Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Itt az idő, hogy kigyomláljuk a kertünket

A FÉNY GALAKTIKUS SZÖVETSÉGÉNEK ÜZENETE 2012.09.01.Mi a kollektív gondolatok közös alapba történő összegyűjtésének segítségével kommunikálunk a csatornánkkal és mindazokkal, akiknek az üzeneteinket ilyen módon elküldjük. Ezt a módszert alkalmazzuk, mivel ez a leghatékonyabb eszköze az üzeneteink nektek való továbbításának a világotokban. Próbáljatok meg úgy gondolni erre, mint ahogy az elektromosság áramlik. Minél hatékonyabb az erőnek az impulzusa, annál erősebb a jel, mely eléri a tervezett célt, jelen esetben, Greg-et. Ezen a módon kommunikálunk, mivel ez a leghatékonyabb módja az érintkezésnek. Vannak más módszerei a kapcsolatnak, ez csupán az egyik közülük. A magasabb világokban mi szintén technológiai eszközökkel kommunikálunk egymással; a telepátia nem az egyetlen módszere a kommunikációnak.

Amikor azok közületek, akik magasabb birodalmakba utaznak az előttünk álló napokban és nem a túl távoli jövőben, azoknak be fogjuk mutatni a kommunikációs technikáinkat, és mindannyian, akik ezt az utazást megteszitek, meg fogjátok tanulni mindazon eszközök és technológiák használatát, melyeket mi alkalmazunk. Nagyon sok tanulási folyamat lesz számotokra és az eszközök, melyeket a kommunikációnkhoz választottunk csupán egy részét fedik le annak a sok területnek, amellyel kapcsolatosan képzést fogtok kapni. Tegyünk egy rövid kirándulást néhány ilyen technológia között, melyek használatát megtanítjuk majd nektek, mikor a jelenlegi valóságotokat elhagyjátok és megkezdtek egy új ugrást.

Mindenhez, amihez csak lehet, szeretünk olyan eszközöket és technológiákat használni, amilyeneket itt alkalmazunk. Nem foglalkozunk fizikai munkával és nem töltünk túl sok időt – ha egyáltalán töltünk – a saját kezünket használva, amikor eszközöket és technológiákat tudunk alkalmazni helyettük. Ez nem jelenti azt, hogy nem veszünk részt művészetekben, kézműves mesterségekben és ennek a természetnek a dolgaiban, ahol – hogy úgy mondjuk – az Isten-adata kezeket használják eszközként, festéshez, faragáshoz vagy hangszeren történő játékhoz. Természetesen nem erre mondjuk azt, hogy mi arra hasznosítjuk az eszközöket és technológiákat, hogy helyettesítsük bizonyos esetekben a kezeinket velük. Amiről itt beszélünk az az, hogy az eszközöket és technológiákat arra alkalmazzuk, hogy házimunkákat, gürcölést és olyan fizikai munkát helyettesítsünk velük, melyeket magasabb dimenziós lények nem szeretnek használni, illetve házimunkát, melyet azonban csak meg kell csinálni. Ezért kitaláltunk magunknak egy nagy rakás eszközt, hogy megcsinálják nekünk ezeket a munkákat.

Ez nem jelenti azt, hogy ezek az eszközök automatikusan vezéreltek, mivel sok esetben ezeket az eszközöket egy tudatos szerkezetnek kell működtetnie, mint például egy lény gondolkodása vagy a lények egy csoportja. A ti szemszögetekből nézve ezeket, úgy mondanánk, hogy ez a megközelítés hasonló lenne a gondolataitokkal, melyek kinyilvánítják a világotokat, de itt a mi gondolataink képesek arra, hogy kinyilvánítsanak és működtessenek bizonyos eszközöket, melyek arra használhatók, hogy irányítsanak, felemeljenek, mozgassanak, átméretezzenek, átalakítsanak, átformáljanak, beszínezzenek tárgyakat, és hogy megváltoztassák azok súlyát is. Igen, az elménk használható aszerint, hogy ezek az eszközök ezeket a feladatokat végrehajtsák. Tisztább képet fest ez számotokra arról, hogy mire gondolunk akkor, amikor azt mondjuk, hogy a tudatunk vagy kollektív tudatunk eszközként használható arra, hogy megváltoztassa a valóságunkat?

