Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Magyarázat arról amit a 11-111-11 képvisel

2011. november 22., kedd

 

Magyarázat arról amit a 11-11-11 képvisel

 

Magyarázat arról, amit a 11-11-11 képvisel
Íródott a Szeretetért, Békéért és Összhangért
A Föld Bölcsesség Alapítvány Gyógyír Kerék Szertartása végett 11-11-11 napján
KékVillám – Eastern Shoshone – Wind River, Wyoming, USA

 

INTERPRETATION OF WHAT 11-11-11 REPESENTS

 

Written for Love, Peace and Harmony

 

For Earth Wisdom Foundation’s Medicine Wheel Ceremony on 11-11-11

 

By BlueThunder-Eastern Shoshone-Wind River, Wyoming

 

November 8th, 2011, Mexico City, Mexico

 

Ahogy 2011 végéhez haladunk, és felkészülünk, hogy belépjünk 2012-be, számos jóslat és üzenet említi meg a nagy változások korát a környezetben, az emberiségben, és a DNS minden teremtményében. A jövendölések egy kort említenek, amikor nagyon magasan fejlett lények emberi faja létezik, akik eljönnek megtestesülni ezen a gyönyörű, szent bolygón, az Anyaföldön, és ezek mi vagyunk. Sok ember teremtett összeköttetést felsőbb énjével, és egy állandó kapcsolattal bír a 11:11:11 jelenségével. A 11:11:11-gyel a kapcsolat megtapasztalása sokak számára jelentette azt a megismerést, hogy van egy bizonyos fajta beteljesítendő pozitív lelkiségű [spirituális] küldetésünk, és a bölcsesség áthatol hozzánk. Az emberiség legnagyobb része számára még mindig nem meghatározott, hogy mindnyájunkat összegyűjtenek, és valójában Egy lényként vagyunk összekapcsolva, azonban sokak számára ez nagyon valóságos és nyilvánvaló. Ezt az energiát és az Egység érzetet fogják lehorgonyozni világszerte a 2011. november 11-i szertartásokon. Mi mind egy óriási küldetést teljesítünk, a környezetünk elemeinek és az Anyatermészetnek a gyógyítását.

A 11:11:11 bírja a megérzés [intuíció], türelem, becsületesség, érzékenység és lelkiség [spiritualitás] minőségeit, és ez idealisztikus. A Tizenegyedik Dimenzióban számos ülés ihletett tanításokat fog áthozni, ahogy az élményen keresztül felemelik az emberiséget.

11:11:11 hozza el a lelki örökség ajándékát, melyet a felébresztésre terveztek. A „Fény - Hordozóknak” adományozzák, az emberiség egészének. Ez a Fény mindnyájunkban, megerősítve a béke, szelídség, érzékenység szeretetével és szívünkben betekintéssel [ösztönös megérzéssel]. A legnagyszerűbb ajándék az Egyetemes kapcsolatunk tudatossága. Abból teremtettünk, amiből a Világegyetem. Testünk képviseli a fény színeit, az egyetemes energia szivárvány kristályait.


A 11:11:11 energiája az egyik lehetőség, hogy összegyűljünk a fény kiegyensúlyozására az egységessé tett terület aurájában, megalkotva a hatalmat / erőt, hogy azzal gyógyítsunk. A Tizenegy a BékeTeremtő.

A 11:11:11 egy pozitív kapcsolatot és egy kaput képvisel a világegyetem rejtelmeibe, és ezen túl kiválthatja a szent tudás és bölcsesség emlékezetét a megértésben.


A 11:11:11 hajlamos előfordulni az emelkedett tudatosság korában, mivel a leghathatósabb hatással bír azokra az emberekre, akik az összejövetelek, vagy szertartások alatti meditációban érintettek. Ez sejtes emlékezetünk tárhelyeinek újra működésbe hozatalát [reaktiválását] idézi elő, felkavarva mélyen bennünk egy utalást / útmutatást egy olyan régen elfeledett dologra történő emlékezésre, melyben mindez létezik, és mindig létezett.


A 11:11:11 egy hathatós visszaigazolás megjelenése is, miszerint jó úton járunk, igazodva legfelemelkedettebb Igazságunkhoz. Az évek során, sok ezer ember személyesen tapasztalta meg a 11:11:11 jellegű számsor megpillantását. Sokan akarják tudni, mi a tizenegy, a tizenegy számsor, és mi történik, és mit jelez a 11:11:11.


