Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Howard Menger válaszai - fél évszázada lerántották a leplet az UFO-jelenségről

Újabb csoda történt :

Végre fél évszázad után egy fejezetet olvashatunk magyarul is az ötvenes évek spirituális kontakta-irodalmának másik alapművéből , a 'From Outer Space to You'-ból

Gondoljuk csak bele : ezek a kérdések és válaszok - azok tehát, melyekre Howard Menger válaszolt - valamikor 1959 körül keletkeztek, vagyis már akkor egzakt módon tájékoztatva volt a nyugati értelmiség UFO-jelenségre nyitott rétege az igazságról! Mert Menger már akkor pontosan és részleteiben megválaszolja az UFO-kutatás hét alapkérdését, melyek a mi honlapunk kezdőcikkében is szerepelnek.

És képzeljük csak el, mi történt volna, ha ezek az alapvető igazságok már 1988-89 táján a magyar olvasókhoz is eljuthattak volna, és nem csak a megélhetési próféták, az izgága bulvár-szennyírók és exibicionista álezoterikusok szédítenék naiv igazságkeresőket mind a mai napig a médiákban meg másutt is - lehet, hogy akkor a magyar nép sorsa is másképp alakult volna...

Ezért még egyszer ki kell fejeznünk hálánkat és köszönetünket annak a fordítónak, aki - megalkuvás nélkül folyamatosan dolgozva - a spirituális UFO-irodalom kincseit számunkra hozzáférhetővé teszi! 

Howard Menger

A világűrből érkeztünk hozzátok

( Részlet )

Az könyv eredeti angol címe :

From Outer Space to You, 1959

A fordítás az 1965-ös, német

'Aus dem Weltraum zu Euch' című Ventla-kiadás alapján készült

Fordította: Borosnyay Gábor


II. könyv:  A KAPCSOLATOK GYÜMÖLCSE 

1.rész

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

A „REPÜLŐ CSÉSZEALJAK”-KAL KAPCSOLATBAN

 

A sok levél miatt, amelyekben bizonyos felvilágosításokat kértek tőlem, és a minden előadásom után szükségessé váló időtöbblet miatt hasznosnak ítéltem meg, ha összegyűjtök néhány kérdést a leggyakoribbak közül és az én válaszaimmal az olvasók elé tárom.

( Howard Menger a válaszadó )


Kérdés: Mi egy „repülő csészealj”?

Válasz: Egy bolygóközi űrjármű.

K: Honnan jönnek ezek?

V: Naprendszerünk más bolygóiról, a Marsról, a Vénuszról, a Szaturnuszról, de naprendszerünkön kívüli bolygókról is. (Vannak egyszerűbb építésű űrhajók is, amelyeket a mi bolygónk emberei építettek. Ezek az emberek más bolygókkal állnak kapcsolatban azok szolgálatára. Ők fejlett spirituális értelemmel rendelkeznek és a természeti törvények tudására tettek szert. Ezért rájuk bíznak olyan információkat is, amelyekkel ilyen járműveket lehet építeni.)

K: Ki látta a „repülő csészealjak”-at?

V: Emberek százezrei az egész Földön.

K: Hogy néznek ki?

V: Csészealjakhoz hasonlóan, innen az elnevezés, korong-alakúan, harang-alakúan, stb. Gyakran vesznek fel különböző alakot és színt azoktól a mágneses mezőktől függően, amelyek körülölelik őket.

K: Hol láthatjuk ezeket?

V: Repülés közben az égen, mindenütt az egész Földön. Csak félreeső helyeken szállnak le, ahol úgy tudnak kapcsolatba lépni emberekkel, hogy azzal nem keltenek feltűnést.

K: Milyen gyorsan repülnek?

V: A Föld légkörén belül óránként több mint 20.000 mérfölddel ( 32.000 km ) repülnek. Azon kívül túl tudják szárnyalni még a fénysebességet is.

K: Látta őket valaki leszállni is?

V: Igen. Rajtam kívül még sok ember látta őket leszállni, de számosan mások nem beszéltek az élményeikről.

K: Vannak emberek is ezekben a járművekben?

V: Igen, olyan fizikai élőlények kormányozzák ezeket a járműveket, mint amilyenek mi vagyunk.

K: Ezek az emberek ki is szállnak?

V: Igen, ha kapcsolatba szeretnének valakivel lépni vagy ismereteket szeretnének gyűjteni.

