Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


METATRON ARKANGYAL/ TYBERRON:

A SZATURNUSZ MESTERSÉGES HOLDJA ÉS A HOLD HATÁSA

484119_345211955557492_944910685_n.jpgÜdvözlet Mesterek, Metatron vagyok a Fény Ura. Forró szeretettel, tudatosan köszöntelek mindannyiótokat a Feltétel Nélküli Szeretet Terében!

Kedveseim! Változások mennek végbe a Földön és ezek gyors változásokat hoznak létre a Kozmoszban. Minden égitest, minden bolygó, csillag és hold a Galaxisban harmonikus szimfóniával támogatják, segítik mindazt, ami most 2012-ben történik a Földön. Már beszéltünk arról ezelőtt, hogy a vallásaitok kizárják magukból a tudományosságot, és a tudomány viszont figyelmen kívül hagyta a spiritualitást. Most 2012-ben ez a két kör egyre közelebb kerül egymáshoz. A tudományotok kezdi felismerni, hogy egy intelligens tervezés van a Kozmoszban, és a vallások vezetői is kezdik felismerni azt, hogy „nem vagytok egyedül”.

Vannak olyan látomással megáldott tudósok, mint Graham Hancock, David Childress, Richard Hoogland és Semir Osmanagic akik az emberiség igaz eredetének és valóságos történelmének a feltárásában járnak az élen. Azt mondhatjuk nektek, ahogy az árnyék eltávolítása most történik, az egybezeng a megvilágosodással és bölcsességgel kapcsolatosan.

A Kozmosz változik, a fizikaiság kiterjed. Annak idején, ahogy felfedeztétek a fizika törvényeit, azt hittétek, hogy minden kőbe van vésve, de ezek változnak és kiterjednek. A kiterjedések, többdimenziósak, sőt annál inkább változnak Mesterek, ahogy felfedezitek, azt hogy a gondolat, az Isteni Gondolat  teremtője a Mindennek Ami Van, és ennek ti ugyanúgy részesei vagytok. Még a legtöbb vaskalapos vezető tudományos és szellemi kutatóműhelybe is bekerült, betört egy fiatal generáció, akik tisztában vannak azzal, hogy a dilettáns elhallgatás ellenére is, egy olyan Intelligencia jelenléte van itt a Kozmoszban, aki képes megváltoztatni a fizikát. Nemcsak azt ismerik fel, hogy nem vagyunk egyedül, de annak is a tudatában vannak, hogy a teremtésben nincsenek véletlenek. Van egy a fizikát is irányító erő, amely intelligenciával rendelkezik. Már jóval ezelőtt beszéltünk arról, hogy az Angyalok, akiket így neveztek, azok, akik a fizika törvényeit fenntartják, és most is azt mondjuk, hogy a Kozmoszban minden rendben van. A bolygók, csillagok, holdak és még az is, amit ti semminek neveznétek, mindez élettel teljes, tudatos, rendezett és segíti az emberiség fejlődését.

Holdak, Bolygók és az Élő Világegyetem

A Holdak hatása a bolygókra, naprendszerekre és igazából a galaxisokra is rendkívül fontos és mérhetetlen befolyással bírnak. A tudósaitok egyre inkább felismerik, és tisztába kerülnek

a milliárdnyi intelligenciával rendelkező  csillagok és bolygók energetikájával, és a holdak valóságos gravitációjával. A saját bolygótok történelmének során többször is rendelkeztetek egynél több holddal, és elmondtuk azt is, hogy annak igazságát, már többször is feltételeztétek, hogy a jelenlegi Holdatok, milliárd évekkel ezelőtt a Föld kialakulása során „erre a helyre úgy lett idehozva”.

Ugye mennyire lenyűgöző az a jelenség, amikor a Holdatok teljes napfogyatkozáskor képes eltakarni a Napot? Értitek? Ha a Hold nem pontosan azon a pályán lenne, amin most van, nem egy meghatározott távolságban lenne a Nap és a Föld között, akkor ez a jelenség nem fordulhatna elő ilyen mértani pontossággal. Hogy jobban megértsétek, ez csak egy rendkívül finom tervvel és tervezéssel lehet így érvényes.

