesek felfogni azt, amit itt felfedtünk számotokra,

megérthetik, hogy ezekben a sorokban mi, akik a testvéreitek akarunk lenni, egy NAGY TITKOT bocsátottunk rendelkezésetekre, amely, ha rendszeresen éskitartóan gyakorlatba ültetitek, rövid időn belül az emberiség sorsának teljes átalakulását eredményezheti, és ez egyben bolygótok sorsának megváltozását vonhatja maga után.

Ezen üzenet terjesztése, és a benne található tanácsok alkalmazása lesz és marad az A SZILÁRD TÁMPONT, amit mindig használni kell a megfelelő
pillanatban.

Mi, a ti testvéreitek - akik a világegyetem egy bizonyos létsíkjában

létezünk - AZ EMELŐRÚD TÖBB FÉNYÉV TÁVOLSÁGRA KINYÚLÓ HOSSZÚ KARJA leszünk

és maradunk, amíg szükséges.

A világotokban való jóindulatú megjelenésünkkel segítve ti a Föld bolygó új

szintre emelésének alkotóivá váltok, amelyre oly nagy szükségetek van.

MILYEN KÖVETKEZMÉNYEK JELENNEK MEG AKKOR, HA KELLŐEN SOK EMBER
FOGALMAZZA MEG EGYÉRTELMŰEN, ÉS HATÁROZOTTAN EGYETÉRTŐ DÖNTÉSÉT? ("IGEN")

Legtöbbetek számára a kedvező kollektív döntésnek, amelyet elegendő számú emberi lény egy határozott és egyértelmű "IGEN"-nel fejez ki, az első közvetlen következménye az lesz, hogy számos űrhajó (UFO) materializálódik az égboltotokon, és ezen űrhajók (UFO-k) némelyike le fog szállni Földre.

Néhány ember számára a velünk való kapcsolatfelvételnek a közvetlen hatása az lesz, hogy gyorsan és véglegesen felhagynak számos dogmatikus meggyőződéssel és tévhittel.

Egy egyszerű demonstratív jellegű látható kapcsolat is, amely a Föld
különböző pontjain egyidejűleg történhet meg, hatalmas befolyással lesz a
jövőtökre.

Rövid időn belül számos tévhit és hibás elképzelés tűnik el, vagy módosul

örökre.

Társadalmatok szerveződése oly mélyen fog megrendülni, mint soha ezelőtt, az élet szinte minden területén.

Az a bizalom és erő, amely fel fog ébredni, egyénivé fog válni, mert
közületek sokan életükben először láthatják majd saját szemükkel, hogy
valóban élünk és létezünk.

A velünk való későbbi kapcsolatotok hozzásegít majd benneteket ahhoz, hogy átalakítsátok értékrendeteket.

Elképzelésünk szerint a legfontosabb tény, ami be fog következni, az lesz,
hogy az emberiség végre képes lesz megalakítani az Egységes Testvériséget azonnal, ahogy szembesül azzal az "ismeretlennel", amit mi képviseltünk!

Egyben sok veszély el fog hárulni lakóhelyetektől ezáltal, hogy a veletek
való kapcsolatunk közvetett módon arra kényszeríti majd a nem kívánt
lényeket, azaz azokat, akiket mi "A HARMADIK FÉL"-nek nevezünk, hogy ők is megmutatkozzanak végre, és eltűnjenek.

Ezen alkalomból megtanulhatjátok, hogy egy a nevetek, és ugyanarról a

gyökérről táplálkoztok.

Az: "Emberiség!"

Rövidesen ezután számos pacifista, jóindulattal teli és tiszteletteljes

csere és együttműködés válik majd lehetővé, ha ez lesz a ti akaratotok is.

A Földön lévő jelenlegi helyzetben, nem képesek mosolyogni azok, akik
éheznek, azok, akiket kétségek kínoznak vagy bénítanak meg, miként azok,
akik félnek, nem tudnak megnyílni az általunk nyújtott segítség felé.