K: Hogy néznek ki ezek az emberek?

V: Ők emberek, és úgy néznek ki, mint mi; szilárd fizikai testük van, csak másképp öltözködnek, mint mi.

K: Hány személy tartózkodik egy „repülő csészealj” fedélzetén?

V: Én sosem láttam többet, mint 6 személyt egy járműben. Utazhatnak 3-6-9-es vagy 4-8-12-es egységekben, attól a bolygótól függően, ahonnan származnak, vagy azon emberek polarizált egyensúlyától függően, akik kapcsolatban állnak az űrhajó mechanikai szerkezeteivel.

K: Kérdeznek ezek az emberek valamit, vagy beszélgetnek egymással; hogyan nyilvánulnak meg?

V: Telepatikusan beszélgetnek egymással, de szájon keresztül is, attól függően, hogy kivel vesznek fel kapcsolatot.

K: Miket mondanak?

V: Azt mondják, hogy irántunk, a testvéreik iránt érzett szeretetből és együttérzésből jönnek, azért, hogy segítsenek nekünk eljutni az élet magasabb értelmére.

K: Milyen nyelven beszélnek?

V: Meg van a saját nyelvük, amely számunkra érthetetlen lenne, mivel egy magasabb frekvencián történik és egy másfajta harmóniában az ő hangskálájukon. Mindenesetre képesek arra, hogy rövid időn belül beszéljék bármelyik földi nyelvet, amelyeket könnyedén, elektronikus készülékek segítségével sajátítanak el.

K: Értésre adják azt is, hogy honnan jönnek?

V: Igen, általában igen. Azok, akik velem vettek fel kapcsolatot, a Marsról, a Szaturnuszról, a Vénuszról és valószínűleg a Jupiterről is jöttek.

K: Békés szándékkal jönnek hozzánk?

V: Ők azt mondják, hogy senki sem hagyhatja el a bolygóját akkor, ha az lenne a szándéka, hogy meghódítson vagy leigázzon egy másik világot. Ők általában nem ellenségesen viszonyulnak hozzánk, sokkal inkább szeretettel és a Végtelen Atya szolgálatában jönnek.

K: Látott valaki is valaha egy ilyen járművet felszállni a Földről?

V: Igen, emberek százai látták felszállni őket, sőt repültek is velük.

K: Keltenek zajt is ezek a járművek?

V: Ez a mi fülünk számára nem hallható.

K: Léteznek képek a felszálló járművekről?

V: Igen, nekem vannak színes felvételeim landoló és felszálló űrhajókról valamint a ki- és beszálló emberekről. A polaroid kamerával készítettem róluk képeket, - egy olyan kamerával, amelyik azonnal automatikusan elő is hívja az elkészített képeket. Ezeket a felvételeket a jövőben egyszer be fogom mutatni.

K: Ki van-e téve az ilyen járművek szemlélője valamilyen hatásnak, legyen az fizikai, érzelmi vagy mentális hatás?

V: Ha ilyesmi történik, akkor azt mi magunk okozzuk, tudatlanul és szándékon kívül félelem vagy pánik által. Szóltak tudósítások olyanról, hogy egy földi ember túl közel ment a járműhöz, akkor, amikor még működésben volt a meghajtó erő.

K: Ha vannak ilyen járművek az egünkön, miért nem látni azokat gyakrabban, úgy, mint a menetrendszerű repülőgépeinket?

V: Először is ezek nem felelnek meg a mi menetrendszerű repülőgépeinknek, másodszor a mi egünkön ezek a járművek valami idegenszerűt jelentenek, és harmadsorban ahhoz, hogy megnyerhessék a földi embereket, - a mi bolygónk ellenségeskedő természete miatt – mindennek nagyon lassan kell történnie.

K: Miért nem tesznek hivatalos látogatásokat a kormányokon keresztül, vagy tömeges látogatásokat és miért nem tartanak tömeggyűléseket?