Mi most megosztjuk veletek azt, hogy a Naprendszeretekben található holdak egyike, mesterséges hold és a Naprendszer stabilizálását szolgáló, automatikusan működő számítógép. Bizonyítékul szolgáljon, hogy ennek a holdnak szokatlan formáját és tulajdonságait a Cassini küldetése során, fényképsorozatokon keresztül rögzítette és a képeken látottak miatt a tudósaitok között komoly viták alakultak ki.

A SZATURNUSZ ÉS A IAPETUS

A Szaturnusz egyik holdja a Iapetus technikai tervezés és kivitelezés alapján fogant meg és egy meghatározott célra lett létrehozva. A Iapetus a Szaturnusz pályakeringésére és gravitációjára van hatással. És azt mondjuk nektek, hogy a Szaturnusz energiái nagymértékben befolyásolják ma Földet, úgy ahogy a Iapetus is ugyancsak hatással van a Szaturnusz bolygórendszerére.

Legtöbben közületek a metafizikai felfedező utatok során felismertétek azt, hogy a Föld és az emberiség erőteljes asztrológiai hatás alatt van. Az asztrológia nem néphit, hanem inkább egy olyan tudomány, amelyen keresztül megismerhető, hogy a bolygók milyen hatással vannak a sűrű gravitációs hullámaikon keresztül és az energia kisugárzásaikkal az emberiségre. Minden bolygó a Naprendszeretekben egy egyedülálló sajátos frekvencián, gravitációs hullámokat sugároz amolyan a rá nézve jellemző „aláírás, (névjegy, pecsét)” energiáját. Ez az energia, plazmikus és szubatomi töltéssel rendelkezik és geometrikus tervezettel árad ki minden bolygó északi pólusán keresztül. Bizonyos értelemben hasonlóak a „fehér lyukakhoz”, abban az értelemben, hogy ez az energia többdimenziós, azaz multidimenzionális, ami azt jelenti, hogy magasabb dimenzióktól kapott energiaként vetülnek ki a Naprendszeretekbe. A pólusos kivetülés egy geometrikus aláírást, pecsétet tartalmaz, és a pólusos geometriája meghatározza a bolygó forgási tényezőit (külső és belső nyomaték) és a többdimenziós energiájának vibrációs szintjét. Minden bolygó és hold a Naprendszerben, szeretettel támogatja a Földet és a Föld ugyanúgy a többieket.

Egy összehasonlításként az analógia az lehetne, hogy a bolygók és a holdak között olyan a viszony, mint az atomok és a körülöttük kerengő elektronok között. Ahhoz hogy egy  a pályáján lévő adott elektron megváltoztassa az energiáját, akkor az atom sőt a molekula természetének a változását is előidézni fogja. Azaz minden bolygó energiarezgése akár egy újabb holddal is megváltoztatható.

A Voyager a küldetése során egyre több képet küldött vissza az utóbbi időkben. A Cassini szonda pedig különleges megmagyarázhatatlan jelenségeket tárt fel a Iapetusról, amelyek azért is érdekesek, hogy néhányuk elkendőzhetetlen bizonyítékként szolgál a földönkívüliek létezéséről. Az igazat megvallva a ti saját bolygótok is tele van ilyen bizonyítékokkal, de ezeket a tényeket legtöbben elutasítják, vagy nem ismerik fel, vagy helytelen módon tiltott régészetnek nevezik. A Voyager és a Cassini szonda feltárt jó néhány ilyen rendkívüli természetellenes viselkedést a Szaturnusz holdja a Iapetus körül. Ilyenek például a 4 millió láb hosszú, az egyenlítő körül épített fal, hatszögletű kráterek, doboz alakú felületi szerkezetek és a toronyszerű antenna építmények, ahogy ezek fényes majd sötét váltakozóan vibráló állapotot mutatnak, valamint a hold szokatlan visszatérő körforgását és keringését.

