Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2012. ÖSSZEFOGLALÓK 2. RÉSZ

2012. ÖSSZEFOGLALÓK 2. RÉSZ

Telosi Adama – Agartha – Amorah Quan Yin – Ashtar és Athena – Barbara Hand Clow/Maják – Barbara Marcziniak – Bob Frissel – Celia Fenn/Mihály Ark – Chris Morton/Kristálykoponyák – Dannelly Richard – Daniel Pinchbeck/maják,toltékok – Diana Cooper – Dreamspell Calendar – Drunvalo Melchizedek – Galaktikus Föderáció – George Kavassilas  - Gerald Benedict/maják – Gregg Braden – Inuaki – José Argüelles/maják – Kirael – Lauren C. Gorgo – Lawrence E. Joseph/maják – Lee Harris – Nibiruan Council – Nostradamus – Patricia Cori/Hathor-Sothis – Plejádok – Qala Sri’ama – Ronna Herman/Mihály Ark – Salusa/Szíriusz/M. Quinsey – Steve Beckow/Mihály Ark – Virginia Essene/Mihály Ark – Doreen Virtue/Mihály Ark – Zadkiel Ark – Maják-

 közreadja: www.foldicsillagok.hu

ADAMA-TELOS 

2012. – FELEMELKEDÉS/ ADAMÁTÓL

Hamarosan új pozícióban leszünk a Galaxisban.

Elkezdődött a Nagy Újjászületési Folyamat

Az Embereknek önként meg kell váltaniuk, vagy el kell hagyniuk az inkarnációjukat

A Földanya a fejlődést választotta a testén, ami végre lesz hajtva

Sokkal több támogatást kapunk az Univerzumtól, mint valaha azelőtt

Megszabadulásunk a küszöbön áll

A Belső Föld közvetlen segítséget nyújt majd ebben a folyamatban

Most még csak a Fénymunkások fogadnák el, őket, és az emberek ellenük fordulnának

Ez majd csak egy nagy egybeolvadás idején lesz aktuális (2010- től ?)

CSAK ISTEN ISMERI A FELEMELKEDÉS PONTOS IDEJÉT, ez egy döntő kereszteződés lesz a dimenziók felett a Föld számára, mely a Fény és Szeretet világához vezet

(M: a legtöbb utalás 2012 végéig bezárólag, következtet a Felemelkedés megtörténésére)

(Lemuriai Fénycsaládunk üzenetei: 2002-2003)

 

2012. – ÚJREGYESÜLÉSI FOLYAMAT

2012. 10000 ÉVVEL EZELŐTT – LEMURIA ELSÜLLYEDÉSE ELŐTT

Már megjövendölték, hogy valamikor a távoli jövőben (2012 ? ), egy napon, összegyűlnek újra az Emberek, és a Föld Győzelme megvalósul. Beteljesedik a hihetetlen jóslat, a VÁRVA VÁRT ÚJRAEGYESÜLÉS FOLYAMATA

(újra egyesülünk űrbéli és a Belső Földbéli családtagjainkkal)

(Telos)

2012-ES- FELEMELKEDÉS BEAVATÁSAI-BELSŐ (HOMORÚ) FÖL 

 A BELSŐ SÍKON MINDEN JELÖLT A FELEMELKEDÉSSEL KAPCSOLATBAN, MEG LETT JELÖLVE EGY KÜLÖNLEGES CSAPAT VEZETŐI ÁLTAL, AKIK TÁMOGATNAK ÉS EDZENEK TITEKET, HOGY FELKÉSZÜLHESSETEK A NAGY PILLANATRA.

A Belső Föld emberisége eléggé benne van ebben az edzésben, Amint felemelitek a Szeretet és a Fény hányadosának szintjét, és fenn is tartjátok azt, meggyújtjuk és aktiváljuk DNS szálaitokat, hogy támogassuk testetek "halhatatlanságát".

Telosban és más belső földi városokban, csaknem mindenki egy, vagy többféle módon nyújt segítséget. Annyi sok más feladatot végzünk számos különböző formában a bolygó frekvenciájának segítése érdekében, valamint minden olyan jelölt támogatásában és edzésében, akik jogot fognak szerezni a 2012-es Felemelkedésre, a mi legnagyobb feladatunkra.

(Adama:3)

2012 A FÖLD FELEMELKEDÉSE- ADAMÁTÓL

Az Univerzumnak ezen része, gyors sebességgel át fog költözni, egy másik helyre a kozmoszba, mert ha itt maradna, akkor a pusztulás várna rá..

Isten végleg visszaveszi a bolygót az Árnyék erőktől

Ha a bolygó olyan pozícióban lesz a Felemelkedés eléri az emberiség egy részét-kisebbik részét

(Adama:2006/1)

2012 ÉV KÖRNYÉKÉN az 5. dimenzió portáljánál üdvözölnek bennünk, a Szeretet és Fény Birodalmaiban…A NAGY ÚJRAEGYESÜLÉS NAPJÁN

(El Morya-Adama)

2012.

               Én, mint Adama  úgy vagyok ismert  mint az emberiség Atyja, (AdamKadmon) mert mi voltunk az elsők, hogy általunk  egy új faj, a felvilágosult emberek éljenek  ezen a bolygón. In this regard, Lemuria became an extension of the land of Mu in the Dahl universe, because we are genetically the same people. Ebben a tekintetben Lemuria vált Mu kiterjesztésévé a  Dahl a világegyetemből, mert genetikailag ugyanazok az emberek vagytok. The Great Ship of Mu eventually became outdated, and was upgraded, rebuilt bigger and better, if you will, at a later time, with our modern galactic state-of-the-art technology. The Great Ship of Mu végül elavulttá vált, és korszerűsített, felújított nagyobb és jobb lett. Now, what you occasionally see in the sky as the Ship of Mu is a new version of the original one. Most, amit néha látni az égen, mint a Ship of Mu egy új verziója az eredetinek.

The great experiment cycle is soon coming to the end, and the planet is now ascending back to her original beauty and perfection. A nagy kísérlet ciklus hamarosanvéget ér,  és a bolygó újra felemelkedik az eredeti szépségébe és tökéletességébe..

Ti is, Fényhozók  az elsők között vagytok , akik velem jöttetek  a Földre, hogy hatalmas hajón, valamint más mesterek, hogy már  meg tudjon születni az új Lemúriai faj ezen a bolygón. We are the one, along with several other masters, who have been entrusted with the guardianship of the Lemurian race and to oversee the evolution of this race into completion and ascension. Mi vagyunk az egyetlen, valamint több más mesterek, akiket megbíztak a Lemúriai verseny gondnokságával és  hogy felügyeljük alakulását. Ennek a versenynek a  befejezése  a felemelkedés. And as we know, this time for ascension has now finally come to fruition. És mint tudjuk,  most elérkezett a felemelkedés ideje, most végre valósággá válik. The great experiment cycle is soon coming to the end, and the planet is now ascending back to her original beauty and perfection. A nagy kísérlet ciklusnak  hamarosan itt a vég, és a bolygó növekvő most vissza hozzá eredeti szépségét és tökéletességét.

(Adama-Telos:2008)

2012-2020 KÖZÖTT-HÉT SUGÁR FÉNYÉNEK VÁROSA

"A Shasta-hegy nem csupán otthona a Lemuriaiaknak, hanem egy interplanetáris és intergalaktikus multidimenzionális portál is egyben. A Fény hatalmas éterikus városa van a hegy alatt, melyet a Hét Sugár Fényének Kristály Városának hívnak. Némely pontnál a közeljövőben, remélhetőleg az elkövetkezendő 12 - 20 évben (a 2000. évtől számítva) ez a csodálatos Fény Városa megjelenik a mi fizikai valóságunkban és a földfelszín első Fényvárosává válik ezen a bolygón. Azért kell még várnunk rá, mert az itt élő emberek tudatosságának előbb még össze kell illeszkedni ezzel a magasabb vibrációval."

(Telos)

AGARTHA

 

2012. EGYESÜLT FÖLD-UNITED EARTH

EGYESÜL A FÖLD ÉS A FÖLD BELSEJÉBEN ÉLŐ AGARTHA CIVILIZÁCIÓ, A HOMORÚ FÖLD 5. DIMENZIÓBAN ÉLŐ, DE HUMÁN ALAKJÁT IS MEGTARTÓ CIVILIZÁCIÓ

CSAK EGYÜTT MEHETÜNK ÁT AZ ÚJ TUDATOSSÁGBA

(Agartha)

AMORAH QUAN YIN: A Plejádok fényküldöttei

 

2013-IG

LEGALÁBB 144.000 EMBERNEK KELL ELÉRNI A MEGVILÁGOSODÁST

A KRISZTUS TUDATTAL, ÉS EZ MEGSEMMISÍTI A FÖLDÖN AZ ÖSSZES

ALACSONYABB SZINTŰ ASZTRÁLIS GONDOLATFORMÁT ÉS BIRODALMAT

a 144.000 lélek további 144.000 lelket tud majd magával vinni a kvantumugrásba: így 20.736.000.000 ember számára adatik meg a kvantumugrás

(Amorah)

2012/2013-KVANTUMUGRÁS

 

3 KOZMIKUS CIKLUS  EGGYÜTES VÁLTÁSA

1, a Nagy Központi Nap saját ciklusa szerint új spirális pályára kerül

2, 26.000 éves Föld-Nap-Plejádok új ciklusba kezd

3, Minden planéta a Naprendszerben befejezi 230 millió éves periódusának keringését és új elvek szerint rendeződik

a 3 ciklus szinkronban van egymással

(Amorah)

 

ASHTAR ÉS ATHENA

 

2012. KÖRÜL

A Föld és rajta minden átalakul a tiszta szeretet világába, azok, akik nem képesek megtenni, a változások világába fogják találni magukat

(Asthar-Athena SherAn)

BARBARA HAND CLOW/MAJA KÓD

 

2012 : GALAKTOCENTRIKUS VILÁGKÉP VÁLIK URALKODÓVÁ

Az a valóság, hogy a Naprendszer a Tejút Galaxis központja körül kering.

Az 1600-as évek geocentrikus megközelítését felváltja a heliocentrikus világkép, és majd a 2011/2012- es években a galaktocentrikus világkép kerül a köztudatba.

(BHC2: 29-30, 131, 133-135)

 

2012.- SZINGULARITÁSPONT

 

EKKOR TELJESEDIK BE A FÖLD IDŐGYORSULÁSA, AMELY PONTOSAN MEGEGYEZIK A MAJA NAPTÁR IDŐHULLÁMÁNAK A FOGALMÁVAL.

A TÉRIDŐ TÁGULÁSÁNAK 20X20-AS GYORSULÁSI TÉNYEZŐJÉVEL.

A SZINGULARITÁSPONTON AZAZ A  GALAKTIKUS KÖZPONT FEKETE LYUKÁN, MINDEN, AMIT VALAHA AZ UNIVERZUMRÓL TUDTUNK, AZ MEGSEMMISÜL.

A PONTON TÚLJUTVA, EGY MÁSIK UNIVERZUMBA KERÜLÜNK, EGY FEHÉR LYUKBA TALÁLJUK MAGUNKAT.

 

A PLEJÁDIAK AZT ÁLLÍTJÁK, HOGY A GALAXIS KÖZÉPPONTJÁBA TALÁLHATÓ FEKETE LYUK AZ IDŐ FORRÁSA A 9 DIMENZIÓS TENGELYEN, AMELY ÖSSZEKÖTI MIND A 9 DIMENZIÓT.

A fekete lyuk egy pörgő gravitációs sejtmag, amely a földi eseményeket megteremtő hullámok formájában ölt testet.

1999-BEN A FEKETE LYUK AKTIVÁLNI KEZDETT BENNÜNKET, HOGY TÚLLÉPJÜNK A TÚLÉLÉSI PROGRAMUNKON.

A TEJÚTON LÉVŐ FEKETE LYUK INTELLIGENCIÁJÁHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, A TUDATUNKON KERESZTÜL VEZET ARRA AZ ÚTRA, MELYEN NEM KORLÁTOZ, SEM IDŐ, SEM TÉR.

(BHC2: 131, 133-135)

 

2012. – A FÖLDI  LÉTFORMÁK GALAKTIKUS BENÉPESÍTÉSE

Az Ember a 3. Dimenzió kiválasztott őrzője

A Föld a világmindenség ritka ékköve, és az a feladata, hogy 2012-ben az egész galaxist benépesítse létformáival. Ezt az Áldást jöttünk ide hozni.

2012-re újjá fog születni a világ a maja naptár szerint. Az emberiség a frekvenciájának felemelésével, a saját kezébe kerül, a materializáció eszköze.

Az emberek jólétben, egészségben, szabadságban élhetnek.

Az alkímia a többdimenziós lét kialakítása.

 A PLEJÁDOK ELMÉLETE SZERINT A FÖLD BIOLÓGIAI FELADATA A TEJÚT BENÉPESÍTÉSÉNEK KEZDETE: 2012.

A Föld és az Univerzum egy küszöbhöz érkezett, ahol a kódjai lemásolódnak és egy új „bébi-univerzumra” ruházza át.

BHC:20, 62, 330

225-250 MILLIÓ ÉVE LETT KISZEMELVE A FÖLD, HOGY LABORATÓRIUMA LEGYEN A TEJÚT SZÁMÁRA A BIOLÓGIAI ÉLET KIFEJLESZTÉSÉRE

 

225-250 millió éve volt a Naprendszer ugyanabban a helyzetben, mint most.

A Földet szemelték ki, a mezőjében megtalálható 9 dimenziója miatt arra, hogy legyen laboratórium a Tejút számára, a biológiai élet kifejlesztésére. És a terv vége:, hogy 2012. december 21-én a Föld biológiai rendszerének magvai szétszóródhassanak a galaxisban, és mind a 9. dimenzióban zengő élet eljusson a csillagokhoz, az univerzum sejtjeihez.

A Föld így lett az Alcyone laboratóriuma és az Alcyone a Föld Könyvtára.

A Föld, az Alcyone laboratóriumaként, az a hely, ahol: A SZERETET FIZIKAILAG MEGTAPASZTALHATÓ.

A legnagyobb erőt, amit teremthetünk, a szeretkezése során felszabaduló orgazmusfrekvenciák képviselik. A maják szerint az emberi orgazmusok mozgatják a galaktikus központot.

Mi pörgetjük a galaxist orgazmusainkkal.

(BHC:134)

 

2012. 12. 21.-UTÁN- AZ IDŐ, A PLEJÁDOK SZERINT

Csak azok az emberek fogják tudni, hogy a Földön vannak, itt élnek, akik a Hold fázishoz igazodnak.

Hold-Nap ciklus: több mint 18 évnél hosszabban tart.

(lásd: holdcsomópontok)

(BHC)

A PLEIADIAK TANITÁSAI

Kivonatok Barbara Hand Clow A Pleiadi Agenda című könyvéből

http://www.fluidemerald.com/?page_id=296

2012.

 

2012 Téli Napfordulóján a Föld összes biológiai intelligenciája amely a galaktikus vibrációval rezonál, ki lesz terjesztve az egész Galaxisra. Azok a dimenziók, amelyek nem tudják tartani a galaktikus hangot, nem maradhatnak formában a Foton Övben.  Látni fogjátok, hogy a sötétség ismerete a kulcs, hogy fenntartsátok a tudatosságot a Foton Öv fényében.  

