Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2012. Önmagunk felfedezése

2012. Önmagunk felfedezése

2011.12.28

 

 

amen_l.jpg

 

 

2012.  Önmagunk felfedezése

 

 

Az Ég ez évben is kegyes hozzánk. Minden támogatást és segítséget megkapunk fejlődésünkhöz, a Szeretet megéléséhez. Hónapról hónapra, újabb és újabb tanítások és tudatosodások válnak részünkké. 2012 különleges rezgésű év mind az Univerzum, a Föld, az emberiség, és az egyes ember szempontjából. Egyrészt nehéz időszak lesz, mert sok változás történik bennünk és a világunkban is. Az isteni igazság térnyerésének éve ez. 

Ugyanakkor a lehetőségek éve is, belső fejlődésünk és tudatosságunk szempontjából.

Olyan titkok tárulnak fel előttünk, melyek egyértelműen utalnak feladatainkra, vállalásunkra.

 

A Szeretet kiterjesztésének és megélésének korszaka jön el. Az egységbe tartozás és a közös célok felismerésének időszaka. Az elkülönültség álcái tovább nem képesek tartani magukat, és ki előbb, ki utóbb, de mind rádöbbenünk erre hamarosan…

A 2012-es év lehetőséget nyújt, hogy tudatosan rálépjünk, vagy ha eltévedtünk kicsit, akkor újra visszalépjünk isteni utunkra. Arra a fényútra, melyet magunknak készítettünk a megtestesülés ösvényeként, s mely visszavezet Önvalónkhoz, szellemi tudatosságunkhoz.

Ebben krisztusi lényünk segít, az az Emlékezet (isteni Tudat), mely összeköt Önmagunkkal inkarnációkon, tereken és időkön át a Mindenségben.

Választhatunk szabad, tiszta szívvel mit szolgálunk: a Fényt Önmagunkon át, vagy a félelmeinket a körülményektől vezetetten?

Fontos, hogy ebben az évben figyeljünk a jelekre és engedjük, hogy a szellemi Világok segíthessenek, irányt mutathassanak. Felejtsük el az elkülönültség látszatát, hiszen mindent átitat a Szellem tiszta szubsztanciája. Nekünk csak engednünk kell, hogy vezessen lelkünkön át, szív szinten. Te döntöd el…

 

Éppen ezért ez az év (2012) a Választások éve.

 

Az évszámban is benne van ez az üzenet:

A szélén a két kettes a dualitás határait jelzi, melyet megélhetünk emberi valónkban, fizikai valóságunkban, mint fent vagy lent, kint és bent, jó és rossz, világos vagy sötét értelmezéseként. A yin és a yang szimbóluma, mely a fizikai terekben kihúzódik a tér határaira, ezzel is jelezve a „mozgásterünket”. Mintegy keretet ad az élethez, mint a létezés anyagi oldala. Ugyanakkor a 2-es szám az akarati energiákat is tartalmazza. Mozgatja a döntés erőit, mert benne van a bölcsesség energiája. E nélkül nem tudnánk választani.

Ezzel az összehasonlítással vagyunk emberként képesek megtalálni saját utunkat.

A kettesek összege 4, ami az anyagba hozatal, az alappillérek (4 elem, 4 égtáj, az emberi élet 4 szakasza) száma is. A cselekvés energiáit hordozza, mellyel megvalósítjuk önmagunkat. Nem elég az akarat (2), ha nincs mögötte megvalósító cselekvés (4). Így válhat teljessé az emberi teremtés.

Most képessé válhatunk szellemi ismereteink által látszólagos kereteinkből kilépve egy újfajta megvalósításra, amikor mi döntjük el, mi a jó nekünk! Megengedhetjük magunknak, hogy úgy gondolkodjunk, érezzünk és cselekedjünk, ahogyan mi szeretnénk, saját elhatározásunkból, kényszerek nélkül, Szív vezérelten!

Tehát a keretekből most Önmegvalósítás születik, megélhetjük szellemi szabadságunkat. Azaz új alapok képződnek, de egy belső irányítással, mely a szám közepén található.