Bár mindig van erre a vezető tudományos műhelyeknek magyarázata, de mi azt mondjuk még most is akkor nektek, hogy a felvilágosultabb asztrofizikusok egyre inkább a tudatában vannak annak, hogy a Iapetus a Szaturnusz egyik holdjaként egy „mesterséges hold”, mégha legtöbbjük felismeri, de nem meri ezt kifejezni, mert az ilyen felismerés nem egyeztethetők össze a jelenlegi hitrendszerek állításaival. Azt mondjuk nektek, hogy a Iapetusnak nevezett műhold, amely a Gyűrűs Bolygó külső pályáján  túlontúl szélsőségesen, szokatlan módon kering, egy meghatározott célra lett ide erre a helyre irányítva a magasabban fejlett földönkívüliek által. A Iapetus egy intelligens tervezés eredménye és egy hatalmas cél érdekében lett ez így létrehozva.

A  Látnok

Arthur C. Clark látnoki könyve, a 2011 ŰrOdüsszeia főszereplője Dr. Bowman rájön arra, hogy az ő igazi küldetése az, hogy felkutassa a Szaturnusz 3. legnagyobb holdjának, a Iapetusnak a titkát, abban a reményben hogy kapcsolatot tudjon létesíteni azzal a társadalommal, akik még egykor monolitokat, kőoszlopokat rejtettek el a Földön és a Holdon.

Ahogy a Iapetushoz közeledett, észrevette hogy ennek a holdnak a felületén is ugyanilyen formájú monolitok vannak. Úgy döntött, hogy kimegy egy külső űrkabinnal hogy közelebbről is szemügyre vehesse a monolitot. Úgy tervezte el hogy a felfedi a monolit titkát,igazi rendeltetését, amely olyan volt mint akár egy csillagkapu,  és amikor megnyílt, a belépni akaró  Bowman űrkabinját beengedte. Mielőtt még eltűnt volna a monolitban, a küldetés irányítója így hallotta meg a jelentését: „Biztosan benne vagyok! A tárgy üreges és örökké tartó! Ó Istenem tele van csillagokkal!”

Érdekes módon ez a könyv évekkel azelőtt íródott, mielőtt a Voyager és Cassini szondák felderítették volna a Iapetus „fekete lyukát”. A Cassini küldetésének során kiderült, hogy a Iapetusról visszaküldött képek, a holdról szokatlan módon verődnek vissza a radarhullámok, és ez érthetetlenül egy fény és sötét váltakozó folyamatos játékának, megmagyarázhatatlan jelenségét mutatta. A fényerő rendszeres váltakozása, úgy tűnt mintha egy megnyilvánulása annak, ami arra utalhat, hogy a hold fényerejének szabályozását egy belső vagy mesterséges vezérlés működteti. Azt is feltérképezték, hogy a Iapetus egyenlítői fala, 12 mérföld magas, 12 mérföld széles, és mintegy 800 mérföld hosszú, és mint egy varrat jelenik meg szimmetrikusan a bolygó egyenlítőjén. És ezt nem vették észre a NASA tudósai. Ennek az volt az igazi oka, hogy kockáztatta volna a megrögzött álláspontjukat, és olyan feltételezésekre adott volna okot, hogy a Iapetus egy mesterségesen megépített hold, amivel azt képviselték volna a legjobb esetben is, hogy bizonyítéka van annak, hogy a Naprendszerben fejlett életformák vannak. Richard Hoogland egy előrelátó, látnoki képességekkel megáldott tudós volt, s már többfajta ilyen kapcsolódást talált erre nézve, melyek közül a legtöbb valójában is helyes következtetés.

A tudósok közül többen is tisztában vannak azzal, hogy a Iapetus a Szaturnusz körül, egy szokatlan 15 fokkal elhajló elliptikus pályán kering, ami azért is érdekes mert nem párhuzamosan teszi ezt meg a bolygó körül. Majdnem mindegyik hold a Szaturnusz gyűrűjének forgásával megegyezően, ugyanazon a síkon forog. Kivéve a Phobe holdat, amely 5 fokkal a bolygó forgásával ellenkező irányba forog.