( Kozmikus mulatság 35-39 oldal)

2012-re Naprendszeretek teljesen a Foton Övben fog tartózkodni. Mivel Alcyone helyzete örökre a Foton Övben van, Alcyone könyvtárában van a legtöbb információ róla. A quantum fizika szerint az egy pozitronból származó foton pár égyikével bármi is történik a Galaxis bármely pontján, ugyanaz történik az iker párjával is egyidejüleg. Ily módon, ami a Pleiadok Maya csillagával történik, ugyanaz történik a Föld Naprendszerével is. A Foton Öv az aktiváló mechanizmusa a Nagy Maya Naptár beteljesedésének.

Alcyone szolgáltatja a Pleiadok csillag gravitációját akár csak a Nap a szoláris gravitációt a naprendszernek.  A fizikusaitok szerint a gravitáció a Föld magjának ereje amely magához vonzza a súlyt. A Pleiadi szemszögböl nézve, a gravitáció bármely rendszer 1 Dimenziója amelyböl a kommunikációs kapcsolatok erednek az intelligencia 9 Dimenziójával. Minden dimenzió az 1D lokációból származik, és ahogy távolodnak az 1D középpontjuktól, úgy válnak egyre kevésbé sürüvé.

A foton az az elektromágneses energia quantum=legkisebb részecskéje, zéró a tömege, nincs elektromos töltése és meghatározhatatlanul hosszú az élettartama. Az elektromos töltés hiánya és a hosszú élettartam teszi Alcyone lényeit magnetikussá és örökké.

A quantum fizika szerint a pozitronium 1 elektronból és egy pozitronból áll. Mivel a pozitron az elektron ellentétes töltésü részecske párja, amikor végül is összeütköznek, a fény 2 quantája jön létre aazaz 2 foton. Az ütközés feloldja az örökletes dualitást a fényben, és mivel az elektron az aktiválás azaz az élet alap egysége, beinditja a pozitron azaz karma átalakulását. Tehát amint a foton fény felerösödik a naprendszeretekben a karma információvá alakul át, mivel a fény, az információ. Amint elengeditek a karmát, az ellen részecskék és az elektronok összeütköznek, a fény quantája jön létre és a Foton Öv megnyilvánul!  

PA:(Foton Öv 40-43 oldal)

2012.

A Foton övbe való belépést egyébként 1987-re jósolták, majd 1995-96-ra, azután pedig 2003-ra. De abban minden kutató egyetértett, hogy 2012-ben már teljes bizonyossággal benne leszünk a Foton öv sugarában.

Amitől a leginkább tartottak az volt, hogy az egész elektromos hálózat megbénul majd, hiszen a mi világunk az elektronok túlsúlyára épül. Az elektronok mozgása tartja életben a számítógépes rendszereket, az elektromos berendezéseket, a távközlést, a légi irányítást, és szinte minden területe a hétköznapok zavartalan működőképességének az elektromosságon múlik.

Ezzel szemben a Foton öv lényege éppen egy pozitron túlsúly jelenléte. Tehát, valóban megalapozott az a gyanú, hogy ha egy ilyen pozitron túlsúly találkozik a világunk elektron többletével, akkor a két részecske találkozásakor egy rendkívüli kisülés, fényjelenség kíséretében a töltés lenullázódik, és az elektromos berendezések használhatatlanokká válnak.

Gondoljunk csak az éppen a közelmúltban történt amerikai nagy áramkimaradásra, amikor 2003. augusztus 14-én Észak-Amerika óriási, kiterjedt sávjában kialudtak a fények, mert a generátor meghibásodott. Majd szeptember 26-án hajnalban ugyan ez történt egész Olaszországban is.

Aki figyelte ezeket a jeleket, az észlelhette, hogy ezekben a hónapokban nálunk is feltűnően sok átmeneti áramszünet volt.

Ez mind a Foton öv hatása, ami csak sűrűsödni fog a jövőben.

Ami miatt ez nem történt meg gyakrabban, és az egész bolygóra kiterjedően, az az, hogy bizonyos Szíriusz-, Plejádok-, és Arcturusbeli szellemi csoportok roppant erőfeszítéseket tesznek a Föld terében dolgozva azért, hogy létrehozzanak egy olyan speciális morfogenetikus

mezőt, egy védőhálót, amely egyelőre még leárnyékolja a generátorokat, és a fontos elektromos központokat.

Azonban a Foton öv hatása és jelenléte rendkívül pozitív, hiszen ez az Élet jelenléte maga, és nem kell megijedni ezektől a hatásoktól. Azt tudjuk, és érezzük, akár bevallják a szakemberek akár nem, hogy a mi háztartási berendezéseink is, mint a TV rádió, számítógép, mikrohullámú sütő, és természetesen a mobil telefonok is, igen komoly, és káros elektromágneses hullámokat bocsátanak ki, amelyek szinte átszövik az otthonainkat, munkahelyeinket, és ott vannak mindenütt.

Ezek a hullámok, láthatatlanul ellentétes forgási irányra késztetik a szervezetünk molekuláit, atomjait, és életellenes folyamatokat indítanak el a sejtjeinkben, mely hosszú távon diszharmóniát, betegséget, és a sejtek öregedését váltja ki .

Míg a fotonok finoman áthangolják a;molekulák forgási spinjeit", és az Élet szerinti, pozitív kvantumokat közvetítik a sejtjeink felé, amely az egészség, és a sejtszintű megfiatalodás irányába tolja el a testünkben zajló folyamatokat.

A Plejádok üzenetei úgy szóltak, Barbara Hand Clow szerint, hogy 1987. március 16-a és 22-e között a Föld belépett a Foton övbe, egyetlen hétre.

Ezután, minden évben egy héttel ez előtt léptünk a FéNy sávba, és egy héttel ez után hagytuk el ezt a mezőt.

Vagyis minden évben kitolódik ez az időszak 2-2 héttel.

1988-ban már három hetet, 1998-ban pedig már közel fél évet tartózkodott a Földbolygó a Foton öv sugarában és 2012-ben a bolygó keringési pályájának az egésze benne foglaltatik majd.

A Nap egyébként 1998-ban lépett be a Foton övbe, amit a csillagászok is visszaigazoltak, ugyanis igen intenzív napaktivitás volt akkortájt, és különféle naprobbanások zajlottak a felületén.

Itt érdemes megjegyeznünk azt is, hogy idén, 2003. október 23-24-én is rendkívüli erejű napkitörések jelentkeztek, két hatalmas napfolt megjelenése nyomán, amelyek izzó gázfelhőket lövelltek ki a Föld felé.

A tudósok bejelentése szerint az utóbbi évek legnagyobb viharai dúltak most a Nap felszínén, és a Föld mágneses terét elért gázfelhők mérsékelt geomagnetikus viharokat keltettek. Ezek következtében a műholdas rendszerek, az elektromos hálózatok, és a mobiltelefonos hálózatok is megbénulhattak részlegesen.

Mivel a gázok elektromosan töltött részecskéket tartalmaznak, ezért valóban érzékelhetőek voltak ezek a zavarok a távközlési, a műholdas, az áramszolgáltató, és a navigációs rendszerekben. Arról is vannak statisztikai adatok, hogy az emberek érzelmi, és mentális állapotára is erősen hathatnak ezek a napkitörések, ilyenkor több baleset, katasztrófa, és akár erőszakos cselekmény is történik.

Érdekes megfigyelnünk, hogy mikor voltak ilyen naptevékenységi maximumot jelző évek:

1945, 1956, 1968, 1979, 1990, 1998, 2001, és most 2003!

http://angyalforras.hu/2012/A-Foton-ovrol-reszletesebben

Van egy fontos dátum, amely rendszeresen megjelenik ezekben az üzenetekben, mégpedig a 2012. december 21., vagy máshol a december 23-24., mint ennek a kozmikus történésnek a földi időben mért pontos időpontja. Ez a dátum a maja naptár vége is. A mexikói Palenque templomvárosa volt egykor a maja társadalom egyik központja, amely több mint ezer évvel ezelőtt élte virágkorát, és egy nagyon érdekes időszámítási módot, illetve ezzel összefüggésben fontos próféciákat hagyományozott a világra. Bizonyos, más maja forrásokban pedig, ettől egy kicsit eltérő időpont szerepel, mégpedig 2013. február 19, mint az utolsó 13 éves ciklus vége. Mindenesetre az bizonyos, hogy 2012. december 21. egy nagyon fontos időpillanat lesz, amikor számtalan kozmikus folyamat érkezik el a végpontjához.

Egyrészt, ez lesz az a pillanat, amikor a Földbolygó a Plejádok,Alcyone csillaga körüli 25.920 éves keringési pályájának végpontjára érkezik. Ugyanebben a pillanatban, ezzel tökéletesen szinkron, a Plejádok egész csillagrendszere a Galaktikus központ körüli 225 millió éves keringési ciklusának végére ér, sőt az egész Tejút Galaxis is éppen abban a pillanatban jut majd el, egy ennél végtelenül hosszabb keringési pályája végpontjára a Nagy Központi Nap körül. (965 millió éves ciklus)

http://angyalforras.hu/2012/A-Foton-ovrol-reszletesebben

 

BARBARA MARCZINIAK

2012 – BARBARA MARCINIAK

A TUDATOSSÁG ÁTALAKULÁSA

AZ IDŐVONAL MENTÉN, A FIZIKAI VALÓSÁGBAN MINDEZ MEG FOG JELENNI

(BM:3)

F: www.espavo.hu

2012.12.21 – TÉLI NAPFORDULÓ – UNIVERZÁLIS NAPFORDULÓ

 

25 ÉV ELŐKÉSZÜLETE UTÁN (1987-2012):

A NAPRENDSZER CSODÁLATOS EGYÜTTÁLLÁSA A GALAKTIKUS KÖZPONTTAL

A GALAKTIKUS KÖZPONT AZ ISTENI IGAZSÁGOT KÉPVISELI A TELJES GALAXIS SZÁMÁRA

(BM:3)

2012. 12. 21.-UTÁNÚJ VILÁG KEZDŐDIK

Számos kultúra már úgy látta előre a nanoszekundumot, ezt a huszonöt éves periódust 1987 és 2012 között, mint a nagy kozmikus ciklus legeslegfontosabb részét, olyat, mely magába foglalja az emberiség tudatosságának teljes átalakulását. A nanoszekundum megmutathatja a kiutat a hosszú ideig uralkodó, önmagatok által magatokra vett tudatlanság és zűrzavar állapotából az emberi átalakulás gyorsan kezdődő aranykorába.

E jövő emberei képesek lehetnek a lehetséges jövők változatosságából olyan hidat találni, ami átvezet az egyik korszak végétől a másik kezdetéig. Felismerték, hogy átalakíthatják magukat megtisztulásokon, beavatásokon, és nagy spirituális teszteken keresztül, miközben úgy tűnik, hogy világuk részeire szakad illesztékei mentén.

Ez a teljes huszonöt éves periódus emberek milliárdjait vonzhatja – mindenki a Földön akar lenni, mert az energia felgyorsulása oly rendkívüli; olyan, mintha ezer éveket élnének pusztán huszonöt év alatt, vagy mintha életek százait élnék le egyetlen életbe foglalva.

Ezen időszak folyamán az egyéni és kollektív tesztek lehetőségként szolgálnak, hogy [általuk] jobban tudatossá váljanak a sokkal kiterjedtebb valóságra. Az emberiség egésze érdekelt ezen évek során az erőt hordozó döntések meghozatalában, hiszen ezek a döntések határozzák meg azt a világot, melyben utána élhetnek, ahogy 2012 téli napfordulójával új [világ]verzió kezdődik.

(BM:3)

2012. – NANOSZEKUNDUM CSÚCSPONTJA

Energiafelerősödés, Spirituális Reneszánsz.

A Kozmikus Intelligenciával való kapcsolat visszaállítása.
a Tudatosság Új formája jön létre:( Planetáris, majd Galaktikus, majd Univerzális, majd Isteni tudatosság)

SOK KÜLÖNFÉLE VALÓSÁG KÖZÖTT LÉTREJÖTT MEGÁLLAPODÁS, HOGY MEGGYÓGYÍTSÁK AZ EMBERISÉG ELMÉJÉT ÉS SZELLEMÉT

 

2012. EGYEDÜLÁLLÓ ALKALOM A KOZMIKUS SUGÁRZÁS BEÁRAMLÁSVAL AZ ENERGIAFELGYORSÍTÁSÁRA.

Egy magas szintű újraértékelődést hoz létre.

Magasabb szintű tudatosságra emelés lehetőségét.

Az elszakadt részek újra összekapcsolódnak a nagyobb egésszel.

Megfiatalítja a szellemet a társteremtés felvállalásában.

A GALAKTIKUS KÖZPONTBÓL HIHETETLEN MENNYISÉGŰ ENERGIA ÁRAMLIK, AMELY MEGGYÓGYÍTJA A FÁJDALMAKAT, AZ ELKÜLÖNÜLÉST.

ÁTJÁRJA A FIZIKAI TESTET AZ ENERGIA ÉS EGGYÉVÁLIK VELÜNK.

A FELGYORSULT ENERGIA LERÖVIDÍTI AZ IDŐT A GONDOLKODÁS ÉS A MEGJELENÍTÉS KÖZÖTT.

(BM:FÖ:34-35)

MINDENKI A FÖLDÖN AKAR LENNI MOST, MERT AZ ENERGIAFELGYORSULÁS RENDKÍVÜLI LESZ (1987-2012 KÖZÖTT).

25 ÉV ALATT= 1000 ÉV ENERGIÁI, AMELY 100 ÉLETRE VALÓ ENERGIÁT HOZ BE SZEMÉLYENKÉNT, ÉS EGY SOKKAL NAGYOBB VALÓSÁG MEGPILLANTÁSÁRA SZOLGÁL MAJD.

 (BM:FÖ)

2012.12.21. -  SZOLÁRIS EGYÜTTÁLLÁS A TEJÚT GALAXIS KÖZPONTJÁVAL

Hihetetlen mennyiségű energia és információ hatására megváltoznak a valóságról alkotott képek.

(BMFÖ:73)

BOB FRISSEL PÓLUSVÁLTÁS 1-3

2012.

A FÖLD ÉS AZ EMBERISÉG EGY OKTÁVVAL FELJEBB

Egy interdimenzionális mozgás zajlik, amely 2012-re egy oktávval feljebb kerül. A pólusok el fognak mozdulni, minden bolygón, a Marsot is beleértve, ahol a Titkos Kormány egy kolóniát hozott létre. A Szürkék nem mondták el nekik hogy pontosan milyen események várhatók a pólusváltással kapcsolatban. 2012-ig mindenkinek át kell jutnia az oktávok közötti ürességen.

A Titkos Kormány rájött, hogy nem tudnak elkülönülni tőlünk: VAGY EGYÜTT EMELKEDÜNK, EGYÜTT TUDJUK MEGTENNI, VAGY SEHOGY!!!

Ezért hozzájárultak a változásokhoz: eddig pl. Szovjetunió felbomlása, Berlini-fal.

Azóta a csúcsvezetőség, és a szervezet nagyobb része, kivéve egy leszakadt csoportot, békén hagyják a Fényhozókat, sőt bizonyos esetekben, még ha nem is közvetlenül, de segítenek nekik.