 

Az 1 az isteni szám, az Egység, a Mindenség száma. A bennünk lévő vezérlő erő, Teljességünk. Ez maga a kezdet, az Őserő, a Teremtés szimbóluma. Az energia száma, a mindent betöltő Isten-i szubsztancia. Mikor egységként éljük meg a létezést: a mindennel és mindenkivel való kapcsolatot.

Ennek kell belül feltárulni és a világban vezetni bennünket, hogy a fizikailag érezhető dolgokat átlátva átszellemesíthessük az anyagot.

 

A nulla a számmisztikában a gyökeres változásokat jelöli. (2000-ben három nulla is van, emlékszel milyen gyökeres spirituális robbanás történt az emberi tudatosságban? A Föld fejlődésének isteni forgatókönyvét is átírták ezért.)

Nekem azt tanította Jézus, hogy a nulla megerősítő, vagy nehezítő szimbólum. Ami előtt áll azt erősíti, ami mögött van, abba próbákat, szembesítő energiákat tesz.

 

Ha az évszámban szereplő értékeket összeadod, az 5-ös számot kapod. Ez az Univerzumban az ember, az Istenember száma. Az isteni tudományokat, tudatosságot is jelöli: a misztikum és az emlékezet száma is.

Ebben az évben ez a misztika válhat valóságunkká, emberi tudatosságunkat a szellemi magasságokba emelhetjük, hogy újra képessé váljunk emlékezni Önmagunkra.

Így megmutathatjuk, mi az igaz szándékunk: a Fényt követem minden gondolatomban, érzésemben, tettemben, vagy nem?

 

Minden hónapban egy belső beavatással, lényünk egy újabb aspektusának felfedezésével lehetünk gazdagabbak. Választhatunk… megbecsüljük, és befogadjuk-e ezt az erőt, hogy erénnyé válva segítsen bennünket?

Készen állunk-e újra magunkhoz vennünk isteni Emlékezetünket, mely leplezetlenül feltárja származásunk, létünk minden igazságát?

Ez lehet saját ajándékunk is Önmagunk felé, hiszen felfedezhetjük újra Istenemberségünket!

Minden hónap elején megkapunk egy energiát, mellyel egész hónapban gazdálkodhatunk.

A hónapon belül hetenként kapunk majd újabb és újabb tanításokat, hogy fokozatosan ismerjük fel magunkban ezeket az erőket.

Urunk úgy mondta, hogy a 12 hónapban, minden teljes héten, tehát hétfőtől vasárnapig tartó időszak maga a „munkafázis”, amikor a kapott erőket megismerjük és használjuk. A nem teljes hetekben egyfajta felkészítő és levezető energiamunka folyik majd.

 

 

angels_earth.jpg

 

Vegyük sorra, Jézus szerint, milyen felismerések segítenek hónapról-hónapra minket:

 

 

Január:

A választás hónapja. Olyan erőket vehetünk magunkhoz, mely az egész évünket meghatározza. Vezérlő erőként segít majd az előttünk álló feladatok megoldásában, csak el kell döntenünk, hogy végigmegyünk a Fény útján. Ez a hónap lehetőséget ad, hogy saját magunkba nézve, tisztán kijelentsük a szellemi világok felé, milyen utat választunk. Most megtehetjük önmagunknak azt a felajánlást, ami isteni tudatosságunk beengedésének és irányításának elfogadása. Ezzel elfogadjuk azon képességeinket, melyek a szellemi úton továbbvezetnek minket. Ehhez azonban feltétlenül meg kell nyílnod az isteni felé.

Ebben a hónapban 4 teljes hét van. Tehát a megkapott erőt 4 fázisban ismerhetjük fel magunkban. Négy szakaszban tudatosíthatjuk isteni erőnket.

A hónap energiája: a DÖNTÉS ereje, mely képessé tesz szellemi tudatosságunk használatára, ha beengedjük.

 

Február:

Az érzelmi erők hónapja, melyben megtanulhatunk isteni érzelmeink által vezérelten élni. Ezek olyan magasrendű energiákkal átitatott erények, melyeket fel kell fedeznünk önmagunkban. Ezek nem ragadnak le a földi ember érzelmi rezgéseinél, hanem kiemelnek bennünket erről a szintről, hogy tiszta felismeréseket tehessünk.