V: A tömeges leszállások, nagy felhajtások és hasonlók csak zavart okoznának, és a hadseregeket is azonnal mozgósítanák. A Föld kormányai nyugtalanokká válnának, és mindegyik azzal próbálkozna, hogy az egészből valamilyen előnyhöz juttassa saját magát. Ez valószínűleg hisztériához és pánikhoz vezetne. Ezért az emberiség érdekében jobb, ha az űremberek a legnagyobb elővigyázatossággal közelednek hozzánk. Ezenkívül a világűrből jövő látogatóknak természetesen nincs semmilyen igazolványa vagy útlevele. És miután mi elég gyakran minden idegen állampolgárról feltételezzük, hogy idegen ügynök lehet, nagyon alapos vizsgálatnak vetjük őket alá. Nos, ugyan mit tennének a hatóságok, ha más bolygókról származó teljességgel idegen emberekkel találnák szemben magukat? Akkor csak véget nem érő nyomozások és huzakodások indulnának meg, miközben a más bolygóról jöttek küldetése elsikkadna a bürokrácia tengerében. Nagyon kétlem, hogy lenne idejük és kedvük belemenni az intrikáknak és kémkelődéseknek ebbe a bolond földi játékába. Ezért ők közvetlenül jönnek az emberekhez, úgy, hogy az övéikkel jutnak kapcsolatba, és így a többi földi ember majd fokról fokra ismeri meg őket, félelem, pánik és cenzúra nélkül. A Földön minden nagyobb mozgalom eddig mindig a néppel kezdődött. Így ez a világűrös történet is oda való, a népbe.

K: Ha beszélik a mi nyelvünket, akkor miért nem keverednek el közöttünk és fedik fel ott kilétüket?

V: Megpróbálták, de az emberek egyszerűen nem hisznek nekik, éspedig főleg azért, mert úgy néznek ki, mint mi, és nem valamiféle szörnyek hat vagy nyolc kézzel, stb.

K: Mennyi ideje jönnek már ide a mi légkörünkbe?

V: Évezredek óta.

K: Akkor miért nem beszélnek nekünk az űrutazás csodálatos élményeiről?

V: Bizonyos emberek által megtették ezt, és azok az emberek oda akarnak figyelni rájuk és el akarják hinni mindazt, amit mondanak, akkor is, ha nem látnak semmit. Aztán olyan is van, hogy bizonyos ezzel kapcsolatban feltárt információknak még titokban kell maradnia.

K: A kozmosz melyik részéről jönnek az űremberek; vagy különböző dimenziókból jönnek?

V: Ők hozzánk hasonlóan szellemi lények és van fizikai alakjuk is, ami bolygóotthonuknak megfelelő. Az ő bolygójukon a légkörön belül létezik az időtényező, ugyanúgy, mint a Földön, de a világűrben nincs idő.

K: Ők most repülnek először a világűrben?

V: Nem, évezredek óta utaznak a világűrben.

K: Hogyan tekintenek ránk?

V: Mint testvérekre és szeretnek bennünket.

K: Miért jönnek ide és mi a szándékuk?

Megpróbálják elérni nálunk, hogy vágyakozzunk egymás jobb megértésére, hogy képesek legyünk segíteni magunkon, hogy megakadályozzuk bolygónk elpusztítását, amelynek – érthető módon – rossz hatása lenne az egész naprendszerre. Legfőbb ideje, hogy mint emberiség felnőtté váljunk végre.

K: Mely bolygókról jönnek?

V: A Marsról, a Vénuszról, a Szaturnuszról, a Jupiterről, de néhány naprendszerünkön kívüli bolygóról is.

K: Jönnek járművek a naprendszerünkön kívülről is?

V: Igen, sőt néhány anyahajó jött már távolabbi tejútrendszerekből is.

K: Melyek a fő járműtípusok?

V: Vannak a  k i s   k o r o n g o k, amelyek távirányítású ellenőrző és vizsgálati eszközök, amelyek a főhajókról jönnek, abból a célból, hogy rögzítsék azoknak az embereknek a gondolatait, érzéseit, hangulatait és más körülményeit, akik szívesen tartózkodnak az adott területen, de azért is, hogy egy leszállás előtt felderítsenek esetleg várható ellenségeskedéseket. Néhányat ezek közül arra is használnak, hogy később kapcsolatot vegyenek fel bizonyos, ily módon tesztelt személyekkel. Ezek a korongok átmérőjükben 12 cm-től több mint 2,4 m nagyok lehetnek.

Aztán vannak a  h a r a n g   a l a k ú   v é n u s z i   v a g y   s z a t u r n u s z i  hajók, melyek átmérője kb. 15 m és kb. 6 m magasok, fémesen szürkék, de kinézetükben valamivel laposabbak, mint egy vénuszi felderítő hajó.