(Frissel2:58-59)

CELIA FENN – MIHÁLY ARKANGYAL

 

 

2012. – FIZIKAI TEST

A fizikai test is keresztülhalad a felemelkedési folyamatán, változik és összehangolódva halad át a 2012-es Végtelenség időkapun.

(CF:MM 2011.JAN.)

2012. A FÖLD ARANY BÉKE KORSZAKA

AZ 5. DIMENZIÓS ÉDENI LENYOMAT AKTIVÁLÓDIK MINDEN ÉLŐ SZÁMÁRA

A FORRÁS AKTIVÁL A NAGY KÖZPONTI NAPON KERESZTÜL, FÉNYKÓDOKON ÁLTAL, BŐSÉGET, FÉNYT HOZNAK A FÖLD MINDEN LAKOSA SZÁMÁRA

(SCH:0807)

2012.-BELÉPÉS AZ IDŐTLENSÉGBE-MIHÁLY ARK/CELIA FENN

Ezek a Végtelenség kódok az idén integrálódnak a Föld frekvenciájába, és ezek még az idei Oroszlán Kapu energiáin is túltesznek erőteljességben. Már érezhető a közeledtük az energiaszint emelkedésében és változásaiban.

a kódokat éppen most kapjuk meg, és Mihály arkangyal energiája az arcturusi intelligenciával együttműködve segíti az emberiséget, hogy átalakulásuk és változásuk utazásán ezeket a kódokat integrálják.

Ezek a változások, ahogy közeledünk a 2012-es „nagy felemelkedés” dátumához, egyre inkább érezhetőek lesznek abban, ahogy a valóságot észleljük. A Föld bolygón a valóságot leginkább az idő és a tér minőségén keresztül érzékeljük.

MIHÁLY ARK: Nos, 2012-ben be fogtok lépni az „időtlenségbe”. Elengeditek a lineáris időt azért, hogy belépjetek a kozmikus holografikus időbe. Valójában nem lesz idő olyan formában, ahogy most ismeritek. A lineáris idő egy mesterséges konstrukció, mely olyan ritmust hoz létre, amely nincs harmóniában a kozmikus lüktetéssel. Most, miközben kifelé tartotok ebből a mesterséges konstrukcióból az időtlenségbe, addig a pontig emelitek a frekvenciát, mígnem a lineáris idő többé nem fog létezni a számotokra. A totális azonnaliság állapotában fogtok élni, amit mi alapvető jelenlétnek nevezünk. Racionális elmétek ezt úgy fogja érzékelni, mint az idő fokozatos lelassulását.

 

SCH: 2007- a Végtelenségi Kódok

F:2007 Végtelenség-kódjai

Az idő, a teremtés… és a valóság létrehozásának változásai, ahogy a Föld bolygón tapasztaljuk

Beszélgetés Mihály arkangyallal

http://shaumbra.wire.hu/modules.php?name=Sections&op=printpage&artid=165

2012-VÉGTELENSÉG KÓDJAI 2. –MIHÁLY ARK/CELIA FENN

Ahogy belépünk a tudatosság új ciklusába, mely elvezet bennünket a valóságunk megteremtésében a 2012-es időponthoz. Ebben az időpontban a Föld együttáll a galaktikus központtal olyan módon, mely „lenullázza”és újraindítja a Föld „kozmikus óráját” egy új frekvenciában és ritmusban. Mihály arkangyal ezt „időnélküliségnek” hívta, vagy másképpen az azonnali és végtelen jelen időnek. Már érezzük a harmadik dimenzióból az ötödik vagy multidimenzionális tudatosságba való elmozdulás okozta változásokat és felgyorsulást.

1998-2007, 2008-2012-2016 KILENCES IDŐCIKLUSOK

Azonban elmondható, hogy a tudatos fejlődés mostani spiráljai a kilencéves spirálokon alapulnak.

Az a ciklus, amely 1998-ban (9) kezdődött, 2007-ben (9) ér véget.

Egy újciklus kezdődik 2008-ban (1) és ér véget majd 2016-ban (9).

Ebben a ciklusban a kulcs-év 2012 lesz

(SCH:07:06)

2012 KÖRÜL -KRISTÁLY GYERMEKEK-9. DIMENZIÓ- MIHÁLY ARK

A Kristály Gyermekek, elérik a Krisztusi Tudatosság 9. Dimenzióját, akik, ekkor válnak 12 éves körülivé

(SCH:05.szept)

2012.

AZ EMBERISÉG ÁTVESZI HATALMÁT SAJÁT SORSA FELETT, ÉS ÚJ

PARADIGMÁT HOZ LÉTRE

BELÉPÜNK AZ IDŐTLENSÉGBE, A HOLOGRAFIKUS KOZMIKUS IDŐBE

AZ ÚJ FÖLD A MEGNYÍLVÁNULT SZERETET HELYE:

Új Életmód, teremtési mód megszületése

CHRIS MORTON: A KRISTÁLYKOPONYÁK REJTÉLYE

 

2012. 12.21.

A Vénusz nem sokkal napnyugta után a horizonton fog lebukni és a Plejádok fel fognak emelkedni a keleti látóhatár fölé. Látjuk meghalni a Vénuszt és újjászületni a Plejádokat.
A Jelenlegi nagyciklus véget ér.

http://astarseran2012.com/konyvek/23563959.pdf

(Krikop:229)

DANNELLEY, RICHARD: AZ ÖRVÉNYEN TÚL

 

A DIMENZIÓ CIKLUS LEZÁRÁSÁNAK 3 FÁZISA, AZ UTOLSÓ 3 GALAKTIKUS BEAVATÁS

 

1, november 13. Teljes napfogyatkozás

2, december 21. Utolsó napforduló, amely a galaxis síkjával egyvonalba esik

3, december 31. A Szíriusz éjfélkor egyvonalban lesz Földünkkel és a Nappal.

(Dannelley, Richard: Az örvényen túl.)

DANIEL PINCHBECK: 2012 - A TOLLASKÍGYÓ VISSZATÉR/maják-toltékok

2012. – MCKENNA - PÓLUSVÁLTÁS AZ EMBERI GONDOLKODÁSBAN

 

Összeegyeztetés és fordulat.

Tudomány és tradicionális bölcselet.

A Jobb találkozik a Ballal.

A régi technológia szétporlad.

Új ellátórendszerek szerveződnek.

PÓLUSVÁLTÁS AZ EMBERI GONDOLKODÁSBAN

Az elidegenedéstől az egybeolvadásig.

A torzított tér és idő felfogástól, a szimbolikus gondolkodásig.

A férfi vagy nő uralom helyett, a valódi társ viszony.

Az ego képzelődéseitől, a világméretű telepátiáig.

IDŐFÜGGETLENSÉG

(DP:261)

2012.

TOTÁLIS AZONNALI SZABADSÁG ÁLLAPOTA, ALAPVETŐ JELENLÉT

ÖSSZHANG A KOZMIKUS PULZÁLÁSSAL, BELSŐ FÉNYÜNKKEL, TEREMTŐERŐNKKEL

VALÓSÁGUNK AZ ELŐRE DETTERMINÁLTBÓL, FOLYÉKONNYÁ, HAJLÉKONNYÁ VÁLIK

ÁTÁLLÍTÓDÁS ISTEN LÉLEGZETÉRE HANGOLT SPIRÁLRA (kozmikus pulzálásra)

(DP)

2012. 12.21.

MAJA IDŐSZÁMÍTÁS

ÚJ IDŐVONAL

A FÖLD KOZMIKUS EGYÜTTÁLLÁSA

A NAPRENDSZER KERESZTEZI AZ ÉGI EGYENLÍTŐT

 

A Maja 5125.36 éves időszak lezáródása, galaktikus együttállással. Egy világkorszak zárul le, és egy következő korszak kezdetével kötődünk össze.

A FÖLD ÉS A NAP EGYÜTTÁLLÁSA A TEJÚT KÖZPONTJÁBAN LÉVŐ SÖTÉT HASADÉKKAL.

A FÖLD KOZMIKUS EGYÜTTÁLLÁSA: amelyről annyi prófécia beszélt: maja, azték, tolték, olmék, hopi

A Téli Napfordulón a Nap beemelkedik a Tejút Galaxis középpontjában lévé hasadékban. Ez az esemény, minden 25800. évben egyszer következik be.

A Kozmikus méh/Anya – Tejút egyesülése az első Atyával a decemberi napforduló napján.

A Napforduló délköre keresztezi az egyenlítőt és a mezőhatás, megfordulást idéz elő.

A Végső pillanat összeolvadásában, egy ritka csillagászati együttállás következik be, amikor a Napfordulón lévő Nap, elsötétíti a galaktikus központját.

McKenna a maja naptár ismerete nélkül, számítógépes program felhasználásával derítette ki ezt az eseményt.

A Maja és Azték hagyományban A VÉG VAGY A SZÜLÉS DÁTUMA.

A kozmikus központban kinyílik egy kapu és a kozmikus források, megérkeznek a helyi tér-időbe. Megújulás a központi tűzbe való visszatérés által. A helyi és galaktikus síkok egymáshoz illeszkednek

AZ EMBERI TUDAT KORSZAKÁNAK FELGYORSULÁSÁT EREDMÉNYEZI:

Kőkorszak: sok évezred

Bronzkor: néhány ezer év

Iparikorszak: 300 év

Vegyi/Műanyagkorszak: egy évszázad

Biotechnológia kora: egy évtized

Nanotechnológia kora: kb. 8 nap

Majd az emberi értelem, sejt és molekuláris szinten ellenőrzése alá vonja az egész bolygót.

(DP:19, 116,160, 112, 209, 257)

2012.

TOTÁLIS AZONNALI SZABADSÁG ÁLLAPOTA, ALAPVETŐ JELENLÉT

ÖSSZHANG A KOZMIKUS PULZÁLÁSSAL, BELSŐ FÉNYÜNKKEL, TEREMTŐERŐNKKEL

VALÓSÁGUNK AZ ELŐRE DETTERMINÁLTBÓL, FOLYÉKONNYÁ, HAJLÉKONNYÁ VÁLIK

ÁTÁLLÍTÓDÁS ISTEN LÉLEGZETÉRE HANGOLT SPIRÁLRA (kozmikus pulzálásra)

(DP)

DIANA COOPER

 

2012.- A FÖLD FELEMELKEDÉSE

Minden jel arra utal, hogy a Föld Felemelkedik, egy boldogabb, magasabb útba, valóságba 2012-ben. Hosszú, hosszú sötét időszakon át, nem történt semmi, de most a Földanya képes lesz újraalkotni magát egy 5. Dimenziós valóságba.

A Fény, ragyogón pulzálva beáramlik a Földre, ebben az intervallumban. A Fény spirituális tudást és információt hordoznak.

A Fény magasabb Angyalai összesereglenek a Földön, olyanok, akik távol voltak egymástól eddig.

Öreg bölcs lelkek inkarnálódnak, segítve a Felemelkedést. Indigó, Szivárvány, Kristálygyermekek megvilágosodást hoznak, minden egyes inkarnációba.

Azok az Atlantiszi energiák, amelyek bukáskor elhagyták Atlantiszt, ismét összegyűltek, és használhatóvá válnak. Ezeket tartalmazza a Reiki, a Mahatma Energia, az Ibolya Láng, Drágakő sugarak használata és mások.

Rendkívüli energiák érkeztek. A Harmonikus konvergenciából (1987. Augusztus 16-17.) és a Harmonikus Konkordanciából (2003.)

A Dupla Vénusz tranzit, a tranzitok közötti időszak (2004-2012), elkezdi egyensúlyba hozni a férfi és női energiát a Földön.

A Delfinek készen állnak a fogadásunkra.

Atlantisz Angyalai visszatértek a Földre, együttműködve az emberekkel, visszahozzák Atlantisz teremtő energiáit.

Az Unikornisok újra feltűnnek.

Atlantisz után először elérhető a 12 Fénysugár a Földön, (az  Isteni evolúció 12 Sugara).

A Föld méregteleníti magát, megszabadul minden negativitástól, megrekedt karmától: földrengések, hurrikánok, árvizek formájában.

2012-re 4 Kristály készíthet fel minket, mindegyik jól ismert volt Atlantisz idején.

KALCIT: (bármilyen színű): megnyitja a személyes csillagkapunkat

SZELENIT: amely együttműködik a személyes Lélekcsillaggal

KYANIT: újrarendezi az elmét a magasabb rendű energiába

HEMATIT: segíti behozni a véredényünkön keresztül az isteni energiáinkat, hogy azok szét tudjanak sugározódni

(Diana Cooper: 2012 , www.dianacooper.com)

DREAMSPELL CALENDAR

 

2012.12.21. – A FÖLD TELJES KERINGÉSI PÁLYÁJA A PHOTON ÖVBEN LESZ

1996.  JANUÁR 18-TÓL MÁJUS 23-IG – A FÖLD FOTONÖVBE LÉPÉSE

1996-ban a Föld a Photon övben volt megközelítőleg január 18-tól május 23-ig. Minden évben, AZ IDŐ HOSSZA NÖVEKEDNI FOG 2012-ES ESZTENDŐ TÉLI NAPFORDULÓJÁIG, AMIKOR A FÖLD TELJES KERINGÉSI PÁLYÁJA A PHOTON ÖVBEN LESZ, ÉS EZZEL A NAGY CIKLUS VÉGET ÉR. És ez az a dátum, amikor a mayák naptára is végződik.

(Dreamspell Calendar)

2012 UTÁN – PLEJÁD RENDSZER – MAJA CSILLAG ÉS A FÖLD

Amint a Nagy Ciklus befejeződik, valami érdekes fog történni a Fiastyúk csillagképben. A Maya csillag a Fiastyúk csillagkép 3. csillaga. A Maya csillag 2000 év alatt halad át a Photon övön és nagyjából 1.200 évig van kívül. Az ő Alcyone körüli keringési pályája rövidebb, mivel közelebb van az Alcyone-hoz. A mi Napunk a Photon övbe lépett 1998-ban és teljessé válik jelenléte az övben 2002-re. Amint a Napunk elhagyja a Galaktikus éjszakát és belép a övbe, a Maya csillag már belépett a Photon övbe. Ez a két csillag szinkronizált lesz ebben az időszakban. És ahogy a Maya csillag visszatér a Photon övbe, a Fény Maya Lényei visszatérnek a Földre segíteni nekünk, amint a Nagy Ciklus befejeződik. Nagy Események bekövetkezése készülődik és az Ősi Bölcsesség, visszatér a Földre. Tudd, hogy ti mindannyian kiválasztottak vagytok a földi ittlétre ebben az időben, hogy megtapasztaljátok mi fog történni.

(Dreamspell Calendar)

DRUNVALO

 

2012. – DRUNVALO

AZ ERŐ ÉS FELELŐSSÉG ÁTHELYEZÉSE AZ EGYIK ENERGIÁBÓL A

MÁSIKBA, JELEN ESETBEN A FÉRFIRÓL A NŐIRE.

12.920 ÉVENTE TÖRTÉNIK MEG EZ AZ ÁTADÁS.

A FÖLDÖN MINDEN ELŐSZÖR A 4. DIMENZIÓBAN TÖRTÉNIK, MEG ÉS CSAK EZUTÁN SZŰRŐDIK ÁT A 3. D.-S VILÁGBA.