Februárban 3 teljes hét van. Ugyanakkor van egy hosszabb előkészítő és levezető periódus is benne. Lesz időnk felkészülni és kiértékelni megéléseinket. A három hét alatt olyan alapenergiák segítenek, melyek szívünk által megmutatják az isteni nézőpontokat. Találkozunk majd emberi és szellemi megoldásokkal is.

A hónap energiája: az ÉRZELMI TISZTASÁG ereje, mely felemel bennünket a megélés szellemi szintjeire.

 

Március:

A tiszta akarat hónapja. Olyan beavatásokon és próbákon át vezet, melyek összetéveszthetetlen jeleken át mutatják meg nekünk igazi vágyainkat, melyekért tennünk kell. Ha nem bontakoztatjuk ki magunkban isteni teremtő erőinket, akkor azok megvalósulás híján elkeseredéssé válhatnak bennünk. Most már élnünk kell ezekkel az erőkkel tudatosan és felelősségteljesen.

Márciusban is 3 teljes hét áll rendelkezésünkre, de kapunk egy hosszú levezető szakaszt, hogy gyakoroljuk az isteni Akarat általi irányítást. Akaratunkat Istenébe helyezni és azt őszintén elfogadni nem mindenkinek könnyű feladat, míg a félelmeink bennünk vannak nem is lehet teljes. Éppen ezért olyan próbák elé nézünk, melyek félelmeink elengedésében segítenek. Felismertetik velünk, hogy igazából semmitől nem félünk, csak a félelmeinktől.

A hónap energiája: az ISTENEMBER TEREMTŐ ERŐINEK felismerése önmagunkban, melyek tisztán szívvel használhatók.

 

Április:

A teljességbe hozatal, a harmónia hónapja. Olyan változások várhatóak, melyek bennünk az isteni és emberi erőket összhangba hozzák, hogy összekapcsolhassanak szellemi tudatosságunkkal. Most már emberként nem az ego irányítását kell alapul vennünk, hanem felismerve szellemi fényünket, át kell vennünk a kormányt és szellemünk kezébe adnunk, saját akaratunkból, tudatosan. El kell kezdenünk tudatosan megélni önmagunkat és felismerni, mi az, ami megbontja bennünk testi, lelki és szellemi harmóniánkat.

Mély belső nyugalomra, békére lelhetünk általa. Ekkor már nincs hatalma felettünk manipulatív külső irányításnak.

Ennek felismerésére 4 hét áll rendelkezésre, és nem nagyon lesz felkészülési vagy levezetési szakasz (1-1 nap). Bele kell lépnünk egységünkbe és megélnünk azt!

A hónap energiája: a HARMONIKUSAN MEGÉLHETŐ LÉTEZÉS kibontakozása bennünk, a Minden ereje így elérhető számunkra.

 

Május:

A felismerések hónapja. Olyan igazságok jönnek felszínre az események kapcsán, melyeket eddig nem akartunk feltárni magunkban. Féltünk tőle, mit mutathat rólunk és világunkról. De ezek az elnyomott erők nem bántani, hanem segíteni akarnak a tiszta felismerésben. Ha valamit tagadunk, eltávolítjuk azt magunktól és nem tudunk vele mit kezdeni. De ha megvizsgáljuk a szeretet szemén át, akkor felismerhetjük, mi tartott eddig vissza minket a tudatos megértéstől. Istenember létünk e felismerések nélkül nem tud igaz önvalónkká válni. Az isteni Igazságot nem lehet elkendőzni többé se bennünk, se körülöttünk. Rajtunk áll, készek vagyunk-e szembenézni vele. Isteni erőink segítenek.

Nagy változások várhatóak ebben a hónapban minden téren. Emberünkben, érzelmeinkben, gondolatainkban és fizikai tereinkben, kapcsolatainkban is.

Most 3 hét áll rendelkezésre az erők felismerésére, de újra kapunk egy hosszú elő-, és utószakaszt, hogy beleszokjunk. Három fázisban ismerhetjük fel önmagunk igazságait és vehetjük magunkhoz tudatos erőnket, hogy saját magunk lehessünk előmozdítói a változásnak bennünk.