Úgy érezzük, hogy ezt a részt elég tisztává tettük. Továbbmegyünk és beszélünk nektek arról, hogy hogyan tudjuk használni a kollektív tudatosságunkat arra, hogy téren és még az általatok időnek értelmezett és ábrázolt dolgon is átutazzunk. A mi kollektív tudatosságunk és még egy egyszerű tudatossági szerkezet is használható olyan szerkezetként, mely lehetővé teszi az utazást. Ezt úgy lehet használni, hogy egy koordinátára, egy pozícióra és még egy időre is összepontosítunk. Azzal, hogy a valóság e pontjára összpontosítunk, a valóságunkat meg tudjuk úgy változtatni, hogy igazodjon egy rezgéshez egy térképen lévő A vagy B ponton. Aztán meg tudjuk változtatni (eltolni) a ’perspektívánkat’ – ha úgy tetszik – és ahelyett hogy A pontból B pontba utaznánk, mi csupán megjelenünk - mondjuk a B pontban -, holott korábban a mi valóságunk az volt, hogy az A pontban helyezkedtünk el. Értitek azt az elgondolást, drágáink, hogy nekünk nem szükséges egyáltalán a mi űrhajónkkal téren át utaznunk? Sokan kifejezték, hogy nagyon is értik ezt az elgondolást és megnéztük a hozzászólásaitokat, melyek azt a látszatot keltik, hogy azok az eszközök, melyben ideutaztunk - az űrhajónk -, tulajdonképpen szükségtelenek. Ez igaz egy bizonyos szinten, de azt mondjuk nektek, hogy az messze kényelmesebb és könnyebb nekünk, hogy összejöjjünk egy nagy szerkezetben, melyet létrehoztunk – még akkor is, ha egy egyszerű vagy kollektív tudatosság építette meg ezt – és a téren ilyen módon utazzunk át ahelyett, hogy megváltoztatnánk a tudatossági perspektíváinkat.

Reméljük, hogy értitek ezt és eláruljuk nektek, hogy nem bonyolult megérteni és még elsajátítani sem ezt a technikát - noha ez mindenre vonatkozik. Mindennek megvan a tanulási grafikonja, tanulási ciklusa, ahol a tanulást és gyakorlatot alkalmazni kell, mielőtt ezek a technikák megfelelőképpen elsajátításra kerülnek ahhoz, hogy lehetővé tegyék, egy lény általi használatukat. Egy képzést fogunk tartani számotokra ezekkel kapcsolatban úgy, mint hasonló más területeken is közületek azoknak, akik először teszik meg ezt a túrát. Nem lesztek magatokra hagyva azért, hogy megpróbáljátok kitalálni, hogyan kell bármit megtenni, mivel ezzel nemcsak hibák merülhetnek fel, hanem még sérülések is, bár itt a sérülések hatékonyan gyógyíthatók.

Sérülések időnként előfordulhatnak és előfordulnak még itt is, a magasabb világokban. Bár minden tökéletesnek vélhető a magasabb világokban, de eláruljuk nektek, hogy ez nem jelenti azt, hogy a magasabb dimenziókban való életben nincsenek összeütközések és időnként sérülések. Egy nagyon unalmas és élettelen létezés lenne, ha nem lennének kihívások vagy akadályok, melyeken túl kell jutnunk. Természetesen vannak akadályok és kihívások, melyeket meg kell oldanunk itt. A mi szemszögünkből egész sok van és ezek közül az egyik az, hogy leromboljuk a határokat, melyek elválasztják a miénket a tiétektől. Jelenleg ez a mi legnagyobb kihívásunk és nagy erőfeszítéseket illetve munkaerőt tettünk azért, hogy túljussunk ezen a próbatételen. Nem úgy sikerül, hogy egyszerűen csettintünk az ujjainkkal vagy kiadunk egy parancsot, ahogyan sokan közületek gondolják.