(DM:189)

A Föld tengelyingadozása a Föld precessziója, amely 25.920 évente a kitérése után, 2012-ben ugyanabban a pontjában tér vissza. 2160 évente lép be egy új csillagképbe. (Halak: kb:838)

A napéjegyenlőség precessziója, amely 12 részben van jelen. Mindig, amikor a Föld tengelye egy új csillagképbe mutat, az emberiség változik.

(DM:26)

 

2012.12.21.

ÚJ FÉNYCIKLUS VESZI KEZDETÉT

A NAPÉJEGYENLŐSÉG PRECESSZIÓJA ELÉRI A VÍZÖNTŐ CSILLAGKÉPET, EGY ÚJ IRÁNY VESZI KEZDETÉT

A FÉNY KÍGYÓJA ÁTHALAD AZ ANDOK MAGASLATAIN (Chile északi része, Peru, Bolívia, Argentína és a Csendes Óceán között. Ereje, nap, mint nap növekszik.

A Világ meglepetésre számíthat.

(DM:193)

2012.12.21 / 2013. 02. 09. és azután – DRUNVALO

 

A FÉNY ÚJ CIKLUSA

 

A FÖLD TENGELYE A VÍZÖNTŐ CSILLAGKÉP SZÉLÉRE MUTAT ÉS 12.920 ÉV UTÁN ELŐSZÖR FORDUL ELŐ, HOGY A GALAXIS KÖZEPE FELÉ INDUL EL ÉS NEM TÁVOLODIK ATTÓL.

A Föld tengelyének sugara a Vízöntő csillagképen belül fog mozogni 2160 évig.

A Föld tengelye, amikor átbillen a galaxis középpontja felé, a Föld Kundalinije megkezdi a felszínen elfoglalt helyének módosítását. Ez utóbbi valójában 2002-ben már megkezdődött.

(DM:27,30)

A föld belép egy új ciklusba. A föld alapenergiája, felszínén egy új pontra tevődik át. A Föld tengelye egyszerre a galaxis középpontjával ellenkező irányba mutat.

Látványos, erőteljes megújulást idéz elő a spirituális megértésben és gyakorlatában, és beszivárog a mindennapok életébe.

Új életerős spirituális energiákat lehet megtapasztalni, és ez mindenkire hatással lesz.

(DM:31)

A NAPÉJEGYENLŐSÉG PRECESSZIÓJA, EGY ÚJ 13.000 ÉVES CIKLUST KÉSZÜL MEGKEZDENI, AMELY A NŐI BÖLCSESSÉGHEZ VEZET

A FELTÉTEL NÉLKÜLI SZERETET HÍJJÁN AZ EMBERISÉG ELVESZNE

AZ ISTENNŐ SZÍVE MEGNYILVÁNUL. A férfiak védelmezték az emberiséget a sötét ciklusok idején, és a nők fogják visszavezetni az emberiséget a Fénybe, miközben a Nagy Ciklus visszafordul a Galaxis középpontjának irányába.

(DM:165)

AZ EMBERISÉG FÉNY FELÉ TÖRTÉNŐ VEZETÉSÉT 12.920 ÉVRE ÁTVESZI A NŐI ENERGIA

(DM:189)

A FÉNY ÚJ CIKLUSA

A női spirituális fény behatol majd az emberi élet minden területére.

Megjelennek a női vezetők, az üzleti, vallási, politikai életben, és évezredeken keresztül folytatjuk a növekedést.

(DM:13)

A Napéjegyenlőség precessziójával eljött az ideje az Új Világ, Fény Ciklusának:

Ezzel lezárul egy hosszú korszak.
Ezután a változások felgyorsulnak, mivel a női résznek lesz hatalmában eldönteni, hogy milyen új irányba mozduljon el a Föld.

(DM:98)

A BELSŐ ÉS KÜLSŐ VILÁGOK EGYBEOLVADNAK

GALAKTIKUS FÖDERÁCIÓ

www.foldimennyorszag.hu

 

2012. –FELEMELKEDÉS – MEGVILÁGOSODÁS-GALAKTIKUS FÖDERÁCIÓ

A Földanya és az egész Naprendszernek vissza kell térnie a korábbi teljes tudatosságú önmagába. Ez az amire a Felemelkedés, vagy Megvilágosodás szó utal.

A Spirituális valóság összeolvad a fizikai valósággal

Hatalmas Új világ Tárul fel.

Fizikai Angyalokká válunk.

Hozzáférünk teljes Erőforrásainkhoz

Az itteni Időnk befejezéséhez érünk.

Megszabadulunk az Anunnaki még itt maradt képviselőinek, zsarnokságától, amely az emberiség, mintegy 9000 évvel ezelőtti tűz általi pusztulásától tartott, napjainkig.

Ők az igazság félrevezetését használták fel az úgynevezett „feljegyzett történelem” megírásával. Ezek nagy történelmi hazugságok voltak, hogy elleplezzék igazi eredetünket.

A sötét csoportoknak mára már két választásuk maradt: megadják magukat a Fény erőknek, vagy a globális öngyilkosság.

13.000 éves sötétséget és amnéziát hagyunk magunk mögött és belépünk az újraemlékezés idejébe.

(GF:071023)

2012. – GALAKTIKUS FÖDERÁCIÓ

ÚJ GALAKTIKUS TÁRSADALOM ÉS CSILLAGNEMZETEK

MEGTEREMTÉSÉNEK ÚTJA A PRÓFÉCIÁK VALÓSÁGGÁ VÁLNAK

2012. - GALAKTIKUS FÖDERÁCIÓ

A Szellem nagy tervbe kezdett, hogy drámai módon megváltoztassa a világot. 2012 maja dátuma egy olyan időt szimbolizál, amelyben a nagy váltás megtörténik…és bámulatos csodák új korszakát hozza el. A jólét és az új kormányzás korszaka elrendeltetett, de nem korlátozódik a 2012-es évre. A Bőség már készen áll arra, hogy testet öltsön.

GF:081216

2012. DECEMBER 21.

Az idő is elkezd összesűrűsödni. Ennek az összesűrűsödésnek a mellékterméke, hogy a karmaciklusaink jelentősen felgyorsulnak. Egyike ezeknek a dolgoknak, amit talán már észrevettetek, hogy amikor karma teremtődik, az gyorsan meg is enyhül. Gyakran ez órák, vagy napok elteltével történik. Egy olyan valóságban vagyunk, mely gyorsan valami másba alakul át abból, amit eddig alkalmaztunk. Egy másik változás, hogy az évek idő-vonala szintén felgyorsul. Sok személy, aki tanulmányozza az időt észrevette, hogy nemrégiben az évek szinte hónapokká csökkentek. Erre vonatkozóan, számos fizikus, aki számol 2012-vel észrevette, hogy egy törés van a mágikus 2012. December 21-i dátum körül. Ez a dátum a Mayák naptára szerint, az idők végét jelenti a Földön a jelenlegi ismereteink szerint! Ezek az egybeesések azt a tényt mutatják, hogy ez egy olyan periódus a bolygónk számára, mely egy másik új valóság felé halad.
 (GF)

LE. 28.000- TÓL - 2012. DECEMBER 21.- 2014-IG

2012 : A TEREMTŐ RENDELETE - BELÉPÉS EGY ÚJ CSILLAGKAPUBAN

AZ ELSŐ FÖLDI TAPASZTALATAINKTÓL AZ ARANYKOR KÜSZÖBÉIG

Most A Foton övön keresztül történik meg.

Belépünk egy Interdimenzionális kapun, amely az 5. Dimenzióból katapultál egy új

valóságba.

8,3 fényévről csak 3 fényévre kerülünk a Sziriusztól.

Ez a folyamat 1-2 évet vesz igénybe.

Teljesen újrakódolódik testünk az új tudatosságba.

Az UTOLSÓ FEJEZETE KAPCSOLATFELVÉTEL A GALAKTIKUS

SZÖVETSÉGGEL

AZ ARANYKORSZAK KÜSZÖBÉRE LÉPTÜNK

VÉGE A 30.000 ÉVES FOLYAMATNAK

EZ EGY ÚGYNEVEZETT ISTENI NAPON/IDŐZÍTÉSBEN TÖRTÉNIK MEG

EBBEN AZ INTERVALLUMBAN

Innen elérhető a teljes tudatosság.

Manifesztáló és interperszonális képességek kibontakoznak.

Teljes memória visszanyerése.

Az emberi Fénytesttel való újra egyesülés.

Angyali kommunikáció.

Galaktikus kapcsolatok.

Az Akasha memória teljesen nyitva áll majd mindenki előtt.

A Nap és a Földanya is visszatér a teljes tudatosságba.

A VALÓSÁGUNK TELJES ÁTALAKULÁSA TÖBBE MAR NEM ELREJTHETŐ!!!

(GF:090803)

GEORGE KAVASSILAS

 

2012. DECEMBER 21 ÉS 2013. MÁRCIUS 21.

A FÖLDANYA E KÖZÖTT MEGTALÁLJA SAJÁT MAGJÁT (KÖZÉPPONTJÁT) ÉS CSILLAGGÁ - FÉNYLÉNNYÉ - ALAKUL ÁT

Az Földanya 2012. december 21 és 2013. március 21. között megtalálja saját magját (középpontját) és csillaggá - fénylénnyé - alakul át. Az Univerzum számára ez az átalakulás egy természetes jelenség.

A földrengés pedig addig arra szolgálnak, hogy a Föld fokozatosan közelebb jusson a középpontjához. ( Kavassilas még megemlíti, hogy tud a HAARP-technológiáról is, amely mesterséges földrengést idézhet elő).

Kérdés: Hol leszünk mi, ha 2012. december 21-én a Földön nem lesz senki?

George Kavassilas szerint a forgatókönyv nem mindenki számára egyforma. Jelenleg az entitások az Univerzumok különböző részeiből inkarnálódtak a Földre, különböző fejlettségi fokkal. Mindenki kiválasztotta saját maga számára - a Felsőbb Énjén keresztül - azt az
utat, amely a legkívánatosabb számára a fejlődése szempontjából. Az emberiség egy része, kb. 2 milliárd ember ugyanolyan folyamaton fog átmenni, mint a Földanya, azaz : felemelkedés a 3. dimenzióból az 5. dimenzióba 2012.december 21-ig. Később, 2013. március 21-ig pedig aktiválódik a Föld fényteste. A populáció egy része ehhez a naphoz
közeledve elhagyja a Földet - Kavassilas szerint itt a jelenlegi emberiség feléről van szó. És hogy hová mennek? Ennek egyes útjait, forgatókönyveinek részletes leírását a következőkben meg is adja :

George Kavassilas nem tartozik azon emberek közé, akik a pusztulás és reménytelenség elméletét hirdetik. Épp ellenkezőleg, tudja, hogy a pozitív tapasztalatok és reményteljes jövő az, ami ránk vár. Felkészíti az embereket azokra az eseményekre, amelyek a 2012-ben (kb.
az év felétől) még jobban ki fognak éleződni. A világ más-más részein különböző intenzitással fog lezajlani. Az embereknél is minden út egyedi, mivel a tapasztalatok elsajátításához mindenkinek a saját útját kell járnia. És földrészekre vagy államokra is úgy kell tekinteni, mint a lényekre, akiknek saját útjuk van.

A helyzet helyenként drámaira is fordulhat, de az embereket G. Kavassilas arra próbálja rávenni, hogy a 2012-es eseményekre úgy tekintsenek, mint egy új emberi faj megszületésére. Erre a szülésre úgy tekintsünk, mint egy új élet megszületésére. Ez nem csak a
fájdalomról szól, ezért ne úgy összpontosítsunk rá, mintha az egész eseménynek ez lenne a legfontosabb része.

George Kavassilas jövendölése - avagy mi várható 2011 és 2013 között

 

GERALD BENEDICT: MAJA PRÓFÉCIÁK A 2012-ES ÉVRE

2012. NASA ELŐREJELZÉS

A Naptevékenységek a legintenzívebb szakaszába lépnek, 30-50%-kal intenzívebbek lesznek. Ebben az évben különlegesen erős napkitörések lesznek, amelyek erőteljes zavarokat okozhatnak a Föld mágneses mezejében, és teljes hatással lesz itt élő mindenre: 24-36 órán keresztül.

GB:142.

2012. 12.21. – TÉLI NAPFORDULÓ

GALAKTIKUS EGYÜTTÁLLÁS

A HIT KORSZAKÁBÓL A TUDATOSSÁG KORSZAKÁBA LÉPÉS

A TUDÁS, TRANSZCENDENCIA, FÉNYESSÉG KORSZAKÁNAK ELJÖVETELE

KOZMIKUS TUDAT: ÖSSZHANGBAN AZ UNIVERZUM ÉRTÉKÉVEL ÉS RENDJÉVEL.

ÁTÁLLÁS A KOZMIKUS RITMUSRA.

KOZMIKUS TUDATOSSÁG, A KOZMIKUS TERV BETELJESEDÉSE.

EGY VILÁGKORSZAK LEZÁRÓDÁSA ÉS EGY ÚJ KORSZAK NYITÁNYA

 A Nap pluszenergiát nyer és ennek hatására erősödni fog a fénye.

Napkitörések lehetnek.

A Nap mágneses mezeje befolyásolhatja a Föld forgását.

Galaktikus együttállás.

A hit korszakából a tudatosság korszakába lépés

Döntő változásunk a felfogásunkban magunkról és a világról. A gondolkodásunkban végbemenő hatalmas változás.

Megvilágosodást hoz, energiái felhasználhatók lesznek.

A Kozmikus terv beteljesedése.

Új értékek, értékrendek és szemléletek jelennek meg.
Személyes és globális változások.

Ciklikus időszemlélet.

A tudás, transzcendencia, fényesség korszakának eljövetele.
A beavatás után az emberiség úgy érzékeli majd a világegyetemet, mint az őseink.

Kozmikus Tudat: Összhangban az Univerzum értékével és rendjével.

Lelki kiterjedés.

Visszanyert emlékezet az egykori kozmikus tudásunkra.

A Föld és Naprendszer együttállásba kerül az Univerzum többi részével.

A Naprendszer síkja egyvonalba kerül a Tejút síkjával.

Az Együttállás a régi világ végét is jelenti és egy új korszak születését is jelöli.

Merkúr, Vénusz, Mars, Jupiter, Szaturnusz a Nap, valamint az ÚjHold(anyánk, nagyanyánk, az isteni hölgy) egy egészen különleges együttállásban, láthatatlan gravitációs energiákkal kapcsolódnak össze a Földdel és hatással lesz minden ott létezőre.

Napkeletkor a Tejút és a Nap pályájának síkja az ekliptika között a Skorpió csillagképben kereszteződik a Tejúttal (kozmikus kereszt, galaktikus kereszt, Életfa).

A Föld és a Naprendszer galaktikus együttállásba kerül az Univerzum többi részével.

A Napéjegyenlőség precessziójának következtében az Új Nap és Új Világ korszaka indul be, az együttállás különleges eseményeket hoz majd létre.

A Nap a galaxis középpontjába helyezkedik el a Fekete Hasadékban, a Kozmikus Anyaméhben.

Különleges bolygókapcsolódások lesznek ebben az időben: Jupiter, Szaturnusz és Vénusz is részt vesz ebben.

Galaktikus átalakulás indul be.