Azt mondjuk nektek, hogy a Iapetus egy ősi Arcturusziak által létrehozott építmény. Szerkezetének felépítése, a platónikus testek szerint származik, amelyet így egy csonka dodekaédernek is nevezhetnénk. A Cassini képei azt mutatták, hogy nem teljesen gömb alakú, mint a legtöbbi égitest, inkább igazából, olyan geometrikus vonalakkal rendelkezik, hogy a dodekaéder formájával meg tudja tartani saját tömegét., attól függetlenül, hogy évmilliárdok óta összekeveredett  jég és a por törmelék, már átrajzolta felszínének arculatát, és így a dodekaéderre utaló jegyeit megváltoztatta.

Azok, akik ismerik a szent geometriának nevezett tudományt, tisztában vannak azzal, hogy a tetraéderek hogyan illeszkednek össze a poliéderikus dodekaéderbe. Ugyanúgy jelennek meg ezek a lemezek meg a Iapetus lapfelületén, melyről már sejtelmük volt a látomással bíró tudósoknak, így a tetraéder földi arculatáról, és így azt mondhatjuk, igazuk volt. Ezt igazolja az is, hogy Iapetusnak, hogy a bolygótól, 120 fokos tetraéderikus távolságát mérték meg.

A Iapetus valójában egy mesterséges holdnak lett megépítve és különleges célból lett egy ilyen rövid pályára állítva a Szaturnusz körül. Úgy hozták létre, hogy ha kell meg tudja változtatni, modulálni a Szaturnusz kristályos szimfóniájának frekvenciáját és gravitációját. A frekvenciájának beállítása pedig az, amit ti a Szaturnusz kristályos gyűrűjének nevezhetnétek.

A Szaturnusz gyűrűi

Az emberiség számára mindig is ismert volt az a tény, hogy a Szaturnusz sokban különbözik a Naprendszer többi bolygójától. A hihetetlen gyűrűrendszer egy csodálatos szépséget kölcsönzött neki, egy máshol sem nagyon található, keresnivaló gyönyörű szépséget, amely mássá teszi a bolygót a többiektől., és ezzel az égitest képes volt lenyűgözni, magával ragadni az őt megfigyelő emberiséget. Azt mondjuk nektek, hogy a Szaturnusz és a gyűrűi elképesztő szerepet játszik a Naprendszeretekben.

A Szaturnusz gyűrűi állandóan mozgásban vannak és egy összerendező vibrációval látják el, és így modulálják, változtatják a Naprendszer rezgését és valójában a Felemelkedés zökkenőmentes folyamatát a Földön is. A Szaturnusz gyűrűit egyedülálló kristályok alkotják, melyek egy harmonikus vibrációs rezgést bocsátanak ki, egy koherens, egy mindent mindennel összefüggésben tartó dalt.

A Szaturnusz egy Arkturuszi belépési pontot, csillagkaput képvisel a Naprendszeretek fizikai és nem fizikai valóságaiba, birodalmaiba. Egy a Tórusz hatásának rendkívül bonyolult „féregjárata” a Naprendszeretek rendelkezésére. A Voyager Explore szonda küldetésének középpontjában a Szaturnusz északi pólusának megfigyelése állt, de a Cassini küldetése során új keletű, sokkal jobban megfigyelhető részletei bontakoztak ki. Így a Szaturnusz északi pólusa egy koncentrikus figyelemre méltó hatszöget alkot, míg a déli pólusa egy elliptikusan kavargó tojásdad formát alkot. Ez a rejtélyes felfedezés, hatalmas izgalomba kerítette a vezető asztrofizikusokat. Ez a jelenség a 60-as alapú többdimenziós torziós fizikán alapszik, amely még ismeretlen a jelenlegi tudományotok álláspontja szerint.