A hónap energiája: az ISTENI IGAZSÁG TISZTA ELFOGADÁSA életünkben (létünkben), mert ez az alapja a Szeretet Rendjének.

 

Június:

Az odaadás hónapja. Képes vagy-e önvalód teljességével benne lenni minden pillanatban? Mi akadályoz meg még a tisztánlátásban magaddal kapcsolatban? Önmegvalósításod addig nem történhet meg teljesen, míg önmagadon át nem tudsz hű lenni lényedhez, a létezés alapjához: isteni eredetedhez.

Be kell bizonyítanod önmagadnak (nem másnak vagy Istennek), hogy teljesen átadtad magad a Szeretetben való létezés felismerésének. Amit elképelsz, e nélkül nem válhat valóra benned, mert kétségek ébredhetnek. Meg kell valósítanod a teljes odaadást Isten felé: Nem a magamé vagyok, Istené vagyok! Ezzel fogadtad el teljesen Önmagad, hiszen Istennel eggyé váltál hitedben.

Júniusban 3 teljes hét és egy hosszabb „beérlelő” szakasz segít, hogy minden kétségünket és fenntartásunkat elengedve átadjuk magunkat tiszta önvalónk Isteni lényének!

A hónap energiája: az isteni HŰSÉG FELISMERÉSE önmagunkon át, mert ez kapcsol össze a Teljességgel.

 

 

angel-choir-peace.jpg

 

Július:

A tudás feltárulásának hónapja. Amit eddig megtapasztaltál, az mind lényeddé válva segít most már téged. A Tudás újabb kapui nyílhatnak ki benned. Olyan összefüggések válnak részeddé, melyek mindig is segítettek téged a szellemi szintekről, csak eddig nem érthetted meg ezeket. De most sejt szinten nyílnak ki azok az emlékezet-kódok, melyek már a felismerést juttatják el hozzád. Lényed memória-blokkjai, az isteni eredet rezgései elkezdenek működni.

Már nem tudod letagadni, ami benned nyilvánvaló: része vagy a Mindenségnek, isteni létezésed okán. Minden és mindenki hat a Létezésre, s belőle részesül teremtése szerint.

4 héten át készülhetünk és nyitogathatjuk a kapukat. Minden héten újabb felismerés és tudatosodás vár ránk, ha résen vagyunk. Olyan szembesülések várhatóak, melyek egyértelműen megmutatják mit hiszünk emberként és mit tudunk szellemi létezőként. Mintha több síkon egyszerre élnénk át ugyanazt… hogy választhassunk.

A hónap energiája: a LÉTEZÉS BÖLCS VEZÉRLŐ EREJÉNEK befogadása, hogy belső bölcs erőnk mesterré avathasson minket.

 

Augusztus:

Az elfogadás hónapja. Létezésünk aspektusainak elismerése és befogadása folyik. Minden inkarnációnk által tanulunk és fejlődünk, így azok tudásai és tapasztalatai erősítenek bennünket. Ezen erőkhöz viszont csak tudatos elfogadással és megértéssel férhetünk hozzá. Gyermek kezébe nem adnak kést... Viszont ha készen állsz, olyan életek energiái nyílnak ki az Emlékezet által, melyek segítenek a tudatos fejlődés útján téged. Földi és szellemi szinten is nagy találkozások részese lehetsz. Azok a lelki erők, melyek benned már az elfogadás energiáival átitatottak, megmutatkoznak és feloldják a régi sérelmeket. Ha ehhez szükséges egy találkozás, akkor az megtörténik. A Létezés bennünk így teljesedhet ki ezen elfogadás és megértés által. Nagyon fontos a hónapban, hogy kerüld a tagadást, mert azzal eltávolítod magadtól a megértés lehetőségét.

Három héten keresztül gyakorolhatjuk létezésünk elfogadását és inkarnációink tapasztalatainak feltárulását. De segítenek ebben a felkészítő és feloldó fázisok a hónap elején és végén. Hiszen nem elég feltárulni az emléknek, annak tapasztalatát be kell építenünk, hogy bölcs tanítását használni tudjuk további feladatainkban.