Belépünk egy bonyolultabb tanulási folyamatba. Spirituális kiteljesedés, terjeszkedés.
A bolygómozgások energiái összeadódnak és radikális változások indulnak be, politikai gazdasági átalakulások lehetőségeivel.

Elérkezik egy új korszak kezdete.

ÁTÁLLÁS A KOZMIKUS RITMUSRA.

EGY VILÁGKORSZAK LEZÁRÓDÁSA ÉS EGY ÚJ KORSZAK NYITÁNYA

2012-ben beteljesednek a Telektonon próféciák: nem a katasztrófákról szólnak, hanem egy fejlődő Földről és lakóiról.

Visszatérés az elidegenített természethez.

A 13 holdhónapú naptárhoz való visszatérés.

Jelentős biológiai átalakulás.

DNSünk változik és hat a tudatosságunkra.

Evolúciós ugrás, egy 26.000 éves ciklus lezárása, amely átalakítja a tudatunkat.

Új képességek megjelenése: Telepátia

Visszanyerjük ősi emlékezetünket.

Eggyé válunk a teremtett univerzummal.

Túllépünk az ellentéteken.
A Föld és Mennyország összekapcsolódása.

2012. december 5. nap lezáródása a 13 katun (kb. 20 év, és az utolsó Baktun: kb. 400 év!!!) vége. 13 katun, 4 Ahau (Ahau= a fény kora, mennyország).

Elkezdődik egy kb. 100 éves új terminus amely csillagászati, éteri eredetű. A tűz, víz, levegő, föld korszakait, ismét az éteri az 5. elem határozza meg.

GB: 74,80, 113-114, 141

2012.12.21. – 2032.

AZ ÚJ VILÁG ELSŐ KATUNJA

AZ ISTEN VÉGSŐ SZAVA (maják szerint)

„Vagy együtt végezzük el feladatainkat, vagy egyenként végeznek velünk.”

Az idő nem oszlik majd szakaszokra.

A napok száma újraegyesül.

Az idő ciklusokba folyik nem linearitásban

A lineáris naptár nincs összhangban az idő természeti ciklusaival.

Az időnek körforgás természete van, nem egyenes vonalban terjed ki.
Amikor újra körbeér, javíthatunk életünkön.

Az idő ciklus de az összemozgások, és átfedések miatt spirálisan mozog.

A ciklusok jellemzői így összetettek és a maja naptárnak ez a jósalapja.

A mostani naptár (Julianus,Gergely) nem áll összhangban a természettel, úgy mint a 13-as holdhónap naptár, az Álomvarázs, vagy Dreamspell.

Az Idő képlékeny és Mi vagyunk a prófécia, a bennünk élő istenség lehetőségeiről beszél.

(Arguelles)

A maják hosszúszámítása: az 5. nap vége 2012. (i.e. 3114 augusztus 13.- 2012. december 21.)

5x5125 év. Kb. 26.000 éves ciklusban, amikor a galaxis középpontjába kerülünk megint.

I.e. 24.000-ben állt utoljára együtt a Nap és a Galaktikus központ.

A kombinált naptár: maja, azték: 52 évenként, 18980 nap után indul újra.

52x365 napos Haab, vagy hétköznapi, mezőgazdasági naptár

és a 73x260 napos Tzolkin avagy spirituális naptár

A Haab= TUN+5 napos csöndes hónap a Wayeb

A Tun: 18x20 napos hónap

A Tzolkin: 13x20 napos ciklus

A Naptárkör: a Haab és Tzolkin kombinációja.

Minden szám. Isten egy szám.

A jövő önmagát ismétli, vagy újabb változata a világunknak.

(GB)

GREGG BRADEN

2012. – A FÖLD MÁGNESESSÉGE

Ezzel egyidejűleg érkeznek a hírek, hogy a Föld rezonáns frekvenciája, ha úgy akarjátok szívverése, rohamosan gyorsul. Ez a frekvencia, amit alap rezonáns frekvenciának vagy egyszerűen Schumann rezonanciának nevezünk 1899 lett felfedezve. Attól az időtől az 1980-as évek közepéig állandó pulzusa volt, 7.8 Hz vagyis 7 ciklus másodpercenként. 1986-87, azaz a Harmonikus konvergencia óta ez gyorsulni kezdett.  1995 végéig ugyanazon becslések szerint elérte a 8. 6-ot, az utolsó adat, ami erre vonatkozik pedig, hogy már átlépte a 10-et és továbbra is gyorsul. Gregg Braden véleménye szerint, 2012-ben, amit a mayák az átalakulás évének jelöltek, a Föld rezonanciája 13 ciklus lehet másodpercenként, míg mágneses mezeje a nulla pontra, de legalább is a nulla pont közelébe érhet.

Ezt nevezi Braden a Nulla, azaz Zérus Pontnak, amikor a mágneses mező jóformán eltűnik mert a bolygó forgása megáll. Ez nem azt jelenti, hogy nem lesz gravitáció, mert azt más hozza létre, nem a bolygó tengelyforgása. Úgy tűnik ez legalább 14 szer megtörtént az elmúlt 4.5 millió évben. Becslések szerint utoljára 11-13,000 évvel ezelőtt történt és ez az időkeret megegyezik Atlantisz bukásával és e nagy kataklizma utáni felépülés kezdeteivel hozzávetőlegesen 10,500 évvel Krisztus előtt.

13,000 évvel ezelőtt a 26,000 éves ciklus közepe volt, most pedig a vége van, az újabb nagy változások ideje. Nem állítható, hogy a Föld megszűnik forogni, csak az mondható el, hogy Braden ezt a lehetőséget sugallja.

Az idő felgyorsulása illetve felbomlása véleményem szerint kulcs fontosságú az ébredés kérdésében 2012-ben és utána következőkben. Mindannyian tanúi vagyunk az idő felgyorsulásának, illetve az időnek nevezett illúzió széthullásának. Az idő illúziójának eltűnésével az emberiség lehorgonyozódik az örök jelen pillanatába, az örökkévaló mostba, tehát megszűnnek az idő illúziójában élés következményei.

Gregg Braden az Awakening To Zero Point (Ráébredés a Zérus Pontra)

WWW.FLUIDEMERALD.COM

2012.12.21. – NAGY CIKLUSVÁLTÁS/GREGG BRADEN

A teremtést energetikai ciklusok irányítják. Az egyik síkon látjuk ezt a föld évszakaiban, a tavaszban, nyárban, őszben és télben. De ezektől messzemenően nagyobb ciklusok is léteznek, ezeket is feljegyezték, számokkal és szimbólumokkal, az ősi népek, mint a sumérok, egyiptomiak, indiaiak, kínaiak, a mayák Közép Amerikában, de az amerikai indiánok is, mint a hopik Arizonában. Ezek a feljegyzések a Nap, a Hold és más kozmikus energiák ciklusainak a méréseiről szólnak, mert azok átalakítják a Föld energia mezőit és az által az életet is ezen a bolygón. Mi mostanság, talán a legnagyobb ilyen átalakító ciklus kellős közepén vagyunk, amely a becslések szerint minden 26,000 évben (a precessio ciklusa) egyszer történik meg, a maya naptár előrelátása szerint a kritikus átmeneti pont 2012 december 21-én lesz. Ez egy valós fókuszpontja az átalakulásnak és nem egy kitalált új évezred kezdete. Ezek a tudatossági ciklusváltások olyanok, mint az ajtók, vagy átjárók, melyek azok számára nyílnak meg, akik készek keresztül menni rajtuk egy sokkal magasabb tudatossági állapotba.

Amikor ezek az ajtók, kinyitása elmarad, a ciklus újra kezdődik, míg más ajtók meg nem nyílnak. De amivel most nézünk, szembe az úgy tűnik nem is ajtó, hanem egy olyan globális átalakulás lehetőségeinek hatalmas szakadéka, amely a mostani látószögünkből nézve hihetetlen.

Különböző vallások és misztérium iskolák szövegei már évezredek óta bejelentették ezt, nyíltan és szimbolikusan egyaránt. Ma már fizikai, szellemi és egyre nagyobb számban tudományos bizonyítékok is vannak, melyek megerősítik, hogy az úgynevezett “Nagy korszakváltás” előtt állunk.

WWW.FLUIDEMERALD.COM

2012- A 64 HULLÁM TETŐZÉSE EGYIDEJŰLEG FOG BEKÖVETKEZNI 2012-BEN

Két tudós az Amerikai Egyesült Államokból Terrance és Dennis McKenne nyilatkozata szerint, a világűr az hologram, 64 hullámból illetve idővonalból áll, ezért van 64 hexagram az I-Ching-ben, 64 kulcs pontja az Élet Fájának és 64 kódja a DNS-nek. Computeres elemzésük azt sugallja, hogy a 64 hullám tetőzése egyidejűleg fog bekövetkezni 2012-ben. Ez az elkövetkező éveket az elképesztő változások időszakává teszi majd.  Terrance és McKenne azt mondja, hogy a változások gyorsasága megkétszereződik, egy, egyre rövidebb idő kereten belül, és ez nyilvánult meg az elmúlt évszázad technológiai ugrásaiban. Előrelátva a jövőt ez folytatódni fog a váltás évéig, 2012-ig, amikor az év 364 napos időszakában több tudatossági átalakulás történik mint az összes előző ciklusban együttvéve. Ezt egy hat napos ciklus fogja követni, amelyben az események még gyorsabban peregnek majd, és az utolsó 135 percben még tizennyolc óriási ugrása lesz az emberi tudatosságnak, és a kulminációt az utolsó 0.0075 percben éri el amikor még 13 tudatossági ugrás lesz.

Gregg Braden az Awakening To Zero Point (Ráébredés a Zérus Pontra)

WWW.FLUIDEMERALD.COM

INUAKI

2012.12.21.

A Földbolygó 2012 végén fogja meglépni az Ugrást. Akik itt maradnak, azoknak úgy gondolatban, mint tettekben át kell alakulniuk. Akiknek nem sikerült, azoknak egy megtisztító impulzust küldenek a matrixból. Kiválasztódik a lakosság. Évmilliókig vártunk erre a pillanatra.

(Inu)

Aryana Havah - Inuaki, a bennem élő reptilián - Egy földönkívüli lény ...

www.scribd.com

2012- - 5. világ – TESTBEN UGRÁS

A tűz, föld, levegő, víz ciklusa után az éter ciklusa következik.

Ahol minden egyensúlyban van.

Az idő megszűnik és az Univerzum szívveréséhez, fogjuk magunkat viszonyítani.
Az a bolygó, amely megformálja az ugrását a mátrix szíve lesz, tökéletes összhangban vele.

A TESTBEN UGRÁST MÉG SOHA NEM HAJTOTTA VÉGRE SENKI EBBEN AZ UNIVERZUMBAN

AZ UGRÁS MEGTARTJA A TESTET ÉS MEGVÁLTOZTATJA AZ ENERGIÁT.

Megőrzi a test molekuláris felépítését.
Csak a DNS módosul.

Az összes DNS aktiválva lesz.

AZ EMBER KÉPES LESZ TESTBEN MEGŐRÍZNI A  MÁTRIXBELI FÉNYT, REZGÉST, HANGOT, INFORMÁCIÓT, FOLYAMATOSAN A TELJES UNIVERZUM PULZUSÁRA ÉS LÉLEGZETÉSRE LESZ RÁCSATLAKOZVA

A FÖLD CSAK A REZGÉSSZINTŰ UGRÁS UTÁN LESZ RENDBEN.

AZ ÁLTALÁNOS MEGTISZTULÁS UTÁN A FÖLD MÁR NEM VESZ SEMMIT SEM ÁT TŐLÜNK, SŐT VISSZAADJA, AZT, AMIT ÉLETEINK SORÁN ADTUNK NEKI.

Új női jellegű energia van jelen, ami egyensúlyba hoz, kiegyenlít.

Rezgésében erő-egyensúly lesz a Földön.

A Mátrix-gyermekei vagyunk: Fénylények.
Az Univerzum pulzusából, a teremtő lélegzetéből, Isten akaratából vagyunk létrehozva, belőle.
Rendelkezünk az ő képességével, a tudatos társ-teremtői képességgel, azzá válhatunk.

A bolygó ugrást csinál.

Az emberekben szintén meg kell hogy legyen, meg kell tenniük a maguk ugrását.

Akik nincsenek erre felkészülve automatikusan, ki lesznek szedve ebből a szegmensből.

 

A BOLYGÓ UGRÁSÁT, AZ EGÉSZ VILÁG SZEMMEL KÍSÉRI, MERT ELŐSZÖR TÖRTÉNIK MEG AZ UNIVERZUM TÖRTÉNETÉBEN.

Megpróbáljuk fizikai testben véghezvinni az ugrást, a test megtartásával.

Nem módosul a forma és a struktúrája, ugyanazok maradunk, de tudatosabbak mindenre.

A Naprendszer is megkezdte a mag változásait: A bolygónak millió évekre volt szüksége hogy elérje ezt.

Az Univerzum logikája: nincs energiapocsékolás, nem engedi különben, hogy sikerüljön

2012 UTÁN - DNS

A DNS a 2012-es évet követően mindenkinél átalakul, s egyes személyeknél ez az átalakulás meg is kezdődött már. Energetikai szinten fog megtörténni, de egy jó pár évig eltart még, mivel a szervezetnek alkalmazkodnia kell. Az egyedüli dolog, amit tehetünk, egy pozitív rezgés fenntartása, ami a gyorsabb fejlődést és az egészség megőrzését biztosítja. Amilyen mértékben a negatív rezgések csapdájába maradunk, annyival később fog megtörténni az átalakulás.

(inu2)

JOSÉ ARGÜELLES

 

2012. DECEMBER 22. – 2013. JÚNIUS 25.
De a maja naptár nem ér véget ezzel a nappal. (2012.12.21.) Ez egy esemény, mely sok lehetőséget hordoz magában, és életre kelt egy új időszakot, mely stabilizálódásához természetesen időre van szükség. Ettől a naptól 2013. július 25-ig összesen 216 nap van, mely szám szimbolizálja a tökéletes kocka rezgését. Ez az időszak egy szünet a galaktikus pulzációban, vagyis várhatóan megáll a galaktikus rendszer lüktetése. Ez azért történik, mert átalakul a Galaxis Spirálrendszere, megszűnnek a régi spirálok, és újak alakulnak helyettük. A pulzálás újraindul, amikor felépül az új Galaxis. Földünk jelenleg a Tejútrendszerben az Orion-övön található. Várhatóan ez az öv is megszűnik, és a bolygó egy új struktúra része lesz. Ez az átalakulás fog 2012. december 22-től 2013. július 25-ig tartani, mert ennek végén indul el az új 104.000 tun idejű hullám.
Ez a 216 nap felosztható 6 tökéletesen egyforma, 36 napos ciklusra. Ez az időszak alakítja ki a Föld Kockáját, mely segítségével áthaladhatunk majd az új hullámba. Ez a második ciklus, melyet José Argüelles leírt.
A ciklus szakaszai:
1. 2012. december 22. - 2013. január 26. Kocka alsó része
2. 2013. január 27. - 2013. március 3. jobb oldala
3. 2013. március 4. - 2013. április 8. bal oldala
4. 2013. április 9. - 2013. május 14. hátsó oldala
5. 2013. május 15. - 2013. június 19. szemközti oldala
6. 2013. június 20. - 2013. július 25. felső oldala
(Az Átalakulás Végső Ciklusai * az utolsó 932 nap/ Domokos Erzsébet

Forrás:
José Argüelles: Galactic Spiral Density Wave and 2012: The Final Cycles of Transformation
http://lawoftime.org/timeshipearth/articlesbyvv/spiral-density-wave.html)


Véleményem szerint ebben az időszakban a leginkább saját magunk kiegyensúlyozására, energiánk, erőnk megtartására kell helyezni a hangsúlyt, és a csakráink segítségével ennek a kocka alakú energiának a kialakítására kell figyelmünket fókuszálni. Ez az energiaforma nemcsak nekünk ad biztonságot, de átjárót is nyit az új minőségű létbe embereknek és a bolygónak egyaránt. Ez az Új Világ kialakulásának időszaka, egy második teremtési ciklus. Az első teremtés a világ teremtése volt, melyet a Biblia szerint 6 nap alatt teremtett Isten. Nekünk 6x36 napunk lesz arra, hogy megteremtsük az új minőségű életünket és világunkat.