Néhányatok, akik kifejezik a véleményüket – és ismét elmondjuk, hogy becsüljük és tiszteljük mindenki véleményét – azt hiszik, hogy mi szándékosan játszunk egy várakoztató játékot veletek, melyet bármikor befejezhetnénk, bármelyik pillanatban, ha úgy döntenénk. Ez legkevésbé sem igaz. Nekünk – úgy, ahogy nektek is – együtt kell dolgozni azért, hogy megfelelő megoldásokat találjunk az előttünk álló kihívásokra, és amíg ezeket a megfelelő megoldásokat megtaláljuk és ’játékba’ iktatjuk, nem tudjuk elkezdeni az újraegyesülésünket. Ez egy terv, mely egyszerű és igaz. Ha néhányan közületek ezt nem fogadják el igaznak, ez még akkor igaz. Nem tudjuk veletek elkezdeni az egyesülésünket most, mert vannak olyan akadályok, melyeket le kell győzni.

Az egyik ilyen akadályt jelenleg a világotokban azok képezik, akiket sokan közülünk most úgy neveznek, mint a bűnös cabal. Ők még egy olyan erőt alkotnak, mellyel számolni kell. Bár néhány dologban tiszteletben tartjuk őket, nem olyan módon, amilyen módon a ’tisztelet’ szót ti használjátok. Mi nem tiszteljük őket amiatt, ahogy ők az földi emberekkel bánnak, de még amiatt sem, ahogy egymással bánnak. Nem ez az, amit az alatt értünk, amikor azt mondjuk, hogy tiszteljétek őket. Azért tiszteljük őket, mert ők egy óriási (rettentő) ellenféllé váltak ebben a játékban, a fénynek e csatájában a sötétséggel szemben. Ők nem egyszerű célpontok, hogy - ahogyan ti mondjátok - leszerelhessük őket. Nagy erőfeszítést és tervezést kell alkalmazni, hogy azt a birodalmukat leszereljük, melyet sok évszázad alatt építettek fel.

Ők nem ’ Johnny-come-lately’ (újoncok – a ford.megj.) ezen a színpadon. Ők manipuláltak titeket, a földi embereket és a saját birodalmaikat építették, miközben sok évszázadon keresztül megfosztottak benneteket a jólétetektől, egészségetektől, erőtöktől, szuverenitásotoktól, szabadságotoktól, akaratotoktól és még az intelligenciátoktól is. Ez egy ördögi terv, mely – mondhatjuk, hogy – évezredekre, messze az egyiptomi fáraókon túlra nyúlik vissza. Ez folyt Lemúria színpadán is, mely egy kontinens volt, amit néhányan közületek ismernek, de a nagyobb részénvel az emberi kollektív tudatosság nincs tisztában, még a testvérkontinensnek, Atlantis-nak sem.

Sokan vannak a világotokban, akik azt hiszik, hogy Atlantis csupán a képzelet vagy valaki fantáziájának szüleménye. Vajon ez a fantázia a ti görög írótok, filozófusotok és történészetek nevéhez, Platon-hoz fűződik vagy valaki máshoz, aki előtte élt? Nem ez a helyzet. Mind Atlantis, mind pedig Lemúria nagyon is valóságos kontinensek voltak a bolygótokon nagyon hosszú, zavaros és drámai történelemmel. Ennek a két különálló kontinensnek a történelmi eseményei között voltak háborúk és katasztrófák, melyek mindkettő megsemmisüléséhez vezettek. Most nemzeteknek fogjuk nevezni ezeket, mivel volt nekik kormányzatuk, rendelkeztek hadsereggel és polgársággal. Ezért úgy fogunk rájuk utalni, mint nemzetállamok.