Vannak   a n y a h a j ó k   v a g y    h o r d o z ó h a j ó k, amelyek elliptikusak, szivar- vagy tojás-alakúak. Ezekről azt mondják, hogy akár 1000 m hosszúak, de úgy tűnik, hogy nagyságuknak nincs határa.

És vannak  z ö l d   t ű z l a b d á k, amelyek az űremberek által arra alkalmazott eszközök, hogy védjenek minket a légkörünkben bekövetkező atom- és hidrogénrobbanások hatásaitól. (Ugyanezt mondja több más kontakta személy is, pl. Orfeo Angelucci. Megj. a kiadótól)

K: Milyen a többi bolygó, pl. a Mars vagy a Vénusz?

V: A Vénusz valamivel kisebb, mint a Föld. Jelenleg abban az állapotban van, mint amilyenben a Föld volt sok ezer évvel ezelőtt: fiatal és egészséges, pompás zöld növényekkel, nagy tavakkal, hegyekkel, nagy erdőkkel és dombokkal. Van manapság Kaliforniában néhány vidék, ami hasonlít a vénuszi tájakra. Ezek szép tájak, pompásan zöldek, igazi paradicsomi vidékek. Dél-Amerikában is vannak helyek, amelyek hasonlítanak azokra, amelyeket a Vénuszon láttam. A vénusziak meg is tesznek mindent azért, hogy bolygójukat megtartsák fiatalnak, szépnek és egészségesnek. A légkörük a miénkéhez képest nagyon hasonló, de a nap romboló sugarai nem képesek behatolni. Ezért az emberek többségükben világos bőrűek és szőkék.

K: Vannak kormányzataik, városaik és vidéki településeik, farmjaik, kertjeik, gyáraik, iskoláik, stb.?

V: Nincs semmilyen hatóság, nincsenek kormánytisztviselők. Békében és harmóniában élnek, és mindenki tudja, hogy miben van különleges tehetsége, így mindenki olyan munkát végez, amilyent szeret. Vannak épületek, amelyekben dolgoznak, vagy ahol a járműveiket állítják elő, de ezek az épületek szép helyek, nem olyanok, mint a mi gyáraink. Fém pénzt sem kapnak a munkájukért cserébe. Csak képességeket adnak egymásnak cserébe. Mindenki a tehetségeinek és kívánságainak megfelelően kap javakat és senki sem szenved hiányt semmiben.

Mi azért dolgozunk, mert muszáj dolgoznunk. Ők azonban a Végtelen Atya szolgálatában dolgoznak. A farmjaikon megteremnek a gyümölcsök, a zöldségek és a virágok. Hústermelő állatokat nem tenyésztenek, mivel nem esznek húst. Az állatok szabadon kószálnak a tájakon és élik természetes életüket. Étkezési célra nem ölik meg őket.

Vannak a bölcsességnek iskolái, amelyeket gyerekek és felnőttek is látogathatnak. A legtöbb ismeret azonban velük születik a gyerekekkel, mivel azok a múlt tudásával születnek meg. Az egykor megtanult ismeretek képezik mai tudásukat, amit alkalmaznak jelen életükben, hogy bölcsességet szerezzenek a jövőbeli használatra. Kis településekben laknak, amelyek erdőkben és szép természeti környezetben létesülnek. Nem rabolják ki az erdő összes fáját és bokrát, hogy aztán nagy kalitkákat építsenek. Településeik kicsik, néhány ezer embernél többet nem foglalnak magukba. A települések nagyon elszórtan, decentralizáltan helyezkednek el.

K: Amikor ismert személyekkel léptek kapcsolatba, azok miért nem beszélnek az élményeikről?

V: Különösen a hivatalos kormányzati személyek tartózkodnak attól, hogy beszéljenek, mert az felbolygatná a gazdasági életünket. Azok az ismeretek, amelyekre az ilyen személyek szert tettek a kapcsolatok által, egy egészen más, a mienkétől különböző életmódot mutattak be nekik. Egy Isten törvénye szerinti életet, nem emberi törvények szerintit. Legtöbb mai mechanikai energiaforrásunk elavulttá válna abban a világban.

K: Vajon a Föld összes országával vettek már fel kapcsolatot?

V: A Föld összes országából származó emberrel vettek már fel kapcsolatot.

K: Miért csak bizonyos emberekkel lépnek kapcsolatba?