José Argüelles három szakaszt írt le. A harmadik, és egyben utolsó ciklus hosszát és ütemét ezen két ciklus adja. Ezt a két időszakot összeadva 1008 napot kapunk, mely felosztható 7x144 napra, és ami kiteszi a nagy ciklust, a Szakrális Erő Visszatérésének időszakát, amely a Szellem erősödéséről és az emberekkel való egyesüléséről szól. Ezalatt az 1008 nap alatt az anyagi világ egyre inkább instabillá válik, elvonódik belőle az energia, miközben felerősödnek a spirituális energiák, és az ismert világunkban újra egyesül a Szellem és az anyag, így megteremtve az 5. dimenziós létet.
Ez a ciklus is elkezdődött 2010. október 22-én, és ez is külön feladatokat ró ránk. Minden szakasznak megvan az üzenete, mely segítségével végigjárhatjuk az utat, mely által behívhatjuk és beépíthetjük életünkbe a Szakrális Erőt.

KIRAEL

2012.

2012 után

MÁS CSILLAGVILÁGOK, VILÁGOK NAGY MÉLTÓSÁGAI ÉS KÖVETEI LÁTOGATNAK MEG MAJD TITEKET, AKIK MEG AKARJÁK TEKINTENI MILYEN LESZ AZ Ő VILÁGUK EGY NAP…

SZÁMOS DIMENZIÓ KEZDTE EL ÉS FEJEZTE BE SZÉPSÉGÉT, ÉS MOST ARRA VÁRNAK HOGY MINDEN VILÁG EGYESÜLJÖN

EGYESÜLNI FOGNAK EGY GONDOLATBAN, AMI A TEREMTŐ SZERELEM/SZERETETE

(KIRAEL)

LAUREN C. GORGO

2012.- A Pleiadi Fő Tanács üzenete

Telepatikusan csatornázta Lauren C. Gorgo

 

A VALÓSÁGOK SZÉTVÁLÁSA

http://www.fluidemerald.com/?cat=1&paged=2

A valóságok szétválásának megjövendölt idejéről beszéltek már a különböző spirituális körökben, és az új eszmék közösségeiben, de legtöbbször félreértették azt. A világok szétválása, amit meg fogtok tapasztalni, az nem fizikai elkülönülés lesz, hanem tudatosságbeli eltávolodás. Ez viszont egy fajta látható különváláshoz vezet majd, ahol a hasonló gondolkodású közösségek elkezdenek csoportosulni, illetve egymás felé gravitálódni.

 

Amint ez megtörténik, akik az új idővonalon működnek, a nagy központi nap kisugárzása által, elkezdenek majd teljesen belépni felemelkedett vagyis Krisztusi tudatosságukba.

 

A Föld, effajta váltáson megy most keresztül, így hatékonyan tudja majd a megfelelő vibrációjú teljesítményt nyújtani, és átszűrni a tudatosság szintjeit a csoportokban, az egyesülés és az új föld megteremtése céljából. Időközben az átalakulás periódusa lesz az új, galaktikus központosítású tudók számára, a felemelkedett tudatosságúaknak, akik aktiválták Isteni tervezetüket, akik a következő szint csapatait, vagyis az ébredő lelkeket vezetik majd, a megfelelő vibrációs örvényeikbe.

Ez sokféle gyülekezést jelent... a felébredt szív központosítású lelkekét, akik összegyűlnek majd a fizikai újra egyesülés szándékával, de úgyszintén, az ébredő lelkek következő hullámának az átalakulás megkönnyítése céljából is. És ez lesz az ideje, a harcos lelkek új hullámának az összejövetelére is, hogy leépítsék az idejétmúlt rendszerek következő szintjét, akár csak az ikerlángok újra egyesülésének, a már meglévő kapcsolaton belül, illetve egy új kapcsolatban. Mindkét esetben ezek a kapcsolatok igen kopottnak érződnek majd, és világossá fog válni, hogy összejöttetek megteremteni a kozmikus szerelem hullámát és a forráshoz való kapcsolódást, hogy kiáradjatok az univerzumba a boldogság megtisztult vibrációin át.

 

LAWRENCE E. JOSEPH: APOKALIPSZIS

 2012. január 11. 2012.12.21. Ahau: 13.0.0.0.0. utolsó nap és elkezdődik .... 0.0.0.0.1 első napja

20-as számrendszerben

első helyérték: nap

2. 20 napos egység

3. 360. napos egység

4. 7200. napos egység

5. 14.400 napos egység 13 baktun

13X144.000= 1.872.000 nap= 5200X360 nap 

A NAPTÁR LENNULLÁZÓDIK MEGÁLL AZ IDŐ

EVOLUCIÓS CIKLUS ALAPÚ A MAJA TÁRSADALOM

26.000 ÉVES CIKLUS 5x5125 ÉVES HOSSZÚSZÁMÍTÁST AD KI

AZ EVOLÚCIÓS CIKLUSOK MINTÁKAT ADNAK KI., AZOKBAN HALADNAK

13 baktum 144.000 napos 400 maja napok

0. 7200 napos ciklus (20 maja év) 13x7200

0. 360 napos ciklus 13x 360

0. 20 napos ciklus 13x20

0. kin, vagyis maja nap 13x1 napos ciklus

13x144.000 = 1.872.000 napos ciklus 2012.12.21.-én lenullázódik

a 13. szám 13 ízületnek felel meg, csomópontként szolgál a test és a kozmikus energiák számára

1. nyak

2-3. vállak

4.-5 2 könyök

6-7.. 2 csukló

8-9. 2 csipő

10.-11 2 térd

12-13. 2 boka

13 erő 20 istenségben/napjegy aktiválódik

5200 napév= 1 maja év

360 napos év= 5125 Gergely év

25 év, azaz 5,25 nap=0,25 a ritmusból kiesett időszerűtlen idő

a 20 ritmusa a 2X10

10 kézujj: az Ég

10 lábujj a Föld

AZ EVOLÚCIÓ CIKLUSOKBAN/MINTÁKBAN HALAD

A 100.000 éves ciklus (102 v 104ezer éves: Milankovics ciklus:

A Föld búgócsigamozgása okozza, nem kör hanem ellipszis mozgása eredménye, hogy nem egyenlő mértékben kapja az energiát, és ez a Föld egyes részein a klímában változásokat hoz létre.

(APO:39)

Dőlésszög ciklus: 41.000 évente:

22,1 fokról 24,5 fokra módosul, majd vissza.

Jelenleg: 23,5 fok a dőlésszög, ennyire billen ki a függőleges helyzetéből

2012-,

Az 1940-es években, különösen 2003 óta a Nap nyugtalanul viselkedik, mint bármikor 11 ezer év óta.
A napfizikusok egyetértenek abban, hogy szoláris aktivitás csúcspontja 2012-re esik, rekord értékekkel.

(APO:26)

2012. 12.21. 11:11 órakor

Egyesek szerint nappal, mások szerint éjjel:

A Naprendszer a Nappal eltakarja a Tejút középpontját, 26.000 évente következik ez az esemény: A Naprendszer beül a Tejút Méhébe.

2012.Ji King, és a Hindú teológiák értelmezhetően alátámasztják a 2012-es végső földi dátumot és számos bennszülött hitrendszer is erről szól.

(APO:29), (APO:42)

LEE HARRIS ÜZENETE 2012-re

ShaumbraTelegdi Ildi küldi nektek az alábbi fordítást:

2012 – A HATALOM ÉVE

Az idei év SZAVA a HATALOM lesz. 2012-t már hosszú idő óta nagy figyelem övezi. Az ősi kultúrák és civilizációk megjövendölték ezt az időszakot. Azt, hogy ez az év mit fog magával hozni, és hogy mit is képvisel. Ez nekünk, embereknek egy fordulópont lesz. Ugyanakkor viszont, a gyorsuló időszak és az idei év sebességének ellenére ez mégis egy fordulópontot, és nem pedig egy végpontot vagy egy új kezdetet jelent. Már sok éve a fejlődésben lévő tudatosság viharának a közepében tartózkodunk. És mi, egyszerű emberek, minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy lépést tartsunk ezzel az időszakkal, és mindazokkal a kihívásokkal, amit ez a bolygó, saját magunk és más emberek kínáltak fel és adtak oda számunkra.

bővebben:

http://www.shaumbra.wire.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=633

 

NIBIRUAN COUNCIL/JELAILA STARR

2012. – FIZIKAI FELEMELKEDÉS

Nib: Jelaila Starr

www.nibiruancouncil.com

2012.

 A NIBIRU A GALAKTIKUS FÖDERÁCIÓ MEGHÍVÁSÁVAL VISSZATÉRÉSRE KÉSZÜL SEGÍTENI A FELEMELKEDÉSI FOLYAMATOT

NOSTRADAMUS

 

2012. –NOSTRADAMUS PRÓFÉCIÁI

Húsz meg kétszer hatban az egek tudása a Földre érkezik, nagy öröm közepette…

Új kezdet az élőknek és a tudománynak…

Az élők és az angyali fény-lények örvendeznek az új kezdetnek

PATRICIA CORI/SZÍRIUSZIAK: A LÉLEK KOZMOSZA

2012-BEN LEZÁRÓDIK A LINEÁRIS IDŐ-HATHOR-SOTHIS ALÁSZÁLL

Kihalt fajok újból feltűnnek, múltunk történései megismétlődnek, multidimenzionális lényekkel találkozunk, a tér-idő keret felbomlik, a Föld geológiai viszonyai átalakulnak, felszámolódik a Félelem, polaritás finomodik

AZ IDŐ VÉGE AZ ILLÚZIÓ VÉGÉT IS, JELENT IS JELENTI

A KÓDOLT MESTER(NŐ) MEGTESTESÜLÉSE, HATHOR,

AKI EGYENSÚLYBA TARTJA A NAPRENDSZERT

HATHOR, MINT SOTHIS SZÁLL ALÁ

A FÖLD ÁTMEGY EGY TERMÉSZETES BOLYGÓHALÁLON

AZ ÁTMENET A REZGÉSSZINTNEK MEGFELELŐ LESZ: SZELLŐ, VAGY TOMBOLÓ VIHAR ÉRZÉSÉBEN

(PC:121-127)

2012.12.21. A DIMENZIÓVÁLTÁS GALAKTIKUS FORGATÓKÖNYVE

Az összes égitest, a tér és az idő, amely körülveszi Napistenségünket, kimozdul a fizikai valóságából, és egy magasabb Dimenzióba emelkedik és megtapasztalja a 3. Dimenziós halálát, és egy többdimenziós tudatosságban újjászületik

Fel kell majd arra készülni, hogy megnövekedett fotonsugárzás ér bennünket, az átmeneti lyuk (fekete lyuk) megközelítésénél és azon való áthaladás közben

(PC:98)

PLEJÁDOK

2012. - DIMENZIÓVÁLTÁS-FÖLDÖNKÍVÜLIEK SEGÍTSÉGE

Változás következik, egy dimenzióváltás, amely csökkenti a harmadik dimenzió sűrűségét, s ezáltal magasabb szintekre fogtok emelkedni, ahol csökken a test sűrűsége. Azért jöttetek ide, mert irányítani szeretnétek az evolúciós folyamatot, és részesei akartok lenni. Ez mind nagyon izgalmas lesz, hiszen több valóságsíkon működtök majd.

A világmindenség hatalmas régióiban számos kultúra és társadalom létezik, és ezek a társadalmak és kultúrák a kezdetektől fogva látogatták ezt a bolygót. Nem csupán mi, plejádok jöttünk el segíteni, mi csak egyetlen csoport vagyunk egy csillaghalmazról. Sokan utaztak már ide, több okból is. A földönkívüliek többsége azért jön, hogy segítse a felemelkedéseteket, de vannak olyanok is, akik más céllal érkeznek.

(PL:1)

Qala Sri’ama"

2013-IG

"Kedveseim!

Szeptember közepén a Földanya kristálymagjának rezgése emelkedni fog (magasabbra, mint az elmúlt 12000 évben bármikor).

A rezgés erőteljesen tovább fog emelkedni egészen 2013-ig, amikor is a kristálymag rezgése teljesen stabilizálódni fog, ezzel támogatva Gaia energiaváltásának befejezését. Gaia fényteste ennek elérése érdekében dimenziót vált, és ezt a váltást velünk együtt teszi meg. A Föld belsejének frekvenciája a következő évben megduplázódik, és ez az emelkedés energiatestünket --Gaia energiatestén keresztül-- a korábbiaknál jóval erőteljesebb aktiválásra készteti majd.

Ez gyengéden fog megtörténni, azonban az elmére erőteljes hatása lesz. Ebben az időszakban sokan tapasztalhatnak majd nehézségeket az érzelmeikben és általában az elméjükben.

A Felemelkedett Mesterek kérték, hogy ezt osszam meg Mindannyitokkal, hogy támogatásukkal a szeretet és egyensúly állapotában maradhassatok, mert ebben az időszakban sok minden felszínre fog kerülni, különösen az elme aktivitása által.

Fontos, hogy megtisztítsátok a „föld-hidatokat” Földanya szívéhez (fényáramlás a szívetekből Gaia kristálymagjába), ha eddig ezt nem tettétek, hogy életetekben minden összhangba kerülhessen a Földanya átváltozásával.

Ha már megtisztítottátok a földhidatokat, és egységérzésben éltek Gaiaval, akkor kitűzhetitek célul a „csillag-hidatok” megtisztítását, aktiválását, (mely egyben a csakrahíd/csakraoszlop), mivel a Földanya magjának rezgésemelkedése csakraoszlopotokra lesz a legnagyobb hatással.

Ha a föld- és csillaghidatokat tisztán tartjátok, vagyis rendszeresen áramoltatjátok rajtuk a fényt, akkor harmonikusnak, csodálatosnak tapasztalhatjátok meg magatokat ebben az időszakban.

Ha ezek a fényhidak zárva maradnak, akkor az elmétek és különféle problémáitok csapdájában érezhetitek magatokat.

Kívánom, hogy a következő időszak harmonikus és békés legyen Mindannyitok számára!

Szeretettel:

Qala Sri’ama"

(Fordítás: Madár István - egyben köszönöm a hozzájárulásotokat az anyag ismételt közreadásához!)