Ez a két független és elkülönült nemzetállam háborúban állt egymással nem évtizedeken vagy évszázadokon keresztül, hanem eonokon át, mely több ezer évet jelent. Figyelembe véve azt, hogy még egy rövid és kisebb háború is mivel jár együtt a világotokban, gondoljátok el, milyen pusztító lehetett egy olyan háború, mely több ezer évig tartott. Ez történt ezekkel a területekkel, melyek egy időben szabad, virágzó, megjutalmazott és fejlett civilizációk voltak. Úgy döntöttek, hogy tönkreteszik magukat ahelyett, hogy a sok különbséget feldolgozzák. Látjátok azt a problémát, ami akkor tud és fog keletkezni, amikor a lények nem békésen, barátilag, igazságosan, megfelelően, alkalmasan és tisztességesen, megfontolt és bölcs spirituális lényekként oldják meg a különbségeket egymás között?

Ez a pusztulás, mely megtörtént, annyira hatalmas volt, hogy rengeteg erőt vetettünk be a mi részünkről ahhoz, hogy azt a kárt, mely a kontinenseiken és azon az időperiódusukon túlra nyúlt, melyben ők léteztek, minimalizáljuk. A veszteség, melyet e két nemzetállam közötti háborúskodásból adódott egy olyan kár, mely ma a modern társadalmatokba is beszivárgott. Világotokban vannak olyan problémák, nehézségek és kihívások, melyeken keresztül kell menni annak köszönhetően, hogy ezen kihívások és nehézségek megoldása nem sikerült több ezer évvel ezelőtt Lemúria és Atlantis területein. Értitek, mit magyarázunk most nektek itt? Azt magyarázzuk, hogy a karmikus maradványnak köszönhetően és amiatt, hogy ez a két terület nem volt képes együtt dolgozni és békés megegyezésre jutni egymás között, ti viselitek a felelősséget – ahogy ti mondjátok – nektek kell helyrehozni a kárt, újrarendezni és újraépíteni azt, amit e két nép lerombolt a nagyon régi múltatokban.

Ez az esemény a múltatokban több százezer évvel ezelőtt történt. Nem tízezer, hanem százezer évvel ezelőtt a múltatokban és ma, itt vagytok és vezekelnetek kell azért, ami akkor régen történt. A feladatotok ma az, hogy e két nemzetállam hamujából újjáépítsetek és létrehozzatok magatoknak egy világot, egy irányító testületet, egy népet. Nem több száz egymással küzdő részt, nem oly sok különböző népet és nyelvet, jogszabályt és szabályozást, hanem egyet, csupán egyet. Az a ti feladatotok, a ti megbízásotok, a ti küldetésetek itt, hogy egy globális társadalmat építsetek önmagatok számára, mely egységen, tolerancián, megértésen és szereteten, együttműködésen és barátságon, bizalmon alapul valamint azon a megoldáson, amelyben bármilyen és minden szemléletmódbeli, véleménybeli, nézetbeli vagy filozófiai különbség megnyilvánul. Ez a ti feladatotok; ez a mi küldetésünk itt, együtt.