Mi most elmondjuk azt nektek, hogy a Szaturnusz hatszögletű északi pólusa, hihetetlen energiát bocsát ki, sokkal több energiát, mint amennyit a bolygó a Naptól kap. A hatszögletű geometriai minta, egy energiajelzés, egy hullámhossz-minta, amely jelzi a torziós energia által kibocsátott szintet, mértéket. Hihetetlen energia érkezik a Világegyetem másik hiperdimenziójából a Szaturnuszon keresztül. A teljes Szaturnuszi rendszer egy hatalmas szabályozó erő, amely nem csak a Naprendszerre, de a Földre és az egész emberiségre is hatással, befolyással van. A Szaturnusz gyűrűje és annak néhány holdja, különösen az Encladus kristályos harmóniát sugároz ki, egy gigantikus gravitációs plazmát és energiát, amely közvetlenül hatással van az emberiség energiájára, különösen a mostani időkre.

Teljes és erős energetikai összefüggés áll fenn a Szaturnuszi rendszer és a Föld területe, és annak területén élő összes ember között. Az olyan energiák, mint a Nap koronakilövellése, sőt azon túl a kationoktól az anionok arányának befolyásolásáig terjedő plazma arány, nem csak az emberiség viselkedésére van hatással egyedül, hanem az emberi aura Mer-Ka-na csakra mezejére is indukciós hatással bír, hogy így sokkal hatékonyabban lehessen elérni és használni a multidimenzionális sokféle valóságot, a párhuzamos birodalmakat és az idő hologramot.

Mint amivel már tisztában vagytok az, hogy a Földön is léteznek mágneses portálok, kapuk, amelyek egybegyűjtik a Nap hatalmas energiáit. Így előfordulnak nálatok is, kristályos portálok, ahol összerendeződnek a plazma által kibocsátott fényhullámok.

Minden olyan erő, amely megváltoztatja a Föld kristályos és elektromágneses mezejét, azok bennetek is változást idéznek elő. A Szaturnuszi rendszer egy felgyorsuló összetartozó, egymásnak megfelelő energiát gerjeszt, a Földetek Felemelkedésének céljából, sőt ha a Felemelkedést, ha egyáltalán meg lehet határozni, talán úgy lehet az, amint a Föld dimenzionális mátrixa kiterjed egy magasabb kristályos mező rezgésébe. A Kristályos Rács, Háló, mint ilyen teljes mértékben megkapja az ehhez való a kristályos kódokat a Szaturnusz rendszertől.

A Iapetus egy hatalmas, automatikusan vezérelt számítógépként szabályozza ezt, és részt vesz a Szaturnusz rendszer útjának, keringésének irányításában és annak megfelelőképpen változtatja, vezérli ezt a rendszert. Sajátos pályakeringésével befolyásolja a Szaturnusz gyűrűjét és a hullámminták kibocsátásával a gyűrű jégkristályait. Egy háromszöget alkot a Szaturnusz ellentétes irányba keringő holdjával a Phoebe-vel és a bolygóval, és ez biztosítja a Szaturnuszi rendszer erőforrását.

A Szaturnuszi rendszer fontos szerepet jártszik a Kozmosszal való összeköttetésben és valójában a Föld Holdjával kapcsolatban abban, hogy az élet kirobbant egykor a bolygótokon, akkor amikor az úgynevezett "kambriumi robbanás" ment végbe.

(Megjegyzés: a kambriumi sugárzás vagy robbanás, viszonylag gyors megjelenését hozta magával a legtöbb állatfaj megjelenését, mintegy 530 millió évvel ezelőtt. Erre a fosszilis lenyomatok maradványai is utalnak, hogy mennyire jelentős változatosságai jelentek meg a különböző életformáknak, beleértve az állatokat, a fitoplanktonokat és calcimibaktériumokat.

A Szaturnuszi rendszer jelenleg megint újra jelentős szerepet játszik, a bolygó kristályos koherenciájának generálása által egy magasabb optimális rezgésállapotban való elmozdulásunkba. Különösen a környezeti változásokra hat ez az energia eltolódás, ahogy Arkansas és Brazilia kristályos vortexébe kódolja a Kristályos Háló valamint Kristályos Nap lemezek rezgéseit.