A Föld(anya) a változások fókuszában

www.espavo.hu

RONNA HERMAN/MIHÁLY ARKANGYAL

TI VAGYTOK A TEREMTŐ BELÉGZÉSE címmel (2003 novemberi üzenet) azt mondtuk “Bizonyos félreértelmezés történt a Belégzéssel kapcsolatosan, és az a hiedelem vált népszerűvé, hogy a Teremtő Belélegzi mindazt ami teremtve lett. Ez nem igaz.  A Teremtő előreküldi ragyogását, hogy magába egyesítse az összes gyönyörűséget ami valaha is teremtve lett.  Szeretteink ti vagytok a Belégzés.  Ti fogjátok belélegezni a Teremtő Esszenciáját ahogy felkészítitek emberi ”edényeteket”, hogy egyre több és több finom Fényt tudjon befogadni, és a felsőbb birodalmak kifinomult vibrációs frekvenciáit.  Ti az emberi edényetekben fogjátok megtestesiteni a Teremtő Esszenciáját ami áthatja a Föld síkját és az egész Univerzumot.”

 

Tudatossá kell, hogy váljatok fizikai testetek tudatosságára, amint Testi Elementáltok úgymond felébred. Fokozatosan el fog kezdeni, harmónikusan dolgozni veletek, hogy helyesbitsétek az összes félreteremtéseiteket amelyeket testi formátokban manifesztáltatok a hibás gondolati formák következtében.  Idövel érzékenyebbé váltok Testi Elementáltok jelzéseire.  Állandóan bombázva vagytok az öt fizikai érzék adataival.  Pillanattól – pillanatig vagy fejlödtök vagy visszafejlödtök.  Semmi sem marad ststikus.

RH:10:1

SALUSA-SZIRIUSZ/ Mike Quinsey

2012.12.21.

Hozzátok hasonlóan mi nem fáradunk el fizikailag vagy szellemileg és nem érzünk csalódást a késedelmek miatt. Megvan az az előnyünk, hogy mindent sokkal tisztábban lássunk, úgymond bepillantást nyerünk a jövőbe. Ezért ismételten emlékeztetünk titeket arra, hogy nincs semmi ami miatt aggódnotok kéne mert a harcot már megnyertük. Vegyétek a dolgokat úgy ahogy jönnek és ne hagyjátok, hogy félelem lopja magát szívetekbe. Ahogy a dolgok kezdenek kibontakozni egy csomó bizonyítékot fogtok látni ez évben arra, hogy milyen szerepet is játszunk a ti Mennybemeneteletekben. A Mennybemenetel valós és Isteni Elrendeltetés, hogy a teljhatalmú 2012 December 21.-i egyenlőséggel megfelelően menjen végbe. Onnantól kezdve egy még magasabb dimenziók felé fogtok haladni mely mindegyike felülmúlja az előzőt szépségben és békében.

SaLuSa, February 11, 2011

http://www.galacticchannelings.com/magyar/index.html

 

2012. VÉGÉN –

SEMMI SEM FOGJA MEGÁLLÍTANI A MENNYBEMENETEL FOLYAMATÁT AMI TESTET ÖLT 2012 VÉGÉN - SALUSA

Ahogy közeledünk ez év végéhez,(2011 év vége felé), arra a következtetésre juthattok, hogy az a sok esemény, amiről állandóan beszélünk, azoknak el kell kezdődnie. Ez valóban igaz és ahelyett, hogy különálló eseményekről lenne szó, események egész sorozata lesz összekapcsolva. Sok mindent kell előre elkészíteni a tömeges földre szállásunkhoz és minden ellenünk irányuló feltételes fenyegetést el fog kelleni távolítanunk. Ezért az Első Kapcsolatfelvétel bizonyos tényezőktől fog függni, mielőtt lépni tudunk.  Ám erre sor fog kerülni és része lesz egy nagy ünnepi találkozásnak velünk, akik végül is igazi testvéreitek vagyunk. Túl hosszú ideje voltatok a sötétben tartva és a Fény most szabadul meg azon rendszer pókhálóitól, amit arra terveztek, hogy teljes ellenőrzést gyakoroljanak felettetek.

Ezek azok az idők, amikor döntésetek komolyan tesztelve lesz és minden szándékot ami arra irányul, hogy eltérítse figyelmetek az igazságról,  figyelmen kívül kell hagyni. Semmi sem fogja megállítani a Mennybemenetel folyamatát ami testet ölt 2012 végén, tehát tartsatok ki hitetek mellett és álljatok bátran  a Fényben.

Köszönettel, SaLuSa

Mike Quinsey

Fordítás: Bella

http://www.galaktikusuzenetek.com/2011/09/uzenetek-sziriuszrol-szeptember-5-2011.html

2012. UTOLSÓ HÓNAPJAI

Mi a Galaktikus Federáció arra bátorítunk titeket, hogy mindannyian járuljatok hozzá lehetőségetek szerint az új vezetőséget követelő morajhoz, mely evolúciótok új fázisába visz el titeket. Petícióitok és követeléseitek fel vannak jegyezve imáitokkal együtt és ezek együttes segítségével formáljátok jövőtöket. Minden fizikális manifesztálódás eredete az általatok kibocsájtott gondolatokból ered. Ez az egyszerű magyarázata annak, hogy miért vagytok ti saját valóságotok megalkotói. Ennek eredményeként gondolatotok hasonló vibrációt vonz be és ott ahol sok a felhalmozott negativitás, szembesültök annak kivetülésével. Szakítsátok meg kapcsolatotokat mindennel, ami nem válik javatokra és térjetek át egy olyan útra, mely mindezt magatok mögött hagyja. Fordítsátok arcotok az élet derűsebb oldala felé és emeljétek fel magatokat a Fénybe. Ne tegyetek senkivel különbséget, hanem szívből viseltessetek mindenki iránt. Amikor minden lélek egymásnak tükörképül fog szolgálni akkorra már a Mennybemenetel is közelebb kerül hozzátok. A 2012-es év utolsó hónapjai lesznek a legfelemelőbbek és ezek fognak a legnagyobb megelégedéssel eltölteni titeket ahogy közelebb kerültök a tökéletességhez.

Legelőször az éhező országokon fogunk segíteni majd ezt követően technológia átadásra kerül sor ami tiszta és bőséges ivóvizet fog biztosítani mindenki számára. Az egészségügy merőben el fog térni a mostani gyakorlattól és a hang válik igazi gyógyítóvá. Mindenkinek joga van mindazon alapszükséglethez, ami a boldog létezést és függetlenséget biztosítja. Ezzel egyidőben a közoktatás az egész világra ki fog terjedni, hogy kisebb csoportokat új úton lehessen tanítani, ami sokkal gyorsabb és hatékonyabb lesz, mint a mostani. Tanult és boldog emberek, akik kényelmes életet élnek jobban tudják a társadalmat szolgálni. A vagyon szétosztását becsületes és igaz emberek fogják irányítani és nem fogják többé magánbankok számláját gyarapítani.

Idővel minden bűncselekmény megszűnik és mindazokat, akik bűnre hajlamosak megszabadítjuk az effajta késztetéstől. Kedveseink, meg kell, hogy értsétek, hogy a jövő egy olyan magas vibráción fog létezni mely minden negatív gyakorlatnak véget vet és képtelenné teszi annak manifesztálását. Harmónia és egyensúly válik állandó tudatállapototokká és a szépség ragyogása fog titeket mindenhonnan körbevenni. Ekkor értitek meg csak igazán és tudjátok élvezni a lét tökéletességét mint a Teremtő keze munkáját. De fejlődésetek ezzel nem ér véget, hanem tovább haladtok még magasabb dimenziók egy még tökleletesebb lét felé. Az evolúció egészen addig nem áll meg amíg el nem éritek a Forrását Mindennek Ami és utána nekiindultok, hogy új Világegyetemeket teremtsetek amik új kalandokkal és felfedezésekkel várnak rátok.

SaLuSa, January 26, 2011

http://www.galacticchannelings.com/magyar/index.html

STEVE BECKOW/MIHÁLY ARKANGYAL

2012. DECEMBER 21. – MIHÁLY ARK/STEVE BECKOW

S: Megértheted, hogy mivel a bejelentést olyan sokszor elhalasztották, igazán, néhányan azt mondják, hogy 2012. december 21-e nem hiteles dátum, és amit erre a napra terveztek, nem fog megtörténni – néhányak szerint 2013-ig, mások szerint 2015-ig, vagy 2030-ig. Mások azt mondják, maga a bejelentés sem fog megtörténni 2015-ig, 2030-ig stb. Érvényes a 2012. december 21-i dátum, …. vagy nem?

MA: Igen, érvényes. Most nem szeretnénk eljátszani a dátumjátékot. De ez olyan, mint – gondolj rá úgy, mint egy homokba rajzolt vonalra. Gondolj rá úgy, mint az első jégrétegre, ami megjelenik a vízen. Bizonyos ponton ugranod kell. Bárki, aki így gondolkodik, jót mulat a dátumokon, nem?

S: Azt hiszem, igen. És akár a csalódás is lehet vicces.

MA: Igen, ez igaz. Ezt mindig láthatod, a sportban és a politika sportjában. De azok, akik azt sugallják, hogy ez nem fog megtörténni „2015-ig, vagy 2030-ig” bebiztosítják a tétjeiket. Így ha semmi nem történik, még mindig mehetnek tovább. Ami itt lényeges – és semmilyen formában nem kívánunk bírálónak hangzani, lenni, és főleg nem bíráló módon viselkedni; de hadd mondjuk el ezt, kedvesem, mert ez fontos – hogy ez a hit és a bizalom hiányára mutat, nem csak irántunk, mert nem ez a lényeg. Ez a szent önmagukba vetett bizalom és hit hiányáról árulkodik a kibontakozásban, melynek minden órában tanúi önmagukban, és szomszédjuk, barátaik lényében. Igen, tudjuk, ennek káosz íze, szaga, kinézete van, és ez a jó hír. Mert minden a víz felszínén forr. Nincs mélyre eltemetve. Így azoknak, akik szeretnék, vagy úgy érzik, hogy egy jövőbeni dátum vezeti őket, rendben van. Legyen részük könyörületben. Biztasd őket, hogy ez rendben van, de az is rendben van, aki bízik abban, hogy az Univerzum egy milliszekundum alatt felemelkedhet.

Nem tart örökké, bár úgy tűnt, igen. Nem szokásunk és nem tartozik a tevékenységeink közé hamis várakozások keltése. Ez ellentmond az Univerzum törvényeinek és a szeretetnek. Ha bármi, szeretett barátom – és ezt mindig mondjuk neked – te megelőzöd az ütemtervet. De azt szeretnénk, hogy egy dátumhoz kösd magad? Nem. Mondjuk, hogy a dátumok, melyeket megadunk pontosak és hitelesek? Igen. Ha megbénítanának, és hadd sugalljuk, hogy sok tekintetben a közösség megbénult, ha megbénítanának, és te imádkoznál és imádkoznál és folytatnád a szent gyakorlataidat, és meditálnál a gyógyulásért, és 2012. decembert adnánk meg dátumként, csalódott lennél, drága barátom, ha szeptemberben jönne el? Azt hiszem, nem.

Tehát nézd a dátumokat, de ugyanakkor nyomatékosan megkérünk, maradj nyitott egy hamarabbi érkezésre.

S: Tehát, tehát a felemelkedés, amit várunk, megtörténhet 2012 december 21. előtt?

MA: Így van.

S: És ez a felemelkedés egy pillanat alatt fog megtörténni, vagy fokozatosan?

MA: Már folyamatban van.

S: Igen?

MA: De, mint tudod, már így van egy ideje. De van egy pillanat, van egy pillanat, mikor az ajtó kinyílik. Így ez egy folyamatos, fokozatos felemelkedés. Látod a változásokat mentálisan, fizikálisan, érzelmi szinten; kölcsönös összekapcsolódás; a kollektív tudat változása. De van egy pillanat, egy kattanás. Így ez egy pillanat. Valójában ez egy 20 – 24 vagy 26 órás időszak.

S: Mit írsz le Uram, egy pillanatként? Ez egy bejárat kinyílása, vagy egy változás a rezgésben, vagy … ? Mi – lehetséges szavakkal leírni?

MA: Ez egy változás a teljes kollektív rezgésben, amelyben a Föld, Gaia és a felszínén minden összetalálkozik. Amelyben a Föld, és azon minden találkozik egymással. Összejön – egy más rezgésben. Így ez nem olyan, mintha átmennél egy kapun.

S: Nem. Rendben.

MA: Tehát sok kapun keresztülmentetek, és ez a része volt annak, amire úgy gondoltok, ezek az apró felemelkedések, amelyben részt vettetek.

S: Rendben.

MA: És néhányan nagyon buzgón mentek át rajtuk. Persze a bolygó is keresztülment rajtuk. Az elemi királyságok közül sokan elvégezték a munkájukat. De van egy pillanat, amire mi egy pillanatként gondolunk, amelyet ti inkább úgy egy napnak éreztek. Van egy pillanat mikor az egész összehangolódik.

S: És egyrészről a 3D-ben vagy 4D-ben vagyunk, másrészről az 5D-ben?

MA: Vagy magasabban.

http://lightworkers.org/channeling/137912/aa-michael-reading-steve-beckow

http://EarthCrew.org

Magyar fordítás: Enikő

VIRGINIA ESSENE – MIHÁLY ARK

 

2012 – Az 5. VILÁG A LELKI FELFEDEZÉS ÚJ KIFEJEZÉSÉNEK VILÁGA

ESSENE/M. ARK: 189-191

250 ezer év óta ez a legelső alkalom, amikor átléphetünk a Fény kapuján, az éteri világba és találkozhatunk isteni valónk más részleteivel, amelyek léteznek mind a lét másik síkján.

144000 RÉSZÜNK LEHET EGYÜTT, EZ AZ ÚJ KOR, AZ ARANY HAJNAL.

Az 5. VILÁG A LELKI FELFEDEZÉS ÚJ KIFEJEZÉSÉNEK VILÁGA.

A Naprendszer is átszerveződik. A Föld a 12. bolygó pozíciójába kerül. A Nap háta mögött ugyanis van még 3 bolygó: Vega, Lucifer és a Mihály. (A Vega nem azonos a Vega csillagrendszerrel.)
Jelenleg a Mihály bolygó van a 12. pozícióba, de az is átkerül egy másik univerzális valóságba. A Föld helyét, pedig egy másik bolygó fogja elfoglalni.

(ESSENE/M. ARK: 189-191)

VIRTUE – MIHÁLY ARK

 

2012.-MIHÁLY ARK - FÉLELMEK

Mihály Arkangyal kihangsúlyozta, hogy sokan lesznek, akik félni fognak, minél inkább közelebb kerülünk 2012-höz.

Ő megnyugtatott bennünket, hogy 2012 olyan, mint az Y2K (2000-es probléma) nem lesz tragikus esemény. Nem jelenti a világ végét.

A maják folytatták volna a naptárat, de megszakadt a kapcsolatuk a Földdel, és hirtelen el kellett, hogy hagyják el a falvakat, ahol dolgoztak ezen a projekten.

Nagy hangsúlyt fog kapni ebben az évben a spiritualitás és az útkeresés, de már nem lehet feltételekhez kötni (hiszem, ha látom), nem lesznek „rókalyukhatások”(elmenekülni valahová e kérdések elől) az ateistáknak.

A szeretet központunkban kell, hogy maradjunk, és gondjainkat engedjük el, bízzunk benne és a felemelkedett mesterekben, így Jézusban is, és az angyalokban.