E küldetés részeként azokat, akik nem szeretnének részt venni abban a nagy erőfeszítésben, hogy a világotok embereit szabadságban és szuverenitásban, bőségben és egészségben, biztonságban és tudásban, szeretetben és bizalomban egyesítsük, el kell távolítani, hiszen nem lehet lék a hajótokon, azért, nehogy a hajótok el tudjon süllyedni vagy elsüllyedjen úgy, mint Atlantis vagy Lemúria elsüllyedt az óceán mély, hatalmas hullámaiban. Ez a kihívás áll előttünk, ez a mi küldetésünk, és e küldetés részeként el kell távolítanunk ezeket a lényeket a világotokból, hiszen ők nem segítenek nekünk ebben a küldetésben. Nem szeretnének részt venni ebben a küldetésben és ők, amit csak tudnak, mindent megtesznek azért, hogy minden nap összeesküdést szőjenek, és abban mesterkednek, hogy meghiúsítsák a küldetésünket, hogy szabotálják azt és továbbra is megtesznek mindent, ami erejükből telik - és ők óriási erővel rendelkeznek. Ne engedjétek becsapni magatokat azzal, ami úgy tűnik, hogy csendes vagy békés periódus volt a történelmetekben. Ők – mivel úgy érzik, hogy nekik meg kell tenniük – káoszt fognak teremteni. A káosz az ő eszközük. Az, amit ők használnak. Ez az ő szövetségesük; ez a titkos fegyverük, bár ők ezt nem tartják nagyon nagy titokban. A káosz az ő játékuk neve. Káosz, megtévesztés, erőszak, elválasztás, félelem, bizalmatlanság és gyanakvás; ez a fegyvertáruk néhány eszköze, melyeket nap, mint nap használnak.

Ők hazugságokat és téves információkat terjesztenek a propagandájukon és – úgy is mondhatjuk, hogy - azokon a férfiakon és nőkön keresztül, akik ezekben a ’hivatalokban’ dolgoznak. Látjátok, ezeknek a férfiaknak és nőknek időnként óriási pénzösszegeket fizetnek azért, hogy ezt a piszkos munkát elvégezzék nekik. A médiát és az internetet használják arra, hogy a hazugságaikat és a megtévesztéseiket terjesszék egy olyan erőfeszítés által, hogy távol tartsanak benneteket attól, hogy eggyé váljatok, azért, hogy elválasztva és elkülönítve, megzavarva és félelemben és egy örökös bizalmatlan, gyanakvó és még üldözési mániás állapotban tartsanak benneteket. Rajtatok áll, a földi embereken, hogy felismerjétek azokat a kísérleteket, melyekkel elkülönítve és félelemben élve akarnak benneteket tartani. Nem tudunk nektek folyamatosan közleményeket vagy figyelmeztetéseket szolgáltatni, minden egyes alkalommal, amikor tudomást szerzünk olyan napi szintű kísérleteikről, melyekkel az emberekbe félelmet és válaszfalat akarnak belenevelni, hiszen ez rajtatok áll, drágáink. Amint már mondtuk, azért vagyunk itt, hogy segítsünk nektek, de nem azért vagyunk itt, hogy megtegyük helyettetek a munkát. Rajtatok áll, e világ emberein az, hogy mindent megtegyetek annak érdekében, hogy lebontsátok azokat a falakat, melyek ma és múltatok sok eonja óta azon munkálkodtak, hogy elválasszanak benneteket.

Tájékoztunk benneteket arról, hogy a cabal-nak vannak olyan kísérletei, mely során beszivárognak a békés társadalmaitokba és az on-line közösségeitekbe. Mi megosztottuk veletek e felfedezésünk előtt azt, hogy a cabal és az ő általuk fizetett talpnyalók beszivárognak az on-line Fénymunkás, spirituális, földönkívüli és más közösségeitekbe, melyek azért lettek létrehozva, hogy egymással kapcsolatba tudjatok lépni. Fizettek a talpnyalóiknak azért, hogy magukat Fénymunkásként és olyan lényekként állítsák be, akik a spirituális ösvényen vannak, vagy akik földön kívüli illetve magasabb dimenziókból való családokkal rezegnek együtt. Ahelyett, hogy a szeretet és fény, a megértés és tolerancia, az összetartozás és egység, az együttműködés és béke fogalmainak terjesztésében segítettek volna, harcot és vitát, vitatkozást és elkülönülést szítanak. Arra ösztönöznek és időnként azt kezdeményezik, hogy egymást támadjuk, hogy a csatornáinkat támadjuk, hogy azokat támadjuk, akik felemelik a hangjukat a csatornáink érdekében és megvédik őket vagy bárkit, akik olyan nézeteket fejeznek ki, mint a béke és tolerancia, összetartozás és szeretet – amiből mi mindannyian vagyunk – hiszen ők nem ezekből vannak és nekik nem erre van megbízásuk.