Mély együttérzéssel szemléljük azokat az emberi lényeket, akik a Föld számos pontján szenvednek, mind testükben, mind lelkükben, annak ellenére, hogy valójában minden emberi lény saját univerzumában egy felbecsülhetetlen elveszíthetetlen fénnyel rendelkezik, amely által sok csoda megvalósítható úgy más emberekben, mint lakóbolygótok környezetében.

Ez a rejtett és örök fény lehet a Földön élő számos ember számára a mélyen átalakító, boldog, kifinomult és felemelő jövő.

Azután a velünk való kapcsolataitok és kölcsönhatásaitok fokozatosan

fejlődhetnek.

Több szakasza lesz a velünk való együttműködéseteknek, amelyek több éves, vagy évtizedes időszakokat ölelnek majd fel.

*Az első* az űrhajóink bemutató jellegű megjelenése lesz, melyeket nagyon sok ember láthat egyidejűleg.

*A második* szakaszban fizikailag jelenünk meg és materializálódunk
bizonyos, általunk előzőleg kiválasztott emberi lények társaságában, annak
céljából, hogy termékeny kapcsolatok valósuljanak meg köztünk.

*A harmadik* szakasz a veletek való szabad együttműködést tételezi fel, hogy segítsünk benneteket bizonyos fontos lépések megtételében részben a technikai fejlődés területén, de főleg a spirituális átalakulásotokat és
éréseteket illetően.

*A negyedik* szakaszban velünk szorosan együttműködve felfedezitek a

galaxisotok egy hatalmas, jelenleg nem is gyanított részét.

Figyelembe kell vennetek azt, hogy minden alkalommal együttműködésünk

keretén belül új választási lehetőségetek lesz.

Minden alkalommal Ti lesztek azok, akik választani és dönteni fogtok, és
megfelelő megértésetek növekedésének mértékében új lépéseket tehettek majd meg velünk együtt, amennyiben - nyilvánvalóan - ez szükséges lesz
spirituális és külső jólétetek érdekében.

Mindezeket a belső spirituális átalakulásokat útmutatásunk alatt tehetitek
meg, de minden alkalommal meg kell majd tennetek a számotokra szükséges erőfeszítéseket, melyek szükségesek ezen, általunk felfedendő módozatok gyakorlatba ültetéséhez.

Már most biztosak lehettek abban, hogy együttműködésünk ideje alatt

semmiféle beavatkozás sem lesz egyoldalúan elhatározva.

Mi több, tudnotok kell, hogy azonnal el fogunk távozni rövidesen az után,

hogy kollektív vágyatok és szándékotok ez irányba fog megnyilvánulni.

Több hónap, vagy akár néhány év fog eltelni, szoros kapcsolatban ennek az üzenetnek a világban való terjedési sebességével, "NAGY MEGJELENÉSÜNK" előtt.

Azonban biztosak lehettek abban, hogy megjelenésünk röviddel az után meg fog történni, hogy többségben lesz azoknak a döntése, akik teremtő módon használták választási képességüket, és az egyértelmű, határozott "IGEN" feleletet választották az ebben az üzenetben feltett kérdésre.

A "NAGY MEGJELENÉSÜNK" bolygótokon csak akkor fog bekövetkezni, ha ez az üzenet, melyet elterjesztettünk, kellően erős visszhangot fog kelteni
mindannyiotokban.

Ám ez nem jelenti azt, hogy kötelezően szükséges, hogy az összes,

bolygótokon élő embernek meg kell hoznia ezt a döntést.

Érdemes megértenetek, hogy alapvető a különbség aközött, ami az ISTENHEZ és más, túlnyomórészt istenivé vált természettel rendelkező felsőbbrendű entitásokhoz intézett imáitok, valamint azon egyértelmű és határozott döntésetek között, melyet akkor nyilvánítotok meg, amikor egy határozott "IGEN"-t mondtok.

MI MÁR EBBEN A PILLANATBAN IS TÖKÉLETESEN FEL VAGYUNK KÉSZÜLVE

TECHNIKAILAG ARRA HOGY MATERIALIZÁLÓDJUNK VILÁGOTOKBAN

 

groups/ufókutatók/Melita Miklusák

http://rejtelyekklubja.network.hu

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.
 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 12
Összes: 3123288
Hónap: 15349
Nap: 455