A hónap energiája: ÖNMAGUNK ELFOGADÁSA és a LÉTEZÉS értelme, hogy megértéssé válhasson bennünk a hit.

 

Szeptember:

A megbocsátás hónapja. A beáradó erők segítenek, hogy isteni lényünknél fogva felismerjük kötöttségeinket és ragaszkodásainkat. Elengedhetjük azokat a kipányvázó energiákat, melyekkel önmagunkat kötöztük meg önvádból, sajnálatból vagy túlzott büszkeségből.

Az az isteni erő, ami most a segítségünkre van képes a karmikus terheket feloldani lélektereinkben. Krisztusi fényről van szó. A Megbocsátás isteni erényéről. Gyakorolni az tudja, aki magában már beteljesítette a megbocsátást és felszabadította Önmagát.

Míg te raboskodsz a fogadalmak, a harag vagy a félelem falai között, nem tudsz szabadon dönteni, kényszerek uralnak. Amint felismered, milyen akadályok állnak Önmagad útjában, már képes leszel megszüntetni azokat. Ez csak a megbocsátás felszabadító erejével lehetséges: MEGBOCSÁTOK ÖNMAGAMNAK MINDENÉRT TISZTA SZÍVEMBŐL, IGAZ LELKEMBŐL!

A 4 héten, akár négy szembesítés és felismerés is várható, melyek rámutatnak kötöttségeidre, ragaszkodásaidra. Nem biztos, hogy ugyanolyan módon fogod megtapasztalni mindet, csak engedd, hogy a szellemi világok és tanítómestereid segítsenek.

A hónap energiája: a MEGBOCSÁTÁS feloldó erejének térnyerése, hogy élhessünk isteni szabadságunkkal.

 

Október:

Az egyesülés hónapja. Tanítása a test, lélek szellem aspektusainak felismerése a tudatos létezés által, hogy megnyithassuk a lélek és szellemkapukat önmagunkon át, EGYségbe kerüljünk ezáltal Önvalónkkal. Ez az egység a folyamatos Teremtés Fényeit közvetíti minden síkunkon át. Fluid kristályfények áramlanak végig léttereinken, de ezek információk, csak akkor értelmezhetőek, ha tudatunk már kész befogadni őket. Isteni kristályerőkkel olvadhatunk össze, melyek létezésünk magas aspektusaiból áradnak reánk. A kristályinformációk megértéséhez ki kell nyíljon bennünk azok befogadó tere. Ha ezek a területek blokkoltak vagy zártak, akkor kinyílásuk sokszor fizikailag is érezhető, hiszen ezek a fények a fizikai testünket is alakítják, finomítják rezgéseikkel. Az Egység igazból Önmagunk elfogadásán át történhet meg, hiszen amíg tagadjuk ezt az összetartozást, a kapuk nem tudnak megnyílni bennünk. Amint azonban az elfogadás feltárja Önvalónkat, ezek a Fények egységbe hozhatnak tudatosságunk kristályinformációi által.

4 héten keresztül érkeznek fokozatosan az egységbe hozó és Önmagunkat feltáró Fények. Testünk egyfajta átalakuláson megy keresztül, mely már korábban elindult, de ebben a hónapban jobban érzékelhető. Nyitogassuk a tudatosság kapuit és lássunk csodát!

A hónap energiája: az ISTENI EGYSÉGBE TARTOZÁS elfogadása, hogy megérthessük feladatunkat minden szinten.

 

November:

Az Öröm hónapja. A létezés öröme, a megélt tiszta isteni boldogság. Igazából ezért jöttünk emberként a Földre, hogy megtaláljuk létezésünkben az örömöt és boldogok legyünk. De amíg csak kifelé figyelünk, csak külső boldogságot kaphatunk, mely nem tartós. Ahogy a külső körülmény megváltozik, halványul vele az érzés is. De ha ezt a Létezésben éljük meg és magának az Életnek örülünk, akkor egy olyan örömforrás nyílik meg bennünk, mely az isteni Létezés örömére kapcsol bennünket és állandó forrása lesz megéléseinknek. Ennek a forrásnak a feltárulása történhet meg bennünk, ha felfedezzük, honnan kapcsolódunk hozzá. Tiszta belső szívbéli Fény-kapoccsal, vagy emberi mivoltunk érzéseivel?