Az ő küldetésük az, hogy falakat építsenek közétek, és ahogyan mi látjuk, ezt a feladatot egész jól hajtják végre. Egyetértetek velünk itt abban, hogy sokan vannak az on-line közösségeitekben olyanok, akik még mindig azt állítják, hogy ők Fénymunkások, de a sötétek – a cabal – munkáját végzik? Egyetértünk ma ebben, drágáink? Ezt azért kérdezzük ma tőletek, mert tudjuk, hogy lesznek olyanok közöttetek, akik nem értenek egyet ma ezzel és azt kérjük azoktól, akik nem értenek egyet ezzel a logikával – mely simán egyértelmű és annak is kellene lennie. Kinek származna több előnye abból, hogy ne értsen ma egyet ezekkel a szavakkal, ha nem azoknak, akik a talpnyalóiknak fizetnek, akik feladata az, hogy elkülönítve tartsanak benneteket, hogy egymás elleni vitákban tartsanak benneteket?

A mai feladatotok az, hogy saját magatok számára felfedezzétek e cabal-ügynökök létezését, azonosítsátok őket és osszátok meg ezt az információt a fénytestvéreitekkel, azokkal a fivéreitekkel és nővéreitekkel, akik a küldetésetek részei itt, a szeretetben valamint bolygótok és az azon élő emberek szolgálatában. Amit mi nem kérünk tőletek, hogy megtegyétek az az, hogy bármilyen módon, alakban vagy formában maffiákat lincseljetek meg, és nem kérjük tőletek, hogy ragadjatok fegyvert és hogy bármilyen erőszakos tettet kövessetek el, vagy hogy egyáltalán bárkit is megfenyegessetek. (A korábbi nektek szóló, Parancsnokainktól származó üzenetünk, mely a cabal-letartóztatásokat érinti, nem a nemzeteitek polgáraira, hanem a ’földi szövetségesekre’ volt irányítva, akik a világotok hadseregeinek és jogi végrehajtói közösségének frakciói (klikkjei) akik a cabal ezen letartóztatásait felügyelik; és úgy érezzük, hogy ez a rész nagyon is tisztázva volt.)

Ma egyszerűen és kizárólag azt kérjük tőletek, a Fénymunkásainktól, hogy tegyétek meg, kezdjétek el megbeszélni egymás között nyíltan és nyilvánosan, hogy mit gondoltok, kik ezek a cabal-ügynökök, nevezzétek nevükön őket, és azt hogy melyik on-line közösséghez tartoznak és melyeket használják eszközként arra, hogy elválasszanak és elkülönítsenek benneteket és veszekedést szítsanak közöttetek. Nevezzétek ezeket a személyeket nevükön nyíltan és nyilvánosan és azt is, hogy melyik közösségekhez tartoznak. Ez az, amit szeretnénk ma látni. Szeretnénk, ha kiállnátok magatok mellett azért, hogy létszámban és erőben szerveződjetek és nőjetek, és hogy kigyomláljátok azokat, akik oly sok vitát, elkülönülést és ellenségeskedést okoznak az on-line közösségeitekben, azokban a közösségekben, melyek szeretet és fény, tolerancia és megértés, béke és együttműködés alapján léteznek. Ez a mai feladatotok és ez a feladat nem fog holnap véget érni. Szeretnénk folytatni minden egyes napot ezzel a feladattal mindaddig, amíg ezek a személyek, akik a sötét cabal-beli talpnyalóiknak fizetnek, azonosítva nem lesznek, és ki nem lesznek tépve gyökerestül úgy, mint a ronda gaz egy csodálatos virágoskertben.