V: Bizonyos emberek belsőjükben az igazság tudatával születnek, vagy más bolygóról származó reinkarnáltak. Ilyen esetben a saját fajtájúak keresik fel őket az űrből, miáltal az igazság kis szikrája lánggá terebélyesedik bennük. Az ilyen embereknek nagy beismerő bátorságuk kell, hogy legyen, és az a képességük, hogy eltűrjék, hogy gúnyolódásokat és támadásokat kell, hogy elviseljenek.

K: Ha azért jönnek ide, hogy segítsenek nekünk, akkor miért titkolják el a kilétüket?

V: Nem tesznek semmi különöset azért, hogy elfedjék identitásukat, és azoknak, akikkel kapcsolatot vettek fel, megnyitották magukat.

K: Élnek űremberek itt közöttünk a Földön?

V: Igen, más bolygók embereinek ezrei élnek közöttünk. Egyesek reinkarnáltak, mások közvetlenül űrhajóval jönnek a bolygójukról. Ők esetleg a szomszéd ajtó mögött élnek. Egyikük vagy másikuk talán a munkatársatok, vagy az a személy, aki kiszolgál benneteket egy étteremben vagy egy boltban. Nekik mind egy ismertetőjegyük van: a felebarát szeretete.

K: Miért nem mondják el nekünk, hogyan kell építeni egy űrhajót?

V: Mert ez ugyanolyan lenne, mintha egy gyerek kezébe adnánk egy petárdát, egy autót vagy egy fegyvert. Hogyan tudnánk mi együtt élni más bolygók embereivel, mikor arra sem vagyunk képesek, hogy földi szomszédainkkal jól kijöjjünk. Mi az űrhajók építésének tudását hódításra használnánk. A többi bolygón nincsenek háborúk, és ők azt szeretnék, hogy ez így is maradjon.

K: Néhány beszámolóból az derül ki, hogy különböző közforgalmi pilótáink is láttak „repülő csészealjakat”. De azt mondták, hogy ők hallucináltak vagy időjárási ballonokat láttak. Ilyenkor miért nem bocsátották el őket, hiszen a légi utasok biztonsága pilótáink megbízhatóságától függ?

V: Mert a hatóságok nagyon jól tudják, hogy ezek a pilóták nem hallucináltak. Tudják, hogy a pilóták az igazságot beszélik, és hogy túl sok repülős látott „csészealjakat”, miáltal a dolgot úgysem lehetne teljességgel elnyomni.

K: Mennyi az átlagos élettartam a többi bolygón?

V: Kb. 800 év. (Mózes 1.könyve 5.fejezetében az Ádám utáni ősatyák életkora 777 és 969 év között van megadva. Megj. a kiadótól)

K: Mutattak vagy adtak ide nekünk az űremberek valamilyen bolygóotthonukról készült képeket vagy filmeket?

V: Igen, a jövőben be lesznek mutatva azok a képek, amelyek más bolygókon készültek. Ezek kiterjednek a bolygó tájaira, lakóira, állatokra, stb.

K: Milyen ruházatot viselnek az űremberek?

V: A Vénuszon és néhány más bolygón a nők hosszú, libegő, tunikaszerű ruhákat hordanak, ami leér a bokájukig különböző pasztell színekben. Egyesek rövid ujjúak, mások meg hosszú, bő ujjúak.

A nők derekát néha egy ékszerkövekkel díszített öv tartja. Nem hordanak csípőövet vagy szűk alsóneműket. A ruhák kényelmesek, levegősek könnyedek, lazák és enyhén, finoman követik a nőies formák körvonalait.

A férfiak egyfajta sínadrágot viselnek, ami fényáteresztő és puha anyagból készül, hasonlít a nylonra. A férfi- és női ruházat is alkalmazkodik a testhőmérséklethez, úgy, hogy hűvösen vagy melegen tartja a testet akkor is, ha a külső hőmérséklet ingadozik. A férfiak és a nők is szandálszerű lábbelit hordanak. Tűsarkú cipő nem létezik.

K: Van családjuk, vannak gyerekeik? Milyen a szociális szervezetük?

V: Ha két ember teljesen illik egymáshoz, akkor együtt maradnak addig, amíg csak szeretnék, és amíg mindketten fejlődnek egymás mellett. Gyakran több életcikluson keresztül együtt élnek, amelyek a miénkének a többszörösei. Vannak gyermekeik, akiket azonban mindenki szeret. A gyermekek már nagyon korán érnek. A szociális berendezkedésük a közös gazdálkodáson alapul. Az élet minden javát megosztják egymással. Ha mégis valaki egyedül szeretne élni, azt bármikor megteheti. A szociális berendezkedésük a javak közös birtoklásán alapul.