Mit kell tennünk a felismeréshez? Csak figyelnünk arra a belső finom, de elmúlhatatlan érzésre, mely ujjong minden létezésre és annak megélésére: a LÉT ÖRÖMÉRE!

Novemberben 3 teljes hetünk van, hogy tudatosan figyeljünk a hangolásokra. Ez nem azt jelenti (egyik energia esetében sem), hogy előtte vagy utána nincs vele dolgunk, csak most sokkal érzékelhetőbben tárul fel előttünk. Minden pillanatban mindent tanulhatunk és tapasztalhatunk, ezért bármi is jön, egyszerűen csak figyeljünk, mert lehet, hogy onnan jön segítség ahonnan nem is várnánk.

Lesz időnk felkészülni és elmélkedni is az átélteken, úgyhogy örüljünk neki.

A hónap energiája: az ÖRÖM FELISMERÉSE mint természetes létállapot, hogy megérthessük minden pillanatot boldogan megélni születtünk.

 

December:

A Szeretet hónapja. Bizonyíthatjuk, mit tanultunk az év során. Minden isteni erény és erő igazán csak a Szeretetben használható, mert a Létezés alapja ez: SZERETETNEK LENNI. Olyan Szereteterőt kapunk, mely bennünk megmutatja a Szeretetet, akár látványos, akár elrejtett.

Ebből felismerhetjük Önmagunkat és azt, hol nem tud bennünk ez a Fény kiteljesedni. A Szeretet segít, hogy hozzákapcsolódjunk a Mindenség erőihez és magunkban elfogadjuk szeretetünket.

Isten feltételek nélkül szeret minket, gyermekeit. Kell-e ennél több bizonyíték arra, hogy mindannyian szerethetők vagyunk?

Olyan helyzetek állnak elénk, melyben mindezt megmutathatjuk és önmagunk előtt nyilvánvalóvá tehetjük: Szeretetben születtünk, ez Létünk alapja. Bennünk kitörölhetetlenül ott van, csak a lepleket kell leszednünk erről az igazságról.

A 4 adventi héten erről mind bizonyságot tehetünk…

 A hónap energiája: a SZERETET elfogadás ÖNMAGUNKNAK, hogy megszülethessen bennünk újra isteni VALÓNK.

  

 

archangelguide.jpg

 

Ahogy elolvastad az üzenetet, olyan érzésed lehet, mintha egy csakra újra aktiváláson mentél volna végig. Hasonló energia-beavatás történik az évben. Rendszereinket egy új vezérlésre állítják rá, mely most már nemcsak az ismert alapcsakrákon, hanem azok szellemvezérelt kristályenergiáinak rezgésein működik majd. Energiakapuink megnyílnak egy új erőre, ami a fizikai, lelki és szellemi kapcsolatot összetartva a Szeretetfrekvencián működik.

 

2012 áldott, felismerésekben gazdag és tudatos megértéseken végigvezető év. Nem lesz mindig sétagalopp, mert a tudatossághoz sokszor előbb bizonyítanunk kell (önmagunknak). De nagyon sok szellemi ajándékot kapunk és mire eljutunk az utolsó hónaphoz, visszatekintve már egy teljesen új önmagunk leszünk.

A változás folyamatos, az emelkedésben már benne vagyunk, de ahhoz hogy belépjünk a Szeretet Földjének energiáiba szeretetteli összefogás és egységes akarat kell.

Ennek pillanata akkor jön el, mikor a Szívek végre összekapcsolódnak a Szeretet erejében!

 

Áldott, tudatosodásban gazdag, boldog 2012-t.

 

 

Pusztai Orsolya

Kristálycsakra

 

A 2012-es évre felkészítő csoportos meditáció hanganyaga innen letölthető:

http://www.datafilehost.com/download-c4467c52.html

 

 

 

beautiful-jesus--2-.jpg

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.
 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 11
Összes: 3123938
Hónap: 15283
Nap: 580