(Virtue-M.Ark)

ZADKIEL ARKANGYAL

 

2012. - MEGADJA A FELEMELKEDÉS LEHETŐSÉGÉT - ZADKIEL

Azoknak, akik készen állnak, és elhagyják a többieket, akik tovább járják köreiket az anyagi létben.

Csak annak a felismerésére van szükség, hogy mindezt megtettük már korábban is, amit felemelkedésnek hívnak.

A BOLYGÓ REZGÉSSZINTJE: MOST TÁMOGATJA A FELEMELKEDÉSÜNKET, ÚGY AHOGY KORÁBBAN EZ NEM VOLT ELÉRHETŐ

2012.: ÖNMEGVALÓSÍTÁS, MEGVILÁGOSODÁS, most mindenki szára elérhető.

EZ A KEGYELEM IDEJE, a kapu nyitva áll, elengedték karmikus adósságainkat.

Csak igent kell mondani rá, és a beteljesedés energiája felemel.

KVANTUMUGRÁS ANNYIT JELENT: ELENGEDNI A FÜGGŐSÉGET.

ELFOGADNI A LÉTEZÉS ÚJ ÚTJÁT.

AKI VAGY: LÉLEK ALAPÚ, SZÍVKÖZPONTÚ, ÖNFELEMELKEDŐ ENERGIA LÉNY

 

2012.

A BOLYGÓ KVANTUMUGRÁSA-ZADKIEL

A BOLYGÓ REZGÉSSZINTJÉNEK MEGEMELKEDÉSE

AZ ÚJRAEGYESÜLÉS LEHETŐSÉGE

A DIMENZIÓK KÖZÖTTI FÁTYOL ELVÉKONYODIK

A KVANTUMUGRÁS LEHETŐSÉGE

2012. Nem az Ítélet Napja, Nem a Világ vége

Nem változtat meg automatikusan, mágikus módon az Aranykorba

DE ENNÉL NAGYOBB KREATÍV ERŐ MÉG NEM

VOLT A TÖRTÉNELMI KOROKBAN

A tudatosságunk bármelyirányba mozdulhat: Ítélet Napja vagy Aranykor

(Sri:114)

MAJÁK

2012. IDŐ/IDŐTLENSÉG

2012-BEN-IDŐK VÉGE- KVANTUMUGRÁS BETELJESEDIK

SZINGULARITÁSPONT

 

AZ UTOLSÓ HÚSZ ÉV  - A NEM IDŐ VÉGE

1992. – 2012. AZ UTOLSÓ 20 ÉV, AMELY IDŐ A NEM-IDŐ

A Drezdai Kódexben leírják, hogy minden 117 korszak után a Vénusz ugyanazon a helyen található az égbolton és pontosan ekkor a Napunk működése változásokon megy át, megjelennek a napfoltok, kitörések, és szelek.

Ránk hagyták örökségül, hogy minden 1 872 000 kin azaz 5125 év után Napunk ezen változásai sokkal erősebben észlelhetők és így nagyobb hatással vannak a földi életre is.

Ilyenkor történnek a nagy természeti csapások. Ez a Kódex ugyanígy leírja azt is, 1, 366 560 évnek van egy 20 éves számolási különbsége ezzel a számmal, mely a kereszt templomában Palenquen megtalálható és éppen ezért nevezték az utolsó 20 évet 2012 december 22 előtt mint "az idő mely nem idő"!

Tehát valójában az utolsó 20 (1992-től) év az az idő, amikor ezek a változások elkezdődnek, ettől az időtől kezdve kezd nagyobb mennyiségben, csökkeni a villamos-delejes (elektromagnetikus) erő hatása a földön.

MAJÁK

2012 MAJA ŐSÖK VISSZATÉRÉSE

Az őseink azt mondták nekünk - eljön majd egy időszak, amikor a Föld nagyon megbetegszik, és a karmok nyomai mindenhol láthatóvá válnak. A folyók olyanná válnak, mint a sűrű, sötét slejm, tele szeméttel és méreggel, a levegő pedig tele lesz szennyel és a légzés nehézzé válik. Testvéreink a fák bele fognak halni ebbe, és a Föld nem lesz többé képes az öntisztításra, mert a szennyezett eső leblokkolja a pórusait. Ez lesz az az időszak, amikor a madarak le fognak hullni az égből, a halak felfordulnak a víz felszínére, és az egész természet teljes agóniában lesz. Ez az az idő, amikor a maják, és a Föld őslakosai újra elkezdenek beszélni, azért, hogy segítsék a bolygónkat és az emberiséget a túlélésben.

 

A nagy átalakulások időszakát éljük, amikor gyakran érzünk káoszt és instabilitást. Eljött az idő, melyben néhány nagyon nehéz és fontos döntést kell meghoznunk. Az emberiségnek megvan a választási lehetősége arra, hogy melyik irányba akar menni. Egy útkereszteződésben vagyunk. Hosszú ideig rossz irányban mentünk, ahol elvesztettük az egyensúlyt. Mégis mindig megvan a választásunk, hogy melyik irányban akarunk továbbmenni.

Most egy nagyon felgyorsult időben élünk, és a mindennapok hektikus irama irányítja az életünket. Ugyanígy kezeljük a Földanyát. Egy ellenőrizetlen felgyorsuló spirálba helyeztük őt. Minél nyugtalanabbak vagyunk egyénileg, annál nyugtalanabbá válik ő is - mivel ő is olyan, mint mi - egy szépséggel és intelligenciával rendelkező lény.

Meg kell állítanunk a szennyezést, és mindenekelőtt a saját negative gondolataink, félelmeink, és aggódásunk szennyezését, mert az egész bolygónkat egy szemétdombbá változtattuk ezekkel. Ugyanis a gyárak, a szemét, a halott folyók, a megbetegítő élelmiszerek, csupán a belső szennyeződéseink látható külső megjelenései. Amikor abbahagyunk szeretni, akkor beszennyezzük magunkat, és a cselekedeteink és gondolkodásunk besötétül, és lepusztítja a tiszta levegőt amit belélegzünk. Ez az oka a Föld jelenlegi helyzetének.

Az időjárási mintázatok megváltozása a radikális változás tiszta jele. Teljesen ki fog billeni az egyensúlyból, és szélsőséges hőmérsékletek lesznek. Az esőzések is jelentősen meg fognak változni. Amikor látjuk ezeket a jeleket, akkor valóban el kell kezdenünk cselekedni.

Ha ezekben az években az emberiség úgy dönt, hogy ugyanúgy folytatja tovább, és nem kezd el változtatni, akkor a Föld elpusztul. Ez a folyamat már elkezdődött, és tovább fog folytatódik: áradások és szárazságok fognak jönni, a világgazdaság össze fog omlani, éhínségek lesznek, vulkánok fognak kitörni, és nagy elsivatagosodások jönnek.. Ha tovább folytatódik az anyagi gazdagság utáni vágyódás, a saját mohóságunk meg fog ölni minket.

Most az összes ember, összes kultúra, összes vallás, az és összes nemzet

segítségére szükségünk van. Abba kell hagynunk a gyűlölködést és a testvéreink leöldöklését - mielőtt túl késővé válik. Ha tovább folytatjuk, ahogy eddig tettük, ez az időciklus be fog fejeződni, és sötétség fog beállni 2012-ben, és az új nap nem fog felvirradni .

http://terpszichologia.blog.hu/2010/08/26/maja_vezeto_2012_dimenziovaltas

Nomád Farkas

2012.  A MAJA ŐSÖK MIND VISSZATÉRNEK

Egyre többen érkeznek, és elvegyülnek a lakossággal, egyiküknek sem érdeke most felfedni magát, amíg nem teljesítik be szent küldetésüket. 2012-re mind visszatérnek.

2012.12.21.

A maja ősök mondják: AZ ÚJ VALÓSÁG KULCSSZAVA AZ EMPÁTIA!!! AZ EGYÜTT-ÉRZÉS, ÖSSZEÉRZÉS, AZ EGYSÉGBEN ÉRZÉS.

A világ nem ér véget 2012-ben, és elképzelhető hogy simán és gond nélkül végbemennek a dolgok az átmenetben.

(APO:44)

A FELTÁMADÁS A MA SZÜLETŐ GYERMEKEK RÉVÉN MEGY VÉGBE

MINDENKI, AKI VALAHA MEGSZÜLETETT ÉS MEGHALT A MÚLTBAN JELEN LESZ A BOLYGÓN, 2012-RE VISSZA FOG TÉRNI.

A tömeges reinkarnáció oka, hogy mindannyiunknak szembe kell nézni személyes fejlődésünk kihívásainkkal és felülkerekedni rajtuk. Akiknek sikerül átmenni a vizsgán folytathatják útjukat egy felemelkedett világba, és hosszú életkort élhetnek meg.

Akik elbuknak, azok ebbe a dimenzióba ragadnak, hosszú évezredekre, míg egy adott ponton esélyt kapnak, hogy ismét levizsgázhassanak.

2012 EGY FORRADÁS AZ IDŐ SZÖVETÉN KÉT KÜLÖNBÖZŐ KOR CSATLAKOZÁSÁNAK VARRATA.

2012. korának még a halál is részese lesz, lehet hogy tömeges méretekben.

2012. KVANTUMUGRÁS „ MEGSZAKÍTOTT EGYENSÚLY” AZ EGYIK ÁLLANDÓSULT ÁLLAPOTBÓL A MÁSIKBA.

Fokozatos változás lesz: AZ ÉRZÉSEK MEGOSZTÁSA MÁSOKKAL, TESTVÉREKKÉ  ÉS CSALÁDTAGOKKÁ TESZ BENNÜNKET.

2012. A HARMÓNIA MEGÉRZÉSE TESZTJE

2012. 12. 21.  az emberiség új korszaka veszi kezdetét

Az éves napforduló, az északi féltekén a legtávolabb helyezkedik el a Föld a Naptól

A NAPRENDSZER ELTAKARJA A TEJÚT KÖZPONTJÁT – TEJÚTFOGYATKOZÁS

A galaxis spiráljának centrumában elhelyezkedő sötét lyuk, a galaxis méhe: ebből keletkezik minden csillag.

(APO:22-23)

I.e. 3114.-2012- MAJA IDŐSZÁMÍTÁS VÉGE

Egy nagy napciklus 1.872.000 évig tart

a Nap 5. Korszaka  i.e. 3114.aug. 13. – 2012. Dec. 22. Amiben most vagyunk, ekkor lezáródik

(Gilbert:Maja próféciák

2012. 12.21 -MAJA IDŐSZÁMÍTÁS

2012. december 21. az ősi maya számítás, az ún. hosszúszámítás szerint a jelenlegi ciklus utolsó napja: 13.0.0.0.0; 2012. december 22. pedig a következő ciklus első napja: 13.0.0.0.1.

Nézzük ezt a hosszúszámolást:

2012. december 21. az "13.0.0.0.0" a maya hosszúszámolás szerint; az egyes helyi értékek húszas számrendszerben vannak. Na már most ez azt jelenti, hogy 20 ötödik hatványát kell megszorozni 13-mal, hogy megkapjuk a megszámolt napok számát. A mayák számolása szerint ez 41.600.000 napot, azaz: több, mint 113.972 évet jelent! A hosszúszámolás kezdő időpontja az emberi történelem őskorába, 114 ezer évvel ezelőttre vezet vissza minket!

(m: 104.000 éves maja időciklus)

(http://web.axelero.hu/dob10638/konyvtar/maya.htm)

2012. TÉLI NAPFORDULÓ

2012 ÉS AZON TÚL. AZ ÚJ ARANYKOR?

Évszázadok óta, számos személyes, spirituális közvetítés beszél az ARANYKOR ELJÖVETELÉRŐL, A SZERETET VILÁGÁNAK A MEGJELENÉSÉRŐL. A régmúlt nagy civilizációinak bölcsei is különleges időszaknak tartották a mostani eljövendő időket, a 2006-2012 közötti időszakot, mely egy Új Világ megvalósulásának folyamatáról szólnak.

A Maják szerint a 4. Világ befejeződött, 1987. augusztus 16.-án, a Harmonikus Konvergencia Napjával. Ettől a ponttól kezdve a Föld lényeges változásokon keresztül megy át, amely 2012. decemberi napfordulóig tart majd. Ekkor az Idő Újjászületik, és elkezdődik a Világ 5. korszaka, amikor is az Emberiség harmóniában él majd önmagával és az Anyafölddel, és Egyesül és Eggyé válik életében a Fénnyel.

A Maják szerint: a Naprendszerünk az Alcyone (Eta Tauris, Bika csillagkép Éta csillaga) körül kering, amely a Galaxisunk központi csillaga (Központi Napja), bár még ez a csillag is távol van a Galaktikus Központtól (Galaktikus Forrás, melyet feltehetően a Saggitarianus Alfa csillag és társa, egy Központi fekete lyuk, tart örök interdimenzionális mozgásban).

Naprendszerünk, mintegy 26.000 éves pályaívet ír le az Alcyone körül, amely 5-ször 5.200 éves szektorra különül el, melyek mindegyike tartalmazza egy új világ ciklusának a megszületésének lehetőségét. Ez történik majd (egy új szektorba lépés, valamint egy új 26.000 éves ciklus kezdődése) a 2012-as téli napfordulón. A Föld, a Nap és Alcyone felsorakoznak a Galaxis központjánál, és egy hirtelen (pillanatnyi, villanásszerű), erős Sugár éri őket a Galaktikus Központi Fényből, amely azonnal megvilágosít, megtisztít, és újraaktivizálja a Földet és minden életformáját. Ez az esemény segíti elő, és adja meg az engedélyt, átmozgásunkra, a következő dimenziós valóságba.

A Kvantumugrás (2007.09. 09. – 18. – 27.), többeknek, és akik ezt választották, személyes szinteken, erre az eseményre, nagy változásra, segített bennünket felkészülni.

Az emberi evolúció eseményeiben, már érezhetőek a természet változásai, és a maja előrejelzések ebben, mint mértékjelzők mutatkoznak meg.

Ugyanezeket az információkat megtalálhatjuk a Hopi Indiánoknál, a Kék Csillag közvetítésekben, a Sziuk, Lakoták, a Maori törzsi hagyományokban, a Fehér Testvériség Felemelkedett Mestereinek üzeneteiben, valamint Kuthumi mester számos tanításában.

(Forrás: Smith, Andrew: 2012 and Beyond: A New Golden Age?)

Eredetileg: fényegység

 

 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

EllAlbubs - Canada Online Pharmacy EllArorce

Viagra Acquisto In Farmacia Boil Amoxicillin [url=http://avdrug.com]occasion levitra 10 mg orodispersible[/url] Finasteride En Ligne Priligy Ohne Rezept Bestellen Cialis 20mg Price At Walmart

EllAlbubs - Amoxicillin Allergic Reactions For Dogs EllArorce

Buy Amoxil Generic Fluoxetine 20mg On Sale Visa Accepted Low Price [url=http://demalan.com]viagra[/url] Vente Kamagra Cameroun Acheter Du Cialis Sur Internet Forum

LesRorb - Bayer Levitra 20mg LesRorb

Zentel No Physician Approval [url=http://cialiorder.com]cheapest cialis[/url] Propecia Contradicciones

 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 6
Összes: 3123752
Hónap: 15322
Nap: 573