K: Mikor érik el a gyerekek az érettségüket más bolygókon, pl. a Vénuszon; mikor számítanak már felnőttnek?

V: 3 – 5 év alatt nőnek fel. Egy vénuszi gyermek már a születésekor van olyan érett, mint egy 7 éves földi gyerek.

K: Az anyák maguk táplálják a gyermekeiket?

V: A gyermekek csak néhány hónapig szopós csecsemők. Akkor rászoktatják őket a természetes táplálékra, pl. gyümölcs- vagy zöldség-pürére. Állati tejet nem adnak nekik.

K: A gyerekek járnak iskolába?

V: Közösségi iskoláik vannak. Olyan helyek, ahol a gyermekeket a saját szellemi fejlődésükre tanítják. A legtöbb ismeret már ott lappang bennük és ezekben az iskolákban csak azok kifejlesztését segítik elő.

K: Dolgoznak ott az emberek?

V: Ott nincs olyan munka, mint amilyennek azt mi ismerjük itt. Olyan fejlett technikájuk van, megfelelő gépek és készülékek, amelyek mindenféle munkát gyorsan és megfelelően elvégeznek. Ezért mindenféle szolgálat önkéntes és az emberek szeretetből tevékenykednek. Minden terméket megosztanak egymással. Vannak ugyan részben olyan épületek is, ahova az emberek azért mennek, hogy valamilyen munkát elvégezzenek, ahol a legkülönbözőbb gyakorlati használati cikket előállítják.

K: Milyen vallásúak? Hisznek Istenben? Hisznek Jézus Krisztusban?

V: Az a vallásuk, helyesebben mondva életmódjuk, hogy a Végtelen Atyának szolgálnak, ismereteket gyűjtsenek annak érdekében, hogy magasabb szinten tudjanak szolgálni a Teremtőjüknek. Jézusról tudnak; Ő a fejlődés legmagasabb fokán állt.

K: Hogy néznek ki a házaik?

V: A Vénuszon a házak kupola-alakúak és félig átszűrődik rajtuk a fény. Néhány ottani épület hasonlít a mi modern szerves építészetünkre.

K: Milyen az időjárás a többi bolygón? Vannak ott is évszakok?

V: Az évszakok nem annyira elkülönülőek, mint a Földön. A Vénuszon pl. olyan évszakok vannak, mint a Földön, csak épp a hőmérséklet az egész év folyamán majdnem azonos, mintha örök tavasz lenne. Csak egyes részeken váltakoznak hozzánk hasonlóan az évszakok, és van tél.

K: Elmehetnénk mi is más bolygókra és élhetnénk ott úgy, mint ők?

V:  Általában nem. A fejlettségben, a rezgési frekvenciában, a légnyomásban stb. meglévő különbségek miatt ideg-összeroppanást szenvedhetnénk. Mégis voltak emberek, akiket űrhajókon fizikailag elvittek más bolygókra, és részben ott is maradtak; az ilyenek nem is akarnak visszatérni. Megint mások egy bizonyos tanulási időszak vagy látogatás után visszatértek, hogy földi testvéreik segítségére legyenek. A visszatértek azonban rendszerint hallgatnak ottani élményeikről. Nem akarnak bolondok házába kerülni vagy kigúnyolás tárgyává válni.

K: Vissza tud térni egy korong alakú űrhajó a Vénuszra anélkül, hogy egy anyahajó védelme alatt állna?

V: Igen, a járműnek meg van az a képessége, hogy saját erőből visszatérjen egy anyahajó szállítói segítsége nélkül.

K: Mi a célja egy anyahajónak vagy hordozóhajónak?

V: A hordozóhajót e naprendszeren kívül a világűrben történő nagy távolságú utazásokhoz használják. Az ilyen terheket, ellátási javakat és embereket szállít nagyobb tömegben.

K: Az űremberek elvihetnek innen különböző javakat, növényeket, stb. a saját bolygójukra?

V: Igen, sok hajójukat küldik ide botanikus tanulmányok céljából, és azok sok növényünket viszik magukkal, hogy tanulmányozzák és elültessék őket.

K: Mi elültethetünk itt az ő bolygójukról származó növényeket?

V: Igen, a növények idővel képesek alkalmazkodni a különböző frekvenciákhoz.

K: Vannak olyan növényeink, amelyeket más bolygóról hoztak ide?