A koherenciát (a kozmikus rezgéssel való összeegyeztetést) a kristályos mezőn belül gerjeszti a Mer-Ka Na csakra rendszeretekbe, közvetlenül befolyásolva azt, hogy még optimálisabb állapotú rezgésbe kerüljetek a Szaturnusz kristályos koherencia rezgésén keresztül. Ez majd egy stabilitást hoz számotokra. Azoknak, akik összerendezetlen, inkoherens, kibillent állapotban vannak, sokkal jobban magukba szívják és meg fogják érezni ennek a hatását., azokon a területeken ahol élnek, azokban a mezőkben, míg azok akik koherens, összerendezett állapotban vannak, kevésbé érzik meg mindezt majd.

A Föld Holdja

A Föld Holdja a fizikai élet előfordulását teszi lehetővé a bolygótokon. A fizikai létezésén túl a Holdatok emellett sokkal jelentősebb befolyással is bír az emberiségre, mint azt most a legtöbben eddig ismertek erről. Ismeretes számotokra az, hogy a Hold tulajdonságainak megismerése vezetett el bennetek számos tudomány megismeréséhez, a mitológián és a meséken keresztül. Ismeret az is többeteken közületek, hogy a Holdatok olyan befolyással is rendelkezik rátok nézve, amit a hivatalos tudomány áltudománynak vagy tudatlanságnak, nem igazoltnak nevez, s ilyen, mint az asztrológia, bár a múltatokban több előttetek létező civilizáció és majd a következő időkben is felismerte vagy fel fogja ismerni azokat az asztrológiai megállapításokat, hogy a Holdatok hatással vannak az emberiségre érzelmi, fizikai és mentális szempontból.

A Hold hatalmas szolgálatot nyújt a Földnek, és a Föld viszonozza ezt a szolgálatot a Holdnak.

A Hold spirituális hatására jelenleg igazán nem emlékezhettek és nem is értitek meg úgy, mint a régebbi időkben. A Hold teljesen tudatos és érző és számos szempontból felelős azért, hogy a Föld képes legyen az emberiség nemcsak fizikai, hanem a lelki, spirituális létezését, fejlődését támogatni a Föld energián keresztül.

A Holdfázisok lehetővé teszik, hogy meghatározott ciklusokban, időszakokban a tanuló emberiséget egy mélyebb megértésébe beavatni. Bizonyos fázisok, mind gravitációs és fénnyel telítve, képesek kiegyenlíteni az emberi aura mezejét, amely természetes módon magába foglalja a mentális és emocionális testeteket is. El szeretnénk mondani azt is, hogy a Holdciklusok nélkül nem lennétek képesek arra, hogy álmotokba megnyílhassatok az esszenciális mezőtökre, hogy újrakalibrálódhassatok, amely csak alvó állapotban lehetséges és így ekkor ez könnyen és hatékonyan elérhető.

Csak a Hold képes visszatükröző fényt adni a sötét területekre. Így aztán az Élő Hold segíthet bennetek abban, hogy életeteket egyre a megvilágosodásba mozgatja. Ennek következményeképpen, sokkal nagyobb és még nagyszerűbb lehetőségekkel tudtok előrelépni onnan ahol a bizonytalanságban vagy árnyékban vagytok.

A Hold által visszatükröződő fény ugyan eltér a Nap közvetlen fényétől, egészen másképp befolyásol. Mégis nagyon sok szempontból befolyással van a jólétetekre, lényegileg hasonlóan mint a Nap. A Hold hatása összefüggésben van a termékenységre ciklikusan, és az emberiség érzelmi és aura mezőivel, amely sokkal nagyobb jelentőséggel bír, mint a fényének változásainak mennyisége. A Holdmező hullámai a Holdfázisok változásainak függvénye.