A 11:11:11 egy előre kódolt kioldó, melyet a sejtes memória bankokba helyeztek el az anyagba történő leereszkedésünket megelőzően, mely, amikor működésbe hozzák, kifejezi azt, hogy a beteljesedésünk kora közel. Ez a kettősség befejezésére utal. Amikor a tizenegy-tizenegy feltűnik számotokra, ez az ébresztőtök. Egy közvetlen csatorna nyílik meg közöttetek és a lelkiség [spirituális] között. Amikor ez megtörténik, ideje eltöprengeni bármin, amit abban a pillanatban tesztek, és egy hatalmas pillantást vetni az életetek minden oldalára. Egy átvitel megy végbe a lelki fejlődésetek helyzetében. Beléptek a tudat és tudatosság Nagyszerűbb Valóságába. Ezzel a tudatossággal most meditálhattok, elhelyezhetitek szándékotokat, és elvethetitek jövőtöket a létezésbe. Hasznosítva gondolataitokat és kimondott szavaitokat a kifejezésekben arra szólítja fel életeteket, amilyenné akarjátok, hogy váljon, a szent láthatatlan energia rezgése révén megjelenve [manifesztálva], mely az Anyaföldet a galaktikus középpontból, a világegyetem központjából bombázza. A meditáció alatt és szívetek megnyitása során, kérhettek segítséget létezésetek bármilyen sajátságos területére, vagy egyszerűen figyelhettek csendesen, és befogadhatjátok a tisztázást szent küldetésetekkel kapcsolatosan életetekben.


A 11:11:11 megjelenése egy mennyei kapcsolat üdvös cselekedete, elmondván nektek, hogy itt az idő, hogy jól körülnézzetek magatok körül, és meglássátok, mi történik valójában. Itt az idő átdöfni a káprázat fátylait, mely lekötve tart minket egy nem valóságon alapuló világhoz, megszabadítva minket a fájdalomtól és szenvedéstől. Kiválasztottak titeket, mert készen álltok belépni a Nagyszerűbb Valóságba. Másokért az élen haladni egy új életmódba, egy Nagyszerűbb Szeretetbe, felülmúlva a kettősséget az Egységbe.


A 11:11:11 a híd felsőbb énünkhöz, teljesen tudatossá válva, a tudatosságon belül minden élet Egyidejűségébe / Egységébe. Ez a mi ösvényünk személyes és planetáris lelki [spirituális] utazásunkba, a pozitív ismeretlenbe, és azon túl. A tizenegy-tizenegyhez a kapuzat jelenleg egy résként érzékelhető a két világ között. Ez olyan, mint egy híd a régi világ hitrendszere és az új világ gondolkodási rendszerei között. A középső ösvény e két világ között képviseli a szivárvány hidat, mely rendelkezik azzal a velejáró lehetőséggel, hogy összekapcsolódjanak a két nagyon eltérő energiák spiráljai, kimozdítva a régit az újba. Ahogy összekapcsolódunk, a szivárvány híd megformálódik, és megengedi számunkra az egység érzését, és azt, hogy teljesen Eggyé váljunk minden dologgal, összeszedve a kulcsunk darabkáit, és nemcsak megalkotjuk a kulcsot, hanem láthatóvá is tesszük a kapuhoz vezető utat. Ily módon működik ez a híd egy a létezés lelki birodalmába vezető láthatatlan kapuként, vagy csillagkapuként, az erőként, hogy összekösse szívünket, és a fény rezgéséhez illessze.


A 11:11:11 tartalmazza a kulcsot a világegyetem rejtelmeihez és azon túl, megengedve számunkra a hozzáférést a minden, ami van megismeréséhez. Összekapcsoltak egy láthatatlan lelki szálhoz, melyen keresztül közvetíthetünk egymásnak értesülést [információt], gondolatot és érzelmet, még akkor is, ha sosem találkoztunk. Ezt a láthatatlan szálat arra használjuk, hogy segítséget, imádságot, szeretetet, pozitivitást küldjünk az elemeknek, az emberiségnek, és minden teremtésnek minden dolog megjobbításáért. Átadhatunk és kaphatunk ismereteket bármely feltett kérdésre.


A színek Szivárvány Lényeivé válunk, kisugározva az összhang rezgéseit, annak érdekében, hogy előidézze a békét, szeretetet és összhangot mindennek, aki szintén kapcsolatban van. A DNS csavarvonalban mozgó energiája hordozza a tizenegy jelképét, melyet régen előre bekódoltak az emberiség sejtes memória bankjába. A visszatérés minden egyes megtestesülésünk ciklusába a Földön az emlékezés és a gyógyulás okán létezik. A tizenegy-tizenegy szunnyadva pihent, egy időzítő kioldó szerkezet alatt, lezárva az ismeretet arról, akik vagyunk, amiért vagyunk, és ahová tartunk lelki utunkon. Ez a szivárvány híd energia fogja felnyitni szemünket a teljes igazságra, amikor a tizenegy-tizenegy csillagkapu teljesen működésbe lép, ami most történik, ebben a pillanatban. Szelíden aludt, a megfelelő pillanatot várva, hogy „elsüsse” a sejtes emlékezet megindítását, hogy a DNS-ünkön belül legombolyodjék, annak érdekében, hogy emlékezzünk számos ajándékra és lelki üzenetre.