V: Igen, néhány növényünket a világűrből hoztak ide.

K: Ott a bolygók nevei különböznek azoktól, amelyeket mi használunk?

V: Egyes esetekben igen. Más esetekben a bolygókat szimbólumokkal jelölik. Pl. a mi Földünknek is van egy speciális jele.

K: Vannak szőrök a többi bolygó embereinek is a testén, mint nekünk?

V: Ők nem olyan szőrösek. Némely esetben azonban, ha egy vénuszi személy ide jön, akkor itt erősebben nőnek a szőrei, mint egy átlagos földi embernek.

Ha aztán visszatér saját bolygójára, akkor újból elveszti a szőreit.

K: Befolyásolja egy bolygó frekvenciája a rajta élő emberek szellemi fejlődését?

V: Igen.

K: A férfiak és a nők szociálisan egyenrangúak a többi bolygón?

V: Igen, de fizikai szempontból kellemesebb nőnek lenni a többi bolygón. Pl. a gyermekek szülése ott egy valóban örömteljes és kellemes esemény és nem jár fájdalommal és kellemetlenséggel, mint itt a Földön.

K: Mi a különbség egy újraszületett és egy újból megtestesült élőlény között?

V: Egy reinkarnáció vagy újraszületés egy olyan élőlény, aki önként határozta el, hogy egy fejlettebb bolygóról vagy egy magasabb dimenzióból egy misszió keretében erre a bolygóra jön abból a célból, hogy itteni testvéreit tanítsa, és segítsen nekik, hogy több és mélyebb betekintést nyerjenek a Teremtő egyetemes törvényeibe. Egy újból megtestesült élőlény olyan valaki, aki közvetlenül ezen a bolygón születik újra az ok és okozatnak a fizikai illúzióban történő kiegyenlítő, születéssel együtt járó megnyilvánulása alapján, röviden karmikus összefonódások miatt. Az ilyen újraszületettek azonban arra tanítanak minket, hogy lehet élni minden karmán felül is, és hogy az ismeret és a belső megbizonyosodás egy magasabb törvény alá vannak rendelve, mint az ok és okozat.

K: Nehéz egy újraszületőnek megértenie a földi emberek gondolkodásmódját?

V: Az újraszületők általában mesterek vagy majdnem-mesterek. Ezért számukra nem nehéz a földi emberek gondolkodásának megértése, ami azonban néha nehezükre esik, az a földi emberek közötti élet.

K: Mi a különbség egy mester és egy majdnem-mester között?

V: Egy mester mindent meg tud tenni, de nem teszi meg. Egy majdnem-mester majdnem mindent meg tud tenni, és meg is teszi azokat. Benne még működik az a kis százalék, ami előnyben részesíti azt, hogy valamit demonstráljon az énje által ahelyett, hogy hagyja működni Isten törvényeit minden formában és sok ember által. Egy mester zavartnak tűnik a zavartak között, hogy egy legyen közülük; de nem az. Egy majdnem-mester a zavartak között nyugodtnak és önmagát uralónak tűnik fel, de hajlik arra, hogy kivonja magát az emberek közül. Egy mester képes arra, hogy bármikor, mentálisan és éterikusan, amikor akarja elhagyjon egy csoport szórakozó embert úgy, hogy azok nem veszik észre spirituális vagy részleges távollétét, mert egy mester egyszerre több helyen is képes lenni. Egy majdnem-mester úgy hagy el egy csoportot mentálisan vagy fizikailag, hogy akkor úgy tűnik fel azok előtt az emberek előtt, mint egy mester. Egy mester indirekt módon beküldi Isten törvényeit a körülötte lévő zavart emberekbe és amikor azok azt hiszik, hogy a saját gondolataik alapján cselekszenek, ezeket a cselekedeteket a tudatalattijuk felveszi; és a saját szellemi folyamatuk által tanulják meg azt, amit a mester már évszázadok óta tudott. Egy majdnem-mester azt küldi be az emberek lelkébe, amit ő tud Isten törvényeiről, miután az emberek megteszik azt fizikai illúziójukban; aztán azt gondolják, hogy a majdnem-mester helyesnek tartja cselekedetüket és nem tanulnak semmit, vagy nem sokat. A mi mai világunkban (1959) csak 4 igazi mester él. Egy az USA-ban, egy Indiában, egy Ausztráliában és egy Dél-Amerikában. A majdnem-mesterek nem tudnak semmit a mesterekről. A mesterek azonban ismerik a majdnem-mestereket és az újraszületetteket, akik azonban nem ismerik fel magukban, hogy ők majdnem-mesterek vagy újraszületettek. Egy majdnem-mesterségnek a felismerése általában a 30. és 40. életév között következik be.