Az elektro-kristályos aura

Ti is tudjátok azt, tisztában vagytok azzal, hogy az ember biológiai szinten egy elektromágneses mezőt generál, gerjeszt, hasonlóan, mint a bolygótok. Ahogy azt már elmondtuk nektek, az emberi aura egy elektro-kristályos (CEF) mezőbe kezdett el átváltani, és egyre erősebb és összetettebb áramkörrel, frekvenciával, potenciállal és színnel fog rendelkezni. Hasonlóképpen a Föld ionoszférája és magnetoszférája is eltolódik, megváltozik. 2012, egy extrém elmozdulás, változás éve. A 2012-es felemelkedés éve egy dicsőséges esemény, ugyanakkor egy intenzív, hatalmas frekvenciális mozgás ideje is egyben. A 144-es Kristályos Háló teljes működésre kész a 12-12-12 időben és a tellurikus, kristályos frekvenciákat jelentősen felgyorsítja. Lényeges összefüggés mutatható ki a Föld mezejének állapota és a rajta lévő összes emberi lény auramezeje között. Ahogy már említettük, ha valami megváltoztatja a Föld állapotát, az érint mindannyiótokat is. Ez egy fizikai indukció. Ennek okaként így az emberi aurának is át kell alakulnia egy elektro-kristályos Mer-Ka-Na állapotúra, hogy egy optimális felemelkedési állapotot támogatni és kezelni tudja, mégpedig a változásokkal járó stresszhelyzetek miatt. Az új elektro-kristályos áramkör, koherens (a teremtés fényével megegyezően) fényben működik csak.

Ezért is tartjuk szinte a legfontosabbnak a közvetítéseinkben az Aura karbantartást, és abban a Metatroni Kulcsokban rejlő tanításokat is mérföldkőnek tekintjük. Az élő kristályok és a koherens phi kristályok használata nagyon fontos eszközök ebben a folyamatban. Ne sajnáljatok rá időt arra, amit ezek az energiák kínálnak nektek. Az egyszerű és kettős fénytörésű drágaköveket lapis lazulival kombinálva, ahogy azt tanítottuk, hogy létrehozhatjátok ezzel a "Metatroni Energia Védőmező, Pajzs" alkalmazását az elektro-kristályos aurához. Ezek nemcsak megerősítik az elektro kristályos aurát, hanem szimbiotikus (együttlétező) segítséget és engedélyt ad erre a biológiai koherens váltáshoz, hogy sokkal jobban, hatékonyabban programozzátok ezt, minden egyes emberi sejten belül és így valóban az emberi szívek a kristályos korszakukba kerülnek, melyet Felemelkedésnek nevezünk.

Azok közületek, akik egy sokkal kibillentebb állapotban vannak, azokra sokkal erősebb hatással fog jelentkezni a Föld mezejének változása, amíg egy koherens állapotban képesek lesznek kezelni a magukban megszakadt aura áramköreinek keringését, kiegyenlítve a külső Hertz-féle állóhullámok rezgését a bolygótokon.

Azt mondjuk nektek, hogy a piezoelektromos kristályok, drágakövek, mint az opál rendkívül hasznosak lehetnek, segítően hathatnak a Szaturnusz és a Hold formázza, mintázza a Föld felemelkedésének energiáját.

Zárszóként

Ez most egy termékeny időszak és az árnyékok lebontása folyamatban vannak. Energiák bombázzák a Földet és mindezt egy Isteni Jóindulat Intelligenciája teszi lehetővé. Hatalmas energiákban fürdik a föld, a Háló és az Emberiség milliárdjai. Ezek a Napkitörések és gamma energiák és a harmonikus zuhany a Naprendszer bolygóitól, a holdaktól, csillagoktól és olyan forrásokból származnak, amelyek elképzelhetetlenek a tudósaitok számára. A Szaturnusznak, akár a Holdatoknak is ebben vezető szerepük van. Ez kvantum és ez hiper és multidimenzionális. Ez egy Isteni Intelligencia eredménye.

Metatron Vagyok és megosztom veletek ezeket az igazságokat.

Szeretve Vagytok

És ez így van

 

http://www.foldicsillagok.hu

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.
 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 7
Összes: 3046079
Hónap: 11023
Nap: 644