A számmisztika lelki jelentésében a tizenegy-tizenegy szám képviseli: a Felemelkedettebb Eszményeket [Ideálokat], Kigondolást, Kifinomultságot, Összehangzást, Egyensúlyt, Beteljesülést és Előrelátást [Látomást]. A tizenegy-tizenegy az egyensúlynak egy rezgő rezgésszámát hordozza. A férfi és női egyenlőséget képviseli. Tartalmazza egyszerre mind a nap energiáját, mind a hold energiáját, mégis a távlati elkülönítettségben megtartva őket. Tökéletes egyensúly. A tizenegyes szám állandó újra előfordulása életünkben jelzi számunkra, hogy legyünk tudatában annak, hogy váljunk kiegyensúlyozottá érzelmeinkben, gondolatainkban és lelkileg hozzuk összhangba munkánk és játékunk férfias és nőies jellegeit. A tizenegyek varázslatos üzenetek, kérdve minket, vajon középpontosítottak vagyunk, vagy az összhangon kívül vagyunk, emlékeztetve minket: Egyenlőség – Pártatlanság – Nyugalom – Jóság – Tapintatosság – Kettősség – Szeretet – Öröm – Boldogság életünkben és mások életében.


Közülünk azok, akik felismerik a tizenegyes szám lelki jelentését életünkben, meglehetősen érzékenyek rezgő rezgésszámaira. A tizenegyek egy állandó alapon feltűnve, nagyszerű eszközzé válnak a gondok megoldására, hogy körültekintően, meggondoltan viselkedjünk, alkalmazva lelkünk belső szemléleti [intuitív] adományait. Ahogy az életünkben az energiával foglalkozunk, alapvető megérteni azt, hogy az energia egyesült mezejének része vagyunk. A tizenegy-tizenegy szám lelki jelentése közvetlenül életünk fejlődésébe történő belegabalyodásával foglalkozik. Amikor feltűnik, ez vonatkozik mind képességünkre, hogy tárgyilagosak és az élet eseményeitől függőek vagyunk; így lépünk át a választás kapuzatán, mely meghatározza a folyomány tisztaságát, mely válik azzá a szivárvány híddá, amit a Béke Harcos Szivárványként ismernek.


Köszönöm, köszönöm mindnyájatoknak, sok szeretetet és hálát küldünk tudatosságotokért a 11-11-11 energiáinak bölcsességében; a bölcsességet képviselik a tudásban, melyet megosztottak veletek. Köszönet a sok bölcsesség hordozónak, akik szintén segítettek szívükkel ennek megírásában. Köszönjük nektek, és kérünk titeket, fontoljátok meg ezt az ismeretet 2011. november 11. végett az imádság okán az Élet Hálójáért e nagyszerű meditáció során, hogy Lángra lobbantsuk a Rácsot szeretettel a békéért, és hogy összhangot [harmóniát] hozzunk az Anyaföldre. Köszönjük a Világegyetem bölcsességét, melyet a Fény Szent Lényei adtak meg számunkra életünkben. Különösen megköszönjük nekik az időt az ülésünkhöz most, ahogy a jóslatok említik, hogy mi vagyunk azok, akiknek felébredtére vártunk. Ahogy az ősök üzenetei azok, melyben a világ számos kultúrájának sok üzenetében megjósolták, az idő nagyon közel van. Egyesítsük erőinket az egész világgal, ahogy világszerte felkészülünk az új világra szertartásainkkal, hagyományainkkal és kultúráinkkal, hogy elhozzuk a békét és szeretetet családunknak azáltal, hogy szeretetet adunk vissza az Anyaföldnek és az emberiségnek.


Köszönjük, köszönjük, és köszönjük nektek mindazt, amivel összefüggünk, tudván, hogy elvégre egyek vagyunk.  Oohweehoo, egy végtelen köszönettel megköszönve nektek!

BlueThunder-Eastern Shoshone, Wind River Indian Reservation, Fort Washakie, Wyoming, in the USA

 

November 8th, 2011, Mexico City, Mexico

 

Magyar fordítás: Clarissa

 

http://univerzumitudatossag.blogspot.com/

 

http://fenytevo.blogspot.com/

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.
 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 8
Összes: 3062998
Hónap: 15215
Nap: 572