K: A mesterek nem házasodnak?

V: Nem, Isten el van jegyezve a Végtelen Világegyetemmel. Minden mester házasságban él. Egy mestertől megköveteltetik, hogy megházasodjon és fizikailag megtegye azt, amiről magától értetődő, hogy egy mester nem tenné meg. Ez néha a kiválasztódásnak a dolga. A szexuális megnyilvánulás Isten legmagasabb kifejezési formáinak egyike, amennyiben az érintés érzését is magában foglalja. Amikor a nemiségről beszélünk, akkor úgy értjük, hogy az fizikai egyesülést jelent szeretet és megértés által. Nem önmagáért a nemiségért. Ha a nemi cselekedet csak a fizikai síkon valósul meg, önmagáért, és nem egy másik emberrel történő helyes lelki egyensúlyban, akkor az házasságtörő. Két különnemű emberi lénynek, akik minden területen stimmelnek, azaz szellemileg, lelkileg, érzelmileg és fizikailag, egyesülnie kellene. A házasságon belüli széthúzás maga a házasságtörés.

K: Mi egy villámszerű visszaemlékezés?

V: Valami átélt dolognak a szellemi képe, egy helyre vagy egy valamely bolygón eltöltött életszakaszra való visszaemlékezésnek az érzése. Csak az újraszületetteknek az agya és mentális felépítése képes ráállni ilyen visszaemlékezésekre, mert csak az agysejtjeikben lévő, korábban kialakult bizonyos szemcsék képesek reagálni ezekre az emlékező villámokra.

K: Miért nem emlékszünk a korábbi életeinkre?

V: A korábbi életekre való emlékezés gyerekkorunktól kezdve ki van törölve belőlünk. Egyes gyermeki fantáziák, beképzelések és játékok gyakran valódi visszaemlékezések.

K: Hogyan próbálják meg az űrből jött látogatók magasabb szintre emelni az emberek tömeges tudatát?

V: Különböző módszerekkel, mint pl. :

a) a „csészealj”-kutatás adatainak terjesztésével

b) a saját embereikkel történt kapcsolatfelvétel történetei által

c) égi jeleik által

d) mechanikusan, mentális betokozódás által és készülékekkel.

A mentális betokozódást hang, szín, rezgés által lehet kivetíteni. Egy magas rezgésű hang lehet egy mentális betokozódás, ugyanúgy egy dal is vagy bizonyos zeneszámok. A mentális betokozódás formájában elhangzó zene segít rátapintani „bizonyos gombokra” a kedélyben és szabaddá tesz valamit, ami ott rendelkezésre áll. Mégis az által, hogy hogyan táplálkozunk ezen a háromdimenziós bolygón, hogyan gondolkodunk és cselekszünk, ez az ismeret, ez a tudás néha több életcikluson keresztül csak ott lappang bennünk. Isten törvényei mégis érvényre fognak jutni.

Azok a készülékek, amelyek az ultrahang-magasfrekvenciás hangokat kibocsátják, egy ember testét végállomásokként használják, együtt a mentális betokozódással. Az USA minden államában 3 ilyen végállomásként szolgáló test van. A készülékek most egy zajmentes vivőhullámon működnek.

K: Mi az Atya akarata és hogyan lehet azt teljesíteni?

V: A Végtelen Atya akarata az, hogy az ő szeretete minden dimenzióban minden formában, színben, módon és egyéb ábrázolási formában kifejezésre jusson.

K: Létre fog-e valaha is jönni a mi naprendszerünk bolygói között az embereknek, az eszméknek és kultúráknak a cseréje, úgy, hogy egy általános testvériség jöjjön létre az egész naprendszerben?

V: Ez elkerülhetetlen. Isten tervét lehet ugyan fékezni, de megállítani soha. A bolygóközi testvériesség a földi emberek számára az ellenségesség fokának csökkenésétől és a felebarátaink iránt kinyilvánított tolerancia, szeretet és jóakarat fokától függ.

 

 

http://spiritufo.ditro.hu/

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.
 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 9
Összes: 3123882
Hónap: 15283
Nap: 583