Mi vagyunk a társaitok a kertészkedésben, a Fény Galaktikus Szövetsége.
Csatornázta: Greg Giles.
Fordította: Vénusz
Website: http://www.ascensionearth2012.org/2012/09/message-from-galactic-federation-of.html

http://hungariangg.blogspot.hu

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Figyelő - Kárpát-haza

Van egypár érdekesség ebben az írásban. Ez a nevezzük meg szerintünk ki a Cabal ügynök nagyon emlékeztet engem a boszorkányperekre, ahol valaki megharagudott a szomdszédjára, ráfogta hogy boszorkány,és máglyán, vagy vízben fulladva vagy még ki tudja hogy mily módon végezte. Vagy a hitleri Németországra, ahol családtagok egymást jelentették fel... Mi alapján mondjuk hogy valaki cabal ügynök? Intuíció? Sajnos sokszor össze lehet keverni a saját érzelmeinkkel,vágyainkkal,lelkesedésünkkel.Kell az intuíció,ez a jövő útja,de kell hozzá a gondolkodés. az értelem is..., különben könnyen félre lehet siklani. És a bizonyíték? Az már titkosszolgálati kategória.
A gondolat szép, de a kivitelezés kellő átgondolása nélkül előbb-utóbb mindenki szembenéz tettei,gondolatai és szándékai következményeival...
Ezzel az üzenetküldőnek és csatornázónak tisztába kellene lennie. Az általam ismert fénymunkások nem kis része is már tisztában van ezzel, a többi is tudja már az információt erről, csak még nem igazán hiszi el, hogy így van, csak panaszkodnak, hogy mennyi csapás éri őket. Vajon miért? Tett és felelősség. Tett és következmény...
Javaslom mindenki kellő "távolságból" olvassa a csatornázákokat, vannak bennük előrevivő és félrevezető információk. Egyébként is a Fény Galaktikus Szövetsége már nem létezik. Honnan a csatornázás?

Figyelő - Kárpát-haza

Van egypár érdekesség ebben az írásban. Ez a nevezzük meg szerintünk ki a Cabal ügynök nagyon emlékeztet engem a boszorkányperekre, ahol valaki megharagudott a szomdszédjára, ráfogta hogy boszorkány,és máglyán, vagy vízben fulladva vagy még ki tudja hogy mily módon végezte. Vagy a hitleri Németországra, ahol családtagok egymást jelentették fel... Mi alapján mondjuk hogy valaki cabal ügynök? Intuíció? Sajnos sokszor össze lehet keverni a saját érzelmeinkkel,vágyainkkal,lelkesedésünkkel.Kell az intuíció,ez a jövő útja,de kell hozzá a gondolkodés. az értelem is..., különben könnyen félre lehet siklani. És a bizonyíték? Az már titkosszolgálati kategória.
A gondolat szép, de a kivitelezés kellő átgondolása nélkül előbb-utóbb mindenki szembenéz tettei,gondolatai és szándékai következményeival...
Ezzel az üzenetküldőnek és csatornázónak tisztába kellene lennie. Az általam ismert fénymunkások nem kis része is már tisztában van ezzel, a többi is tudja már az információt erről, csak még nem igazán hiszi el, hogy így van, csak panaszkodnak, hogy mennyi csapás éri őket. Vajon miért? Tett és felelősség. Tett és következmény...
Javaslom mindenki kellő "távolságból" olvassa a csatornázákokat, vannak bennük előrevivő és félrevezető információk. Egyébként is a Fény Galaktikus Szövetsége már nem létezik. Honnan a csatornázás?

 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 4
Összes: 3122311
Hónap: 15888
Nap: 411